Kogo reprezentuje osoba

Macur Eugeniusz

w KRS

Eugeniusz Macur

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Eugeniusz
Nazwisko:Macur
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1939 r., wiek 83 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jończy Tretyn Izabela, Macur Maciej Lech, Macur Maria Bożena, Macur Michał Piotr, Macur Tomasz Krzysztof, Macur Wojciech Igor

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Abc Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000236101
 2. Seoway Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000458459

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Galego Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000376293

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. sukcesywne świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Działu Spraw Studenckich
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Działu Spraw Studenckich, z możliwością skorzystania z prawa opcji polegającej na zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy zamówienia podstawowego o dodatkową liczbę pokoi określoną w formularzu rzeczowo-cenowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawierają zał. nr 5 i 6 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach podanych w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, a Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwać odszkodowanie z tego tytułu, jak również nie będzie on uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości zamówienia podstawowego lub zamówienia objętego prawem opcji, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
 2. świadczenie usługi hotelarskiej dla wykładowców i uczestników warsztatów Statystyka i Analiza Danych II oraz wykładowców i uczestników konferencji Differential Equations and Applications na potrzeby projektu Centrum Zastosowań Matematyki Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
  świadczenie usługi hotelarskiej dla wykładowców i uczestników warsztatów Statystyka i Analiza Danych II oraz wykładowców i uczestników konferencji Differential Equations and Applications na potrzeby projektu Centrum Zastosowań Matematyki Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dla: Część I: Warsztaty Statystyka i Analiza Danych II - ok. 20 osób, termin 18-21.02.2015 r. Zakwaterowanie (dla ok. 20 osób) - nocleg ze śniadaniem w dniach 18/19, 19/20, 20/21 Część II: Konferencja Differential Equations and Applications - ok. 19 osób, termin 15-23.03.2015 r. Zakwaterowanie (dla ok. 19 osób) - nocleg ze śniadaniem w dniach 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, Kolacja bankietowa w dniu 19.03.2015 r. dla 67 osób. Część III: Konferencja Differential Equations and Applications - ok. 20 osób, termin 17-21.03.2015 r. Zakwaterowanie (dla ok. 20 osób) - nocleg ze śniadaniem w dniach 17/18, 18/19, 19/20, 20/21.
 3. Świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników konferencji matematycznej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej dla 24 uczestników konferencji matematycznej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Usługa noclegowa wraz z wyżywieniem będzie świadczona w jednym obiekcie.
 4. Świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług zakwaterowania dla recenzentów, promotorów, oraz gości.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SIWZ
 5. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich wraz z usługą gastronomiczną i noclegową dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na potrzeby Projektu Centrum Zastosowań Matematyki podczas warsztatów Matematyka dla przemysłu i gospodarki oraz wykładów i konsultacji zagranicznego naukowca
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich wraz z usługą gastronomiczną i noclegową w ramach projektu Centrum Zastosowań Matematyki, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Pro¬gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.04.02.00-00-108/11-00. 2. Usługa będzie świadczona podczas warsztatów Matematyka dla przemysłu i gospodarki oraz wykładów i konsultacji zagranicznego naukowca 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagania dot. obiektu: hotel; położenie: Polska, woj. pomorskie, Gdańsk; dojazd do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, ul Narutowicza 11/12, Gdańsk pieszo bądź komunikacją miejską w czasie do 20 minut. Termin: 6-9 lutego i 17-23 lutego 2013 r.; przyjazd w godzinach wieczornych 6 lutego i odpowiednio 17 lutego; wyjazd w godzinach popołudniowych odpowiednio 9 i 23 lutego. Liczba miejsc noclegowych: maksymalnie18 osób w terminie 6-9 lutego 2013 r., 1 osoba w terminie 17-23 lutego 2013. Rzeczywista ilość osób zostanie podana najpóźniej 7 dni przed dniem świadczenia usługi. Pokoje: a) pok. 1 - osobowe lub pok. 2 - osobowe do samodzielnego wykorzystania z łazienką -pełny węzeł sanitarny, radio lub TV, telefon Wyżywienie: Śniadania (godzina do ustalenia) w formie tzw. bufetu szwedzkiego, w tym przynajmniej jedno danie na ciepło., 4. Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonanej usłudze za rzeczywistą ilość osób objętych usługą hotelarską z usługą gastronomiczną i noclegową. 5. Cena brutto określona przez Wykonawcę w ofercie musi obejmować całość zamówienia oraz uwzględniać ryzyko wzrostu cen
 6. Usługi hotelarskie i gastronomiczne dla 20 osób w Gdańsku (Gdańsk i okolice)
  Zamawiający: Komenda Główna Policji, Warszawa
  Zakwaterowanie i wyżywienie 20 osób w terminie od 24 czerwca 2012 r. do 5 lipca 2012 (12 dni)
 7. Świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakwaterowania nauczycieli akademickich, recenzentów, promotorów, gości zagranicznych
 8. Świadczenie usług hotelowychw hotelach, których pokoje spełniają wymogi hotelu conajmniej 3 gwiazdkowego
  Zamawiający: Klub Żak, Gdańsk
  Hotele muszą być usytuowane w odległości nie większej niż 6 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej (max. 200m). Wyposażenie pokoi hotelowych musi spełniać wszystkie warunki hotelu, co najmniej 3 gwiazdkowego w rozumieniu przepisów §2 ust.2.pkt.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. Nr 188 z 2004r poz. 1945).
  Podmioty ubiegające się o zamówienie muszą dysponować nie mniej niż 20 pokojami dwuosobowymi.