Kogo reprezentuje osoba

Łukasik Tomasz

w KRS

Tomasz Łukasik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Łukasik
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Piła (Wielkopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarnecki Mirosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. El-serwis Sp. J. Czarnecki, Łukasik, Piła − KRS 0000174138

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Wykonanie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Piła, których właścicielem jest Gmina Piła
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Piła obejmującej eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Piła.
  Usługa obejmuje:
  1) przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach,
  2) likwidację wszelkich awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego i parkowego:
  wymiana uszkodzonych elementów: źródeł światła, opraw, elementów zabezpieczeń, konstrukcji wsporczych oraz wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia,
  naprawy szaf oświetlenia ulicznego,
  badania uzupełniające linii kablowych,
  sprawdzanie obwodów sterowania oświetlenia,
  likwidacja innych awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego,
  3) utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia,
  4) przywrócenie terenów (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu prac,
  5) prowadzenie zapisów prac zgłoszonych - raport winien zawierać: ulicę, dany odcinek, datę otrzymania zgłoszenia, datę usunięcia awarii, opis szczegółowy wykonanych prac,
  6) oględziny urządzeń oświetlenia na życzenie Zamawiającego,
  7) obowiązek współpracy z właściwym Zakładem Energetycznym w sprawach związanych z zasilaniem energetycznym.
  2. Zestawienie kosztów zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ
  3. Prace awaryjne nieuwzględnione w zestawieniu kosztów zamówienia będą rozliczane na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o składniki cenotwórcze:
  a) roboczogodziny – wykazanej w zestawieniu kosztów zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ)
  b) ceny materiałów, koszty zakupu materiałów, koszty ogólne Ko od R i S, zysk kalkulacyjny od R,S i Ko,– średnie z województwa wielkopolskiego dla branży elektrycznej lub za zgodą Zamawiającego wg. faktur zakupu.
  4. Wykonawca zapewni całodobową zdolność do niezwłocznego usuwania lub zabezpieczenia miejsca uszkodzeń i awarii mających istotny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa pracy urządzeń, ludzi i otoczenia.
  5. Prace związane z wycinką gałęzi zasłaniających oprawę oświetleniową, oraz z wycinką gałęzi powodujących zagrożenie dla sieci będą realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na zlecenie Zamawiającego.
  6. Wykonawca zapewni:
  a) całodobowy dostęp do elektronicznego systemu zgłaszania awarii oświetlenia,
  b) całodobowy dyżur umożliwiający przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń awarii stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, życia zwierząt, oraz zagrożenia pożarowego.
  7. Wykonawca wykonujący prace związane z zamówieniem na pasie drogowym którego właścicielem jest Zamawiający, zajmował będzie pas drogowy nieodpłatnie. W przypadku poniesienia przez Wykonawcę kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, którego zarządcą nie jest Zamawiający, koszty te zostaną doliczone do wykonanej usługi jako osobna pozycja w fakturze.
  8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace:
  a) grupowa wymiana źródeł światła (ponad 20 sztuk w ciągu) – 12 miesięcy,
  b) wymiana oprawy – 12 miesięcy,
  c) wymiana słupa – 12 miesięcy.
  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy materiałów ( oprawy oświetleniowe, żarówki, lub słupy oświetleniowe uzyskane w wyniku przebudowy oświetlenia) do realizacji pojedynczych czynności na warunkach ustalonych indywidualnie z Wykonawcą.
 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Piła
  Usunięcie kolizji elektroenergetycznej kabla SN - 15KV; usuniecie kolizji kabla nn
 3. poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizacje infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w Pile - etap VI- zad. nr I -uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ul. Sowiej - bud. oświetlenia; zad. II - uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ul. Sowiej - roboty drog.; zad. III - budowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ulice Rubinową i Szafirową - bud. oświetlenia; Zadanie IV - budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ulice Ptasią i Kruczą - bud. oświetlenia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Piła
  Zadanie I - roboty pomiarowe; roboty ziemne; ułożenie linii kablowej oświetleniowej; montaż i ustawienie słupów oświetleniowych; montaż opraw oświetleniowych; montaż uziemnienia; montaż szafy oświetleniowej;
  zadanie II - roboty pomiarowe, roboty ziemne, ułożenie krawężników, wykonanie parkingów z kostki polbruk, wykonanie zjazdu z kostki polbruk, wykonanie chodnika z kostki polbruk, wykonanie trawników
  zadanie III - roboty pomiarowe; roboty ziemne; ułożenie linii kablowej oświetleniowej; montaż i ustawienie słupów oświetleniowych; montaż opraw oświetleniowych; montaż uziemnienia; montaż szafy oświetleniowej; zadanie IV - roboty pomiarowe, roboty ziemne, ułożenie linii kablowej oświetleniowej, montaż i ustawienie słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż uziemnienia, montaż szafy oświetleniowej.
 4. Przebudowa ul. Podchorążych - budowa oświetlenia parkowego i sygnalizacji wzbudnej - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Piła
  wymiana linii kablowej nn oświetlenia drogowego
 5. Przebudowa ul. Podchorążych - budowa oświetlenia parkowego i sygnalizacji wzbudnej
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Piła
  Budowa oświetlenia parkowego przy ścieżce rowerowej. Przebudowa istniejącego sterownika; budowa kanalizacji dla kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych ze studzienkami; montaż słupów z sygnalizatorami i przyciskami zgłoszeniowymi pieszych; rozprowadzenia obwodów kablowych sterowników do sygnalizatorów
 6. Park Miejski im. St. Staszica w Pile - wykonanie doświetlenia
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Piła
  wykonanie doświetlenia - ułożenie linii kablowe ; montaż 21 latarni oswietleniowych wraz z oprawami; demontaż szafy rozdzielczej i montaż nowej szafy rozdzielczej;wykonanie uziemnienia
 7. naprawy eksploatacyjne oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
  świadczenie usług napraw eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Piła.
  Usługa obejmuje:
  1) przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach,
  2) likwidację wszelkich awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego:
  wymiana uszkodzonych elementów: źródeł światła, opraw, elementów zabezpieczeń, konstrukcji wsporczych oraz wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia,
  naprawy szaf oświetlenia ulicznego,
  badania uzupełniające linii kablowych,
  sprawdzanie obwodów sterowania oświetlenia,
  likwidacja innych awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego,
  3) utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia,
  4) przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu prac,
  5) prowadzenie zapisów prac zgłoszonych - raport winien zawierać: ulicę, dany odcinek, datę otrzymania zgłoszenia, datę usunięcia awarii, opis szczegółowy wykonanych prac,
  6) oględziny urządzeń oświetlenia na życzenie Zamawiającego,
  7) obowiązek współpracy z właściwym Zakładem Energetycznym w sprawach związanych zasilaniem energetycznym.