Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Regina

w KRS

Regina Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Regina
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1948 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Stara Wieś (Mazowieckie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach, 95 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Dominika Justyna, Łuczak Janusz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Jacek Karol, Łuczak Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Sfm Filtry Łuczak Sp. Z O.O., Stara Wieś − KRS 0000527532

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agbakar Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000180379
 2. Danpol Sp. Z O.O., Kuźnica Myślniewska − KRS 0000203800
 3. Pink Crow S.A., Warszawa − KRS 0000394686
 4. Pink Crow Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000277491
 5. Sfm Filtry Łuczak Sp. J., Stara Wieś − KRS 0000079697

Powiązane przetargi (97 szt.):
 1. Dostawy filtrów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy filtrów szczegółowo opisanych
  w załączniku nr 4 do SIWZ. Wymagania szczegółowe: ­-Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych; -Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; ­
  -Terminy dostaw: do 5 dni roboczych; -Zamawiający dokonuje zamówień na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych, przekazywanych wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej/ faksu/ pisemnie; -Reklamacje jakościowe będą rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych, reklamacje ilościowe i cenowe w ciągu 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji; -W przypadku niedostarczenia brakującej ilości towaru lub odmowy wymiany na wolny od wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówienia u innego dostawcy i żądania od Wykonawcy, zapłaty różnicy ceny; Kod CPV 42514310­-8 Filtry powietrza
 2. Dostawa siatek i taśm do rekonstrukcji obniżenia ścian pochwy oraz protez naczyniowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - NLP.2015.12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
  Dostawa siatek i taśm do rekonstrukcji obniżenia ścian pochwy oraz protez naczyniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2/1 - 2/3 do SIWZ
 3. Dostawa akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotu powietrza, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
  Zamawiający żąda także, aby
  Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1/ dostarczanie przedmiotu zamówienia transportem na własny koszt do
  Magazynu Centralnego Uniwersytetu Przyrodniczego w
  Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do wskazanych
  jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodnicze
  go w Lublinie, 2/ wyraził zgodę na 30 dniowy termin
  płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę, 3/ niezmienność
  cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiący
  m załącznik nr 1, 2, 3, 4 do siwz w trakcie
  obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie, 4/ przedmiot zamówienia opisany w
  wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1,
  2, 3 do siwz będzie fabrycznie nowy, zapakowany
  fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad, 5/ wykonywanie bezpłatnych
  napraw gwarancyjnych lub wymiany reklamowanego sprzętu będącego na gwarancji w ciągu 10 dni roboczych
  licząc od dnia zgłoszenia usterki otrzymanego w formie pisemnego wezwania do wykonania naprawy
  (telefoniczne zgłoszenie) przez Zamawiającego,
 4. DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZOZ W ŁUKOWIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
  Pakiet nr 1- Nici wchłanialne syntetyczne; Pakiet nr 2 - Nici wchłanialne syntetyczne; Pakiet nr 3 - Nici jednowłóknowe poliamidowe; Pakiet nr 4 - Nici jednowłóknowe polipropylenowe; Pakiet nr 5 - Nici niewchłanialne syntetyczne; Pakiet nr 6 - Materiał szewny specjalny; Pakiet nr 7- Materiał szewny specjalny; Pakiet 8- Materiał szewny specjalny; Pakiet nr 9 - Materiał szewny specjalny; Pakiet nr 10- Nici wchłanialne syntetyczne; Pakiet nr 11 - Nici Laparoskopowe; Pakiet nr 12 - Materiał szewny specjalny; Pakiet nr 13 - Nici wchłanialne syntetyczne; Pakiet nr 14 - Rożne, Pakiet 15 - Materiał szewny specjalny
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
  Określone w załączniku szacunkowe ilości zamówienia mogą ulec zmniejszeniu bądź wstrzymaniu w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, z uwagi na zmienność ilości zakwalifikowanych do leczenia pacjentów i wielkość umów podpisanych z NFZ.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia dostawy, określonej w załączniku do oferty do 35%, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
  Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia oraz zgodny z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Termin ważności oferowanego asortyment wynosi minimum 12-cie miesięcy.
 5. Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów medycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych narzędzi i sprzętów medycznych. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, zestawieniu stanowiącym załączniki nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 6. Dostawa generatora o częstotliwości mikrofalowej do ablacji tkanek miękkich oraz generatora o częstotliwości RFA do termoresekcji. Nr sprawy 788/P/2015
  Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Dostawa generatora o częstotliwości mikrofalowej do ablacji tkanek miękkich oraz generatora o częstotliwości RFA do termoresekcji.
 7. Dostawa nici chirurgicznych , siatek do przepuklin oraz taśm do korekty nietrzymania moczu u kobiet
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Skarżysko-Kamienna
  Pakiet 1 - szwy wchłanialne krótkiego i średniego czasu wchłaniania
  Pakiet 2 - szwy niewchłanialne
  Pakiet 3 - szwy niewchłanialne specjalistyczne
  Pakiet 4 - szwy syntetyczne
  Pakiet 5 - klipsy Absolok
  Pakiet 6 - taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
  Pakiet 7 - system taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
  Pakiet 8 - system taśmy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy
  Pakiet 9 - siatki do naprawy dna miednicy mniejszej
  Pakiet 10- siatki wewnątrzotrzewnowe
  Pakiet 11 - siatka do przepuklin niewchłaniana 80gm2
  Pakiet 11A- siatka do przepuklin niewchłaniana 50gm2
  Pakiet 12 - materiały specjalistyczne
  Pakiet 13 - taśma kolagenowa
  Pakiet 14- urządzenie do kontrolowanego zamykania ran
 8. Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
  Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych.
  Zamówienia publicznego udzielono:
  Pakiet 1: Cewniki łączniki
  Pakiet 2: Materiały anestezjologiczne - igły
  Pakiet 3: Drobny sprzęt medyczny
  Pakiet 4: Ssaki próżniowe z wymiennymi wkładami workowymi
  Pakiet 5: Maski czepki i fartuchy
  Pakiet 6: Sprzęt jednorazowego użytku
  Pakiet 7: Drobny sprzęt medyczny 1
  Pakiet 8: Zestawy do kaniulacji metodą Seldingera
  Pakiet 9: Drobny sprzęt medyczny 2
  Pakiet 10: Drobny sprzęt medyczny 3
  Pakiet 11: Worki na mocz
  Pakiet 12: Maski krtaniowe jednorazowego użytku
  Pakiet 13: Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek
  Pakiet 14: Termometry elektroniczne
  Pakiet 15: Smoczki, gruszki
  Pakiet 16: Zestaw drenażu przezskórnego
  Pakiet 17: Igły do pobierania leków z fiolek
  Pakiet 18: Higiena skóry i włosów
  Pakiet 19: Papier do drukarki do defibrylatorów
  Pakiet 20: Pościel jednorazowego użytku włókninowa
  Pakiet 21: Klipsy tytanowe
  Pakiet 22: Wkłady do basenów i kaczek
  Pakiet 23: Ostrza do strzygarki chirurgicznej
  Pakiet 24: Koce grzewcze
  Pakiet 25: Fartuch chirurgiczny
  Pakiet 26: Zestawy do kaniulacji
  Pakiet 27: Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku
  Pakiet 28: Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku
  Pakiet 29: Drenaż jam opłucnowych
  Pakiet 30: Dreny, końcówki do odsysania
  Pakiet 31: Przyrządy do przetaczania
  Pakiet 32: Worek kolostomijny
  Pakiet 33: Kaniule, kraniki
  Pakiet 34: Kaniule
  Pakiet 35: Rampa do wlewów dożylnych
  Pakiet 36: Zestawy do monitorowania
  Pakiet 38: Drobny sprzęt anestezjologiczny 2
  Pakiet 39: Drobny sprzęt anestezjologiczny 3
  Pakiet 42: Sprzęt do resuscytacji
  Pakiet 43: Igły i strzykawki
  Pakiet 44: Ostrza chirurgiczne
  Pakiet 45: Żele do USG i EKG
  Pakiet 46: Elektrody do EKG
  Pakiet 47: Rurki intubacyjne
  Pakiet 48: Rurki signoidoskopowe
  Pakiet 49: Rurki tracheotomijne 1
  Pakiet 51: Rurki tracheotomijne 3
  Pakiet 52: Dreny, zgłębniki, kanki
  Pakiet 53: Maski resuscytacyjne 1 x użytku
  Pakiet 54: Papier do EKG i KTG
  Pakiet 55: Zestawy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 1
  Pakiet 56: Cewniki, dreny
  Pakiet 57: Cewniki, łączniki
  Pakiet 58: Elektrody do czasowej stymulacji serca
  Pakiet 59: Cewniki dla Pracowni Urodynamiki
  Pakiet 60: Uchwyty mocujące cewnik
  Pakiet 62: Rurki krtaniowe
  Pakiet 63: Przyrządy do podawania płynów
  Pakiet 64: Igła do znieczuleń typu Pencil - Point
  Pakiet 65: Drobny sprzęt anestezjologiczny
  Pakiet 66: Filtry oddechowe
  Pakiet 67: Wkład do strzykawki automatycznej
  Pakiet 68: Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego
  Pakiet 69: Higiena jamy ustnej
  Pakiet 70: Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)
  Pakiet 71: Żel do cewnikowania pęcherza moczowego
  Pakiet 72: Zestaw do biopsji wątroby
  Pakiet 74: Wziernik ginekologiczny
  Pakiet 77: Obwód oddechowy
  Pakiet 78: Bezigłowy port do podawania leków
  Pakiet 79: Zestaw do cystomii
  Pakiet 80: Zestawy do zabiegów endoskopowych
  Pakiet 81: Pokrowiec na kamerę/przewody
  Pakiet 82: Skala do pomiaru OCŻ
  Pakiet 83: Kaniula dotętnicza
  Pakiet 84: Kołnierz ortopedyczny
  Pakiet 85: Osłonki do głowic USG
  Pakiet 86: Papier do drukarki do defibrylatorów 1
  Pakiet 87: Cewnik dializacyjny
  Pakiet 88: Porty naczyniowe
  Pakiet 89: Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego C
  Pakiet 91: Zestawy do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu typu Exadrop
  Pakiet 92: Piżama męska
  Pakiet 93: Łyżka laryngoskopowa
  Pakiet 94: Igła doszpikowa
  Pakiet 95: Szczypce biopsyjne
  Pakiet 96: Strzyżarki chirurgiczne
 9. ZPD/11/14 Dostawa leków, kardiomonitora, wyrobów kartonowych, sprzętu jednorazowego do sterylizacji i siatek ginekologicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, kardiomonitora, wyrobów kartonowych, sprzętu jednorazowego do sterylizacji i siatek ginekologicznych przez okres wskazany w części IV SIWZ lub krótszy do wyczerpania asortymentu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i 3
  do SIWZ, które szczegółowo określają asortyment w poszczególnych pakietach. 3. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty lecznicze muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.1245 ze zm.). W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do zaoferowanego produktu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie do przedstawienia ww. dokumentów. 4. Antybiotyki injekcja - Zamawiający wymaga leku o tej samej nazwie i rożnych dawkach, powinien on być od tego samego producenta i mieć tę sama nazwę handlową. 5. U W A G A!!! Zamawiający przy realizacji dostaw będzie wymagał zgodności nr serii na o pakowaniu i na fakturze. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny asortymentu w innym opakowaniu niż żądany w SIWZ. Należy
  wówczas ilość opakowania przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl, draż, amp, kaps, fiol) była zgodna z SIWZ. Należy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku tak żeby ich ilość odpowiadała ilości zamawianego asortymentu zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: -) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, -) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. np.: 1 Acebutolum 200 mg x 20 tabl x 2 opakowania tj. 40 tabletek. W przypadku innego opakowania np.: 30 tabletek w jednym opakowaniu należy przeliczyć i wycenić do zamawianej ilości tj. Ilość 20 tabl w 1 opak = 0,66 op. x 2 op.= 1,33 opak. 7. Tabletki, tabletki powlekany i drażetki Zamawiający traktuj
  e jako równoważne. 8. Podane jest średnie zużycie leków przez okres 12 m-cy, wyrobów kartonowych, sprzętu jednorazowego do sterylizacji przez okres 18 m-cy i siatek ginekologicznych przez okres 4 miesięcy. 9. Wykonawca zapewnia, że zaoferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych; posiadają potwierdzenie dokonania zgłoszenia/powiadomienia albo złożenia wniosku o przeniesienie danych wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach
  medycznych Dz. U. z dnia 17.06.2010r). W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do zaoferowanego wyrobu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie do przedstawienia ww. dokumentów. (dotyczy Pakietów nr 11-14). 10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego - dotyczy Pakietu nr 5. 11. W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp
 10. DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO URODYNAMIKI; USK/DZP/PN-86/2014
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO URODYNAMIKI -1 ZADANIE
 11. Przetarg nieograniczony nr M-31/2014 na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do hemodializy pacjentów
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do hemodializy pacjentów na potrzeby Stacji Dializ dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, opisanych szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 12. Dostawa włókien chłodzonych cieczą do lasera zielonego w ilości 100 sztuk. Nr sprawy 696/P/2014
  Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Dostawa włókien chłodzonych cieczą do lasera zielonego w ilości 100 sztuk
 13. PRZETARG NIEOGRANICZONY nr M - 18 / 2013 NA DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO HEMODIALIZY PACJENTÓW NA POTRZEBY STACJI DIALIZ DLA SZPITALA POWIATOWEGO W INOWROCŁAWIU
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO HEMODIALIZY PACJENTÓW NA POTRZEBY STACJI DIALIZ
 14. Sprzedaż i dostarczenie filtrów do sprzętu medycznego oraz filtrów do klimatyzacji
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie filtrów do sprzętu medycznego oraz filtrów do klimatyzacji. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 do SIWZ
 15. elektrody do TERMOABLACJI i TERMORESEKCJI
  Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, Opole
  Dostawa jednorazowych, sterylnych elektrod do termoablacji i termoresekcji, kompatybilnych z technologią RF RITA
 16. Filtry do zewnętrznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia w asortymencie oraz ilościach podanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ: - Zadanie nr 1 - Filtry HEPPA (rożne wymiary - 87 szt.) - Zadanie nr 2 - FILTRY KOMOROWE, KASETOWE I ABSOLUTNE (różne wymiary - 75 szt.) - Zadanie nr 3 - FILTRY KIESZENIOWE (różne wymiary - 99 szt.) Ilość części zamówienia - 3
 17. Dostawa materiałów szewnych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Nisko
  Dostawa materiałów szewnych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku - 14 Pakietów
 18. Dostawa hydraulicznych zwieraczy cewki moczowej
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa hydraulicznych zwieraczy cewki moczowej - 20 zestawów
 19. Dostawa zestawów do operacji nietrzymania moczu oraz do reparacji przepony moczowo-płciowej dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Środa Wielkopolska
  Dostawa zestawów do operacji nietrzymania moczu oraz do reparacji przepony moczowo-płciowej dla SPZOZ w Środzie Wlkp. przez okres 12 m-cy.
 20. Dostawa filtrów do instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz do nawiewników w salach ekspozycyjnych w Zamku Królewskim w Warszawie
  Zamawiający: Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów do instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz do nawiewników w salach ekspozycyjnych w Zamku Królewskim Warszawie, zgodnie
  z wykazem filtrów zawartym w SIWZ.
 21. Dostawa materiałów szewnych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Nisko
 22. Wymiana rezonatora HPS w laserze GreenLight HPS SN:2263 oraz wykonanie przeglądu okresowego technicznego: lasera GreenLight HPS SN:2263 oraz Stonelight SN:TGM08 firmy American Medical Systems; ASK/DZP/WR-62/2012 ,
  Zamawiający: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 23. Dostawa filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji - 3 pakiety
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
 24. Dostawa implantów ginekologicznych i sprzętu jednorazowego użytku. (Sprawa nr 05/2012)
  Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, Łódź
 25. Dostawa filtrów do instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz do nawiewników w salach ekspozycyjnych w Zamku Królewskim w Warszawie
  Zamawiający: Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej, Warszawa
 26. dostawa taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet w okresie 12 m-cy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
 27. Dostawa zestawów do chirurgicznej korekcji nietrzymania moczu u kobiet
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
 28. Dostawa materiałów stosowanych w operacjach uroginekologicznych z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi ZP/21/2011
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza, Łódź
 29. Przetarg nieograniczony na dostawę taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, siatek do przepuklin
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Białystok
 30. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ, Warszawa
 31. Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 32. Dostawy zestawów jednorazowych do chirurgicznego leczenia u kobiet wypadania przedniej ściany pochwy oraz wysiłkowego nietrzymania moczu
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 33. Dostawa hydraulicznych zwieraczy cewki moczowej
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
 34. Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 35. Dostawa aparatury medycznej dla Miejskiego Centrum Medycznego Podłęże.
  Zamawiający: Zespół Lecznictwa Otwartego Spółka z o.o., Jaworzno
 36. Dostawa zestawów ginekologicznych do leczenia zaburzeń statyki miednicy mniejszej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-12/2011).
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 37. Dostawy materiałów szewnych, specjalistycznych materiałów chirurgicznych oraz opatrunków - nr sprawy: EA-16-2010
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
 38. Urządzenie do badania motoryki przełyku. Aparat do badań urodynamicznych.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 39. Dostawa wyrobów medycznych wg 15 zadań (części)
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Lubin
 40. Dostawa systemu taśmowego do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładanego przez otwory zasłonowe, systemu siatkowego do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy, minimalnie inwazyjnego systemu siatkowego do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy wraz z dzierżawą aparatu do badań urodynamicznych i systemu do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 41. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, sprawa ZP.3520/38/10
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 42. zakup i dostawy opatrunków, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, rękawic, systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi, folii dla SP ZOZ w Sejnach z podziałem na 8 pakietów o wartości poniżej 193 000 euro.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Sejny
 43. Dostawa taśm do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego do apteki Szpitala
  Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 44. Dostawy akcesoriów i doposażenie aparatu Duet Logic
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Siedlce
 45. usługa polegająca na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych i kalibracji aparatury medycznej oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatury rtg. Nr sprawy EO/TE-2730/39/10
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Lublin
 46. Dostawa nici chirurgicznych, siatek, staplerów, taśm chirurgicznych
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
 47. Dostawa zestawów używanych w przypadku nietrzymania moczu (53/2010)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ, Gdańsk
 48. sprzęt medyczny jednorazowego użytku
  Zamawiający: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Sochaczew
 49. Zakup wraz z dostawą jednorazowych światłowodów do lasera zielonego GreenLight
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
 50. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych używanych przy badaniach urodynamicznych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 51. Naprawa lasera urologicznego typ GreenLight HPS nr ser. HPS2021
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 52. Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego.
  Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny SPZOZ, Warszawa
 53. dostawa zestawów do chirurgicznej korekcji nietrzymania moczu u kobiet
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
 54. Dostawa zestawów ginekologicznych do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej (ZP-58/2010)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 55. Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego (ZP39/2010)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 56. Dostawy osprzętu do badań urodynamicznych aparatem Triton Pro 835
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
 57. dostawa szewnych materiałów chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, Głogów
 58. dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
 59. Dostawy zestawów jednorazowych do chirurgicznego leczenia u kobiet wypadania przedniej i tylnej ściany pochwy
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 60. dostawa nici chirurgicznych, zestawów do korekcji dna miednicy małej i zestawów do operacji wysiłkowego nietrzymania moczu
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
 61. Dostawa materiałów do zabiegów urologicznych.
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
 62. TZP/2-23/233/01/2010/2 Zakup i dostawa medycznych materiałów eksploatacyjnych dla pracowni badań elektromanometrycznych
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
 63. Dostawa wyrobów medycznych : akcesoria do odsysania noworodków w systemie zamkniętym, akcesoria do urodynamiki oraz strzykawki 3 - częściowe Luer 1 ml z igłą 0,45 x 10mm
  Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 64. Dostawa wyrobów medycznych wg 10 części
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Lubin
 65. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile, Piła
 66. Dostawa systemu taśmowego do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładana przez otwory zasłonowe, taśmy podcewkowej do minimalnie inwazyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, systemu siatkowego do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy, minimalnie inwazyjnego systemu siatkowego do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy wraz z dzierżawą aparatu do badań urodynamicznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 67. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę taśm do zabiegów operacyjnych pętlowego podwieszania cewki moczowej oraz systemów do przedniej i tylnej reperacji przepony moczowo płciowej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomża
 68. Wykonania usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sieradz
 69. Dostawa sprzetu medycznego
  Zamawiający: Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 70. Dostawa materiałów stosowanych w zabiegach ginekologicznych. Znak sprawy: SZP/380/18/2009
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 71. zakup i dostawy implantów ortopedycznych, sztucznych części ciała i zbiorników płynu mózgowo- rdzeniowego
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów
 72. Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Gminnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach, ul. Kościuszki 31.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Żarki, Żarki
 73. Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego.
  Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny SPZOZ, Warszawa
 74. materiały jednorazowego użytku do badań urodynamicznych
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 75. DOSTAWA ZESTAWÓW UŻYWANYCH W PRZYPADKU NIETRZYMANIA MOCZU.
  Zamawiający: Biuro Obsługi Zamówień Publicznych Janusz Nowara, Wejherowo
 76. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Sochaczew
 77. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitalnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 78. DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr W. Orłowskiego, Częstochowa
 79. dostawa implantów uroginekologicznych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz akcesoria do wykonywania badań urodynamicznych
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa
 80. Dostawa sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1, Bełżyce
 81. dostawa cewników do urodynamiki, cewników Foleya, igieł do biopsji stercza, zestawów do nefrostomii i cystostomii
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Poznań
 82. DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
 83. Zakup i dostawaobłożeń okulistycznych, trepanów, cystotomów, soczewek oraz sztucznych zwieraczy
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 84. TZP/2-23/233/49/2009 zakup , dostawa i uruchomienie lasera urologicznego do rozbijania kamieni
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
 85. Dostawa zestawów do rekonstrukcji statyki dna miednicy mniejszej oraz leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Katowice
 86. Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lubartów
 87. DOSTAWA TAŚMY i SIATEK DO GINEKOLOGICZNYCH ZABIEGÓW IMPLANACYJNYCH
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wojewódzki, Jelenia Góra
 88. Dostawy akcesoriów do aparatu DUET LOPGIC G/2
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Siedlce
 89. DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
 90. Dostawa aparatu do badań urodynamicznych
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
 91. dostawy sukcesywne materiałów do urodynamiki na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 92. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital w Szczecinku sp. z o.o., Szczecinek
 93. Dostawa specjalistycznego sprzętu urologicznego j. użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Siedlce
 94. Dostawa środków opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przasnysz
 95. Dostawa filtrów powietrza do instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w IP-CZD w Warszawie - 2 pakiety
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 96. Wykonanie usług z zakresu poradnictwa psychologicznego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sieradz
 97. Dostawa sprzętu urologicznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Inne osoby dla Łuczak (740 osób):