Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Marek Andrzej

w KRS

Marek Andrzej Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:43 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fiupiak Jerzy Jan, Suchowski Grzegorz, Włodarczyk Paweł

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fiupiak Jerzy Jan, Suchowski Grzegorz, Włodarczyk Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gmj Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000180029

Powiązane przetargi (43 szt.):
 1. Remont 11 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 11 części
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych w ilości 11 sztuk (roboty malarskie, roboty posadzkarskie, wymiana okien i drzwi, roboty elektryczne, roboty sanitarne), w podziale na 11 części
 2. Adaptacja części pokoi na pokoje z łazienkami w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul. Grochowa 21.
  Zamawiający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kraków
  wykonanie instalacji wod.- kan. według projektu w częściowym zakresie projektowanym wraz z poziomem w piwnicy i podłączeniem wszystkich pionów kanalizacyjnych i wodnych 1.2. adaptacja 12 pokoi ( w 3 pionach po 4 pokoje) na pokoje z łazienkami. Według dokumentacji projektowej są to pokoje i łazienki w rejonie pionów PK1, PK2, PK3 i PW1, PW2, PW 3. Pokoje te zlokalizowane są na I, II, III, i IV piętrze budynku. W pokojach na parterze w rejonie prowadzenia w/w pionów instalacyjnych wykonuje się jedynie prowadzenie instalacji pod sufitem i w pionie do piwnicy wspólnym pionem obudowanym G-K. 1.3. roboty uzupełniające 20 pokoi polegające na wymianie drzwi wraz z framugami oraz wymianie grzejników Całość zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp..
 3. Remont 16 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 16 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych w ilości 16 sztuk (roboty malarskie, roboty posadzkarskie, wymiana okien i drzwi, roboty elektryczne, roboty sanitarne), w podziale na 16części. 2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednakże - na podstawie art. 83 ust 3 uPzp - nie więcej niż na 2 części zamówienia przez jednego Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż 2 oferty częściowe, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Wolska 6/9 wg Załącznika nr 9 do SIWZ, Część 2: ul. Wolska 6/27 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Część 3: ul. Józefińska 24/25 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Część 4: ul. Józefińska 24/30 wg Załącznika nr 12 do SIWZ. Część 5: ul. Jasińskiego 32/20 wg Załącznika nr 13 do SIWZ. Część 6: ul. Podedworze 6/24 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Część 7: ul. Teligi 4/29 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, Część 8: ul. Teligi 10/79 wg Załącznika nr 16 do SIWZ, Część 9: ul. Siemaszki 27a/17 wg Załącznika nr 17 do SIWZ, Część 10: ul. Krowoderskich Zuchów 13/31 wg Załącznika nr 18 do SIWZ. Część 11: ul. Wąska 4/28 wg Załącznika nr 19 do SIWZ. Część 12: ul. Wawrzyńca 5/12 wg Załącznika nr 20 do SIWZ. Część 13: ul. Kobierzyńska 96/95-96 wg Załącznika nr 21 do SIWZ. Część 14: ul. Kobierzyńska 68/33 wg Załącznika nr 22 do SIWZ. Część 15: os. Kolorowe 16/80 wg Załącznika nr 23 do SIWZ. Część 16: os. Hutnicze 15/20 wg Załącznika nr 24 do SIWZ. UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę. 2.3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają Załączniki Nr 9-24 do SIWZ - Przedmiary robót, oraz Załączniki nr 7 i nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.4. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.4.1. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił 12 m-cy dla robót budowlano-instalacyjnych i 36 m - cy dla stolarki okiennej, drzwi (dotyczy części 1,3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 i 16), natomiast dla urządzeń - wg gwarancji udzielanych przez producentów 2.4.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć atesty stwierdzające zgodność użytych wyrobów budowlanych z obowiązującymi normami
 4. Remont 12 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 12 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych w ilości 12 sztuk (roboty malarskie, roboty posadzkarskie, wymiana okien i drzwi, roboty elektryczne, roboty sanitarne), w podziale na 12 części. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednakże - na podstawie art. 83 ust 3 uPzp - nie więcej niż na 2 części zamówienia przez jednego Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż 2 oferty częściowe, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Radzikowskiego 66/124 wg Załącznika nr 9 do SIWZ, Część 2: ul. Kluczborska 4/55 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Część 3: ul. Jaremy 21/59 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Część 4: ul. Pielęgniarek 5/21 wg Załącznika nr 12 do SIWZ. Część 5: ul. Wolska 6/30 wg Załącznika nr 13 do SIWZ. Część 6: ul. Józefińska 24a/34 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Część 7: ul. Wąska 4/19 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, Część 8: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16d/54 wg Załącznika nr 16 do SIWZ, Część 9: ul. Sławka 20/29 wg Załącznika nr 17 do SIWZ, Część 10: ul. Prądnicka 68a/83 wg Załącznika nr 18 do SIWZ. Część 11: ul. Grzegórzecka 98/12 wg Załącznika nr 19 do SIWZ. Część 12: ul. Augustiańska 18/18 wg Załącznika nr 20 do SIWZ. UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę..
 5. Dostosowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul Sokolskiej 17 w Krakowie do wymagań ochrony PPOŻ - ETAP II.
  Zamawiający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kraków
  - wykonanie systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożarowej (SAP) - zaopatrzenie 2 szt. drzwi w siłowniki sterowane systemem SAP - Wymiana istniejącej stolarki okiennej na EI60 oraz drzwi na stolarkę w klasie odporności ogniowej EI30 - remont posadzki korytarza - Wykonanie posadzki korytarza i schodków z płytek ceramicznych. Całość zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p....
 6. Adaptacja pomieszczeń pralni na salę dla dzieci
  Zamawiający: Żłobek Samorządowy Nr 25, Kraków
  Przedmiotem zamówienia była likwidacja urządzeń pralni, wymiana warstw wykończających ścian, podłóg, pomalowanie pomieszczeń, urządzenie pralni w pomieszczeniu nieczynnej wentylatorni zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót. powierzchnia pomieszczeń łącznie wynosi 73 m2.
 7. Wykonanie prac adaptacyjnych
  Zamawiający: Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś", Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych w budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 Pluszowy Miś w Krakowie, przy ul. Okólnej 6, w tym: - adaptacja pomieszczeń na parterze i w piwnicy budynku, w tym instalacja oddymiania, - wymiana drzwi na przeciwdymne, - wykonanie zadaszenia nad wejściami do budynku
 8. wykonanie remontu pok. 108, 108a, 101, 016, 019, 113, klatki schodowej, balkonu i elewacji w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25,
  Zamawiający: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie, Kraków
  wykonanie remontu pok. 108, 108a, 101, 016, 019, 113, klatki schodowej, balkonu i elewacji w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25,
 9. Remont 9 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
  Remont 9 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 części.
 10. Dostosowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul Sokolskiej 17 w Krakowie do wymagań ochrony PPOŻ - ETAP I.
  Zamawiający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kraków
  Dostosowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul Sokolskiej 17 w Krakowie do wymagań ochrony PPOŻ - ETAP I Zakres prac obejmuje: - Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na stolarkę w klasie odporności ogniowej EI30 oraz EI60 (lokalizacja drzwi podana na rysunkach), oraz montaż drzwi p-poż wydzielających klatkę schodową - montaż klapy dymowej wraz z centralką oddymiania, lokalizacja oraz dane techniczne wg rysunków architektonicznych. Obudowa z płyt G-K wycięcie otworu w dachu, montaż klapy - zaopatrzenie 2 szt. drzwi w siłowniki sterowane systemem SSP ( napowietrzanie klatki schodowej)- ilość i - lokalizacja podana na rysunkach architektonicznych. - wykonanie dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego schematy i lokalizacja na rysunkach i rzutach - branża budowlana - Posadzki korytarza i okładziny schodów z płytek ceramicznych. Okładzina posadzki części korytarza I p. do drzwi p. poż. i schodów z płytek gresowych na zaprawie klejowej. Malowanie ścian i sufitów klatki schodowej i części korytarza I p. do drzwi p. poż. farbą emulsyjną kolorową. Roboty elektryczne wartosc zamówienia jest mniejsza ni kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,ustawy..
 11. wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w mieszkaniu nr 17, w budynku UJ, przy Al.Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2013.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w mieszkaniu nr 17, położonym w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanym przy Al. Słowackiego 15 w Krakowie. 1.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z opisem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiOR). 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jak i przedmiar, stanowiące załącznik A do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie PDF zawierający 12 stron). 1.3 Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest opis oraz STWiOR 1.4 Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do SIWZ, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 2. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty, liczony od daty odbioru całości zamówienia. 3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 2 miesięcy. 4. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia, wyliczonej w oparciu o SIWZ na podstawie kosztorysów uproszczonych Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego. 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym na dowód tego zobowiązany jest w między innymi dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy SIWZ a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne ze specyfikacją techniczną. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
 12. Remont sanitariatu dla personelu i łazienki w części WC na II piętrze, oraz remont świetlicy IVp. w budynku SSM w Krakowie ul. Grochowa 21.
  Zamawiający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kraków
  wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11. ust. 8 ustawy, dotyczą remontu sanitariatówt.j. demontaż starych i wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych, malowanie ścian i sufitów oraz remontu świetlicy, wymiana podłogi, okładziny z kamienia, malowanie, drobne roboty elektryczne.
 13. wykonanie remontu dwóch toalet zlokalizowanych na parterze budynku Collegium Nowodworskiego przy ul. Św. Anny 12 w Krakowie
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch toalet zlokalizowanych na parterze budynku Collegium Nowodworskiego przy ul. Św. Anny 12 w Krakowie.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku Nr 1 do SIWZ i obejmuje roboty wg następujących kodów CPV:

  45 00 00 00-7 Roboty budowlane
  45 11 11 00-9 Roboty w zakresie burzenia
  45 11 12 20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
  45 26 25 00-6 Roboty murarskie i murowe
  45 41 00 00-4 Tynkowanie
  45 43 12 00-9 Kładzenie glazury
  45 43 11 00-8 Kładzenie terakoty
  45 44 21 00-8 Roboty malarskie
  45 42 11 00-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
  45 42 11 46-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
  45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45 45 00 00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  39 15 00 00-8 Różne meble i wyposażenie
  45 33 24 00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
  45 33 11 00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  45 33 12 00-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  45 31 11 00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
  45 31 53 00-1 Instalacje zasilania elektrycznego
  45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  45 42 21 00-2 Stolarka drewniana


  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 3-letniej gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia i 3-letniej rękojmi.

  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Podwykonawcom mogą być zlecone roboty instalacyjne.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Budynek przy ul. św. Anny 12 w Krakowie jest wpisany do rejestru zabytków miasta Krakowa pod numerem A-101.
 14. Remont recepcji i roboty dodatkowe oraz adaptacja mieszkania na apartament w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Kraków, ul. Grochowa 21.
  Zamawiający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kraków
  prace remontowe związane z adaptacją pomieszczeń na parterze budynku oraz remont pomieszczeń recepcji, wykonanie wylewek, malowanie, oddzielenie części korytarza przeszklonymi drzwiami i ścianką, układanie paneli na ścianach i podłodłogach, układanie terakoty, instalacje wod-kan, instalacje prądowe wielkość zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp
 15. Adaptacja pomieszczeń pralni na salę dla dzieci.
  Zamawiający: Żłobek Samorządowy Nr 19, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest likwidacja urządzeń pralni, wymiana warstw wykończających ścian i podłóg, pomalowania pomieszczeń, urządzenie pralni w pomieszczeniu nieczynnej kotłowni- zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót. Powierzchnia pomieszczeń łącznie wynosi 77m2.
 16. Remont sanitariatów na parterze oraz wykonanie drogi ewakuacyjnej na I piętrze z przebudową sanitariatów w budynku 10-45 byłego aresztu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów na parterze oraz wykonanie drogi ewakuacyjnej na I piętrze z przebudową sanitariatów w budynku 10-45 byłego aresztu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sięw Załączniku nr 1 do SIWZ
 17. Wykonanie remontu pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie
  Zamawiający: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń oznaczonych, zgodnie z załączoną inwentaryzacją (załącznik 1a do specyfikacji) i schematem instalacji nawiewno- wywiewnej (załącznik 1b do specyfikacji) , numerami 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 013 (czyli klatka schodowa, korytarz, pomieszczenie magazynowe, sanitariaty) oraz wymianę okien w 7 (siedmiu) pomieszczeniach i wymianę rury wodnej od licznika do zaworów w stropie. Szczegółowy zakres prac do wykonania został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 18. Modernizacja pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w bud. 10-20 oraz 10-29 Wydziału Inżynierii Lądowej, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie oraz roboty remontowe w pomieszczeniach nr 004, 009, 010 w piwnicy budynku 10-29 Wydziału Inżynierii Lądowej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
  Temat nr 1:Przedmiotem zamówienia jest remont w zakresie:
  1.Robót budowlanych: demontaży, wymiany drzwi, uzupełnienia tynków malowania, wymiany posadzki,
  2.Robót wod-kan, wentylacyjnych : wymiany urządzeń sanitarnych, wymiana podejść odpływowych, montażu rurociągów z izolacją, wymiany podgrzewacza wody, montażu układu wentylacji,
  3.Robót elektrycznych: dodatkowej lampy naściennej, wymiany lampy nadumywalkowej,
  4.Wyposażenia tj. Umywalki, miski ustępowej, poręcze stałe, ruchome dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż schodołazu.
  Temat nr 2 Przedmiotem zamówienia jest remont w zakresie:
  1.Robót budowlanych: wymiany posadzek, uzupełnienia tynków, malowania ścian i sufitów,
  2.Robót wod-kan: wymiany zlewozmywaka, baterii, podejść
  3.Robót elektrycznych wymiany oświetlenia, gniazd, przewodów kabelkowych.;
 19. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowych budowlano instalacyjnych związanych z remontem mieszkania nr 8 w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy Al. Słowackiego 15 w Krakowie
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowych budowlano instalacyjnych związanych z remontem mieszkania nr 8 w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy Al. Słowackiego 15 w Krakowie
 20. wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej (część B) oraz wykonanie modernizacji budowlanej pomieszczeń 030 i 031 (parter) w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. znak sprawy: PN-5-2011
  Zamawiający: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie, Kraków
  wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej (część B) oraz wykonanie modernizacji budowlanej pomieszczeń 030 i 031 (parter) w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25.
 21. Usunięcie skutków powodzi ( roboty remontowe w budynku przy ul. Szwedzka 42 i remont pomieszczeń piwnicznych etapie w budynku przy ul. Barskiej 45 )w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie.
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Kraków
 22. prace remontowe w ramach adaptacji zespołu laboratoryjnego obejmującego laboratorium i mikropracownię na Wydziale Odlewnictwa AGH ZP/0135/2010
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 23. Remont schodów i sanitariatu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przychodni NZOZ przy ul. Szwedzkiej 27 w Krakowie, w podziale na 2 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 24. Roboty dodatkowe do robót budowlanych - prac konserwacyjno remontowych Pododdziału Psychoonkologii budynku głównego WSS im. L.Rydygiera w Krakowie
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 25. Wykonanie remontu części pomieszczeń XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Zakątek 2 i przystosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
  Zamawiający: Powiat Krakowski, Kraków
 26. Przebudowa zespołów sanitarnych; nr spr. 19/ZP/2010
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Kraków
 27. Roboty remontowe w mieszkaniu przy ul. Skarbińskiego 2/66 w Krakowie- ZP/0738/2009
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 28. Prace konserwacyjno-remontowe Pododdziału Psychoonkologii budynku głównego WSS im. L. Rydygiera w Krakowie, seg. B-1, B-2, B-3 III piętro
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Kraków
 29. Remont 3 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 3 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 30. Remont 7 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 31. Remont 4 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 3 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 32. Remont 3 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 3 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 33. Remont 7 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 34. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta 3/3 na potrzeby mieszkania chronionego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
 35. Modernizacja parteru dla potrzeb osób niepełnosprawnych w SSM
  Zamawiający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kraków
 36. Remont 4 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 3 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 37. Remont 7 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 38. Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 39. Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 40. Zmiana sposobu użytkowania sklepu na tymczasowe pomieszczenia mieszkalne na os. Sportowym 23 w Krakowie.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 41. zad.1. Przebudowa pomieszczeń zmywalni i rozdzielni posiłków w budynku Przedszkola nr 5 w Skawinie, zad.2.Przebudowa pomieszczeń kuchni i łazienek w budynku Przedszkola nr 6 w Skawinie.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Skawina
 42. Remont 4 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 części.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 43. Remont 4 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 częsci.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków

Inne osoby dla Maciejewski Marek Andrzej (89 osób):