Kogo reprezentuje osoba

Majewski Mirosław

w KRS

Mirosław Majewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosław
Nazwisko:Majewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:40 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Iwaszko Grzegorz Sławomir, Kowalak Paweł Zbigniew, Lis Zbigniew Adam, Paradowski Piotr, Skupińska Urszula
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skupińska Urszula

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fotokart Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000174985
 2. X-geo Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000487101

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gispro Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000263456

Powiązane przetargi (40 szt.):
 1. Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)
  Zamawiający: Powiat Stargardzki, Stargard
  Przedmiotem zamówienia jest założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla gminy Marianowo.
 2. DOSTAWĘ BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT DLA OBSZARU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
  Zamawiający: Miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski
  Przedmiot zamówienia obejmuje DOSTAWĘ BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT DLA OBSZARU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. Został on podzielony na 3 etapy.

  Etap 1 obejmuje budowę inicjalnej bazy GESUT dla 23 obrębów.
  Termin wykonania 30 listopada 2016 r.

  Etap 2 obejmuje budowę inicjalnej bazy GESUT dla 23 obrębów.
  Termin wykonania 30 października 2017 r.

  Etap 3 obejmuje aktualizację bazy GESUT po zgłoszeniu przez podmioty władające sieciami ewentualnych nieprawidłowości.
  Termin wykonania 30 września 2018 r.

  1 Etap 1 i 2 obejmuje prace opisane w rozdziale 7 (załącznika do SIWZ) - Przedmiot i zakres prac za wyjątkiem aktualizacji bazy GESUT po zgłoszeniu przez podmioty władające sieciami ewentualnych nieprawidłowości.
  2 Prace związane z realizacją Etapu 3 mogą być rozpoczęte przez Wykonawcę po otrzymaniu ewentualnych nieprawidłowości od podmiotów władających sieciami oraz uzgodnieniu terminów aktualizacji z Zamawiającym. Zakłada się, iż prace w tym etapie będą prowadzone równolegle z Etapem 1 i 2.
  3 Wykonawca prac, który otrzyma od ww. podmiotów ewentualne nieprawidłowości do czasu odbioru końcowego jest zobowiązany do poprawy treści inicjalnej bazy GESUT.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ.
 3. Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej miasto Barlinek, miasto Dębno i miasto Myślibórz w systemie SIP GEO-INFO 7
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Myśliborzu, Myślibórz
  Przedmiotem zamówienia jest założenie bazy danych obiektów topograficznych
  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej miasto Barlinek, miasto Dębno i miasto Myślibórz w systemie SIP GEO-INFO 7.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia określa załącznik Nr 11 - warunki techniczne.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
  Zadanie I - Jednostka ewidencyjna: miasto Barlinek - 321001_4
  Zadanie II - Jednostka ewidencyjna: miasto Dębno - 321003_4
  Zadanie III - Jednostka ewidencyjna: miasto Myślibórz - 321004_4

  Każda z trzech części stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
 4. Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla pięciu nadleśnictw RDLP w Poznaniu
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla zasięgu terytorialnego pięciu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu: Babki (746,46 km2), Grodzisk (726,33 km2), Jarocin (1302,92 km2), Piaski (1442,31 km2), Czerniejewo (908,78 km ).
  Zdjęcia oraz ortofotomapy należy wykonać dla całych zasięgów terytorialnych nadleśnictw, powiększonych o pas szerokości minimum 300 m od granicy tego obszaru (bufor).
 5. Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej III klasy dla obszaru powiatu międzyrzeckiego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, Międzyrzecz
  Etap III - pomiar i ścisłe wyrównanie zaprojektowanych sieci niwelacyjnych niwelatorem technicznym z odczytem kodowym na łatach fiberglasowych z zastosowaniem żabek. Instrumenty i łaty muszą mieć odpowiednie certyfikaty. Należy przeprowadzić pomiar na 787 km sieci niwelacji precyzyjnej i określić wysokości 1393 pkt szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy. Należy opracować wyniki, kompletowanie operatów technicznych sporządzenie danych do aktualizacji baz prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Międzyrzeczu, zgłosić odbiór prac przez inspektora i zamawiającego i przekazanie opracowania do zasobu. ETAP III, zgodnie z założeniami do modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla powiatu międzyrzeckiego stanowiący załącznik do SIWZ.
 6. Wykonanie obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanej, realizowanej na terenie MPS Świnoujście-Karsibór (zad. 14044).
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest: jest usługa kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanej dotyczącej przebudowy i rozbudowy bazy MPS Karsibór (woj. zachodniopomorskie) obejmująca w szczególności:
  a) założenie w terenie na potrzeby budowy sieci wysokościowej (repery robocze);
  b) wytyczenie w terenie obiektów budowlanych oraz powierzchni i punktów szczególnych związanych z pracami rekultywacyjnymi;
  c) wykonywanie w trakcie realizacji robót pomiarów kontrolnych oaz obmiarów robót ziemnych, w tym ilości wydobytego zanieczyszczonego gruntu;
  d) sporządzanie operatów powykonawczych;
  e)naniesienie zmian uaktualniających w mapie zasadniczej oraz w mapach ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu (ESUT).
  Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z dojazdem na teren prowadzonych prac geodezyjnych, z ewentualnymi opłatami administracyjnymi oraz materiałami niezbędnymi do wykonania prac, stanowiących przedmiot zamówienia.
 7. Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7
 8. Założenie sieci znaków geodezyjnych do pomiaru przemieszczeń poziomych i pionowych (w tym osadzenie znaków) wraz z wykonaniem pomiaru wyjściowego dla falochronu wschodniego i ostrogi osłaniającej wejście do portu, w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu.
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Założenie sieci znaków geodezyjnych do pomiaru przemieszczeń poziomych
  i pionowych (w tym osadzenie znaków) wraz z wykonaniem pomiaru wyjściowego dla falochronu wschodniego i ostrogi osłaniającej wejście do portu, w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu.
 9. Wykonanie i dostawa barwnych zdjęć lotniczych i opracowanie na ich podstawie Numerycznego Modelu Terenu (NMT), cyfrowej ortofotomapy z terenową wielkością piksela 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG2000/6 oraz aktualizacja bazy danych budynków poprzez uzupełnienie atrybutów wysokościowych, dla obszaru o powierzchni 388,4 km2
  Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa barwnych zdjęć lotniczych i opracowanie na ich podstawie Numerycznego Modelu Terenu (NMT), cyfrowej ortofotomapy z terenową wielkością piksela 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG2000/6 oraz aktualizacja bazy danych budynków poprzez uzupełnienie atrybutów wysokościowych, dla obszaru o powierzchni 388,4 km2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie przez Wykonawcę następujących produktów: ETAP I Wykonanie kolorowych zdjęć lotniczych o rozdzielczości geometrycznej 0,05m dla miasta Łodzi wraz z aerotriangulacją. Powierzchnia opracowania 388.4 km2. Wymaga się, aby zdjęcia lotnicze wykonane były kamerą cyfrową, która obok zakresu widzialnego rejestruje obraz w bliskiej podczerwieni. ETAP II Wykonanie Aktualizacji Numerycznego Modelu Terenu (NMT) dla powierzchni ok. 383.4 km2 , oraz opracowanie pełnego modelu dla ok. 5 km2 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG2000/6. Wykonanie kolorowej cyfrowej ortofotomapy ze zdjęć lotniczych pozyskanych w etapie I z zakresu widzialnego z terenową wielkością piksela 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG2000/6. Uzupełnienie przekazanego przez Zamawiającego zbioru budynków o dane wysokościowe, wykonanie 5 sztuk plansz z wydrukiem obrazu ortofotomapy wg. przekazanego przez Zamawiającego projektu, wykonanie projektu oraz dostarczenie 200 szt. kalendarzy wg. przekazanego przez Zamawiającego wzoru. Zamówienie należy wykonać w sposób zgodny z Warunkami technicznymi realizacji zamówienia określonymi w Rozdziale IV i Rozdziale III Wzorze Umowy do s.i.w.z., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Warunkach technicznych realizacji zamówienia określony w Rozdziale IV i Rozdziale III Wzorze Umowy do s.i.w.z.
 10. Wykonanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej w skali 1:500 dla miejscowości Osiek, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo i Kaczory oraz terenów przyległych do tych miejscowości
  Zamawiający: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, Piła
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej w skali 1:500 dla miejscowości Osiek, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo i Kaczory oraz terenów przyległych do tych miejscowości.
  2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na pięć części
 11. Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów: Lasy Państwowe, Woliński Park Narodowy, Wapnica, Lubin, Wicko i Zalew w gminie Międzyzdroje.
  Zamawiający: Powiat Kamieński, Kamień Pomorski
  Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów: Lasy Państwowe, Woliński Park Narodowy, Wapnica, Lubin, Wicko i Zalew w gminie Międzyzdroje.
 12. opracowanie ortofotomapy na podstawie zdjęć satelitarnych do celów kontroli na miejscu - część I
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia przez Wykonawcę cyfrowej ortofotomapy z przetworzenia panchromatycznych i wielospektralnych zdjęć satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej wraz z operatem technicznym, dla rozłącznych obszarów (zwanych również OB), o łącznej powierzchni około 12 210 km²
 13. Realiz. przedsięw. interakt. Powiat Nyski - informat. i integr. baz danych. Założ. baz danych: geod. ewid. sieci uzbr.terenu (b. danych GESUT), obiektów topogr. o szczegółowości zapew. tworzenie standardowych oprac. kartograf. w sk. 1:500-1:5000 (BDOT500), mapy zasad. dla ter. zabud., zainwest., przezn. pod zabudowę w gr. gm. miej.-wiej. Głuchołazy (p.2750ha), teryt. 160701_5, gm. miej.-wiej. Otmuchów (p.2048ha) teryt. 160706_5, gm. miej.-wiej. Nysa (p.3518 ha) teryt. 160705_5, gm. miej. - wiej. Paczków (p.1592) teryt. 160707_5, gm. miej.-wiej. Korfantów(p.1806) teryt. 160703_5.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Nysie, Nysa
  Realizacja przedsięwzięcia interaktywny Powiat Nyski - informatyzacja i integracja baz danych. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych , zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach gminy miejsko - wiejskiej Głuchołazy (pow.2750ha), teryt. 160701_5, gminy miejsko - wiejskiej Otmuchów (pow.2048ha) teryt. 160706_5, gminy miejsko - wiejskiej Nysa (pow.3518 ha) teryt. 160705_5, gminy miejsko - wiejskiej Paczków (pow.1592) teryt. 160707_5, gminy miejsko - wiejskiej Korfantów(pow.1806) teryt. 160703_5.
  CZEŚĆ I - Realizacja przedsięwzięcia interaktywny Powiat Nyski - informatyzacja i integracja baz danych. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych , zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach gminy miejsko - wiejskiej Głuchołazy (pow.2750ha) teryt. 160701_5 Szczegółowy zakres zadania stanowi załącznik WARUNKI TECHNICZNE.
  CZĘŚĆ II - Realizacja przedsięwzięcia interaktywny Powiat Nyski - informatyzacja i integracja baz danych. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych , zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach gminy miejsko - Otmuchów (pow.2048ha) teryt. 160706_5 Szczegółowy zakres zadania stanowi załącznik WARUNKI TECHNICZNE.
  CZĘŚĆ III - Realizacja przedsięwzięcia interaktywny Powiat Nyski - informatyzacja i integracja baz danych. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych , zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach gminy miejsko - wiejskiej - gminy miejsko - wiejskiej Nysa (pow.3518 ha) teryt. 160705_5 Szczegółowy zakres zadania stanowi załącznik WARUNKI TECHNICZNE.
  CZEŚĆ IV - Realizacja przedsięwzięcia interaktywny Powiat Nyski - informatyzacja i integracja baz danych. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych , zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach gminy miejsko - wiejskiej - Paczków (pow.1592) teryt. 160707_5 Szczegółowy zakres zadania stanowi załącznik WARUNKI TECHNICZNE.
  CZĘŚĆ V - Realizacja przedsięwzięcia interaktywny Powiat Nyski - informatyzacja i integracja baz danych. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych , zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach gminy miejsko - wiejskiej - Korfantów(pow.1806) teryt. 160703_5 Szczegółowy zakres zadania stanowi załącznik WARUNKI TECHNICZNE. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 2 części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.
 14. Usługa polegająca na realizacji części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - dla powiatu sochaczewskiego
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - dla powiatu sochaczewskiego
 15. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO-INFO
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), łącznie z założeniem wektorowej numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) o treści obligatoryjnej i fakultatywnej, oznaczonych wg Wspólnego Słownika Zamówień kodem CPV 71222100-1, na terenie miasta Szczecina, w systemie GEO-INFO, dla obrębów nr nr: 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105 o łącznej powierzchni ok. 372 ha.
 16. KZB Gniezno: Wykonanie obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanej, realizowanej na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanej dotyczącej budowy obiektów szkoleniowych ośrodka szkolenia chemicznego, zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim (województwo zachodniopomorskie - rejon miejscowości Głębokie), obejmująca w szczególności: a) założenie w terenie na potrzeby budowy sieci wysokościowej (repery robocze); b) wytyczenie w terenie obiektów budowlanych (budynki, drogi, place, instalacje podziemne: wody, energii elektrycznej, teletechniczne, elementy zagospodarowania terenu - ogrodzenia); c) wykonywanie w trakcie realizacji robót pomiarów kontrolnych; d) sporządzanie operatów powykonawczych; e) naniesienie zmian uaktualniających w mapie zasadniczej oraz w mapach ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu (ESUT). Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z dojazdem na teren prowadzonych prac geodezyjnych, z ewentualnymi opłatami administracyjnymi oraz materiałami niezbędnymi do wykonania prac, stanowiących przedmiot zamówienia
 17. Wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim.
  Zamawiający: Powiat Stargardzki, Stargard Szczeciński
  1. Przedmiotem zamówienia jest skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu bazowego i użytkowego z 1477 operatów do celów prawnych. Skanowaniu podlegać będą dokumenty: sprawozdania techniczne, szkice, protokoły graniczne, wykazy współrzędnych, wykazy powierzchni, rejestr gruntów, wykazy zmian, decyzje, mapy, inne dokumenty (A4-A1) stanowiące zasób bazowy i użytkowy operatów udostępnione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim- występujące w różnych formatach i z różnych nośników (papier, kalka, folia itp.). 2. Jednostki ewidencyjne objęte zamówieniem wraz z ilością zarejestrowanych operatów prawnych: gmina Kobylanka - 1477 operatów, w tym: a) Obręb Kobylanka - 396 operatów, b) Obręb Morzyczyn - 569 operatów, c) Obręb Reptowo - 145 operatów, d) Obręb Wielichówko - 22 operatów, e) Obręb Zieleniewo - 238 operatów. 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) aktualizację bazy danych zasobu ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie istniejących na obszarze pracy zasięgów zasobu geodezyjnego oraz uzupełnienie bazy danych o brakujące zasięgi. Aktualizacja istniejących w zakresie opracowania zasięgów zasobu geodezyjnego będzie polegała na weryfikacji geometrii oraz uzupełnieniu obiektów o zeskanowane dokumenty, b) wykonanie pełnej edycji bazy danych. Każdy definiowany i wprowadzany do bazy obiekt powinien mieć uzupełnione informacje w polach rekordu (obligatoryjne i fakultatywne), c) skanowanie operatów prawnych, w tym operatów z odnowienia ewidencji gruntów łącznie z okładką operatu, która zawiera wszystkie oznaczenia oraz pieczęć przyjęcia dokumentacji do zasobu geodezyjnego, d) w przypadku operatów, w których zastosowano podział na zasoby: bazowy, użytkowy i przejściowy, skanowaniu podlega tylko zasób bazowy i użytkowy, w szczególnych przypadkach niektóre karty z zasobu przejściowego (po uzgodnieniu z osobą wydającą materiały do archiwizacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz Warunkach Technicznych będących załącznikiem do umowy
 18. Weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji wraz z uzupełnieniem informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji wraz z uzupełnieniem informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  Cześć prac realizowanych przez Wykonawcę w zakresie uzupełnienia informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie wykonywana zdalnie za pomocą dedykowanego modułu udostępnionego przez Zamawiającego, przeznaczonego do rejestracji danych opisowych i geometrycznych bezpośrednio w bazie danych Urzędu Miasta Katowice oraz udostępnionego katalogu w repozytorium danych Zamawiającego, na którym zapisywane będą wyniki informatyzacji. Prace dotyczące weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji, będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Wydziału Geodezji UMK, w miejscu i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego. Zamawiający sugeruje przed złożeniem oferty zapoznanie się z systematyką pracy, stanem zasobu, ilością i rodzajem dokumentów oraz rodzajem oprogramowania funkcjonującego w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice.

  Szczegółowy zakres prac określa:

  -Instrukcja dotycząca realizacji prac na wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji wraz uzupełnieniem informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ).

  -Projekt umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
 19. Sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Darłowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9 oraz sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Sławno i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sławnie, Sławno
  Zadanie nr 1
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Darłowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ.

  Zadanie nr 2
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Sławno i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 6 do SIWZ.
 20. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej III klasy
  Zamawiający: Powiat Ostrołęcki, Ostrołęka
  . Inwentaryzacja punktów podstawowej geodezyjnej osnowy wysokościowej i aktualizacja banku osnów powiatu ostrołęckiego
  Obszar opracowania: teren całego powiatu ostrołęckiego. Ilość punktów osnowy wysokościowej -226

  Zakres prac:
  -inwentaryzacja punktów podstawowej geodezyjnej osnowy wysokościowej,
  -przygotowanie dokumentacji technicznej dla CODGiK ,
  -aktualizacja powiatowego banku osnów wynikami przeglądu,
  -opracowanie poprawki korekcyjnej dla punktów osnowy wysokościowej.

  Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na wybranych obszarach powiatu ostrołęckiego

  Obszar opracowania : wybrane tereny powiatu ostrołęckiego
  Przewidywana długość linii niwelacyjnych - ok. 245 km ( bez odcinków kontrolnych)
  Przewidywana ilość reperów ( nowych i adaptowanych z niższych klas) - 230 reperów

  Zakres prac:
  -weryfikacja terenowa założeń projektu technicznego.
  -opracowanie projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla wybranych obszarów na terenie powiatu,
  -stabilizacja punktów osnowy wysokościowej na podstawie projektu technicznego,
  -pomiar linii niwelacyjnych szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy,
  -opracowanie wyników pomiaru i dokumentacji z prac pomiarowych.

  Pomiar i opracowanie wyników pomiaru.

  Obszar opracowania : wybrane tereny powiatu ostrołęckiego
  Długość linii niwelacyjnych do pomiaru - 204 km
  Długość odcinków kontrolnych - 16 km
  Ilość zamierzonych reperów - 184 repery

  Zakres prac:
  -omiar linii niwelacyjnych szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym,
  -opracowanie wyników pomiaru i dokumentacji z prac pomiarowych.
 21. Mapa numeryczna dla gm. Ostroróg
  Zamawiający: Starosta Szamotulski, Szamotuły
 22. SPORZĄDZENIE NUMERYCZNEGO OPRACOWANIA TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ DARŁOWO - OBSZAR WIEJSKI I IMPLEMENTACJI WYNIKOWYCH OPRACOWAŃ DO BAZY DANYCH SYSTEMU TURBOEWID V 7.9
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sławnie, Sławno
 23. SPORZĄDZENIE NUMERYCZNEGO OPRACOWANIA TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ POSTOMINO I IMPLEMENTACJI WYNIKOWYCH OPRACOWAŃ DO BAZY DANYCH SYSTEMU EWID 2007 V 7.8
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sławnie, Sławno
 24. Wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będących w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim.
  Zamawiający: Powiat Stargardzki, Stargard Szczeciński
 25. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO- INFO
  Zamawiający: Urząd Miasta Szczecin, Szczecin
 26. Realizacja projektu technicznego poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie miasta Police
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Policach, Police
 27. WYKONANIE NUMERYCZNEJ WEKTOROWEJ MAPY EWIDENCYJNEJ WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ DO SYSTEMU NUMERYCZNEGO EWID2007 TERENÓW WIEJSKICH GMIN POWIATU BYDGOSKIEGO ZADANIE I - GMINA KORONOWO, ZADANIE II - GMINA NOWA WIEŚ WIELKA, ZADANIE III - GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, ZADANIE IV - GMINA SICIENKO
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 28. Wykonanie i dostawa barwnych zdjęć lotniczych i opracowanie na ich podstawie Numerycznego Modelu Terenu (NMT), cyfrowej ortofotomapy z terenową wielkością piksela 0,10 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG2000/6, oraz aktualizacja bazy danych budynków poprzez uzupełnienie atrybutów wysokościowych, dla obszaru o powierzchni 362,4 km2.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, Łódź
 29. Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Szczecinie, Szczecin
 30. Inwentaryzacja, projekt i pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Miasta Katowice
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 31. Sprawa 123/2010
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 32. Założenie punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy metodą GPS na terenach wiejskich Powiatu Polickiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Policach, Police
 33. Wykonanie mapy wysokościowej dla terenu Gminy Gierałtowice na podstawie zdjęć lotniczych.
  Zamawiający: Gmina Gierałtowice, Gierałtowice
 34. Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego Siersza.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
 35. Realizacja projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy- etap I
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Łobeskiego, Łobez
 36. Opracowanie w wersji numerycznej przestrzennego modelu 3D zabudowy miasta Płocka.
  Zamawiający: Urząd Miasta Płocka, Płock
 37. Wykonanie podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych i zajętych pod drogi wojewódzkie na terenie powiatu gryfickiego
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 38. Założenie ewidencji budynków i lokali Gminy - Miasto Świnoujście dla obrębów 10, 14.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia, Świnoujście
 39. Wykonanie podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych i zajętych pod drogi wojewódzkie na terenie powiatu wałeckiego
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 40. Uzupełnienie i aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Gorzowa Wlkp.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski