Kogo reprezentuje osoba

Majewski Sebastian Mariusz

w KRS

Sebastian Mariusz Majewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sebastian
Drugie imię:Mariusz
Nazwisko:Majewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jedliński Mariusz, Kisiel Eugeniusz, Kuniewicz Zbigniew, Nermend Kesra, Zarzecki Dariusz, Łatuszyńska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojarnik Grzegorz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Carleo Davide, Czerniawska Dembicka Wioletta Iwona

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Strzelecki Sławomir

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000275623
 2. China Box Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000253646
 3. Copernicus Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000235713
 4. Echelon Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000138140
 5. Family Sun Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000542844
 6. Fsc Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000551878
 7. Fundacja Zachodniopomorska Akademia Nauki i Rozwoju, Szczecin − KRS 0000496138
 8. Iai S.A., Szczecin − KRS 0000325245
 9. Idosell Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000751279
 10. Invest-dat Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000264404
 11. Polskie Towarzystwo Logistyczne, Poznań − KRS 0000076688
 12. Pomerania Instytut Wycen i Analiz Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000638420
 13. Qvistorp S.A., Szczecin − KRS 0000629469
 14. Stocznia Szczecińska Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000483523
 15. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw W Polsce, Warszawa − KRS 0000559210
 16. Stowarzyszenie Ewaluatorów Projektów, Szczecin − KRS 0000234959
 17. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin, Szczecin − KRS 0000163134
 18. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000230202
 19. Szczecińskie Towarzystwo Wychowawcze, Szczecin − KRS 0000112552
 20. Vincent Torino Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000351763
 21. X1 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000224932
 22. Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000430358

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dragmor Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000054811
 2. Fabryka Papieru Szczecin - Skolwin S.A., Szczecin − KRS 0000018418
 3. Korporacja Polskie Stocznie S.A., Warszawa − KRS 0000219143
 4. On-oil Sp. Z O.O., Parsówek − KRS 0000279027
 5. Pge Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo − KRS 0000010171
 6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Warszawa − KRS 0000026438
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodość, Bezrzecze − KRS 0000096956
 8. Uzdrowisko Połczyn Grupa Pgu S.A., Połczyn Zdrój − KRS 0000025053
 9. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000215747

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionach wodnych
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
  I.Opis przedmiotu zamówienia Celem pracy jest sporządzenie wykazów wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości dla regionów wodnych na obszarze działania RZGW w Szczecinie. Przedmiotowy wykaz stanowi element dokumentacji planistycznej sporządzanej przez Dyrektora RZGW w Szczecinie dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami. Praca wynika z art. 113 ust. 3 pkt 1a ustawy Prawo wodne i stanowi wypełnienie zaleceń art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008-105-EC w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. II.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.Praca swoim zakresem będzie obejmować: 1)Przygotowanie danych dotyczących wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości w regionach wodnych na obszarze działania RZGW w Szczecinie na podstawie pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych. 2)Przygotowanie danych dotyczących wielkości stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości z monitoringu wód prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 3)Wykonanie baz danych przestrzennych dotyczących wielkości emisji i stężeń zanieczyszczeń. 4)Sporządzenie, na podstawie wykonanej bazy danych, wykazu wielkości emisji substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości. 5)Sporządzenie, na podstawie wykonanej bazy danych, wykazu wielkości stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości 6)Wykonanie oceny zawartości substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych wraz z wstępną oceną trendów oraz możliwości eliminacji lub ograniczania substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości. 7)Wykonanie serwisu mapowego do prezentacji, edycji i raportowania danych dotyczących wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości. 2.Wymagania dotyczące zawartości baz danych: 1)Dane dotyczące wielkości emisji substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości, powinny być opracowane w podziale na pochodzenie a)emisja zanieczyszczeń z instalacji komunalnych b)emisja zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych c)emisja zanieczyszczeń z instalacji rolniczych d)emisja zanieczyszczeń z innych instalacji 2)Baza danych dotycząca wielkości emisji substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości, powinna zawierać w szczególności informacje zamieszczone w karcie charakterystyki punktowych źródeł zanieczyszczeń zgodnie z Przewodnikiem do opracowania wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości oraz dane o rozproszonych źródłach zanieczyszczeń. Ostateczny zakres bazy danych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym. 3)Baza danych dotycząca wielkości stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości powinna zawierać w szczególności informacje zamieszczone w Kartach charakterystyki JCWP rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z Przewodnikiem do opracowania wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości. Ostateczny zakres bazy danych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym. 4)Bazy danych dotyczące wielkości emisji substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości oraz bazy danych dotyczące wielkości stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały normy jakości, muszą zawierać informacje o położeniu punktu emisji lub punktu monitoringu wód w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO). 3.Wymagania techniczne dotyczące baz danych i serwisu mapowego: 1)Zamawiający wymaga utworzenia serwisu mapowego umożliwiającego zarówno prezentowanie jak i edycję zgromadzonych danych opisowych i przestrzennych wraz z możliwością generowania raportów dotyczących kart charakterystyk. Serwis mapowy musi być oparty o infrastrukturę sprzętowo - programową Zamawiającego. 2)Wykonawca dla wykonanego serwisu mapowego dostarczy podręczniki użytkownika i administratora. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i administracji serwisu mapowego. 3)Szczegółowe wymagania dotyczące opracowania baz danych i serwisu mapowego zostały zawarte w Załączniku nr 1. 4.Wymagania dotyczące wykazów. 1)Wykaz wielkości emisji substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości, powinien zostać opracowany w układzie jednolitych części wód powierzchniowych 2)Wykaz wielkości stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości, powinien zostać opracowany w układzie jednolitych części wód powierzchniowych. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE XIV SIWZ.

Inne osoby dla Majewski Sebastian Mariusz (40 osób):