Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Lesław Augustyn

w KRS

Lesław Augustyn Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lesław
Drugie imię:Augustyn
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Bolechowo (Wielkopolskie), Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:86 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biedzińska Aleksandra, Gąsowski Włodzimierz, Kawecki Witold Edward, Kotliński Andrzej Alojzy, Malczewski Mariusz, Okupniak Andrzej, Stasiakiewicz Czesław Kazimierz, Stefanek Jan, Szyszka Grzegorz Andrzej, Tokarz Karolina Maria, Łabęda Marek Ryszard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kiliszewski Marcin Franciszek, Kotliński Andrzej Alojzy, Matkowski Józef Mikołaj, Okupniak Andrzej, Tokarz Karolina Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Siuda Ryszard Tadeusz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jungermann Andrzej, Karbowski Piotr Leszek, Kawecki Witold Edward, Michoński Ryszard, Okupniak Andrzej, Pokorski Leszek, Stajewski Maciej, Stefanek Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biedzińska Aleksandra, Gąsowski Włodzimierz, Kawecki Witold Edward, Kotliński Andrzej Alojzy, Malczewski Mariusz, Okupniak Andrzej, Stasiakiewicz Czesław Kazimierz, Stefanek Jan, Szyszka Grzegorz Andrzej, Tokarz Karolina Maria, Łabęda Marek Ryszard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jungermann Andrzej, Karbowski Piotr Leszek, Kawecki Witold Edward, Michoński Ryszard, Okupniak Andrzej, Pokorski Leszek, Stajewski Maciej, Stefanek Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bilans Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000184523
 2. Homag Polska Sp. Z O.O., Środa Wielkopolska − KRS 0000094644
 3. Homag Services Poland Sp. Z O.O., Środa Wielkopolska − KRS 0000034884
 4. Instal-poznań Projekt Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000096144
 5. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań − KRS 0000052866
 6. Klimel-systemy Sp. Z O.O., Wapnica − KRS 0000526422
 7. Laser - Stal Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000361199
 8. Okat Okupniak Atraszkiewicz Sp. J., Poznań − KRS 0000626408
 9. Optimal - System Sp. Z O.O., Trzemeszno − KRS 0000344567
 10. Promag S.A., Poznań − KRS 0000013278
 11. Promag-ms Sp. Z O.O., Bolechowo − KRS 0000241762
 12. Psj Group Sp. Z O.O., Dąbrówka − KRS 0000442993
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Solidarności Społecznej Podnieś Głowę, Poznań − KRS 0000463410
 14. Wutebe S.A., Poznań − KRS 0000279904

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Car Javi S.A., Poznań − KRS 0000015164
 2. Cargotec Poland Sp. Z O.O., Stargard − KRS 0000042047
 3. Centrum Działalności Inżynierskiej Insimp Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział W Poznaniu Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000179987
 4. Centrum Edukacji Logistycznej Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000009547
 5. Ewpa - Majster Sp. Z O.O., Komorniki − KRS 0000100498
 6. Garbalinski Polska Maszyny, Technika Okienna i Drzwiowa Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000054254
 7. Instal - Poznań S.A., Poznań − KRS 0000012606
 8. Instytut Logistyki Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000319017
 9. Ipe Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Poznań − KRS 0000044874
 10. Lorenz Services Sp. Z O.O., Sady − KRS 0000524689
 11. Lorenz Snack-world Services Sp. Z O.O., Sady − KRS 0000299519
 12. Poltramp Yard Sp. Z O.O., Świnoujście − KRS 0000279590
 13. Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjne Spin S.A., Poznań − KRS 0000113476
 14. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. W Jarocinie, Cielcza − KRS 0000116269
 15. Reto Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000395762
 16. Sciteex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000014483

Powiązane przetargi (86 szt.):
 1. Dostawa regałów metalowych i nadstawek paletowych
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Regał magazynowy paletowy jednorzędowy - 17 kompletów Regał magazynowy paletowy dwurzędowy - 5 kompletów Nadstawka paletowa - 150 szt.
 2. Dostawa wraz z montażem regałów
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4340, Szczecin
  a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów które zostały wyszczególnione w załącznikach nr 2 Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3, do SIWZ – formularz cenowy.
 3. Dostawa wyposażenia magazynów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy 55/WOG/D/Sł. TiRW/16.
  Zamawiający: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Koszalin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia magazynów na potrzeby
  17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
  2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, zdjęcia, a także ilości określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ - w szczegółowym wykazie asortymentu.
  3. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.
  2) dostarczone produkty będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe w kategorii I, w pierwszym gatunku, nie używane, nie regenerowane, zgodne z dokumentacją techniczną producenta oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
  4. Informacja o ofercie równoważnej:
  1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry wyposażenia, które spełniały by założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.
  2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanego wyposażenia magazynów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
  3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
  5. Informacja o miejscu i sposobie realizacji zamówienia: Miejscem dostawy wyposażenia magazynów jest magazyn SPiZRW i INŻ.SAP. Koszalin - teren
  17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66.
  6. Informacja o Podwykonawcy:
  1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
  2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
  3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  4) Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.
  5) Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 KC) jak za własne zachowanie.
  7. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy - projekt umowy
  stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 do
  SIWZ.
 4. Dostawa wózka podnośnikowego elektrycznego
  Zamawiający: Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST", Wołów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka podnośnikowego elektrycznego, o parametrach technicznych odpowiadających wymaganiom zamawiającego, a określonych w załączniku nr 6 do SIWZ...
 5. Dostawa wyposażenia magazynowego (regałów magazynowych) wraz z montażem do 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu oraz Składu Materiałowego w Pile
  Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

  ZADANIE 1 - Dostawa regałów magazynowych z montażem, z przeznaczeniem
  dla służby czołgowo-samochodowej 14 WOG, tj.:
  Dostawa regałów magazynowych z montażem do pomieszczeń magazynowych służby czołgowo-samochodowej zlokalizowanych przy ul. Dojazd 30, 62-631 Poznań w budynku
  nr 1 (po przeprowadzonym w 2015 roku dialogu technicznym nt. Wybór Wykonawcy dostawy regałów magazynowych, uwzględniający ich transport, rozładunek oraz montaż
  we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w m. Poznań - nr sprawy 1/D/SCz
  -Sam/2015).

  ZADANIE 2 - Dostawa regałów magazynowych z montażem, z przeznaczeniem dla służby mundurowej 14 WOG, tj.:
  Dostawa regałów magazynowych z montażem do pomieszczeń magazynowych służby mundurowej zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 86/90, 62-631 Poznań,
  w budynku nr 14.

  ZADANIE 3 - Dostawa regałów magazynowych z montażem, z przeznaczeniem
  dla Archiwum 14 WOG, tj.:
  Dostawa regałów magazynowych z montażem do pomieszczeń archiwum zlokalizowanych przy ul. Bukowskiej 34, 60-811 Poznań, w budynku nr 5.

  ZADANIE 4 - Dostawa regałów magazynowych z montażem, z przeznaczeniem
  dla Składu Materiałowego Piła 1 RBLog, tj.:
  Dostawa regałów magazynowych z montażem do pomieszczeń magazynowych
  dla Składu Materiałowego 1 RBLog w Pile zlokalizowanych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 180, 64-920 Piła.

  2. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w Wymaganiach eksploatacyjno
  - technicznych (WET), oddzielnie dla każdego zadania częściowego oraz
  w formularzach wyceny i wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ
 6. Dostawa wózków widłowych
  Zamawiający: Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST", Wołów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wózków widłowych, w ilości 2 szt.,
 7. Dostawa regałów magazynowych, z dostawą do magazynu mundurowego w Lublinie ul. Kruczkowskiego 49.
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów magazynowych z dostawą do magazynu mundurowego w Lublinie ul. Kruczkowskiego 49 w zakresie dwóch części.
  Część nr 1: Dostawa 96 szt. regałów paletowych rzędowych kompletnych - długość kolumny 2700 mm; Część nr 2: Dostawa 45 regałów paletowych rzędowych kompletnych - długość kolumny 1800 mm
  Uwaga 1: Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający wykaże za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający NIE WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Uwaga 2: Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2012 r., poz. 33).
  Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - OBCOKRAJOWCY będą wpuszczeni do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/wym. POZWOLEŃ.
 8. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu warsztatowego na rzecz 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu w 2015 r. (II)
  Zamawiający: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Elbląg
  Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu warsztatowego na rzecz 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu w 2015 r. (II), z podziałem na części zamówienia: część zamówienia nr 1 - wyposażenie warsztatów; część zamówienia nr 4 - wózek platformowy; część zamówienia nr 5 - zasilacz rozruchowy do czołgów i wozów bojowych; część zamówienia nr 6 - prasa hydrauliczna 30t; część zamówienia nr 7 - spawarka inwentorowa z chłodnicą; część zamówienia nr 8 - zbiornik ciśnieniowy do natrysku
 9. Dostawa regałów magazynowych
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów magazynowych w zakresie dwóch części. część nr 1: Dostawa 96 szt. regałów paletowych rzędowych kompletnych Część nr 2: Dostawa 45 regałów paletowych rzędowych kompletnych Uwaga 1: Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający wykaże za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający NIE WYKLUCZY z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Uwaga 2: Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2012 r., poz. 33). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - OBCOKRAJOWCY będą wpuszczeni do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/wym. POZWOLEŃ..
 10. dostawę 2 szt. szaf metalowych skrytkowych z drzwiami z plexi, 2 szt. szaf metalowych narzędziowych oraz 2 szt. kluczy typu MASTER - KC-zp. 272-506/15
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  dostawę 2 szt. szaf metalowych skrytkowych z drzwiami z plexi, 2 szt. szaf metalowych narzędziowych oraz 2 szt. kluczy typu MASTER
 11. Zakup i dostawa wraz z montażem regałów oraz przymierzalni na potrzeby Jednostki Wojskowej 4340 oraz Jednostek i Instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4340, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem regałów oraz przymierzalni na potrzeby Jednostki Wojskowej 4340 oraz Jednostek i Instytucji będących na jej zaopatrzeniu zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 i 3a oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 , 2a do SIWZ.
 12. Dostawa wózków oraz wciągarek łańcuchowych do CB PAN w Jabłonnie
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
  Dostawa ręcznego wózka paletowego - szt.1 Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego - szt.1 Dostawa ręcznego wózka platformowego - szt.2 Dostawa ręcznego wózka taczkowego - szt.1 Dostawa ręcznego wciągnika łańcuchowego - szt.1 Dostawa
  żurawia przejezdnego - szt.1
 13. DOSTAWA URZĄDZEŃ, PRZYRZĄDÓW I NARZĘDZI OBSŁUGOWYCH, WARSZTATOWYCH ORAZ REMONTOWYCH SPECJALNYCH TECHNIKI LOTNICZEJ (SYGN. 50/ZP/15)
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia (nr sprawy 50/ZP/15) jest dostawa urządzeń, przyrządów i narzędzi obsługowych, warsztatowych, elektronarzędzi oraz remontowych specjalnych techniki lotniczej

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań, z tym, że na każde zadanie można złożyć tylko jedną ofertę) - liczba zadań: 6.
 14. Dostawa wraz montażem urządzeń wyposażenia budynku magazynowego nr 43 kompleksu wojskowego w Darłowie realizowana przez 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy 42/WOG/D/Lotnisk./15
  Zamawiający: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Koszalin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem urządzeń wyposażenia budynku magazynowego nr 43 kompleksu wojskowego w Darłowie realizowana przez 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
  2. Wymagania w stosunku do urządzeń wyposażenia magazynowego: 1) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia wyposażenia magazynowego były fabrycznie nowymi, przez co rozumie się produkty nowe, I kategorii, nieregenerowane, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta (z widocznym logo producenta), spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany artykuł i gwarancją producenta. 2) Urządzenia wyposażenia magazynowego, powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz powinny posiadać wymagane prawem, jeżeli to ich dotyczy: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp. 3) Urządzenia wyposażenia magazynowego powinny być dopuszczonymi do obrotu handlowego i spełniać normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej dla tego rodzaju produktu. 4) Urządzenia wyposażenia magazynowego, które nie będą spełniały wymogów określonych przez Zamawiającego, zostaną zwrócone Wykonawcy na jego koszt i będą traktowane jako niedostarczone.
  3. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: 1) Miejscem dostawy i montażu urządzeń wyposażenia budynku magazynowego jest obiekt wojskowy w Darłowie, ul. Zwycięstwa 2. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i dokonać montażu urządzeń do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na własny koszt i ryzyko.
 15. dostawa stołów laboratoryjnych KC-zp.272-42/15
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  dostawa stołów laboratoryjnych KC-zp.272-42/15
 16. Dostawa Regałów metalowych i nadstawek paletowych
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów metalowych i nadstawek paletowych do Składnic Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu, Lublińcu, Starym Sączu, Szepietowie, Wąwale
  i Lisowicach.
 17. Dostawa podnośnika przeładunkowego oraz wózka paletowego/ Z-1/I/2015/PNT.
  Zamawiający: Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o., Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośnika przeładunkowego (wózka widłowego) wraz z wózkiem paletowym do pomieszczenia zlokalizowanego w segmencie C, obok Laboratorium Procesów w Budownictwie Energooszczędnym, budynku nr 8 posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania otworu w ściance z bloczków betonowych, wzmocnienia i uzupełnienia posadzki wraz z montażem gniazda elektrycznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz (w pełnym brzmieniu). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w poniższych zakresach: 1) Zakres nr 1 - wykonanie robót budowlanych polegających na wykuciu otworu wraz z wzmocnieniem w ścianie z bloczków betonowych, wykonanie wylewki betonowej wzmocnionej siatką zbrojeniową, wykończenie podłogi płytkami gresowymi, montaż gniazda elektrycznego; zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 w części dotyczącej zakresu nr 1; 2) Zakres nr 2 - dostawa podnośnika przeładunkowego (wózka widłowego i wózka paletowego) do pomieszczeń Laboratoryjnych segmentu C znajdujących się w budynku nr 8 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103; zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 w części dotyczącej zakresu nr 2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia na swój koszt i ryzyko fabrycznie nowych, kompletnych urządzeń do budynku mieszczącego się przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach (budynek nr 8), a będącego własnością Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy przedstawiają się następująco: 1. w części dotyczącej wykonania robót budowlanych: wykonanie robót betonowych polegających na wykuciu otworu wraz z wzmocnieniem w ścianie z bloczków betonowych, wykonanie wylewki betonowej wzmocnionej siatką zbrojeniową, wykończenie podłogi płytkami gresowymi, montaż 1 szt., gniazda elektrycznego; 2. w części dotyczącej podnośnika (wózka widłowego i paletowego) wykonania rozładunku dostarczanych urządzeń do pomieszczenia w segmencie C mieszczącego się obok Laboratorium Procesów w Budownictwie Energooszczędnym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 8) oraz przekazania ich do użytku Zamawiającego; 3. dopuszczenie do eksploatacji, 4. rejestrację wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, 5. dostarczenie dokumentacji technicznej wózka widłowego (DTR) z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim, w wersji papierowej (w 3 egzemplarzach) i elektronicznej; 6. dostarczenia instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji urządzeń w języku polskim w wersji papierowej (w 3 egzemplarzach) i elektronicznej; 7. udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń całego przedmiotu zamówienia; 8. dostarczenia dokumentu gwarancyjnego w języku polskim oddzielnie dla każdego z zamawianych urządzeń; 9. przeprowadzenia szkolenia dla zakresu nr 1 dla co najmniej 3 osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się na dostarczonym i zamontowanym urządzeniu. Szkolenie powinno trwać co najmniej 6 godzin roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca wystawi osobom biorącym udział odpowiednie zaświadczenia z odbycia szkolenia. Jednocześnie Zamawiający podaje następujące informacje techniczne dot. pomieszczenia dostawy i użytkowania wózka widłowego: miejsce dostawy i montażu znajduje się w budynku biurowo-laboratoryjnym o numerze 8 o standardzie budynku pasywnego tj. w segmencie C - rysunek techniczny opisujący miejsce lokalizacji podnośnika oraz przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do siwz w części dotyczącej zakresu nr 1. Opis przedmiotu zamówienia dla zakresu nr 2 stanowi załącznik 1. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w budynku nr 8, celem zapoznania się z instalacjami na obiekcie. Termin wizji lokalnej powinien być uzgodniony z osobą wskazaną w pkt. 1.6 siwz - w terminie do 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia przetargu. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego lub patentu, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów/urządzeń równoważnych w stosunku do zaproponowanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty: 1. zestawienie zastosowanych przez siebie materiałów/ urządzeń ze wskazaniem, które materiały/urządzenia opisane ww. dokumentach zastępują; 2. dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane przez niego materiały/urządzenia warunku równoważności; 3. oświadczenie o kompatybilności zaproponowanych przez niego materiałów/urządzeń równoważnych z niezmienionymi przez niego materiałami/urządzeniami. Zamawiający informuje również, iż oferowane przez wykonawców jako równoważne materiały/urządzenia zamiast materiałów/ urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będą przez Zamawiającego weryfikowane. W razie stwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę materiały/urządzenia nie są równoważne w stosunku do żądanych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do dokonania w ofercie wykonawcy zmian pozwalających na spełnienie warunku równoważności. W przypadku nie uwzględnienia żądania Zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści siwz
 18. dostawa regałów archiwalnych dla archiwum AGH - KC-zp.272-647/14
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  dostawa regałów archiwalnych dla archiwum AGH zgodnie z opisem w pkt. 3.1 SIWZ
 19. Dostawa wyposażenia hali produkcyjnej szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Jarocin
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jarocin, Jarocin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia hali produkcyjnej szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Jarocin. Na wyposażenie składają się następujące przedmioty: 1. Regały paletowe do magazynu chłodniczego: 1 zestaw. 2. Regały półkowe do serwerowni: 1 sztuka. 3. Regały półkowe do sprężarkowni: 1 sztuka. 4. Regały półkowe do magazynu chemicznego: 1 sztuka. 5. Regały półkowe do pomieszczenia gospodarczego: 1 sztuka. 6. Wózek ręczny paletowy z wagą: 2 sztuki. 7. Wózek ręczny platformowy jednoburtowy: 2 sztuki. 8. Wózek ręczny platformowy dwuburtowy nośność: min. 400 kg: 2 sztuki. 9. Wózek ręczny platformowy dwuburtowy nośność: min. 500 kg: 2 sztuki. 10. Składany kosz: 240 sztuk. 11. Stojak potrójny na worki do zbiórki selektywnej: 4 sztuki. 12. Pojemnik plastikowy czterokołowy na odpady: 2 sztuki. 13. Szafa narzędziowa; wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x1000x435 mm: 1 sztuka. 14. Szafa narzędziowa: 3 sztuki. 15. Szafa biurowa; wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x600x435 mm: 1 sztuka. 16. Szafa ubraniowa; wymiary (wys. x szer. x gł.): 1800x800x480 mm: 12 sztuk. 17. Ławka wolnostojąca; wymiary (wys. x szer. x gł.): 430x1000x410 mm: 1 sztuka. 18. Ławka wolnostojąca; wymiary (wys. x szer. x gł.): 430x1500x410 mm: 1 sztuka. 19. Ławka wolnostojąca; wymiary (wys. x szer. x gł.): 430x2000x410 mm: 1 sztuka. 20. Stół warsztatowy: 2 sztuki. 21. Nadbudowa do stołów: 2 sztuki. 22. Szafka na klucze: 1 sztuka. 23. Drabina magazynowa przejezdna stalowa trójkołowa: 1 sztuka. 24. Półautomat do taśmowania: 1 sztuka. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 20. Dostawa dwóch nowych wózków widłowych spalinowych, jednego nowego wózka widłowego elektrycznego, dwudziestu nowych platform transportowych do sadzonek w kasetach styropianowych
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jarocin, Jarocin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych wózków widłowych spalinowych, jednego nowego wózka widłowego elektrycznego, dwudziestu nowych platform transportowych do sadzonek w kasetach styropianowych do Ośrodka Szkółkarsko-Nasiennego Nadleśnictwa Jarocin mieszczącego się przy ul. Poznańskiej 34 w Jarocinie. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemne gwarancje jakości na przedmiot umowy udzielone przez producenta sprzętu. Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy były realizowane przez autoryzowany serwis producenta sprzętu co 6 miesięcy w zakresie Zadania nr 1, 2 oraz 3. Początkiem okresu gwarancji będzie data podpisania protokołu odbioru technicznego. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 24 miesiące. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, jednak nie dłuższy niż 120 miesięcy. 3. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - Część 1. Dostawa jednego nowego wózka widłowego spalinowego - terenowego do 31 grudnia 2014 r. - Część 2. Dostawa jednego nowego wózka widłowego spalinowego do 31 grudnia 2014 r. - Część 3. Dostawa jednego nowego wózka widłowego elektrycznego do 28 lutego 2015 r. - Część 4. Dostawa dwudziestu nowych platform transportowych do sadzonek w kasetach styropianowych do 31 grudnia 2014 r.
 21. Dostawa regałów magazynowych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu - w zakresie 3 części
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
 22. Dostawa wraz z montażem regałów.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4340, Szczecin
 23. Dostawa i montaż wciągarek pracujących w tandemie wraz z zasilaniem w L3 CB Jabłonna
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 24. DOSTAWA URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4226, Warszawa
 25. Dostawa narzędzi i wyposażenia warsztatowego w 38 pakietach
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1156, Poznań
 26. DOSTAWA WÓZKA WIDŁOWEGO CZOŁOWEGO ELEKTRYCZNEGO
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 27. dostawa szafek i stołów warsztatowych oraz szaf laboratoryjnych do Laboratorium KMGPiT - KC-zp.272-362/14
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 28. Dostawa wózków dla Centrum Badawczego Nawozów
  Zamawiający: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
 29. Dostawa wózków dla potrzeb Centrum Badawczego Nawozów.
  Zamawiający: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
 30. Dostawa szaf metalowych, regału magazynowego i stołu warsztatowego na potrzeby Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa w ramach Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
 31. Dostawa ogólnomechanicznego wyposażenia warsztatu - urządzeń podnośnikowych na potrzeby Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa w ramach Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
 32. DOSTAWA WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO DO WYKONYWANIA OBSŁUG TECHNICZNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ MAGAZYNOWANIA TŚM DO NICH (Nr sprawy 68/ZP/14)
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 33. Dostawa fabrycznie nowych regałów magazynowych dla Składnic Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu, Starym Sączu i Wąwale
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 34. dostawa wyposażenia przeznaczonego do rozładunku, załadunku, przenoszenia, przewożenia i transportu pionowego towarów dla Oddziału Celnego w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 35. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW DO SKŁADOWANIA KOSTIUMÓW SCENICZNYCH DLA OPERY WROCŁAWSKIEJ.
  Zamawiający: Opera Wrocławska, Wrocław
 36. Dostawa regałów paletowych magazynowych oraz wyposażenia do składowania i przechowywania towarów do Oddziału Celnego w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 37. dostawa regałów magazynowych
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, Koszalin
 38. Dostawa wyposażenia
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1, Swarzędz
 39. Dostawa narzędzi, sprzętu transportowego i mebli warsztatowych na potrzeby zaplecza technicznego Hali Laboratoryjno-technologicznej budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża
 40. DOSTAWA MEBLI WARSZTATOWYCH DO BUDYNKU 63
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 41. Dostawa fabrycznie nowych nadstawek paletowych do Składnicy dla Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach - postępowanie nr BPzp-262-27/13
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 42. Dostawa 400 modułów regałowych na skrzynie z rdzeniem dla archiwum rdzeni w Szurpiłach.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 43. Dostawa regałów magazynowych i nadstawek do Składnic Agencji Rezerw Materiałowych
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 44. Dostawa i instalacja regałów w hali laboratorium kompozytów i laboratorium prób w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach
  Zamawiający: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice
 45. Dostawa i instalacja mebli warsztatowych i innego wyposażenia warsztatowego w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach
  Zamawiający: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice
 46. Dostawa urządzeń, narządzi i materiałów stanowiących wyposażenie warsztatowe Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach
  Zamawiający: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice
 47. MEBLE LABORATORYJNE DLA JW 4938 W 2012R.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
 48. Dostawa fabrycznie nowych regałów magazynowych
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 49. Dostawa sprzętu ogólno-warsztatowego i pomocniczego - sygn. postęp. 74/ZP/12
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2573, Zgierz
 50. Dostawa szafy metalowej oraz wózków i regałów magazynowych do Stacji Łóżek. Nr sprawy 422/P/2012
  Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 51. DOSTAWA MEBLI WARSZTATOWYCH DO BUDYNKU NR 69
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 52. Dostawa Skrzyniopalet
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa; adres korespondencyjny: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi, Łódź
 53. Dostawa mebli warsztatowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
 54. Dostawa fabrycznie nowych regałów magazynowych oraz nadstawek paletowych do Składnic Agencji Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej, Lisowicach, Niemcach, Resku, Wąwale i Zalesiu
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 55. Dostawa mebli medycznych oraz regałów archiwalnych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 56. DOSTAWA SZAF UBRANIOWYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 znak sprawy ZP - PN - 22 / DGT / 2011
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 57. Dostawa wózków widłowych i sprzętu magazynowego do Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 58. Dostawa mebli medycznych i biurowych oraz sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 59. Dostawa i montaż mebli warsztatowych do laboratoriów Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg
 60. Dostawa regałów magazynowych i wyposażenia do Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 61. Dostawa fabrycznie nowych regałów magazynowych do Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Zalesiu
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 62. Dostawa i montaż fabrycznie nowych szafek ubraniowo - podręcznikowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hipolita Cegielskiego na osiedlu Rusa 56 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego, Poznań
 63. Dostawa fabrycznie nowych regałów magazynowych do Składnic Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach i Lublińcu
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 64. Dostawa, przeszkolenie z obsługi i uruchomienie wózka widłowego dla Centrum Poczty Wydział Ekspedycyjno Rozdzielczy w Szczecinie.
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin
 65. DOSTAWA MEBLI DO SAL DYDAKTYCZNYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 66. DOSTAWA MEBLI WARSZTATOWYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 67. Zakup i dostawa fabrycznie nowych regałów i nadstawek paletowych do Składnic Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Kamienicy Królewskiej, Lisowicach, Leśmierzu, Niemcach, Resku, Starym Sączu, Wąwale i Zalesiu
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 68. dostawa specjalistycznego stołu laboratoryjnego-preparacyjnego w ramach wyposażenia laboratorium zgodnie z załączoną specyfikacją, w ramach projektu Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej-SPINLAB ZP/0879/2010
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 69. Dostawa wyposażenia warsztatów remontowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3751, Elbląg
 70. DOSTAWA URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH (WRAZ Z MONTAŻEM W PRZYPADKU SUWNICY I ŻURAWIA) DO MODERNIZACJI HALI KONSERWACYJNEJ SPRZĘTU CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEGO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 1123 - SKŁAD W TORUNIU
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1123, Grudziądz
 71. Dostawa i montaż mebli magazynowych i warsztatowych wraz z wyposażeniem na zadaniu inwestycyjnym: Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublińcu - etap II.
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Lubliniec
 72. Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i urządzeń technologicznych w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Gościeradów.
  Zamawiający: Ośrodek Techniki Leśnej, Jarocin
 73. BZP/PN/86/2010 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń magazynowych WBiA
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 74. Dostawa wyposażenia pracowni symulacyjnej, ślusarni oraz spawalni w związku z realizacją projektu - Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego subregionu bocheńsko-brzeskiego.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, Brzesko
 75. dostawa stołów, regałów, szaf i stanowisk warsztatowych wg zadań
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2094, Poznań 102
 76. DOSTAWA NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 77. Dostawa wyposażenia hangaru i lądowiska w Depułtyczach Królewskich.
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm
 78. Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń magazynowych w Centrum Nauki Kopernik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie b. Pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa
 79. Dostawa fabrycznie nowych regałów dla Składnic Agencji Rezerw Materiałowych
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 80. dostawa pierwszego wyposażenia 4 nowej strażnicy
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
 81. Dostawa pojemników, koszy, palet, wózków do sprzątania, wózków do transportu posiłków, zmywarek, szafek ubraniowych nr sprawy: EA-9-2009
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
 82. Dostawa szafek szkolnych dla szkół w Gminie Grodzisk Wielkopolski
  Zamawiający: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski
 83. Dostawa wózków transportowych
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa; adres korespondencyjny: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi, Łódź
 84. Dostawa fabrycznie nowych regałów i nadstawek paletowych do Składnic Agencji Rezerw Materiałowych
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 85. Dostawa mebli medycznych, łóżek szpitalnych, szaf odzieżowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - PN / 4 / II / 09
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
 86. dostawa nowych mebli do jednostek UWM w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

Inne osoby dla Łuczak (740 osób):