Kogo reprezentuje osoba

Łopacka Magdalena

w KRS

Magdalena Łopacka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Nazwisko:Łopacka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łopacka Anna Barbara, Łopacki Tomasz Edward

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Pracownia Projektowo-wykonawcza Ambit Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000318065

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Lubichowo - Wda
  Zamawiający: Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo, Lubichowo
  Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Lubichowo - Wda na odcinku 6,6 km kategorii II klasy D z pasem ruchu 2,5 m w każdym kierunku (jezdnia 5 m), utwardzonym poboczem, zjazdami, chodnikiem wzdłuż drogi w miejscowościach: Wda na odcinku ok. 400 m i Lubichowo ok. 500 m, wraz z niezbędną rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej oraz włączeniem do drogi powiatowej Nr 2732G. 3.1. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 3.1.1. projekt budowlany - 5 egz., 3.1.2. uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 3.1.3. mapę geodezyjną do celów projektowych w skali 1:1000, 3.1.4. pozwolenia wodnoprawne, 3.1.5. badania geotechniczne -14 miejsc w odległości co 500 metrów oraz głębokości 3 m każde - 2 egz., 3.1.6. przedmiar robót - 2 egz., 3.1.7. kosztorys inwestorski - 2 egz., 3.1.8. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz., 3.1.9. projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych - 4 egz., 3.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ww. dokumentację w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku elektronicznym CD/DVD (w formie PDF i WORD). 3.3. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 3.4. Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.).