Kogo reprezentuje osoba

Małecka Agnieszka

w KRS

Agnieszka Małecka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Nazwisko:Małecka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1971 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Limanowa (Małopolskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajor Michał, Bednarz Krzysztof Józef, Dudek Adam Jan, Dudka Tadeusz, Garbacz Wiesława Maria, Hebda Franciszek, Hebda Zofia, Iwan Łukasz Jan, Kaim Cecylia Teresa, Kaim Mieczysław, Kapturkiewicz Litera Maria, Kasino Krystyna, Kozdroń Marcin Ryszard, Kubisz Stanisław, Kubowicz Tadeusz, Kurowski Grzegorz Piotr, Lis Józef, Majchrzak Stanisław, Marciniec Aldona Teresa, Marek Elżbieta Maria, Michura Ewa, Miśkowicz Stanisława Maria, Morajko Mirosława Bożena, Mróz Tomasz Piotr, Mróz Zofia, Mucha Anna, Musiał Jacenty, Młyńska Małgorzata, Młyński Stanisław, Niedojad Danuta Teresa, Nowogórski Janusz, Oleksy Józef, Paluch Stanisław, Piechówka Helena Zofia, Pierzga Mariola, Piwowońska Sonia Magdalena, Przechrzta Adam, Puch Smajdor Agnieszka, Pławecka Krzyżak Maria, Rząsa Stanisław, Smoleń Edward, Szewczyk Maria Małgorzata, Szewczyk Zofia Monika, Walasik Andrzej Karol, Waligóra Dariusz Andrzej, Wątroba Tadeusz, Wendel Andrzej, Widomski Jakub Jan, Wiewióra Wacław Wojciech, Wojak Aneta Barbara, Wojnarowska Janina, Wróbel Stanisława, Wydra Maria, Wyżycka Edyta Dorota, Zaczyk Bożena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żurek Waldemar Gustaw

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Limanowej, Limanowa − KRS 0000081900
 3. Carox J. Oleksy, R. Szewczyk Sp. J., Męcina − KRS 0000283908
 4. Hmtm Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000649027
 5. Kółko Rolnicze W Mstowie, Mstów − KRS 0000396872
 6. Kółko Rolnicze W Przyszowej, Przyszowa − KRS 0000162245
 7. Ludowy Klub Sportowy Dobrzanka W Dobrej, Dobra − KRS 0000045364
 8. Ludowy Klub Sportowy Mordarka, Mordarka − KRS 0000037190
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Laskowej, Laskowa − KRS 0000032138
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Męcinie, Męcina − KRS 0000027525
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowym Rybiu, Nowe Rybie − KRS 0000041768
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Przyszowej, Przyszowa − KRS 0000024884
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Zbludzy, Zbludza − KRS 0000022458
 14. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Limanowej, Limanowa − KRS 0000122625
 15. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Kaminex Sp. J. Barbara Matlęga, Stanisław Pięta, Kamienica − KRS 0000013958
 16. Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Limanowa − KRS 0000385855
 17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Laskowej, Laskowa − KRS 0000007873
 18. Sądecka Grupa Producentów Jaj Agro-ferma Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią, Nowy Sącz − KRS 0000238924
 19. Sądeckie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sandrob Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000212697
 20. Stowarzyszenie Agro-turystyczne Powiatu Limanowskiego, Limanowa − KRS 0000033575
 21. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Razem W Dobrej, Dobra − KRS 0000210812
 22. Stowarzyszenie Inicjatyw i Wspierania Przedsiębiorczości Śnieżnica-, Dobra − KRS 0000032074
 23. Stowarzyszenie Nasz Region, Kamienica − KRS 0000037338
 24. Stowarzyszenie Parafialna Orkiestra Dęta W Laskowej, Laskowa − KRS 0000566383
 25. Stowarzyszenie Razem Dla Regionu, Limanowa − KRS 0000175862
 26. Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Limanowskiego, Limanowa − KRS 0000015754
 27. Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzańskiego, Dobra − KRS 0000038734
 28. Wigbud Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000543842
 29. Wojewódzki Związek Pszczelarzy W Krakowie, Kraków − KRS 0000016130
 30. Zespół Regionalny Mali Męcinianie, Męcina − KRS 0000357274

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Dobrej, Dobra − KRS 0000089310
 2. Bank Spółdzielczy W Kamienicy, Kamienica − KRS 0000091918
 3. Bank Spółdzielczy W Łukowicy, Łukowica − KRS 0000124213
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Skrzydlnej, Skrzydlna − KRS 0000170985
 5. Małopolski Bank Spółdzielczy, Wieliczka − KRS 0000111791
 6. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Skrzydlnej, Skrzydlna − KRS 0000168467
 8. Zrzeszenie Producentów Jaj Eko-drób Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000166720
 9. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Rp, Warszawa − KRS 0000128241

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Limanowskiego.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Limanowej, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Limanowskiego, w tym następujących jednostek organizacyjnych:

  1) Starostwo Powiatowe w Limanowej
  2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  3) Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
  4) Dom Pomocy Społecznej w Limanowej
  5) Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
  6) Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu
  7) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
  8) Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej
  9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
  10) Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
  11) Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej
  12) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dobrej
  13) I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
  14) II Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
  15) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej
  16) Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku
  17) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej
  18) Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej
  19) Zespół Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej
  20) Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
  21) Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych w Mszanie Dolnej
  22) Zespół Szkół w Szczyrzycu

  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz rachunków funduszy celowych (w tym rachunków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Pracy wg odrębnej umowy zawartej przez kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu wg właściwości merytorycznej odpowiedzialności), depozytowych oraz innych rachunków wynikających z przepisów prawa w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w walutach PLN lub walutach wymienialnych, istniejących w dniu udzielenia zamówienia oraz utworzonych w okresie trwania umowy, (z uwzględnieniem istotnych postanowień SIWZ oraz oferty Wykonawcy). Zmiana wymienionych w załączniku do SIWZ ilości rachunków bieżących nie powoduje konieczności zmiany umowy,
  2) realizację poleceń przelewu,
  3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  4) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym na rzecz osób trzecich - wypłat z PFRON-u z tyt. refundacji poniesionych kosztów sprzętów ortopedycznych i materiałów higienicznych (dot. PCPR),
  5) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień roboczy i dostarczanie ich Posiadaczowi rachunku,
  6) dostarczanie obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w Banku oraz dostarczanie blankietów czekowych,
  7) zapewnienie na czas trwania umowy, korzystania z elektronicznego systemu obsługi bankowej typu home banking w ramach którego umożliwiona będzie: realizacja przelewów, sprawdzanie stanu rachunków, uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych w dniu bieżącym i w dniach poprzednich na rachunkach bankowych z możliwością generowania wydruków wyciągów bankowych, w tym: instalacja systemu, obsługa systemu, bezpłatne przeszkolenie pracowników, serwis systemu bankowości elektronicznej, bezpłatnego świadczenia usług konsultacyjno - doradczych w sprawach związanych z obsługą bankową, system obsługi home banking, zostanie zainstalowany:
  a) na dwóch stanowiskach komputerowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej,
  b) na jednym stanowisku komputerowym w każdej jednostce organizacyjnej, a w PCPR i PUP na dwóch stanowiskach po jednym dla jednostki i funduszu celowego,
  a każda jednostka otrzyma klucze dostępu w ilości odpowiadającej liczbie osób, które złożyły wzór podpisu,
  8) lokowanie wolnych środków pieniężnych:
  a) na rachunkach lokat krótkoterminowych,
  b) na lokaty over night lub weekendowe na kwotę sald rachunków zamawiającego, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku,
  c) lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych (z wyjątkiem over night i weekendowej) i długoterminowych dostępnych w ofercie banku, na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji.
  9) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Posiadacza rachunku,
  10) możliwość wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Powiatu przez Starostę i Skarbnika Powiatu,
  11) zapewnienie konwoju bankowego do dostarczenia gotówki średnio dwa razy w miesiącu dla jednostek organizacyjnych Powiatu w miejscowościach, w których brak jest siedziby, oddziału, filii lub Punktu Obsługi Klienta Banku,
  12) prowadzenie punktu bankowego w siedzibie Zamawiającego, który Wykonawca uruchomi nie póżniej niż do 3 dni od dnia przejęcia obsługi bankowej i prowadził będzie do upływu terminu obowiązywania umowy; punkt winien być czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Limanowej tj. w godz. od 07:30 do 15:30. Zamawiający zastrzega, że w punkcie tym niedopuszczalne jest prowadzenie działalności innej niż bankowa np. ubezpieczeniowej,
  13) usługę rachunku skonsolidowanego, polegającą na automatycznym transferze nadwyżek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków wydatków na rachunek bieżący Budżetu Powiatu oraz uzupełnianiu debetów z tego rachunku na rachunkach bieżących jednostek,
  14) usługę wpłat za pośrednictwem wrzutni w formie zamknietej, Wykonawca umożliwi dokonywanie wpłat zamknietych w formie wrzutów nocnych w tym celu udostępniając portfele i klucz do drzwiczek wrzutowych wrzutni, których zużycie będzie na bieżąco kontrolował i w przypadku stwierdzenia ich zużycia udostępni nowe, a także zapozna Zamawiającego ze sposobem korzystania z wrzutni,
  15) Wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego.

  W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.

  Wykonawca zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika banku, jak również zapewni jego zastępcę

  Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w ofercie, ze wszystkimi jednostkami Powiatu oraz umowę generalną z Zamawiającym
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na realizację zadania Remont ciągu dróg gminnych Porąbka-Stróża, Dobra-Zadziele i Przylasek-Zadziele w celu usprawnienia połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Dobra
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na realizację zadania Remont ciągu dróg gminnych Porąbka-Stróża, Dobra-Zadziele i Przylasek-Zadziele w celu usprawnienia połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Dobra w kwocie 873.502,00zł.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 932 705,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłownik
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 932 705,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłownik. a) Kredyt nieodnawialny w rachunku kredytowym, b) Zadanie będzie finansowane ze środków publicznych będących w dyspozycji Zamawiającego, c) Kredyt uruchomiony zostanie w jednej transzy : Transza w wysokości 932 705,00 złotych dnia 01 lipiec 2011 roku, d) Karencja w spłacie kredytu : 45 - miesięcy, e) Spłata odsetek w 114 miesięcznych ratach: od 31 lipca 2011 roku - do 31 grudnia 2020 roku, f) Spłata kapitału w 24 kwartalnych ratach : od 31 marca 2015 roku - do 31 grudnia 2020 roku, g) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 543 000,00 złotych na rozbudowę Domu Kultury w Jodłowniku
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 543 000,00 złotych na rozbudowę Domu Kultury w Jodłowniku : - Kredyt nieodnawialny w rachunku kredytowym, - Zadanie będzie finansowane ze środków publicznych będących w dyspozycji Zamawiającego, - Kredyt uruchomiony zostanie w jednej transzy : Transza w wysokości 543 000,00 złotych dnia 05 listopad 2010 roku, - Karencja w spłacie kredytu : 1 - miesiąc, - Spłata odsetek w 119 miesięcznych ratach: od 30 listopada 2010 roku - do 30 września 2020 roku, - Spłata kapitału w 40 kwartalnych ratach : od 31 grudnia 2010 roku - do 30 września 2020 roku, - Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 380 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 380 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 6. Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych.
  Zamawiający: Wójt Gminy Limanowa, Limanowa
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.356.460,00 złotych na finansowanie zadania p.n. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Starej Wsi poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 i obsługa kredytu w wysokości 780.000,00 złotych na finansowanie zadania p.n. Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr K340440 Łososina Górna - Pasierbiec, Nr K340458 Młynne - Pasierbiec
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2180711 złotych
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2.180.711 złotych przeznaczonego na finansowanie zadania Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra zgodnie z Uchwałą Nr XXVII-236/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24. 04. 2009r. - Spłata kredytu w latach 2011-2020 - udzielenie kredytu w 2 transzach: I transza w kwocie 1.309.730,00 zł, II transza w kwocie - 870.981, 00 zł. - karencja w spłacie kredytu do 15 lutego 2011 roku - po okresie karencji spłata kredytu nastąpi w 40 kwartalnych ratach - 39 rat po 54.500 zł. i 40 rata w kwocie 55.211 zł. - raty odsetkowe miesięczne malejące do 15 każdego miesiąca - poszczególne transze kredytu przekazywane będą na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego - oprocentowanie kredytu będzie zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco.
 8. Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Kamienica i Jednostek Organizacyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica
  Zamówienie obejmuje: obsługę bankową budżetu Gminy Kamienica i jej jednostek organizacyjnych w zakresie :
  a) Prowadzenia rachunków bankowych,
  b) Możliwości umieszczenia wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych.
  c) Oprocentowania środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych oparte na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący.
  d) Możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym.
  e) Oprocentowania kredytów na rachunku bieżącym oparte na stawce jednomiesięcznego WIBOR-u, wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący powiększonej o marżę banku
 9. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Tymbark wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Tymbark wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
  2. Jednostki objęte obsługą bankową to:
  a. Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49;
  b. Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku, Rynek 29, 34-650 Tymbark,
  c. Szkoła Podstawowa w Tymbarku, 34-650 Tymbark 354,
  d. Szkoła Podstawowa w Podłopieniu, Podłopień 73, 34-650 Tymbark;
  e. Szkoła Podstawowa w Zawadce, Zawadka 18, 34-650 Tymbark 354;
  f. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Tymbark 49, 34-650 Tymbark;
  g. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Podłopień 273, 34-650 Tymbark;
  h. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Tymbarku.
  II.1.4. Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek):
  1) Otwarcie i prowadzenie rachunków głównych - 8 szt.;
  2) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych - 20 szt.;
  3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych;
  4) Planowana liczba wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 300 szt.
  5) Planowana kwota wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 1 500 000,00 zł
  6) Dokonywanie wypłat gotówkowych
  7) Planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 400 szt.
  8) Planowana kwota wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 2 400 000,00 zł.
  9). Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach
  10). Planowana liczba przelewów papierowych na rachunki w innych bankach w skali roku - ok. 600 szt. 11). Planowana liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach w skali roku - ok. 7000 szt.
  12). Realizacja przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku tj. banku obsługującym budżet - BEZPŁATNA
  13). Potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek - piątek);
  14). Uruchamianie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym
  15). Kredyt uruchamiany do wysokości określonej w uchwale budżetowej na pokrycie niedoborów środków w trakcie roku budżetowego - na rok 2008 to kwota 1 300 000 zł,
  16). Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu w rachunku bieżącym jest wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami,
  17). Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem np. opłata za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości; jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu w każdym roku trwania umowy będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu,
  18). Odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca, 19). Zabezpieczeniem spłaty kredytu krótkoterminowego będzie weksel własny In blanco z deklaracją wekslową,
  21). Przyjmowanie lokat terminowych (tygodniowych, miesięcznych i dłuższych);
  21). Automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach O/N i weekendowych,
  22). Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu Home banking) na 8 stanowiskach pracy (stanowiska mają funkcjonować z dniem obowiązywania umowy);
  23). Zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy.
  24). Dyspozycje pieniężne złożone przez Zamawiającego winny być realizowane przez Bank w dniu ich przyjęcia;
  25). Obsługa może być świadczona wyłącznie przez bank posiadający swój oddział, filię, punkt obsługi klienta znajdujący się na terenie gminy Tymbark, w którym możliwe będzie dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.
  26). Bank obsługujący budżet musi posiadać możliwość wysyłania przelewów i pobierania wyciągów bankowych za pośrednictwem Internetu; odbiór wyciągów musi być możliwy również bezpłatnie w placówce banku