Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Józef Wojciech

w KRS

Józef Wojciech Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Malanów (Wielkopolskie), Miłaczew (Wielkopolskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błaszczyk Jan, Cieślak Iwona, Cupryn Agnieszka, Ćwiklińska Małgorzata, Dzieciątkowski Jacek, Fornalczyk Iwona, Gawrońska Bożena, Gibasiewicz Teresa, Gidelski Zbigniew, Jasińska Janina, Jaszczura Marian Zygmunt, Jesionek Daniela, Jesiołowski Bolesław, Józefiak Cecylia, Kaczewiak Mariola, Kaczorowska Agnieszka Sylwia, Kołodziejczyk Krzysztof, Lament Beata, Maciejewska Ewa, Marczak Antoni Wojciech, Michalak Ryszard, Ochocki Józef, Piąstka Grażyna, Pilarska Czesława, Pilarska Halina Maria, Pszczoła Stanisława, Ptasińska Katarzyna, Pławińska Kinga, Płóciennik Czesław Stanisław, Raszewska Dorota, Smolińska Joanna, Świątczak Jadwiga, Szypowska Magdalena, Tomczyk Lucjan Marcin, Tygielski Jan Jędrzej, Walczak Ewelina, Wieczorek Beata, Wiktorska Bogusława, Wójcik Anna, Zielińska Jadwiga, Łukasik Lucjan Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zientek Izabela

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 2. Fundacja Przyjaciół Ziemi Turkowskiej Pomocna Dłoń, Turek − KRS 0000056939
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Uniejów − KRS 0000002809
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamieniu, Kamień − KRS 0000202781
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Kowalach Pańskich, Kowale Pańskie - Kolonia − KRS 0000165566
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Polichnie, Polichno − KRS 0000054359
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Potworowie, Potworów − KRS 0000267557
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Wyszynie, Wyszyna − KRS 0000046563
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Zagorzynie, Zagorzyn − KRS 0000050355
 10. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Malanowie, Malanów − KRS 0000142978
 11. Robibau Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000481932
 12. Roxpol Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000171912
 13. Semgaz Plus Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000170431
 14. Spółdzielczy Zakład Usługowy W Przykonie, Przykona − KRS 0000174371
 15. Stowarzyszenie Emerytów, Malanów − KRS 0000318383
 16. Stowarzyszenie Lepsza Gmina, Dobra − KRS 0000207066
 17. Turkowskie Towarzystwo Chóralne, Turek − KRS 0000047390

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bio-rol Sp. Z O.O., Skrzypnia − KRS 0000273454
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Cekowie, Ceków − KRS 0000023666
 3. Golmar Sp. Z O.O., Bierzmo − KRS 0000091648
 4. Gospodarstwo Rolne Chylin Sp. Z O.O., Chylin − KRS 0000282224
 5. Kerria Piórkowski Sp. J., Koło − KRS 0000269789
 6. Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000128327
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Kalisz − KRS 0000097390
 8. Sam Sp. Z O.O., Kraśnica-kolonia − KRS 0000490982
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Cekowie, Ceków Kolonia − KRS 0000182344
 10. Turecka Izba Gospodarcza, Turek − KRS 0000020776

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 216.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego na sfinansowanie w 2-óch transzach inwestycji pn. Przebudowa boiska sportowego w Tokarach Pierwszych na warunkach określonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uruchamianie przedmiotowego kredytu ma nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego złoŜony do Wykonawcy z 3-dniowym wyprzedzeniem w następujący sposób: - 2 transze w 2010r. CPV - 66 11 3000-5 2.2 Kredyt spłacany będzie w systemie rat malejących (stała rata kapitałowa) 2.3 Kwota kredytu: 216.000,00 zł. 2.4 Maksymalna wartość odsetek, prowizji i innych kosztów obliczona na dzień 31.12.2009r. przy następujących założeniach: - okres kredytowania 10 lat (40 rat) - wskaźnik WIBOR 1M na dzień 31.12.2009r. równy 3,76% (wskaźnik stały w całym okresie kredytowania - marża banku równa 1,5% (marża stała w całym okresie kredytowania) - prowizja równa 1,5% - spłata metodą rat malejących (stałych rat kapitałowych) wynosi: 58.228,20 zł (odsetki) + 3.240,00 zł (prowizja) = 61.468,20 zł 2.5 Okres kredytowania: 10 lat. 2.6 Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 2.7 Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, w terminach i kwotach określonych w projekcie umowy 2.8 Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w projekcie umowy. 2.9 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco. 2.10 Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez podwykonawców. 2.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2.12 Zamawiający nie przewiduje zawarcia
  umowy ramowej.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P Konin - Posoka - Rzgów - Podbiel
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Konin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P Konin - Posoka - Rzgów - Podbiel

  1. Kwota kredytu wynosi:1.821.317,88 zł (jedenmilionosiemsetdwadzieściajedentysięcytrzystasiedemnaściezłoty88/100)
  2. Kredyt w całej wysokości stawiany jest do dyspozycji Zamawiającego w dniu - 30.09.2009 r.
  3. Kredyt spłacany jest do 31.10.2013 roku.
  4. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych, tj. w 10-tym dniu każdego miesiąca, przy czym pierwsza spłata odsetek nastąpi 10.01.2010 roku.
  5. Wyliczenie ceny (kosztu kredytu) stanowi suma odsetek i prowizji.
  6. Do wyliczenia odsetek stawkę WIBOR_1M należy przyjąć w wysokości opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita w dniu 26 sierpnia 2009 roku, a ewentualna marża banku określono % jest stała w całym okresie kalkulacyjnym
  7. Dla potrzeb kalkulacji ceny należy przyjąć, że każdy miesiąc ma 30 dni.
  8. Kalkulacji ceny należy dokonać przyjmując poziom zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.
  9. Ceną oferty jest cena wymieniona w Formularzu oferty. Cena ta będzie brana do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej.
 3. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.290.000,00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca udzielenia długoterminowego
  inwestycyjnego kredytu bankowego na sfinansowanie w 5-ciu transzach kolejnego etapu budowy budynku Szkoły Podstawowej w Tokarach (etap II - stan wykończeniowy) na warunkach określonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uruchamianie przedmiotowego kredytu ma nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego złożony do Wykonawcy z 3-dniowym wyprzedzeniem w następujący sposób: a) 3 transze w 2009r. do łącznej wartości nie przekraczającej 68% kredytu b) 2 transze w 2010r. - pozostała część kredytu 2.2 Kredyt spłacany będzie w systemie rat malejących (stała rata kapitałowa) 2.3 Kwota kredytu: 1.290.000,00 zł. 2.4 Maksymalna wartość odsetek, prowizji i innych kosztów obliczona na dzień 29.05.2009r. przy następujących założeniach: - okres kredytowania 10 lat (40 rat) - wskaźnik WIBOR 1M na dzień 29.05.2009r. równy 4,01% (wskaźnik stały w całym okresie kredytowania) - marża banku równa 1,5% (marża stała w całym okresie kredytowania) - prowizja równa 1,5% - spłata metodą rat malejących (stałych rat kapitałowych) wynosi: 364.279,88 zł (odsetki) + 19.350,00 zł (prowizja) = 383.629,88 zł 2.5 Okres kredytowania: 10 lat. 2.6 Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 2.7 Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych płatnych do
  ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, w terminach i kwotach określonych w projekcie umowy 2.8 Spłata odsetek będzie
  następowała w terminach kwartalnych określonych w projekcie umowy. 2.9 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco. 2.10 Zamawiający nie dopuszcza
  wykonania zamówienia przez podwykonawców. 2.11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2.12 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach
  obcych.
 4. UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU INWESTYCYJNEGO W WYSOKOŚCI 3.000.000 ZŁOTYCH.
  Zamawiający: Gmina Miejska Koło, Koło
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.000.000,00 zł słownie złotych: trzy miliony 00/100 PLN przeznaczonego do sfinansowania zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku socjalnego. 2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 66.11.30.00-0 -5 Usługi udzielania kredytu 3. Warunki realizacji usług - sposób spłaty kredytu: 1) w 2009 roku spłata kwoty 84.500 zł płatna do 30 listopada kwota 2009 r., 2) w latach 2010, 2011, 2012, 2013 spłata w 4 ratach kwartalnych po 153.400,00 zł płatnych do 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia i 30 listopada każdego roku, 3) w 2014 roku spłata w 3 ratach kwartalnych po 153.700,00 zł płatnych do 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia. 4. Odsetki płatne będą w okresach miesięcznych od momentu uruchomienia poszczególnych transz kredytu. Spłata do 15-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, liczone tylko od faktycznie wykorzystanych środków. 5. Prowizja liczona od wysokości faktycznie uruchamianych transz, płatna przed wypłatą poszczególnych transz. 6. Oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 3M do którego Bank doliczy stałą marżę. Marża Banku przedstawiona w ofercie nie może być podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez poboru przez Bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 8. Sporządzanie aneksów, harmonogramów spłaty kredytu lub innych czynności związanych z obsługą kredytu nie będą obciążone dodatkowymi kosztami. 9. Postawienie kredytu do dyspozycji w terminie 7 dni od podpisania umowy kredytowej. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z poboru części kredytu na przedmiotowe zadanie inwestycyjne bez ponoszenia za to dodatkowych kosztów. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia kredytu w transzach. 12. Uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnego wniosku kredytowego. 13. Bank, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi harmonogram spłaty kredytu z odsetkami, który stanowić będzie integralną część umowy kredytowej. 14. Prawne zabezpieczenie: weksel in blanco. 15. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ zostały załączone następujące dokumenty: 1) uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 2009 r., 2) uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2009 roku, 3) uchwałę RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na 2009 roku, 4) uchwałę RIO w sprawie prawidłowości prognozy kwoty długu w 2009 roku, 5) uchwałę RIO w sprawie wykonania budżetu za lata 2006, 2007 i 2008, 6) sprawozdania budżetowe z lat 2006, 2007, 2008 i pierwszy kwartał 2009 Rb -NDS, Rb -N, Rb-Z, Rb-28S, Rb-27S, 7) wykaz kredytów i pożyczek - stan na 01.01.2009 r., 8) dokumenty dotyczące wyboru Burmistrza i powołania Skarbnika, 9) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, 10) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek. 16. Budżet Gminy Miejskiej Koło z lat 2007-2009 i aktualny stan mienia komunalnego do pobrania ze strony www.bip.kolo.pl 17. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia określone zostały w druku PROJEKT UMOWY

Inne osoby dla Maciejewski Józef Wojciech (49 osób):