Kogo reprezentuje osoba

Mącik Milena Beata

w KRS

Milena Beata Mącik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Milena
Drugie imię:Beata
Nazwisko:Mącik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1996 r., wiek 24 lata
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gurbiel Jacek, Mącik Elżbieta Danuta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiącek Jadwiga
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gurbiel Jacek, Mącik Elżbieta Danuta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zbyszyński Jerzy Romuald

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gurbiel Jacek, Mącik Elżbieta Danuta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiącek Jadwiga
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gurbiel Jacek, Mącik Elżbieta Danuta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zbyszyński Jerzy Romuald

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów Urbanistyki i Archtektury E.m. Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000074188
 2. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Lublin − KRS 0000215158
 3. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, Lublin − KRS 0000311688
 4. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Oddział W Lublinie, Lublin − KRS 0000122122
 5. Pr Projekt Gurbiel Chołdzińska Sp. J., Warszawa − KRS 0000413385
 6. Studio Dokumentacji Projektowej Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000142812
 7. Travel Senior Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000394933
 8. Watra Travel Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000186859

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Btw Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000180129
 2. Edbud Lublin Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000333753
 3. Lubelskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000026483

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. wykonania prac analitycznych koniecznych do opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu przygotowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowań Gminy Niedrzwica Duża zgodnego ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015r poz 199).
  Zamawiający: Gmina Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac analitycznych dotyczących:
  istniejącego zagospodarowania gminy w zakresie : inwentaryzacji terenów zainwestowanych z podziałem na funkcje, zebrania danych dotyczących : powierzchni zabudowy z podziałem na poszczególne funkcje, struktury demograficznej gminy ,stanu infrastruktury technicznej obsługującej gminę z uwzględnieniem inwestycji w trakcie realizacji i przesądzonych, stanu infrastruktury społecznej z oceną standardów zaspokojenia potrzeb
  analizy prognoz ,potrzeb i możliwości rozwojowych gminy na najbliższe 30 lat w kontekście : prognoz demograficznych, planowanych nakładów inwestycyjnych gminy do 2046roku, analizy rezerw rozwojowych przewidzianych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie bilansu wnioskowanych nowych terenów do zainwestowania z podziałem na funkcje, a także ustalenie kryteriów kwalifikacji nowych nowych terenów rozwojowych oraz wykonania w związku z powyższym części graficznej zawierającej plansze analityczne, schematy i wykresy. Zakres powyższych prac musi wypełniać stawiane im wymagania zawarte w art. 10 znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz.U.z 2015r poz 199) i prowadzić do określenia zapotrzebowania Gminy na nową zabudowę i delimitacji terenów które objęte zostaną poprawionym projektem zmiany studium wraz z opracowaniem prognozy finansowej.