Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Paweł

w KRS

Paweł Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Andrychów (Małopolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brancal Peter, Brncal Peter, Brncalova Viera, Przystał Józef, Łuczak Barbara Urszula, Łuczak Kudzia Katarzyna, Łysoń Wiesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojewodzic Barbara, Łuczak Barbara Urszula, Łuczak Kudzia Katarzyna Paulina, Łysoń Wiesław Jan
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartoszek Tomasz, Łuczak Barbara Urszula, Łuczak Kudzia Katarzyna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brancal Peter, Brncal Peter, Brncalova Viera, Przystał Józef, Łuczak Barbara Urszula, Łuczak Kudzia Katarzyna, Łysoń Wiesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Kudzia Katarzyna Paulina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kudzia Sławomir

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Nasza Gmina Andrychów, Andrychów − KRS 0000388017
 2. Pawbol Iii Sp. Z O.O., Andrychów − KRS 0000346954
 3. Pawbol Sp. Z O.O., Andrychów − KRS 0000221812
 4. Pawbol i Sp. Z O.O., Andrychów − KRS 0000039265
 5. Pawbol-logistyka Łuczak-kudzia Sp. J., Andrychów − KRS 0000320502

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017; 2017/2018 na terenie gminy Mucharz
  Zamawiający: Gmina Mucharz, Mucharz
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym - Zimowe utrzymanie dróg, w skrócie „zud” to:likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;
  utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;posiadanie dostępu do materiałów uszarstniających i soli; pełnienie dyżurów, w przypadku wdrożenia w sezonie zimowym przez Urząd systemu monitoringu GPS wykonawca wyraża zgodę na montaż urządzeń w okresie trwania umowy na jednostkach obsługujących Zimowe Utrzymanie Dróg,w pierwszej kolejność odśnieżane będą drogi po których wykonywana jest komunikacja szkolna i publiczna,w przypadku nadmiernych opadów śniegu Wójt Gminy Mucharz może zlecić dodatkowo zimowe utrzymanie dróg gminnych nie ujętych w niżej wymienionym wykazie,usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg po zakończeniu sezonu zimowego.
  Materiał służący do posypywania dróg zabezpiecza na koszt własny Wykonawca,
  Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, którą zamierza zlecić podwykonawcom w formularzu ofertowym,
  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawców lub Podwykonawców, aby osoby skierowane do udziału w realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony a art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Specyfikacja Techniczna Wykonania Zimowego Utrzymania Dróg; Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych; Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
  I – zadanie
  Świnna Poręba - /pętla/ - Koziniec /Lipy/
  Bystrz /Putkówka/ - Jamnik (Siedlisko, Zapotocze) /do drogi krajowej/
  Świnna Poręba osiedle – kaplica – Koziniec /Merkowo/
  Świnna Poręba -Między Potoki, k/Szczurka, Milerz, Pustki
  Koziniec - Podgórze, k/Radwana, Kaplica – Kępa – Wiercimakowo – WDK, Krausowo
  Świnna Poręba – Gołębiówka – Leśniówka – Zagórze Brańkówka (odcinek długości 2,5 km po zakończeniu budowy będzie objęty ZUD)
  II – zadanie
  Mucharz Zielona – Borowina stara droga krajowa,
  Mucharz Zielona - Kościół – Borowina,
  Mucharz Borowina - Piekło,
  Mucharz; Granica, Rzędziówka, do Zbiornika – Prejska, Osiedle Słoneczne, Zapotocze,
  Mucharz – Skawce drogi osiedlowe,
  Skawce – „Na Przysłoń”, Borowina osiedle,
  Jaszczurowa: k/ Światłonia, Suszyca, Zagronik, Konikówka, Siedlisko,

 2. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Mucharz
  Zamawiający: Gmina Mucharz, Mucharz
  Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w sezonie ZIMA 2015/2016;
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym tj.: ZIMA 2015/2016. Zimowe utrzymanie dróg, w skrócie zud to:
  likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;
  utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
  posiadanie dostępu do materiałów uszarstniających i soli;
  pełnienie dyżurów.
  w przypadku wdrożenia w sezonie 2015/2016 przez Urząd systemu monitoringu GPS wykonawca wyraża zgodę na montaż urządzeń w okresie trwania umowy na jednostkach obsługujących Zimowe Utrzymanie Dróg.
  w pierwszej kolejność odśnieżane będą drogi po których wykonywana jest komunikacja szkolna i publiczna.
  w przypadku nadmiernych opadów śniegu Wójt Gminy Mucharz może zlecić dodatkowo zimowe utrzymanie dróg gminnych nie ujętych w wyżej wymienionym wykazie.
  I - zadanie
  Drogi - Świnna Poręba pętla - Koziniec Lipy
  Bystrz Putkówka - Jamnik (Siedlisko, Zapotocze) do drogi krajowej
  Świnna Poręba osiedle - kaplica - Koziniec Merkowo
  Świnna Poręba -Między Potoki, k/Szczurka, Milerz, Pustki
  Koziniec - Podgórze, k/Radwana, Kaplica - Kępa - Wiercimakowo - WDK, Krausowo
  II - zadanie
  Mucharz Zielona - Zagórze Niemczyki do granicy gmin + nowododany odcinek
  Mucharz Zielona - Mucharz Borowina stara droga krajowa
  Mucharz Borowina - Piekło
  Jaszczurowa: Suszyca, Zagronik, Konikówka, Siedlisko,
  Mucharz; Granica,
 3. Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów
  Zamawiający: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza, Andrychów
  Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
  - odśnieżanie jezdni i poboczy na całej długości i szerokości,
  - odśnieżanie chodników na całej długości i szerokości,
  - odśnieżanie parkingów,
  - posypywanie jezdni i chodników mieszaniną materiału chemicznego i uszorstniąjacego niechemicznego,
  - prowadzenie całodobowego dyżuru zimowego utrzymania.