Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Małgorzata Feliksa

w KRS

Małgorzata Feliksa Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Feliksa
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Sławno (Zachodniopomorskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gil Bożena Teresa, Gliński Artur, Jabłoński Maciej Łukasz, Kupracz Franciszek, Ludwikowski Wojciech Jan, Mazur Jelonek Aneta Agnieszka, Niegoda Mariusz Piotr, Ścigała Jacek Mirosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Węgrzyn Roman Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Darłowska Lokalna Grupa Rybacka W Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, Darłowo − KRS 0000338834
 2. Fundacja Na Rzecz Zabytkowej Świątyni Mariackiej W Sławnie - Renovatio Ecclesiae, Sławno − KRS 0000394452
 3. Fundacja Rodzina, Sławno − KRS 0000003639
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Sławno − KRS 0000051962
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Sławno − KRS 0000104535
 6. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego W Sławnie, Sławno − KRS 0000113240
 7. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Sławieński, Sławno − KRS 0000039003
 8. Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Sławna, Sławno − KRS 0000632464
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, Slawno − KRS 0000024093
 10. Stowarzyszenie Projekt Zwierzaki, Sławno − KRS 0000461130
 11. Stowarzyszenie Współpracy Z Miastami Partnerskimi Sławna, Sławno − KRS 0000008395
 12. Szpital Powiatowy, Sławno − KRS 0000128483
 13. Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Sławno − KRS 0000084205

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Ochrony Pho Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000130932
 2. Bank Spółdzielczy W Sławnie, Sławno − KRS 0000133977
 3. Bumar Innowacje Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000396900
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sławnie, Sławno − KRS 0000082355
 5. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Postomino − KRS 0000445645
 6. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Krupy − KRS 0000478144
 7. Gs Sławno Sp. Z O.O., Sławno − KRS 0000413421
 8. Handlowo-usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych Samopomoc Chłopska W Warszawie, Warszawa − KRS 0000275133
 9. Lokalne Centrum Sprzedaży Ryb-aukcja Rybna Ustka Sp. Z O.O., Ustka − KRS 0000176133
 10. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000081995
 11. Sławodrzew Sp. Z O.O., Sławno − KRS 0000047599
 12. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyn, Słupsk − KRS 0000124843
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz, Słupsk − KRS 0000005994
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów, Warszawa − KRS 0000025563
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa Niedźwiadek, Warszawa − KRS 0000109342
 16. Tdm Arrtrans S.A., Łódź − KRS 0000065042
 17. Zakład Usług Turystycznych Tur-wola Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000195041
 18. Zakłady Mechaniczne Pzl-wola S.A., Warszawa − KRS 0000041959
 19. Zarząd Budynków Komunalnych Sp. Z O.O., Karlino − KRS 0000380250
 20. Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. Z O.O., Darłowo − KRS 0000116150

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno - socjalnego na Składowisku Odpadów w Gwiazdowie, gm. Sławno.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., Sławno
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno - socjalnego na Składowisku Odpadów w Gwiazdowie, gm. Sławno.
 2. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór transport oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz terenów gminnych. Ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny: 1. tworzywa sztuczne - 50 Mg, 2. opakowania szklane - 130 Mg, 3. papier i tektura - 10 Mg, 4. odpady wielkogabarytowe - 20 Mg. Zadanie 1 Zadanie obejmuje odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 1. Wykaz miejscowości z których będą odbierane odpady segregowane: Bobrowice, Bobrowiczki, Boleszewo, Borzyszkowo, Brzeście, Chomiec, Grzybno, Gwiazdowo, Gwiazdówko, Janiewice, Kwasowo, Łętowo, Noskowo, Pątnowo, Pomiłowo, Przemysławiec, Radosław, Rzyszczewko, Rzyszczewo, Sławsko, Smardzewo, Stary Kraków, Tokary, Tychowo, Warginie, Warszkowo, Warszkówko, Wrześnica, Żabno, Żukowo. Obszar wskazany na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej ilości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, przekazanych przez właścicieli nieruchomości. Szacunkową lokalizację nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne zawiera: - załącznik nr 6 do SIWZ (nieruchomości mieszkalne), - załącznik nr 7 do SIWZ (nieruchomości niezamieszkałe), - załącznik nr 8 do SIWZ (nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe). Ilość gospodarstw z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów: 1756 Ilość mieszkańców z zadeklarowaną w systemie workowym selektywną zbiórką odpadów: 6215 Ilość nieruchomości niezamieszkałych z zadeklarowaną w systemie workowym selektywną zbiórką: 13 Ilość domków letniskowych z zadeklarowaną w systemie workowym zbiórką odpadów komunalnych: 3 3. Warunki odbioru odpadów - odpady komunalne selektywnie zbierane u źródła: 3.1. Kody odpadów 15 01 01 - opakowania z tektury i papieru 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 07 - opakowania ze szkła 20 01 01 - papier i tektura 20 01 39 - tworzywa sztuczne 3.2. System odbioru odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych. 3.2.1. Zabudowa jednorodzinna -system workowy. Worki zapewnia na własny koszt Wykonawca. Rodzaje worków: - worek żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych - 120 l, grubość folii 35-40 mikronów, - worek niebieski na odpady z papieru i tektury - 120 l, grubość folii 40-45 mikronów, - worek zielony lub biały na odpady ze szkła - 60 l, grubość folii 55-80 mikronów. 3.2.2. Zabudowa wielorodzinna: system pojemnikowy i workowy. Wykaz nieruchomości wielolokalowych zamieszkałych z których będą odbierane odpady selektywnie zbierane w systemie pojemnikowym zawarte w załączniku 5 do SIWZ. Wykonawca zapewni pojemniki na odpady /szkło, tworzywa sztuczne/ wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Pozostałe nieruchomości wielolokalowe Wykonawca zaopatrywał będzie w worki na odpady na własny koszt. Ilość pojemników zapewnianych przez Wykonawcę: 12 pojemników na tworzywa sztuczne, 10 pojemników na szkło. 3.2.3. Częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych - tworzywa sztuczne (pojemniki i worki) - raz na miesiąc, - szkło (pojemniki i worki) - raz na miesiąc, - papier i tektura (worki) - raz na miesiąc. Zadanie 2 Zadanie obejmuje odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z pojemników usytuowanych na nieruchomościach niezamieszkałych /szkoły, świetlice, place, itp./ oraz terenach będących własnością Gminy Sławno 1. Kody odpadów 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 07 - opakowania ze szkła 20 01 39 - tworzywa sztuczne 2. System odbioru odpadów 2.1. Odpady odbierane będą w systemie pojemnikowym z 19 miejscowości (32 punkty) - 32 pojemniki na opakowania ze szkła, 34 pojemniki na opakowania z tworzywa sztucznego. 2.2. Wykonawca zapewni część pojemników na odpady /szkło, tworzywa sztuczne/ wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz pojemników i miejsca ich lokalizacji na terenie Gminy Sławno stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ilość pojemników zapewnianych przez Wykonawcę: 15 pojemników na tworzywa sztuczne, 12 pojemników na szkło 2.3. Częstotliwość odbioru odpadów: - tworzywa sztuczne - 1 raz na miesiąc; - opakowania szklane - 1 raz na 1 miesiąc 3. System odbioru odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości niezamieszkałych pojemnikowy i workowy Rodzaje worków: - worek żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych - 120 l, grubość folii 35-40 mikronów, - worek niebieski na odpady z papieru i tektury - 120l, grubość folii 40-45 mikronów, - worek zielony lub biały na odpady ze szkła - 60 l, grubość folii 55-80 mikronów. Worki na odpady selektywnie zbierane zapewnia Wykonawca. 4. Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych: a) tworzywa sztuczne (worki) - raz na miesiąc, b) szkło (worki) - raz na miesiąc, c) papier i tektura (worki) - raz na miesiąc. W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych odbywa się w okresie od 1 kwietnia do 31 października. Zadanie 3 Zadanie obejmuje odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych. 1.1. Kod odpadu 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe. 1.2. Sposób zbierania odpadów. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, w terminach ustalonych przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu przez Właściciela nieruchomości. 1.3. Częstotliwość odbioru odpadów: Odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał. Obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości od których odbierane są odpady komunalne w sposób selektywny worki na tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz na opakowania szklane. Worki należy dostarczyć do 5 lutego 2016 roku, następnie w dniu odbioru worków z odpadami. Worki na tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, Wykonawca zobowiązany jest dostarczać raz na miesiąc. Worki zostaną oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy. Worki należy przekazać właścicielowi nieruchomości, a podczas jego nieobecności pozostawić we wcześniej opróżnionym pojemniku na zmieszane odpady komunalne lub w innym miejscu uzgodnionym z właścicielem nieruchomości. Wykonawca dostarczy worki po każdorazowym odbiorze zapełnionego worka/worków. 2. Wykonawca do dnia 05.02.2016 r. wyposaży nieruchomości, których właściciele deklarują selektywną zbiórkę odpadów, w worki LDPE. Wykaz nieruchomości wskazany w załącznikach nr 5, 7 i 8 do SIWZ. Rodzaj worków: worek żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych - 120 l, grubość folii 35-40 mikronów, worek niebieski na odpady z papieru i tektury - 120 l, grubość folii 40-45 mikronów, worek zielony lub biały na odpady ze szkła - 60 l, grubość folii 55-80 mikronów. 3. Nieruchomości wielolokalowe ujęte w załączniku Nr 5 do SIWZ w worki LDPE o pojemności 120 L (papier i tektura) oraz pojemniki polietylenowe (PEHD) (tworzywa sztuczne, szkło), o pojemności uwzględniającej ilość osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości: - pojemnik zielony - szkło, - pojemnik żółty - tworzywa sztuczne, - worek niebieski - papier i tektura. 4. Pojemniki i worki zostaną oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem wywozu, z zastrzeżeniem: w miesiącach od października do marca (poniedziałek - piątek) - od 6:00 do 16:00 w miesiącach od października do marca (sobota) - od 6:00 do 15:00 w miesiącach od kwietnia do września (poniedziałek - piątek) - od 6:00 do 20:00 w miesiącach od kwietnia do września (sobota) - od 6:00 do 15:00 6. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram Wykonawca zobowiązany jest udostępnić mieszkańcom Gminy Sławno co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania. 7. Odbierane mają być wyłącznie worki zapełnione. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wybranej zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 9. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie lub drogą elektroniczną niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 3 dni (powiadomienie powinno zawierać wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady oraz dokumentację fotograficzną). 10. Wykonawca powinien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 11. Wykonawca, stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Sławno w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, zawierających informacje, o których mowa w ust. 3 tego artykułu. 12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 14 do SIWZ