Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Władysław

w KRS

Władysław Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Władysław
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1932 r., wiek 87 lat
Miejscowości:Niechmirów (Łódzkie), Sieradz (Łódzkie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrych Stanisław Józef, Andrzejczak Zdzisława Janina, Balcerzak Sławomir Jakub, Banaś Reike Małgorzata, Bednarek Kazimierz, Biegański Zbigniew Stanisław, Brydniak Zdzisława Maria, Chudecka Aleksandra, Dalecki Wiesław Józef, Dobruchowska Mirosława Maria, Dudczak Katarzyna Małgorzata, Durdyn Halina, Garłowski Marcin, Grabia Henryk Józef, Gruszczyńska Maria, Jakubczak Gabriela, Janas Leszek Michał, Janczak Monika, Jardzioch Łukasz, Jeziorski Marek, Kaczmarek Mariola, Kędzierska Krystyna Marianna, Kokoszka Krystyna, Kopydłowska Katarzyna, Kosakowska Danuta Władysława, Kosakowska Dorota, Król Grażyna, Kubiak Zygmunt Jan, Kucharska Maria, Makowski Krzysztof Mirosław, Markiewicz Danuta, Mikulec Maria, Mosiniak Zdzisław Stanisław, Nowak Józef, Piaskowski Andrzej Piotr, Piątek Emilia, Plesner Katarzyna, Sieradzki Jerzy, Sowiński Krzysztof, Stawska Lidia, Stempkowska Zofia Jadwiga, Szablińska Anna, Szymczak Grażyna, Wajgert Waldemar Andrzej, Wencławiak Roman, Więzowska Dorota Ewa, Wlazła Halina, Wojciechowska Czesława, Wrąbel Jolanta Antonina, Łuczak Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łebzuch Roman Mariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Archiwum Usługowe Akta Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000220530
 2. Bank Spółdzielczy W Sieradzu, Sieradz − KRS 0000144520
 3. High Innovative Detection Engineering Polska Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000757856
 4. Klub Sportowy Warta, Sieradz − KRS 0000168951
 5. Kółko Rolnicze W Dąbrowie Wielkiej, Dąbrowa Wielka − KRS 0000221969
 6. Łódzki Związek Piłki Nożnej, Łódź − KRS 0000176966
 7. Nasze Radio Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000121461
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Bogumiłowie, Bogumiłów − KRS 0000253743
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Dąbrowie Wielkiej, Dąbrowa Wielka − KRS 0000253480
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Gęsinie, Gęsina − KRS 0000207789
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Kliczkowie Wielkim, Kliczków Wielki − KRS 0000214883
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Ostrowie, Ostrów − KRS 0000184834
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Sokołowie, Sokołów − KRS 0000239668
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Strzałkach, Strzałki − KRS 0000197552
 15. Regionalna Izba Gospodarcza W Sieradzu, Sieradz − KRS 0000248846
 16. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Sieradz − KRS 0000188111
 17. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Im. Kazimierza Jagiellończyka W Sieradzu, Sieradz − KRS 0000242764
 18. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Z Pasją, Wróblew − KRS 0000529388
 19. Stowarzyszenie Nasza Przyszłość, Brzeźnio − KRS 0000390005
 20. Trio Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000613205
 21. Wrzos-chojne, Chojne − KRS 0000541383

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Axacom Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000177804
 2. Fabryka Firanek Malwa Sp. Z O.O., Burzenin − KRS 0000186511
 3. Fonia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000262132
 4. Hipokrates Sp. Z O.O., Wróblew − KRS 0000488768
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Sieradz − KRS 0000210882
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wart-milk, Sieradz − KRS 0000180751
 7. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Lututowie, Lututów − KRS 0000126783
 8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Dzierlinie, Dzierlin − KRS 0000363724
 9. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sieradzanka, Sieradz − KRS 0000060864
 10. Spółdzielnia Producentów Rolnych Wróblew, Wróblew − KRS 0000152569
 11. Stowarzyszenie Kupców Ziemi Sieradzkiej Nasz Sklep, Sieradz − KRS 0000166805
 12. Tres Sp. Z O.O., M.st. Warszawa − KRS 0000111265
 13. Wspólnik Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000134308
 14. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000 zł
  Zamawiający: Gmina Brzeźnio, Brzeźnio
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000 zł.
  a) Wysokość kredytu - 1 000 000 zł.

  b) Kredyt przeznaczony jest na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku;
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

  c) Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 31 grudnia 2013 roku.

  d) Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca począwszy od 2014 roku.

  e) Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych powiększony lub pomniejszony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania.
  W okresie kredytowania WIBOR 1M należy aktualizować raz na miesiąc, ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, wyliczony jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań tego miesiąca.


  f) Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca.

  g) Jednorazowa prowizja nie przekraczająca 1% od kwoty udzielonego kredytu powinna obejmować wszystkie pozostałe koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu.

  h) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  i) Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w transzach.
  Przewidywany termin uruchomienia I transzy w wysokości 600 000,00 zł w dniu podpisania umowy.
  Kolejne uruchomienie środków nastąpi w uzgodnieniu z Wykonawcą.

  j) Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy Gminy Brzeźnio.

  k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

  ł) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.


  Uwaga!
  Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołącza się następujące dokumenty:

  1) Uchwała Rady Gminy Brzeźnio Nr XXXIV/206/2013 z dnia 26 września 2013 r. roku
  w sprawie zaciągnięcia kredytu.

  Uchwały Rady Gminy Brzeźnio w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wraz ze zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźnio na lata 2013-2023, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Sieradzu dotyczące powyższych aktów znajdują się na stronie internetowej www.brzeznio.finn.pl w zakładce BUDŻET GMINY.
  Sprawozdania budżetowe dotyczące lat poprzednich i uchwały znajdują się również na stronie www.brzeznio.finn.pl w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

  W przypadku, gdy w/w dokumenty zdaniem Wykonawcy są niewystarczające do określenia zdolności kredytowej Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego
  o informacje pisemnie na adres Urzędu Gminy w Brzeźniu, faxem 43 820-36-71 lub
  e-mailem - eowczarek@brzeznio.pl,
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Burzenin, Burzenin
  1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1) Termin spłaty kapitału: 1grudzień 2017 r., 2) Waluta kredytu: złoty polski (PLN), 3) Kwota kredytu: 900 000,00 zł, 4) Karencja w spłacie kapitału: do 1 grudnia 2015 r. 5) Zamawiający ustala termin płatności odsetek (od rzeczywistego zadłużenia) na dzień: a)20-09-2014 r. b)01-04-2015 r. c)Pozostałe terminy płatności odsetek nastąpią w datach płatności rat kapitału. 6) Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: 01-12-2015 r. - 100 000,00 01-06-2016 r. - 200 000,00 01-12-2016 r. - 200 000,00 01-06-2017 r. - 200 000,00 01-12-2017 r. - 200 000,00 Razem 900.000,00 7) Stawka bazowa kredytu: WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M+ m (stała przez cały okres kredytowania marża banku), 8) Oprocentowanie będzie naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek, 9) Postawienie środków finansowych do dyspozycji 1-10-2013 roku (dla celów przygotowania oferty zakłada się jednorazowe wykorzystanie kredytu 1-10-2013 r.), 10) Termin przewidywanego wykorzystania środków finansowych w jednej transzy. 11) Prowizja nie przekraczająca 1,00 % od kwoty udzielonego kredytu powinna obejmować wszystkie pozostałe koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Prowizja ta będzie potrącona jednorazowo z kwoty kredytu w momencie postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. 13) Zabezpieczenie kredytu: weksel /in blanco/ z deklaracją wekslową. 14) Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołącza się następujące dokumenty: a) Uchwała Nr XXIX/175/12 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Burzenin na 2013 rok. b) Uchwała Nr IV/362/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Burzenin na 2013 rok. c) Zarządzenie Nr 185/2013 Wójta Gminy Burzenin z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin na lata 2013 - 2018. d) Uchwała Nr XXXIX/241/13 Rady Gminy Burzenin z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2013 roku. e) Uchwała Nr IV/200/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu w wysokości 900 000,00 zł. f) Sprawozdania budżetowe za rok 2010 (Rb-27S, Rb-28S, Rb NDS, Rb-Z, Rb-UZ) g) Sprawozdania budżetowe za rok 2011 (Rb-27S, Rb-28S, Rb NDS, Rb-Z, Rb-UZ) h) Sprawozdania budżetowe za rok 2012 (Rb-27S, Rb-28S, Rb NDS, Rb-Z, Rb-UZ) i) Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2013 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb NDS, Rb-Z) j) Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. k) Uchwała Nr IV/201/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin za I półrocze 2013 roku. 15) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni. 16) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Burzenin, Burzenin
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1) Termin spłaty kapitału: 01 czerwca 2018 r., 2) Waluta kredytu: złoty polski (PLN), 3) Kwota kredytu: 3 000 000,00 zł, 4) Karencja w spłacie kapitału: do 31 maja 2013 r., pierwsza rata kapitału i odsetek płatna 1 czerwca 2013 r. 5) Spłata odsetek: w datach płatności rat kapitału, od rzeczywistego zadłużenia, 6) Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: 1. 01.06.2013 - 273.000,00 2. 01.12.2013 - 273.000,00 3. 01.06.2014 - 273.000,00 4. 01.12.2014 - 273.000,00 5. 01.06.2015 - 273.000,00 6. 01.12.2015 - 273.000,00 7. 01.06.2016 - 273.000,00 8. 01.12.2016 - 273.000,00 9. 01.06.2017 - 273.000,00 10. 01.12.2017 - 273.000,00 11. 01.06.2018 - 270.000,00 Razem 3.000.000,00 7) Stawka bazowa kredytu: WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M + m (stała przez cały okres kredytowania marża banku), 8) Oprocentowanie będzie naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek, 9) Postawienie środków finansowych do dyspozycji 20 czerwca 2012 roku (dla celów przygotowania oferty zakłada się jednorazowe wykorzystanie kredytu 20 czerwca 2012 r.), 10) Termin przewidywanego wykorzystania środków finansowych w dwóch transzach -pierwsza transza - 1 800 000,00 zł do 30-06-2012 r. -druga transza - 1 200 000,00 zł do 15-12-2012 r. 11) Prowizja od uruchomienia kredytu: 0,00 %, 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu maksymalnie do 30 % jego wysokości bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, przy czym w takiej sytuacji zamawiający poinformuje wykonawcę o rezygnacji z pełnego wykorzystania kredytu w formie pisemnej do dnia 15-12-2012 r. Jeżeli zamawiający nie poinformuje wykonawcę o tym fakcie w wyżej wymienionym terminie kredyt w pełnej wysokości zostaje uznany za uruchomiony w tej dacie. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. 14) Zabezpieczenie kredytu: weksel /in blanco/ z deklaracją wekslową, 15) Dokumenty do oceny zdolności kredytowej zamawiającego, wg wyboru i potrzeb wykonawcy, są do wglądu w siedzibie zamawiającego. 16) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni, 17) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie.
 4. WYKONYWANIE USŁGI BANKOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ URZĘDU SKARBOWEGO W SIERADZU w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Sieradzu, Sieradz
  1. Przyjmowanie od podatników - bez obciążania wpłacającego opłatą - wpłat gotówkowych na niżej wymienione rachunki bankowe prowadzone w Narodowym Banku Polskim w Łodzi
  - 44 10101371 0023072223000000 - podatek dochodowy od osób fizycznych;
  - 47 10101371 0023072221000000 - podatek dochodowy od osób prawnych;
  - 94 10101371 0023072222000000 - podatek od towarów i usług;
  - 38 10101371 0023072227000000 - podatek od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych;
  - 32 10101371 0023072231000000 - należności z tytułu mandatów, grzywien, kar, kosztów egzekucyjnych i zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych;
  - 52 10101371 0023071891100000 - należności z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  - 82 10101371 0023072230000000 - kwot z tytułu wydatków budżetowych;
  - 21 10101371 0023071391200000 - kwot z tytułu sum depozytowych.
  2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych - bez obciążania opłatą - od poborców skarbowych na rzecz Urzędu Skarbowego w Sieradzu.
  3. Dokonywanie wypłat nadpłat i zwrotów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych osobom fizycznym, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nie są zobowiązani do posiadania rachunku bankowego - bez obciążania pobierającego opłatą,- ze środków pieniężnych przekazanych uprzednio przez Urząd Skarbowy w Sieradzu.
  4. Potwierdzanie dokonanych czynności bankowych odpowiednimi dokumentami.
  5. Przekazywanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe określone w pkt. 1 najpóźniej następnego dnia roboczego po ich dokonaniu.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego
  Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Sieradz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł, przeznaczonego na realizację: zadania pn. Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - Sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu.
  a) Kredyt w walucie - PLN.
  b) Spłata rat kapitałowo-odsetkowych następować będzie w okresach miesięcznych do 28 kaŜdego miesiąca w
  równych ratach, zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem spłat, zmienianym tylko w sytuacji zmiany
  WIBOR. Przez równe raty Zamawiający rozumie równe raty za wyjątkiem ostatniej wyrównującej raty.
  c) Spłata nastąpi tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, za rzeczywistą liczbę dni
  wykorzystania kredytu na podstawie stosownych dokumentów obciąŜeniowych, przy załoŜeniu, Ŝe rok liczy 365
  dni, na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą
  płatności.
  d) Przy obliczaniu raty za okres kredytowania stosuje się stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank
  Polski, ustaloną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego okres, za który nalicza się ratę.
  e) Kredyt z 5-tym dniem po zawarciu umowy postawiony będzie do dyspozycji zamawiającego w terminach i
  transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego łącznie 1 200 000,00 z wykorzystaniem do 29.06.2013 r.
  na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. Transze kredytu będą przelewane na konto wskazane przez
  Zamawiającego w terminie wskazanym w złoŜonym pisemnym wniosku przez Zamawiającego.
  f) Kredyt nie moŜe być obciąŜony innymi opłatami niŜ marŜa banku określona w ofercie Wykonawcy. W
  całym okresie kredytowym marŜa banku pozostaje na niezmienionym poziomie.
  g) Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do
  wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  h) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenie
  Powiatu Sieradzkiego.
 6. Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu, Brzeźnio
  Wysokość kredytu - 680.000,00 zł.
  Kredyt przeznaczony jest na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Umowa o przyznanie pomocy Nr 00080-6922-UM0500805/09).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II SIWZ.

  Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych, począwszy od dnia 31 stycznia 2011 roku.
  Okres karencji: do dnia 31 grudnia 2010 roku.
  Oprocentowanie kredytu zmienne.
  Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca.
  Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji zamawiającego w trzech transzach.
  Przewidywany termin uruchomienia poszczególnych transz.
  I transza w miesiącu maju 2010 roku - w wysokości 273 000,00 zł
  II transza w miesiącu sierpniu 2010 roku - w wysokości 273 000,00 zł
  III transza w miesiącu wrześniu 2010 roku - w wysokości 134 000,00 zł

  Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu, którego numer zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

  Przewiduje się spłatę kwoty około 399 000,00 zł stanowiącej 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na dzień 31 grudnia 2010 roku.

  O dokładnym terminie postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego bank zostanie poinformowany z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Inne osoby dla Maciejewski (710 osób):