Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Jarosław

w KRS

Jarosław Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Ostrzeszów (Wielkopolskie)
Przetargi:82 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Boguś Wiesław Marek, Kasprzak Irena, Kobielska Maria Teresa, Krowicki Andrzej Ignacy, Machaj Małgorzata Maria, Maślanka Stanisław, Mielczarek Józef, Rybka Piotr Paweł, Ślęk Jacek Michał, Świtoń Sylwester, Słowik Grzegorz Tomasz, Zawada Adam Eugeniusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Powązka Mirosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Asma Pro Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000261484
 2. D-k Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000213055
 3. Dwt Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000484728
 4. Exeleo Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000724861
 5. Exeleo Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000730061
 6. Fundacja Im. Ks. Kanonika Zdzisława Sobierajskiego Nos Duo, Ostrzeszów − KRS 0000526230
 7. Fundacja Pamięć, Poznań − KRS 0000278199
 8. Fundacja Pcg Go, Wrocław − KRS 0000770321
 9. Galeria Borek Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000502731
 10. Investra - Nieruchomości Sp. Z O.O., Szklarka Myślniewska − KRS 0000257245
 11. Ostrzeszowski Klub Brydża Sportowego Progress W Ostrzeszowie, Ostrzeszów − KRS 0000033229
 12. Partner Capital Group Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000554610
 13. Partner Capital Group Sp. Z O.O. Ix Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000619654
 14. Partner Capital Group Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000361684
 15. Partner Design Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000711393
 16. Pcg Deweloper Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000715709
 17. Pcg Deweloper Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000552789
 18. Pcg Gw Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000289533
 19. Pcg Nieruchomości Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000584604
 20. Pcg Usługi Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000727195
 21. Protools Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000342466
 22. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. W Ostrzeszowie, Ostrzeszów − KRS 0000138041
 23. Q2 Studio Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000698918
 24. Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Ostrzeszów − KRS 0000006837
 25. Trasko - Inwest-r Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000165681
 26. Trasko Automatyka Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000456318
 27. Trasko Energia 2 Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000329606
 28. Trasko Energia Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000017828
 29. Trasko Konstrukcje Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000309377
 30. Trasko-inwest Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000034789

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Adeco Polska Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000103101
 2. Bud-hal Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000026595
 3. Czas Ostrzeszowski Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000067274
 4. Estate Center Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000120337
 5. Inwestra Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000119676
 6. Megaus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000092578
 7. Pcg Nieruchomości Sp. Z O.O. Ii Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000470452
 8. Pcg Nieruchomości Sp. Z O.O. Iii Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000470547
 9. Pcg Nieruchomości Sp. Z O.O. V Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000556961
 10. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O. Gminy Kobyla Góra Z Siedzibą W Ligocie, Ligota − KRS 0000211972
 11. Towarzystwo Inwestycji Gruntowych S.A., Poznań − KRS 0000089177
 12. Trasko Al Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kalisz − KRS 0000152227
 13. Trasko-stal Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000126198
 14. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Z.g.m. Sp. Z O.O., Ostrzeszów − KRS 0000147361

Powiązane przetargi (82 szt.):
 1. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego w sezonie zimowym 2013/2014 w skład którego wchodzą gminy Ostrzeszów, Mikstat, Grabów, Doruchów, Kraszewice, Czajków, Kobyla Góra.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego w sezonie zimowym 2013/2014 w skład którego wchodzą gminy Ostrzeszów, Mikstat, Grabów, Doruchów, Kraszewice, Czajków, Kobyla Góra, tj.: 1) posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu piaskarki i pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na samochodzie ciężarowym do 7,5 Mg ładowności (Star itp.) - 2 szt. - piaskarka i pług zamawiającego - samochód wykonawcy 2) posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu piaskarki i pługa odśnieżnego średniego zamontowanych na samochodzie ciężarowym - 2 szt.- piaskarka i samochód wykonawcy - pług zamawiającego 3) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanego na ciągniku (C-360, C-4011, itp.) - 1 szt. - pług zamawiającego- ciągnik wykonawcy 4) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na ciągniku pow. 80 KM - 10 szt. - pług i ciągnik wykonawcy 5) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na ciągniku pow. 80 KM - 1 szt. - pług zamawiającego
  - ciągnik wykonawcy 6) załadunek materiałów na piaskarki ładowarką kołową o poj. łyżki 0,5 - 0,8 m3 - 1 szt.- ładowarka wykonawcy 7) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu ładowarki kołowej o poj. łyżki min. 1,0 m3 - 2 szt. - ładowarka wykonawcy 8) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu równiarki o mocy min. 75 KM - 2 szt. - równiarka wykonawcy 9) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu spycharki gąsienicowej o mocy min. 100 KM - 1 szt. - spycharka wykonawcy
 2. Ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Galewice
  Zamawiający: Gmina Galewice, Galewice
  1. Zakres prac obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 118305 E Galewice ul. Przemysłowa wraz z odwodnieniem jezdni polegającej na: 1) wykonaniu robót przygotowawczych i ziemnych, 2) wykonaniu odwodnienia, - budowa kanału deszczowego z rury PCV śr. 200 połączonego technologicznie z istniejącym kanałem deszczowym PCV o śr. 400, - budowa trzech studzienek ulicznych ściekowych, - budowa trzech studzienek rewizyjnych betonowych o śr.1000, 3) budowie chodnika z płytek betonowych 35x35x5 w połączeniu z kolorową kostką brukową o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z okrawężnikowaniem krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem i obrzeżem betonowym 6x20 od strony posesji wraz z wykonaniem kanału ściekowego, 4) budowie zjazdów do posesji z kolorowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych, gr. podbudowy 15 cm. 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawiono w przedmiarze robót. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w przedmiarze robót, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projekcie budowlanym. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
 3. Przebudowa skrzyżowania ulic: Wielkopolskiej i Witosa w miejscowości Sośnie
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
  robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania ulic: Wielkopolskiej i Witosa w miejscowości
  Sośnie.Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymienione zakres: - roboty przygotowawcze; - roboty rozbiórkowe; -
  roboty ziemne; - roboty odwodnieniowe (roboty ziemne, kanały z rur PCV 160mm i 250mm, studnie rewizyjne
  betonowe fi 1000, wpusty deszczowe uliczne); - ustawienie krawężników beetonowych 15x30cm i obrzeza betonowe
  30x8cm ustawione na ławie betonowej z oporem; - podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm; - podbudowy z
  mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr.7cm; - podbudowy betonowe gr. 15cm i 20cm; - wykonanie
  nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5cm (warstwa ścieralna); - nawierzchnia z kostki
  betonowej brukowej gr. 8cm; - wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego; - inwentaryzacja geodezyjna
  powykonawcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie technicznym, kosztorysie ofertowym
  oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ
 4. Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wanda
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów, Mikstat
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wanda polegająca na położeniu warstwy mineralno-asfaltowej. Długość drogi do przebudowy wynosi 990m. Początek odcinka przyjęto na skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Przedborów, a koniec w km 0+990. Przy obiekcie rekreacyjnym Plac pod Dębem planuje się parking prostopadły do drogi na długości 47,5m o szerokości 5,0m. Skrzyżowanie z drogą gminną z wyspą środkową, a szerokość drogi wokół wyspy 5,0m.
  Parametry techniczne:
  - klasa drogi leśna główna
  - kategoria ruchu KR1
  - szerokość poboczy gruntowych od 0,5-1,0m
  - pochylenie poprzeczne jezdni 2-3% jednostronne lub dwustronne w zależności od istniejącego pochylenia podbudowy
  - nawierzchnia warstwa mieszanki MA AC 11 S 50/70 o grubości 5cm.
  Konstrukcja warstw
  na jezdni
  - istniejąca podbudowa do uzupełnienia ubytków w pokrowcu mieszanką 0/31,5
  - skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2
  - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S grubości 5cm
  na parkingu
  - istniejące podłoże zagęszczone do Wx1,0
  - podbudowa z kruszywa łamanego mieszanki 0,63 gr. 15cm
  - skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2
  - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S grubości 5cm
  pobocza
  - istniejące pobocza gruntowe
  - projektowane uzupełnienie gruntem istniejącym po przeprofilowaniu do 6% lub gruntem dowożonym z wykopu pod parking.
  Odwodnienie powierzchni jezdni stanowić będzie pochylenie jezdni i pobocza w kierunku istniejących rowów przydrożnych
  Lokalizacja:
  Leśnictwo Wanda
  63-510 Mikstat
  Powiat: ostrzeszowski
  Województwo: wielkopolskie
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  - Kosztorys ofertowy (nakładczy) - zał. nr 2 do SIWZ
  - Projekt budowlany - zał. nr 3 do SIWZ
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 4 do SIWZ
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót określonych w kosztorysie ofertowym.
 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrzeszów Pustkowie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  1. Zamówienie o nazwie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrzeszów Pustkowie - oznaczenie sprawy: KOM.271.8.2013. 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszów Pustkowie, w obrębie działek ew. 332 i 327/1. Zakres prac obejmuje wykonanie na odcinku 995,00 m (powierzchnia 3980 m2 ) jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4 m wraz z obustronnym utwardzonym poboczem o szerokości 0,75 m (powierzchnia 1492,m2). W zakres zamówienia wchodzi: 1. Wycinka drzew z karczowaniem pni (szt.19); 2. Remont przepustów; 3. Nawierzchnia drogi ( korytowanie, podbudowa, warstwa ścieralna ); 4. Wykonanie pobocza. 3. Szczegółowy opis, zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót (załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej również specyfikacją), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 8 do specyfikacji) oraz postanowienia umowy (wzór umowy załącznik nr 10 do specyfikacji)
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 5593P - budowa chodnika.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
  Przebudowa drogi powiatowej nr 5593P - budowa chodnika w m. Doruchów od km 0+447 do km 0+685, długość 238 mb.
 7. Remont nawierzchni dróg gminnych
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  1. Zamówienie o nazwie: Remont nawierzchni dróg gminnych - oznaczenie sprawy: KOM.271.7.2013. 2. Przedmiotem jest zamówienia remont nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. 3. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: CZĘŚĆ nr 1 zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej - Ostrzeszów, ul. Hurtowa, nr ew. działki 2924/3. Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Ostrzeszowie - ul. Hurtowej, obejmuje: - Rozebranie istniejących krawężników z ławą i wywozem gruzu do 5 km (380 mb); - Ułożenie krawężników drogowych (15x30) na ławie betonowej (380 mb); - Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5cm w celu połączenia z nawierzchniami sąsiednich ulic (40 m2); - Ścinka poboczy na szerokości 1 metra przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km (286 m2); - Regulację studzienek kanalizacyjnych (6 szt.); - Regulację wpustu deszczowego ulicznego (1 szt.); - Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej (2 126,60 m2); - Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno bitumiczną grubości 2 cm (50 kg/m2) standard II (2 126,60 m2); - Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej (2 126,60 m2); - Ułożenie naw. bitumicznej (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm standard II (2 126,60 m2). CZĘŚĆ nr 2 zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej - Ostrzeszów, ul. Słoneczna, nr ew. działki 918. Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Ostrzeszowie - ul. Słonecznej, na odcinku 365 m, obejmuje: - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm, grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 5,5 metra, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej (2 007,50 m2); - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy tłuczniowej (1 825 m2); - Ułożenie nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm standard II (1 825 m2); - Dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem (średnia grubość nawiezionego gruntu na uzupełnienie poboczy 10 cm, szerokość 0,5 metra) (365 m2). CZĘŚĆ nr 3 zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej - Ostrzeszów Pustkowie, nr ew. działki 1109. Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w m. Ostrzeszów Pustkowie, nr ew. dz. 1109, na odcinku 340 m, obejmuje: - Wykonanie koryta w poboczu o śr. głębokości 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o szerokości 1,5 metra, na długości 25 metrów (37,50 m2); - Wykonanie koryta w poboczu o śr. głębokości 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o szerokości 0,5 metra, na długości 100 metrów (50 m2); - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 10 cm po zagęszczeniu (87,50 m2); - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm. grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,5 metra na istniejącej nawierzchni tłuczniowej (1 530 m2); - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego (1 360 m2) ; - Ułożenie nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm, standard II (1 360 m2). CZĘŚĆ nr 4 zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej - Szklarka Przygodzicka, nr ew. działki 214. Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Przygodzicka, nr ew. dz. 214, obejmuje: - Wykonanie koryta w poboczu o śr. głębokości 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o śr. szerokości 1 metra, na długości 100 metrów (100 m2); - Dowóz piasku wraz z załadunkiem wbudowaniem oraz zagęszczeniem o średniej gr. warstwy 10 cm, na powierzchni 100 m2 (10 m3); - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm, grubości 10 cm po zagęszczeniu (100 m2); - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm, grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,5 metra na istniejącej nawierzchni tłuczniowej (1 608 m2); - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego (1 428 m2); - Ułożenie nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm, standard II (1 428 m2); - Dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem (średnia grubość nawiezionego gruntu na uzupełnienie poboczy 10 cm, szerokość 0,5 metra) (360 m2). 4. Szczegółowy opis, zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót (załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwaną dalej również specyfikacją), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 8 do specyfikacji) oraz postanowienia umowy (wzór umowy załącznik nr 10 do specyfikacji)
 8. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Syców.
  Zamawiający: Gmina Syców, Syców
  Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Syców w miejscowościach : - Stradomia Wierzchnia, - Wioska, - Biskupice, - Szczodrów, - Ligota Dziesławska, obręb Drołtowice Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze , - roboty ziemne, - podbudowa i nawierzchnia, - przepust przy drodze powiatowej.
 9. Przebudowa ul. Rycerskiej do strefy ekonomicznej w m. Rojów - jezdnia
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  1. Zamówienie o nazwie: Przebudowa ul.Rycerskiej w m.Rojów - jezdnia (oznaczenie sprawy: KOM.271.6.2013). 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Rycerska do strefy ekonomicznej w miejscowości Rojów. W ramach przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną prace w zakresie przebudowy jezdni, na odcinku o łącznej długości 339 m. Zamówienie obejmuje wykonanie: a) robót ziemnych oraz rozbiórkowych, b) jezdni ulicy Rycerskiej o długości 300 m szerokości 7,0 m o nawierzchni bitumicznej, wraz z poszerzeniem na łuku do szerokości 8,6 m, c) jezdni ulicy Zuchów o długości 39 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej, d) ustawienie krawężników na długości 678,60 m, e) ustawienie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej wzdłuż krawężnika na długości 171,20 m, f) wykonanie elementów sieci kanalizacji deszczowej oraz wpustów deszczowych g) ustawianie znaków drogowych w ilości 17 szt. 3. Szczegółowy opis, zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót (załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej również specyfikacją), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 9 do specyfikacji) oraz postanowienia umowy (wzór umowy załącznik nr 11 do specyfikacji)
 10. Remont dróg gminnych
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów, polegający na remoncie dróg żużlem paleniskowym, tłuczniem, destruktem bitumicznym, profilowaniu dróg równiarką, ścince poboczy oraz podwójnym powierzchniowym utrwaleniu podbudowy tłuczniowej asfaltem i grysami. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część nr 1 zamówienia - Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, profilowanie dróg równiarką, ścinka poboczy, obejmuje: 1) Naprawę dróg gruntowych żużlem paleniskowym z rozścieleniem materiału równiarką samojezdną i uwałowaniem walcem samojezdnym. Ilość żużla 385 m3, 2) Mechaniczne profilowanie dróg równiarką samojezdną. Powierzchnia profilowanych dróg 130 000 m2, 3) Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym. Powierzchnia zagęszczanych dróg 130 000 m2, 4) Ścinkę poboczy dróg równiarką na szerokości 0,5 m przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km. Powierzchnia 2000 m2; Część nr 2 zamówienia - Remont dróg gruntowych tłuczniem, destruktem, obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie. Ilość robót 1 km, 2) Mechaniczną ścinkę drzew o średnicy pni pow. 60 cm wraz z wywiezieniem pni na składowisko Zamawiającego oraz uporządkowaniem terenu. Liczba ścinek - 2 szt., 3) Mechaniczne karczowanie pni o średnicy pow. 60 cm wraz z wywiezieniem karpiny do10 km, w ilości 2 szt., 4) Mechaniczną ścinkę drzew o średnicy pni 30-60 cm wraz z wywiezieniem pni na składowisko Zamawiającego oraz uporządkowaniem terenu. Liczba ścinek - 19 szt., 5) Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 30-60 cm wraz z wywiezieniem karpiny do10 km, w ilości 19 szt., 6) Mechaniczną ścinkę drzew o średnicy pni 16-30 cm wraz z wywiezieniem pni na składowisko Zamawiającego oraz uporządkowaniem terenu. Liczba ścinek - 18 szt., 7) Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-30 cm wraz z wywiezieniem karpiny do10 km, w ilości 18 szt., 8) Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków): średnich (od 31-60 % powierzchni) wraz z wywiezieniem gałęzi do 10 km, na powierzchni 0,10 ha, 9) Dowóz piasku wraz z załadunkiem, wbudowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem na podniesienie niwelety drogi. Ilość piasku 800 m3, 10) Zebranie, załadunek i wywóz gruntu do 10 km w celu obniżenia niwelety drogi. Ilość gruntu 300 m3, 11) Ścinkę poboczy dróg na szerokości 0,5 m przy średniej grubości 0,10 m z zachowaniem spadku 6-8% oraz wywozem nadmiaru ziemi na odległość do 3 km. Powierzchnia robót 2 000 m2, 12) Regulację wysokości: Studni, w liczbie 10 szt., Zaworów, w liczbie 15 szt., 13) Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem frakcji 31,5-63 mm z rozścieleniem równiarką samojezdną, zaklinowaniem klińcem frakcji 4-10 mm i uwałowaniem walcem samojezdnym. Grubość warstwy tłucznia kamiennego po uwałowaniu 15 cm. Powierzchnia robót 5 000 m2, 14) Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem frakcji 31,5-63 mm z rozścieleniem równiarką samojezdną, zaklinowaniem klińcem frakcji 4-10 mm i uwałowaniem walcem samojezdnym. Grubość warstwy tłucznia kamiennego po uwałowaniu 10 cm. Powierzchnia robót 18 000 m2, 15) Naprawę dróg tłuczniem frakcji 31,5-63 mm z rozścieleniem, zaklinowaniem klińcem frakcji 4-10 mm i uwałowaniem, w ilości 100 m3, 16) Naprawę dróg destruktem bitumicznym poprzez jego rozścielenie równiarką samojezdną i uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10cm. Powierzchnia robót 1 000 m2; Część nr 3 zamówienia - Podwójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej asfaltem i grysami, obejmuje: 1) Podwójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej asfaltem i grysami przez oczyszczenie istniejącej podbudowy, a następnie skropienie asfaltem D 180/220 w ilości 2,8 kg/m2, rozścielenie grysu 8-16 mm w ilości 32,4 kg/m2 i uwałowanie walcem drogowym. Warstwa górna wykonana zostanie poprzez skropienie asfaltem D180/220 w ilości 1,7 kg/m2, rozścielenie grysu 5-8 mm w ilości 23,4 kg/m2 i uwałowanie walcem. Niezwiązane ziarna należy usunąć poprzez oczyszczenie szczotką mechaniczną. Powierzchnia wynosi 4 000 m2. 3. Opis i warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej również specyfikacją), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 9 do specyfikacji) oraz postanowienia umowy (wzór umowy załącznik nr 11 do specyfikacji). Podane przez Zamawiającego ilości robót są ilościami szacunkowymi przyjętymi dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dla oceny ofert. Rzeczywista, ostateczna ilość wykonywanych w okresie obowiązywania umowy robót będzie uzależniona od faktycznych potrzeb, określonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy roboty w miarę potrzeb, wynikających ze stanu technicznego dróg. Roboty prowadzone będą na czynnych dla ruchu drogach
 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów w granicach istniejącego pasa drogowego, na działkach o nr ewiden. 321, 331 (obręb Przedborów), gmina Mikstat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz
  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
 12. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego w sezonie zimowym 2012/2013 w skład którego wchodzą gminy Ostrzeszów, Mikstat, Grabów, Doruchów, Kraszewice, Czajków, Kobyla Góra.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego w sezonie zimowym 2012/2013 w skład którego wchodzą gminy Ostrzeszów, Mikstat, Grabów, Doruchów, Kraszewice, Czajków, Kobyla Góra, tj:
  1) posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu piaskarki i pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na samochodzie ciężarowym do 7,5 Mg ładowności (Star itp.) - 2 szt. - piaskarka i pług zamawiającego - samochód wykonawcy
  3) posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu piaskarki i pługa odśnieżnego średniego zamontowanych na samochodzie ciężarowym - 2 szt. - pług zamawiającego
  - piaskarka i samochód wykonawcy
  3) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanego na ciągniku (C-360, C-4011, itp.) - 1 szt. - pług zamawiającego - ciągnik wykonawcy
  4) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na ciągniku pow. 80 KM - 11 szt. - pług i ciągnik wykonawcy
  5) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na ciągniku pow. 80 KM - 1 szt. - pług zamawiającego - ciągnik wykonawcy
  6) załadunek materiałów na piaskarki ładowarką kołową o poj. łyżki 0,5 - 0,8 m3 - 1 szt. - ładowarka wykonawcy
  7) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu ładowarki kołowej o poj. łyżki min. 1,0 m3 - 2 szt. - ładowarka wykonawcy
  8) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu równiarki o mocy min. 75 KM - 2 szt. - równiarka wykonawcy
  9) odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego przy użyciu spycharki gąsienicowej o mocy min. 100 KM - 1 szt. - spycharka wykonawcy
 13. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Mikstacie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Ogrodowej w Mikstacie na odcinku 176 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach technicznych oraz projekcie budowlanym, jak i pozostałej dokumentacji załączonej do SIWZ. 2. Dokumentacja powykonawcza geodezyjna.
  Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
 14. Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  Zamówienie o nazwie: Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w miejscowościach Ostrzeszów: (ul. Przemysłowa), Ostrzeszów Pustkowie (ul. Mikorska), Jesiona i Kotowskie polegający na ułożeniu na istniejącej nawierzchni nowej nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Część nr 1 - Remont nawierzchni bitumicznej - droga gminna: Ostrzeszów, ul. Przemysłowa; Część nr 2 - Remont nawierzchni bitumicznej - droga gminna: Ostrzeszów Pustkowie, ul. Mikorska; Część nr 3 - Remont nawierzchni bitumicznej - droga gminna: Kotowskie - Jesiona (G 828093P). Szczegółowy opis, zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót ( załącznik nr 7 do specyfikacji zwanej dalej również specyfikacją) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 8 do specyfikacji)
 15. Remont chodnika z wydzieleniem zatoki postojowej
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika z wydzieleniem zatoki postojowej. Zamówienie obejmuje:
  1)rozbiórkę krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników i podbudowy wraz z
  wywozem;2)przestawienie 9 szt. wpustów ulicznych oraz wymianę przykanalików z rur PCV 160 mm;3)przełożenie istniejącej nawierzchni (kostka betonowa) parkingu - 142,50 m2;4)wycinkę drzew z wywozem pozyskanego drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego;5)montaż krawężników i obrzeży betonowych;6)wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z podbudową - 467,50 m2;7)wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z podbudową - 404,00 m2;8)wykonanie ścieków z kostki betonowej gr. 8 cm, po obu stronach jezdni;9)wykonanie warstwy ścieralnej jezdni, z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowych gr. 5 cm - 1030,20 m2.
  2. Szczegółowy opis, zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót ( załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 8 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 10 do SIWZ)
 16. Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marydół
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marydół (jezdnia o szerokości 4 metrów, długości 970 metrów). Zamówienie obejmuje: - wyprofilowanie równiarką koryta pod drogę - 2279 m2; - wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 18 cm z frakcji 0-63 mm - 4171 m2; - skropienie nawierzchni asfaltem - 3880 m2; - wykonanie nakładki z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm standard II - 3880 m2; - dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem (średnia grubość nawiezionego gruntu na uzupełnienie poboczy 15 cm, szerokość 0,75 metra). 2. Szczegółowy opis, zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót ( załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 8 do specyfikacji) oraz wzór umowy (załącznik nr 10 do SIWZ)
 17. Przebudowa ul.Krańcowej w Ostrzeszowie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrzeszowie: wykonanie robót drogowych w zakresie prac rozbiórkowych, robót ziemnych, nawierzchni jezdni, zjazdów na posesje, opaski bezpieczeństwa oraz kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy. Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (1002,0 m2) z podbudową, opaska z kostki betonowej, wpusty deszczowe i przykanaliki. 2. Szczegółowy opis, zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót ( załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 8 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 10 do SIWZ)
 18. Bieżąca konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Przedborów w 2012r.
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przedborów, Mikstat
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg poprzez wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej nawierzchni gruntowej, gruntowo-umocnionej lub tłuczniowej. Naprawa polega na uzyskaniu parametrów technicznych i wykonaniu konstrukcji nośnej z kruszywa łamanego twardego mieszanką 5/63 lub tłuczniem 31,5/60 i kliniec 5/31,5. Zamawiający wymaga kruszywa z następujących skał: granit, garbo lub melafir.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację zawierają:
  - Projekt budowlany Obręb Ostrzeszów - załącznik nr 2
  - Projekt budowlany Obręb Przedborów - załącznik nr 3
  - Projekt budowlany Obręb Węglewice - załącznik nr 4
  - Projekt budowlany Obręb Sokolniki - załącznik nr 5
  - Kosztorys ofertowy Obręb Ostrzeszów - załącznik nr 6
  - Kosztorys ofertowy Obręb Przedborów - załącznik nr 7
  - Kosztorys ofertowy Obręb Węglewice - załącznik nr 8
  - Kosztorys ofertowy Obręb Sokolniki - załącznik nr 9
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - załącznik nr 10
  Zamówienie zostało podzielone na 4 części.
  - Część nr 1 Obręb Ostrzeszów
  - Część nr 2 Obręb Przedborów
  - Część nr 3 Obręb Węglewice
  - Część nr 4 Obręb Sokolniki
  Materiały przewidziane do konserwacji dróg winny spełniać wymagania Polskich Norm, a w przypadku braku odpowiedniej normy winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydanym przez odpowiednie organy.
  Materiały przewidziane do wbudowania, a składowane wcześniej na składowisku wykonawcy winny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
  Materiały winny odpowiadać następującym normom: PN-EN 13242, PN-EN 13285, PN-B 11111.
  Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego.
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 19. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Mikstacie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
  Przebudowa ulicy Młyńskiej w Mikstacie.
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Młyńskiej w Mikstacie na odcinku 310 mb.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach technicznych oraz projekcie budowlanym, jak i pozostałej dokumentacji załączonej do SIWZ.
  2. Dokumentacja powykonawcza geodezyjna. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
 20. Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogaszyce
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogaszyce (jezdnia o szerokości 4 metrów, długości 750 metrów) Zamówienie obejmuje: - obniżenie niwelety drogi o 10 cm na długości 50 metrów (załadunek i wywóz urobku do 5 km); - wyprofilowanie równiarką koryta pod drogę - 3225 m2; - wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm z frakcji 0-63 mm - 3225 m2; - skropienie nawierzchni asfaltem - 3000 m2; - wykonanie nakładki z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm standard II - 3000 m2; - wykonanie nawierzchni tłuczniowej z kamienia frakcji 31,5-63 mm na zjazdach wraz z zaklinowaniem i zagęszczeniem. Grubość nawierzchni po zagęszczeniu 10 cm; - wykopanie rowu o przekroju trapezowym na głębokość 50 cm, szerokości dna 30 cm oraz wykonaniu skarp (stosunek wysokości do szerokości skarpy 1:1, czyli pod kątem 45º) - 540 mb; - wykonanie przepustów pod wjazdami, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej Ø 300 mm z zasypaniem i zagęszczeniem (48 mb) wraz z wykonanie ścianek czołowych dla przepustów rurowych o średnicy Ø 300 mm (18 szt.); - wykopanie rowu o przekroju trapezowym na głębokość 60 cm, szerokości dna 40 cm oraz wykonaniu skarp (stosunek wysokości do szerokości skarpy 1:1, czyli pod kątem 45º) - 390 mb; - wykonanie przepustów pod wjazdami, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej Ø 400 mm z zasypaniem i zagęszczeniem (18 mb) wraz z wykonanie ścianek czołowych dla przepustów rurowych o średnicy Ø 400 mm (6 szt.). 2. Szczegółowy opis, zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót ( załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej również specyfikacją) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( załącznik nr 8 do specyfikacji)
 21. Wykonanie nakładki bitumicznej, dr. pow. nr 1496 D, gm. Syców, m. Św. Marek - etap II
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Oleśnica
 22. Wykonanie nakładki bitumicznej, dr. pow. nr 1496 D, gm. Syców, m. Św. Marek - etap II
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Oleśnica
 23. Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłuczniem, profilowanie dróg równiarką, ścinka poboczy i utrwalenie grysami
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 24. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Kuźnica Myślniewska - Myślniew o dł. 660 mb
  Zamawiający: Urząd Gminy Kobyla Góra, Kobyla Góra
 25. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikstat..
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 26. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Niedźwiedź
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 27. Remont ulicy Gen.Sikorskiego w Ostrzeszowie na odcinku od ul.Sportowej do drogi krajowej nr 11
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 28. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikstat
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 29. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielcuchy Pierwsze Bolki.
  Zamawiający: Gmina Czajków, Czajków
 30. Remont dróg gminnych na terenie gminy Ostrzeszów.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 31. Zamówienie dodatkowe dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej na odcinku: ulica Kąpielowa w Ostrzeszowie -Olszyna -Rogaszyce, do drogi krajowej nr 11
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 32. Odbudowa drogi gminnej Kuźnica Myślniewska - Myślniew o dł. 900 mb
  Zamawiający: Urząd Gminy Kobyla Góra, Kobyla Góra
 33. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy.
  Zamawiający: Gmina Galewice, Galewice
 34. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa (Lipie)
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 35. Modernizacja ulic w Grabowie nad Prosną.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Grabów
 36. Naprawa dróg powiatowych po sezonie zimowym.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 37. Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 5594P Ostrzeszów - Zajączki, odcinek Myje - Potaśnia, oraz przy drodze powiatowej nr 5574P Mikstat - Ostrzeszów, odcinek Potaśnia - Ostrzeszów - II etap w km 0+000 - 2+821,71 i 3+669 - 5+701, długość 4,853 km.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 38. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
  Zamawiający: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Grabów
 39. Wykonanie usługi polegającej na: naprawie nawierzchni dróg gminnych asfaltowych bitumicznych na pow. ca ok. 1100 m2.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 40. Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłuczniem, profilowanie dróg równiarką, ścinka poboczy i utrwalenie grysami
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 41. Remonty cząstkowe dróg bitumicznych - miasto i gmina Ostrzeszów
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 42. Remont drogi powiatowej nr 5604 - ul. Brzozowa w m. Mikstat.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 43. Remont drogi powiatowej nr 5586P w m. Głuszyna.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 44. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Węgewlice-ul.Poprzeczna; Galewice-ul.Mokra; Foluszczyki-Żydowiec; Osiek.
  Zamawiający: Gmina Galewice, Galewice
 45. Remont dróg powiatowych w Ostrzeszowie nr 5612P ul. Piastowska i nr 5610P ul. Leśna
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 46. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 - budowa chodnika w m. Rojów
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 47. Przebudowa ulicy Wieluńskiej w Ostrzeszowie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 48. Przebudowa drogi gminnej nr G832548 Przedborów - Kaliszkowice Kaliskie.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 49. Przebudowa ciągu drogowego nr 5575P Siekierzyn - Torzeniec, odcinek Kuźnica Bobrowska - Stary Pan.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 50. Przebudowa drogi gminnej nr 118305 E ul. Przemysłowa w miejscowości Galewice odcinek o długości 467 m od km 0+000 do km 0+467 wraz z przebudową sieci wodociągowej na odcinku 663,5 m.
  Zamawiający: Gmina Galewice, Galewice
 51. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką nr 444 w m. Czarnylas.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 52. Przedmiotem zamówienia jest naprawa przełomów na drogach powiatowych.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 53. Przebudowa dróg gminnych.
  Zamawiający: Gmina Galewice, Galewice
 54. Przebudowa drogi gminnej Przytocznica - Stara Kuźnica
  Zamawiający: Gmina Doruchów, Doruchów
 55. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 56. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Grabów
 57. Remonty cząstkowe dróg bitumicznych - miasto i gmina Ostrzeszów
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 58. Przebudowa drogi gminnej nr 832545 Biskupice Zabaryczne - Kaliszkowice Ołobockie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 59. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów - akcja zimowa 2009/2010 (Część: Gmina Ostrzeszów)
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 60. Przebudowa dróg gminnych: Zadanie I droga gm. nr 118203 E Niwiska II /Niwiska-Galewice/, od. o dł.0, 300 km Zadanie II droga gm. nr 118291 E Galewice-Kostrzewy, odc. o dł. 0,440 km Zadanie III droga gm. nr 118270E w miejscowości Kaski, odc. o dł. 460 km
  Zamawiający: Gmina Galewice, Galewice
 61. Przebudowa drogi gminnej nr 118213 E w miejscowości Rybka odcinek o długości 960 m
  Zamawiający: Gmina Galewice, Galewice
 62. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałów
  Zamawiający: Gmina Czajków, Czajków
 63. Remont dróg powiatowych nr 5340 Sośnie - Szklarka Myślniewska w m. Szklarka Myślniewska i nr 5574 Ostrzeszów - Mikstat - ulica Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 64. Przebudowa drogi gminnej (nr 843529) w miejscowości Mąkoszyce - Folwark, o długości 1930mb
  Zamawiający: Urząd Gminy Kobyla Góra, Kobyla Góra
 65. Budowa ul.Jana Pawła II w Ostrtzeszowie, etap II.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 66. Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mikstat.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 67. Przebudowa dróg gminnych położonych na terenie Gminy Doruchów
  Zamawiający: Gmina Doruchów, Doruchów
 68. Przebudowa drogi gminnej Antoniewo - Bledzianów
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 69. Przebudowa dróg powiatowych nr 4708 E Wieruszów - Galewice i nr 4706 E Wieruszów - Cieszęcin polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz kładki pieszo -rowerowej na cieku Brzeźnica
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, Wieruszów
 70. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 71. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 5588
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 72. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Torzeniec - Rudniczysko
  Zamawiający: Gmina Doruchów, Doruchów
 73. Przebudowa drogi gminnej nr 836536 Przedborów - Chlewo.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Grabów
 74. Budowa ulicy Łąkowej wraz z chodnikiem w Mikstacie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 75. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 w miejscowości Rogaszyce
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 76. Przebudowa ul. Żeromskiego w Ostrzeszowie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 77. Naprawa nawierzchni dróg gminnych asfaltowych-bitumicznych na pow. ca 200 m2.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 78. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Grabów
 79. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i ścinka poboczy dróg powiatowych.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 80. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 Kalisz-Opatów i 447 Antonin - Grabów n/Prosną w obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., Ostrów Wielkopolski
 81. Realizacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg powiatowych w 2009 r. w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, Ostrzeszów
 82. Remonty cząstkowe dróg bitumicznych - miasto i gmina Ostrzeszów
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów

Inne osoby dla Maciejewski (715 osób):