Kogo reprezentuje osoba

Maćko Bożena

w KRS

Bożena Maćko

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bożena
Nazwisko:Maćko
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Głubczyce (Opolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maćko Daniel

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Damp;j Development Maćko Sp. J., Głubczyce − KRS 0000747182
 2. Development D Sp. Z O.O., Głubczyce − KRS 0000862175
 3. Drd Green Energy Sp. Z O.O., Bogatynia − KRS 0000887635
 4. Kgdm Development Sp. Z O.O., Głubczyce − KRS 0000851033
 5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Maćko Sp. J., Głubczyce − KRS 0000458250

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Przebudowa części pomieszczeń piwnicy w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach PN / 4 / III / 15
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Głubczyce
  1. Przebudowa części pomieszczeń piwnicy w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 2. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsc objętych niniejszym zamówieniem w obecności jednego z pracowników Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu chęci przybycia. 3. Ogólny zakres robót do wykonania: A. Zakres robót przewidziany w niniejszym postępowaniu przetargowym opisany jest dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część SIWZ. Załączony do SIWZ Przedmiar robót jest szacunkowym określeniem ilości robót, nie uwzględniającym wszystkich wymogów SIWZ w tym dokumentacji projektowej i STWiORB. B. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesieniem dokonanych zmian zawierającą między innymi: dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów i badań. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formatach pdf i dwg. b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, c) Organizację ruchu i oznakowanie budowy, d) Próby i odbiory z udziałem Zamawiającego, e) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, f) Prowadzenie prac w sposób nie utrudniający funkcjonowanie szpitala