Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Dorota

w KRS

Dorota Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1971 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie), Warszawa (Mazowieckie), Łochowo (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Dariusz Waldemar
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wasilewska Ewa, Łuczak Robert Jerzy

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mendel Daniel Franciszek, Łuczak Dariusz Waldemar

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Liang Wenhai
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Dariusz Waldemar
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Najzer Piotr Zbigniew, Wasilewska Ewa, Łuczak Dariusz Waldemar

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chalecka Krej Jadwiga

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Instytut Certyfikacji Energetycznych Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Nekla − KRS 0000634386
 2. Ml Invest Sp. Z O.O., Łabiszyn − KRS 0000498535
 3. Ml Invest Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łabiszyn − KRS 0000669974
 4. Pn Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000666938
 5. Polska Akademia Rozwoju Samorządności Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000627606
 6. Special Project Studio Pangea Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000163582
 7. Tekturek Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000362153
 8. Tekturek Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bydgoszcz − KRS 0000629545
 9. Voltea Poland Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000476720
 10. Voltea Poland Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łochowo − KRS 0000499795

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Carpe Diem Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000284062
 2. Instytut Certyfikacji Energetycznych Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000627112
 3. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Producentów Mebli Darwal Distribution International Sp. Z O.O., Ciele − KRS 0000046220
 4. Salcap Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000355596
 5. Ulike Corporation Poland Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000049575
 6. Voltea Sp. Z O.O., Łochowo − KRS 0000387067

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. „Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Dobre” – nr ref: GKI 271.10.2017
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Dobre”– nr ref: GKI 271.10.2017., przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na:
  1) demontażu istniejących opraw sodowych oraz ledowych, przekazanie i dostarczenie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
  2) dostawie wraz z montażem energooszczędnych opraw drogowych typu LED,
  na terenie gminy Dobre;
  3) montażu nowego oprzewodowania w wysięgnikach rurowych – przewód YDY 2 x 2,5 mm2 oraz bezpiecznikowego złącza do lamp oświetlenia ulicznego zasilanych z elektroenergetycznej linii napowietrznej z przewodami izolowanymi AsXS jak, i przewodami gołymi AL.;
  4) uzyskanie niezbędnych zgód od zarządcy sieci PGE Dystrybucja S.A.;
  5) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu przedmiotu zamówienia (zestawienie lamp w poszczególnych obwodach);
  6) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
  a. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
  b. oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,
  c. organizację zaplecza budowy,
  d. organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
  e. wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
  f. finansowaniu inwestycji – poprzez zapewnienie finansowania zewnętrznego.

  2. Przedmiot zamówienia będzie w całości finansowany w ramach zewnętrznego finansowania.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do wyboru instytucji finansującej przedmiotowe zamówienie w formie faktoringu.
  4. Spłata należności z tytułu dostawy oraz koszty finansowania inwestycji sfinansowane będą ratalnie przez Zamawiającego z oszczędności, uzyskanych wskutek przeprowadzenia przedsięwzięcia, służącego poprawie efektywności energetycznej.
  5. Koszty finansowania będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  6. Okres finansowania: 8 (osiem) lat.
  7. Parametry techniczne opraw, szczegółowe określenie miejsca wykonania dostawy oraz dane techniczne niezbędne do skalkulowania oferty określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.