Kogo reprezentuje osoba

Majewski Szymon Wojciech

w KRS

Szymon Wojciech Majewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Szymon
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Majewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Stalowa Wola (Podkarpackie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majewska Magdalena Maria
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majewska Iwona Paulina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Internet Assets Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000504366
 2. Material Assets Sp. Z O.O., Stalowa Wola − KRS 0000683791
 3. Stowarzyszenie Boost Biotech Polska, Łódź − KRS 0000493513

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Promocja Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 pt. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest Promocja Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 pt. „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”. Usługa obejmuje: 1) Opracowanie strony internetowej, 2)Prowadzenie strony internetowej wraz z comiesięczną aktualizacją, 3) Utrzymanie strony internetowej w okresie gwarancyjnym obejmującym roboty budowlane
 2. Promocja zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 pn. „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny".
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest Promocja zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 pn. „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny”. Usługa obejmuje:1) Opracowanie strony internetowej.2)Prowadzenie strony internetowej wraz z comiesięczną aktualizacją. 3)Utrzymanie strony internetowej w okresie gwarancyjnym obejmującym roboty budowlane Zamówienie dotyczy zadania pn. „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny”. Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne, a także dokumentacja związana z realizacją powinny uwzględniać nazwę projektu oraz zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych wg podręcznika „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”
 3. „Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla ProfCrete Sp. z o.o.” jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub” dla spółki ProfCrete Sp. z o.o.”
  Zamawiający: Kielecki Park Technologiczny, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla ProfCrete S p. z o.o.” jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub” dla spółki ProfCrete Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”. PROFCRETE spółka z o.o - zajmująca się projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą produktów z zakresu artystycznego wzornictwa przemysłowego, wyposażenia wnętrz oraz małej architektury poprzez zastosowanie w procesie produkcji mieszanek betonowych oraz technik używanych do torkretowania, wibroprasowania, prefabrykacji. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących po sobie Zadaniach: Zadanie nr 1: Zaprojektowanie strony internetowej www Zadanie nr 2: Wykonanie strony internetowej na podstawie zaakceptowanego projektu; Zadanie nr 3: Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji.
 4. Realizacja usług specjalistycznych na rzecz przedsiębiorstw typu startup w Stalowej Woli
  Zamawiający: Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Stalowa Wola
  : Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług specjalistycznych na rzecz przedsiębiorstw typu startup w Stalowej Woli w rozbiciu na cztery części: Część 1 – Realizacja usług specjalistycznych w formie spotkań z biznesplanu oraz przygotowanie biznesplanu na rzecz przedsiębiorstw typu startup Część 2 – Realizacja usług specjalistycznych - Usługi informatyczno – marketingowe na rzecz Spółki VetXpert Sp. z o. o., Część 3 - Realizacja usług specjalistycznych - Usługi informatyczno – marketingowe na rzecz Spółki Genome Sp. z o. o. Część 4 – Realizacja usług specjalistycznych - Usługi programistyczne na rzecz Spółki Systemy SCA Sp. z o. o.
 5. Wykonanie zadań promocyjnych Polesie Birdwatching i Polesie aktywnie w ramach projektu Urszulin - po pracy, Polesie jako części marki regionu z wykorzystaniem narządzi ICT.
  Zamawiający: Gmina Urszulin, Urszulin
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające wykonaniu zadań promocyjnych Polesie Birdwatching i Polesie aktywnie w ramach projektu Urszulin - po pracy, Polesie jako części marki regionu z wykorzystaniem narządzi ICT do wykonania w siedmiu zadaniach.
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1
  Opracowanie merytoryczne i graficzne treści tablic informacyjnych oraz wykonanie tablic informacyjnych.
  W ramach zadania Wykonawca wykona tablice (konstrukcja drewniana + plansza z nadrukiem) o charakterze informacyjnym w ilości 10 sztuk promujące produkt turystyczny Polesie Birdwatching zgodnie z poniższym opisem:
  - tablice drewniane: jeden słup drewniany (drewno dębowe) z daszkiem (deska na zakład), wykończony tradycyjnym zdobieniem regionalnym, do słupa przyczepiona tablica drewniana z desek lub sklejki (drewno liściaste lub iglaste) (wymiary 70x90 cm), do której przytwierdzona będzie plansza z nadrukiem opisującym dane miejsce (70x90 cm). Plansza wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub pvc full color, zabezpieczona przed promieniowaniem UV (co najmniej 5 letnia gwarancja na zmiany kolorów).
  - słupy o wysokości od poziomu gruntu ok 2,5 m,
  - słup wkopany w grunt na głębokość ok 1,5 m - zabezpieczony na wysokości wkopania środkiem zabezpieczającym przed wodą i murszeniem,
  - przekrój poprzeczny drewna ponad 18 cm,
  - drewno dębowe, impregnowane środkiem wodoodpornym, kolor Pinia lub inny do uzgodnienia z Zamawiającym,
  - Wykonawca opracuje graficznie plansze mocowane do tablic, wydrukuje i przymocuje do tablic drewnianych. Materiały źródłowe, treści zdjęcia, przekaże Wykonawcy Zamawiający,
  - Wykonawca zamontuje tablice w lokalizacjach w terenie wskazanych przez Zamawiajacego.
  Tablice przygotowywane przez Wykonawcę w ramach Zadania muszą posiadać logotypy Gminy Urszulin i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektu.
  Zadanie Nr 2
  Tłumaczenie przewodnika Polesie Birdwatching na język angielski i język niemiecki.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tłumaczenia przewodnika Polesie Birdwatching z języka polskiego na język angielski i język niemiecki wraz z niezbędnymi korektami tłumaczenia każdej wersji językowej. Wykonawca zamówienia otrzyma od Zamawiającego tekst w wersji elektronicznej lub papierowej (w objętości ok. 52.800 tys. Znaków, tj. ok. 22 stron formatu A4 +/- 5 stron) oraz ok. 70 szt. zdjęć (format JPG). W odniesieniu do tekstu oraz zdjęć zostały już uregulowane wszelkie prawa autorskie.
  Tłumaczenie powinno być wykonane z zachowaniem jednolitej formy stylistycznej dla każdej z wersji językowych.
  Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest wykazanie doświadczenia w tłumaczeniu minimum 2 wydawnictw o tematyce turystycznej. Należy wykazać się odpowiednio doświadczeniem w tłumaczeniu na język angielski i język niemiecki.
  Tłumaczenie całego tekstu nie musi być weryfikowane przez Zamawiającego, weryfikacja i odpowiedzialność za jego poprawność spoczywa po stronie Wykonawcy.
  Po dokonaniu tłumaczeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie z możliwością ich wykorzystywania do innych celów niezwiązanych z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tłumaczenia w formie elektronicznej i na płycie CD.
  Zadanie Nr 3
  Opracowanie materiałów i promocja Polesie Birdwatching na portalach przyrodniczych i turystycznych w Polsce i Europie.
  W ramach zadania Wykonawca:
  1. Opracuje w formie notatek prasowych materiały promocyjne o produkcie Polesie Birdwatching zawierające opis tras Polesie Birdwatching na terenie Gminy Urszulin, miejsc największych skupisk ptaków, opis gatunków ptaków występujących na danym obszarze wraz z jego zdjęciem lub grafiką lub ryciną oraz opis miejsc i czasu obserwacji (bez zagrożeń dla ptaków); Materiały prasowe o indywidualnym charakterze opisujące turystykę ornitologiczną w kontekście Polesia, możliwości aktywnego wypoczynku, poznania i edukacji dla całej rodziny.
  2. Zamieści materiały promocyjne na przyrodniczych i turystycznych portalach internetowych w Polsce i Europie - minimum 10 portali, z czego co najmniej 6 portali z Wielkiej Brytanii lub Niemiec; Ilość użytkowników portali, co najmniej 20 000 każdy.
  3. Materiały na portale przygotowane będą w języku niemieckim i angielskim.
  4. Udokumentuje zamieszczenie w postaci print screen i linków.
  5. Materiały zamiesci w terminie do 25 czerwca 2015 roku.
  Materiały przygotowywane przez Wykonawcę w ramach Zadania muszą posiadać logotypy Gminy Urszulin i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektu.
  Zadanie Nr 4
  Opracowanie strony internetowej o produkcie turystycznym Polesie Birdwatching w języku polskim, angielskim i niemieckim.
  W ramach zamówienia Wykonawca opracuje szablon dla systemu CMS Wordpress 4.1.1 w polskiej wersji językowej; instalacja oraz konfiguracja systemu CMS na wskazanym przez Zamawiającego hostingu. Zamawiający zapewni przestrzeń dyskową, domenę, oraz bazę danych. Zaprojektuje oraz wykona responsywny szablon, zapewniający poprawne wyświetlanie witryny zarówno na urządzeniach klasy desktop jak również na urządzeniach mobilnych (smartfony tablet, itp.). Kod szablonu musi być zgodny z konwencjami i łatwy w zarządzaniu oraz modyfikowaniu. Wykonana strona powinna przejść pozytywny test na stronie internetowej https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/.
  W przypadku braku zgodności Wykonawca musi zagwarantować responsywność witryny, a w przypadku jej braku poprawić kod szablonu aby spełniał jej wymogi. Wykonawca zapewni pięcioletni okres wsparcia technicznego, a w szczególności aktualizację kodu szablonu do aktualnych na dzień konieczności dokonania aktualizacji standardów, tj. pierwszy po upływie 30 miesięcy, oraz drugi przed upływem 60 miesięcy. Ponadto Wykonawca udzieli wsparcia w aktualizacji systemu CMS oraz zastosowanych przez niego rozwiązań na wyraźne żądanie Zamawiającego w przypadku dokonania aktualizacji krytycznych dla bezpieczeństwa oraz poprawności wyświetlania treści. Ponadto Wykonawca opracuje politykę cookie w oparciu o wykorzystane rozwiązania w odniesieniu art. 173 prawa telekomunikacyjnego.
  Wytyczne:
  System musi umożliwiać prezentację treści w trzech wersjach językowych, polska, niemiecka oraz angielska. Wszystkie elementy tekstowe strony muszą być wyświetlane w żądanym języku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania trzech odrębnych szablonów dla poszczególnych wersji językowych. Nie dopuszcza się również stosowania wtyczek oraz widgetów dla systemu CMS, które zawierają reklamy, linki do strony autora lub w jakikolwiek sposób naruszają warunki licencji. Zastosowanie wtyczek lub widgetów nieposiadających polskiej wersji językowej będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
  Zamawiający dostarczy Wykonawcy opracowane treści w postaci elektronicznej, tj. teksty w trzech wersjach językowych pliki multimedialne oraz grafiki, natomiast Wykonawca dostosuje ich formatowanie do wymogów szablonu z zachowaniem jak najwierniejszego odwzorowania formatowania zaproponowanego przez Zamawiającego. Wykonawca w oparciu o otrzymane materiały zaprojektuje oraz przedstawi Zamawiającemu strukturę menu nawigacyjnego witryny oraz wizualno funkcjonalną witryny.
  Strona powinna posiadać następujące funkcjonalności:
  1) responsywność wyświetlanych treści,
  2) intuicyjność oraz łatwość przeglądania treści na niej zawartych,
  3) gromadzenie statystyk odwiedzin strony na poziomie: ilość wejść dziennie, miesięcznie, rocznie; ilość wejść na poszczególne podstrony, informacja o typie wykorzystanej przeglądarki do wyświetlenia strony.
  Strona internetowa przygotowywane przez Wykonawcę w ramach Zadania musi oznakowana logotypami Gminy Urszulin i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektu.
  Zadanie Nr 5
  Organizacja Pikniku Nordic Walking.
  Przedmiotem zadania jest organizacja pikniku nordic walking, na którą składa się:
  1) wynajęcie dwóch instruktorów nordic walking posiadających wykształcenie wyższe sportowe, doświadczenie organizatorskie i metodyczne w zakresie sportu i rekreacji ruchowej oraz udokumentowaną działalność instruktorska lub trenerską w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej lub w dziedzinie nornic walking,
  2) wynajęcie dwóch przewodników po Poleskim Parku Narodowym posiadających wiedzę i doświadczenie w oprowadzaniu wycieczek po PPN oraz udokumentowaną działalność w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w PPN,
  3) przygotowanie i poprowadzenie prelekcji pt. Aktywność fizyczna a zdrowie,
  4) omówienie walorów zdrowotnych marszu techniką nordic walking, pokaz i nauczanie poprawnej techniki chodu, dobór sprzętu do ćwiczeń,
  5) organizacja gier, zabaw i konkursów sprawnościowych dla dzieci,
  6) zapewnienie dla uczestników pikniku poczęstunku.
  1. Promocja nornic walking - działanie Public Relations, w ramach której Wykonawca:
  1) opracuje w formie notatek prasowych materiały promocyjne o pikniku nordic walking i trasach nornic walking na terenie Gminy Urszulin,
  2) zamieści materiały promocyjne na tematycznych portalach internetowych - minimum 10 portali;
  3) udokumentuje zamieszczenie w postaci print screen.
  Materiały promujące piknik nordnic walking przygotowywane przez Wykonawcę w ramach Zadania muszą posiadać logotypy Gminy Urszulin i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektu.
  Zadanie Nr 6
  Oznakowanie tras turystycznych tabliczkami informacyjnymi zawierającymi kody umożliwiające dostęp do aplikacji mobilnych i audio przewodników.
  W ramach zadania Wykonawca wykona tabliczki informacyjne zgodnie z przygotowanymi przez Wykonawcę wzorami graficznymi kodów QR umożliwiającymi dostęp do poszczególnych zakładek w aplikacji mobilnej. Ilości tabliczek: 50 sztuk, wymiar: ok 15x15 cm, z pvc odpornej na promienowanie UV. Projekt graficzny tabliczek wymaga wcześniejszego sprawdzenia czy pobierane są właściwe dane oraz akceptacji Zamawiającego. Tabliczki zostaną zamontowane do istniejących tablic za pomocą wkrętów stalowych, nierdzewnych.
  Tabliczki przygotowywane przez Wykonawcę w ramach Zadania muszą posiadać logotypy Gminy Urszulin i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektu.
  Zadanie Nr 7
  Wydruk przewodnika turystycznego Polesie Birdwatching w wersjach polskiej, angielskiej i niemieckiej
  Zakres prac:
  Wydruk przewodnika turystycznego Polesie Birdwatching w nakładzie 1000 egzemplarzy w wersji polskiej, 500 egzemplarzy w wersji angielskiej i 500 egzemplarzy w wersji niemieckiej. Dostarczenie przewodnika do siedziby Zamawiającego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Usługa polega na złożeniu i druku z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, oprawie oraz dostawie całego nakładu (w trzech wersjach językowych) do siedziby Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22 - 234 Urszulin.
  Projekt graficzny:
  Treści (w języku polskim, angielskim i niemieckim) oraz zdjęcia muszą być zgodne z zestawieniem fotografii do zilustrowania tekstu.
  Przewodnik przygotowywany przez Wykonawcę w ramach Zadania musi zawierać logotypy Gminy Urszulin i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektu.
  Specyfikacja techniczna:
  Format: A5 (148 mmx210mm) - wymiar po odcięciu.
  Oprawa: spiralowana.
  Okładka: karton 4+4, 250 g + folia jednostronnie, składana do środka w kieszonkę, która będzie zawierać wkładkę obrazującą usytuowanie tras ornitologicznych na terenie Gminy Urszulin i PPN z falcowaną do formatu 10x18 cm (dłuższy bok w pionie).
  Środek: objętość ok. 100 stron (+/- 10 stron), w tym jedna strona tekst, mapka lub zdjęcie, druga strona zdjęcie.
  Papier środka: papier 150 g, kreda mat, nadruk CMYK 4+4 (full color).
  Wkładka: mapa na podkładzie topograficznym w skali 1:50 000 obrazującą usytuowanie tras ornitologicznych na terenie Gminy Urszulin i Poleskiego Parku Narodowego.
  Format wkładki: B2 70x50 cm (dłuższy bok w poziomie) z falcowana do formatu 10x18 cm (dłuższy bok w pionie), druk 4+4, papier 100 g/sprint.
  Łączenie: metalowa spirala po długim boku.
  Nakład: 1000 egzemplarzy w wersji polskiej, 500 egzemplarzy w wersji angielskiej i 500 egzemplarzy w wersji niemieckiej.
  Na etapie realizacji Wykonawca wykona i przedstawi 2 proofy wybiórcze certyfikowane (UGRA, FOGRA) do akceptacji Zamawiającego. Materiał ustalany z Zamawiającym.
 6. Promocja projektu: Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze środków funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa..
  Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
  Zamówienie dotyczy promocji projektu
  Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze
  środków funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków
  budżetu państwa. poprzez realizację następujących zadań: 1. Informacja i promocja w płatnej prasie lokalnej i
  Internecie z projektami graficznymi 2. Informacja i promocja w bezpłatnej prasie lokalnej 3. Przygotowania ,
  uruchomienia , aktualizacja i utrzymania strony internetowej projektu 4. Promocja na stronie internetowej, której
  tematyka dotyczy zdrowia matki i dziecka, ciąży i macierzyństwa 5. Informacja i promocja w lokalnej rozgłośni
  radiowej z produkcją spotów radiowych 6. Informacja i promocja w lokalnej stacji telewizyjnej z produkcją spotów
  reklamowych 7. Organizacja konferencji prasowych 8. Informacja i promocja na tablicach plenerowych typu
  billboard 9. Druk/produkcja materiałów promocyjno-informacyjnych.
 7. Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu będącej podstawowym źródłem informacji dla interesantów oraz obsługa (administrowanie) i wsparcie techniczne strony internetowej przez okres 1 roku.
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
  Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy będzie należało:
  a) przygotowanie projektu graficznego strony www,
  b) wdrożenie strony internetowej,
  c) zamieszczenie na stronie internetowej informacji archiwalnych przekazanych przez Zamawiającego poprzez przeniesienie ich z istniejącej strony internetowej,
  d) obsługa (administrowanie) i wsparcie techniczne strony internetowej przez okres 1 roku.

Inne osoby dla Majewski Szymon Wojciech (52 osoby):