Kogo reprezentuje osoba

Małecka Maria

w KRS

Maria Małecka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Małecka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Feigl Arkadiusz, Hucaluk Wiesław, Hucaluk Wiesław Norbert, Robak Krystyna, Robak Patryk Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Pirobud Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000402681
 2. Sibud S.A., Wrocław − KRS 0000672764

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Sirbud - Minari S.A., Wałbrzych − KRS 0000098227
 2. Spółka Inżynieryjno Budowlana Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000352020
 3. Task 4 Business Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000335538
 4. Wrocławska Spółka Budowlana Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000313426

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBUDOWIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DŁUGOŁĘCE – ETAP III I IV (2014-2018)
  Zamawiający: Gmina Długołęka, Mirków
  1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długołęce – etap III i IV (2014-2018).

  1.2. Zakres przedmiotu zamówienia, określonego w ust. 1, polegać będzie na wykonaniu następujących prac:

  Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długołęce, działka nr 168/1 i 168/2, obręb Długołęka, gmina Długołęka w podziale na następujące zadania:

  1.2.1. Zadanie 1 - Budowa łącznika nr 2 łączącego nowy budynek dydaktyczny z istniejącym budynkiem Zespołu Licealno - Gimnazjalnego o podstawowych parametrach technicznych:
  1) powierzchnia zabudowy - ok. 93,10 m2,
  2) powierzchnia użytkowa - ok. 80,90 m2,
  3) długość maksymalna - ok. 30,60 m,
  4) szerokość maksymalna - ok. 3,10 m,
  5) wysokość maksymalna - ok. 3,38 m,
  6) kubatura netto – ok. 319,33 m.

  UWAGA!
  Zamawiający informuje, że budowę łącznika nr 2 należy wykonać zgodnie dokumentacją
  Projektową, o której mowa w ust. 1.3 i 1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 22 marca 2017r. zwanej dalej siwz.

  1.2.2. Zadanie 2 - Przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego oraz budowa łącznika nr 1 z istniejącym budynkiem Zespołu Licealno-Gimnazjalnego (etap III) o podstawowych parametrach technicznych:
  1) powierzchnia zabudowy - ok. 537,00 m2,
  2) powierzchnia użytkowa - ok. 881,1 m2,
  3) długość maksymalna - ok. 40,15 m,
  4) szerokość maksymalna - ok. 13,15 m,
  5) wysokość maksymalna - ok. 8,55 m,
  6) długość z łącznikiem nr 1 - ok. 49,45 m
  7) kubatura netto – ok. 3 910,00 m3

  UWAGA: Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 1.3 i 1.4 siwz

  1.2.3. Zadanie 3 - budowa parkingu i przebudowa chodników przy ul. Szkolnej oraz zmiana przebiegu ściany oddzielenia przeciwpożarowego między budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego a Zespołu Licealno-Gimnazjalnego.
  1) nawierzchnie parkingów ok. 276,00 m2,
  2) nawierzchnie chodników ok. 92,46 m2,
  3) wymiana 5 sztuk okien i 1 sztuka drzwi.

  UWAGA: Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 1.3 i 1.4 siwz

  1.2.4. Zadanie 4 - Budowa sali gimnastycznej (etap IV) o podstawowych parametrach technicznych:
  1) powierzchnia zabudowy - ok. 444,90 m2,
  2) powierzchnia użytkowa - ok. 418,30 m2,
  3) długość maksymalna - ok. 27,64 m,
  4) szerokość maksymalna - ok. 16,15 m,
  5) wysokość maksymalna - ok. 9,40 m,
  6) kubatura netto – ok. 4 005,67 m3.

  UWAGA: Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 1.3 i 1.4 siwz

  1.3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej wykonanej przez ARCHIMMODICUS spółka jawna Mariusz Fabjanowski Grzegorz Kędzierski ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wrocław. Decyzja pozwolenia na budowę – decyzja nr 2894/2011z dnia 20.09.2011r., decyzja pozwolenia na budowę zamienne – decyzja nr 2222/2016 z dnia 17.08.2016r.
  1.4.Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w:
  1.4.1.rozdziale 1 niniejszej SIWZ,
  1.4.1.1.Dokumentacji projektowej:
  1)projekt budowlany - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce: Etap II, Etap III, Etap IV- czerwiec 2011
  2)projekt budowlany zamienny – Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce: Etap II, Etap III, Etap IV – maj 2016
  3)projekt wykonawczy – Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce - Budowa łącznika nr 2 (dotyczy zadania nr 1)
  4)projekt wykonawczy - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce: Etap III - przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz łącznika nr 1 (dotyczy zadania nr 2):
  a) branża budowlana
  b) instalacje sanitarne
  c) instalacje elektryczne, sieć komputerowa, sieć telefoniczna, sieć domofonowa, okablowanie strukturalne


  5)projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego (dotyczy zadania nr 3)
  6)projekt wykonawczy - Rozbudowa ZSP w Długołęce: Etap IV - budowa sali gimnastycznej oraz budowa łącznika nr 2 (dotyczy zadania nr 4):
  a) branża budowlana
  b) instalacje sanitarne
  c) instalacje elektryczne
  d) analiza akustyczna sali gimnastycznej
  7)STWiORB:
  a)Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce-budowa łącznika nr 2 (dotyczy zadania nr 1): branża budowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne
  b)Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce: Etap III – przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz łącznika nr 1 (dotyczy zadania nr 2): branża budowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne
  c)Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce Etap II, etap III, etap IV: branża budowlana do projektu wykonawczego - maj 2016 (dotyczy zadania nr 3)
  d)Rozbudowa ZSP w Długołęce: Etap IV-budowa sali gimnastycznej oraz budowa łącznika nr 2 (dotyczy zadania nr 4): branża budowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne
  8)przedmiary robót dla zadania nr 1 - Łącznika nr 2: branża budowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.
  9)przedmiary robót dla zadania nr 2 - Etapu III: branża budowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.
  10)przedmiary robót dla zadania nr 3 - Projektu zamiennego: branża budowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.
  11)przedmiary robót dla zadania nr 4 - Etapu IV: branża budowlana, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.
  będących załącznikami do niniejszej siwz.
 2. „Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw”
  Zamawiający: Gmina Mściwojów, Mściwojów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw" polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej tj. koncepcji, branżowych projektów budowlanych i wykonawczych [m.in. projekt zagospodarowania terenu działki, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, c.w.u i c.o., wentylacyjna), projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej (sieć oświetleniowa, odgromowa, gniazda siłowe i jednofazowe), projekt modernizacji istniejącej kotłowni olejowej, projekt budowlany wjazdu, badania geotechniczne (min. 3 odwierty)], STWiORB, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zakres, który obejmuje wykonanie: 1) Prac projektowych, 2) robót rozbiórkowych łącznika, 3) robót rozbiórkowych i ziemnych pod budynek przedszkola, 3.1) zagospodarowanie terenu, 4) robót fundamentowych, 5) izolacji poziomych i pionowych, 6) robót murarskich, 7) robót żelbetowych (strop, słupy, podciągi), 8) wykonanie dachu budynku przedszkola wraz z opierzeniami, 9) robót termomodernizacyjnych, w tym: 9.1) Docieplenie budynku (ściany+ dach), 9.2) izolacje poziome i pionowe (izolacje fundamenty), 9.3) docieplenie ścian budynku "2", 9.4 modernizację kotłowni w budynku "1" , 9.5) przebudowę dachu budynku "2" (ocieplenie), 10) montażu stolarki okiennej (wraz z roletami, parapetami) i drzwiowej, 11) tynków, 12) posadzek, 13) robót wykończeniowych (g-k, gładzie, malatura, okładziny ścienne), 14) robót sanitarnych (instalacje wewnętrzne), 15) robót sanitarnych (przyłącza), w tym: 15.1) przyłącza wodociągowego, 15.2) kanalizacji sanitarnej, 15.3) kanalizacji deszczowej, 15.4) wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., 15.5) zasilenia w energię elektryczną, 15.6) Infrastrukturę teletechniczną, 15.7) montażu monitoringu, 16) robót elektrycznych w tym niskoprądowych wraz z montażem wyposażenia multimedialnego (str. 25-26 PFU), 17) wyposażenia sali gier i zabaw wraz z montażem, 18) rozbiórki biegów schodowych w budynku "2", 19) nowych biegów schodowych w budynku "2" wraz z okładziną ceramiczną i balustradami ze stali nierdzewnej, 20) montażu systemu oddymiania klatki schodowej, 21) montażu schodołazu dla osób niepełnosprawnych w budynku "2, 22) przebudowy dachu budynku "2", 23) remontu pomieszczeń budynku "2". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz w załącznikach, w szczególności w: 1) Projekcie umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 2) Programie funkcjonalno-użytkowym (z wyłączeniem od str. 27 do 43) - załącznik nr 9 do SIWZ, 3) Wypis i wyrys z MPZP dla miejscowości Targoszyn nr IP 6727.21.2016 z dnia 18.02.2016 r. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w "Programie funkcjonalno-użytkowym na rozbudowę oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier" (zwanym dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Inne osoby dla Małecka Maria (36 osób):