Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Barbara Izabela

w KRS

Barbara Izabela Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Izabela
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1968 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Chełmce (Wielkopolskie), Gdynia (Pomorskie), Kalisz (Wielkopolskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kobyłka Paweł, Łuczak Katarzyna Natalia, Łuczak Waldemar Piotr

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budka Jarosław, Jarych Maria Jolanta, Mokrzycka Anna Barbara, Petynia Katarzyna Beata, Przybył Jolanta, Turek Ewa, Wieliński Andrzej Jan, Wolf Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Faligowska Beata Anna, Faligowska Łuczak Maria, Kwiatkowska Katarzyna Ewa, Pankau Artur

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rybak Natalia Honorata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Avgo Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000443931
 2. Biuro Rachunkowe Fik Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000549579
 3. De Rien Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000356788
 4. Fundacja Biura Rachunkowego Fik, Kalisz − KRS 0000611958
 5. Fundacja Europejskie Centrum Mediacji, Warszawa − KRS 0000422898
 6. Fundacja Laera, Kalisz − KRS 0000409836
 7. Ilio Sp. Z O.O., Sikorzyno − KRS 0000434328
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Chełmcach, Chełmce − KRS 0000013348
 9. Orea - Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000427549
 10. Profile Vox Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Czerwonak − KRS 0000210637
 11. Składy Budowlane Vox-chata Łuczak Barbara, Łuczak Waldemar, Łuczak Katarzyna - Sp. J., Kalisz − KRS 0000087752
 12. Spiti - Faligowski Sp. J., Gdańsk − KRS 0000083616
 13. Stowarzyszenie Kształtowania i Ochrony Krajobrazu Silva, Poznań − KRS 0000166827
 14. Stowarzyszenie Lgd 7 - Kraina Nocy i Dni, Koźminek − KRS 0000260259
 15. Trio Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000474155

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Marek Wolf Jan Wolf Sp. J., Szulec − KRS 0000337291
 2. Sportowo Inwestycyjne Stowarzyszenie Gminy Opatówek - Szansa 2004, Chełmce − KRS 0000133078
 3. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej, Kalisz − KRS 0000020784

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW: JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATY GOTOWANIA, KURS PIERWSZEJ POMOCY
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Łęczyce
  Część 1 Nazwa kursu: Kurs języka angielskiego dla 20 osób, w wymiarze 90 godzin (lekcyjnych/osobę - 45 minutowych)/osobę. Kurs będzie realizowany w czterech pięcioosobowych grupach, zajęcia od 8-14 jednocześnie w dwóch salach w każdej jeden prowadzący kurs. Program kursu musi być zrealizowany na poziomie, co najmniej podstawowym (Al). Poziom należy dostosować do potrzeb i możliwości uczestników. Specjaliści realizujący kurs języka angielskiego muszą mieć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Kurs języka angielskiego odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, który jest załącznikiem nr 10 do SIWZ. Zmiana harmonogramu może nastąpić za zgodą koordynatora projektu z zastrzeżeniem, że termin realizacji zamówienia jest niezmienny. Wykonawca zobowiązany jest opracować konspekty kursu przed rozpoczęciem zajęć uwzględniające poziom grup. Celem kursu jest przełamanie bariery językowej uczestników projektu oraz dostarczenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe w biurze projektu. Wykonawca zapewnia : materiały szkoleniowe, zaświadczenia, poczęstunek, catering. Termin realizacji zajęć (pożądany): 29.01.2014 roku do 26.02.2014 roku. Część 2 Nazwa kursu: Warsztaty gotowania Warsztat Kuchnia oszczędna i zdrowa dla 20 uczestników projektu. Beneficjenci projektu zostaną podzieleni na cztery grupy po pięć osób .Każda grupa będzie miała 18 godz .warsztatów teoretycznych i praktycznych. Łącznie 72 godz. zajęć. Zajęcia teoretyczne zaplanowanie finansów na zakupy, planowanie jadłospisu na cały tydzień, przygotowanie zastawy i nakrycia stołu. Warsztaty praktyczne będą polegały a wspólnych zakupach z prowadzącym 3 dni każda grupa, gotowaniu , nakryciu stołu oraz konsumpcji. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności w zakresie oszczędnego i zdrowego gotowania. Hasłem przewodnim warsztatu będzie Z byle czego coś smacznego i zdrowego Wykonawca zapewnia wyjazd grupy do hipermarketu, zakupy produktów do gotowania, wspólne zakupy, przygotowanie potraw, zapewnienie zaplecza kuchennego do przygotowania potraw u Zamawiającego Łęczyce ul. Słoneczna 3, drobny poczęstunek, zaświadczenia. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 29.01.2014 rok do 15.02.2014 roku. Część 3 Nazwa kursu: Kurs pierwszej pomocy . Kursu nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia ponieważ miejsce zamieszkania uczestników jest w znacznej odległości od szpitali a dojazd do każdej z wiosek jest utrudniony ,nieszczęśliwe wypadki często mają miejsce. Wnioskodawca ma na uwadze by każdy beneficjent potrafił udzielić pierwszej pomocy przed przyjazdem karetki pogotowia .Poruszane zagadnienia na kursie (zadławienia, krwawienia, wstrząsy, drgawki, zatrucia, oparzenia środkami chemicznymi ,oparzenia,odmrożenia,zwichnięcia,pogryzienia,ukąszenia,porażenia prądem itp.). Kursu w 2 grupach po 10 osób każda grupa 8 godz. łącznie 16 godz. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt ratowniczy, zaświadczenia , materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, poczęstunek. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 21.02.2014 roku do 26.02.2014 roku. Przy kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia..
 2. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH NA: SPRZEDAWCĘ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I FAKTUROWANIEM, MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH, KSIĘGOWĄ, SPAWACZ METODĄ MIG, MAG,TIG, KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII, OPIEKUNKĘ OSÓB STARSZYCH I DZIECI
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Łęczyce
  Część 1 Nazwa kursu: Sprzedawca (z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem) dla 7 osób skierowanych przez OPS w Łęczycach. Program kursu: łączna ilość godzin szkolenia przypadająca na każdego uczestnika wynosi minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne 80h i praktyczne 40h, i winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: 1) wyposażenie punktu sprzedaży detalicznej 2) organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów 3) dokumentacja sprzedaży 4) wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych 5) obsługiwanie klienta, przebieg sprzedaży detalicznej 6) prawne i techniczne aspekty funkcjonowania kas fiskalnych 7) obsługa kas fiskalnych: typy kas fiskalnych, budowa kasy fiskalnej, dodatkowe urządzenia wspomagające pracę kasjera 8) obsługa kas w połączeniu z komputerowym systemem obsługi sprzedaży. Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy koniecznej do pracy w handlu przy obsłudze kasy fiskalnej. Uczestnik przez cały okres szkolenia musi mieć zapewniony stały indywidualny dostęp do komputera (laptopa) i kasy fiskalnej na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewnia również na swój koszt niezbędną odzież ochronną dla części praktycznej kursu. Załącznikiem do umowy będzie uzgodniony przed jej podpisaniem, harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 29.10.2013 r. do 19.12.2013 r Część 2 Nazwa kursu: Magazynier (rozszerzony o obsługę wózka widłowego), dla 2 osób skierowanych przez OPS w Łęczycach. Program kursu: łączna ilość godzin szkolenia przypadająca na każdego uczestnika wynosi minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne min.80h zajęć grupowych i praktyczne min.40h , i winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: 1) zasady gospodarki magazynowej 2) pakiet magazynowy 3) zasady BHP w organizacji prac magazynowych 4) technologie prac magazynowych 5) dokumentacja związana ze sprzedażą oraz gospodarką magazynową 6) obsługa wózków widłowych Program kursu powinien wykorzystywać modułowe programy szkoleń dla zawodu magazynier (kod zawodu: 432103) oraz kierowca operator wózków jezdniowych (kod zawodu: 834401) dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujące się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl oraz z § 75 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.). Szkolenie musi być realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla części praktycznej dostęp do odpowiedniego sprzętu, w tym wózków widłowych i dostęp do placu manewrowego. Załącznikiem do umowy będzie uzgodniony przed jej podpisaniem, harmonogram godzin zajęć teoretycznych, praktycznych. Uczestnicy będą skierowani na szkolenie w jednej grupie. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 29.10.2013 r. do 30.11.2013 roku. Część 3 Nazwa kursu: Księgowość dla 3 osób skierowanych przez OPS w Łęczycach. Program kursu: minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne 80h teoretyczne ,40 praktyczne i maja obejmować: 1) Wprowadzenie w tematykę systemu rachunkowości a) podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości b) funkcje rachunkowości c) regulacje prawne (podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, VAT, prawo cywilne, prawo handlowe, ustawa o rachunkowości, międzynarodowe standardy rachunkowości) 2) Metodologiczny i dydaktyczny podział rachunkowości a) metodologiczny : księgowość, rachunek wyników, sprawozdawczość finansowa i analiza, b) dydaktyczny: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, kosztów, zarządcza, podatkowa, 3) Metodologia rachunkowości a) metoda bilansowa b) zasady prowadzenia rachunkowości, 4) Dokumenty księgowe i ich obieg w jednostce 5) Plan kont i zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych 6) Księgi rachunkowe: zamknięcie miesiąca i roku obrotowego 7) Elementy rachunku wyników 8) Program Symfonia Finanse i Księgowość Premium: a) wprowadzenie do programu, b) zainstalowanie programu c) zakładanie nowej firmy d) otwieranie firmy, dołączenie firmy, odłączanie lub usuwanie, opisy funkcji e) zakładanie użytkowników i nadawanie im uprawnień f) przeglądanie i modyfikacja planu kont g) dokumenty w programie h) kartoteki: przeglądanie, dodawanie nowych pozycji, podpinanie kartotek do planu kont i) bilans otwarcia: wprowadzanie, obroty rozpoczęcia, układ bilansu, sposób tworzenia nowego układu, rachunek zysków i strat, układ, formy obliczeniowe 9) Wprowadzanie dokumentów: a) opis wprowadzanie danych do poszczególnych typów dokumentów b) sposób dekretowania kwot w dokumencie c) księgowanie równoległe d) rejestry VAT e) przeglądanie i sortowanie dokumentów 10) Rozrachunki 11) Wykonywanie raportów w programie 12) Wprowadzanie i wybór deklaracji podatkowych 13) Okresy sprawozdawcze Termin realizacji zajęć (pożądany): 31.10.2013 roku do 31.01.2014 roku. Część 4 Nazwa kursu: Spawacz metodą MIG, MAG i TIG dla 3 osób skierowanych przez OPS w Łęczycach. Program kursu: minimalnie 350h, w tym zajęcia teoretyczne 30h teoretyczne, 120 praktycznych z MIG, 120 praktycznych z MAG i 80 praktycznych z TIG i maja obejmować: Spawanie aluminium blach i rur metodą MIG oraz spawanie blach i rur metodami MAG i TIG, zgodnie z dokumentacją i przyjętą technologią. Egzamin końcowy należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu Spawacz, dostępny w bazie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Szkolenie winno obejmować zagadnienia, zawarte w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa, które określają programy szkoleń spawaczy dla poszczególnych metod: - MIG (131) - Wytyczne nr W-07/IS-05, - MAG (135) - Wytyczne nr W-07/IS-02, - TIG (141) - Wytyczne nr W-07/IS-03. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników szkolenia. Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi szkolenia poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia. Wykonawca zapewni w trakcie kursu warunki szkolenia i pracy zgodne z przepisami BHP i ppoż., w tym odpowiednią odzież roboczą (rękawice, kombinezon, obuwie itp.), komplet narzędzi potrzebnych do nauki. Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu Spawacz, dostępny w bazie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Szkolenie winno obejmować zagadnienia, zawarte w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 29.10.2013 rok do 19.02.2014 roku. Część 5 Nazwa kursu: Kucharz małej gastronomii dla 1 osoby skierowanej przez OPS w Łęczycach. Program kursu: minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne 20h praktyczne i 100h które mają obejmować: 1) przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami, 2) pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnej wg instrukcji kuchennej, 3) zabezpieczenie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przed zepsuciem wg instrukcji kuchennej, 4) prowadzenie obróbki wstępnej surowców (ręcznej, mechanicznej, termicznej) wg instrukcji kuchennej, 5) przestrzeganie higieny osobistej i higieny produkcji, 6) utrzymanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie, polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego) a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy, 7) wykonywanie pod nadzorem kucharza różnymi technikami i metodami zgodnie z normami surowcowymi asortymentów potraw z jarzyn, mleka, jaj, kaszy, mąki, -8) wykończenie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydanie wyrobów kulinarnych pod ścisłym nadzorem kucharza, - Przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach zbiorowego żywienia, - Przestrzeganie zasad systemu HACCP Celem szkolenia jest poznanie zasad żywienia i towaroznawstwa, technologia żywienia, przygotowanie i dekorowanie potraw, organizacja pracy kucharza, zajęcia praktyczne. Zapewnienie niezbędnych materiałów potrzebnych do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 05.11.2013 roku do 17.12.2013 roku. Część 6 Nazwa kursu: Opiekunka osób starszych i dzieci dla 4 osób skierowanych przez OPS w Łęczycach. Program kursu: minimalnie 160h, w tym zajęcia teoretyczne 80h praktyczne 40h w przedszkolu, 40 h w hospicjum. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie Opiekunka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej na temat opieki nad dzieckiem, osobą starszą i niepełnosprawną oraz umiejętności praktycznych z zakresu tej opieki. Moduł I Zajęcia teoretyczne i praktyczne OPIEKA DZIECIĘCA WYCHOWANIE DZIECKA Elementy pedagogiki - Kierowanie zabawą dziecka w pomieszczeniu i na powietrzu - Kierowanie kontaktami dziecka z otoczeniem - Kierowanie działalnością plastyczną. - Kierowanie rozwojem mowy ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA - Bezpieczeństwo dziecka - Urazy i nieszczęśliwe wypadki - Zdrowie dziecka. ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA DZIECI - Prawidłowe odżywianie podstawy żywienia - Jadłospis dziecka - przygotowywanie posiłków i potraw Moduł II Opiekunka osób starszych Zmiany związane z procesem starzenia - Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby - Chory i jego otoczenie - Chory leżący - Zabiegi pielęgnacyjne - Zabiegi higieniczne - Żywienie dietetyczne u ludzi w podeszłym wieku - Leki - Obserwacja chorego - Wtórne choroby nabyte wskutek długiego leżenia - Ćwiczenia mięśni u przewlekle chorych - Pielęgnowanie ciężko i przewlekle chorych. - Czuwanie przy umierającym - Starość człowieka - Pierwsza pomoc w geriatrii - Zapobieganie wypadkom w czasie opieki nad ludźmi w podeszłym wieku. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 29.10.2013 roku do 16.12.2013 roku. Przy kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia..
 3. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENI E USŁUG SZKOLENIOWYCH I WARSZTATÓW - ZP/OPS/3/2013/POKL
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Łęczyce
  Część 1
  Warsztaty psychologiczne dla 20 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach. Warsztaty odbywać się będą w 2 grupach po 10 osób.
  Program szkolenia - 48 godzin zajęć grupowych przez okres 4 miesięcy - spotkanie 6 godzin w miesiącu tj. po 24 godziny dla jednej grupy. Program warsztatów winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: rola kobiety i mężczyzny w rodzinie, kształtowanie postaw asertywnych, trening umiejętności komunikacyjnych, techniki redukcji stresu w sytuacjach codziennych, strategie postępowania w życiu codziennym, analiza postaw życiowych, trening umiejętności społecznych. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy zajęć grupowych wraz z terminem realizacji warsztatów psychologicznych. Termin realizacji zajęć: wrzesień, październik, listopad, 2013 r. Przewidywany okres realizacji do 10.02.2014 r.
  Zamawiający dysponuje salą na terenie Łęczyc.
  Część 2
  Warsztaty z radzenia sobie ze stresem i agresją (mężczyźni) dla 5 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach. Program szkolenia - 6 godzin zajęć grupowych.
  Program warsztatów winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wyszukiwanie swoich słabych i mocnych stron, metody relaksacyjne, skuteczny sposób redukcji agresji, świadomość roli jaką odgrywa mężczyzna w rodzinie. załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy zajęć grupowych. Termin realizacji zajęć: wrzesień 2013 r. Przewidywany okres realizacji do 30.09.2013 r.
  Zamawiający dysponuje salą na terenie Łęczyc.


  Część 3
  Warsztaty z podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie (kobiety) dla 15 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach. Program szkolenia - 6 godzin zajęć grupowych dla każdej grupy z dwóch grup, pierwsza grupa 7 osób, druga grupa 8 osób. Program warsztatów winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: zwiększenie pewności siebie, zaufania we własne siły, prowadzenie autoprezentacji, motywacja do działania uczestników projektu. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy zajęć grupowych. Termin realizacji zajęć: wrzesień 2013 r. Przewidywany okres realizacji 27.09.2013 r.
  Zamawiający dysponuje salą na terenie Łęczyc.
  Część 4
  Szkolenie z podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych dla grupy 20 osób w dwóch grupach po 10 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach. Program szkolenia - 48 godziny zajęć grupowych (cztery spotkania - wrzesień, styczeń, luty) spotkanie 6 godzin tj. po 24 godziny dla jednej grupy. Program warsztatów winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: zarządzanie emocjami i komunikacja interpersonalna, zachowania asertywne, umiejętne rozwiązywanie konfliktów, sztuka autoprezentacji. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy zajęć grupowych. Termin realizacji zajęć: wrzesień, styczeń, luty Przewidywany okres realizacji do 06.02.2014 r.
  Zamawiający dysponuje salą na terenie Łęczyc.
  Część 5
  Szkolenie z zakresu obsługi komputera w zakresie korzystania z Internetu
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie z obsługi komputera w zakresie korzystania z Internetu i podstaw pisania pism, CV dla grupy 20 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach. Miejsce szkolenia - sala, którą będzie dysponował Zamawiający na terenie Łęczyc.
  Szkolenie odbywać się będzie w 2 grupach po 10 osób. Program szkolenia - 200 godzin zajęć grupowych tj. po 100 godzin dla każdej grupy. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy zajęć grupowych. Termin realizacji zajęć: listopad, grudzień 2013, styczeń 2014 r. Przewidywany okres realizacji do 10.01.2014r. Wykonawca winien zapewnić niezbędny sprzęt komputerowy na 10 stanowisk z łączem internetowym i oprogramowaniem.
  Część 6
  Szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy dla grupy 20 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach. Szkolenie prowadzone w dwóch grupach po 10 osób. Program szkolenia - 48 godziny zajęć grupowych (4 spotkania po 6 godzin dla każdej grupy). Program warsztatów winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: źródła poszukiwania pracy, umiejętne czytanie ogłoszeń o pracę, konstrukcja CV i listu motywacyjnego, procedury związane z podejmowaniem pracy. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy zajęć grupowych. Termin realizacji zajęć: wrzesień 2013, styczeń, luty 2014 r. Przewidywany okres realizacji do 05.02.2014 r.
  Zamawiający dysponuje salą na terenie Łęczyc.
  Część 7
  Doradztwo zawodowe dla 20 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach. Doradztwo prowadzone indywidualnie dla każdej osoby. Program szkolenie - 6 godziny dla każdego uczestnika, łącznie 120 godzin. Program doradztwa powinien zawierać :
  -badanie predyspozycji zawodowych (w oparciu o testy), badanie predyspozycji osobowościowych (w oparciu o testy), ustalanie oczekiwań i celów związanych z pracą zawodową. Doradztwo powinno się zakończyć wyznaczaniem indywidualnej ścieżki zawodowej(IPD). Termin realizacji doradztwa: sierpień, wrzesień, 2013r. Przewidywany okres realizacji do 23.09.2013 r.
  Zamawiający dysponuje salą na terenie Łęczyc.

  Część 8
  Poradnictwo specjalistyczne - wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, informowanie o prawach i obowiązkach dla 20 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach.
  Poradnictwo psychologa - dyżur psychologa 14 godzin łącznie w okresie sierpień, wrzesień, październik , listopad, grudzień 2013 r. styczeń, luty 2014 r. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy poradnictwa indywidualnego. Termin realizacji dyżuru: sierpień, wrzesień, październik, listopad , grudzień 2013 r. styczeń, luty 2014 r. Przewidywany okres realizacji do 03.02.2014 r.
  Poradnictwo prawnika - dyżur prawnika 14 godzin łącznie. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy poradnictwa indywidualnego. Termin realizacji poradnictwa indywidualnego: sierpień, wrzesień, październik, listopad , grudzień 2013 r. styczeń, luty 2014 r. Przewidywany okres realizacji do 03.02.2014 r.
  Zamawiający dysponuje salą na terenie Łęczyc.
  Część 9
  Warsztat z wizażystką - dla grupy 20 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach. Warsztat prowadzony w dwóch grupach po 10 osób. Program warsztatu - 6 godziny zajęć grupowych (1 spotkanie 6 godzin dla każdej grupy). Program warsztatów winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej pod względem (ubioru, makijażu, fryzury). Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy zajęć grupowych. Termin realizacji zajęć: październik 2013 r. Przewidywany okres realizacji do 08.10.2013 r.
  Zamawiający dysponuje salą na terenie Łęczyc. Dwa spotkania po 6 godzin dla pierwszej i drugiej grupy.
  Część 10
  Spotkanie z przedstawicielem agencji zatrudnienia - dla grupy 20 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach. Spotkanie prowadzone w dwóch grupach po 10 osób. Program spotkania - 6 godziny zajęć grupowych (2 spotkania po 6 godzin). Program spotkania winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz oferty na rynku pracy. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzinowy zajęć grupowych. Termin realizacji zajęć: styczeń 2014 r. Przewidywany okres realizacji do 18.01.2014 r
  Zamawiający dysponuje salą na terenie Łęczyc.
 4. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH NA: SPRZEDAWCĘ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I FAKTUROWANIEM, MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH, STYLIZACJĘ PAZNOKCI, POMOC KUCHARZA, BRUKARZA, KSIĘGOWĄ.
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Łęczyce
  Część 1 Nazwa kursu: Sprzedawca (z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem) dla 5 osób skierowanych przez OPS w Łęczycach. Program kursu: łączna ilość godzin szkolenia przypadająca na każdego uczestnika wynosi minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne 80h i praktyczne 40h, i winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: 1) wyposażenie punktu sprzedaży detalicznej 2) organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów 3) dokumentacja sprzedaży 4) wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych 5) obsługiwanie klienta, przebieg sprzedaży detalicznej 6) prawne i techniczne aspekty funkcjonowania kas fiskalnych 7)obsługa kas fiskalnych: typy kas fiskalnych, budowa kasy fiskalnej, dodatkowe urządzenia wspomagające pracę kasjera 8) obsługa kas w połączeniu z komputerowym systemem obsługi sprzedaży. Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy koniecznej do pracy w handlu przy obsłudze kasy fiskalnej. Uczestnik przez cały okres szkolenia musi mieć zapewniony stały indywidualny dostęp do komputera (laptopa) i kasy fiskalnej na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewnia również na swój koszt niezbędną odzież ochronną dla części praktycznej kursu. Załącznikiem do umowy będzie uzgodniony przed jej podpisaniem, harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 5czerwiec 2013 - 28 czerwiec 2013 r. Część 2 Nazwa kursu: Magazynier (rozszerzony o obsługę wózka widłowego), dla 4 osób skierowanych przez OPS w Łęczycach. Program kursu: łączna ilość godzin szkolenia przypadająca na każdego uczestnika wynosi minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne min.80h zajęć grupowych i praktyczne min.40h , i winien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: 1) zasady gospodarki magazynowej 2) pakiet magazynowy 3) zasady BHP w organizacji prac magazynowych 4) technologie prac magazynowych 5) dokumentacja związana ze sprzedażą oraz gospodarką magazynową 6) obsługa wózków widłowych Program kursu powinien wykorzystywać modułowe programy szkoleń dla zawodu /magazynier/ (kod zawodu: 432103) oraz /kierowca operator wózków jezdniowych/ (kod zawodu: 834401) dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujące się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl oraz z § 75 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.). Szkolenie musi być realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla części praktycznej dostęp do odpowiedniego sprzętu, w tym wózków widłowych i dostęp do placu manewrowego. Załącznikiem do umowy będzie uzgodniony przed jej podpisaniem, harmonogram godzin zajęć teoretycznych, praktycznych. Uczestnicy będą skierowani na szkolenie w jednej grupie. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 5 czerwiec 2013 - 28 czerwiec 2013 roku. Część 3 Nazwa kursu: Stylizacja paznokci dla 1 osoby skierowanej przez OPS w Łęczycach. Program kursu: minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne 40h praktyczne 80h obejmować Zasady dezynfekcji, 1) budowa paznokcia, 2) choroby paznokci i skóry, 3) manicure, pedicure, 4) zabiegi pielęgnacyjne dla dłoni i paznokci z wykorzystaniem różnych technik min. zabieg parafinowy na dłonie i stopy, 5) reperacje paznokci, przedłużanie paznokci metodą akrylową przedłużanie paznokci metodą żelową UV żel i akryl na paznokciach naturalnych żel i akryl na stopach - przedłużanie / utwardzanie naturalnej płytki, 6) artystyczne zdobienia, wzornictwo lakierowe, aplikacje ozdób. Zapewnienie niezbędnych materiałów potrzebnych do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 5 czerwiec 2013 - 28 czerwiec 2013 roku. Część 4 Nazwa kursu: Pomoc kucharza dla 1 osoby skierowanej przez OPS w Łęczycach. Program kursu: minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne 20h praktyczne i 100h które mają obejmować: 1) przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami, 2) pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnej wg instrukcji kuchennej, 3) zabezpieczenie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przed zepsuciem wg instrukcji kuchennej, 4) prowadzenie obróbki wstępnej surowców (ręcznej, mechanicznej, termicznej) wg instrukcji kuchennej, 5) przestrzeganie higieny osobistej i higieny produkcji, 6) utrzymanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie, polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego) a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy, 7) wykonywanie pod nadzorem kucharza różnymi technikami i metodami zgodnie z normami surowcowymi asortymentów potraw z jarzyn, mleka, jaj, kaszy, mąki, -8) wykończenie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydanie wyrobów kulinarnych pod ścisłym nadzorem kucharza, - Przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach zbiorowego żywienia, - Przestrzeganie zasad systemu HACCP Celem szkolenia jest poznanie zasad żywienia i towaroznawstwa, technologia żywienia, przygotowanie i dekorowanie potraw, organizacja pracy kucharza, zajęcia praktyczne. Zapewnienie niezbędnych materiałów potrzebnych do ćwiczeń praktycznych i teoretycznych. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 5 czerwiec 2013 - 28czerwiec 2013 roku. Część 5 Nazwa kursu: Brukarz dla 1 osoby skierowanej przez OPS w Łęczycach. Program kursu: minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne 20h teoretyczne i 100h praktyczne powinny obejmować: 1) techniczne podstawy budownictwa, robot brukarskich, 2) podstawy wiedzy o robotach drogowych, 3) podstawy technologii robot brukarskich, 4) rysunek zawodowy, 5) wykonywanie robót drogowych z różnych materiałów, 6) przygotowanie do wykonania i remontów nawierzchni chodników, ulic, placów z kamieni i kostek oraz płyt, 7) zasady przygotowania do pracy urządzeń i podstawowego sprzętu, 8) technologie montażowe, 9) rodzaje materiałów, narzędzi, sprzętów, maszyn (materiałoznawstwo), 10) przepisy BHP, 11) zajęcia praktyczne. Termin realizacji zajęć ( pożądany): 5 czerwiec 2013 - 28 czerwiec 2013 roku. Część 6 Nazwa kursu: Księgowość dla 1 osoby skierowanej przez OPS w Łęczycach. Program kursu: minimalnie 120h, w tym zajęcia teoretyczne 80h teoretyczne ,40 praktyczne i maja obejmować: 1) Wprowadzenie w tematykę systemu rachunkowości a) podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości b) funkcje rachunkowości c) regulacje prawne (podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, VAT, prawo cywilne, prawo handlowe, ustawa o rachunkowości, międzynarodowe standardy rachunkowości) 2) Metodologiczny i dydaktyczny podział rachunkowości a) metodologiczny : księgowość, rachunek wyników, sprawozdawczość finansowa i analiza, b) dydaktyczny: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, kosztów, zarządcza, podatkowa, 3) Metodologia rachunkowości a) metoda bilansowa b) zasady prowadzenia rachunkowości, 4) Dokumenty księgowe i ich obieg w jednostce 5) Plan kont i zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych 6) Księgi rachunkowe: zamknięcie miesiąca i roku obrotowego 7) Elementy rachunku wyników 8) Program Symfonia Finanse i Księgowość Premium: a) wprowadzenie do programu, b) zainstalowanie programu c) zakładanie nowej firmy d) otwieranie firmy, dołączenie firmy, odłączanie lub usuwanie, opisy funkcji e) zakładanie użytkowników i nadawanie im uprawnień f) przeglądanie i modyfikacja planu kont g) dokumenty w programie h) kartoteki: przeglądanie, dodawanie nowych pozycji, podpinanie kartotek do planu kont i) bilans otwarcia: wprowadzanie, obroty rozpoczęcia, układ bilansu, sposób tworzenia nowego układu, rachunek zysków i strat, układ, formy obliczeniowe 9) Wprowadzanie dokumentów: a) opis wprowadzanie danych do poszczególnych typów dokumentów b) sposób dekretowania kwot w dokumencie c) księgowanie równoległe d) rejestry VAT e) przeglądanie i sortowanie dokumentów 10) Rozrachunki 11) Wykonywanie raportów w programie 12) Wprowadzanie i wybór deklaracji podatkowych 13) Okresy sprawozdawcze Termin realizacji zajęć (pożądany): 5 czerwiec 2013 - 28 czerwiec 2013 roku

Inne osoby dla Łuczak Barbara Izabela (28 osób):