Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Feliks Antoni

w KRS

Feliks Antoni Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Feliks
Drugie imię:Antoni
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:26 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szefler Katarzyna, Zarychta Radosław, Łuczak Przemysław Krzysztof, Łuczak Teresa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Przemysław Krzysztof, Łuczak Teresa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Prima Persona, Łódź − KRS 0000437509
 2. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fel-med Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000254558

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCZP
  Zamawiający: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, Łódź
  PAKIET 1
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi
  w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień Zamawiającego położonego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41 oraz Odziału Leczenie Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych (Detoksykacji) przy ul. Kilińskiego 232. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

  Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków,
  55321000-6 usługi przygotowywania posiłków.

  PAKIET 2
  Przedmiotem zamówienia świadczenia własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów hosteli-noclegowni przy ul. Niciarnianej 41 i Przybyszewskiego 251/253 oraz Oddziału Dziennego przy ul. Niciarnianej 41. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

  Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków,
  55321000-6 usługi przygotowywania posiłków.
 2. Świadczenie usług w postaci gotowania i dowozu zup oraz obiadów dwudaniowych wraz z deserem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Radomsko
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci gotowania i dowozu:
  Część I zamówienia - zup z wkładką o gramaturze zupy - 500 ml i gramaturze wkładki - 8 dkg zgodnie z załączonym jadłospisem stanowiącym dodatek nr 6 do SIWZ.
  Część II zamówienia - obiadów dwudaniowych wraz z deserem zgodnie z załączonym jadłospisem stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ.
  do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1A/11.
  Realizacja jadłospisów wskazanych przez Zamawiającego odbywać będzie się na przestrzeni miesiąca powtarzając co 12 dni posiłki wskazane w jadłospisie. Zamawiający nie wymaga zachowania kolejności posiłków wskazanych w jadłospisie.
  Wykonawca zobowiązuję się dostarczać jadłospisy z dwutygodniowym wyprzedzeniem (w co drugi piątek) do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1A/11.
  Posiłki należy dostarczać każdego dnia tygodnia od poniedziałku do soboty (oprócz dni świątecznych przypadających na te dni) chyba, że Zamawiający odrębnie wskaże te dni w godzinach:
  a) Część I zamówienia - zupy z wkładką w godz. od 09.30 - 10.00;
  Przewidywana liczba zup z wkładką - od 75 do 110 dziennie.
  b) Część II zamówienia - obiady dwudaniowe wraz z deserem w godz. od 11.00 - 11.30.
  Przewidywana liczba obiadów dwudaniowych wraz z deserem - od 25 do 30 dziennie.
  Przewidywana liczba samych zup - 2 zupy dziennie.
  Liczba posiłków uzależniona będzie od ilości wydanych skierowań przez Zamawiającego uwzględniając odrębnie dzienne zapotrzebowanie.
  Zamawiający zobowiązuje się poinformować wykonawcę o ilości posiłków z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadkach losowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania wykonawcy do godz. 09.00 w dniu dostawy o zmniejszeniu ilości zamówionych posiłków.
  Szacunkowa liczba posiłków w 2015 r. wynosi:
       1) Część I zamówienia: 33 440 zupy z wkładką
       2) Część II zamówienia:
  a) 9 120 obiadów dwudaniowych;
  b) 608 zup;
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gorące posiłki w odpowiednich naczyniach gastronomicznych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1A/11 na własny koszt.
  Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazywania wraz z zamówioną liczbą posiłków, dodatkowej porcji danej potrawy  (zupy, drugiego dania) o odpowiedniej gramaturze dającej możliwość przeprowadzenia badania przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
 3. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przedbórz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r
 4. USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCZP
  Zamawiający: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, Łódź
  PAKIET 1

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi
  w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień Zamawiającego położonego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41 oraz Odziału Leczenie Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych (Detoksykacji) przy ul. Kilińskiego 232. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

  PAKIET 2

  Przedmiotem zamówienia świadczenia własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów hosteli-noclegowni przy ul. Niciarnianej 41 i Przybyszewskiego 251/253. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 5. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego oraz Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Przedbórz
  Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu. Dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu maksymalna ilość uczniów planowana do żywienia w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. wynosi 300 uczniów. Łącznie Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. od dnia podpisania umowy do grudnia 2014r. maksymalnie na 50.620 posiłków (w tym zupa: 30.860, II danie 19.760). Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.maksymalna ilość dzieci planowana do żywienia w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12. 2014r. wynosi:
  Łącznie Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy maksymalnie śniadań 18.900, 21.900 obiadów dwudaniowych (tj. 21.900 razy zupa i 21.900 razy drugie danie), 3.900 podwieczorków.Posiłki winny być dostarczone o ściśle ustalonej porze od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej.Posiłki muszą odpowiadać wymogom sztuki kulinarnej z zachowaniem norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia uwzględniające niezbędne składniki pokarmowe (wartości odżywcze). Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia jadłospisu spośród wymienionych potraw w Dodatku nr 8 SIWZ obejmującego okres jednego miesiąca oraz dostarczenia go Zamawiającemu najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Zmiany w dostarczonym i zatwierdzonym jadłospisie są dopuszczalne jedynie za zgodą Zamawiającego. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach i innych pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu dostarczania posiłków, a nowy harmonogram dostarczania posiłków jest wiążący dla Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia przekazania mu harmonogramu. Zmiana harmonogramu dostarczania posiłków dotyczyć może godzin dystrybucji, a nie częstotliwości. Wykonawca będzie usuwał zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostałości jedzenia. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów pokonsumpcyjnych i ich utylizacji na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości posiłków będących przedmiotem zamówienia. Ilość posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci. Dzienna ilość posiłków ustalana będzie w dni robocze i zamawiana telefonicznie, mailem lub faksem na numer Wykonawcy nie później niż do godziny 10:00 dnia poprzedniego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował kuchnią spełniającą wymogi przewidziane w obowiązujących przepisach oraz dopuszczoną do świadczenia usług żywieniowych przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał rozdzielenia posiłku na porcje i wydawania ich na talerzach i innych naczyniach szklanych lub ceramicznych. Zamawiający nie dopuszcza wydawania posiłków na naczyniach jednorazowego użytku.
 6. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przedbórz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
 7. Dożywianie uczniów w szkołach w 2014 roku z terenu Gminy Ręczno
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, Ręczno
  Przygotowania, dostarczenia i wydania posiłku w postaci jednodaniowego gorącego dania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Stobnicy, Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie tj. Szkoła Podstawowa i Gimnajzum, oraz przygotowania, dostarczenia, wydania drugiego śniadania i dwudaniowego posiłku (obiad) dla uczniów Punktu Przedszkolnego w Ręcznie
  w dniach nauki szkolnej w 2014 roku w łącznej liczbie 77 posiłków dziennie.
 8. Dożywianie uczniów w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sulejów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku wymiennie 3 razy tj. poniedziałek, środa i piątek zupa z wkładką mięsną i 2 razy w tygodniu tj. wtorek
  i czwartek obiad drugodaniowy. Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym
  z uroizmaconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasza, ryż. Drugie danie mogą też stanowić naleśniki z serem, pierogi, makaron z sosem, krokiety i inne dania mączne. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w 2014 roku.,
  z uwzględnieniem przerw w nauce ( ferii zimowych, wiosennych i letnich, rekolekcji oraz dni świątecznych).Posiłek musi posiadać wymaganą przepisami kaloryczność
  i musi być sporządzony zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Posiłek musi spełniać następujące warunki jakościowe:
  - zupa gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 600 kcal,
  - drugie danie gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 600 kcal,
  /ziemniaki lub ryż, kasza,makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram/
  /mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram/
  /surówka gramatura od 90-100 gram/
  /kompot, gramatura nie mniej niż 200 ml./
  Posiłki muszą być bezwzględnie świeże i przygotowane w dniu dostawy.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki własnym transportem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.Zamawiający zobowiązany będzie do opracowania jadłospisu na kolejny tydzień, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem tego tygodnia oraz dostarczenie go do szkół i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie. Jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu. Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego.
  Dostawa posiłków będzie realizowana od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 11:30, a godz. 13:00 do szkół na terenie gminy Sulejów w ilości szacunkowej tj.
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie, ul.Rycerska 10 - 11 posiłków,
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie, ul.Milejowska 21 - 11 posiłków,
  Szkoła Podstawowa w Łęcznie 12 - 17 posiłków,
  Szkoła Podstawowa w Witowie, Witów Kolonia 47 - 19 posiłków,
  Szkoła Podstawowa w Uszczynie, ul.Szkolna 12 - 7 posiłków,
  Szkoła Podstawowa w Klementynowie 1 - 31 posiłków,
  UWAGA! Ilość posiłków została określona szacunkowo na podstawie danych z roku szkolnego 2013 i może ulec zmianie - zmniejszenia lub zwiększenia do 20%. Ilość posiłków zależna jest od ilości dzieci spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia pomocy w formie dożywiania.
  Dla potrzeb badań żywności przez Sanepid Wykonawca przetrzymuje próbki dostarczonej żywności każdej składowej części potrawy, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania
  i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 545 z późn. zm).Dowożone posiłki winny być dostarczane w atestowanych termosach zapewniających zachowanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw:
  - zupa nie mniej niż +75ºC;
  - danie drugie nie mniej niż + 63ºC;
  - potrawy na zimno nie mniej niż + 4ºC.
  Zamawiąjący nie dopuszcza możliwości odgrzewania posiłku w miejscu wydawania posiłku.Wykonawca zapewnia naczynia i sztućce w odpowiedniej ilości służące wydaniu gorących posiłków. Zamawiający nie dopuszcza stosowania naczyń
  i sztućców jednorazowego użytku. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania posiłków w naczyniach spełniających aktualne wymagania higieniczno - sanitarne. Ich utrzymanie zgodnie z tymi wymaganiami leży po stronie Wykonawcy. Utrzymanie odpowiedniego poziomu higieniczno - sanitarnego dotyczy również sztućców. Wykonawca spełnia te wymagania przy wykorzystaniu własnych urządzeń.
  Dokładna ilość posiłków będzie na każdy miesiąc trwania umowy określona w miesięcznym zamówieniu i dostarczona wykonawcy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca kalendarzowego. Wykonawca będzie codziennie odbierał resztki po posiłkach oraz brudne naczynia po spożyciu posiłków przez uczniów.Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 9. Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy.
  Zamawiający: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce, Warta
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
 10. Przygotowanie i dostawa posiłków w roku 2014 dla dzieci uczących się w Publicznych Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych w Gminie Radomsko w miejscowościach: Dziepółć, Kietlin, Płoszów, Strzałków i Szczepocice
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radomsko
  Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostawa posiłków w roku 2014 dla dzieci uczących się w Publicznych Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych w Gminie Radomsko w miejscowościach: Dziepółć, Kietlin, Płoszów, Strzałków i Szczepocice.
  3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  a) Przygotowanie i dostawę posiłków, zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi w roku 2014 dla dzieci uczących się w Publicznych Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych w Gminie Radomsko w miejscowościach: Dziepółć, Kietlin, Płoszów, Strzałków i Szczepocice.
  b) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w dni nauki, począwszy od dnia 02.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., chyba że podpisanie umowy nastąpi później, to od dnia następnego po dniu podpisania umowy, polegające na dostarczaniu posiłków codziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem sobót, niedziel, dni świątecznych, dni wolnych od zajęć szkolnych oraz zorganizowanych wyjazdów (wycieczek). Z tytułu nierealizowania usługi w tych wyłączonych dniach, Wykonawca nie będzie występował do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę.
  Jadłospis powinien obejmować posiłki na przemian: pierwsze - drugie danie. Jeżeli w danym okresie jadłospis kończy się pierwszym daniem, to w następnym okresie rozpoczyna się od drugiego dania.
  c) Usługa będzie dotyczyć około 100 dzieci szkolnych i przedszkolnych, uczęszczających do Publicznych Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych w: Dziepółci, Kietlinie, Płoszowie, Strzałkowie i Szczepocicach. Liczbę dzieci korzystających z dożywiania należy traktować orientacyjnie, może ona ulegać niewielkim wahaniom w ciągu całego okresu trwania realizacji zamówienia. Wahania są uzależnione od liczby dzieci, którym przyznano dofinansowanie na dożywianie w szkole jak i od obecności samych dzieci na zajęciach w poszczególnych dniach. Możliwy jest także zorganizowany wyjazd dzieci na wycieczki. Z tytułu, Wykonawca nie będzie występował do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę.
  d) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia posiłków w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (dyrektorzy szkół). Zapotrzebowanie będzie składane telefonicznie codziennie do godziny 9.00.
  e) Godzinę dostarczenia posiłków uzgodni z Wykonawcą upoważniony do kontaktów przedstawiciel Zamawiającego (dyrektorzy szkół).
  f) Wykonawca dostarczy posiłki na własny koszt, w naczyniach jednorazowego użytku zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
  g) Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę - zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych w okresie 10 dni żywieniowych i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Musi uwzględniać m.in.: mięso, ryby, owoce i warzywa. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
  h) Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, wyklucza się możliwość przygotowywania potraw z proszku.
  i) Posiłki powinny posiadać odpowiednią temperaturę, w przedziale 50°-75°, proces produkcji oraz dystrybucji odbywać musi się zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza z wymogami dobrej praktyki higienicznej.
  j) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, aby w ramach realizowanego zamówienia zapewniał posiłki dla grupy dzieci wymagających specjalnej diety (ze skazą białkową, z dietą cukrzycową, z alergią pokarmową oraz z innymi schorzeniami pokarmowymi).
  k) Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).
  l) Posiłki winny spełniać normy żywieniowe zgodnie z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonawca powinien przygotować posiłki o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP, posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe norm opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a zatwierdzonych przez Instytut Matki i Dziecka dla danej grupy wiekowej.
  m) Wykonawca zapewnia przygotowanie, dostawę posiłków oraz odbiór i utylizację odpadów od Zamawiającego.
  n) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli wykonywanego zamówienia.
  o) Szkoła przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom oraz sprzątaniem pomieszczeń, w których posiłki będą spożywane.
  p) Ceny posiłków przez czas trwania umowy nie podlegają zmianie.
  r) Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 11. Świadczenie usług cateringowych w Przedszkolu Gminnym w Buczku w ramach projektu Dobry start z przedszkolem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Gmina Buczek, Buczek
  1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gotowych
  trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek (catering) dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do Gminnego
  Przedszkola w Buczku, ul Szkolna 3, 98-113 Buczek w ramach realizowanego projektu Dobry start z przedszkolem w okresie od dnia podpisania
  umowy do 31 lipca 2014r. 2. Usługa, o której mowa w punkcie 1 będzie dotyczyć: 50 dzieci w wieku od 3 do5 lat w okresie od dnia podpisania
  umowy do 31 lipca 2014r. 3.Zamawiający określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 16.09.2013 r. do
  31.07.2014 r. (z wyjątkiem przerw w funkcjonowaniu Przedszkola) tj. ok. 220 dni, czyli maksymalnie 11.000 śniadań, 11.000 obiadów
  dwudaniowych, 11.000 podwieczorków. 4.Liczba posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany
  będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do
  godz. 8.00 każdego dnia. 5.Posiłki Wykonawca dostarczał będzie na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie
  odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 6.Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę ( zaleca się różnorodność i
  niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych) na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia na 3 dni
  przed planowaną realizacją jadłospisu. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
  Pierwszy jadłospis, na pierwsze 10 dni świadczenia usług, Wykonawca dostarcza przed podpisaniem umowy. 7.Tygodniowy jadłospis winien
  zawierać: Śniadanie 2 razy w tygodniu: mleko z mieszanką płatków zbożowych typu Müsli lub płatkami zbożowymi czekoladowymi
  wzbogaconymi witaminami, bułka z miodem lub kremem czekoladowo orzechowym lub masłem i dżemem, napój ( herbata z cukrem i cytryną lub
  sok), owoc 1 raz w tygodniu: pieczywo mieszane z masłem ,chudą wędliną z dodatkiem warzyw, herbata z cukrem i cytryną oraz kakao z
  mlekiem, owoc 1 raz w tygodniu: parówka na ciepło z ketchupem, pieczywem mieszanym z masłem, herbata z cukrem i cytryną oraz kakao z
  mlekiem, owoc 1 raz w tygodniu: pieczywo mieszane z serem żółtym i białym lub z jajkiem i majonezem z dodatkiem warzyw, herbata z cukrem i
  cytryną oraz kakao z mlekiem, owoc gramatura potraw: 200 ml zupy, 250 ml mlecznego napoju lub innego napoju, 150 g kanapka lub bułką z
  dodatkami, 150 g parówka, kaloryczność około 400 kcal, Obiad I danie: porcja zupy ( nie częściej niż co 10 dni ten sam rodzaj) oraz pieczywo
  jako dodatek pojemność zupy 250 ml, pieczywo około 25 g., kaloryczność około 150 kcal, temperatura w granicach 65 stopni Celsjusza, II
  danie: spełniające następujące warunki: 2 razy w tygodniu: posiłki mięsne ( np. udko, schab, pierś z kurczaka, kotlet mielony, ziemniaki do
  każdego mięsa) 1 raz w tygodniu: posiłek półmięsny, np. spaghetti z sosem warzywno mięsnym, gulasz z kaszą 1 raz w tygodniu: posiłek bezmięsny mączny( naleśniki, pierogi, makaron, ryż z owocami, bitą śmietaną) 1 raz w tygodniu: posiłek - ryba, ziemniaki Do każdego posiłku
  surówka lub warzywa gotowane, kompot lub sok Waga dania około 560 g, w tym : 100 g ziemniaki (kasza, ryż, makaron zamiennie) 100 g
  mięso lub ryba, 80 g surówka lub jarzyny gotowane, 150 g naleśniki lub pierogi, 250 ml kompot , sok. Kaloryczność około 450 kcal Temperatura
  w granicach 65 stopni Celsjusza Podwieczorek : Raz w tygodniu: Jogurt smakowy min 150 g, ciepły kisiel z sokiem, min 150 g, ciepły budyń z
  sokiem, min 150 g, galaretka z bitą śmietaną , min 150 g, smakowy serek homogenizowany, min 150 g, Do każdego podwieczorku owoc,
  soczek ( 250 ml w kartoniku) oraz słodki dodatek, np. ciasteczka lub ciasto, batonik, bakalie. min 40 g. kaloryczność około 350 kcal, 8.Posiłki
  będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 do 8.45 dostawa śniadania do przedszkola lub wykonanie śniadania z
  półproduktów dostarczonych w termosach, 11.30 do 12.00 - dostawa i wydanie obiadu, 14.15do14.45 dostawa podwieczorku. 9.Wykonawca
  zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z otrzymaną od zamawiającego
  informacją.(np. dieta bezmleczna lub bezcukrowa). 10.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym
  standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać
  zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i
  Dziecka dla dzieci przedszkolnych oraz muszą być zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia. Nie mogą
  być przygotowywane z półproduktów, produktów typu instant, mięso nie może być MOM. Zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych
  zestawów żywieniowych w tygodniu. 11.Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należy: dostarczenie
  posiłków w specjalistycznych termosach własnym transportem (3 razy dziennie, samochód spełniający wymogi sanitarno techniczne do
  przewozu żywności) na określone miejsce, dbanie o właściwy stan dostarczanych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne, estetyczne),
  codzienny odbiór opadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości, przechowywanie próbek pożywienia zgodnie z wymogami SANEPID-u,
  dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczone posiłki. 12.Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim
  wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług przedszkola obciążają Zamawiającego. 13.W przypadku awarii lub innych
  nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 14.W przypadku
  wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca zobowiązuje się w ramach środków przeznaczonych na wyżywienie do przygotowania tzw. suchego
  prowiantu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej wycieczce telefonicznie z 3dniowym wyprzedzeniem. 15. W cenie oferty należy
  uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 16.Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i
  dostarczenia posiłku (trzy transporty dziennie) oraz odbioru odpadów jedną ceną ryczałtową. 17.Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z
  warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Zamawiający zwróci na koszt
  Wykonawcy towary będące przedmiotem reklamacji, a Wykonawca dostarczy towary wolne od wad. 18.Zamawiający nie ponosi
  odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 19.Wykonawca jest odpowiedzialny
  wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienie w pełnym zakresie obowiązujących przepisów
  BHP, p.poż. i higieniczno sanitarnych. Odpowiada on za ich działania, za działania własne oraz ponosi odpowiedzialność prawną i materialną
  wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi tj. jakości produktów i przygotowania posiłków, ich
  zgodności z obowiązującymi normami oraz wymaganiami higieniczno sanitarnymi i porządkowymi
 12. Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół na terenie gminy Rogów w okresie wrzesień-grudzień 2013 r.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków w określonych godzinach do szkół znajdujących się na terenie gminy Rogów dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu wieloletniego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Posiłkiem jest obiad jednodaniowy. Pod pojęciem obiadów jednodaniowych należy rozumieć zupę z wkładką podaną z pieczywem trzy razy w tygodniu, oraz drugie danie z mięsem lub rybą, surówką i gotowanymi warzywami podane dwa razy w tygodniu. Przygotowanie posiłków musi być zgodne z normą żywienia i racjami pokarmowymi określonymi dla dzieci i młodzieży szkolnej. Gramatura posiłków: - zupa - 450 ml, - pieczywo - 100 g, - ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 250 g, - mięso lub ryba - 150 g, - surówki, jarzyny - 100 g. Wykonawca zobowiązany jest przygotowane posiłki dostarczyć we własnym zakresie i własnych pojemnikach i wydać w jednorazowych naczyniach, które będą wkalkulowane w koszty posiłków. Posiłki będą dostarczane w dni nauki szkolnej od dnia 16.09.2013r. do dnia 20.12.2013r. do następujących szkół: Gimnazjum w Rogowie: godz. 12.30 - 25 porcji, Szkoła Podstawowa w Rogowie: godz. 11.30 - 45 porcji, Szkoła Podstawowa w Wągrach: godz. 10.35 - 20porcji, Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym: godz. 10.25 - 20porcji. Podane ilości posiłków oraz godziny wydawania są orientacyjne, mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia zgłaszanych potrzeb na bieżąco, zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i zmniejszenie liczby posiłków. Zmiany w ilości dziennych dostaw posiłków mogą być dokonywane najpóźniej w dniu poprzedzającym zmianę. Godziny wydawania posiłków należy ustalić z dyrektorami poszczególnych szkół. Sposób i warunki korzystania z pomieszczeń szkoły i ich wyposażenia Wykonawca ustala we własnym zakresie z Dyrektorami poszczególnych szkół. W przypadku nieobecności dziecka w szkole (np. z powodu choroby) oraz oświadczenia rodzica/opiekuna złożonego do Dyrektora szkoły w dniu poprzednim, że odbierze obiad za dziecko, Wykonawca wyda posiłek na wynos w naczyniach jednorazowego użytku, dopuszczonych do kontaktu z żywnością, które będą wkalkulowane w koszty posiłków. Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres jednego tygodnia i dostarczany Dyrektorom szkół. Posiłki muszą być urozmaicone, w trakcie tygodnia posiłki nie mogą powtarzać się. Dowiezione posiłki i podane w szkołach mają być zawsze gorące. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, z dużym udziałem warzyw w posiłkach. W skład posiłków nie mogą wchodzić wyroby ciastkarskie, cukiernicze oraz napoje gazowane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości, jakości oraz gramatury dostarczanych posiłków. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach, kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. Posiłki dostarczane będą środkiem transportu stanowiącym własność Wykonawcy, w specjalnych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca jest obowiązany do sprzątania po wydanym posiłku i usunięcia z terenu szkół zużytych naczyń jednorazowego użytku i odpadów pokonsumpcyjnych. 2) przewóz posiłków (przygotowanych przez Gminne Przedszkole w Rogowie z siedzibą w Józefowie) z przedszkola w Józefowie do przedszkola w Rogowie (długość trasy w dwie strony 1.5 km) o godzinie 11.30 w dniach nauki szkolnej. Posiłki będą przygotowane do przewozu w termosach, a czyste naczynia w hermetycznych pojemnikach.
 13. Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczania do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy.
  Zamawiający: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce, Warta
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy.Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
 14. Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Kodrąb
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kodrąb
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  a) Przygotowanie i dostawę posiłków, zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych dzieci w dwóch szkołach znajdujących się na terenie gminy Kodrąb: - Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Kodrębie, ul. Leśna 2, - Publicznej Szkole Podstawowej
  w Rzejowicach, Rzejowice 91.
  b) Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego świadczenia usług w czasie funkcjonowania szkoły, począwszy od 16 września 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. z wyjątkiem sobót, niedziel, dni świątecznych oraz dni wolnych od zajęć szkolnych. Wymagane jest dostarczenie pięciu posiłków obiadowych (jednodaniowych) w tygodniu.
  c) Jadłospis ułożony na cały miesiąc powinien obejmować jedno danie dziennie, na przemian: pierwsze - drugie danie w rozliczeniu miesięcznym (czyli jeśli dany tydzień kończy się zupą, następny tydzień zaczyna się drugim daniem). Wykonawca przedstawi go do zaakceptowania Zamawiającemu. Zmiany w jadłospisie są dopuszczalne tylko za zgodą Zamawiającego.
  d) Usługa będzie dotyczyć łącznie około 100 dzieci szkolnych i przedszkolnych, uczęszczających do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach. Liczbę dzieci korzystających z dożywiania należy traktować orientacyjnie, może ona ulegać niewielkim wahaniom w ciągu całego okresu trwania realizacji zamówienia. Wahania są uzależnione od liczby dzieci, którym przyznano dofinansowanie na dożywianie w szkole jak i od frekwencji samych dzieci na zajęciach.
  e) Posiłki dostarczone do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego należy dostarczyć w pojemnikach zbiorczych (ok. 80 porcji dziennie), natomiast posiłki do Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Rzejowicach należy dostarczyć w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami jednorazowymi (ok. 20 porcji dziennie).
  f) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ilości posiłków zgodnie
  z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane telefonicznie codziennie do godziny 8.30 w dniu, którego dotyczy zapotrzebowanie.
  g) Posiłki należy dostarczyć do obu szkół pomiędzy 9.30 a 10.15.
  h) Posiłki Wykonawca dostarczy na własny koszt, w specjalistycznych termosach
  lub naczyniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
  i) Jadłospis miesięczny układany będzie przez Wykonawcę (zaleca się różnorodność
  i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych) zaopiniowany przez dietetyka
  lub technologa żywienia zbiorowego powinien być dostarczony Zamawiającemu
  do wcześniejszego zatwierdzenia najpóźniej 5 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego, za wyjątkiem pierwszego miesiąca realizacji usługi, w którym należy przedstawić jadłospis
  w dniu podpisania umowy. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
  j) Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, ryby, nabiał) uzupełnionego o produkty roślinne (jarzyny, surówki, sałatki, owoce). Zamawiający żąda, aby do dań nie zawierających warzyw
  lub zawierających znikomą ilość warzyw (typu: zalewajka, makaron z serem, itp.), Wykonawca dołączył do posiłku owoc.
  k) Raz w tygodniu Wykonawca dołączy do posiłku deser mleczny (np.jogurt, serek, itp.).
  l) Wykonawca zapewni zróżnicowanie posiłków w ciągu 10-dniowego cyklu żywienia.
  m) Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, wyklucza się możliwość przygotowywania potraw z proszku.
  n) Posiłki powinny posiadać odpowiednią temperaturę (być gorące), proces produkcji
  oraz dystrybucji musi się odbywać zgodnie z wymogami sanitarnymi, zwłaszcza z wymogami dobrej praktyki higienicznej.
  o) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, aby w przypadku zaistniałej potrzeby,
  w ramach realizowanego zamówienia zapewniał posiłki dla grupy dzieci wymagających specjalnej diety (bezglutenowe, ze skazą białkową, z dietą cukrzycową, z alergią pokarmową oraz z innymi schorzeniami pokarmowymi).
  p) Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).
  q) Posiłki winny spełniać normy żywieniowe zgodnie z polskimi normami żywieniowymi
  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wykonawca powinien przygotować posiłki
  o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie
  z normami HACCP, posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe norm opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a zatwierdzonych przez Instytut Matki i Dziecka dla danej grupy wiekowej.
  r) Wykonawca zapewnia przygotowanie, dostawę, złożenie posiłków oraz odbiór i utylizację odpadów od Zamawiającego.
  s) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli wykonywanego zamówienia.
  t) ZS-G w Kodrębie przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane
  z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom, myciem naczyń oraz sprzątaniem pomieszczeń, w których posiłki będą spożywane, natomiast PSP w Rzejowicach przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom oraz sprzątaniem pomieszczeń, w których posiłki będą spożywane.
  u) Ceny posiłków przez czas trwania umowy są stałe, nie podlegają zmianie.
  v) Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 15. Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Andrespolu filia w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 4 - projekt Przyjazne Przedszkole współfinansowanego ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Urząd Gminy Andrespol, Andrespol
  3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dowożenie, porcjowanie i wydawanie posiłków pomocom nauczyciela dla dzieci w wieku przedszkolnym 4-5 lat do Samorządowego Przedszkola w Andrespolu filia w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 4, w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1 -Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekt Przyjazne przedszkole 3.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie, dowożenie, porcjowanie i wydawanie posiłków pomocom nauczyciela dla dzieci w wieku przedszkolnym 4-5 lat do Samorządowego Przedszkola w Andrespolu filia w Wiśniowej Górze ul. Piekarnicza 4 dla 50 osób dziennie rozpoczynając od dnia 02.09.2013 r. do 30.11.2014 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przewidzianych w harmonogramie pracy przedszkola oraz z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w miesiącu sierpniu 2014 roku przez Zleceniobiorcę w godzinach: - śniadanie godz. 8.45; - obiad godz. 11.45; - podwieczorek godz. 14.15. Dostarczenie podwieczorku może odbyć się równocześnie z przywozem obiadu, przy założeniu że przygotowany podwieczorek zachowa swoje właściwości do godziny jego podania dzieciom. Łączna ilość posiłków w okresie trwania umowy - 14 700 porcji (śniadanie, obiad, podwieczorek) 2. Posiłek musi być dostosowany do obowiązujących przepisów norm żywności i żywienia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. Wartość odżywcza przygotowanych posiłków powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, o dożywianiu dzieci i młodzieży, tj. a) śniadanie o wartości min. 400 kcal b) obiad składający się z zupy, drugiego dania i kompotu o wartości min 630 kcal c) podwieczorek o wartości min. 300 kcal 3. Ciepłe posiłki przygotowywane i dowożone przez zleceniobiorcę winny być urozmaicone, tj. każdego dnia winien być przygotowany inny zestaw. Jadłospis układany powinien być przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Dzienny jadłospis obejmuje: - śniadanie- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata, - obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, ryba, pierogi, naleśniki, knedle, kluski na parze - surówka, kompot lub napój. - podwieczorek - kanapka lub słodka bułka, ciasto, ciastka lub desery mleczne, owoce w tym sezonowe, kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny, woda mineralna, soki. Warzywa i owoce obowiązkowe w jadłospisie dziennym do każdego posiłku - śniadanie, obiad, podwieczorek. 4. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 5. Posiłki muszą spełniać najwyższy standard, na bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP oraz zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku) , posiłki powinny spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 4 do 5 lat. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności indywidualnych potrzeb dzieci. 7. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym najpóźniej do godz. 15.00 poprzedniego dnia. 8. Posiłki dostarczane będą od dnia: 02.09.2013 r. do 30.11.2014 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przewidzianych w harmonogramie pracy przedszkola oraz z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w miesiącu sierpniu 2014 przez Zleceniobiorcę w godzinach: - śniadanie godz. 8.45 - obiad godz. 11.45 - podwieczorek godz. 14.15, do: miejsce realizacji projektu Przyjazne przedszkole Przedszkole w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 4, 95-020 Andrespol, ilość porcji w całym cyklu: ok. 14 700 porcji (śniadanie, obiad, podwieczorek); ilość porcji dziennie dla 50 dzieci - dowóz. 9. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw. Środek transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci. 10. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należy wydawanie posiłków pomocom nauczyciela. 11. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości oraz ich utylizację.
 16. Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkół w Kwiatkowicach i Szkoły Podstawowej w Zalesiu na bazie istniejącej kuchni i stołówki w Zespole Szkół w Kwiatkowicach
  Zamawiający: Zespół Szkół w Kwiatkowicach, Kwiatkowice
  Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu dożywiania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kwiatkowicach oraz w Szkole Podstawowej w Zalesiu 1. Szacunkowa liczba obiadów jednodaniowych - ok. 110 dziennie, wydawanych naprzemiennie - w jednym dniu zupa z wkładką mięsną w ilości ok. 110 porcji, w drugim dniu - drugie danie w ilości ok. 110 porcji, w tym dla uczniów Zespołu w Kwiatkowicach w ilości ok. 60 obiadów i dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu ok. 50 obiadów wraz z dowiezieniem i wydaniem w okresie dni nauki szkolnej w okresie od 06. 09. 2013 r. do 25. 06.2014 r. 2. Nie przewiduje się dożywiania uczniów w okresie wakacji i ferii szkolnych oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych ( zielone szkoły, półkolonie itp. ); 3. Wykonawca udostępnia stołówkę na zorganizowanie szkolnych imprez okolicznościowych; 4. Wykonawca zawiera umowę z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotyczącą pomocy finansowej na dożywianie dla uczniów uprawnionych do niej; 5. Wykonawca przechowuje tygodniowe jadłospisy w celu ich kontroli przez Zamawiającego oraz podaje je do ogólnej wiadomości w Szkole Zamawiającemu; 6. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym na podstawie przedłożonych list uczniów korzystających z obiadów, sporządzonych przez upoważnione przez Dyrektorów Szkół osoby. . 7. Przygotowanie posiłków musi być zgodne z normami żywienia i racjami pokarmowymi, określonymi dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 6 - 12 i 13 - 15 lat. 8. Wydawanie posiłków następować będzie w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem Zespołu Szkół. Spożywanie posiłków odbywać się będzie świetlicy szkolnej, którą po każdej jedzącej grupie Wykonawca jest zobowiązany sprzątnąć; winien także umyć zgodnie z wymogami sanitarnymi po nich każdorazowo naczynia. 9. Posiłki muszą być urozmaicone, przygotowywane wg wcześniej ustalonego tygodniowego jadłospisu. Jadłospis powinien zaś być przygotowany tak, by w trakcie tygodnia dania nie powtarzały się. Podawane posiłki mają być zawsze gorące (o ile takie winny być z założenia). Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych produktów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. 10. Posiłki do Szkoły Podstawowej w Zalesiu dostarczane będą środkiem transportu należącym do Wykonawcy, w specjalnych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Termosy znajdują się na wyposażeniu Zamawiającego i będą również wydzierżawione Wykonawcy, który winien zadbać o ich czystość i stan. 11. Harmonogram wydawania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami szkół w Kwiatkowicach i w Zalesiu. 12. Każdy posiłek w przypadku ww. szkół podstawowych i gimnazjum winien zawierać minimum 550 kcal; - udział energii z białka powinien wynosić nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku; - udział białka zwierzęcego powinien stanowić średnio 50% ogólnej ilości białka zawartego w posiłku; - udział energii z tłuszczu nie powinien przekroczyć 30%. 13. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym poprzez: - stosowanie tłuszczów roślinnych; - ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych; - umiarkowane stosowanie mięsa czerwonego; - stosowanie mięsa drobiowego; - stosowanie ryb; - zgodne z normami żywieniowymi stosowanie jaj, cukru i soli; 14. Zupy - należy przygotowywać na wywarach jarskich ( warzywnych ) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika; zupy na wywarach z kości w ograniczonych ilościach.; podprawianie zup - niskotłuszczową śmietaną lub mlekiem albo masłem, ewent. mąką, sporadycznie zasmażką; przeciętna waga 1 porcji - 400 g; 15. Drugie danie - powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego ( mięso, ryby, drób ), produktów bogatych w węglowodany złożone ( ziemniaki, kasza, kluski itp. ) oraz dodatków warzywnych ( surówki, warzywa gotowane ); B. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu dożywiania w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach. 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa 3 gotowych posiłków dziennie ( zestawu ): śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorku dla dzieci w wieku 3 - 6 lat, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Kwiatkowicach. 2. Liczba dzieci objętych dożywianiem wynosi - 25. 3. Zamawiający oświadcza, że wskazana wyżej ilość ma charakter szacunkowy, a rzeczywista ilość dziennych zestawów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od obecności dzieci w Przedszkolu. 4. Wykonawca jest zobowiązany do: a) zapewnienia dostarczenia posiłków we wszystkie dni pracy Przedszkola 3 razy dziennie w okresie od 02. 09. 2013 r. do 15. 07. 2014 r. - zgodnie z poniższymi zasadami: śniadanie 9.00 obiad - 12.00 podwieczorek - 14.00 b) ilość posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci - zapotrzebowanie na dany dzień składane będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godziny 8.00 każdego dnia, z możliwością korekty liczby obiadów i podwieczorków do godziny 9.00; c) posiłki Wykonawca dostarcza na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw; d) jadłospis powinien być układany przez Wykonawcę na okres 5 dni i zatwierdzany przez Zamawiającego; e) posiłki muszą być przygotowywane na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami HACCP. Muszą też spełniać wymogi zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym; f) posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 55523100-3.
 17. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu, ul. Mostowa 35a, 97 - 570 Przedbórz Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, ul. Mostowa 39, 97 - 570 Przedbórz.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Przedbórz
  Zadanie Nr 1: Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu, ul. Mostowa 35a, 97 - 570 Przedbórz. Łącznie Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy maksymalnie 21.900 posiłków ( w tym zupa 12.900 i drugie danie 9.000). Zadanie Nr 2: Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, ul. Mostowa 39, 97 - 570 Przedbórz. Łącznie Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy maksymalnie śniadań 8.120, obiadów dwudaniowych (tj. 9.360 razy zupa i 9.360 razy drugie danie), 1.640 podwieczorków. Posiłki winny być dostarczone o ściśle ustalonej porze od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. Posiłki muszą odpowiadać wymogom sztuki kulinarnej z zachowaniem norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia uwzględniające niezbędne składniki pokarmowe (wartości odżywcze). W jadłospisie winny być uwzględnione różne rodzaje mięs i ryb ( m.in. wieprzowina, wołowina, jagnięcina, drób). Wkład mięsny oraz rybny w każdej porcji II-go dania powinien wynosić minimum 100 gram. Przynajmniej jedno z II-gich dań w danym tygodniu powinno zawierać mięso. Natomiast zupa powinna być z wkładką mięsną w każdej porcji w ilości minimum 40 gram czystego mięsa. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach i innych pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków. Wykonawca będzie usuwał zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostałości jedzenia. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów pokonsumpcyjnych i ich utylizacji na własny koszt. Zamawiający zastrzega, że ilość posiłków może ulec zmniejszeniu.
 18. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przedbórz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
 19. USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCZP
  Zamawiający: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, Łódź
  PAKIET 1

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi
  w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień Zamawiającego położonego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41 oraz Odziału Leczenie Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych (Detoksykacji) przy ul. Kilińskiego 232. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

  Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków,
  55321000-6 usługi przygotowywania posiłków.

  PAKIET 2

  Przedmiotem zamówienia świadczenia własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów hosteli-noclegowni przy ul. Niciarnianej 41 i Przybyszewskiego 251/253. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

  Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków,
  55321000-6 usługi przygotowywania posiłków.
 20. Świadczenie usług w postaci gotowania i dowozu zup oraz obiadów dwudaniowych wraz z deserem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Radomsko
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci gotowania i dowozu:
  1)Część I zamówienia - zup z wkładką o gramaturze zupy - 500 ml i gramaturze wkładki - 8 dkg zgodnie z załączonym jadłospisem stanowiącym dodatek nr 6 do SIWZ.
  2)Część II zamówienia - obiadów dwudaniowych wraz z deserem zgodnie z załączonym jadłospisem stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ.
  dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1A/11.
  Realizacja jadłospisów wskazanych przez Zamawiającego odbywać będzie się na przestrzeni miesiąca powtarzając co 12 dni posiłki wskazane w jadłospisie. Zamawiający nie wymaga zachowania kolejności posiłków wskazanych w jadłospisie.
  Wykonawca zobowiązuję się dostarczać jadłospisy z dwutygodniowym wyprzedzeniem (w co drugi piątek) do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1A/11.
  Posiłki należy dostarczać każdego dnia tygodnia od poniedziałku do soboty (oprócz dni świątecznych przypadających na te dni) chyba, że Zamawiający odrębnie wskaże te dni w godzinach:
  a)Część I zamówienia - zupy z wkładką w godz. od 09.30 - 10.00;
  Przewidywana liczba zup z wkładką - od 70 do 100 dziennie.
  b) Część II zamówienia - obiady dwudaniowe wraz z deserem w godz. od 11.00 - 11.30.
  Przewidywana liczba obiadów dwudaniowych wraz z deserem - od 35 do 40 dziennie.
  Przewidywana liczba samych zup - od 2 do 5 dziennie.
  Liczba posiłków uzależniona będzie od ilości wydanych skierowań przez Zamawiającego uwzględniając odrębnie dzienne zapotrzebowanie.
  Zamawiający zobowiązuje się poinformować wykonawcę o ilości posiłków z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadkach losowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania wykonawcy do godz. 09.00 w dniu dostawy o zmniejszeniu ilości zamówionych posiłków.
  Szacunkowa liczba posiłków w 2013 r. wynosi:
  1)Część I zamówienia: 25 020 zupy z wkładką
  2)Część II zamówienia:
  a)8640 obiadów dwudaniowych;
  b)150 zup;
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gorące posiłki w odpowiednich naczyniach transportowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1A/11 na własny koszt.
  Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazywania wraz z zamówioną liczbą posiłków, dodatkowej porcji danej potrawy (zupy, drugiego dania) o odpowiedniej gramaturze dającej możliwość przeprowadzenia badania przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
 21. Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Kodrąb
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kodrąb
 22. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przedbórz
 23. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu, ul. Mostowa 35a, 97 - 570 Przedbórz Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, ul. Mostowa 39, 97 - 570 Przedbórz.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Przedbórz
 24. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przedbórz
 25. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, ul. Mostowa 39, 97 - 570 Przedbórz.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Przedbórz
 26. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego oraz Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Przedbórz

Inne osoby dla Łuczak (777 osób):