Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Jan

w KRS

Jan Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Cieszków (Dolnośląskie), Milicz (Dolnośląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balcerzak Katarzyna, Berger Anna, Bienkiewicz Teresa, Boczula Maria, Boguś Agnieszka, Burszowski Józef, Buta Mieczysław, Chołodecki Jerzy, Czarny Paweł, Czerwińska Violetta, Drygas Marek, Dziekan Janusz, Fikier Sylwia Helena, Flaga Andrzej Paweł, Flaga Paweł, Frąckowiak Anna, Gajowniczek Maria, Gancarz Remigiusz, Głód Aneta Agnieszka, Janczura Andrzej, Janiszewski Daniel, Kaczmarek Aleksandra Maria, Karbowiak Andrzej, Klimczak Urszula Katarzyna, Korzeniowska Alina, Kowalczyk Roman Jan, Kowalski Aleksander Julian, Kołodziej Kazimierz, Kołodziejczyk Adam, Krajewska Grażyna, Król Mirosława, Krysiak Anna, Kuśnierz Helena Irena, Kłosowska Alicja, Lew Bogdan, Maciaszek Aneta, Marciniak Karolina Maria, Marczak Jolanta, Marek Halina, Mazecka Małgorzata, Mazik Andrzej, Melchior Edyta, Miękus Marek, Misiak Katarzyna Magdalena, Musielak Julian, Orman Kamila, Pawlicka Magdalena, Pawłowicz Katarzyna Bogumiła, Piątkiewicz Krystyna Wanda, Piotrowski Jan, Piotrowski Stanisław, Poniewierska Barbara, Rabijak Ewa, Rupociński Zygmunt, Samołuk Helena, Siepsiak Alina, Skiba Krystyna, Statkiewicz Zofia, Stencel Agnieszka, Szkatuła Jerzy, Wańska Joanna, Wiśniewska Wanda, Witek Kazimiera, Wyganowski Tadeusz, Zając Tadeusz, Zimoch Ryszard, Żmijewski Marcin Waldemar, Żurkiewicz Ryszard, Łaskarzewski Wiesław, Łuszczyńska Ewelina Teresa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agricol Sp. Z O.O., Krotoszyn − KRS 0000416127
 2. Aktywne Łazy, Łazy Wielkie − KRS 0000446713
 3. Bank Spółdzielczy W Miliczu, Milicz − KRS 0000110924
 4. Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677802
 5. Krotoszyńskie Stowarzyszenie Polsko-amerykańskie, Krotoszyn − KRS 0000020071
 6. Milickie Stowarzyszenie Amazonek, Milicz − KRS 0000261764
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Doliny Baryczy, Milicz − KRS 0000324099
 8. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej, Cieszków − KRS 0000255125

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Żmigrodzie, Żmigród − KRS 0000127384
 2. Fundacja Na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci Z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu, Oleśnica − KRS 0000082193
 3. Fundacja Na Rzecz Ziemi Milickiej, Milicz − KRS 0000392481
 4. Ogrodnicza Grupa Producentów Malsad Sp. Z O.O., Świebodów − KRS 0000231889
 5. Spółdzielnia Producentów Wieprzowiny Gest W Krotoszynie, Krotoszyn − KRS 0000256231
 6. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Doliny Baryczy i Wzgórz Trzebnickich, Trzebnica − KRS 0000503778

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2016-2021
  Zamawiający: Powiat Milicki, Milicz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnej obsłudze budżetu Powiatu Milickiego w latach 2016 r. - 2021 r. oraz świadczenie w wyżej wskazanym okresie usług kasowych w siedzibie Zamawiającego. Obsługa bankowa obejmować swoim zakresem będzie :
  1) otwarcie i prowadzenie rachunków głównych,
  2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
  3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  5) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej,
  6) realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach,
  7) potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek - piątek) w formie wyciągu,
  8) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  9) lokowanie wolnych środków pieniężnych,
  10) dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia,
  11) udostępnienie możliwości wysyłania przelewów, uzyskiwania informacji o operacjach i stanie rachunku oraz pobierania wyciągów bankowych za pośrednictwem Internetu; odbiór wyciągów musi być możliwy również bezpłatnie w placówce Banku.
  UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Powiatu Milickiego, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu.
  12) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów,
  13) świadczenie innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, np. telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów,
  14) wkłady oszczędnościowe (depozytowe),
  15) zapewnienie możliwość zakładania lokat typu overnight na rachunkach głównych,
  16) zapewnienie stałej możliwości korzystania z wszystkich usług bankowych objętych zamówieniem (w tym dokonywania wszelkich dyspozycji) w Miliczu poprzez oddział upoważniony,
  17) wykonywanie usług bankowych w siedzibie Zamawiającego.

  Przedmiotem zamówienia jest także prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego pracy tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do godziny 15:00. Punkt kasowy przyjmował będzie bez prowizji i opłat wpłaty dokonywane na rzecz Zamawiającego przez osoby trzecie. Zamawiający dopuszcza obsługę w punkcie kasowym osób nie będących klientami urzędu. Zamawiający udostępni odpłatnie lokal w którym mieścić się będzie punkt kasowy, jednocześnie zastrzegając, że koszty adaptacji - remontu tego lokalu wraz z wyposażeniem oraz personelem niezbędne do prowadzenia punktu kasowego ponosi Wykonawca.
 2. Bankowa obsługa budżetu Gminy Milicz i jej jednostek organizacyjnych wraz z obsługą kasową w latach 2014-2018
  Zamawiający: Gmina Milicz, Milicz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Milicz i jej jednostek organizacyjnych gminy wraz z obsługą kasową w latach 2014 - 2018.
  Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
  Obsługa bankowa obejmować będzie w szczególności:
  1)otwarcie i prowadzenie rachunku dochodów budżetu gminy oraz rachunków bieżących ( podstawowych) gminnych jednostek organizacyjnych, rachunków lokat terminowych (tylko przez Urząd Miejski), rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej,
  2)przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
  3)obsługę płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego,
  4)sporządzanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania przez użytkownika ze stacji roboczej,
  5)realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej,
  6)potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy w formie wyciągu,
  7)udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, po corocznym określeniu kwoty w roku budżetowym przez Radę Miejską w Miliczu,
  8)oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
  9)lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty overnight oraz weekendowe pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym,
  10)realizowanie dyspozycji pieniężnych złożonych przez Zamawiającego przez Wykonawcę w dniu przyjęcia,
  11)udostępnienie w siedzibie Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej na stanowiskach (w tym dla jednostek gminnych) umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków; Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Milicz, w okresie obowiązywania umowy,
  12)wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń, wtórników (potwierdzeń) i innych niezbędnych dokumentów,
  13)świadczenie innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów,
  14)zapewnienie możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach długoterminowych,.
  15)udostępnianie możliwości drukowania elektronicznych potwierdzeń wykonania przelewu zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.),
  16)posiadanie zdolności do prowadzenia transakcji dewizowych,
  17) przechowywanie przedmiotów wartościowych Zamawiającego w depozycie,
  18)otwarcie dodatkowego rachunku nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku,
  19)prowadzenie placówek, oddziału, filii banku na terenie Gminy Milicz,
  20)prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w dniach pracy Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 15.00.

  3.2.Zamawiający wymaga- pod rygorem odrzucenia oferty - aby Wykonawcy spełniali następujące warunki szczegółowe:
  1) udostępniali system elektronicznej bankowości (aktualizacja, serwis, doradztwo, szkolenia),
  2) umożliwiali korzystanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu bez dodatkowych opłat,
  3) zawarli umowy na bankową obsługę z jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego (niezobowiązanymi do stosowania Pzp) na warunkach nie gorszych, niż z Zamawiającym; koszty obsługi bankowej będą ponosiły jednostki organizacyjne samodzielnie,
  4) Wykonawcy nie będą pobierali przez okres obowiązywania umowy:
  a) opłat i prowizji od płatników dokonujących wpłat gotówkowych na rzecz Gminy z tytułu podatków, opłat, lokalnych i innych opłat należnych,
  b) opłat i prowizji z tytułu realizacji przelewów wewnątrz bankowych,
  c) opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku gminy z wyjątkiem wypłaty zasiłków z pomocy społecznej,
  d) opłat i prowizji za potwierdzenie salda na rachunkach Zamawiającego.
  5) ponosili odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień opóźnienia według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją,
  6) zobowiązali się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Wykonawców,
  7) zapewnili realizację nieuwzględnionych w SIWZ czynności i zleceń wynikających z działalności Zamawiającego,
  8) zobowiązali się do uruchomienia, na własny koszt, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy - pod rygorem jej rozwiązania - koszt punkt kasowy w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 2
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy Cieszków
  Zamawiający: Gmina Cieszków, Cieszków
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Cieszków
 4. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016
  Zamawiający: Powiat Milicki, Milicz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnej obsłudze budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011- 2016 oraz świadczenie usług kasowych w siedzibie Zamawiającego. Obsługa bankowa obejmować swoim zakresem będzie :
  1) otwarcie i prowadzenie rachunków głównych,
  2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
  3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  5) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej,
  6) realizację poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach,
  7) potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek - piątek) w formie wyciągu,
  8) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  9) lokowanie wolnych środków pieniężnych,
  10) dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia,
  11) Bank obsługujący budżet musi posiadać możliwość wysyłania przelewów i pobierania wyciągów bankowych za pośrednictwem Internetu; odbiór wyciągów musi być możliwy również bezpłatnie w placówce Banku.
  UWAGA ! Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Powiatu Milickiego, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu.
  12) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów,
  13) świadczenie innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów,
  14) wkłady oszczędnościowe (depozytowe),
  15) podmiot obsługujący budżet Powiatu Milickiego , powinien zapewnić możliwość zakładania lokat typu (overnight) na rachunkach głównych,
  16) posiadać w Miliczu oddział upoważniony do dokonywania wszelkich dyspozycji objętych przedmiotem zamówienia . Ponadto Zamawiający wymaga prowadzenia punktu kasowego w swojej siedzibie w godzinach urzędowania tj .od 8-mej - 15-tej.
  17) wykonywanie usług bankowych w siedzibie Zamawiającego.
  Szczegółowy zakres usług zawiera :
  1) Zamawiający dopuszcza obsługę Klientów nie będących petentami w urzędzie.
  2) Zamawiający udostępnia odpłatnie lokal, w którym mieścić się będzie punkt kasowy, jednocześnie zastrzegając, że koszty adaptacji - remontu tego lokalu wraz z wyposażeniem oraz personelem niezbędne do prowadzenia punktu kasowego ponosi Oferent - Bank.