Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Wojciech Piotr

w KRS

Wojciech Piotr Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:47 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bernfeld Janusz Tadeusz, Gołąb Grzegorz Adam, Kotowski Piotr, Matusiak Artur Stanisław, Nadstawny Marcin Sebastian, Stavik Andreas, Urbański Andrzej, Łuczak Jacek Franciszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Spyra Dariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kb Retail Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000710222
 2. Kone Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000095449
 3. Needo Kofi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000710359
 4. Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, Warszawa − KRS 0000166383
 5. Sd Serwis Dźwigowy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000398507
 6. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sagita Sport, Warszawa − KRS 0000118910
 7. Vanguard Logistics Services (poland) Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000176101
 8. Wineria Trade Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000363646

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eurostyl Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000135922
 2. Kone Dźwigi i Chodniki Ruchome Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000269071
 3. Kone Zachód Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000109623
 4. Lamina Auto Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000112138
 5. Sun Club Banaszek Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000058642

Powiązane przetargi (47 szt.):
 1. Serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych, Zielona Góra
  Serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego
 2. Usługa konserwacji dźwigów i drzwi automatycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa konserwacji dźwigów i drzwi automatycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 odrębne zadania, tj.: Zadanie nr 1 Usługa konserwacji i remontów dźwigów osobowych Zadanie nr 2 Usługa konserwacji i remontów drzwi automatycznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: w zakresie zadania nr 1: - „Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa”, tj. załącznik nr 2.1 do SIWZ, - „Wykaz dźwigów podlegających konserwacji i naprawom”, tj. załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8.1 do SIWZ, - „Zakres czynności”, tj. załącznik nr 3 do Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8.1 do SIWZ, w zakresie zadania nr 2: - „Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa”, tj. załącznik nr 2.2 do SIWZ, - „Wykaz drzwi automatycznych podlegających konserwacji i naprawom”, tj. załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8.2 do SIWZ, - „Zakres czynności”, tj. załącznik nr 3 do Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8.2 do SIWZ.
 3. Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji dźwigów osobowych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części
  Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji dźwigów osobowych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty odpowiednio w załącznikach: •Część 1: Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji trzech nowych dźwigów osobowych w budynku Żeńskiego Domu Studenckiego przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie – Załącznik nr 1.1 do SIWZ; Część 2: Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji nowego dźwigu osobowego(pożarowego) w budynku Collegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14 w Lublinie - Załącznik nr 1.2 do SIWZ
 4. USŁUGA KONSERWACJI I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH SP ZOZ W CHOSZCZNIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Choszczno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i towarowych zlokalizowanych w obiektach SPZOZ w Choszcznie szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego wraz z pozostałymi dokumentami przetargowymi. Zakres prac został określony w załączniku nr 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Usługi naprawy, serwisu i konserwacji schodów ruchomych i wind zlokalizowanych na PGE Narodowym w Warszawie
  Zamawiający: PL.2012+ Sp. z o. o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa, serwis i konserwacja schodów ruchomych i wind zlokalizowanych na PGE Narodowym w Warszawie
 6. Serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski - Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń transportu bliskiego w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Część 1 zamówienia: ilość urządzeń 19. Część 2 zamówienia: ilość urządzeń 26. Część 3 zamówienia: ilość urządzeń 15
 7. Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynkach: Centrum Nowych Technologii UW (CeNT I), CeNT II - Wydz. Fizyki UW i Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych UW (CeNT III) na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji dźwigów z napędem elektrycznym w budynkach: Centrum Nowych Technologii UW (CeNT I), CeNT II - Wydz. Fizyki UW i Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych UW (CeNT III) na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 (trzy) zadania: Zadanie nr 1: Świadczenie usług konserwacji dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nowych Technologii UW (CeNT I), na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy; Zadanie nr 2: Świadczenie usług konserwacji dźwigów z napędem elektrycznym w budynku CeNT II - Wydz. Fizyki UW, na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy; Zadanie nr 3: Świadczenie usług konserwacji dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych UW (CeNT III), na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
 8. Usługa modernizacji i serwisu eksploatacyjnego dźwigów w obiektach UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch dźwigów w obiektach Zamawiającego oraz serwis eksploatacyjny dźwigów opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ, w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Część 1 - Modernizacja dwóch dźwigów w obiektach UCK, opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Część 2 - Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego dźwigów w budynkach UCK. 3.W ramach przedmiotu zamówienia, w zakresie części 1, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie do końca I kwartału 2016 roku modernizacji dwóch dźwigów w budynku nr 12 przy ul. Dębinki 7 obejmującej swym zakresem, w szczególności: a)wymiany napędu drzwi kabinowych wraz ze sterownikiem i osprzętem, b)wymiany kontaktronów szybowych, c)wykonania skutecznej regulacji dźwigu po remoncie, d)wykonania i uzgodnienia w Urzędem Dozoru Technicznego (dalej: UDT) projektu technicznego modernizacji dźwigów, e)wykonania pomiarów elektrycznych ochronnych, f)rozruchu i uczestnictwa w badaniach doraźnych po modernizacji z UDT, g)udzielenia gwarancji na wykonaną usługę (okres ustalony w wyniku przetargu) oraz na części użyte do modernizacji na okres nie krótszy niż okres wskazany w gwarancji producenta części. 4.W ramach przedmiotu zamówienia, w zakresie części 2, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do : a) wykonania usług konserwacji w zakresie utrzymania zdolności techniczno - eksploatacyjnej oraz utrzymania w nieprzerwanym bezawaryjnym działaniu urządzeń dźwigowych wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ. b) całodobowego awaryjnego uwalniania osób i ładunków z urządzeń dźwigowych podanych w załączniku nr 6 do SIWZ w czasie reakcji na zgłoszenie ustalonym w wyniku przetargu. c) wykonywania napraw uszkodzonych urządzeń w czasie i terminie ustalonym w wyniku przetargu d) zapewnienie materiałów i części zamiennych dla konserwacji i napraw urządzeń podanych w załączniku nr 6 do SIWZ po cenach rynkowych zaakceptowanych przez zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia części Wykonawcy we własnym zakresie. Na zakup materiałów i części zamiennych do konserwacji i urządzeń podanych w załączniku nr 6 do SIWZ dostarczanych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy Zamawiający rezerwuje kwotę: 20 000,00 zł netto. Kwota ta stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. e) zapewnienie własnego transportu uszkodzonych urządzeń i mechanizmów do punktów serwisowych i z powrotem. f) przygotowanie urządzeń wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz uczestnictwo w czasie okresowych kontroli UDT. g) wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych przed okresową kontrolą UDT i odbiorach UDT po wykonanych naprawach. h) konserwacja każdego urządzenia będzie wykonywana jeden raz w miesiącu, po uprzednim poinformowaniu drogą mailową z min 48 h wyprzedzeniem zamawiającego i potwierdzona zbiorczym protokołem z danego miesiąca podpisanym przez zamawiającego i wykonawcę. i) po dokonaniu naprawy urządzenia wykonawca w ciągu 24 h powiadomi drogą mailową zamawiającego o przyczynach awarii i przedstawi opinię o dalszych możliwych problemach w pracy urządzenia. j) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo wykonanej konserwacji lub naprawy zamawiający złoży reklamację. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 3 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uznana zgodnie z żądaniem zamawiającego za przyjętą w całości k) dla sprawnej realizacji umowy wykonawca musi podać zamawiającemu nr telefonów kontaktowych do trzech osób upoważnionych do zorganizowania interwencji na zgłoszenie zamawiającego. l) o czasie rozpoczęcia i zakończenia reakcji na zgłoszenie wykonawca powiadomi zamawiającego: - telefonicznie w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00 - drogą elektroniczną po godz. 15.00 w dni robocze oraz dni wolne od pracy i święta ł) przed przystąpieniem oraz w czasie wykonywania prac konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o wyłączeniu urządzenia na wszystkich jego przystankach m) przeszkolenia (z podziałem na grupy) w zakresie obsługi dźwigów personelu Zamawiającego korzystającego z dźwigów w budynkach 15, 25, 32 przy ul. Dębinki 7, w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Terminy i ilość osób do przeszkolenia zostaną ustalone z Zamawiającym. 5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w pkt III. 2 niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części..
 9. Usługi konserwacji dźwigów i wind
  Zamawiający: PL.2012+ Sp. z o. o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są przeglądy i konserwacja dźwigów na Stadionie Narodowym w Warszawie
 10. Serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski - Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń transportu bliskiego w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Część 1 zamówienia: ilość urządzeń 19. Część 2 zamówienia: ilość urządzeń 23. Część 3 zamówienia: ilość urządzeń 15
 11. Usługa konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych zainstalowanych na terenie szpitala CMI w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest serwis eksploatacyjny dźwigów opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do : a. Wykonania usług w zakresie utrzymania w zdolności techniczno - eksploatacyjnej oraz utrzymania w nieprzerwanym bezawaryjnym działaniu urządzeń wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ przy użyciu narzędzi, testerów urządzeń i urządzeń, w szczególności wykonanie konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji i koniecznych w celu zapewnienia ich bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania w tym napraw mechanizmów i urządzeń dźwigowych wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ. b. Wykonania montaży i demontaży uszkodzonych w trakcie eksploatacji mechanizmów i urządzeń oraz wydanie orzeczeń technicznych dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ. c. Zapewnienie materiałów i części zamiennych dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ d. do stosowania części zamiennych dla których producent urządzeń wymienionych w załączniku 5 wyda zaświadczenie, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych urządzeń i są one tej samej lub nie gorszej jakości co części stosowane do montażu tych urządzeń e. Potwierdzenia kart napraw i przeglądów po wykonaniu usługi, elektronicznego raportu na wskazany adres mailowy z wszystkich działań zrealizowanych przez Wykonawcę. f. Zapoznania bezpośredniego użytkownika ze sposobem prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzeń, g. Dokonywania stosownych wpisów w paszportach technicznych tych urządzeń, h. Zapewnienie własnego transportu uszkodzonych mechanizmów i urządzeń do punktu serwisowego i z powrotem, i. Przygotowanie urządzeń wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz uczestnictwo w trakcie odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego (zwanym dalej UDT) j. do wykonania wymaganych pomiarów elektrycznych przed badaniem UDT k. uwzględnienie w cenie oferty części zamiennych i czasu pracy wynikających z prac konserwatorskich l. uwzględnienia w cenie oferty części zamiennych i czasu pracy wynikających z prac naprawczych. Pod pojęciem prac naprawczych kryją się prace, których konieczność wykonania jest konsekwencją zużywania się i psucia urządzeń w wyniku ich użytkowania. Nie dotyczy : usuwania skutków wandalizmu , modernizacji, nowych instalacji, przeróbek , dodatkowych urządzeń itp. m. uwalniania uwięzionych pasażerów (przy zapewnionym czasie reakcji do 60min.) n. pełnienia dyżuru Pogotowia Dźwigowego (przy zapewnionym czasie reakcji do 60min.) o. przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego obsługujących budynek CMI na wypadek konieczności uwolnienia uwięzionych osób w kabinie windy i z zakresu bezpiecznej obsługi windy
 12. Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  : Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje danej części - oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne UAM wymienione w załączniku 2 i 6 do SIWZ. Zasadniczym celem przeglądu konserwacyjnego jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd należy wykonywać - raz w miesiącu. Uwalnianie ludzi z kabin dźwigu musi nastąpić w ciągu 1 godziny. Przystąpienie do usuwania zgłoszonej awarii dźwigu musi nastąpić nie później niż po 2 godzinach
 13. Naprawa wyeksploatowanych dwóch biegów schodów ruchomych, zlokalizowanych w przejściu podziemnym dla pieszych przy Dworcu Centralnym skrzyżowanie Al. Jerozolimskich / ul. Chałubińskiego w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa
  Naprawa wyeksploatowanych dwóch biegów schodów ruchomych, zlokalizowanych w przejściu podziemnym dla pieszych przy Dworcu Centralnym skrzyżowanie Al. Jerozolimskich / ul. Chałubińskiego w Warszawie
 14. KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH SP ZOZ CHOSZCZNO.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Choszczno
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i towarowych zlokalizowanych w obiektach SP ZOZ Choszczno, w łącznej ilości 10 sztuk przez okres 2 lat od chwili podpisania umowy.
 15. Serwis Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) zamontowanych na obiektach i terenach m.st. Warszawy
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  Przedmiotem Zamówienia jest serwis następujących urządzeń: Część A: dźwigi KONE - załącznik nr 11 do SIWZ Część B: dźwigi MONITOR - załącznik nr 12 do SIWZ Część C: dźwigi OTIS - załącznik nr 13 do SIWZ Część D: schody KONE - załącznik nr 14 do SIWZ Część E: schody OTIS - załącznik nr 15 do SIWZ.
 16. wykonanie usług konserwacji i remontów dźwigów osobowych i drzwi automatycznych na okres 3 lat
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  wykonanie usług konserwacji i remontów dźwigów osobowych i drzwi automatycznych na okres 3 lat. Zamówienie podzielono na dwa zadania: zadanie nr 1 - usługi konserwacji i remontów dźwigów osobowych, zadanie nr 2 - usługi konserwacji i remontów drzwi automatycznych - zamówienie łącznie poniżej 207 000 euro.
 17. Przetarg nieograniczony na comiesięczną konserwację (serwisowanie), okresowe przeglądy techniczne oraz utrzymanie w ciągłym ruchu urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia awaryjnego dla 13szt. dźwigów zainstalowanych w obiektach Politechniki Poznańskiej podzielonych na pakiety.
  Zamawiający: Politechnika Poznańska, Poznań
  Przetarg nieograniczony na comiesięczną konserwację (serwisowanie), okresowe przeglądy techniczne oraz utrzymanie w ciągłym ruchu urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia awaryjnego dla 13szt. dźwigów zainstalowanych w obiektach Politechniki Poznańskiej podzielonych na pakiety.
 18. Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski Dział Techniczny, Zielona Góra
  Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego, zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń
 19. Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-024/2013.
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie prac konserwacyjnych i napraw w zakresie: Pakietu 1 26 szt. dźwigów (w tym jeden na gwarancji poz. 22 oraz dwa czasowo wyłączone z eksploatacji poz. 4 i 5) oraz jednego dźwignika hydraulicznego poz. 27, w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pakietu 2 dźwigu Prolift będącego na gwarancji w Domu Medyków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Oczki 1a. Pakietu 3 trzech dźwigów KONE będących na gwarancji w CBI Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63. Pakietu 4 czterech platform schodowych dla niepełnosprawnych będących na gwarancji, w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2.Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zawiera wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SIWZ.
 20. Przebudowa dźwigu w budynku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie
  Zamawiający: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest demontaż starego dźwigu towarowo-osobowego oraz dostaw amontaż i uruchomienie nowego dźwigu, wykonanie robót budowlanych według projektu budowlano-wykonawczego. W ramach prac budowlanych nastąpi przebudowa szybu z przekuciami w stropach i przesunięciem ścian dla większej kabiny. Całkowitej wymianie ulegnie system napędowy, tablica sterowa onz. TD zostanie zamontowana na III piętrze przy wejściu do windy. Parametry techniczne dźwigu: 1 sztuka typ> dźwig bez maszynowni o napędzie elektrycznym z automatycznym zjazdem pożarowym i po zaniknięciu napięcia . Udźwig 630 kg/8 osób Predkość: 1,0 m/s. Ilość przystanków : dojść 5/5 jednostronne. wysokość podnoszenia 14,75 m. całość od jednego dostawcy . Przygotowanie dźwigu do notyfikacji UDT.
 21. Naprawa i konserwacja dźwigów dla SGGW
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
 22. Serwis, prace konserwacyjne oraz prace naprawcze urządzeń transportu bliskiego (UTB), zamontowanych na obiektach administrowanych przez ZTM
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 23. Konserwacja, usuwanie awarii i drobne naprawy dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych na terenie ZGN Praga-Południe w 2013r.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Warszawa
 24. Usługa okresowej konserwacji i utrzymania w gotowości i sprawności techniczno-eksploatacyjnej wybranych dźwigów zamontowanych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 25. Obsługa i konserwacja dźwigów osobowych, towarowych i platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź
 26. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych w budynkach Kancelarii Sejmu wraz z usuwaniem awarii i wykonywaniem napraw
  Zamawiający: Kancelaria Sejmu RP, Warszawa
 27. Konserwacja i naprawy awaryjne dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kolista 22 w Katowicach
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 28. Usługi konserwacji i napraw dźwigów zainstalowanych w I Oddziale, II Oddziale i III Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, Warszawa
 29. Usługi konserwacji dźwigów i wind
  Zamawiający: Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o., Warszawa
 30. Świadczenie usług w zakresie konserwacji platform oraz dźwigów do przewozu osób niepełnosprawnych we Wrocławiu przy ul. Koszarowej, woj. dolnośląskie
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
 31. Konserwacja dźwigów osobowych
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 32. Konserwacja i utrzymanie pogotowia dźwigowego dźwigów zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta RP
  Zamawiający: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
 33. Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych zainstalowanych na terenie szpitala CMI w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 17 w okresie od 01.01.2012 do 01.01.2015
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 34. Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 35. KONTROLA, SERWIS I KONSERWACJA DŹWIGÓW I SCHODÓW RUCHOMYCH
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 36. Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych.
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 37. Przetarg nieograniczony na wykonanie serwisu gwarancyjnego i konserwacji wind KONE typu MonoSPACE z napędem elektrycznym szt. 4 zlokalizowanych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej
  Zamawiający: Politechnika Poznańska, Poznań
 38. usługa serwisowa polegająca na konserwacji dźwigów w budynku przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie
  Zamawiający: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Warszawa
 39. Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych i towarowych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 40. Konserwacja i utrzymanie dźwigów osobowych i towarowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 41. konserwacja 30 dźwigów
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
 42. KONTROLA, SERWIS I KONSERWACJA DŹWIGÓW I SCHODÓW RUCHOMYCH
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 43. Konserwacja i utrzymanie pogotowia dźwigowego dźwigów zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta RP
  Zamawiający: Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa
 44. Konserwacja techniczna i serwis dźwigów osobowych i towarowych w budynkach ZUS III Oddziału w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 i w budynku inspektoratu III Oddziału ZUS w Żyrardowie przy ul. Cichej 2/8
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, Warszawa
 45. Naprawa i konserwacja dźwigów dla SGGW
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
 46. Usługa KONE KONTAKT polegająca na podłączeniu dźwigu KONE do Całodobowego Centrum Zgłoszeniowego KONE
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 47. Wykonanie konserwacji dźwigów KONE z napędem elektrycznym, zainstalowanych w budynku dydaktycznym Kolegium Uniwersytetu w Pile przy ul. Kołobrzeskiej 15
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Inne osoby dla Maciejewski Wojciech Piotr (75 osób):