Kogo reprezentuje osoba

Lubarski Tomasz

w KRS

Tomasz Lubarski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Lubarski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Janikowo (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barczak Bożena Elżbieta, Barczak Małgorzata, Bartz Zbigniew Stanisław, Bałach Angelika, Bogusz Michał, Brzostowska Mariola Maria, Brzycka, Gulajczyk Danuta Ewa, Chmielewska Janina Józefa, Czerniak Ewelina Maria, Dolata Arkadiusz Paweł, Dombrowski Patryk, Duszyńska Olga Zofia, Fredyk Paulina Weronika, Górska Katarzyna, Grajkowski Jarosław, Głowacka Katarzyna, Głowacki Maciej Krzysztof, Kaczmarek Anna, Kaczmarek Karolina Maria, Katzur Iwona Anna, Kolasińska Halina, Kotyła Rafał, Kozłowska Beata Anna, Kropińska Ewa Zofia, Kwiatkowska Grażyna, Lis Małgorzata, Maciejewski Mariusz Arkadiusz, Macińska Renata Maria, Makowiecka Danuta Melania, Malinowska Dorota Anna, Mocek Joanna, Nowakowska Elżbieta Teresa, Osika Agata, Osińska Estera, Pers, Graczyk Mirosława, Piernik Jolanta, Powała Katarzyna, Powałowska Dorota, Psuty Ewelina, Puk Wiesław, Rutkowski Marcin, Ryndak Joanna, Sarnowski Andrzej Zdzisław, Semrau Jerzy, Stefańska Katarzyna Barbara, Stępowski Zbigniew, Stolińska Emilia, Stysiał Marian, Szczepańska Zofia, Szubarga Jadwiga Teresa, Szudera Ewa Anna, Szypura Sabina Genowefa, Słowińska Mariola Anna, Weber Aleksandra, Wędzikowska Katarzyna, Wieczorek Danuta, Wiesiołowska Anna Małgorzata, Wikarska Joanna, Zakaszewska Mirosława Monika, Zielińska Magdalena, Znajdek Anna, Łechtańska Beata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łącznie Z Członkiem Zarządu Lub Drugim Pełnomocnikiem Do: 1) Reprezentowania Banku Przed Sądami Powszechnymi W Zakresie Składania Wniosków O Wpis Do Rejestru Zastawów. Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agrolmet Sp. Z O.O., Gniewkowo − KRS 0000732027
 2. Agrolmet Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gniewkowo − KRS 0000736718
 3. Bank Spółdzielczy W Bydgoszczy, Bydgoszcz − KRS 0000171454
 4. Food Trade Koma Sp. Z O.O., Gniewkowo − KRS 0000368587
 5. Food Trade Koma Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gniewkowo − KRS 0000636443
 6. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Trzemesznie, Popielewo − KRS 0000056347
 7. Klub Sportowy Harmattan, Gniewkowo − KRS 0000027860
 8. Lokalna Grupa Działania Nad Wodami Noteci, Janikowo − KRS 0000257426
 9. Piastowski Bank Spółdzielczy W Janikowie, Janikowo − KRS 0000135971
 10. Semagro Sp. Z O.O., Popielewo − KRS 0000947328
 11. Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters W Inowrocławiu, Inowrocław − KRS 0000421628
 12. Stowarzyszenie Radio Żnin Fm, Żnin − KRS 0000299342
 13. Tech-went Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000804943
 14. Związek Hodowców i Producentów Rolnych W Trzemesznie, Trzemeszno − KRS 0000076059

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gnieźnie, Gniezno − KRS 0000094874
 2. Bank Spółdzielczy W Koronowie, Koronowo − KRS 0000142826
 3. Bank Spółdzielczy W Pułtusku, Pułtusk − KRS 0000110091
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Janikowo − KRS 0000025673
 5. Gospodarstwo Rolne Sp. Z O.O. W Głogówcu, Głogówiec − KRS 0000217682
 6. Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000463168
 7. Spółdzielnia Usług Rolniczych Trzemeszno Z Siedzibą W Miatach, Miaty − KRS 0000100323

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jednostek organizacyjnych polegających na otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz pomocniczych Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jej jednostek organizacyjnych, tj:

  a) Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
  b) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35
  c) Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11
  d) Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Piastowska 11
  e) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 28,
  f) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Śniadeckich 18,
  g) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 1 Maja 11,
  h) Zespół Szkół w Kruchowie,
  i) Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu, Trzemżal 56,
  j) Przedszkole nr 1, pl. Św. Wojciecha 15,
  k) Przedszkole nr 2, ul. Chrobrego 8
  l) Gimnazjum w Trzemesznie, pl. Michała Kościeszy - Kosmowskiego 5.

  w okresie od dnia 01.08.2011r. do 31.07.2014r.
  UWAGA: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu ,
  realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej, realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji papierowej, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywaniu wypłat gotówkowych, realizacji lokat terminowych na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie, przechowywaniu depozytów, uzyskania informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego,
  uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym dla Miasta i Gminy Trzemeszno na warunkach:
  -do wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
  -udzielany na okres do jednego roku budżetowego i corocznie ponawiany
  -wysokość prowizji przygotowawczej - 0,00%
  -koszty obsługi kredytu - wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu
  - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  - oprocentowanie od wykorzystanego kredytu obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę procentową obliczoną dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy

  dostępie do bankowości internetowej, obejmującej w szczególności:
  a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i zapewnienie poprawnego działania oprogramowania bankowości internetowej na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oraz bezpłatne szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi dostarczonego programu;
  b) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu;
  c) bieżącą obsługę techniczną systemu;
  d) stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych;
  e) zlecanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
  f) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych;
  g) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników;
  h) dopuszcza się możliwość drukowania załącznika przez bank
  i) składanie zleceń płatniczych w dowolny dzień, o dowolnej porze. Realizacja zleceń nie później niż następnego dnia roboczego;
  j) użytkownikami bankowości internetowej będą stanowiska użytkowników mających możliwość wprowadzania transakcji oraz użytkownicy mający uprawnienia do zatwierdzania transakcji. Wykonawca zapewni możliwość zmiany ilości użytkowników oraz uprawnień użytkowników;
  k) dostęp do bankowości internetowej oraz własner wyodrębnione rachunki bankowe otrzymają następujące jednostki organizacyjne:
  Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35
  Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11
  Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Piastowska 11
  Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 28
  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Śniadeckich 18,
  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 1 Maja 11,
  Zespół Szkół w Kruchowie,
  Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu, Trzemżal 56
  Przedszkole nr 1, pl. Św. Wojciecha 15
  Przedszkole nr 2, ul. Chrobrego 8
  Gimnazjum w Trzemesznie, pl. Michała Kościeszy - Kosmowskiego 5.


  Uwaga: W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez obsługa wypłat świadczeń z OPS w Trzemesznie w ramach obsługi kasowej polegająca w szczególności na:
  a) wypłacie świadczeniobiorcom OPS zasiłków oraz innych świadczeń zgodnie z dostarczonymi listami wypłat,
  b) realizacji wypłat w terminach (wartości podane w wielkościach średniomiesięcznych): - od 18 do 25 dnia każdego miesiąca na kwoty ca. 450.000,00 dla około 1.000 klientów Terminy wypłat gotówkowych zostaną uzgodnione indywidualnie przez OPS z Wykonawcą, zgodnie z potrzebami OPS i możliwościami technicznymi Wykonawcy, wypłaty gotówkowe w kasie banku z tytułu wypłat stypendiów szkolnych które zostaną ustalone indywidualnie z OPS.
  c)udostępnieniu uzyskania promes bankowych, poręczeń i gwarancji bankowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno; wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; wydawania blankietów czekowych; świadczenia innych usług bankowych, czyli usług nieprzewidzianych, sporadycznych.
  Odpłatność za usługi bankowe nie ujęte w ofercie Wykonawcy będą ustalone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w Wykonawcy w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia.

  *Zamawiający wymaga aby wybrany w niniejszym postępowaniu bank na 31 grudnia każdego roku był w dyspozycji dla dokonywania wszystkich operacji objętych przedmiotem niniejszego postępowania przynajmniej do godz. 13-00
  * Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę Wykonawcy.
 2. Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok.
  2. Wysokość kredytu: 851 000,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy zł. 00/100).
  3.1. Uruchomienie kredytu planuje się od dnia 22.04.2013 w jednej transzy.
  3.2. Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu od 29.01.2016 r. i zakończyć 31.12.2025 r., z tym, że spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca uruchomienia kredytu.
  3.3. Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu wraz z odsetkami banku w okresach miesięcznych poczynając od miesiąca stycznia 2016 r. na koniec każdego miesiąca. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty.
  3.4. Kredyt zaciągany jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok i zostanie on przeznaczony na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Zamawiający nie przewiduje żadnego potwierdzania wydatkowania środków.
  3.5. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca) powiększone o stałą marżę Banku.
  3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował.
  3.7. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie:
  1. prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych, w wartościach zapisanych w ofercie - płatna w ciągu 3 dni po zawarciu umowy,
  2. odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone miesięcznie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M (obowiązującą na 01.02.2013r).
  3.8 W przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
  3.9. Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem;
  3.10. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Dąbrowa Chełmińska wraz z kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową.
  3.11 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji
  przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe- które stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ :
  1. sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za 2011 i 2012 rok,
  2. sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za rok 2011 i 2012 rok,
  3. sprawozdanie Rb -N o należnościach za rok 2011 i 2012 roku,
  4. opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska - za 2011 roku,
  5. opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013,
  6. opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013 oraz załączonej do projektu prognozie kwoty długu,

  3.12. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawo Bankowe jako załącznika do umowy kredytowej.

  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 66.11.30.00-5

  Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo
  Zamawiający: Gmina Janikowo, Janikowo
  Przedmiotem zamówienia jest Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo
  w latach 2013-2016
  w zakresie:

  prowadzenie bieżących rachunków bankowych,
  prowadzenie rachunków pomocniczych,
  prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
  sporządzanie wyciągów bankowych formie papierowej za każdy dzień , w którym dokonano operacji finansowych na rachunku, z wykazem salda rachunku , a także udostępnienie odbioru tych wyciągów wraz z załącznikami najpóźniej w następnym dniu roboczym , udostępnienie elektronicznego podglądu i wydruku bieżącego wyciągu bankowego i historii rachunku,
  automatyczne lokowanie środków finansowych w postaci depozytów overnight i w dniach,
  możliwość lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych ,
  krótkoterminowy odnawialny kredyt w rachunku bieżącym,
  obsługa rachunków bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  prowadzenie systemu płatności masowych,
  oraz innych prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
  2.2. Wykonawca winien świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego w godz. 8:00 do 18:00.
  2.3 Wykonawca musi posiadać siedzibę , oddział lub filię na terenie miasta Janikowo.
  2.4 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usług bankowych będą dokonywane w złotych polskich.
  2.5 Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Wykonawca pobiera prowizje i opłaty
  w wysokościach zawartych w ofercie , które będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
  2.6 Po każdej zmianie stanu rachunku bankowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wyciąg z podaniem salda , ponadto przekazuje zaświadczenie o stanie rachunku na koniec każdego roku kalendarzowego.
  2.7 Dokumenty stanowiące załączniki i wtórniki do wyciągów muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wpłacającego , takie jak:
  - dokładna nazwa i adres wpłacającego,
  - tytuł dokonywanej wpłaty i okres którego wpłata dotyczy,
  - wysokość odsetek za zwłokę , koszty upomnienia, koszty komornicze itp.,
  - numer tytułu egzekucyjnego i jego symbolu ( w przypadku wpłat dokonanych w drodze egzekucji administracyjnej),
  - data obciążenia rachunku bankowego podatnika,
  Wymogi w tym zakresie podyktowane są koniecznością prawidłowego zaksięgowania dokonanej wpłaty z uwzględnieniem wszystkich jej elementów.  2.8 W przypadku stwierdzenia niezgodności salda rachunku Zamawiający zobowiązany jest zgłosić niezgodność w terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu.
  2.9 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zbadać zgłoszoną reklamację i udzielić Zamawiającemu właściwych informacji.
  2.10 Prowizje od wpłat gotówkowych , przelewów , wypłat oraz opłat za prowadzenie rachunku bankowego są potrącane z rachunków wskazanych przez Zamawiającego.

  2.12 Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 opłat i prowizji.
  2.13 Z tytułu wykonania przez Wykonawcę innych czynności niż wymienione w siwz , Wykonawca może pobrać opłaty zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą prowizji i opłat , która będzie stanowić załącznik do umowy i będzie niezmienna w okresie jej obowiązywania.
  2.14 Umowa w części dotyczącej stawki WIBOR dla ustalenia oprocentowania krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego , będzie określona jako stawka WIBOR 1M dla miesięcznych złotowych pożyczek na rynku międzybankowym w PLN jako stawka zmienna ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień płatności odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu , z częstotliwością jej publikacji na stronie WIBOR serwisu Reuters. Zabezpieczeniem kredytu może być oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego lub weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 300 000 PLN.
  Zamawiający: Gmina Janikowo, Janikowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  o następującej charakterystyce:
  1.Kwota kredytu: 2 300 000,00zł
  (słownie: dwamilionytrzystatysięcyzłotych00/100).
  2.Okres kredytowania: 7 lat
  3.Spłata kapitału od 31 stycznia 2013roku do 31 grudnia 2019 roku.
  Spłata odsetek od uruchomienia pierwszej transzy.
  4.Kredyt do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy na dzień 03 grudzień 2012r.
  5.Kredyt zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 1M
  6.Na cenę kredytu składać się będzie: oprocentowanie kredytu w/g zmiennej stopy
  WIBOR 1M, stałej marży .
  7.Kredyt zamierzamy spłacić w ciągu 84 miesięcy w ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca rozpoczynając od dnia 31 stycznia 2013 roku. na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank
  w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności.
  8.W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu wraz z odsetkami przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  9.Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stała marżę banku:
  - stopa bazowa: WIBOR dla miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych
  z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty.
  - stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć
  WIBOR 1M z dnia 24 października 2012r.
  10.Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.
  Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  11.Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 5. Udzielenie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie zadań pn. - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej a Jastrzębowie na schronisko socjalne - Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. Stare Miasto etap IV w Trzemesznie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie zadania pn - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej a Jastrzębowie na schronisko socjalne - w wysokości - 470.000,00 zł.
  Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. Stare Miasto etap IV w Trzemesznie - w wysokości - 415.600,00zł.WIGOR 3M na dzień 01.08.2012r.
  Spłata rat kapitałowych z karencją do 20.03.2013r.
 6. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Gniewkowo
  Zamawiający: Gmina Gniewkowo, Gniewkowo
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych polegającej na: 3.1.1 otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz pomocniczych Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych: a) Urząd Miejski w Gniewkowie, ul.17 stycznia 11; b) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie, ul.Dworcowa5; c) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie, ul.Dworcowa 5; d) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie, ul.Dworcowa 8c; e) Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie, ul.Moniuszki 2; f) Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie, ul.Powstańców Wielkopolskich 5; g) Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, ul.Dworcowa 11; h) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie, ul. Toruńska 40; i) Szkoła Podstawowa w Kijewie; j) Szkoła Podstawowa w Murzynnie; k) Szkoła Podstawowa w Szadłowicach; l) Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach; m) Szkoła Zawodowa w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5. Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. 3.1.2 realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej; 3.1.3 realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji papierowej; 3.1.4 przyjmowaniu wpłat gotówkowych; 3.1.5 dokonywaniu wypłat gotówkowych; 3.1.6 realizacji lokat terminowych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, 3.1.7 przechowywaniu depozytów; 3.1.8 bieżącym przekazywaniu papierowych dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych umożliwiających pełną identyfikację dokonywanych wpłat i wypłat, w tym potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy; 3.1.9 uzyskania informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego i telefonicznie; 3.1.10 uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym dla Urzędu Miejskiego w Gniewkowie na warunkach: a) do wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, b) udzielany na okres do jednego roku budżetowego i corocznie ponawiany, c) wysokość prowizji przygotowawczej - 0,00 %, d) koszty obsługi kredytu - wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu, e) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) oprocentowanie od wykorzystanego kredytu obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę procentową, obliczoną dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego, w oparciu o wartość stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy; 3.1.11 dostępie do bankowości internetowej, obejmującej w szczególności: a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i zapewnienie poprawnego działania oprogramowania bankowości internetowej na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oraz bezpłatne szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi dostarczonego programu. Jeżeli system bankowości internetowej oferowany przez Wykonawcę wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości internetowej bez pobierania opłat i prowizji; b) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu; c) bieżącą obsługę techniczną systemu; d) stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych; e) zlecanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych; f) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych; g) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników; h) składanie zleceń płatniczych w dowolny dzień, o dowolnej porze. Realizacja zleceń nie później niż następnego dnia roboczego; i) użytkownikami bankowości internetowej będą stanowiska użytkowników mających możliwość wprowadzania transakcji oraz użytkownicy mający uprawnienia do zatwierdzania transakcji. Wykonawca zapewni możliwość zmiany ilości użytkowników oraz uprawnień użytkowników; j) dostęp do bankowości internetowej otrzyma 5 jednostek organizacyjnych: - Urząd Miejski w Gniewkowie; - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania jednostki z dostępu do bankowości internetowej oprócz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie korzystać będzie również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie. Każda z jednostek organizacyjnych posiada własne wyodrębnione rachunki bankowe; - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie; - Samorządowe Przedszkole, ul.Moniuszki 2, 88-140 Gniewkowo; - Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania jednostki z dostępu do bankowości internetowej oprócz Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie korzystać będzie korzystać również 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1 szkoła zawodowa - łącznie 8 jednostek organizacyjnych. Każda z jednostek organizacyjnych posiada własne wyodrębnione rachunki bankowe. Uwaga: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada system elektronicznej obsługi bankowej typu /Home-Banking/ zamontowany na 5 stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Gminy Gniewkowo. 3.1.12 obsłudze wypłat świadczeń z M-GOPS w Gniewkowie w ramach obsługi kasowej polegającej w szczególności na: a) wypłacie świadczeniobiorcom M-GOPS zasiłków oraz innych świadczeń zgodnie z dostarczonymi listami wypłat, b) realizacji wypłat w terminach (wartości podane w wielkościach średniomiesięcznych): - do 10-tego dnia każdego miesiąca dla około 30 klientów na łączną kwotę 2.000 zł, - od 20-tego do 30-tego dnia każdego miesiąca dla około 880 klientów na łączna kwotę 241.000 zł, - do 28-go dnia każdego miesiąca przynajmniej 6 razy w miesiącu. Terminy wypłat gotówkowych zostaną uzgodnione indywidualnie przez M-GOPS z Wykonawcą, zgodnie z potrzebami M-GOPS-u i możliwościami technicznymi Wykonawcy. Jeżeli termin wypłaty wypadnie w dzień wolny od pracy wypłata realizowana będzie w pierwszym dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony dzień wypłaty. 3.1.13 udostępnieniu uzyskania promes bankowych, poręczeń i gwarancji bankowych dla Gminy Gniewkowo; 3.1.14 wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; 3.1.15 wydawania blankietów czekowych; 3.1.16 świadczenia innych usług bankowych, czyli usług nieprzewidzianych, sporadycznych. Odpłatność za usługi bankowe nie ujęte w ofercie Wykonawcy będą ustalone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w Wykonawcy w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia. 3.2 Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 3.2.1 Wykonawca musi posiadać w dniu składania ofert oddział, filię lub ekspozyturę banku na terenie miasta Gniewkowo. 3.2.2 Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na przelewach elektronicznych informacji dotyczącej terminu uznania konta bankowego podatnika w przypadku wnoszenia przez niego należności z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetu gminy (zgodnie z art. 60 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z póź. zm.) 3.2.3 Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę Wykonawcy. 3.2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: a) potwierdzenie salda; b) sporządzenie wyciągów bankowych wraz z papierowymi dokumentami źródłowymi; c) likwidację rachunku bankowego; d) otwarcie rachunku lokat terminowych; e) wpłaty podatków, opłat i innych należności dokonane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, podatników oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych; f) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowania bankowości internetowej w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania, 3.2.5 Prowizje, opłaty i marża banku zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie podczas trwania umowy
 7. Udzielenie kredytu w wysokości 3 500 000 PLN na pokrycie planowanego deficytu w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na 2011r.
  Zamawiający: Gmina Janikowo, Janikowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu
  w budżecie Gminy i Miasta Janikowo, na 2011rok,
  o następującej charakterystyce:
  1.Kwota kredytu: 3 500 000,00zł
  (słownie: trzymilionypięćsettysięcyzłotych00/100).
  2.Okres kredytowania: 5 lat
  3.Spłata kapitału od 01 stycznia 2012roku do 31 grudnia 2016 roku.
  Spłata odsetek od uruchomienia pierwszej transzy.
  4.Kredyt do dyspozycji Zamawiającego w dwóch transzach :
  - pierwsza po podpisaniu umowy w wysokości 2 000 000,00PLN
  - druga na dzień 01.12.2011r. w wysokości 1 500 000,00PLN
  5.Kredyt zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 1M
  6.Na cenę kredytu składać się będzie: oprocentowanie kredytu w/g zmiennej stopy
  WIBOR 1M, stałej marży i prowizji banku.
  7.Kredyt zamierzamy spłacić w ciągu 60 miesięcy w ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca rozpoczynając od dnia 01 stycznia 2012 roku. na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank
  w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności.
  8.W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu wraz z odsetkami przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  9.Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stała marżę banku:
  - stopa bazowa: WIBOR dla miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych
  z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty.
  - stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć
  WIBOR 1M z dnia 8 sierpnia 2011r.
  10.Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.
  Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  11.Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty transz kredytu.
  12.Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  13.Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona przed
  podpisaniem umowy.
 8. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jednostek organizacyjnych polegających na otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz pomocniczych Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jej jednostek organizacyjnych
  a) Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
  b) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35
  c) Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11
  d d) Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie ul. J. J. Śniadeckich 18
  e) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzemesznie ul. Św. Jana 11
  f) Dom Kultury w Trzemesznie ul. Św. Jana 11
  UWAGA: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu
  realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej, Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji papierowej, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywaniu wypłat gotówkowych, realizacji lokat terminowych na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie, przechowywaniu depozytów, uzyskania informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego, uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym dla Miasta i Gminy Trzemeszno na warunkach:
  do wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
  udzielany na okres do jednego roku budżetowego i corocznie ponawiany
  wysokość prowizji przygotowawczej - 0,00%
  koszty obsługi kredytu - wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu
  zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  oprocentowanie od wykorzystanego kredytu obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę procentową obliczoną dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy
  dostępie do bankowości internetowej, obejmującej w szczególności:
  a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i zapewnienie poprawnego działania oprogramowania bankowości internetowej na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oraz bezpłatne szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi dostarczonego programu;
  b) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu;
  c) bieżącą obsługę techniczną systemu;
  d) stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych;
  e) zlecanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
  f) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych;
  g) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników;
  h) dopuszcza się możliwość drukowania załącznika przez bank
  i) składanie zleceń płatniczych w dowolny dzień, o dowolnej porze. Realizacja zleceń nie później niż następnego dnia roboczego;
  j) użytkownikami bankowości internetowej będą stanowiska użytkowników mających możliwość wprowadzania transakcji oraz użytkownicy mający uprawnienia do zatwierdzania transakcji. Wykonawca zapewni możliwość zmiany ilości użytkowników oraz uprawnień użytkowników;
  k) dostęp do bankowości internetowej otrzyma 6 jednostek organizacyjnych: -
  * Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
  * Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35
  * Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11
  * Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie ul. J. J. Śniadeckich 18
  * Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzemesznie ul. Św. Jana 11
  * Dom Kultury w Trzemesznie ul. Św. Jana 11
  Każda z jednostek organizacyjnych posiada własne wyodrębnione rachunki bankowe; -
  a) Miasto i Gmina Trzemeszno
  b) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35
  c) Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11
  d) Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie ul. J. J. Śniadeckich 18
  e) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzemesznie ul. Św. Jana 11
  f) Dom Kultury w Trzemesznie ul. Św. Jana 11

  Uwaga: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada system elektronicznej obsługi bankowej typu /Home-Banking/ zamontowany na 6 stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Miasto i Gmina Trzemeszno, obsłudze wypłat świadczeń z OPS w Trzemesznie w ramach obsługi kasowej polegającej w szczególności na:
  a) wypłacie świadczeniobiorcom OPS zasiłków oraz innych świadczeń zgodnie z dostarczonymi listami wypłat,
  b) realizacji wypłat w terminach (wartości podane w wielkościach średniomiesięcznych): - od 18 do 25 dnia każdego miesiąca na kwoty ca. 450.000,00 dla około 300 klientów Terminy wypłat gotówkowych zostaną uzgodnione indywidualnie przez OPS z Wykonawcą, zgodnie z potrzebami OPS i możliwościami technicznymi Wykonawcy, wypłaty gotówkowe w kasie banku z tytułu wypłat stypendiów szkolnych które zostaną ustalone indywidualnie z ZOS.
  udostępnieniu uzyskania promes bankowych, poręczeń i gwarancji bankowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno; wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; wydawania blankietów czekowych; świadczenia innych usług bankowych, czyli usług nieprzewidzianych, sporadycznych. Odpłatność za usługi bankowe nie ujęte w ofercie Wykonawcy będą ustalone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w Wykonawcy w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
  *Zamawiający wymaga aby wybrany w niniejszym postępowaniu bank na 31 grudnia każdego roku był w dyspozycji dla dokonywania wszystkich operacji objętych przedmiotem niniejszego postępowania przynajmniej do godz. 13-00
  * Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę Wykonawcy.
  * Dyspozycja na otwarcie lokat O/N i O/N WEEKEND
  * Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
  a) potwierdzenie salda;
  b) sporządzenie wyciągów bankowych;
  c) likwidację rachunku bankowego;
  d) otwarcie rachunku lokat terminowych;
  e) wpłaty podatków, opłat i innych należności dokonane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jej jednostek organizacyjnych;
  f) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowania bankowości internetowej w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania,
  Prowizje, opłaty i marża banku zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie podczas trwania umowy.
 9. Udzielenie kredytu inwestycyjnego Gminie Trzemeszno
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 444.375,38 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap II
  WIGOR 3M na dzień 27.06.2011r.
  Spłata rat kapitałowych kapitałowych karencją do 20.03.2012r.
 10. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000 złotych
  Zamawiający: Gmina Gniewkowo, Gniewkowo
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000 zł przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Gniewkowa Nr 29/2011 z dnia 30.03.2011r. Spłata kredytu - nastąpi do dnia 31.10.2019r., z zastosowaniem karencji w spłacie kredytu liczonej od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2011r.