Kogo reprezentuje osoba

Maćkowiak Agata Maria

w KRS

Agata Maria Maćkowiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agata
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Maćkowiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Dębno Polskie (Wielkopolskie), Rawicz (Wielkopolskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Giżewski Marian Stanisław, Pawlicka Edyta, Pieprzyk Marek

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grocholska Karolina, Olszak Alicja Marlena, Olszak Sławomir Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pieprzyk Maria Helena
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawlicka Edyta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agroenergia Sp. Z O.O., Rychnów − KRS 0000318450
 2. Agromax Olszak Sp. Z O.O., Dębno Polskie − KRS 0000340336
 3. Agromech Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000470962
 4. Agroplon Grupa Pieprzyk Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000362611
 5. Bioestry Sp. Z O.O., Góra − KRS 0000246714
 6. Dawrol Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000750005
 7. Dbp Products Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000059219
 8. Fabryka Urządzeń Technicznych Alcon Sp. Z O.O., Żmigród − KRS 0000041635
 9. Gościejewice Sp. Z O.O., Sowiny − KRS 0000492387
 10. Grupa Mleczna Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000463864
 11. Grupa Warzywna Sp. Z O.O., Skokowa − KRS 0000375273
 12. Namysłowska Spółdzielnia Producentów Rzepaku, Bukowie − KRS 0000282326
 13. Namysłowska Spółdzielnia Producentów Zbóż, Bukowie − KRS 0000280822
 14. Pieprzyk Family Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000733926
 15. Piorol Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000580344
 16. Polgrzyb Sp. Z O.O., Góra − KRS 0000560611
 17. Polskie Ziarno Sp. Z O.O., Rychnów − KRS 0000732163
 18. Producenci Buraków Sp. Z O.O., Skokowa − KRS 0000491590
 19. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Agro-tim Sp. Z O.O., Brzezina − KRS 0000015436
 20. Przedsiębiorstwo Rolne Nadodrze Sp. Z O.O., Gościejewice − KRS 0000122512
 21. Przedsiębiorstwo Rolniczo - Usługowe Proagro Sp. Z O.O., Skokowa − KRS 0000121427
 22. Przedsiębiorstwo Rolno-handlowe Kłos Sp. Z O.O., Rychnów − KRS 0000032495
 23. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Alicja Sp. Z O.O., Dębno Polskie − KRS 0000130568
 24. Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Polmech Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000124969
 25. Rawicka Grupa Ziemniaczana Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000375285
 26. Stowarzyszenie Właścicieli i Dzierżawców Patronackich Stacji Paliw Polskiego Koncernu Naftowego S.A. Region Południowo-zachodni, Wrocław − KRS 0000072758
 27. The Cash Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000740549
 28. Złoty Plon Sp. Z O.O., Rychnów − KRS 0000732078

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Db Spółka Budowlana Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000149845
 2. Dbp Eko Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000337898
 3. Ekogaz Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000332917
 4. Petrobaza Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000066966
 5. Polska-legumes Sp. Z O.O., Ryczeń − KRS 0000206370
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Agrokal Sp. Z O.O., Gościejewice − KRS 0000051060
 7. Przedsiębiorstwo Rolne Barycz Sp. Z O.O. W Ryczeniu, Ryczeń − KRS 0000127572
 8. Przedsiębiorstwo Rolne Czernina Sp. Z O.O.., Gościejewice − KRS 0000042785
 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pieprzyk Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000136518
 10. Rolgos Sp. Z O.O., Gościejewice − KRS 0000151058
 11. Rolmax Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000471870

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. ZZP-2380-9/2015 Mycie pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie mycia oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 15 odrębnych
  zadań
 2. Dostawa oleju napędowego i opałowego w 2014 r.
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, Kąty Wrocławskie
  Dostawa: oleju napędowego w ilości około 83 700 litrów i oleju opałowego w ilości około 13 300 litrów. Dostawy winne być realizowane transportem samochodowym Dostawcy do stacji paliw Zamawiającego
 3. Dostawa paliw płynnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w 2014 roku
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie paliw pojazdów służbowych oraz maszyn roboczych i urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego w 2014 roku w planowanych ilościach:
  - olej napędowy - około 18.000 litrów,
  - etylina 95 - około 1.000 litrów
  oraz jednorazowa dostawa oleju opałowego na potrzeby grzewcze Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu w ilości 7000 litrów.
 4. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz w 2014 roku, w szczególności dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, pojazdu służbowego oraz innych pojazdów i sprzętu wskazanych w załączniku do umowy. Niniejsze zamówienie obejmuje również dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze kotłowni zlokalizowanej na osiedlu Sarnowa w Rawiczu przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 1. Zakup paliw płynnych musi się odbywać na terenie Gminy Rawicz. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta - gminy Rawicz we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo. W ofercie można podać stacje paliw spełniające warunki udziału w postępowaniu przewidziane do realizacji zamówienia z podaniem ich miejsca położenia (adresu), numeru telefonu kontaktowego oraz dane osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia (pkt 14 oferty). Olej opałowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem do kotłowni zlokalizowanej w Rawiczu Osiedle Sarnowa przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz) w ilościach wg złożonego zapotrzebowania w terminie podanym przez Zamawiającego w zamówieniu. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, dane osobowe kierowcy, jego czytelny podpis itd. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz.1200 ze zmianami) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1058 ) oraz z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr 4 poz. 30). 2. Szacunkowa wielkość i asortyment zapotrzebowania paliw płynnych dla środków transportu oraz potrzeby grzewcze podano niżej: 1) benzyna Pb-95 - 6.180 litrów 2) Olej opałowy lekki - 15.000 litrów 3) Olej napędowy - 2.650 litrów Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu paliwa w ilościach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Ponadto zamówienie obejmuje możliwość zakupu innych produktów niezbędnych do utrzymania i konserwacji pojazdów, sprzętu pożarniczego i kosiarek (np. olej silnikowy, dodatki do paliw, płyny, drobne akcesoria samochodowe itp.) - w zależności od potrzeb. Akcesoria te nie zostały uwzględnione w formularzu oferty i nie podlegają ocenie. Cenami za te produkty będą aktualne ceny obowiązujące na stacji Wykonawcy w dniu ich zakupu. 3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa opublikowana przez PKN ORLEN obowiązująca w dniu zakupu i marża Wykonawcy. 4. Szczegółowy wykaz pojazdów posiadających prawo do tankowań będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów poprzez zmianę załącznika do umowy
 5. Dostawy paliw płynnych do maszyn, urządzeń i środków transportu oraz na potrzeby grzewcze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w 2013 roku.
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Rawicz
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie paliw w pojazdach służbowych i urządzeniach oraz maszynach roboczych eksploatowanych przez ZAMAWIAJACEGO w 2013 roku w łącznych ilościach:
  - olej napędowy - około 21.000 litrów
  - etylina - około 1.000 litrów.
  2. Zamówienie obejmuje również jednorazową dostawę oleju opałowego na potrzeby grzewcze Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu w ilości 7.000 litrów.
  3. Parametry jakie winien spełniać olej opałowy:
  > gęstość w 15 st C ( kg/m3 ) - 827
  > zawartość siarki ( % ) - 0,06
  > barwa - czerwona.
  4. Wraz z dostawą oleju opałowego WYKONAWCA winien dostarczyć świadectwo jakości oleju opałowego.
  5. Dostawa oleju opałowego jest przewidziana na 8 tydzień 2013 roku.
  6. Cena ofertowa dotycząca jednorazowej dostawy oleju opałowego winna zawierać transport loco Stacja Uzdatniania Wody w Załęczu k.Rawicza.
  7. Wyżej wymienione ilości sukcesywnych zakupów paliw płynnych mogą ulec zmianie w ciągu 2013 roku zgodnie z potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO.
  8. Sukcesywne wydawanie paliw do pojazdów służbowych następować będzie na najbliższej dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO tj. Rawicz ul. Półwiejska 20 stacji paliw wskazanej przez WYKONAWCĘ.
 6. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz.
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz, w szczególności dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, pojazdu służbowego oraz innych pojazdów i sprzętu wskazanych w załączniku do umowy. Zamówienie obejmuje również dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze kotłowni zlokalizowanej na osiedlu Sarnowa w Rawiczu przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 1. Zakup paliw płynnych musi się odbywać na terenie Gminy Rawicz. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta - gminy Rawicz we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo. Olej opałowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem do kotłowni zlokalizowanej w Rawiczu Osiedle Sarnowa przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz) w ilościach wg złożonego zapotrzebowania w terminie podanym przez Zamawiającego w zamówieniu. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, dane osobowe kierowcy, jego czytelny podpis itd. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz.1200 ze zmianami) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 ) oraz z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr 4 poz. 30). 2. Szacunkowa wielkość i asortyment zapotrzebowania paliw płynnych dla środków transportu oraz potrzeby grzewcze podano niżej: 1) benzyna Pb-95 - 5.900 litrów 2) Olej opałowy lekki - 15.000 litrów 3) Olej napędowy - 2.650 litrów. Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Ponadto zamówienie obejmuje możliwość zakupu innych produktów niezbędnych do utrzymania i konserwacji pojazdów, sprzętu pożarniczego i kosiarek (np. olej silnikowy, dodatki do paliw, płyny, drobne akcesoria samochodowe itp.) - w zależności od potrzeb. Akcesoria te nie zostały uwzględnione w formularzu oferty i nie podlegają ocenie. Cenami za te produkty będą aktualne ceny obowiązujące na stacji Wykonawcy w dniu ich zakupu. 3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa opublikowana przez PKN ORLEN obowiązująca w dniu zakupu i marża Wykonawcy. 4. Szczegółowy wykaz pojazdów posiadających prawo do tankowań będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów poprzez zmianę załącznika do umowy
 7. Mycie pojazdów służbowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego
 8. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.
  Zamawiający: Gmina Ścinawa, Ścinawa
  1) Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje nw. zakres czynności: a) Wykonawca dostarczać będzie we własnym zakresie olej opałowy do siedziby Zamawiającego tj.: Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa pod adres ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa w godzinach od 8.00 do 15.00, nie obciążając go kosztami przewozu paliwa; b) Wykonawca sukcesywnie dokonywać będzie dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości wskazanej w pkt 3 ppkt 2 lit. c w terminie 3 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia potwierdzonego e-mailem lub fax-em przez Zamawiającego. W przypadku, gdy termin dostawy upływa w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, wówczas dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu roboczym, przypadającym bezpośrednio po tych dniach; c) Zamawiający zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy zlecać jednorazowe zapotrzebowanie oleju opałowego lekkiego w ilości nie mniejszej niż 1000 litrów i nie większej niż 4000 litrów; d) w okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie 12 000 litrów (słownie: dwanaście tysięcy litrów) oleju opałowego. Ostateczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w związku z czym ilość zamówionych w okresie obowiązywania umowy litrów oleju opałowego może być niższa niż określona w niniejszej umowie; e) Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości towaru niż wskazane w pkt 3 ppkt 2 lit. d. f) olej opałowy dostarczany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewozu przedmiotu umowy wyposażonymi w legalizowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi) urządzenia pomiarowe do odmierzania ilości wydanego oleju (przepływomierze) dopuszczone do realizacji rozliczeń; g) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania stałej ceny za jeden litr oleju opałowego przez okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem gdy w czasie trwania umowy nastąpią zmiany poziomu cen oleju opałowego na rynku polskim (niezależnie od Wykonawcy), strony dokonają indeksacji ceny za jeden litr według następującej formuły: Cd = Cpknd - (Cpkno - Co) Gdzie: Cd - cena za litr z dnia dostawy Cpknd - cena hurtowa za litr z dnia dostawy Cpkno - cena hurtowa za litr z dnia złożenia oferty Co - cena oferowana za litr z dnia złożenia oferty Zmiana ceny nastąpi automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na stronie internetowej producenta paliw podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym; h) dostarczany olej opałowy lekki musi spełniać wszystkie parametry wskazane w Polskiej Normie PN-C-96024:2011: 1) gęstość w temperaturze 15°C - nie większa niż 0,860 Mg/m3 2) lepkość kinematyczna w temp. 20°C - nie większa niż 6,0 mm2/s 3) wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 4) temperatura zapłonu - nie mniejsza niż 56°C 5) temperatura płynięcia - nie wyższa niż -20°C 6) zawartość siarki - nie większa niż 0,10% (m/m) 7) zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg 8) zawartość stałych ciał obcych - nie większa niż 24 mg/Kg 9) pozostałość po spaleniu - nie większa niż 0,01% 10)barwa czerwona.
 9. Dostawy paliw płynnych do maszyn, urządzeń i środków transportu oraz na potrzeby grzewcze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w 2012 roku.
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Rawicz
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie paliw w pojazdach służbowych i urządzeniach oraz maszynach roboczych eksploatowanych przez ZAMAWIAJACEGO w 2012 roku w łącznych ilościach:
  - olej napędowy - około 19.100 litrów,
  - etylina - około 1.100 litrów.
  2. Zamówienie obejmuje również jednorazową dostawę oleju opałowego na potrzeby grzewcze Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu w ilości 7.500 litrów.
  3. Parametry jakie winien spełniać olej opałowy:
  > gęstość w 15 st C ( kg/m3 ) - 827
  > zawartość siarki ( % ) - 0,06
  > barwa - czerwona.
  4. Wraz z dostawą oleju opałowego WYKONAWCA winien dostarczyć świadectwo jakości oleju opałowego.
  5. Dostawa oleju opałowego jest przewidziana na 5 tydzień 2012 roku.
  6. Cena ofertowa dotycząca jednorazowej dostawy oleju opałowego winna zawierać transport loco Stacja Uzdatniania Wody w Załęczu k/Rawicza.
  7. Wyżej wymienione ilości sukcesywnych zakupów paliw płynnych mogą ulec zmianie w ciągu 2012 roku zgodnie z potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO.
  8. Sukcesywne wydawanie paliw do pojazdów służbowych następować będzie na najbliższej dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO tj. Rawicz ul. Półwiejska 20 stacji paliw wskazanej przez WYKONAWCĘ.
 10. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz , w szczególności dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, pojazdu służbowego oraz innych pojazdów i sprzętu wskazanych w załączniku do umowy. Niniejsze zamówienie obejmuje również dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze kotłowni zlokalizowanej na osiedlu Sarnowa w Rawiczu przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 1. Zakup paliw płynnych musi się odbywać na terenie Gminy Rawicz. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta - gminy Rawicz we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo. Olej opałowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem do kotłowni zlokalizowanej w Rawiczu Osiedle Sarnowa przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz) w ilościach wg złożonego zapotrzebowania w terminie podanym przez Zamawiającego w zamówieniu. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, dane osobowe kierowcy, jego czytelny podpis itd. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz.1200 ze zmianami) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 ) oraz z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr 4 poz. 30). 2. Szacunkowa wielkość i asortyment zapotrzebowania paliw płynnych dla środków transportu oraz potrzeby grzewcze podano niżej: 1) benzyna Pb-95 - 5.730 litrów 2) Olej opałowy lekki - 15.000 litrów 3) Olej napędowy - 2.640 litrów Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Ponadto zamówienie obejmuje możliwość zakupu innych produktów niezbędnych do utrzymania i konserwacji pojazdów, sprzętu pożarniczego i kosiarek (np. olej silnikowy, dodatki do paliw, płyny, drobne akcesoria samochodowe itp.) - w zależności od potrzeb. Akcesoria te nie zostały uwzględnione w formularzu oferty i nie podlegają ocenie. Cenami za te produkty będą aktualne ceny obowiązujące na stacji Wykonawcy w dniu ich zakupu. 3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa opublikowana przez PKN ORLEN obowiązująca w dniu zakupu i marża Wykonawcy. 4. Szczegółowy wykaz pojazdów posiadających prawo do tankowań będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów poprzez zmianę załącznika do umowy