Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Jakub Andrzej

w KRS

Jakub Andrzej Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jakub
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1992 r., wiek 27 lat
Miejscowości:Świdnica (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jadczak Zdzisław Piotr, Maciejewska Grażyna Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Polska Sieć Handlowa Unia S.A., Siechnice − KRS 0000101266
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Mj Z. Jadczak, G. Maciejewska Sp. J., Świdnica − KRS 0000098569

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie, Kamienna Góra
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.
  2.Przedmiot zamówienia podzielony został na siedem części: Część 1 Artykuły spożywcze różne Część 2 Nabiał i mleko Część 3 Pieczywo Część 4 Warzywa i owoce Część 5 Mięso i wyroby wędliniarskie Część 6 Ryby, mrożonki i przetwory warzywno – owocowe Część 7 Jaja 3. Szczegółowe zestawienie asortymentowe zamawianych artykułów żywnościowych zawarte jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Użyte nazwy własne (towaru lub producenta) oznaczają, iż oferowany artykuł powinien
  być równoważy do wskazanych, tzn. powinien posiadać porównywalną wartość odżywczą i energetyczną oraz zawartość składników, a także posiadać nie gorsze cechy jakościowe w zakresie wydajności oraz zbliżone walory smakowe. 5. Zamawiający na bazie doświadczeń z lat ubiegłych oszacował
  zapotrzebowanie na wymienione artykuły na okres 12 miesięcy. Ilości podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. 6. Dostawy artykułów żywnościowych odbywać się będą w dni
  robocze od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 6°° do godziny 13°°. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego (Pałac– kuchnia). 7. Zamawiający będzie zamawiał wyroby sukcesywnie, w miarę potrzeb – od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7°°do godziny 13°°. 8. Dostawy realizowane będą w partiach, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej (faksem) lub telefonicznej. W zamówieniu Zamawiający każdorazowo określi ilość i rodzaj
  zamawianego asortymentu. 9. Częstotliwość składanych zamówień uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego i zamawianego asortymentu. Szacuje się, że będzie ona średnio wynosiła: dla części 1, 4, 7 jeden
  raz w tygodniu, dla części 5 – dwa razy w tygodniu, dla części 2 – 3 razy w
  tygodniu, dla części 3 – 6 razy w tygodniu i dla części 6 – wg zapotrzebowania. 10. Dostarczane artykuły żywnościowe będące przedmiotem umowy muszą być: świeże, bardzo dobrej jakości i spełniać wszystkie
  obowiązujące w tym zakresie normy, dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, z etykietą handlową identyfikującą dany artykuł i z podanym na etykiecie terminem przydatności do spożycia (nie dotyczy warzyw i owoców), dostarczane środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne
  dotyczące środków transportu żywności. 11. Podana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia waga (gramatura) dotyczy pojedynczego opakowania danego artykułu. Artykuły, dla których określono wagę opakowań nie mogą być dostarczane luzem. 12. Artykuły spożywcze powinny posiadać
  odpowiednio długie okresy (terminy) przydatności do spożycia, stosownie do rodzaju asortymentu. 13. W przypadku wykrycia wad zamówionych artykułów spożywczych lub ich niezgodności asortymentowej i ilościowej ze złożonym zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji. W
  przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem. 14. Reklamacje mogą być zgłaszane telefonicznie lub pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w umowie. W przypadku pisemnego zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest również pisemnie potwierdzić fakt jej przyjęcia. 15. W przypadku wystąpienia trzech
  udokumentowanych reklamacji, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 16. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub gdy wskutek reklamacji nie dokona niezwłocznej wymiany towaru wadliwego na wolny od wad i/lub uzupełnienia asortymentu i ilości, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy w asortymencie i ilościach odpowiadających niezrealizowanej/niewymienionej dostawie, co będzie skutkować zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu. 17. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 16, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną wynikającą z umowy, po uprzednim przesłaniu do Wykonawcy kopii faktury zakupu danego asortymentu. 18. Do obowiązków Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą na Część 6. Ryby, mrożonki i przetwory warzywno – owocowe, należeć będzie nieodpłatne wyposażenie Zamawiającego w 4 szt. zamrażarek, każda o pojemności 350 litrów na
  czas trwania umowy. Powyższe winno być wkalkulowane w cenę oferty.
 2. Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie, Kamienna Góra
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na siedem części: Część 1 Artykuły spożywcze różne Część 2 Nabiał i mleko Część 3
  Pieczywo Część 4 Warzywa i owoce Część 5 Mięso i wyroby wędliniarskie Część 6 Ryby, mrożonki i przetwory warzywno owocowe Część 7 Jaja 3. Szczegółowe zestawienie asortymentowe zamawianych artykułów żywnościowych zawarte jest w poniższych tabelach. 4. Użyte w załącznikach nazwy własne (towaru lub producenta) oznaczają, iż oferowany artykuł powinien być równoważny do wskazanych, tzn.
  powinien posiadać porównywalną wartość odżywczą i energetyczną oraz zawartość składników, a także posiadać nie gorsze cechy jakościowe w zakresie wydajności oraz zbliżone walory smakowe. 5. Zamawiający na bazie doświadczeń z lat ubiegłych oszacował zapotrzebowanie na wymienione artykuły na okres 12 miesięcy. Ilości te (podane w załącznikach) stanowią wartość szacunkową, co oznacza, że
  ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. 6. Dostawy artykułów żywnościowych odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowowolnych od pracy, w godzinach od 6°° do godziny 13° °. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego (Pałac Kuchnia). 7. Zamawiający będzie zamawiał wyroby sukcesywnie, w miarę potrzeb od poniedziałku
  do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7°°do godziny 13°°. 8. Dostawy realizowane będą w partiach, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej (faksem) lub telefonicznej. W zamówieniu Zamawiający każdorazowo
  określi ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. 9. Częstotliwość składanych zamówień uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego i zamawianego asortymentu. Szacuje się, że będzie ona średnio wynosiła: dla części 1, 4, 7 jeden raz w tygodniu, dla części 5 dwa razy w tygodniu, dla części 2 3 razy w tygodniu, dla części 3 6 razy w tygodniu i dla części 6 wg zapotrzebowania. 10. Dostarczane
  artykuły żywnościowe będące przedmiotem umowy muszą być: świeże, bardzo dobrej jakości i spełniać wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy; dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, z etykietą handlową identyfikującą dany artykuł i z podanym na etykiecie terminem przydatności do spożycia
  (nie dotyczy warzyw i owoców); dostarczane środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne dotyczące środków transportu żywności. 11. Podana w załącznikach waga (gramatura) dotyczy pojedynczego opakowania danego artykułu. Artykuły, dla których określono wagę opakowań nie mogą być dostarczane luzem. 12. Artykuły spożywcze powinny posiadać odpowiednio długie okresy (terminy)
  przydatności do spożycia, stosownie do rodzaju asortymentu. 13. W przypadku wykrycia wad zamówionych artykułów spożywczych lub ich niezgodności asortymentowej i ilościowej ze złożonym zamówieniem,
  Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem. 14. Reklamacje mogą być
  zgłaszane telefonicznie lub pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w umowie. W przypadku pisemnego zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest również pisemnie potwierdzić fakt jej przyjęcia. 15. W przypadku wystąpienia trzech udokumentowanych reklamacji, Zamawiający maprawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 16. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub gdy wskutek reklamacji nie dokona niezwłocznej wymiany towaru wadliwego na wolny od wad i/lub uzupełnienia asortymentu i ilości, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy w asortymencie i ilościach odpowiadających
  niezrealizowanej/niewymienionej dostawie, co będzie skutkować zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu. 17. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 16, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną wynikającą z
  umowy, po uprzednim przesłaniu do Wykonawcy kopii faktury zakupu danego asortymentu. 18. Do obowiązków Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą na Część 6. Ryby, mrożonki i przetwory warzywno owocowe, należeć będzie nieodpłatne wyposażenie Zamawiającego w 4 szt. zamrażarek, każda
  o pojemności 350 litrów - na czas trwania umowy. Powyższe winno być wkalkulowane w cenę oferty

Inne osoby dla Maciejewski Jakub Andrzej (62 osoby):