Kogo reprezentuje osoba

Majewski Paweł

w KRS

Paweł Majewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Nazwisko:Majewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Nasielsk (Mazowieckie), Płońsk (Mazowieckie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Konstantinow Andrzej Antoni, Konstantinow Leszek Grzegorz, Konstantinow Zofia Wiesława, Majewska Anna Katarzyna, Majewski Waldemar Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majewska Anna Katarzyna, Majewski Waldemar Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Płońska Izba Gospodarcza, Płońsk − KRS 0000244447
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Palimax Sp. Z O.O., Płońsk − KRS 0000029248
 3. Wamametal-konstrukcje Sp. Z O.O., Nasielsk − KRS 0000213649

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Zarząd Dróg i Mostów Sp. Z O.O., Płońsk − KRS 0000132636

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Dostawa i sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o., Płońsk
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku z podziałem na poszczególne części zamówienia: Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95, Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON. 3.2. Część I Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku o szacunkowej ilości: 5 000 l. 2. Zamawiający wymaga, aby sprzedawane paliwo spełniał wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN 228:2013-04. 3. Zakup paliwa przez Zamawiającego (benzyna bezołowiowa 95) na stacjach paliw Wykonawcy oddalonych max. 5 km od miasta Płońska, potwierdzony zostanie wystawieniem dokumentu WZ. 4. Zakup paliwa – benzyna bezołowiowa 95, będzie się odbywał w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 na stacji paliw Wykonawcy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę pojazdów z numerami rejestracyjnymi pojazdów do tankowania. 5. Tankowania w/w paliw odbywać się będą bezgotówkowo i każdorazowo dokumentowane będzie wpisem w kontrolce pojazdu Zamawiającego wystawionej na numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko użytkownika. Rozliczanie transakcji odbywać się będzie za pomocą wystawianych faktur VAT po każdym tankowaniu, termin płatności nie krótszy niż 30 dni od dnia odebrania przez Zamawiającego faktury. Faktury wystawiane będą za tankowania pojazdów Zamawiającego. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego tankowanego pojazdu. 3.3. Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON. 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku. Dostawy odbywać się będą do zbiornika w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8, o szacunkowej ilości: 40 000 l. 2. Zamawiający wymaga, aby sprzedawane paliwo spełniało wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normie PN EN 590:2005. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa ze wskaźnikiem CFPP (temperaturą zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniających się warunków atmosferycznych. Paliwo od 1 października do 15 listopada musi mieć temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -10 °C. Dla oleju napędowego, który ma być dostępny od 16 listopada do końca roku, temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -20 °C. 4. Zamawiający wymaga aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 7.00 do 14.00, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania poszczególnych zamówień telefonicznie lub faksem. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. Od 7.00 do 15.00. Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 5. Uwaga: Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego paliwa. 6. Odbiór paliwa będzie się odbywał pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy (np. kierowca autocysterny). 7. Pomiar paliwa nastąpi za pomocą systemu elektronicznego na podstawie urządzeń pomiarowych Zamawiającego, następnie komisja sporządzi stosowny protokół oraz określi ilość przyjętego w temperaturze rzeczywistej paliwa do zafakturowania. 8. Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w celu dokonania oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą spełniać warunki określone w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2014 poz. 1035). Pobranie próbki nastąpi w obecności osoby dostarczającej paliwo i przez nią będzie plombowane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i zwrócone Wykonawcy na jego koszt z wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego paliwa. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. pojemników na próbki a dalsze sukcesywne dostarczanie nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie trwania umowy o przedmiotowe zamówienia publiczne był wpisany do wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), które złożyły kaucję gwarancyjną, na podstawie art. 105c ust. 1 przywołanej ustawy. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie obowiązywania umowy posiadał złożoną kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w wysokości min. 1 000 000 PLN (jeden milion). Kaucja gwarancyjną powinna obejmować zobowiązanie wskazane w art. 105b ust. 3b przywołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług. 11. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami paliwa na rzecz Zamawiającego, w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim i doręczenia Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy w związku z dokonanymi na rzecz Zamawiającego na podstawie obowiązującej umowy dostawami oleju napędowego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego. 12. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego, że jest on wpisany do wykazu, o którym mowa w pkt 9 oraz, że wpłacił kaucję gwarancyjną, o której mowa w pkt 10, w wysokości min. 1 000 000 PLN (jeden milion). 13. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy z wykazu, o którym mowa w art. 105c ust. 1 przywołanej w pkt 9 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia usunięcia z wykazu. 14. Dostawa paliw odbywać się będzie z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ( Dz.U. z 2017 r., poz. 708).
 2. Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2017 rok
  Zamawiający: Urząd Gminy w Płońsku, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i zakup paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego w szacunkowych ilościach: PB 95 – 6 600 litrów ON – 38 700 litrów Olej opałowy – 5 000 litrów 2. Zamówienie obejmuje zakup paliw silnikowych: benzyny bezołowiowej 95 oktanowej i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń mechanicznych oraz oleju opałowego do pieców olejowych w świetlicach wiejskich. 3. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu upustów podanych w ofercie, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. Ilość litrów paliwa podana w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu oferty stanowiących odpowiednio załączniki do SIWZ jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w zależności od potrzeb do zmniejszenia lub zwiększenia ilości tankowanych paliw. 4. Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd autobusów, umożliwiającą tankowanie samochodów osobowych i autobusów, czynną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 5. Dopuszcza się tankowanie paliwa do kanistrów Zamawiającego dla potrzeb agregatów prądotwórczych, kosiarek, pił łańcuchowych, itp. 6. Tankowanie może być realizowane wyłącznie przez osoby upoważnione i do pojazdów Zamawiającego – zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy. 7. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa. 8. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 9. Dostawa oleju opałowego polegać będzie na tankowaniu zbiorników w świetlicach wiejskich zlokalizowanych w odległości 15 km od siedziby Zamawiającego. 10. Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo potwierdzenie tankowania, które musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, ogólną wartość, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.
 3. Bieżąca dostawa paliw dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w 2016 roku
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa paliw dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w 2016 roku - Baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 - Baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Raciążu, Raciąż Folwark Paliwo wydawane będzie w oparciu o dostarczone asygnaty rozchodowe, a w przypadku pojazdów i maszyn dodatkowo o karty drogowe wystawione przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (wykaz osób upoważnionych będzie załącznikiem do Umowy). Rozliczenie nastąpi z faktycznie pobranych materiałów objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach potwierdzonych przez Kierownika lub Majstra właściwego Obwodu Drogowego Zadanie I Bieżąca dostawa paliw dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku - Baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku, w szacunkowych ilościach odpowiednio: - olej napędowy ON - 36 000 L - benzyna bezołowiowa PB 95 - 7 500 L Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, w wybranych stacjach paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 4,0 km od siedziby Obwodu Drogowego nr 1 w Płońsku. Wykonawca zapewni całodobowe dostawy paliw dla Zamawiającego Zadanie II Bieżąca dostawa paliw potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku - Baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Raciążu, w szacunkowych ilościach odpowiednio: - olej napędowy ON - 25 000 L - benzyna bezołowiowa PB 95 - 3 500 L Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, w wybranych stacjach paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 4,0 km od siedziby Obwodu Drogowego nr 2 w Raciążu. Wykonawca zapewni całodobowe dostawy paliw dla Zamawiającego.
 4. Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2016 rok
  Zamawiający: Urząd Gminy w Płońsku, Płońsk
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Płońsk w szacunkowych ilościach:
  benzyna bezołowiowa Pb 95 - 5 000 litrów;
  olej napędowy ON - 39 200 litrów;
  olej opałowy - 12 120 litrów.
  2) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podanych w pkt 1, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
  3) Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
  4) Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd autobusów.
  Dostawa oleju opałowego polegać będzie na tankowaniu zbiorników w świetlicach wiejskich zlokalizowanych w odległości 15 km od siedziby Zamawiającego.
  5) Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo potwierdzenie tankowania, które musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, ogólną wartość, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.
  6) Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów
  i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa.
  7) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego (zgodnie z ppkt 4), umożliwiającą tankowanie samochodów osobowych i autobusów, czynną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2015 rok
  Zamawiający: Urząd Gminy w Płońsku, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2015 rok
  Opis przedmiotu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Płońsk w szacunkowych ilościach:
  benzyna bezołowiowa Pb 95 - 5 500 litrów;
  olej napędowy - 38 300 litrów;
  olej opałowy - 16 000 litrów.
  2) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podanych w pkt 1, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
  3) Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 z późn.zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
  4) Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd autobusów.
  Dostawa oleju opałowego polegać będzie na tankowaniu zbiorników w świetlicach wiejskich zlokalizowanych w odległości 15 km od siedziby Zamawiającego.
  5) Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo potwierdzenie tankowania, które musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, ogólną wartość, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.
  6) Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa.
  7) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego (zgodnie z ppkt 4), umożliwiającą tankowanie samochodów osobowych i autobusów, czynną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Bieżąca dostawa paliw dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w 2015 roku
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa paliw dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w 2015 roku - Baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 - Baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Raciążu, Raciąż Folwark Zadanie I Bieżąca dostawa paliw dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku - Baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku, w szacunkowych ilościach odpowiednio: - olej napędowy ON - 36 500 L - benzyna bezołowiowa PB 95 - 6 300 L Termin wykonania umowy: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, w wybranych stacjach paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 4,0 km od siedziby Obwodu
  Drogowego nr 1 w Płońsku. Wykonawca zapewni całodobowe dostawy paliw dla Zamawiającego Rozliczenie nastąpi z faktycznie pobranych materiałów objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach potwierdzonych przez Kierownika lub Majstra właściwego Obwodu Drogowego. Zadanie II Bieżąca dostawa paliw potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku - Baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Raciążu, w szacunkowych ilościach odpowiednio: - olej napędowy ON - 25 000 L - benzyna bezołowiowa PB 95 - 3 350 L Termin wykonania umowy: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, w wybranych stacjach paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 4,0 km od siedziby Obwodu Drogowego nr 2 w Raciążu. Wykonawca zapewni całodobowe dostawy paliw dla Zamawiającego Rozliczenie nastąpi z faktycznie pobranych materiałów objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach potwierdzonych przez Kierownika lub Majstra właściwego Obwodu Drogowego. UWAGA: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych..
 7. Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. Z o. o. na 2014 rok
  Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Płońsk
  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki dnia 2 lutego 2012 roku (Dz U. poz. 136) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jakościowych funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego
 8. Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w 2014 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Płońsku, Płońsk
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk. Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu.
  Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 roku (Dz. U. poz. 136) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami.
  Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

  UWAGA : Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich (jego) zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
  Ilości:
  ON - 32 150 l olej napędowy
  Olej opałowy - 12 000 l
  LPG - 600 l gaz do instalacji samochodowych
  Pb 95 - 5 500 l benzyna bezołowiowa
  Ilości mogą się jedynie zmniejszyć.
 9. Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w 2013 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Płońsku, Płońsk
  Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w 2013 roku
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk. Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu.
  Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 216, poz. 1825) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami.
  Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

  UWAGA : Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich (jego) zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
  Ilości:
  ON - 35 800 l olej napędowy
  Olej opałowy - 10 000 l
  LPG - 2 000 l gaz do instalacji samochodowych
  Pb 95 - 6 100 l benzyna bezołowiowa
  Ilości mogą się jedynie zmniejszyć.
 10. Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w 2012 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Płońsku, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk. Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu.
  Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 216, poz. 1825) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami.
  Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

  UWAGA :
  Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich (jego) zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
  Ilości:
  ON - 24 600 l olej napędowy
  Olej opałowy - 7 000 l
  LPG - 2 000 l gaz do instalacji samochodowych
  Pb 95 - 5 600 l benzyna bezołowiowa
  Ilości mogą się jedynie zmniejszyć.
 11. Zakup i dostawa paliw płynnych
  Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny w Płońsku, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych, którego szczegółowa charakterystyka jest określona poniżej.
  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk. Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu.
  Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 216, poz. 1825) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami.
  Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

  UWAGA : Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich (jego) zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

  Ilości:
  ON - 50 000 l olej napędowy
  LPG - 1200 l gaz do instalacji samochodowych
  Pb 95 - 500 l benzyna bezołowiowa
  Ilości mogą się jedynie zmniejszyć.
 12. zakup i dostawa paliw płynnych
  Zamawiający: Zakład Usługowo-Produkcyjny przy Urzędzie Gminy Płońsk, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych, którego szczegółowa charakterystyka jest określona poniżej.
  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk. Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu.
  Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 216, poz. 1825) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami.
  Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

  UWAGA : Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich (jego) zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

  Ilości:
  ON - 41 000 l olej napędowy
  LPG - 910 l gaz do instalacji samochodowych
  Pb 95 - 250 l benzyna bezołowiowa
  Ilości mogą się jedynie zmniejszyć.

Inne osoby dla Majewski Paweł (63 osoby):