Kogo reprezentuje osoba

Makowska Małgorzata

w KRS

Małgorzata Makowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Nazwisko:Makowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Oława (Dolnośląskie)
Przetargi:30 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarczyk Joanna, Bereżnicka Dorota, Bilińska Mariola, Bochenkiewicz Patrycja Monika, Bojko Katarzyna, Borbulak Agnieszka, Buczyńska Magdalena, Burba Wiesława, Buśko Korniak Aneta Banku, Błachaniec Aleksandra, Błachaniec Wiesław, Błaszczyszyn Karolina, Chmielewski Andrzej, Chorbotowicz Sylwia, Cielecka Elżbieta, Dolińska Malinowska Izabela, Dolny Ewa, Draguła Alina, Drozd Katarzyna, Duszkiewicz Ewa, Dziębowska Jolanta, Ewiak Monika, Ferkaluk Katarzyna, Fudała Jolanta, Garbicz Joanna, Gęsior Małgorzata, Golec Bogusław, Gorzelak Stanisław, Gramza Roman, Greczyło Grażyna, Gręziak Sławomir Jerzy, Grzesiowska Bogusława, Haczkiewicz Ewelina, Haniszewski Leon, Idzikowski Jan, Jadach Joanna, Jakubiak Małgorzata, Jarosławska Krystyna, Jaszczur Paulina Magdalena, Joński Henryk, Jurkiewicz Agnieszka, Kalityński Paweł, Karg Aleksandra, Konarska Marta, Kossowska Monika, Kotowska Maria, Kowalczyk Bednarz Anna, Kozakiewicz Sylwia, Kruk Anna, Kubik Justyna, Kuczmowska Joanna, Kułakowski Tomasz, Lechowicz Tobiasz, Leja Patrycja, Litowińska Barbara, Maćkowiak Marzena, Macyszyn Monika, Markowska Agnieszka, Marmulewicz Jacek, Matyjewicz Dominika, Matyjewicz Krzysztof, Mazur Krystyna, Małek Daniel, Małek Ewa, Mendak Aleksandra, Michalak Agnieszka, Miernik Dukielska Agata, Mokrynka Dorota, Nocek Joanna, Nowak Agnieszka, Nowak Aneta, Nowak Patrycja, Oltman Małgorzata, Otocka Wioletta, Ożga Elżbieta, Październik Jacek, Piestrak Maria, Pikińska Beata, Pilch Marta Karolina, Podawca Agnieszka, Polak Kołtowska Anna, Połomska Jolanta, Prałat Wiesława, Prusak Karolina, Płaza Danuta, Płoska Małgorzata, Robakowska Aneta, Rogińska Aneta, Rozmus Monika, Rudzińska Andżelika, Rup Katarzyna, Ryżak Andrzej, Rzeczkowska Małgorzata, Sapun Mirosława, Seretna Agnieszka, Sikora Ewa, Silarska Anna, Siręga Bożena, Skarbowska Gaj Wioletta, Skoczylas Katarzyna, Skorza Kamila

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zajęcka Dominika

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Oławie, Oława − KRS 0000043208
 2. Biuro Rachunkowe Lucrum Silesia Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000792613
 3. Coco Solution Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000553934
 4. Energia Biznesu Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000445544
 5. Giga Mdm Sp. Z O.O., Oława − KRS 0000629343
 6. Kancelaria Radców Prawnych Kamp;l Legal Granat i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000296281
 7. Logan Witowice, Witowice − KRS 0000246015
 8. Lucrum Silesia Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000502984
 9. Miejsko-gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych W Jelczu-laskowicach, Jelcz-laskowice − KRS 0000063852
 10. Oławska Telewizja Kablowa, Oława − KRS 0000053831
 11. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W Oławie, Oława − KRS 0000079450
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jakub W Oławie, Oława − KRS 0000027283
 13. Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna Rozwoju Ziemi Jelczańsko - Laskowickiej, Miłoszyce − KRS 0000507947
 14. Stowarzyszenie Klub Żeglarski Ziemi Oławskiej, Oława − KRS 0000612785
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Miłoszyc, Miłoszyce − KRS 0000343997
 16. Stowarzyszenie Razem Dla Rozwoju Pępic, Pępice − KRS 0000379245
 17. Stowarzyszenie Uśmiech Za Uśmiech, Marcinkowice − KRS 0000358536
 18. Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej, Domaniów − KRS 0000123941
 19. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. W Domaniowie, Domaniów − KRS 0000612102
 20. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. Z O.O., Gać − KRS 0000142896
 21. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Domaniowie, Domaniów − KRS 0000170130
 2. Gramza Sp. Z O.O., Gać − KRS 0000348600
 3. Huta Oława S.A., Oława − KRS 0000047946
 4. Miejski Klub Sportowy Oława, Oława − KRS 0000097478
 5. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej-oława Sp. Z O.O., Oława − KRS 0000101760
 6. Międzyszkolny Klub Sportowy Olavia, Oława − KRS 0000213334
 7. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Odra, Oława − KRS 0000001779
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Oława, Oława − KRS 0000127639
 10. Südzucker Polska S.A., Wrocław − KRS 0000134177

Powiązane przetargi (30 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.484.700,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
  Opis przedmiotu zamówienia według CPV : 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.484.700,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych, na następujących warunkach:
  1) Kredyt w kwocie do 2.484.700,00zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset zł)
  2) Kredyt w PLN
  3) Planowany okres kredytowania od daty zawarcia umowy do 30.06.2025 r.
  4) Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy złożonej w banku mailem lub faksem najpóźniej w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym datę wypłaty transzy kredytu.
  5) Okres spłaty kapitału 31.03.2023 r. - 30.06.2025 r.
  6) Spłata rat kapitałowych - wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ;
  7) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy.
  8) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie.
  9) Jeśli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po tym terminie.
  10) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.
  12) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika.
  13) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  14) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia
  w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty.
  15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przedterminowej spłaty części kredytu.
  16) Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Kunice.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Skarbimierz na 2015 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
  1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Skarbimierz na 2015 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  na następujących warunkach:
  a)przeznaczenie kredytu :
  pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Skarbimierz na 2015 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  kwota kredytu: 3 000 000,00zł (słownie: trzy miliony złotych ).
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 602.000 zł, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
  Zamawiający: Gmina Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie
  Przedmiotem niniejszego zamówienia
  jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 602.000 zł, na spłatę kredytów i pożyczek z lat
  ubiegłych, na następujących warunkach: 1) Kredyt w kwocie do 602.000 zł (sześćset dwa tysiące złotych) 2)
  Kredyt w PLN 3) Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji
  Kredytobiorcy złożonej w banku lub faksem najpóźniej w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym datę
  wypłaty transzy kredytu. 4) Okres spłaty kapitału 1.01.2018 r. - 30.11.2024r. 5) Spłata rat kapitałowych - wg
  harmonogramu wskazanego w pkt. 5 niniejszej SIWZ; 6) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku
  rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z
  ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy. 7) W
  całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu
  udzielonego kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego
  miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. 8) O wysokości stawki bazowej
  (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany
  pisemnie. 9) Jeśli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi wnastępnym dniu roboczym po tym terminie. 10) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11) Zabezpieczeniem
  kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.
  12) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika. 13) Dopuszcza się
  możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 14) Zamawiający
  zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów,
  odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty. 15) Zamawiający
  przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu ,bez
  ponoszenia dodatkowych kosztów . 16) Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek
  Gminy Wądroże Wielkie, 17) Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej
  prowizji od kredytu tj.: prowizji przygotowawczej, prowizji od przyznanego kredytu.
 4. UZYSKANIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 1.000.000,00 zł (SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH) PRZEZ GMINĘ BOLKÓW NA SPŁATĘ W 2015 R. ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Gmina Bolków, Bolków
  Uzyskanie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł przez Gminę Bolków na:
  SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Przeznaczenie kredytu : - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .
  Okres kredytowania - od 30 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2025 r.
  Spłata rat kredytu w okresach półrocznych od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2025 r po 100.000,00 zł rocznie.
  Spłata odsetek w okresach półrocznych, od dnia zaciągnięcia kredytu, na koniec każdego półrocza.
  Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej WIBOR ustalonej w/g stawki WIBOR 3M według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego, kolejnych (półrocznych) i ostatniego okresu obrachunkowego. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono odpowiedniej stawki WIBOR, obowiązuje stawka WIBOR z dnia poprzedzającego dzień, w którym nie było notowań dla danej stawki.
  Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Do wyliczeń ceny oferty przyjmuje się trzy transze : 1) pierwsza transza w wysokości 200.000,00 zł w dniu 30 czerwca 2015 r. 2) druga transza w wysokości 300.000,00 zł w dniu 30 września 2015 r.3) trzecia transza wysokości 500.000,00 zł w dniu 30 grudnia 2015 r..
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć spłatę zaciągniętego kredytu lub poszczególnych rat przed upływem terminu ich płatności. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu.
  W przedmiocie zamówienia i w umowie kredytowej przyjmuje się zapis kredyt może być wykorzystany w kwotach i terminach dostosowanych do potrzeb zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
  Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze danego banku zgodnym z ogólnymi warunkami zawartymi w załączonym do SIWZ projekcie umowy.
  Podstawa do wyliczenia ceny oferty będącej przedmiotem oceny: -do ustalenia ceny ofert za cały okres kredytowania tj. od 30.06.2015 r. do 31 grudnia 2025 r. należy przyjąć : -stały WIBOR wg stawek WIBOR 3M na dzień 05.06.2015 r. w stosunku rocznym - .................... zł., w umowie zostanie wprowadzony zapis o zmiennej stopie procentowej WIBOR ustalonej w/g stawki WIBOR 3M według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego, kolejnych (kwartalnych) i ostatniego okresu obrachunkowego. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono odpowiedniej stawki WIBOR, obowiązuje stawka WIBOR z dnia poprzedzającego dzień, w którym nie było notowań dla danej stawki) -stała marża - .......% ...................... zł. w/g wykonawcy (jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -jednorazowa prowizja ........% ........................ zł.(jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -spłata odsetek i kredytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych) - w każdym czasie pomiędzy 30.06.2016 r., a 31.12.2025 roku.
  Dla celów wyliczenia ceny oferty należy przyjąć każdy miesiąc z rzeczywistą liczbą dni, a każdy rok jako 365 dni.
 5. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 518.049,00ZŁ NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN.: BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. CHOPINA W LEWINIE BRZESKIM WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ODWODNIENIEM
  Zamawiający: Burmistrz Lewina Brzeskiego, Lewin Brzeski
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 518.049,00zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi gminnej - ul. Chopina w Lewinie Brzeskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Warunki udzielenia kredytu: - uruchomienie kredytu ma nastąpić w pierwszej dekadzie grudnia 2014 roku, - spłata kredytu następować będzie kwartalnie w ostatnim dniu każdego kwartału w latach 2015-2024, - spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie ratach miesięcznych, - źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne Gminy, - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, - środki pochodzące z kredytu po okazaniu faktury od Wykonawcy zadania na podstawie podpisanej umowy, winny być przekazane na rachunek dochodów Gminy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia (we wzorze oferty), że nie będzie naliczał kosztów z tytułu: - opłaty za uruchomienie kredytu, - prowizji za sporządzanie aneksów, - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu..
 6. Udzielenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS - 9 na dz. nr 10/56 AM-34 w Jelczu - Laskowicach.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS sp. z o.o., Jelcz-Laskowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotowego w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS - 9 na dz. nr 10/56 AM-34 w Jelczu - Laskowicach. a) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres do 240 miesięcy. b) Kredyt stanowi do 30% planowanego kosztu inwestycji. c) Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. d) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego po zaangażowaniu środków własnych w wysokości min. 25% planowanego kosztu inwestycji. e) Wykonawca dopuści możliwość wykorzystania przez kredytobiorcę mniejszej niż określona w zamówieniu kwoty kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji f) Wykonawca dopuści możliwość spłaty wykorzystanego kredytu przed ustalonym terminem bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.
  2. Wykorzystanie kredytu nastąpi w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. 3.
  Na potrzeby opracowania przez Wykonawców oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym,
  Zamawiający określa przewidywane uruchomienie kredytu, jako 6 transz: a) I transza nie wcześniej niż

  20.11.2015 r. b) II transza nie wcześniej niż 20.12.2015 r. c) III transza nie wcześniej niż 20.01.2016 r. d) IV transza nie wcześniej niż 20.02.2016 r. e) V transza nie wcześniej niż 20.03.2016 r. f) VI transza nie wcześniej niż 20.04.2016 r. 4. Faktyczne uruchamianie środków następować będzie w transzach uzależnionych od postępu realizacji inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS
  - 9) wraz z budową urządzeń i instalacji, przyłączy wod. - kan. i wód opadowych, parkingu i chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dz. nr 10/56 AM-34 w Jelczu - Laskowicach 5. O wysokości i terminie poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo mniejszego wykorzystania kwoty kredytu bez prowizji i opłat, zwłaszcza w przypadku zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia od realizacji inwestycji. 7. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS - 9) wraz z budową urządzeń i instalacji, przyłączy wod. - kan. i wód opadowych, parkingu i chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dz. nr 10/56 AM-34 w Jelczu - Laskowicach 8. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych utworzonych w ramach inwestycji: - 1 795,00 m2 9. Koszty przedsięwzięcia inwestycyjno -budowlanego szacowane na kwotę: - 5 564 298,20 zł 10. Zakładane są następujące źródła finansowania inwestycji: a) Kredyt - 1 500 000,00 zł b) Środki własne - w tym: 10.b.1. Partycypacje przyszłych najemców do 30% kosztów inwestycji - 1 574 215,00 zł 10.b.2. Środki finansowe własne Zamawiającego
  - 1 970 083,20 zł 10.b.3. Wartość działki (aport Gminy - wniesiony) - 520 000,00 zł 11. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 12. Wykonawca przekaże środki w formie bezgotówkowej na dobro rachunku bankowego wskazanego w umowie. 13. Spłata zadłużenia będzie następowała według formuły stałych rat kapitałowo - odsetkowych (annuitetowych) 14. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne wyciągi bankowe potwierdzające dokonane operacje na rachunku kredytowym (w tym naliczone i spłacone odsetki), bez prowizji i opłat. 15. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 3M i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. 16. O wysokości oprocentowania obowiązującego w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie do 12 - go dnia każdego miesiąca w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. 17. Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych w 25 - tym dniu każdego następnego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 12 - tym dniu każdego następnego miesiąca - bez obciążania Zamawiającego kosztami. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. 18. Za

  spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 19. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 20. Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie w 25 - dniu każdego miesiąca. 21. Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 22. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego (bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji oraz bez konieczności zapłaty odsetek za okres niewykorzystany). 23. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. 24. Dopuszczalnym zabezpieczeniem spłaty kredytu może być: a) obciążenie hipoteki nieruchomości do wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty głównej i odsetki, b) obciążenie hipoteki nieruchomości dodatkowej stanowiącej własność Zamawiającego, c) cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, d) cesja wierzytelności z tytułu należnych rocznych czynszów z kredytowanej nieruchomości, e) pisemne oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na mocy bankowego tytułu egzekucyjnego w razie nie spłacania zobowiązania. Zamawiający dopuszcza łączoną formę zabezpieczenia (zastosowanie więcej niż jednego środka). 25. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. 26. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat. Wszelkie koszty kredytu muszą zawierać się w marży banku. 27. Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego wg wyboru i potrzeb Wykonawcy, są do wglądu w siedzibie Zamawiającego..
 7. ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO
  Zamawiający: Gmina Pieńsk, Pieńsk
  Umieszczono na stronie zamawiającego. Zaistniała sytuacja wynika z tabelarycznych zestawień
 8. Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy celem utworzenia Izerskiego Centrum Aktywizacji Kobiet.
  Zamawiający: Gmina Mirsk, Mirsk
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego:
  1)Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy celem utworzenia Izerskiego Centrum Aktywizacji Kobiet.
  2)Kwota kredytu - 640.000,00 zł.
  3)Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (zmienny ) jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę banku.
  4)Do w/w stawki WIBOR 3M (zmienny) zostanie doliczona marża banku stała w okresie kredytowania (dla celów wyliczenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 09.09.2014r.).
  5)Okres kredytowania 148 rat tj. od 09.2014r. do 31.12.2026r.
  6)Spłata kredytu następować będzie w ratach miesięcznych w okresie 10 lat, licząc od 31 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026r., spłata odsetek w ratach miesięcznych, naliczanych od dnia uruchomienia kredytu, płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
  7)Prowizja od udzielonego kredytu w wysokości nie więcej niż 0,5%, naliczona przez Wykonawcę płatna będzie jednorazowo w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
  8)Naliczane odsetki z tytułu udzielenia kredytu nie będą kapitalizowane
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.400.000 zł
  Zamawiający: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu, Brzeg
  Przedmiot zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) w związku z zakupem nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Małujowickiej (działka nr 571/3, AM-9 obręb 1101 Rataje o pow. 54,4735 ha).
  Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 2.400.000 zł na warunkach określonych we wzorze umowy,
  Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki w dniu podpisania umowy, a uruchomienie kredytu przez Wykonawcę nastąpi na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przedłożenia wniosku o wypłatę na konto wskazane przez Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 31.08.2014 r.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu w terminie przez niego wyznaczonym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu. Zamawiający z powyższego tytułu nie poniesie dodatkowych kosztów.
  Wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się ze skróconym okresem kredytowania.
  W przypadku przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższe czynności Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami. Wcześniejsza spłata całości bądź części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. W przepadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą do dnia dokonania w/w transakcji.
  Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.
  Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu obliczone będzie według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR dla złotowych depozytów trzymiesięcznych na rynku międzybankowym z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększony o stałą marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy przez cały okres kredytowania jest stała, odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu a każdy dzień za 1/365 część roku.
  Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy czym:
  -pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,
  -ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone od faktycznie wykorzystanego kredytu. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności odsetek w formie papierowej lub elektronicznej, spłata rat kapitałowych będzie następować w 20 ratach zgodnie z przyjętym harmonogramem stanowiącym integralną część umowy w okresach kwartalnych płatnych do końca każdego kwartału, przy czym spłata pierwszej rata kapitałowej wykorzystanego kredytu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2015r.
  Jeżeli data spłaty raty kredytu i odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na dzień niebędący dniem roboczym dla Wykonawcy i Zamawiającego uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
  Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika.
  Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także prowizji od udzielonego kredytu, ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu.
 10. Obsługa bankowa Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018
  Zamawiający: Gmina Oława, Oława
  3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnej obsłudze bankowej Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2014 do 2018 r. Zamawiający informuje, iż w grudniu 2013 r. budżet Gminy był prowadzony przy pomocy 45 rachunków. W miejscu siedziby Zamawiającego było prowadzonych 11 rachunków, natomiast poza miejscem siedziby Zamawiającego było prowadzonych 34 rachunków. Zamawiający informuje, iż ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, nowych jednostek organizacyjnych oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. 3.2. Szczegółowy zakres usług obejmuje: 1) Otwarcie 45 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. 2) Prowadzenie 16 sztuk rachunków bieżących wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. 3) Prowadzenie 29 sztuk rachunków pomocniczych wraz z udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie jest to średnio 120 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 300.000 zł. 5) Realizacja wypłat gotówkowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że jest to średnio miesięcznie: -100 sztuk wypłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 30.000 zł. dla świadczeniobiorców GOPS. Wypłaty będą realizowane na podstawie imiennych list wypłat zasiłków/świadczeń sporządzonych przez GOPS 6) Sprzedaż blankietów czekowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2013 r., że średnio w miesiącu Gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 60 czeków. 7) Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany, na co najmniej 5 stanowiskach. W części jednostek organizacyjnych będzie funkcjonować więcej niż jedno stanowisko. Liczba użytkowników około 5 co oznacza, że prawie w każdej jednostce organizacyjnej Gminy musi być wyznaczona więcej niż jedna osoba do obsługi systemu bankowości elektronicznej. 8) Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej. 9) Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 2.600 sztuk przelewów. 10) Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 630 sztuk przelewów. 11) Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie może to być średnio 1 dokument. 12) Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie może to być średnio 20 sztuk przelewów. 13) Zasilanie przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy Gminy i odprowadzanie nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu. Dla porównania ofert jest to jedno zasilenie i odprowadzenie dziennie kwoty 5.000,00 zł. 14) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2.500.000 zł. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu - dla porównania ofert należy przyjąć kredyt w kwocie 2.500.000 zł. w każdym roku. Zamawiający wymaga od wykonawców, aby kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy stosować stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert (np. jeżeli oferta jest składana w styczniu, to jest to stawka WIBOR 1 M z miesiąca grudnia). Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca - Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych wg stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca i stałej marży banku zaproponowanej w złożonej ofercie. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym to liczba dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy. 15) Przechowywanie depozytów rzeczowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie danych historycznych z 2013 roku - że średnio miesięcznie może to być 1 sztuka depozytów. 16) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie na podstawie danych historycznych z 2013 roku - że średnio miesięcznie może to być 1 sztuka dokumentów. 3.3. Dodatkowe warunki i ustalenia dotyczące realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia innych usług, które będą dostępne w przyszłości, na preferencyjnych warunkach. 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych kapitalizowane będą nie rzadziej niż raz na kwartał. 3) Opłaty i prowizje będą pobierane nie częściej niż raz w miesiącu. 4) Bank ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania lokat w innych bankach. 6) Wybrany oferent ma obowiązek w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia umowę zawierającą w swojej treści wszelkie warunki określone w przedmiocie zamówienia niniejszej SIWZ. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Oława, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu. 8) Wykonawca - Bank musi posiadać w Oławie oddział upoważniony do dokonywania wszelkich dyspozycji i podejmowania decyzji w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia oraz wykonywać usługi bankowe w zakresie instalacji, aktualizacji i szkolenia w systemie bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego. Oddział Banku w Oławie musi być czynny w godzinach urzędowania Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. 9) Zamawiający zastrzega, że podane średnie wartości miesięczne są wartościami szacunkowymi i mogą się zmienić w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany liczby lub wartości usług warunki cenowe określone w postępowaniu nie ulegną zmianie. Zamawiający dopuszcza, aby wyciągi papierowe były wydawane przez Bank jedynie na prośbę Zamawiającego bez konieczności drukowania ich każdego dnia. Wpłaty gotówkowe dotyczą zarówno wpłat własnych, jak i osób trzecich. Zamawiający nie zamierza korzystać z wpłat w tzw. formie zamkniętej. Transakcje wymienione w pkt 3.2.13) mają odbywać się w Oddziale Banku bez użycia konwoju. i nie wskazano miejsca na cenę za usługę zasilenia i odprowadzania gotówki, ponieważ Zamawiający założył, że Bank z tego tytułu nie poniesie kosztów (odprowadzenie gotówki bez użycia konwoju). Średnie salda środków na rachunkach bankowych Gminy i podległych jednostek - ok. 100.000 PLN. Średnie saldo lokat terminowych - ok. 100.000 PLN. Zamawiający przewiduje kontrasygnatę Skarbnika przy zabezpieczeniu spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wystawiony przez Gminę wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu. Szacunkowa łączna ilość użytkowników bankowości elektronicznej - 12 osób, w tym 8 osób do autoryzacji zleceń. Zamawiający nie posiada udziałów/akcji w innych podmiotach. Zamawiający nie korzysta z Leasingu. Zamawiający nie korzysta z forfaitingu. Zamawiający ma wyemitowane obligacje komunalne - wykup 2017. Zamawiający nie udzielił poręczenia/wystawił gwarancji
 11. Udzielenie długoterminowego kredytu na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-8 na dz. nr 10/60 AM-34 w Jelczu - Laskowicach
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS sp. z o.o., Jelcz-Laskowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości do 950.000,00 zł (słownie dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS - 8 na dz. nr 10/60 AM-34 w Jelczu - Laskowicach, z okresem spłaty do 240 miesięcy
 12. Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 167.410,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice
  Zamawiający: Urząd Gminy Pakosławice, Pakosławice
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 167.410,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
  1) Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - kredyt do kwoty 60.000,00 zł,
  2) Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach - kredyt do kwoty 30.000,00 zł,
  3) Rozbudowa sieci wodociągowej Radowice I - dotacja dla ZGKiM Pakosławice- kredyt do kwoty 10.890,00 zł,
  4) Rozbudowa sieci wodociągowej Radowice II - dotacja dla ZGKiM Pakosławice - kredyt do kwoty 28.270,00 zł,
  5) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Pakosławice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice - kredyt do kwoty 8.250,00 zł,
  6) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Prusinowice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice - kredyt do kwoty 10.000,00 zł,
  7) Ocieplenie budynku remizy OSP w Prusinowicach II etap - kredyt do kwoty 20.000,00 zł.
  2.Uruchomienie środków kredytu odbędzie się w ratach, każdorazowo na pisemną dyspozycje Zamawiającego w formie przelewu na wskazany rachunek Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty złożenia dyspozycji Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia 2013 r.
  3.Zamawiający w dyspozycjach uruchomienia kredytu określi wysokość i termin wypłaty raty kredytu.
  4.Warunkiem postawienia do dyspozycji Zamawiającego kredytu jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Zamawiającego - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika.
  5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych.
  6.Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.
  7.Środki z uruchomionego kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Urzędu Gminy Pakosławice wskazany przez Zamawiającego.
  8.Okres karencji w spłacie kredytu od dnia postawienia do dyspozycji kredytu do 30 maja 2014r.
  9.Okres spłaty - 3 lata.
  10. Spłata kwoty zaciągniętego kredytu będzie następowała na wskazany rachunek bankowy w poniżej wskazanych ratach i terminach:
  1) I rata w kwocie 27.410,00 zł do dnia 30.05.2014 roku
  2) II rata w kwocie 50.000,00 zł do dnia 30.03.2015 roku
  3) III rata w kwocie 50.000,00 zł do dnia 30.05.2015 roku
  4) IV rata w kwocie 20.000,00 zł do dnia 30.03.2016 roku
  5) V rata w kwocie 20.000,00 zł do dnia 30.05.2016 roku

  11.W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza się możliwość - za zgodą Wykonawcy - przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem płatności raty kredytu
  12.Wysokość rat spłat kapitału może ulec zmianie w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego mniejszej kwoty kredytu.
  13.Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
  14.W przypadku uruchomienia przez Zamawiającego mniejszej kwoty kredytu o kwotę niewykorzystaną zostanie pomniejszona najbardziej odległa rata spłaty kredytu.
  15.Tytułem zabezpieczenia spłat kredytu Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową- przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika.
  16.Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do Umowy.
  17.Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1-M + marża Banku, która jest stała w okresie kredytowania
  18.Sposób ustalenia wysokości zmiennej stopy procentowej: Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1-M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365/366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1-M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  19.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy.
  O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  20.O wysokości oprocentowania Wykonawca będzie pisemnie informował Zamawiającego w terminie 10 dni od zmiany oprocentowania.
  21.Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych od dnia wykorzystania kredytu/transzy do dnia poprzedzającego dzień spłaty.
  22.Zamawiający spłaty naliczonych odsetek będzie dokonywał na wskazany rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca na podstawie przesłanego przez Wykonawcę - Bank zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek.
  23.Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy spłata odsetek może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
  24.Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania
  ( obowiązywania umowy).
  25.Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
  26.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż marża banku oraz oprocentowanie.
  27.Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi prowizjami i opłatami za udzielenie, obsługę i ubezpieczenie kredytu oraz wolny od kosztów manipulacyjnych lub innych.
  28.Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wystawianych przez Wykonawcę zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do
  prowadzenia ewidencji księgowej i ustalania kwoty zobowiązań finansowych.
 13. Uzyskanie kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł, (słownie: Jeden milion osiemset tysięcy złotych) przez Gminę Bolków na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Bolków, Bolków
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Uzyskanie kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł przez Gminę Bolków na:
  SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
  - Przeznaczenie kredytu : - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .
  - Okres kredytowania - od 02 września 2013 r. do 31 grudnia 2022 r.
  - Spłata rat kredytu w okresach półrocznych od 30 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2022 r. po 225.000,00 zł rocznie.
  - Spłata odsetek w okresach półrocznych, od dnia zaciągnięcia kredytu, na koniec każdego półrocza.
  - Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej WIBOR ustalonej w/g stawki WIBOR 3M według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego, kolejnych (półrocznych) i ostatniego okresu obrachunkowego. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono odpowiedniej stawki WIBOR, obowiązuje stawka WIBOR z dnia poprzedzającego dzień, w którym nie było notowań dla danej stawki.
  - Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  - Do wyliczeń ceny oferty przyjmuje się DWIE transze:
  1) pierwsza transza w wysokości 900.000,00 zł w dniu 02 września 2013 r.
  2) druga transza w wysokości 900.000,00 zł w dniu 10 grudnia 2013 r.
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć spłatę zaciągniętego kredytu lub poszczególnych rat przed upływem terminu ich płatności. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu.
  - W przedmiocie zamówienia i w umowie kredytowej przyjmuje się zapis: Kredyt może być wykorzystany w kwotach i terminach dostosowanych do potrzeb zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.
  Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze danego banku zgodnym z ogólnymi warunkami zawartymi w załączonym do SIWZ projekcie umowy.

  Podstawa do wyliczenia ceny oferty będącej przedmiotem oceny: -do ustalenia ceny ofert za cały okres kredytowania tj. od 02.09.2013 r. do 31.12.2022 r. należy przyjąć : -stały WIBOR wg stawek WIBOR 3M na dzień 24.06.2013 r. w stosunku rocznym - .................... zł., w umowie zostanie wprowadzony zapis o zmiennej stopie procentowej WIBOR ustalonej w/g stawki WIBOR 3M według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego, kolejnych (kwartalnych) i ostatniego okresu obrachunkowego. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono odpowiedniej stawki WIBOR, obowiązuje stawka WIBOR z dnia poprzedzającego dzień, w którym nie było notowań dla danej stawki) -stała marża - .......% ...................... zł. w/g wykonawcy (jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -jednorazowa prowizja ........% ........................ zł.(jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -spłata odsetek i kredytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych) - w każdym czasie pomiędzy 30.09.2013 r., a 31.12.2022 roku.
  Dla celów wyliczenia ceny oferty należy przyjąć każdy miesiąc z rzeczywistą liczbą dni, a każdy rok jako 365 dni.
 14. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 360 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów, w części dotyczącej udziału własnego Gminy
  Zamawiający: Gmina Wojcieszów, Wojcieszów
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 360 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów, w części dotyczącej udziału własnego Gminy.

  1. Termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 20 grudnia 2013 roku.
  Kredyt wykorzystany będzie w formie bezgotówkowej.
  2. Marża banku nie podlega zmianom.
  3. Oprocentowanie według stawki zmiennej obowiązującej w okresie naliczania
  w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej w stawce ustalanej przez: WIBOR 1M ( 15 I, 15II, 15 III, 15 IV,, 15 XII) powiększonej o marżę banku.
  4. Zapewnienie o nie pobieraniu opłat, prowizji bankowych od niewykorzystanego kredytu, ani dodatkowych kosztów administracyjnych w związku z uruchomieniem kredytu.
  5. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane od dnia podstawienia wymaganej kwoty na rachunek kredytobiorcy w okresach miesięcznych i płatne 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  6. Jeżeli spłata ostatniej raty kredytu przypada przed końcem okresu odsetkowego, odsetki są płatne w dniu spłaty kredytu.
  7. Raty kapitałowe płatne od 20 maja 2014 roku do 20 lipca 2025 roku, zgodnie
  z załączonym harmonogramem - załącznik nr 6 do SIWZ.
  8. Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy na pisemny wniosek kredytobiorcy w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego.
  9. Oprocentowanie jest jedynym kosztem kredytu. Nie dopuszcza się obciążania kredytu dodatkowymi opłatami i kosztami, np. wynikającymi z wcześniejszej spłaty kredytu.
  10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.
 15. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Skarbimierz na 2013 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
  1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Skarbimierz na 2013 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  na następujących warunkach:
  a)przeznaczenie kredytu :
  pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Skarbimierz na 2013 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  kwota kredytu: 2 500 000,00zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych ),
  b)rodzaj kredytu : długoterminowy,
  c)okres kredytowania : od dnia uruchomienia do 31.12.2022r.
  d)spłata kredytu w złotych polskich; kapitał w okresach rocznych, w terminach
  określonych w harmonogramie spłat podanych w umowie kredytowej i odsetki
  płatne w okresach miesięcznych, liczonych od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  e)oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa
  f)sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa % dla danego okresu zależna od wielkości wykorzystanego kredytu, a ustalona w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3 M dla depozytów międzybankowych właściwy dla danego okresu rozliczeniowego,
  g)odsetki będą naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia,
  h)okres karencji w spłacie kapitału: 3 lata
  i) zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco,
  j) kredyt będzie uruchomiony w zależności od potrzeb, a o wysokości transzy bank powiadomiony zostanie na trzy dni przed wypłatą transzy,
  k) dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  l) brak prowizji rekompensacyjnej od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,
  ł) brak prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu,
 16. Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice.
  Zamawiający: Urząd Gminy Pakosławice, Pakosławice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
  1) Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy - kredyt do kwoty 30.000,00 zł
  2) Modernizacja świetlic wiejskich Gminy Pakosławice - kredyt do kwoty 50.000,00 zł
  3.2. Uruchomienie środków kredytu odbędzie się w ratach, każdorazowo na pisemną dyspozycje Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty złożenia dyspozycji Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 28 grudnia 2012 r.
  3.3. Zamawiający w dyspozycjach uruchomienia kredytu określi wysokość i termin wypłaty raty kredytu.
  3.4. Warunkiem postawienia do dyspozycji Zamawiającego kredytu jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Zamawiającego - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika.
  3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych.
  3.6. Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.
  3.7. Środki z uruchomionego kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Urzędu Gminy Pakosławice wskazany przez Zamawiającego.
  3.8. Okres karencji w spłacie kredytu od dnia postawienia do dyspozycji kredytu do 30 marca 2013r.
  3.9. Okres spłaty - 2 lata.
  3.10. Spłata kwoty zaciągniętego kredytu będzie następowała w poniżej wskazanych ratach i terminach:
  1) I rata w kwocie 30.000,00 zł do dnia 30.03.2013 roku
  2) II rata w kwocie 50.000,00 zł do dnia 30.03.2014 roku
  3.11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza się możliwość - za zgodą Wykonawcy - przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem płatności raty kredytu.
  3.12. Wysokość rat spłat kapitału może ulec zmianie w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego mniejszej kwoty kredytu.
  3.13. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
  3.14. W przypadku uruchomienia przez Zamawiającego mniejszej kwoty kredytu o kwotę niewykorzystaną zostanie pomniejszona najbardziej odległa rata spłaty kredytu.
  3.15. Tytułem zabezpieczenia spłat kredytu Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową- przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika.
  3.16. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do Umowy.
  3.17. Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1-M + marża Banku, która jest stała w okresie kredytowania.
  3.18. Sposób ustalenia wysokości zmiennej stopy procentowej: Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1-M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365/366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1-M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  3.19. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy.
  O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  3.20. O wysokości oprocentowania Wykonawca będzie pisemnie informował Zamawiającego w terminie 10 dni od zmiany oprocentowania.
  3.21. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych od dnia wykorzystania kredytu/transzy do dnia poprzedzającego dzień spłaty.
  3.22. Zamawiający spłaty naliczonych odsetek będzie dokonywał na wskazany rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca na podstawie przesłanego przez Wykonawcę - Bank zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek.
  3.23. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy spłata odsetek może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
  3.24. Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania ( obowiązywania umowy).
  3.25. Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
  3.26. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż marża banku oraz oprocentowanie.
  3.27. Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi prowizjami i opłatami za udzielenie, obsługę i ubezpieczenie kredytu oraz wolny od kosztów manipulacyjnych lub innych.
  3.28. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wystawianych przez Wykonawcę zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia ewidencji księgowej i ustalania kwoty zobowiązań finansowych
 17. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 930.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa, Dąbrowa
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 930.000zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy). Przez obsługę kredytu należy rozumieć czynności związane z obsługą spłat rat kapitałowych i odsetek od kredytu. Cel kredytu: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dąbrowa w roku 2012. 2.Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia kredytu w transzach, na podstawie dyspozycji płatniczej. Dla celów wyliczenia kosztów obsługi kredytu Zamawiający proponuje następujące transze: I transza do dnia 30 października 2012 r. w kwocie: 400.000,-zł II transza do dnia 31 listopada 2012 r. w kwocie: 400.000,-zł II transza do dnia 31 grudnia 2012 r. w kwocie: 130.000,-zł Zamawiający nie będzie związany z w/w harmonogramem w okresie kredytowania i zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w całości - bez prowizji i opłat z tego tytułu. 3.Spłata rat kapitałowych kredytu nastąpi od 31 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. i będzie regulowana w następujących ratach: -w roku 2013: bez spłat -w roku 2014: 12 rat po 2.500,00 zł (roczna spłata 30.000,00 zł) -w roku 2015: 12 rat po 2.500,00 zł (roczna spłata 30.000,00 zł) -w roku 2016: 12 rat po 2.500,00 zł (roczna spłata 30.000,00 zł) -w roku 2017: 12 rat po 10.000,00 zł (roczna spłata 120.000,00 zł) -w roku 2018: 12 rat po 10.000,00 zł (roczna spłata 120.000,00 zł) -w roku 2019: 12 rat po 10.000,00 zł (roczna spłata 120.000,00 zł) -w roku 2020: 12 rat po 10.000,00 zł (roczna spłata 120.000,00 zł) -w roku 2021: 12 rat po 10.000,00 zł (roczna spłata 120.000,00 zł) -w roku 2022: 12 rat po 10.000,00 zł (roczna spłata 120.000,00 zł) -w roku 2023: 12 rat po 10.000,00 zł (roczna spłata 120.000,00 zł) 4.W przypadku, gdy kwota zaciągniętego kredytu będzie mniejsza niż 930.000,00 zł harmonogram spłat zostanie odpowiednio zmieniony, przy założeniu, że w latach 2013 -2016 pozostanie bez zmian (jak w pkt 3), a w latach 2017 - 2023 będą to równe raty płatne ostatniego dnia każdego miesiąca. 5.Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca począwszy od miesiąca uruchomienia I transzy. Odsetki liczone będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Oprocentowanie będzie oparte o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i powiększone o marżę banku. Marża jest stała w całym okresie kredytowania. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o wysokości należnych odsetek za dany okres najpóźniej na 7 dni przed terminem ich zapłaty. 6.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu - płatna jednorazowo do 7 dni od dnia podpisania umowy - maksymalnie 5 % wartości kredytu. 7.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 8.Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości zadłużenia z tytułu kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 9.Zamawiający nie będzie dokumentował wykorzystania kredytu. 10.Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji..
 18. Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice
  Zamawiający: Urząd Gminy Pakosławice, Pakosławice
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
  1)Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice - kredyt do kwoty 65.000,00 zł
  2)Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach - kredyt do kwoty 100.000,00 zł
  3)Ocieplenie budynku OSP Prusinowice - kredyt do kwoty 17.000,00 zł
  4)Pogłębienie studni we wsi Naczków - kredyt do kwoty 12.000,00 zł
  5)Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice - dotacja dla ZGKIM Pakosławice - kredyt do kwoty 15.000,00 zł
  6)Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice- dotacja dla ZGKIM Pakosławice - kredyt do kwoty 200.000,00 zł
  2.2. Uruchomienie środków kredytu odbędzie się w ratach, każdorazowo na pisemną dyspozycje Zamawiającego w formie przelewu na wskazany rachunek Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty złożenia dyspozycji Zamawiającego jednak nie później niż do dnia 28 grudnia 2012r.
  2.3. Zamawiający w dyspozycjach uruchomienia kredytu określi wysokość i termin wypłaty raty kredytu.
  2.4. Warunkiem postawienia do dyspozycji Zamawiającego kredytu jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Zamawiającego - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika.
  2.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych.
  2.6. Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.
  2.7. Środki z uruchomionego kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Urzędu Gminy Pakosławice wskazany przez Zamawiającego.
  2.8. Okres karencji w spłacie kredytu od dnia postawienia do dyspozycji kredytu do 30 marca 2013r.
  2.9. Okres spłaty - 5 lat.
  2.10. Spłata kwoty zaciągniętego kredytu będzie następowała na wskazany rachunek bankowy w poniżej wskazanych ratach i terminach:

  1) I rata w kwocie 50.000,00 zł do dnia 30.03.2013 roku
  2) II rata w kwocie 31.800,00 zł do dnia 30.05.2013 roku
  3) III rata w kwocie 50.000,00 zł do dnia 30.03.2014 roku
  4) IV rata w kwocie 31.800,00 zł do dnia 30.05.2014 roku
  5) V rata w kwocie 50.000,00 zł do dnia 30.03.2015 roku
  6) VI rata w kwocie 31.800,00 zł do dnia 30.05.2015 roku
  7) VII rata w kwocie 50.000,00 zł do dnia 30.03.2016 roku
  8) VIII rata w kwocie 31.800,00 zł do dnia 30.05.2016 roku
  9) IX rata w kwocie 50.000,00 zł do dnia 30.03.2017 roku
  10) X rata w kwocie 31.800,00 zł do dnia 30.05.2017 roku

  2.11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza się możliwość - za zgodą Wykonawcy - przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem płatności raty kredytu
  2.12. Wysokość rat spłat kapitału może ulec zmianie w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego mniejszej kwoty kredytu.
  2.13. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
  2.14. W przypadku uruchomienia przez Zamawiającego mniejszej kwoty kredytu o kwotę niewykorzystaną zostanie pomniejszona najbardziej odległa rata spłaty kredytu.
  2.15. Tytułem zabezpieczenia spłat kredytu Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową- przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika.
  2.16. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do Umowy.
  2.17. Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1-M + marża Banku, która jest stała w okresie kredytowania
  2.18. Sposób ustalenia wysokości zmiennej stopy procentowej: Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1-M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365/366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1-M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  2.19. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy.
  O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  2.20. O wysokości oprocentowania Wykonawca będzie pisemnie informował Zamawiającego w terminie 10 dni od zmiany oprocentowania.
  2.21. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych od dnia wykorzystania kredytu/transzy do dnia poprzedzającego dzień spłaty.
  2.22. Zamawiający spłaty naliczonych odsetek będzie dokonywał na wskazany rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca na podstawie przesłanego przez Wykonawcę - Bank zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek.
  2.23. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy spłata odsetek może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
  2.24. Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania
  ( obowiązywania umowy).
  2.25. Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
  2.26. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż marża banku oraz oprocentowanie.
  2.27. Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi prowizjami i opłatami za udzielenie, obsługę i ubezpieczenie kredytu oraz wolny od kosztów manipulacyjnych lub innych.
  2.28. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wystawianych przez Wykonawcę zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia ewidencji księgowej i ustalania kwoty zobowiązań finansowych.
 19. Bankowa obsługa Powiatu Oławskiego w latach 2012-2015
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Oławie, Oława
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnej obsłudze ban-kowej Powiatu Oławskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2012-2015 oraz świadczenie usług kasowych w siedzibie Zamawiającego.
  Zamawiający informuje, iż w styczniu 2011 r. budżet Powiatu był prowadzony przy pomocy 80 rachunków. W miejscu siedziby Zamawiającego było prowadzonych 30 rachunków, natomiast poza miejscem siedziby Zamawiającego było prowadzonych 50 rachunków.
  Zamawiający informuje, iż ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, nowych jednostek organizacyjnych oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy.
  2. Szczegółowy zakres usług obejmuje:
  1) Otwarcie 80 sztuk rachunków Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych. Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
  2)Prowadzenie 20 sztuk rachunków bieżących wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu.
  3)Prowadzenie 60 sztuk rachunków pomocniczych wraz z codziennym wydawaniem wy-ciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu..
  4)Telefoniczne przekazywanie informacji o saldzie na hasło w 16 jednostkach organiza-cyjnych Powiatu.
  5)Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku -że miesięcznie jest to średnio 77 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 180 000 zł.
  6)Realizacja wypłat gotówkowych.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku -że jest to średnio miesięcznie 4 sztuk wypłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 10 000 zł.
  7) Sprzedaż blankietów czekowych.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2011 r., że średnio w miesiącu Powiat i jego jednostki organizacyjne zrealizowały 100 czeków.
  8) Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zosta-nie zainstalowany na co najmniej 16 stanowiskach. W części jednostek organizacyjnych będzie funkcjonować więcej niż jedno stanowisko. Liczba użytkowników około 16 co oznacza, że prawie w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu musi być wyznaczona więcej niż jedna osoba do obsługi systemu bankowości elektronicznej.
  9) Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej.
  Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej.
  10) Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku -że miesięcznie jest to (średnio) 380 sztuk przelewów.
  11) Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku -że miesięcznie jest to (średnio) 630 sztuk przelewów.
  12)Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku -że miesięcznie może to być średnio 1 dokument.
  13) Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach
  incydentalnych.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2011 roku -że miesięcznie może to być średnio 8 sztuk przelewów.
  14)Zasilanie przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy Powiatu i odprowadzanie nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu.
  Dla porównania ofert jest to jedno zasilenie i odprowadzenie dziennie kwoty 5.000,00zł.
  15) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 3 000 000 zł.
  W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu - dla porównania ofert należy przyjąć kredyt w kwocie 3 000 000 zł.
  Wycena usługi udzielenia kredytu w rachunku bieżącym odbywać się będzie w oparciu o:
  -koszt odsetek od kredytu za 1 dzień (3 000 000 zł x oprocentowanie x 1 dzień / 365),
  -koszt prowizji od kwoty udzielonego kredytu (3 000 000 zł x stawka prowizji),
  -termin w dniach, na udzielanie kredytu (liczba dni roboczych).
  Zamawiający wymaga od wykonawców, aby kredyt były oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
  Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy stosować stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, przed miesią-cem, w którym upływa termin składania ofert (np. jeżeli oferta jest składana w lutym, to jest to stawka WIBOR 1 M z miesiąca stycznia).
  Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca- Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych wg stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca i stałej marży banku wynoszącej % .
  Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Powiat, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia.
  Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym to liczba dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia komplet-nego wniosku, do dnia zawarcia umowy.
  16) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmien-nej stopy procentowej.
  Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący: stawka z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca WIBID 1 M x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc.
  Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie. Dla porównania ofert, do obliczenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć stawkę WIBID 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert (np. jeżeli oferta jest składana w lutym, to jest to stawka WIBID 1 M z miesiąca stycznia).
  17) Oprocentowanie środków na lokatach typu overnight.
  Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący: stawka z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca WIBID 1 M x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc.
  Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie. Dla porównania ofert, do obliczenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć stawkę WIBID 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert (np. jeżeli oferta jest składana w lutym, to jest to stawka WIBID 1 M z miesiąca stycznia).
  18) Utworzenie jednostki organizacyjnej banku- punktu kasowego w siedzibie
  zamawiającego.
  Zamawiający wymaga prowadzenia punktu kasowego w swojej siedzibie w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00, a w piątek od 07.30 do 14.00 - dopuszcza się zmianę ww. godzin.
  Zamawiający dopuszcza obsługę przez punkt kasowy Klientów nie będących petentami w urzędzie.
  Zamawiający odpłatnie udostępni Wykonawcy lokal, w którym mieścić się będzie punkt kasowy, jednocześnie zastrzegając, że koszty adaptacji - remontu tego lokalu wraz z wy-posażeniem oraz personelem niezbędne do prowadzenia punktu kasowego ponosi Wykonawca - Bank. Ww. lokal zlokalizowany jest na II piętrze Starostwa Powiatowego w Oławie i przeznaczony jest na prowadzenie punktu kasowego. Wysokość czynszu najmu przedmiotowego lokalu zostanie ustalona z wyłonionym wykonawcą w drodze negocjacji.
  Bank ponosi odpowiedzialność za gotówkę przekazaną jego pracownikowi w siedzibie Zamawiającego.
  Jako maksymalny termin uruchomienia punktu kasowego ustala się dzień 01.06.2012r.
  19) Przechowywanie depozytów rzeczowych.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie danych historycznych z 2011 roku - że średnio miesięcznie może to być 1sztuka depozytów.
  20)Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych.
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie na podstawie danych
  historycznych z 2011 roku - że średnio miesięcznie może to być 1 sztuka dokumentów.
  3.Dodatkowe warunki i ustalenia dotyczące realizacji zamówienia:
  1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia innych usług, które będą dostępne w przyszłości, na preferencyjnych warunkach.
  2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych kapitalizowane będą nie rzadziej niż raz na kwartał.
  3)Opłaty i prowizje będą pobierane nie częściej niż raz w miesiącu.
  4) Bank ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.
  5)Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania lokat w innych bankach.
  6)Wybrany oferent ma obowiązek w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia umowę zawierającą w swojej treści wszelkie warunki określone w przedmiocie zamówienia niniejszej SIWZ.
  7)Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Powiatu Oławskiego, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warun-kach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu.
  8)Wykonawca- Bank musi posiadać w Oławie oddział upoważniony do dokonywania wszelkich dyspozycji i podejmowania decyzji w zakresie usług objętych przedmiotem za-mówienia.
  9) Zamawiający zastrzega że podane średnie wartości miesięczne są wartościami sza-cunkowymi i mogą się zmienić w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany liczby lub wartości usług warunki cenowe określone w postępowaniu nie ulegną zmianie.
 20. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Charakterystyka kredytu- kwota i waluta: 900 000 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), okres spłaty: lata 2012-2021, postawienie do dyspozycji 31.03.2012r. w jednej transzy, okres karencji 3 m-ce, spłata rat kapitałowych i odsetkowych od faktycznie wykorzystanego kredytu: po upływie karencji w okresach kwartalnych(na koniec kwartału) w następujący sposób: w r. 2012- 3 rat kapitałowe po 22500,-zł +odsetkowe, w r.2013- 4 raty kapitałowe po 45000,-zł+odsetkowe, w r.2014-spłata tylko rat odsetkowych, od 31.03.2015r. do 30.09.2021r. - 27 rat kapitałowych po 22500,-zł + odsetkowe, 31.12.2021r. -1 rata 45000,-zł + odsetkowa, oprocentowanie kredytu liczone wg stawki WIBOR 3M zmienne, ustalane na podstawie stawki bazowej z ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego (mającej zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od następnego dnia roboczego) powiększonej o marżę, prowizja bankowa: zamawiający nie dopuszcza (oprócz odsetek) pobierania żadnych prowizji i opłat oraz innych płatności z jakiegokolwiek tytułu, zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, dodatkowa spłata kapitału może wpływać na zmniejszenie pozostałych rat kapitałowych lub zawieszenie spłaty bieżących rat kapitałowych zgodnie z dyspozycją zamawiającego, źródło z którego nastąpi spłata kredytu i odsetek: dochody własne z podatków od nieruchomości. W celu zbadania zdolności kredytowej zamawiającego służą dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Gminy Lubsza. Termin wykonania zamówienia 31.03.2012r.
 21. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy Domaniów, Domaniów
 22. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 466 571,00 zł. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Urząd Gminy Domaniów, Domaniów
 23. udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: "Eko-Skarbimierz" sp. z o. o., Skarbimierz Osiedle
 24. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Urząd Gminy Domaniów, Domaniów
 25. Świadczenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Domaniów z uwzględnieniem wszystkich rachunków prowadzonych przez jednostki organizacyjne podległe budżetowi Gminy Domaniów
  Zamawiający: Urząd Gminy Domaniów, Domaniów
 26. Obsługa bankowa budżetu UMiG Wiązów
  Zamawiający: Gmina Wiązów, Wiązów
 27. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 PLN na sfinansowanie zakupu nabytej nieruchomości położonej w obrębie SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Zamawiający: Gmina Oława, Oława
 28. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości
  Zamawiający: Urząd Gminy Domaniów, Domaniów
 29. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 5.844.069,00 zł
  Zamawiający: Gmina Wiązów, Wiązów
 30. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu o łącznej wysokości 2.028.750,00 zł
  Zamawiający: Gmina Wiązów, Wiązów