Kogo reprezentuje osoba

Lis Barbara Maria

w KRS

Barbara Maria Lis

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Lis
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Kozubszczyzna (Lubelskie), Poniatowa (Lubelskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baczyńska Teresa Danuta, Mazurek Maria Grażyna, Palak Zbigniew, Pluta Aleksandra Janina, Rekwirowicz Bożena Anna, Zamorska Maria Barbara, Zawada Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kliczka Dariusz Stanisław

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borowski Andrzej Jerzy, Chudzik Sławomir, Czarnecka Anna, Frąckiewicz Marek, Haraszczuk Marcin Piotr, Jarski Czesław Ignacy, Kania Maryla, Kramek Waldemar, Kuchta Ryszard, Kurowski Kamil, Matys Marian, Mirosław Joanna, Mirosław Paweł, Mirosław Stanisław Wojciech, Mróz Adam Jacenty, Okoński Piotr, Popiołek Monika Krystyna, Solis Jerzy, Słowik Waldemar, Walczak Bożena, Walczak Elżbieta, Wartacz Andrzej, Wróbel Grażyna, Zawada Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łubkowski Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poniatowej, Poniatowa − KRS 0000086480
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Konopnicy, Kozubszczyzna − KRS 0000126019
 3. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Wojciechowie, Wojciechów − KRS 0000122482
 4. Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów, Nałęczów − KRS 0000222319
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Kraczewicach, Kraczewice − KRS 0000036366
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Łubkach, Łubki- Kolonia − KRS 0000034342
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Obliźniaku, Obliźniak − KRS 0000027914
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Palikijach, Palikije I − KRS 0000030208
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Poniatowej Wsi, Poniatowa Wieś − KRS 0000052049
 10. Rudkar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000508178
 11. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Konopnica, Kozubszczyzna − KRS 0000382838
 12. Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatu Opolskiego, Opole Lubelskie − KRS 0000191286
 13. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poniatowej, Poniatowa − KRS 0000100721
 14. Stowarzyszenie Zdrowa i Sportowa Poniatowa, Poniatowa − KRS 0000399368
 15. Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej Musica Antiqua, Poniatowa − KRS 0000048941

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nałęczowie, Nałęczów − KRS 0000073899
 2. Bank Spółdzielczy W Niemcach, Niemce − KRS 0000092288
 3. Bank Spółdzielczy W Wojciechowie, Wojciechów − KRS 0000090598
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Wojciechowie, Wojciechów − KRS 0000131828
 5. Miejski Klub Sportowy Stal Poniatowa, Poniatowa − KRS 0000059196
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kraśnik, Kraśnik − KRS 0000072821
 7. Piekarnia Sp. J. J. i G. Szlachetka, Poniatowa − KRS 0000074588

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku w kwocie 900 000 złotych, z okresem spłaty kredytu w latach 2014 - 2018
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku w kwocie 900 000,00 złotych, z okresem spłaty kredytu w latach 2014 - 2018, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności: 1.1. Okres kredytowania ustala się na lata 2014 - 2018; 1.2. Karencja w spłacie kapitału - do 30 marca 2014 r.; 1.3. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych - 20 rat x 45 000,00 zł płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, od upływu okresu karencji; 1.4. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych do dnia 10 następnego miesiąca po upływie kwartału. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; 1.5. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę średnią WIBOR 1M z jednego miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), skorygowaną o marżę banku niezmienną w okresie obowiązywania umowy; 1.6. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy) w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego na podstawie jego dyspozycji, z wykorzystaniem do 31 grudnia 2018 roku; Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykorzystania kredytu. 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; 1.8. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty; 1.9. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu; 1.10. Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; 1.11. Złożenie przez Wykonawcę oferty będzie równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt przez wybranego Wykonawcę. Informacje dodatkowe: 1. Gmina nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach, 2. Gmina nie emituje papierów wierzycielskich, 3. Gmina nie udzieliła poręczeń i nie posiada innych zobowiązań, 4. Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, z kontrasygnatą Skarbnika, 5. Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej, 6. Aktualny stan bezrobocia w Gminie kształtuje się na poziomie 9 %.
 2. obsługa bankowa budzetu Gminy Poniatowa oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Poniatowa, Poniatowa
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Poniatowa oraz jednostek organizacyjnych, w tym: Jednostki objęte obsługą bankową Budżet złUrząd Miejski w Poniatowej16 121 656Miejsko-Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Poniatowej788 358Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej810 000Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej1 529 258Gimnazjum w Poniatowej3 723 837Dom Muzyki w Kraczewicach285 000Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej5 996 424Przedszkole w Poniatowej1 950 297Szkoła Podstawowa w Kowali876 039Szkoła Podstawowa w Kraczewicach879 975Szkoła Podstawowa w Niezabitowie884 296Szkoła Podstawowa w Poniatowej3 618 646Szkoła Podstawowa w Poniatowej Kolonii760 326Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna400 000 Razem38 624 112Przy obliczaniu oprocentowania kredytu przyjmuje się średniomiesięczny WIBOR 1 M za listopad 2011r. ewent. marża banku.Przy obliczaniu oprocentowania środków na rachunkach rozliczeniowych i lokatach weekendowych przyjmuje się średniomiesięczny 1M WIBID za listopad 2011r. marża.Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składki związane z wykonaniem zamówienia za cały okres obowiązywania umowy. Cena może być tylko jedna.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 192 000 zł, na okres 8 lat, z okresem spłaty kredytu w latach 2013 - 2020
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
  Kod CPV: 66.11.30.00 - 5 usługi udzielania kredytu. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 192 000,00 zł, na zrealizowanie zadań inwestycyjnych, na okres 8 lat, z okresem spłaty kredytu w latach 2013 - 2020, na sfinansowanie wkładu własnego zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE w ramach PROW: 1) budowa sieci wodociągowej w m. Palikije Pierwsze i Sporniak, 2) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wojciechów, 3) budowa i wyposażenie obiektów sportu i rekreacji w m. Miłocin, oraz zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem UE w ramach RPO: budowa i wyposażenie hali widowiskowo sportowej przy Zespole Szkół w Wojciechowie, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności: 1.1. Okres kredytowania ustala się na lata 2013 - 2020; 1.2. Karencja w spłacie kapitału - do 30 marca 2013 r.; 1.3. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych - 32 raty x 37 250,00 zł płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, od upływu okresu karencji; 1.4. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych do dnia 10 następnego miesiąca po upływie kwartału. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; 1.5. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę średnią WIBOR 1M z jednego miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy, skorygowaną o marżę banku; 1.6. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy) w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego na podstawie jego dyspozycji, z wykorzystaniem do 31 grudnia 2020 roku; 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; 1.8. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty; 1.9. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu; 1.10. Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; 1.11. Złożenie przez Wykonawcę oferty będzie równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt przez wybranego Wykonawcę. Informacje dodatkowe: 1. Gmina nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach, 2. Gmina nie emituje papierów wierzycielskich, 3. Gmina nie udzieliła poręczeń i nie posiada innych zobowiązań, 4. Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, z kontrasygnatą Skarbnika, 5.Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej, 6. Aktualny stan bezrobocia w Gminie - 11,2 %.
 4. Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokosci 500 000 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budzetowego Gminy Wojciechow, z okresem splaty w latach 2012 - 2017 - cz. 1 zamowienia.
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Wojciechów, z okresem spłaty w latach 2012 - 2017 - 6 lat;

Inne osoby dla Lis Barbara Maria (72 osoby):