Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Ireneusz Piotr

w KRS

Ireneusz Piotr Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ireneusz
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Kalisz (Wielkopolskie)
Przetargi:59 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuś Bożena Maria, Kuś Bożena Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Firma Informatyczna Elpro-bis Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000113928

Powiązane przetargi (59 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe szt. 1;
  Komputer przenośny typu laptop szt. 1;
  Zestaw materiałów eksploatacyjne do drukarki OKI MC562dn - 2 kpl.;
  Zestaw głośników komputerowych w systemie 2.1 - 1 szt.;
  Dyktafon cyfrowy 1 szt.;
  Pamięć USB Flash (Pendrive) o pojemności 16 GB 120 szt.;
  Pamięć USB Flash (Pendrive) z szyfrowaniem danych w standardzie 256-bit AES, USB 3.0 3 szt.;
  Dysk zewnętrzny 250 GB 3 szt.

  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do siwz;
  Komputer przenośny typu laptop/netbook szt. 1

  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do siwz
 2. Dostawa stacji roboczych z oprogramowaniem, podzespołów, komputera przenośnego oraz urządzeń peryferyjnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kalisz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa stacji roboczych z oprogramowaniem, podzespołów, komputera przenośnego oraz urządzeń peryferyjnych. Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań: Zadanie Nr 1 - Dostawa stacji roboczych i monitorów wraz z oprogramowaniem, komputerów przenośnych oraz serwera NAS z dyskami. Zadanie Nr 2 - Dostawa drukarek laserowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Zadanie Nr 3 - Dostawa podzespołów
 3. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Komputer przenośny typu laptop o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub lepszych szt. 1

  Oprogramowanie, system operacyjny.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. do siwz.
 4. Dostawa drukarek fiskalnych - ZG4-2710-3/2013.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew, Złoczew
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 13 fabrycznie nowych drukarek fiskalnych, do siedziby Zamawiającego w Złoczewie ul. Parkowa 12.
 5. DOSTAWA LAPTOPÓW I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz
  1.Zamówienie - zgodnie z rozdziałem 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - obejmuje dostawę sprzętu komputerowego Dostawa sprzętu komputerowego obejmująca: Lp. Wyszczególnienie Ilość j.m. Gwarancja 1. Laptopy 2 szt. 24 miesiące 2. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. 24 miesiące Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawiera rozdział 4 SIWZ 2.Wymagania dotyczące oferowanego sprzętu: 1) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 2) przedmiot zamówienia (laptopy, urządzenie wielofunkcyjne) będzie oznaczony trwałym symbolem CE 3)przedmiot zamówienia (laptopy, urządzenie wielofunkcyjne), będzie wyprodukowany zgodnie z certyfikatem ISO 9001:2001 dla producenta 4) Wykonawca udzieli lub zapewni gwarancję na dostarczany przedmiot zamówienia : - 24 miesiące na laptopy, - 24 miesiące na urządzenie wielofunkcyjne.
 6. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz
  1.Zamówienie - zgodnie z rozdziałem 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - obejmuje dostawę sprzętu komputerowego Dostawa sprzętu komputerowego obejmująca: 1.Laptopy 2szt. 2.Ultrabook 1szt. 3.Drukarka atramentowa 1szt. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawiera rozdział 4 SIWZ 2.Wymagania dotyczące oferowanego sprzętu: 1)przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 2) przedmiot zamówienia (laptopy, drukarki,) będzie oznaczony trwałym symbolem CE 3)przedmiot zamówienia (laptopy, drukarki,), będzie wyprodukowany zgodnie z certyfikatem ISO 9001:2001 dla producenta 4) Wykonawca udzieli lub zapewni gwarancję na dostarczany przedmiot zamówienia : - 24 miesiące na laptopy, - 24 miesiące na ultrabooka, - 24 miesiące na drukarkę atramentową, Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 30213100-6 - Laptopy, Ultrabook 30232130-4 - Drukarki atramentowe.
 7. Usługa na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych oraz dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego do Zespołu Szkół w Przykonie na potrzeby projektu Program rozwojowy Konopnicka - szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02.00-30-061/12-00.
  Zamawiający: Zespół Szkół w Przykonie, Przykona
  Przedmiotem zamówienia jest usługa na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych oraz dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego do Zespołu Szkół w Przykonie na potrzeby projektu Program rozwojowy Konopnicka - szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02.00-30-061/12-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamówienie będzie dokonywane w podziale na części: CZĘŚĆ 1 - Pomoce dydaktyczne dla uczniów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot sprzedaży i dostawy stanowi załącznik nr 7a do umowy. CZĘŚĆ 2 - Pomoce dydaktyczne dla logopedy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot sprzedaży i dostawy stanowi załącznik nr 7b do umowy. CZĘŚĆ 3 - Sprzęt w ramach cross - financing Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości sprzętu stanowiących przedmiot sprzedaży i dostawy stanowi załącznik nr 7c do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot sprzedaży i dostawy stanowi załącznik do SIWZ: szczegółowy opis zakresu zamówienia (załącznik 7a, 7b, 7c)..
 8. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. Wesoły przedszkolak
  Zamawiający: Urząd Gminy Krzymów, Krzymów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do punktu przedszkolnego Wesoły przedszkolak przy Urzędzie Gminy Krzymów zlokalizowanego w Zespole Szkół w Brzeźnie, Brzeźno, ul. Kwiatowa 20 A, 62-513 Krzymów, w ramach realizacji projektu pn. Wesoły przedszkolak współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-30-076/12. 2.Zadanie zostało podzielone na 3 części i obejmuje: Część 1 obejmuje dostawę sprzętu komputerowego. Cześć 2 obejmuje dostawę sprzętu RTV Cześć 3 obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego poszczególnych części zawiera Załącznik 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 9. Zadanie 3 Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, Krotoszyn
  Zadanie 3
  Dostawa sprzętu komputerowego Komputer - 8 szt., oprogramowanie - 8 szt.
 10. Dostawa sprzętu multimedialnego - nr sprawy 1/kw/13
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego. Zestaw komputerowy stacjonarny szt. 7
  Zestaw projektor szt. 7
  Zestaw głośniki szt. 7
  Zestaw interaktywny do projektora szt. 2
  Pamięć przenośna USB szt. 10
  Oprogramowanie szt. 7
  Sieci:
  Zestaw switch zarządzalny 28-portowy stackowalny szt. 5
  Zestaw switch zarządzalny 28-portowy niestackowalny szt. 8
  Zestaw switch zarządzalny 52-portowy niestackowalny szt. 1
  Zestaw obudowa do konwerterów światłowodowych z zasilaczem
  redundantnym szt. 1
  Zestaw konwerter światłowodowy GigabitEthernet szt. 24
  Zestaw konwerter światłowodowy FastEthernet szt. 4
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 11. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia dla szkół w ramach projektu systemowego Szansa dla najmłodszych
  Zamawiający: Gmina Ceków-Kolonia, Ceków
  Zakup pomocy
  dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia dla szkół w ramach projektu
  systemowego Szansa dla najmłodszych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z
  wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w
  załączniku nr 1 do specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna
  część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać
  niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Zamówienie realizowane w częściach: 1.Meble dla Szkoły
  Podstawowej w Kamieniu 2.Sprzęt elektroniczny dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu 3.Pomoce
  dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu 4.Sprzęt elektroniczny dla Szkoły Podstawowej
  w Morawinie 5.Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Morawinie 6.Sprzęt elektroniczny
  dla Szkoły Podstawowej w Kosmowie 7.Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w
  Kosmowie 8.Sprzęt elektroniczny dla Szkoły Podstawowej w Cekowie Kolonii z Filią w
  Przespolewie Pańskim 9.Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Cekowie Kolonii z Filią
  w Przespolewie Pańskim
 12. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rajsku w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek, Opatówek
  Część 1 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach
  DVD/CD), Część 3 - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego
 13. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek, Opatówek
  Część 1 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach
  DVD/CD), Część 2 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze, zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń,
  Część 3 - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego
 14. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Raszków w ramach projektu pt. Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Raszków, Raszków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych oraz fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, elektronicznego, multimedialnego, audio i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych).
 15. dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, rodzaj wymaganego sprzętu: 1. Stacja robocza typu All in one - 10 sztuk 2. NOTEBOOK - 5 sztuk 3. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 - 5 szt. 4. NETBOOK - 4 szt. A K C E S O R I A komputerowe, dyski twarde, zasilacze, klawiatury, podkładki po myszki, mysze przewodowe i bezprzewodowe, pendrivy, akumulatory do UPS
 16. Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Jednostka komputerowa o poniższych parametrach lub lepszych szt. 5

  Procesor klasy x86 lub 64, ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiągający wydajność
  CPU Mark min. 3982 punktów w teście Passmarka - Performance Test 7.0. (dane z dnia 20.11.2012)
  Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami: http://www.passmark.com/download/pt_download.htm http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie Passmark CPU Mark.
  W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.

  Pamięć RAM: 2GB
  Płyta główna: Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości. Posiadająca 1 złącze PCI Express x16, 3 złącza PCI Express x1, 1 złącze mini PCI, minimum 2 złącza SATA oraz DIMM

  Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna
  Karta dźwiękowa: zgodna ze standardem AC 97 lub HD Audio lub równoważny, dopuszcza się możliwość stosowania zintegrowanych z płytą główną kart dźwiękowych, wyprowadzone gniazdo do podłączenia słuchawek z przodu obudowy.

  Dysk twardy: Serial ATA 500 GB 7200 obr./min, minimum 16 MB cache
  Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45. Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną.
  Obudowa: obudowa typu Tower lub Small Form Factor, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego (CE)

  Zasilacz: 230V 50Hz o mocy minimum 250 W, aktywny filtr PFC, zgodnie z normą EN61000-3-2 o sprawności min. 80%
  Warunki pracy: pomieszczenie biurowe, 10-35 0C
  System operacyjny: Microsoft OEM Windows 7 Professional PL 32 lub 64 bit lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office 2003, 2007 i 2010 oraz systemem domenowym MS Windows (Windows Server 2000, 2003 i 2008)

  Certyfikaty i oświadczenia:
  Deklaracja producenta spełnienia przez sprzęt wymaganych norm CE - załączona do oferty.
  Mysz: optyczna USB z rolką przewijania
  Klawiatura: USB, standard US-QWERTY (polski programisty ), pełnowymiarowa 104 klawisze
  Bezpłatne wparcie techniczne:
  Dostępne na witrynie producenta sprzętu sterowniki, uaktualnienia oraz informacje techniczne dotyczące oferowanego typu komputera (podać link do strony).
  Sterowniki: Płyta CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych urządzeń dla systemów operacyjnych.
  Gwarancja: Gwarancja 12 miesiecy.
  Możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki.
  ;
  Komputer przenośny typu laptop o poniższych parametrach lub lepszych szt. 1 na potrzeby realizacji projektu Europejski nauczyciel - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim w ramach programu Leonardo da Vinci

  Komputer przenośny typu laptop o poniższych parametrach lub lepszych szt. 1
  Procesor: klasy x86 lub 64, ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiągający wydajność CPU Mark min. 7533 punktów w teście Passmarka - Performance Test 7.0. (dane z dnia 20.11.2012)
  Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami: http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
  http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie Passmark CPU Mark.
  W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.
  Pamięć RAM: 4 GB.
  Płyta główna: Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości.
  Przekątna ekranu: minimum 15,6 cala.
  Wyświetlacz: HD LED.
  Karta graficzna: minimum 2048 MB DDR3 1600 MHz pamięci własnej.
  Dysk twardy: 24 GB flash srt + Serial ATA II 500 GB 7200 obr./min.
  Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45. Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną.
  Komunikacja bezprzewodowa:
  Karta sieciowa 802.11 a/b/g/n oraz Bluetooth 4.0 + EDR
  Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi Dual Layer
  Porty USB: minimum 2 szt. USB 3.0. i 3szt. USB 2.0
  Porty Video: 1 szt. Display Port VGA (15 pin D-Sub)
  Kamera internetowa: tak 720p
  Czytnik kart pamięci: tak, SD, MMC
  Gniazda rozszerzeń: Czytnik kart procesorowych (SmartCard),
  Pozostałe porty: 1x eSATA/USB 2.0 COMBO, 1x 1394a, 1x stereo mikrofon, 1x stereo słuchawki wyjście, 1x port zasilania, 1x RJ-11, 1x RJ-45, 1x docking connector, 1x secondary battery connector
  Bateria: minimum 8 komorowa
  Materiał obudowy: aluminium
  System operacyjny: Microsoft OEM Windows 7 Professional PL lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office 2003, 2007 i 2010 oraz systemem domenowym MS Windows (Windows Server 2003, 2008, 2012)
  Mysz: optyczna USB z rolką przewijania
  Warunki pracy: pomieszczenie biurowe, 10-35 0C
  Certyfikaty i oświadczenia:
  Deklaracja producenta spełnienia przez sprzęt wymaganych norm CE - załączona do oferty.
  Gwarancja: minimum 3 lata w tym gwarancja baterii 12 miesięcy.
  Możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki.
  Pozostałe informacje: torba na laptopa w zestawie

  -Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV szt. 1;
  Monitor o poniższych parametrach lub lepszych szt. 2

  Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym;
  Przekątna: minimum 21,5 cali;
  Proporcje: 16:10 lub 16:9;
  Technologia wykonania: TN lub TFT-TN
  Rodzaj podświetlania: LED;
  Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele;
  Kontrast dynamiczny: 5 000 000:1;
  Jasność: 250 cd/m?;
  Wielkość plamki: 0,247 mm;
  Czas reakcji plamki: minimum 5 ms;
  Kąt widzenia pion: minimum 160 °;
  Kąt widzenia poziom: minimum 170 °;
  Ilość kolorów: 16,2 mln;
  Gniazda wejściowe: analogowe złącze D-Sub 15-pin, DVI-D
  kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny;

  Jednostka komputerowa o poniższych parametrach lub lepszych szt. 2

  Procesor: Procesor klasy x86 lub 64, ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiągający wydajność CPU Mark min. 3982 punktów w teście Passmarka - Performance Test 7.0. (dane z dnia 20.11.2012)
  Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami: http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
  http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie Passmark CPU Mark.
  W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.
  Pamięć RAM: 2GB
  Płyta główna: Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości. Posiadająca 1 złącze PCI Express x16, 3 złącza PCI Express x1, 1 złącze mini PCI, minimum 2 złącza SATA oraz DIMM
  Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna
  Karta dźwiękowa: zgodna ze standardem AC 97 lub HD Audio lub równoważny, dopuszcza się możliwość stosowania zintegrowanych z płytą główną kart dźwiękowych, wyprowadzone gniazdo do podłączenia słuchawek z przodu obudowy.
  Dysk twardy: Serial ATA 500 GB 7200 obr./min, minimum 16 MB cache
  Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45. Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną.
  Obudowa: obudowa typu Tower lub Small Form Factor, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego (CE)
  Zasilacz: 230V 50Hz o mocy minimum 250 W, aktywny filtr PFC, zgodnie z normą EN61000-3-2 o sprawności min. 80%
  Warunki pracy: pomieszczenie biurowe, 10-35 0C
  System operacyjny: Microsoft OEM Windows 7 Professional PL 32 lub 64 bit lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office 2003, 2007 i 2010 oraz systemem domenowym MS Windows (Windows Server 2000, 2003 i 2008)

  Certyfikaty i oświadczenia:
  Deklaracja producenta spełnienia przez sprzęt wymaganych norm CE - załączona do oferty.
  Mysz: optyczna USB z rolką przewijania
  Klawiatura: USB, standard US-QWERTY (polski programisty ), pełnowymiarowa 104 klawisze
  Bezpłatne wparcie techniczne:
  Dostępne na witrynie producenta sprzętu sterowniki, uaktualnienia oraz informacje techniczne dotyczące oferowanego typu komputera (podać link do strony).
  Sterowniki: Płyta CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych urządzeń dla systemów operacyjnych.
  Gwarancja: Gwarancja 12 miesiecy.
  Możliwość rozbudowy sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki.
 17. Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz zabawek do punktu przedszkolnego w Szczepidle w ramach projektu pn. Kraina zabawy nr umowy POKL.09.01.01-30-049/12-00
  Zamawiający: Urząd Gminy Krzymów, Krzymów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu komputerowego i audiowizualnego do punktu przedszkolnego przy Urzędzie Gminy w Krzymowie zlokalizowanego w Szkole Podstawowej w Szczepidle. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Kraina zabawy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Nr projektu: POKL.09.01.01-30-049/12-00. 2. Zadanie zostało podzielone na trzy części i obejmuje: Część 1 - dostawa mebli i wyposażenia: -Zestaw mebli do pokoju nauczycieli -Fotele obrotowe -Krzesła do pokoju nauczyciela -Biurka dla nauczycieli -Krzesełka konferencyjne -Krzesła przedszkolne -Stoliczki trapezowe lub pięciokątne -Leżaki -Jaśki -Koce polarowe -Zestaw mebli dziecięcych -Szatnia dla dzieci -Czajnik elektryczny -Termos z pompką Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1a. Część 2 - dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych: -Szafka - kącik kuchenny z niezbędnymi elementami -Szafka - kącik do zabaw teatralnych i w sklep -Szafka biblioteczka z ławeczką - kącik czytelniczy z siedziskiem -Zestaw zabawek dla dzieci -Pomoce dydaktyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1b. Część 3 - dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, audiowizualnego: -Komputer dla nauczycieli i specjalistów wraz z oprogramowaniem -Rzutnik dla nauczycieli -Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner) -Sprzęt audio (wieża) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1c. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego poszczególnych części zawierają załączniki nr 1a - 1c - Formularze cenowe. 3. Podane w załącznikach 1a-1c do SIW nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informację o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach 1a-1c do SIWZ. W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego. Oceny równoważności ofert Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert w oparciu o opinie pracowników merytorycznych. 4. Wszystkie pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, wyposażenie, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i sprzęt audiowizualny muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie pomoce dydaktyczne, meble, zabawki i wyposażenie muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszego zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami bezpieczeństwa dotyczącymi pomocy dydaktycznych. 7. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w odrębnych przepisach. 8. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 1a-1c). 10. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: -Punkt przedszkolny przy Urzędzie Gminy w Krzymowie zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Szczepidle, Szczepidło 52, 62-513 Krzymów. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do: a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, b) sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu zgłaszania uwag. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie dostawy: mebli i wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych, oprogramowania, sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu pn.: Kraina zabawy współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego. 13. Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne albo nie gorsze niż. 14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w danej części. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 17. W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 18. Wynagrodzenie wykonawcy współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL 19. Zamawiający ustanawia płatnika którym będzie Urząd Gminy w Krzymowie. 20. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi od dnia odbioru dostawy na pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie, meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny za wyjątkiem oprogramowania
 18. Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego II
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego II realizowanego w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  Klasyfikacja według kodów CPV:
  39.16.21.00-6 - POMOCE DYDAKTYCZNE
  30.21.31.00-6 - KOMPUTERY PRZENOŚNE
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego do 7 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce wg załączników 1.1 do 1.8 - 8 części:
  Część 1 - dostawa pomocy do Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.1
  Część 2 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Droszewie wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.2
  Część 3 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kotowiecku wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.3
  Część 4 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.4
  Część 5 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ociążu wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.5
  Część 6 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gostyczynie wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.6
  Część 7 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.7
  Część 8 - dostawa sprzętu komputerowego wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.8

  Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy na własny koszt do wszystkich placówek oświatowych (sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce) w dniach pracy tj. poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00 oraz dokona montażu na miejscu w przypadku sprzętu wymagającego montażu.
  Pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych. Winny spełniać wymagania UE. Produkty, które tego wymagają winny spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
  Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od dnia odbioru. W uzasadnionych przypadkach okres gwarancji może ulec zmianie.
 19. Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu RTV oraz mebli w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec
  Zamawiający: Gmina Grodziec, Grodziec
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu RTV oraz mebli w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziec w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu RTV oraz mebli do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci:
  1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
  4) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  5) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  6) Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla osób z wadami słuchu
  7) Hipoterapia
  8) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych.
  9) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów artystycznych
  10) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego

  Każdorazowo, jeżeli w dokumentacji przetargowej użyto znaku towarowego, nazwy własnej należy potraktować je przykładowo, dopuszcza się rozwiązania równoważne.
  3. Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
  4.Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania od numeru 1 do numeru 4. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 20. Dostawa tabletów multimedialnych
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Dostawa 25 tabletów multimedialnych do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

  Bateria: minimum 6600 mAh
  Czytnik kart: Tak Micro SD
  Czytnik USB: TAK
  Dyktafon: TAK
  Ekran: minimum 10,1 cala
  Format zdjęć: JPG/JPEG/BMP/GIF/TIFF/PNG
  Formaty audio: MP3/WMA/FLAC/APE/WAV/OGG/AAC/EAC3/AC3
  Formaty video: AVI/3GP/MP4/DIVX/MOV/FLV/TP/TS
  G-Sensor/Akcelerometr: Tak
  Gniazdo słuchawek: Tak
  HDMI: Tak
  Łączność bezprzewodowa WI-FI, Bluetooth lub poprzez zewnętrzny modem 3G
  Pamięć RAM minimum 1 GB DDR3
  Pamięć: minimum 8 GB / Czytnik kart micro SD do 32 GB
  Procesor: 1,4 GHz oparty o technologię wielordzeniowości, minimum 2 rdzenie
  Gwarancja: minimum 2 lata
  Instrukcja: Tak, w języku polskim
  Zasilacz sieciowy: Tak
  Przewód: Tak, USB
  Głośniki: Tak
  System operacyjny: Android wersja minimum 4.0.0 lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Android.
  Wbudowane dwie kamery VGA do zdjęć, filmów, video rozmów, Zintegrowana karta graficzna, wsparcie dla 3D, obsługa modemów 3G
 21. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego: dziewięciu zestawów komputerowych i trzech notebooków na rzecz Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych jej prokuratur rejonowych opisanych następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30214000-2, 30231300-0, 30237460-1, 30213100-6, 30237410-6..
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, Sieradz
 22. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup sprzętu komputerowego: czterech zestawów komputerowych, jednego notebooka, siedmiu drukarek laserowych, dziesięć myszek optycznych, dziesięć myszek radiowych, dziesięć ups, dziesięć baterii do ups, jeden printserwer, czterysta płyt CD-R, sześćset płyt DVD-R na rzecz Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych jej prokuratur rejonowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na części tj. trzy zadania.
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, Sieradz
 23. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Ostrów Wielkopolski w ramach projektu Z zabawą przez świat, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
 24. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu
  Zamawiający: Gmina Miasto Sieradz, Sieradz
 25. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu pod nazwą Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn
  Zamawiający: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn
 26. Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego Szkoła!- Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin
  Zamawiający: Gmina Mycielin, Korzeniew
 27. Dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz
 28. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Dajmy dzieciom równe szanse w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mikstat
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 29. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, Kalisz
 30. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Dajmy dzieciom równe szanse w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mikstat
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 31. Dostawę komputerów, sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 32. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i telefonicznego dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ostrów Wielkopolski
 33. Zakup pracowni komputerowej dla Gimnazjum w Świecy oraz dla Gimnazjum w Raczycach
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
 34. Dostawa sprzętu komputerowego razem z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce
 35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, komputerów i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 36. dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce
 37. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Ostrów Wielkopolski w ramach projektu -Przez zabawę do sukcesu-, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
 38. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, fotograficznego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, książek oraz artykułów biurowych w ramach projektu Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce
 39. dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce
 40. Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych oraz fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i audio, niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, Sieroszewice
 41. Dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kępno
 42. Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie 2 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Zamawiający: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, Krotoszyn
 43. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce
 44. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzetu komputerowego, komputerów i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 45. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia dla szkół w ramach projektu systemowego Szansa dla najmłodszych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji .
  Zamawiający: Gmina Ceków-Kolonia, Ceków
 46. Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby realizacji projektu - kategoria oprogramowanie komputerowe dla porjektu pn.: Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 47. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, komputerów i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim dla projektu pn.: Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 48. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz
 49. Dostawa sprzętu komputerowego, komputerów wraz z oprogramowaniem i programów edukacyjnych, z podziałem na części (zadania) dla projektu pn.: Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz
 50. DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU AUDIO-VIDEO Z PODZIAŁEM NA TRZY ZADANIA
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz
 51. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek tuszy i tonerów oraz innych akcesoriów komputerowych dla biura projektu oraz szkół uczestniczących w projekcie pn. Szkoła Równych Szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Warta, Warta
 52. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla uczniów Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach oraz uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu biorących udział w projekcie pod nazwą: Liczby rządzą światem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce
 53. Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy 5/kw/10
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz
 54. Dostawa komputerów dla Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
  Zamawiający: Gmina Kępno, Kępno
 55. dostawa infokiosków, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów, notebooków wraz z oprogramowaniem
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 56. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, Krotoszyn
 57. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, Krotoszyn
 58. Dostawa serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem, zasilaczem UPS i szafą serwerową, zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz drukarek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kalisz
 59. Dostawa komputerów przenośnych - netbooków dla potrzeb dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz

Inne osoby dla Łuczak Ireneusz Piotr (36 osób):