Kogo reprezentuje osoba

Lorenc Maja Agata

w KRS

Maja Agata Lorenc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maja
Drugie imię:Agata
Nazwisko:Lorenc
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chraniuk Grzegorz, Górski Wojciech, Kiliński Robert, Piechocki Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Niewiarowski Paweł Michał
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chraniuk Grzegorz, Górski Wojciech, Kiliński Robert, Piechocki Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 4evernet Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000095818
 2. Categorama Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000410815
 3. El - Corp Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000200976
 4. Feel Comfort Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000501596
 5. Katel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000272319
 6. Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług, Warszawa − KRS 0000343274
 7. Międzynarodowa Fundacja Reaxum, Warszawa − KRS 0000437139
 8. Pgk Nieruchomości Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000478028
 9. Stowarzyszenie Atrybut, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000382894

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. A-trybut Optymalizacja Zatrudnienia - Polski Hr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000328688
 2. Inwestycje S50 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000201339
 3. Kaladan Sp. Z O.O., Góra Kalwaria − KRS 0000450572
 4. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa − KRS 0000105835
 5. Red Clover Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000381293

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożarowej zwanego dalej SAP oraz wykonaniu Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w siedzibie Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie (kod: 00-150) zwanych dalej robotami.
  Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia podstawowego jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożarowej zwanego dalej SAP oraz wykonaniu Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w siedzibie Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie (kod: 00-150) zwanych dalej robotami.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie świadczenia usług serwisu i konserwacji zamontowanych urządzeń, osprzętu i elementów wbudowanych w okresie rękojmi i gwarancji tj: w okresie 36 miesięcy.
 2. Dokończenie instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w ramach zadania Budowa przedszkola przy ul. Świebodzińskiej
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, Warszawa
  Dokończenie instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w ramach zadania Budowa przedszkola przy ul. Świebodzińskiej, obejmujące m. in. instalację oświetlenia (podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego), instalację gniazd wtykowych, przebudowę tablic rozdzielczych, instalację gniazd komputerowych, instalację zasilania i rozdzielni wentylacji i klimatyzacji, instalację zasilania nawiewów i grzejników, instalację oświetlenia terenu (bez placu zabaw), demontaże i naprawy instalacji, wykonanie pomiarów ochronnych i natężenia oświetlenia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
 3. Wykonanie przebudowy wewnętrznych linii zasilających wraz z wymianą rozdzielnicy głównej oraz dostawą, montażem i uruchomieniem ups-ów w starym budynku Szpitala
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie przebudowy wewnętrznych linni zasilających wraz z wymianą rozdzielnicy głównej oraz dostawą , montażem i uruchomieniem ups - ów w starym budynku Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-554 Warszawa
  Zakres modernizacji :
  - wykonanie trasy kablowej pomiędzy rozdzielnicą główną, a pomieszczeniem rozdzielnicy głównej starego budynku
  - ułożenie linii wlz zasilania nowej rozdzielnicy głównej starego budynku wraz podłączeniem ułożonego kabla do wskazanego przez służby konserwacyjne Inwestora odpływu w RG
  - demontaż linii wlz istniejących, ale niewykorzystywanych (dopuszcza się, na tym etapie, możliwość fragmentarycznego demontażu istniejących wlz), należy bezwzględnie pozostawić linie wlz wykorzystywane do zasilania obiektu oraz zinwentaryzować rodzaje kabli i zabezpieczeń zabudowanych i wykorzystywanych w istniejącej rozdzielnicy na tym etapie
  - demontaż istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej starego budynku i zapewnienie tymczasowego oświetlenia pomieszczenia
  - demontaż istniejących tras kablowych w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej starego budynku
  - demontaż istniejących urządzeń systemu zasilania gwarantowanego znajdujących się w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej starego budynku
  - wykonanie naprawy, wypoziomowania posadzki oraz ułożenie terakoty w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej starego budynku
  - montaż tras kablowych w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej starego budynku
  - montaż instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej starego budynku
  - montaż rozdzielnicy RG-SB
  - wprowadzenie kabli zasilających do pola zasilającego RG-SB, podłączenie kabli, podanie zasilania i przeprowadzenie sprawdzenia poprawności montażu i pracy nowej rozdzielnicy, w razie konieczności wykonanie niezbędnych poprawek
  - zasilenie instalacji oświetleniowej pomieszczenia i rezygnacja z oświetlenia tymczasowego
  - wykonanie przełączenia istniejących (pracujących) linii wlz do nowej rozdzielnicy
  - zasilenie przełączonych linii wlz, sprawdzenie poprawności pracy odbiorów po wykonaniu przełączenia źródła zasilania
  - demontaż pozostałych (jeśli takie były) niewykorzystywanych linii wlz
  - demontaż poszczególnych fragmentów rozdzielnicy głównej starego budynku, niewykorzystywanych łączników oraz urządzeń SZR znajdujących się w pomieszczeniu.
  - demontaż innych tablic rozdzielczych nie będących fragmentami starej rozdzielnicy głównej ale znajdujących się w pomieszczeniu
  - montaż instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej starego budynku
  - montaż rozdzielnicy RUPS1
  - montaż linii wlz zasilania systemu UPS w pomieszczeniu
  - wykonanie poprawek tynkarskich i malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej starego budynku
  - demontaż istniejących urządzeń UPS w pomieszczeniu podrozdzielni starego budynku
  - wyłączenie z ruchu rozdzielnicy RPL i montaż projektowanych zabezpieczeń dla systemu UPS
  - montaż tras kablowych w pomieszczeniu podrozdzielni starego budynku
  - montaż rozdzielnicy RUPS2
  - montaż linii wlz dla systemu UPS
  - wykonanie poprawek tynkarskich i malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu podrozdzielni starego budynku
  - wykonanie instalacji przycisków awaryjnego/PPOŻ dla zasilacza UPS1
  - wykonanie instalacji przycisków awaryjnego/PPOŻ dla zasilacza UPS2
  - montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej starego budynku
  - montaż wszystkich elementów systemu UPS1 (pomieszczenie rozdzielnicy głównej starego budynku)
  - montaż wszystkich elementów systemu UPS2 (pomieszczenie podrozdzielni starego budynku)

Inne osoby dla Lorenc (227 osób):