Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Andrzej

w KRS

Andrzej Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Behnke Anna, Biernat Martyna Maria, Pawluk Ewa Zofia, Pawluk Krystian, Skolimowska Sabina Maria, Skolimowska Klich Paulina Maria, Skolimowski Stanisław Aleksander, Struzik Leszek Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skolimowski Marcin
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawluk Krystian, Skolimowski Stanisław Aleksander

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Albo24 Radio Rada Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdynia − KRS 0000781861
 2. Przedsiębiorstwo Handlowe Familia Sp. J. Sławomir Zdzieborski Dariusz Dobrzyński, Warszawa − KRS 0000074440
 3. Radio Rada Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000176134

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Marka Polska Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000127672
 2. Megamax Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000230402

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Dostawa Artykułów Spożywczych dla Żłobka Miejskiego w Tychach w II półroczu 2017 r.
  Zamawiający: Żłobek Miejski w Tychach, Tychy
  L.p. Nazwa zamówienia częściowego KOD CPV
  1 Część 1 – Artykuły ogólnospożywcze 15800000-6 – Różne produkty spożywcze
  2 Część 2 – Nabiał i produkty mleczarskie 03142500-3 – Jaja
  15500000-3 – Produkty mleczarskie
  3 Część 3 – Mięso świeże 15110000-2 – Mięso
  4 Część 4 – Drób i królik - świeże
  15112100-7 – Świeży drób
  03325100-4 - Króliki
  5 Część 5 –Wędliny świeże 15131130-5 – Wędliny
  6 Część 6 – Mrożonki ryb, warzyw i owoców 15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
  15896000-5 Produkty głęboko mrożone
  15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
  7 Część 7 – Warzywa i owoce świeże oraz kiszonki 15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty
  03221110-0 Warzywa korzeniowe
  8 Część 8 – Wyroby cukiernicze 15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze
  9 Część 9 – Pieczywo świeże
  15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  10 Część 10 – Produkty spożywcze dla niemowląt 15884000-8 – Produkty dla niemowląt
 2. Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura
  Zamawiający: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, odpowiadających jakościowo szczegółowym normom handlowym (branżowym) i ogólnej normie handlowej określonych w obowiązujących przepisach prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wspólny Słownik Zamówień: 15800000-6 Różne produkty spożywcze 15880000-0 Specjalne produkty odżywcze 15893100-5 Mieszanki spożywcze 15894000-1 Przetworzone produkty spożywcze 4. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia następowała: a) z miejsca składowania / magazynowania asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia posiadającego aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu (magazynu) podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie produkcji (jeśli Wykonawca jest producentem) składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi (jeśli Wykonawca nie jest producentem), b) przy użyciu co najmniej 3 środków transportu posiadających aktualne decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące spełnienia przez środki transportu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie przystosowania do przewozu artykułów spożywczych (Zamawiający wymaga aby dokumenty potwierdzające dostawę przedmiotu zamówienia do placówek posiadały w swojej treści informację o nr rej. środka transportu, którym zostały dostarczone). 5. Uwzględniając wymagania określone w pkt 3.4 Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym przez siebie terminie decyzji lub zaświadczeń lub opinii wydanych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące spełnienia przez środki transportu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie przystosowania do przewozu artykułów spożywczych a w przypadku, gdy środki transportu nie są własnością Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę, z której wynikać będzie prawo Wykonawcy do używania lub użytkowania środków transportu lub oświadczenie właściciela środków transportu do udostępnienia środków transportu do kontroli pracownikom Zamawiającego. Nieprzedstawienie w/w dokumentów, w szczególności oświadczeń właścicieli środków transportu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie potraktowane jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkujące zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium (przepis art. 94 ust. 3 ustawy PZP stosuje się odpowiednio). 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia. Poprzez „gwarancję jakości” uznaje się, że termin przydatności do spożycia artykułów dostarczonych do placówek Zamawiającego będzie wynosić co najmniej: 2 miesiące od daty każdej dostawy.
 3. Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wspólny Słownik Zamówień: 15800000-6 Różne produkty spożywcze 15894000-1 Przetworzone produkty spożywcze.
 4. Dostawy artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich znajdujących się na terenie Bydgoszczy.
 5. Dostawy artykułów spożywczych specjalnego żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych specjalnego żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień: 15800000-6 Różne produkty spożywcze 15894000-1 Przetworzone produkty spożywcze.
 6. Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
  Zamawiający: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wspólny Słownik Zamówień: 15800000-6 Różne produkty spożywcze 15881000-7 Przetwory spożywcze homogenizowane 15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone 15893100-5 Mieszanki spożywcze 15894000-1 Przetworzone produkty spożywcze 4. Zamówienie, w zakresie dostaw do Żłobka nr 46, 47, 48 i Oddziału Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.: a) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72 b) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2 c) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6 d) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).
 7. Dostawy artykułów spożywczych w zakresie dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
  Zamawiający: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych, w podziale w zakresie dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food); odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w ich oznakowaniu, do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ

Inne osoby dla Maciejewski Andrzej (61 osób):