Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Magdalena Maria

w KRS

Magdalena Maria Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Granops Jacek Wojciech, Granops Marek Adam, Granops Wojciech Zenon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Granimex W. Granops Sp. J., Poznań − KRS 0000248265

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Instalhurt Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000084575

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. wykonanie naprawy awaryjnej (wymiana złóż węglowego i piaskowego) w uzdatniaczu wody będącego na wyposażeniu Stacji Hemodializ jednostki szpitalnej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 16/18.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy awaryjnej (wymiana złóż węglowego i piaskowego) w uzdatniaczu wody będącego na wyposażeniu Stacji Hemodializ jednostki szpitalnej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 16/18.
 2. Wykonanie przeglądów eksploatacyjnych: stacji próżni, generatora chloru, urządzeń klimatyzacyjnych oraz wież chłodniczych
  Zamawiający: Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) dwóch przeglądów eksploatacyjnych dwóch agregatów stacji próżni, 2) dwóch przeglądów eksploatacyjnych stacji chlorowania wody, 3) trzech przeglądów eksploatacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, 4) jednego przeglądu eksploatacyjnego dwóch wież chłodniczych, w obiekcie szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery następujące części : 1) część 1 zamówienia obejmuje wykonanie dwóch przeglądów eksploatacyjnych dwóch agregatów stacji próżni firmy ZTP TEPRO model: AVA 400 M/2, w skład których wchodzą: a) 6 sztuk pomp AT160B, b) 6 filtrów antybakteryjnych, c) 4 zbiorniki, d) 6 filtrów mgły olejowej. Szczegółowy zakres tej części zamówienia, wykaz urządzeń objętych zamówieniem oraz wykaz czynności realizowanych podczas przeglądów zostały opisane w załączniku nr 6.1 do SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - część 1 zamówienia).; 2) część 2 zamówienia obejmuje wykonanie dwóch przeglądów eksploatacyjnych stacji chlorowania wody produkcji Grundfos typ OXIPERM PRO OCD 162-005-10012-S/6 wraz z celą pomiarową, zainstalowanych w węźle ciepła szpitala. Szczegółowy zakres tej części zamówienia oraz wykaz czynności realizowanych podczas przeglądów zostały opisane w załączniku nr 6.2 do SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - część 2 zamówienia).; 3) część 3 zamówienia obejmuje wykonanie trzech przeglądów eksploatacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w obiekcie szpitala w latach 2016/2017. Szczegółowy zakres tej części zamówienia, w szczególności: charakterystyka obiektu, instalacji, opis układów, wykaz urządzeń objętych zamówieniem oraz wykaz czynności realizowanych podczas przeglądów zostały opisane w załączniku nr 6.3 do SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - część 3 zamówienia).; 4) część 4 zamówienia obejmuje wykonanie jednego przeglądu eksploatacyjnego dwóch wież chłodniczych EVAPCO typu ATW 286-3K-2 zainstalowanych na budynku technicznym szpitala w roku 2016. Zamówienie obejmuje następujące urządzenia: a) Wieża chłodnicza EVAPXO typu ATW 286-3K-2 nr seryjny 13-588362 b) Wieża chłodnicza EVAPXO typu ATW 286-3K-2 nr seryjny 13-588363 Parametry wież chłodniczych EVAPCO typu ATW 286-3K-2 - moc 1877,9 kW - ilość wentylatorów 2szt - przepływ powietrza 75,3 m3/h - przepływ wody natryskowej 100,9 l/s Szczegółowy zakres tej części zamówienia oraz wykaz czynności realizowanych podczas przeglądu zostały opisane w załączniku nr 6.4 do SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - część 4 zamówienia)
 3. OBSŁUGA SERWISOWA I KONSERWACYJNA ORAZ NAPRAWY AWARYJNE STACJI UZDATNIANIA WODY I ZESTAWU POMPOWEGO DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA W INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ NA RZECZ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
  Zamawiający: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w budynku nr 1, 84 i 126 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo - Kondycyjnym Mrągowo, w budynku nr 1, 3 i 16 w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21, w budynku nr 1 i 9 w JW. 4222 w Giżycku ul. Moniuszki 7, w budynku nr 26 JW. 3797 w Giżycku ul. 1 Maja 11, w budynku nr 2, 20 i 35 w 24 WOG w Giżycku ul. Nowowiejska 20 oraz zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku nr 84 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo - Kondycyjnym Mrągowo
 4. Wymiana złoża filtracyjnego i dysz napowietrzających w odżelaziaczach oraz zmiana w odprowadzaniu popłuczyn w stacji wodociągowej w miejscowości Osiedle Niewiadów, Gmina Ujazd
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie, Niewiadów
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana złoża filtracyjnego oraz dysz napowietrzających w 4 sztukach odżelaziaczy o średnicy Ø 1,8 m każdy wraz ze zmianą w odprowadzaniu popłuczyn na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Osiedle Niewiadów, Gmina Ujazd.
 5. wykonanie naprawy awaryjnej stacji uzdatniania wody (wymiana kolumn i złóż: węglowego i piaskowego) o s/n: 1676 oraz inwentarzowym: T-802/2806 będącej na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Nefrologii - Pracownia Hemodializ.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy awaryjnej stacji uzdatniania wody (wymiana kolumn i złóż: węglowego i piaskowego) o s/n: 1676 oraz inwentarzowym: T-802/2806 będącej na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Nefrologii - Pracownia Hemodializ.
 6. wykonanie naprawy awaryjnej pompy RO oraz zaworu wyjściowego w uzdatniaczu wody o numerze inwentarzowym: T - 802/2806 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Nefrologii - Stacja Hemodializ
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy awaryjnej pompy RO oraz zaworu wyjściowego w uzdatniaczu wody o numerze inwentarzowym: T - 802/2806 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Nefrologii - Stacja Hemodializ
 7. Zakup i dostawa żywicy do uzdatniania wody w myjniach do narzędzi
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
  żywica jonowymienna wg załącznika nr 1 do SIWZ.
 8. dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Technicznego
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Technicznego
 9. Dostawa soli tabletkowej w workach 25kg dla potrzeb uzdatniania wody
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa soli tabletkowej w workach 25kg dla potrzeb uzdatniania wody
 10. Dostawa środków do dezynfekcji, żywicy do uzdatniania wody, sprzętu endoskopowego do badań endourologicznych oraz przewoźnych parawanów.
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Kraków
  wg zał. 2
 11. Instalacja urządzeń uzdatniających wodę w hydroforni w Wiączyniu Dolnym w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Gmina Nowosolna, Łódź
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i rozbudowy Ujęcia Wody w Wiączyniu Dolnym w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Instalacja urządzeń uzdatniających wodę w hydroforni w Wiączyniu Dolnym
  Rodzaj zamówienia: usługi projektowe, roboty budowlane,.
  Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody o wydajności maksymalnej 7,5 m3/h wynikającej ze średniorocznego wydobycia wody na poziomie 21 000 m3.
  2. W ramach zamówienia planuje się: modernizację układu technologicznego ujmowania, uzdatniania i pompowania wody na sieci w zakresie:
  - napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania min 120 s .
  - odżelazianie na złożu katalitycznym lub kwarcowym
  - odmanganianie na złożu katalitycznym
  - retencję wody w zbiorniku V=10 m3
  - realizację instalacji odżelaziania i odmanganianla w oparciu o istniejącą technologię i z wykorzystaniem zabudowanych urządzeń.
  - przebudowę instalacji elektrycznej i automatyki.
  - zabudowę zbiornika z odstojnikiem na popłuczyny
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierać będzie specyfikacja techniczna, opracowana przez projektanta, Specyfikacja musi ponadto zawierać - wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w zakresie właściwości materiałów, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
  4. Forma opracowania dokumentacji projektowej:
  Dokumentacja musi obejmować odrębne opracowania:
  - projektu budowlany przebudowy i modernizacji , - projekt budowlany wykonawczy , - przedmiar robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót , - BIOZ Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia ,
  Łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 12. konserwacja serwisowa stacji uzdatniania wody w obiektach zarządzanych przez RZI Bydgoszcz
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Konserwacja serwisowa stacji uzdatniania wody w obiektach zarządzanych przez RZI Bydgoszcz. Całość przedmiotu zamówienia podzielona została na 12 elementów:

  Element I i III Bydgoszcz WAK nr 4 JW 3033 Bydgoszcz, ul. Szubińska 105;
  Element II Bydgoszcz WAK 4 JW 3033, Osówiec, Kruszyn;
  Element IV WAK 100 JW 1551 Sieradz;
  Element V WAK nr 6 JW 1189 Bydgoszcz;
  Element VI- XII Łask JW 1158;
 13. Wykonanie naprawy awaryjnej głowicy kolumny zmiękczającej w stacji uzdatniania wody o numerze s/n: 1676oraz inwentarzowym: T-802/2806
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie naprawy awaryjnej głowicy kolumny zmiękczającej w stacji uzdatniania wody o numerze s/n: 1676 oraz inwentarzowym: T-802/2806
 14. Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego w pięciu filtrach ( wraz z uruchomieniem) zainstalowanych na stacji uzdatniania wody w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul. Rokosowska 10.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, Warszawa
  Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego w pięciu filtrach ( wraz z uruchomieniem) zainstalowanych na stacji uzdatniania wody w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul. Rokosowska 10.

Inne osoby dla Łuczak Magdalena Maria (50 osób):