Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Stanisław

w KRS

Stanisław Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ambrożewski Zbigniew Janusz, Badowski Andrzej Julian, Bagiński Leszek Ryszard, Barszczewski Jerzy, Boguta Leszek Stanisław, Bosak Wojciech, Cedro Łukasz Michał, Czajka Jacenty Józef, Jakimiuk Stanisław, Jankowska Huflejt Halina Maria, Kaczmarczyk Marek Antoni, Kalenik Marek, Kęsy Robert, Kiryluk Aleksander, Norek Sylwester Michał, Pichla Andrzej Michał, Pokorski Marek Józef, Płowens Tomasz Arkadiusz, Siniecki Cezary Jerzy, Stanke Elżbieta Zofia, Taborski Paweł Piotr, Wójcik Władysław, Łazik Robert

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łoś Marek Jarosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A., Kraków − KRS 0000146404
 2. Dolina Leśnicy Sp. Z O.O., Lubliniec − KRS 0000490060
 3. Fundacja Causa, Kraków − KRS 0000576098
 4. Fundacja Dom Polski, Gdańsk − KRS 0000418494
 5. Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Falenty − KRS 0000074456
 6. Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego, Opole − KRS 0000028990
 7. Lekor Sp. Z O.O., Kołbaskowo − KRS 0000559699
 8. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada W Opolu, Opole − KRS 0000200352
 9. Narodowa Fundacja Gospodarki Wodnej, Warszawa − KRS 0000187607
 10. Ogólnopolski Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Warszawa − KRS 0000068878
 11. Osiedle Eko-falenty, Raszyn − KRS 0000396498
 12. Polska Izba Ogrodnicza, Ożarów Mazowiecki - Duchnice − KRS 0000016260
 13. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa − KRS 0000090896
 14. Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe Mark-pol Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000214146
 15. Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji Hydromel Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Końskie − KRS 0000038536
 16. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Not, Białystok − KRS 0000024941
 17. Rpm S.A., Lubliniec − KRS 0000097405
 18. Ski-dolina Sp. Z O.O., Lubliniec − KRS 0000491049
 19. Stowarzyszenie Chorych Na Serce, Lublin − KRS 0000040837
 20. Stowarzyszenie Dorzecza Wisły Wisła, Warszawa − KRS 0000096172
 21. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Warszawa − KRS 0000087544
 22. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Zielonki − KRS 0000048345
 23. Trans International Logistic Centrum Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000522875
 24. Turoślańska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych, Nowa Ruda − KRS 0000162243
 25. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-not Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000069968
 26. Wysoka Fala - Fundacja Wspierania Inwestycji Przeciwpowodziowych, Warszawa − KRS 0000423600
 27. Zrzeszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000080641

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Projektowo-usługowe Wodnych Melioracji, Wodociągów i Kanalizacji Melwodprojekt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000027547
 2. Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa - Bipromel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000203993
 3. Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa Bipromel W Prywatyzacji, Warszawa − KRS 0000031629
 4. Dhv Hydroprojekt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000087366
 5. Hydroinwest Sp. Z O.O., Stare Miasto − KRS 0000312140
 6. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty − KRS 0000094279
 7. Intereko Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000026640
 8. Iwor Sp. Z O.O., Falenty − KRS 0000207796
 9. Kartodrom-radom Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000191875
 10. Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna Z Siedzibą W Krakowie, Kraków − KRS 0000082317
 11. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-technicznych Rada Regionalna W Elblągu, Elbląg − KRS 0000216257
 12. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-technicznych Rada W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000023812
 13. Piaskarz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe S.A., Warszawa − KRS 0000140613
 14. Polskie Towarzystwo Melioracyjne, Warszawa − KRS 0000214788
 15. Prumo Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000109290
 16. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji Piomel S.A., Piotrków Trybunalski − KRS 0000090796
 17. Przedsiębiorstwo Robót-inżynieryjno Budowlanych Ar-mel Sp. Z O.O., Rybienko Nowe − KRS 0000045105
 18. Przedsiębiorstwo Wodno-inżynieryjne Pekum S.A. W Koszalinie, Koszalin − KRS 0000029335
 19. Przedsiębiorstwo Wodno-melioracyjne Polwod Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000010608
 20. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej W Radomiu, Radom − KRS 0000015778
 21. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Inżynierów Byłego Ministerstwa Kolei Żelaznych W W-wie, Warszawa − KRS 0000102858
 22. Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice − KRS 0000232109
 23. Warszawski Międzynarodowy Ośrodek Nauki i Businessu Sp. Z O.O., Falenty − KRS 0000172426
 24. Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, Warszawa − KRS 0000182491
 25. Wodrol Pruszków S.A. W Likwdacji, Pruszków − KRS 0000092075
 26. Wodrol S.A., Wieliczka − KRS 0000049913
 27. Zakład Studialno-projektowy Sanitacji Wsi - Biotesanit - Sp. Z O.O., Falenty − KRS 0000216765
 28. Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000112072

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej slipu przystani morskiej w Chłopach dla Urzędu Morskiego w Słupsku
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej slipu Przystani Morskiej w Chłopach dla Urzędu Morskiego w Słupsku. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1.wykonanie mapy do celów projektowych (obszar istniejącej przystani – odcinek około 85 mb wybrzeża), 2.2.wykonanie badań geotechnicznych, 2.3.sporządzenie dokumentacji budowlanej w następującym zakresie: a)wykonanie koncepcji projektowej - szt. 4, b)wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - szt. 6, c)wykonanie STWiORB - szt. 3, d)wykonanie planu BIOZ – szt. 3, e)sporządzenie przedmiaru robót – szt. 3, f)sporządzenie kosztorysów inwestorskich – szt. 3, g)sporządzenie wersji elektronicznej w/w dokumentacji na nośniku CD w wersji edytowalnej DWG oraz PDF – szt. 2, h)uzyskanie pozwolenia na budowę. 3.Dane do projektu: 3.1.w styczniu 2017 r. zostało wykonane tymczasowe, piaszczyste zabezpieczenie infrastruktury technicznej przystani; pod piaskiem znalazły się pozostałości części organicznych oraz kamienie i resztki gruzu betonowego. W projekcie należy uwzględnić właściwe przygotowanie podłoża; 3.2.slip należy zaprojektować jako żelbetową konstrukcję zabezpieczoną ścianką szczelną przed oddziaływaniem morza (zabezpieczenie boczne i od strony morza) w celu zapobieżenia podmyciu konstrukcji; 3.3.w konstrukcji należy uwzględnić istniejące oprzyrządowanie: wyciągarka, kabestany itp.; 3.4.w dokumentacji należy uwzględnić pochylnię z dolnego pokładu mola na plażę lub slip (wykorzystać istniejący projekt); 3.5.w dokumentacji należy uwzględnić uwagi inwestora i użytkowników dotyczące sposobu przyszłego użytkowania slipu; 3.6.w projekcie zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne wciąganie łodzi na slip (granica wody i lądu). 4.Dokumentacja powinna zostać opracowana z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami. 5.Wykonawcy zobowiązani będą do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę. 6.Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie nadzoru autorskiego oraz innych czynności przypisanych obowiązkom Projektanta, tj.: a)nadzór na budowie przynajmniej 1 raz w miesiącu i na każde wezwanie kierownika budowy lub inwestora; b)sporządzanie opinii projektanta do zapytań kierownika lub inwestora do spraw wynikających ze stanu faktycznego robót i zapisów projektu; c)sporządzanie opracowań rozwiązań zamiennych z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim do sytuacji na budowie wymagających innego wykonania niż przewiduje projekt.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla Urzędu Morskiego w Słupsku.
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla Urzędu Morskiego w Słupsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części: Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji budowlanej zadania „Przebudowa Nabrzeża Północnego w Porcie Łeba”; Zadanie nr 2: Projekt budowlany uzupełnienia pali w ostrogach drewnianych zlokalizowanych na wschód od Portu Darłowo; Zadanie nr 3: Dokumentacja projektowa izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem budynku OOW Mielno; Zadanie nr 4: Dokumentacja projektowa budowy pochylni do transportu ryb na morskiej przystani rybackiej w Chłopach; Zadanie nr 5: Dokumentacja projektowa rozbudowy zaplecza warsztatowego placówki OOW Ustronie Morskie; Zadanie nr 6: Dokumentacja projektowa rozbudowy zaplecza warsztatowego placówki OOW Ustronie Morskie; Zadanie nr 7: Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej Nabrzeża Gdyńskiego w Porcie Łeba. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ. 3.Dokumentacja powinna zostać opracowana z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 4.Wykonawcy poszczególnych zadań zobowiązani będą do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę. 5.Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie nadzoru autorskiego oraz innych czynności przypisanych obowiązkom Projektanta, tj. nadzór na budowie przynajmniej 1 raz w miesiącu i na każde wezwanie kierownika budowy lub inwestora; sporządzanie opinii projektanta do zapytań kierownika lub inwestora do spraw wynikających ze stanu faktycznego robót i zapisów projektu; sporządzanie opracowań rozwiązań zamiennych z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim do sytuacji na budowie wymagających innego wykonania niż przewiduje projekt. 6.Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym sprawowania nadzoru autorskiego, w sytuacji gdy nie zostaną Zamawiającemu przyznane środki na jego realizację lub z innych przyczyn nadzór autorski nie będzie konieczny. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za te usługi. 8.Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 8.1.71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 9.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn.: Przebudowa wejścia do Portu Ustka
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn.: „Przebudowa wejścia do Portu Ustka”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ.
  3. Dokumentacja powinna zostać opracowana z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie nadzoru autorskiego oraz innych czynności przypisanych obowiązkom Projektanta.
  5. Z uwagi na specyfikę zamówienie Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym sprawowania nadzoru autorskiego, w sytuacji gdy nie zostaną Zamawiającemu przyznane środki na jego realizację lub z innych przyczyn nadzór autorski nie będzie konieczny. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za te usługi.
 4. „Dokumentacja projektowa zamienna oraz wszystkie dokumenty, konieczne do wprowadzenia zmian formalnych, w tym zmiany klasy ważności wału oraz zrealizowania robot budowlanych zgodnie z ekspertyzą pn.: „Wał przeciwpowodziowy Wyspa Pucka km 3+420 - 8+720. Przyczyny osiadania, zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem. Możliwość naprawy.” zatwierdzoną do zrealizowania przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego”
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2 Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Usługa polegająca na sporządzeniu „Dokumentacji projektowej zamiennej i wszystkich dokumentów, koniecznych do wprowadzenia zmian formalnych, w tym zmiany klasy ważności wału oraz zrealizowania robót budowlanych zgodnie z ekspertyzą pn.: „Wał przeciwpowodziowy Wyspa Pucka km 3+420 - 8+720. Przyczyny osiadania, zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem. Możliwość naprawy.” zatwierdzonej do zrealizowania przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego”.
  Opracowanie obejmuje przede wszystkim :
  • Zaprojektowanie (odpowiedniego dla klasy budowli) zamknięcia obwałowania od km 0+000 przez odcinek wylotowy pompowni ZWiK do odpowiednio wyniesionego nabrzeża i ulicy Kanał Parnicki.
  • Doprowadzenie wału (i innych urządzeń przeciwpowodziowych) do terenu o rzędnych nie niższych 1.80 m npm Kr. w rejonie ulicy Kanał Parnicki.
  • Zamknięcie obwałowań na całym terenie objętym ochroną do rzędnych odpowiednich dla właściwej klasy wału,
  • Stabilizację ścianki szczelnej poprzez zaprojektowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych (kotwy gruntowe).
  • Dokumentacja projektowa na odbudowę wału Wyspa Pucka oraz ekspertyza znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

  2. W skład dokumentacji projektowej wchodzą, m.in.:
  1) projekt budowlany zamienny wraz z opiniami, uzgodnieniami, dokumentami wymaganymi przepisami
  szczególnymi uwzględniający zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych,
  w zakresie przebudowy wału przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej w km 0+000 – 8+770,
  zrealizowanych na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 268/2010, z dnia 19 listopada
  2010r., obejmujący:
  a) projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz.,
  b) projekt zagospodarowania terenu – 4 egz.,
  2) projekt wykonawczy – 4 egz.,
  a) projekt wykonawczy – w aspekcie uzupełnienia i uszczegółowienia projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji wszystkich robót budowlanych określonych w projekcie budowlanym,
  b) projekt wykonawczy ma zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą przede wszystkim rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych, instalacji i wyposażenia technicznego – w zakresie, w którym stopień szczegółowości lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczająca,
  c) projekt wykonawczy należy wykonać strukturalnie adekwatnie do założeń określonych
  w ustawie Prawo Budowlane dla projektów budowlanych i dotyczyć ma wszystkich rodzajów robót budowlanych, od robót przygotowawczych do robót wykończeniowych i zagospodarowania terenu,
  d) projekt wykonawczy ma zawierać opracowanie konstrukcji dokowej w miejscu przejazdu gospodarczego przez wał z zastosowaniem takich samych rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczających przed powodzią tereny przyległe do wału Wyspa Pucka, jak w miejscu istniejącej przeprawy promowej z wykorzystaniem systemu przeciwpowodziowego przegród mobilnych DPS 200;
 5. Wykonanie dokumentacji projektowych.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  a) Część 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej nabrzeża pionowego brzegu północnego Portu Zimowego w Toruniu na długości 390mb wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych
  b) Część 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej Remont nabrzeża cumowniczego o długości 40 m wraz z pogłębieniem basenu portu Chełmno wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych
  Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla danej Części zostały zawarte w Części III SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia.
  2. Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, do wykorzystania dokumentacji wymienionej w Części III SIWZ.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie zamawianej dokumentacji projektowej.
  4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji w okresie prowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane ogłoszonego w oparciu o niniejszą dokumentację.
  5. Autorskie prawa majątkowe sukcesywnie przekazywanej dokumentacji przechodzą w całości na Zamawiającego w dniu ich przekazania.
  6. Zakres i forma dokumentacji projektowej winny spełniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129 tj.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
  7. Dokumentacje projektowe stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opisu przedmiotu zamówienia - w postępowaniach na wykonawstwo robót.
  W związku z powyższym projektant, gdy używa znaków towarowych, patentów lub innych cech umożliwiających identyfikację produktu, materiału itd. jako pochodzącego od konkretnego producenta, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, winien dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym oraz wskazać minimalne parametry dopuszczalnych do stosowania rozwiązań równoważnych.
  8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z zachowaniem terminów oraz należytej staranności.
  9. Szczegółowe wymagania odnośnie formatów i formy przekazania przedmiotu zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia w Części III SIWZ.
  10. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wartości szacunkowe poszczególnych Części przedmiotowego postępowania nie przekraczają kwoty 30 000 euro.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności w obszarze jezior Wdzydzkich obejmującej podstrefę na terenie Gminy Lipusz
  Zamawiający: Gmina Lipusz, Lipusz
  Część I zamówienia - Koncepcja przebiegu szlaków pieszo-rowerowych na terenie gminy Lipusz
  Koncepcja przebiegu szlaków pieszo-rowerowych na terenie gminy Lipusz
  Zaprojektowanie przebiegu ok. 100 km (+- 5 km) szlaków rowerowych w 5 odcinkach od 10 do 30 km wzajemnie powiązanych. Szlaki powinny łączyć się ze szlakami sąsiednich gmin oraz siecią istniejących. Na przebiegu szlaków np. w punktach węzłowych należy zaprojektować 5 punktów odpoczynku składających się z drewnianych elementów: wiaty min 5 m2, ze stołem i ławami do siedzenia. Opracowanie tablicy mapy topograficznej z przebiegiem szlaków - skala 1 : 10 000
  Projekt zielonego punktu kontrolnego - stałej trasy marszu na orientację
  Zaprojektowanie rozmieszczenia punktów kontrolnych dla dwóch zielonych punktów kontrolnych w standardzie Fundacji Sport i Przyroda - Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników na wskazanym w załączniku terenie - załącznik nr 7 do SIWZ. Każdy zielony punkt musi obejmować min. 1 km2. Start przy Zespole Szkół w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7A. Opracowanie map topograficznych dla punktów oraz projektu map tablic informacyjnych. Projekt musi spełniać kryteria dla przyznania certyfikatu Zielonego Punktu Kontrolnego zgodnie z zasadami Fundacji Sport i Przyroda - Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników.
  Sporządzenie dokumentacji w wersji papierowej - 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej PDF.
  Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji konsultacji społecznych ( 2 spotkania ) dotyczących sporządzanego przedmiotu zamówienia. Konsultacje odbędą się w lokalu udostępnionym przez Zamawiającego.
  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  Część II zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
  Część II zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla następujących obiektów:
  I. Zagospodarowanie miejsca kąpieli nad Jeziorem Skrzynki Duże
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej:
  a) budowa zjeżdżalni o długości minimum 30 m, przejścia przez rów ( 523 przez 3 teren kolejowy ) oraz elementy małej architektury na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 97, 523 przez 3, 99 przez 1, 98, 888, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipusz w gminie Lipusz.
  b) budowa sieci wodociągowej o długości około 400-500 m do obsługi miejsca kąpieli nad Jeziorem skrzynki Duże na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 524, 523 przez 5, 523 przez 1, 1515, 97, 523 przez 2, 523 przez 3, 99 przez 1, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipusz w gminie Lipusz. Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 523 przez 5, 523 przez 1, 523 przez 2, 523 przez 3 stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S. A.
  c) przebudowa oraz budowa drogi gminnej prowadzącej do miejsca kąpieli nad jeziorem Skrzynki Duże biegnącej od drogi powiatowej nr 1934G do działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1515 ( obręb Lipusz, gmina Lipusz ) zgodnie z zakresem wskazanym na załączniku graficznym do niniejszej SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ. Podstawowe parametry: poszerzenie korony drogi do 5 m, nawierzchnia z kostki betonowej, klasa drogi D, oznakowanie itp. Inwestycja realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ). Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  II. Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno - turystycznej nad rzeką Wdą
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej:
  a) budowa ścieżki zdrowia na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 310 przez 10 część, 310 przez 13, 309 przez 1, 309 przez 2, 310 przez 9, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipusz w gminie Lipusz.
  b) zagospodarowanie terenu: urządzenia rekreacyjne, elementy małej architektury, oczka wodne, aleje, oświetlenie, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 310 przez 10 część, 310 przez 13, 309 przez 1, 309 przez 2, 310 przez 9, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipusz w gminie Lipusz. Obszar około 4,4 ha
  c) budowa sieci wodociągowej o długości około 200 m wraz z przyłączami wodociągowymi ( 6 sztuk ) zakończonymi studzienkami wodomierzowymi na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 310 przez 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Lipusz w gminie Lipusz.
  d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 200 m wraz z przyłączami kanalizacyjnymi ( 6 sztuk ) zakończonymi studzienkami inspekcyjnymi na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 310 przez 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Lipusz w gminie Lipusz.
  Zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów: zagospodarowanie miejsca kąpieli nad Jeziorem Skrzynki Duże, zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno - turystycznej nad rzeką Wdą, obejmuje sporządzenie następującego zakresu prac:
  Opracowanie studium wykonalności zgodnie z wytycznymi do studiów wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - 3 egzemplarze,
  Sporządzenie map do celów projektowych.
  Zakres dokumentacji do opracowania obejmuje w szczególności wykonanie:
  dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę tj.:
  projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (5 egzemplarzy);
  projektów wykonawczych (3 egzemplarze);
  przedmiarów robót (3 egzemplarze);
  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (3 egzemplarze), zgodnie z wymogami określonymi w:
  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
  Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egzemplarze), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
  Kosztorysów inwestorskich (2 egzemplarze), sporządzonych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).
  Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ze sztuką budowlaną.
  Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
  Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, by zapewnić konkurencyjność przy zamawianiu tych wyrobów uwzględniając zapis art. 30 ww. ustawy W przypadku użycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporządzić opis urządzeń oraz materiałów równoważnych wraz z określeniem parametrów równoważności.
  Zastosowane w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane (materiały i urządzenia) muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
  Dokumentację należy dostarczyć oprócz wersji papierowej również w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD z zachowaniem określonego formatu plików:
  dla rysunków - pliki w formacie dwg oraz pdf
  dla kosztorysów - pliki w formacie ath oraz pdf
  dla części opisowej - pliki w formacie doc oraz pdf.
  Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych.
  Uzyskanie zgód właścicieli na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych.
  Bieżące uzgadnianie prac projektowych i każdorazowe uzyskiwanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań projektowych.
  Sprawdzenie dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.
  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie na własny koszt wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii, sprawdzeń rozwiązań projektowych i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej m.in.:
  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z klauzulą ostateczności (w przypadku konieczności wykonania);
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z klauzulą ostateczności (w przypadku konieczności wykonania).
  decyzji o warunkach zabudowy z klauzulą ostateczności ( w przypadku konieczności wykonania )
  pozwoleń wodnoprawnych z klauzulą ostateczności ( w przypadku konieczności wykonania )
  w zakresie przebudowy oraz budowy drogi gminnej prowadzącej do miejsca kąpieli nad jeziorem Skrzynki Duże biegnącej od drogi powiatowej nr 1934G do działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1515 uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Udzielanie poprzez Zamawiającego odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania na etapie prowadzenia procedury przetargowej.Nieodpłatne uaktualnianie kosztorysów na żądanie Zamawiającego do czasu zakończenia inwestycji.
  Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji konsultacji społecznych ( 2 spotkania ) dotyczących sporządzanego przedmiotu zamówienia. Konsultacje odbędą się w lokalu udostępnionym przez Zamawiającego.
  Wspólny Słownik Zamówień CPV:
  71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
  71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,
  71313400-9 - Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne,
  71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów,
  71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
  71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
 7. Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Przebudowa wejścia do Portu Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jako załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa wejścia do Portu Darłowo, projektowanego na terenie działek nr 1/22, 1/25, 1/64, 1/8, 1/50, 1/56, 1/57, 1/58, 1/66, 1/92, 1/93, 1/94 obr. 2 m. Darłowo. 2.Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi a przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.). 2.Zlecane opracowanie w postaci raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinno spełniać wymogi określone w: a)Art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), b)postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2015 r. o sygn. WST-K-4211.8.2013.BM.11. 2.4. Zakres raportu winien zawierać informacje, o których mowa w art. 66 ustawy, tj.: 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: -charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, -główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, -przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 2)opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przy czym w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie związane jest z działalnością polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis tych elementów powinien zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia; 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 4)opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 5)opis analizowanych wariantów, w tym: -wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, -wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 6)określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 7)uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a)ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, b)powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c)dobra materialne, d)zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e)wzajemne oddziaływania między elementami, o których mowa w lit. a-d, f)bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej; 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: -istnienia przedsięwzięcia, -wykorzystywania zasobów środowiska, -emisji, 9)opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru, 10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 11) wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich (nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej), 12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploracji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport, 17)streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu, 18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport, 19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 5. W raporcie musi znaleźć się odniesienie do wszystkich punktów zawartych w postanowieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o sygn. WST-K-4211.8.2013.BM.11 z dnia 09.01.2015r.: 1) Przedstawienia szczegółowego opisu prac przygotowawczych do realizacji inwestycji (w tym opisu zagadnień związanych z transportem materiałów budowlanych) oraz prac przewidzianych do wykonania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji (sposobu i terminu ich wykonania, miejsca lokalizacji zaplecza budowy) i ich oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. 2)Opisu warunków środowiskowych w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia i w jego strefie oddziaływania. 3)Określenia granic obszaru objętego potencjalnym oddziaływaniem przedsięwzięcia. 4)Przedstawienia wyników inwentaryzacji siedliskowej, która powinna zawierać: -informacje o zastosowanej metodyce badań, -informacje o wszystkich siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach roślin objętych ochroną oraz wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1713), występujących na terenie planowanej inwestycji oraz w strefie jej oddziaływania, - mapę z rozmieszczeniem ww. siedlisk i gatunków roślin chronionych. 5)Przedstawienia listy wszystkich gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1713) zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania oraz w miejscu realizacji planowanej inwestycji, sporządzonej w oparciu o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz w jej strefie oddziaływania. 6)Wskazania na załączniku graficznym rozmieszczenia zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem tych siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony, których wyznaczono obszary Natura 2000, w odniesieniu do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu. 7)Przeprowadzenia analizy dotyczącej środowiska życia Morza Bałtyckiego w miejscu realizacji planowanej inwestycji, z uwzględnieniem poszczególnych grup organizmów występujących na tym obszarze (w szczególności organizmów bentosowych, ichtiofauny, awifauny i ssaków morskich). 8)Oceny zagrożenia negatywnymi oddziaływaniami podczas realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji na podlegające prawnej ochronie siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt, w tym te, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, w szczególności dla: -grupy bezkręgowców i ryb będących pożywieniem dla ptaków, -ikry ryb składanej na dnie lub larw ryb bytujących na dnie lub w strefie przydennej, mogącej stanowić lokalną bazę żerowiskową, -migracji i tarlisk ryb, -awifauny, -ssaków morskich, -obszarów w sąsiedztwie, w tym dla lęgowisk ptaków. 9)Przedstawienia propozycji działań minimalizujących lub kompensujących negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. 10)Przedstawienia w sposób graficzny lokalizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów Natura 2000 i innych obszarów cennych pod względem przyrodniczym. 11)Oceny wpływu przedmiotowej inwestycji na cel i przedmiot ochrony położonych w zasięgu oddziaływania inwestycji powierzchniowych form ochrony przyrody, w tym przedstawienia wpływu inwestycji na poszczególne przedmioty i cele ochrony, jak również na spójność i integralność obszarów Natura 2000 pozostających w zasięgu oddziaływania inwestycji. 12)Oceny przyjętych do realizacji w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego rozwiązań technicznych i technologicznych w kontekście prawnych uwarunkowań realizacji inwestycji wprowadzonych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 (Dz. U. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 2098) 13)Przedstawienia analizy skumulowanych oddziaływań na środowisko przedmiotowej inwestycji z innymi istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami, w szczególności tych, które mogą mieć znaczenie dla celu ochrony obszarów Natura 2000. 14)Analizy wariantowania przedmiotowej inwestycji, w szczególności oceny wpływu realizacji alternatywnych wariantów na poszczególne elementy środowiska, w tym gatunki roślin i zwierząt podlegające prawnej ochronie oraz siedliska przyrodnicze zinwentaryzowane na terenie przedmiotowych nieruchomości gruntowych oraz mieszczące się w zasięgu oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia. 15)Przedstawienia rozpoznania warunków środowiska gruntowo-wodnego w miejscu lokalizacji inwestycji. 16)Przeanalizowania wpływu na środowisko gruntowo-wodne planowanego przedsięwzięcia oraz wskazania zagrożeń oraz sposobów zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 17)Oceny realizacji inwestycji w odniesieniu do celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (oceny wpływu inwestycji na jakość wód powierzchniowych, z uwzględnieniem wskaźników jakości ekologicznej, w tym biologicznej, fizykochemicznej, substancji szkodliwych dla środowiska wodnego oraz chemicznej, w tym substancji priorytetowych). 18)Oceny realizacji inwestycji w odniesieniu do celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych (oceny wpływu inwestycji na jakość wód podziemnych, z uwzględnieniem wskaźników jakości fizykochemicznej wód oraz parametrów ilościowych). 19)Przedstawienia metod ewentualnego ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wodne w odniesieniu do zapisów wynikających z dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw. ramowej dyrektywy Wodnej (Dz.Urz. UE L327 z dnia 22 grudnia 2000 r.) i zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145 ze zm.). 20)Bilansu ilościowo - jakościowego odpadów wytwarzanych w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) z uwzględnieniem miejsc i sposobów magazynowania wytworzonych odpadów oraz sposobów ich późniejszego zagospodarowania. 21)Określenia sposobu postępowania w przypadku rozlewów substancji ropopochodnych oraz zapobiegania ich rozprzestrzenianiu. 22)Oceny wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko w związku z ewentualnym wystąpieniem sytuacji awarii polegającej na rozlewie substancji ropopochodnych. 23)Określenia wpływu potencjalnych sytuacji awaryjnych na gatunki oraz siedliska podlegające ochronie w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 wraz z odniesieniem się do przedmiotów ochrony poszczególnych obszarów morskich pozostających w zasięgu oddziaływania. 24) Określenia potencjalnych sposobów przeciwdziałania i usuwania skutków zaistniałej sytuacji awaryjnej. 25)Przedstawienia informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji uwzględniając emisję niezorganizowaną (transport materiałów koniecznych do wykorzystania w fazie realizacji, ruch pojazdów transportowych w obrębie miejsca lokalizacji inwestycji, itp.). 26)Zidentyfikowania źródeł emisji hałasu do środowiska zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji inwestycji, zidentyfikowania terenów chronionych akustycznie z uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli obowiązuje oraz istniejącego i planowanego zagospodarowania, określenia działań mających na celu zminimalizowanie tej emisji. 27)Oceny wpływu inwestycji na krajobraz kulturowy, w szczególności objęty rejestrem lub ewidencją zabytków. 28)Uzasadnienia braku transgranicznego oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska. 29)Przedstawienia rozwiązań chroniących środowisko z podziałem na działania planowane w fazie realizacji i w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. 30)Wskazania ewentualnych ograniczeń, jakim będzie podlegać rybołówstwo prowadzone w sąsiedztwie lokalizowanego przedsięwzięcia. 2.6. Szata graficzna 1)Wykonawca wykona Raport o oddziaływaniu na środowisko w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: -zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, - część opisowa zostanie sporządzona na komputerze, w formacie A4, -rysunki i mapy będą zaopatrzone w stosowne legendy i opisy umożliwiające odczytanie informacji w nich zawartych, -załączniki graficzne winny być wykonane w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień. 2)Przed przekazaniem raportu do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowaną szatę graficzną opracowania. 7.Dokumenty będące przedmiotem niniejszej umowy wykonać należy w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej. 8.Jeżeli wykonany dokument będący przedmiotem umowy będzie wymagał uzupełnienia lub poprawek, Wykonawca wykona je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. 9.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego udzielania wyjaśnień oraz wykonania uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskiwanej przez Zamawiającego oraz ewentualnym procesie odwoławczym, bez dodatkowego wynagrodzenia. 10.W ramach I etapu zostaną wykonane: 1.Analiza materiałów wyjściowych, danych literaturowych materiałów archiwalnych oraz otrzymanych od Zamawiającego opracowań projektowych; 2.Dokonanie oceny istniejących danych obserwacyjnych i pomiarowych oraz innych informacji dotyczących stanu środowiska i dóbr kultury, występujących uciążliwości, a także danych zawartych w istniejących opracowaniach dotyczących stanu środowiska; 3.Wykonanie obserwacji weryfikacyjnych w terenie, pomiarów, badań, obliczeń, ekspertyz oraz analiz potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia a możliwych do wykonania m.in. ze względu na czas trwania okresu wegetacyjnego i lęgowego ( zgodnie z pkt. 2 ust. 2.3 SIWZ). 4.Przedstawienie Zamawiającemu wstępnego projektu raportu, opracowanego na podstawie dotychczas przeprowadzonych obserwacji bądź pomiarów oraz informacji dot. inwestycji, przekazanych przez Zamawiającego. 11.W ramach II etapu zostaną wykonane: 1.Kontynuacja wykonanych w etapie I oraz wykonanie dalszych pomiarów, badań, obliczeń, ekspertyz oraz analiz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 2.Opracowanie wyników wykonanych dotychczas obserwacji w terenie, pomiarów, badań, obliczeń, ekspertyz i analiz wraz z uzyskaniem opinii i akceptacji Zamawiającego, w miarę konieczności dokonanie stosownych zmian i uzupełnień w treści opracowania, zgodnie z pkt. 2 ust. 2.3 SIWZ; 3.Przekazanie kompletnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego, wykonanego zgodnie z pkt. 2 ust. 2.3; 2,6; 2,7 SIWZ oraz zgodnie umową. 12.Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 71313440-1: Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego. 71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne. 2.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej na odbudowę pomostu widokowego nad jeziorem Łebsko w Klukach
  Zamawiający: Słowiński Park Narodowy, Smołdzino
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej na odbudowę pomostu widokowego nad jeziorem Łebsko w Klukach 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Prace poprzedzające opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej: a) wykonanie niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych oraz badań geotechnicznych; b) uzyskanie, w razie potrzeby, dodatkowych danych i warunków technicznych od gestorów sieci oraz postanowień i uzgodnień od innych podmiotów; c) opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, d) w razie potrzeby przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji wodno - prawnej, e) w razie nałożenia obowiązku sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko i operatu wodno - prawnego, f) wykonanie innych opracowań niezbędnych celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ; 2) Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego wchodzącego w skład dokumentacji projektowej z Działem Administracji Zamawiającego oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji Zamawiającego dla projektu budowlanego przed przystąpieniem do opracowania pozostałej części przedmiotu zamówienia. Ponadto należy uzyskać wszelkie inne uzgodnienia podmiotów zewnętrznych oraz ewentualne odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 3) Opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej; 4) Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; 5) Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 6) Wykonanie niezbędnych opracowań i uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót; 7) Wykonanie dwóch kompletów dokumentacji w wersji elektronicznej - na zasadach określonych w § 7 umowy, w tym w zapisie w PDF i dodatkowo rysunków w DWG, 8) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków wraz z niezbędną dokumentacją do właściwego organu w celu uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót, 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 10) Dostarczenie na bieżąco Zamawiającemu kopię wszelkiej korespondencji związanej z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień. Szczegółowy opis zakresu prac zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Opracowana dokumentacja posłuży do wykonania robót budowlanych na terenie Parku Narodowego i obszarach Natura 2000, na których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody

Inne osoby dla Maciejewski Stanisław (24 osoby):