Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Zygmunt

w KRS

Zygmunt Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zygmunt
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Dobrzyca (Wielkopolskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczak Mirosława, Chowańska Romana, Dolata Marian Andrzej, Dolata Mieczysław, Fabisiak Tadeusz, Frąszczak Małgorzata, Gabryelczyk Maria Krystyna, Gertig Zdzisław Stanisław, Gniazdowska Teresa, Górna Danuta, Grala Izabela, Grycman Robert Tomasz, Grześkowiak Stanisław, Głuch Tadeusz, Hoffmann Grażyna, Jakubek Krystyna, Jasik Stefan, Koperniak Ryszard, Kołeczko Agnieszka Monika, Kołeczko Paweł Marek, Krawiecka Renata Małgorzata, Król Maria Jolanta, Kubiak Angelika Ewa, Leszczyńska Karolina Anna, Lis Roman, Maciejewicz Marzena Maria, Matyniak Anna, Nabzdyk Barbara Katarzyna, Osińska Wiesława, Palczewska Grażyna Maria, Pawlak Wojciech, Pawłowska Małgorzata Stanisława, Pluciński Adrian, Przepierzyńska Krystyna, Przybył Halina, Płócienniczak Violetta Łucja, Rosiak Mirosława Bogumiła, Rzeszowski Roman Piotr, Sobczak Marek Kazimierz, Stasik Marcin, Szemendera Magdalena, Szemendera Stanisław, Sztuder Michał Wacław, Wieja Maria, Wojciechowska Renata, Wójcik Agnieszka, Włodarczyk Henryk, Zybała Łucja Barbara
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Krzysztof, Dzierla Władysław, Górecki Bolesław, Głuch Józef, Haak Zbigniew, Jaworski Zygmunt, Komorniczak Stefan, Koperniak Ryszard, Kordus Zenon, Marcinek Stanisław, Matjasik Stanisław, Mikołajewicz Ludwik, Piękny Zdzisław, Prusak Elżbieta, Ramczewski Zdzisław, Rauchut Józef, Sobczak Paweł, Zydorek Bronisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Półrolniczak Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adrob Grupa Producentów Rolnych Sp. Z O.O., Uciechów − KRS 0000468909
 2. Bank Spółdzielczy W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000054640
 3. Gayor Grupa Producentów Rolnych Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000306542
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000181496
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000030861
 6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie W Rozdrażewie, Rozdrażew − KRS 0000029760
 7. Ludowy Klub Sportowy, Gołuchów − KRS 0000026030
 8. Miejsko - Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Odolanowie, Odolanów − KRS 0000013701
 9. Ochotnicza Straż Pożarna, Karminiec − KRS 0000003066
 10. Ochotnicza Straż Pożarna Izbiczno, Izbiczno − KRS 0000006395
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Galewie, Galew − KRS 0000006180
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Nabyszycach, Nabyszyce − KRS 0000512443
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Rozdrażewie, Rozdrażew − KRS 0000010761
 14. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Warszawa − KRS 0000246000
 15. Przedsiębiorstwo Solarbud Wojciech Pawlak, Jakub Pawlak Sp. J., Odolanów − KRS 0000070002
 16. Spółdzielcza Grupa Producentów Rolnych Dobr-tucz, Dobrzyca − KRS 0000404659
 17. Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej Jar-pek Plus, Golina − KRS 0000281453
 18. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000128355
 19. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Rozdrażewie, Rozdrażew − KRS 0000186704
 20. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji i Integracji Wsi Galew, Galew − KRS 0000405032
 21. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Inspiracje, Rozdrażew − KRS 0000258160
 22. Stowarzyszenie Nasz Uciechów, Uciechów − KRS 0000584390
 23. Stowarzyszenie Proekologiczne Ziemi Wielkopolskiej Proeko W Marszewie, Marszew − KRS 0000029379
 24. Stowarzyszenie Razem Dla Tarchał Wielkich i Okolicy, Tarchały Wielkie − KRS 0000462264
 25. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Przyszłości, Pleszew − KRS 0000261995
 26. Top Gajor Sp. Z O.O., Topola Mała − KRS 0000480902
 27. Top-kurczak Grupa Producentów Rolnych Sp. Z O.O., Topola Mała − KRS 0000467530

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000130192
 2. Grupa Producentów Rolnych Koźmin Wielkopolski Sp. Z O.O., Koźmin Wielkopolski − KRS 0000181414
 3. Krotoszyńska Spółdzielnia Producentów Wołowiny Krot-agro W Krotoszynie Ul. Zamkowy Folwark 11, Krotoszyn − KRS 0000240235
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-dobrzyca Z/s W Kowalewie, Kowalew − KRS 0000184452
 5. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 6. Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej Gol-maćko, Jarocin − KRS 0000442007
 7. Spółdzielczy Zakład Usługowo-handlowy Kółek Rolniczych W Odolanowie, Odolanów − KRS 0000189108
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa W Dobrzycy, Dobrzyca − KRS 0000186200
 9. Top-plon Sp. Z O.O., Topola Mała − KRS 0000391977
 10. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw Pomwitrus, Kotlin − KRS 0000032311
 11. Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Grupa Dobrzyca, Dobrzyca − KRS 0000213175

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  Przedmiotem zamówienia jest:

  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek

  1)Szczegóły zamówienia:
  -Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.
  -Kredyt zostanie udzielony w złotych polskich,
  -Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości kredytu,
  - Kredyt może być wykorzystywany w transzach „na żądanie”. O wysokości transzy Kredytobiorca poinformuje Bank,
  -Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ,
  -Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części - w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej i dodatkowych opłat,
  -Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko z części przyznanego kredytu. W w/w sytuacji zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z powodu niewykorzystania przyznanych środków finansowych.
  -Zakładany okres spłaty kredytu to 20.12.2023r. z okresem karencji w spłacie kapitału do 20.12.2017r. Odsetki spłacane będą miesięcznie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu.
  -Do wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć datę pełnej wypłaty na dzień 31.12.2016 r.
  -W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu na który składać będzie się oprocentowanie (obliczone na podstawie stawki WIBOR 1M z dnia 19.10.2016 r. powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym),
  - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco,
  -W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu przy założeniu, że:
  •Odsetki płatne będą miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
  •Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. Obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego polegająca na:
  1. przekazywaniu osobom uprawnionym posiadającym rachunki bankowe środków pieniężnych w terminach i wysokości wskazanych przez zamawiającego
  2. dokonywanie wypłat dla osób nie posiadających rachunków bankowych, realizowanych przez co najmniej 6 godzin dziennie w terminach ustalonych przez zamawiającego określonych w harmonogramie wypłat.
 3. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego roku 2014
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 500 000,00 zł /słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych /, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Okres kredytowania ustala się na lata 2015-2022. Spłata kapitału następować będzie w zgodnie z harmonogramem spłat rat zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę bazową WIBOR 6M plus stałą marżę banku. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu miesięcznie, przy rzeczywistej liczbie dni w roku 365/ 366. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 6M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, powiększonej o niezmienną marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami. Kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna. Zamawiający zastrzega sobie: - zmianę warunków spłaty kredytu zaakceptowanych przez Bank bez ponoszenia dodatkowych opłat. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie dokonywane w PLN. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający dołącza do SIWZ następujące dokumenty: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i miasta Odolanów za rok 2013 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2013 Uchwała nr XLII.325.13 z 30.12.2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości kwoty długu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu opisowym za I półrocze 2014r. Rb 28S sprawozdanie wykonania planu wydatków budżetowych za III kw. 2014r. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2014 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie za 2013 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2013 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości finansowania deficytu 2014 Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2014r. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw. 2014 Rb-NDS kwartalne sprawozdania o nadwyżce deficycie za III kwartał 2014 Uchwała nr XLIX.372.14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów
 4. UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 410 245 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  Przedmiotem zamówienia jest: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 410 245 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW Kredyt pobierany będzie : w jednej transzy na konto Urzędu Gminy Dobrzyca.
 5. Obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Obsługa w zakresie wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego

  Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  Nazwa: usługi bankowe Kod: 66110000-4
 6. Udzielenie kredytu złotowego w wysokości 3 281 000 PLN netto z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3 281 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.640.000,00
  Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów, Odolanów
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1640000.00 zł na okres 15 lat przeznaczonego na spłatę zaciagniętych kredytów i pożyczek
 8. UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  Przedmiotem zamówienia jest: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE
 9. UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  Przedmiotem zamówienia jest:
  UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY
 10. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2010
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  ZADANIE NR 1 - DOBRZYCA, STRZYŻEW
  Odśnieżanie 14,069km
  Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej dł. 12,139km

  ZADANIE NR 2 - LUTYNIA, RUDA, FABIANÓW, SOŚNICA, IZBICZNO
  Odśnieżanie - 14,531km
  Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej dł. 6,840km

  ZADANIE NR 3 - DOBRZYCA (ul. Olesie, Wybudowanie), GALEW, TRZEBIN, POLSKIE
  OLĘDRY
  Odśnieżanie - 23,275km
  Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej dł. 3,20km

  ZADANIE NR 4 - KOŹMINIEC, KARMIN, KARMINIEC, GUSTAWÓW, NOWY KARMIN, TRZEBOWA, CZARNUSZKA
  Odśnieżanie 17,395km
  Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej dł. 2,290 km
 11. Udzielenie i obsługa Gminie i Miastu Odolanów długotwerminowego kredytu złotowego w wysokości 1700000.00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta, Odolanów
  Udzielenie Gminie i Miastu Odolanów długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1700000.00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 350000.00 zł, spłatę wczesniej zaciągnietyc h pożyczek i kredytów - 1350000.00 zł
 12. UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 4 000 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE DOBRZYCA
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 4 000 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE DOBRZYCA
 13. Udzielenie Gminie i Miastu Odolanów długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.500.000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta, Odolanów
  Udzielenie Gminie i Miastu Odolanów kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu GiM Odolanów
 14. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W ROKU 2009
  Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Dobrzyca
  ZADANIE NR 1 - DOBRZYCA, STRZYŻEW
  Odśnieżanie 13,869km
  Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości
  12,139km

  ZADANIE NR 2 - LUTYNIA, FABIANÓW, SOŚNICA, IZBICZNO
  Odśnieżanie - 14,531km
  Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 6,49km

  ZADANIE NR 3 - DOBRZYCA (ul. Olesie, Wybudowanie), GALEW, TRZEBIN, POLSKIE
  OLĘDRY
  Odśnieżanie - 23,275km
  Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 3,20km

  ZADANIE NR 4 - KOŹMINIEC, KARMIN, KARMINIEC, GUSTAWÓW, NOWY
  KARMIN, TRZEBOWA, CZARNUSZKA
  Odśnieżanie 17,395km
  Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 2,290 km

Inne osoby dla Maciejewski (710 osób):