Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Zielińska Teresa Jadwiga

w KRS

Teresa Jadwiga Lewandowska Zielińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Drugie imię:Jadwiga
Nazwisko:Lewandowska Zielińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1948 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Grójec (Mazowieckie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Jerzy, Zieliński Mateusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Melisa Zieliński Sp. J., Grójec − KRS 0000348146
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ziel - Med Zieliński Sp. J., Grójec − KRS 0000519372

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Świadczenie usług medycznych w zakresie badań i pobierania krwi osób zatrzymanych dla garnizonu mazowieckiego. Nr sprawy 106/14
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia są całodobowe usługi medyczne wobec osób zatrzymanych przez Policję garnizonu mazowieckiego. Przedmiot zamówienia należy wykonywać stosownie do postanowień zawartych w: Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012r, poz. 1102), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 roku w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25 poz. 117) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 247, poz. 1819 ze zm.). Przedmiot umowy obejmuje całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy z zastrzeżeniem, iż wykonywane one będą bez względu na dzień tygodnia. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących usług medycznych osobom zatrzymanym, doprowadzonym przez funkcjonariuszy Zamawiającego: a) wykonanie badania lekarskiego osoby zatrzymanej spełniającej warunki wskazane w § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r, poz. 1102) i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby zatrzymanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych wraz z uzasadnieniem, a także opatrzenie ran oraz wystawienie recepty na niezbędne leki. b) pobranie krwi (bez badania analitycznego) od osoby zatrzymanej oraz sporządzenie protokołu pobrania krwi. Zadanie nr 1 (KPP Płońsk) - badania lekarskie - 960 pobrania krwi - 70 Zadanie nr 2 (KPP Gostynin) - badania lekarskie - 900 pobrania krwi - 60 Zadanie nr 3 (KPP Grójec) - badania lekarskie - 1308 pobrania krwi - 175 Ilości świadczonych usług, określone powyżej, przyjęte zostały przez zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia przez wykonawcę ceny oferty i nie mogą być podstawą roszczeń ze strony wykonawcy w przypadku mniejszej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu całej doby jak i w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w obiekcie, którego wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymogami określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Badania objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca wykonuje osobom doprowadzonym przez funkcjonariuszy Zamawiającego, w oparciu o pisemny wniosek dyżurnego jednostki Policji dokonującej zatrzymania, a w sytuacji widocznych obrażeń ciała lub utraty przytomności, także na ustny wniosek funkcjonariusza. Świadczenie usługi medycznej dopuszczone jest w granicach administracyjnych powiatów zgodnie z podziałem na części. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom wykonawcy. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 b ustawy) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca na dzień składania ofert nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Maksymalny czas przystąpienia do wykonania badania, pobrania krwi wynosi 30 minut od momentu zlecenia wykonania w/w badań

Inne osoby dla Lewandowska Zielińska Teresa Jadwiga (156 osób):