Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Arkadiusz Grzegorz

w KRS

Arkadiusz Grzegorz Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Arkadiusz
Drugie imię:Grzegorz
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Kościerzyna (Pomorskie)
Przetargi:30 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krause Jarosław Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Art Projekt Km Sp. Z O.O., Kościerzyna − KRS 0000273989
 2. Kościerski Klaster Budowlany, Kościerzyna − KRS 0000505847

Powiązane przetargi (30 szt.):
 1. CRZP/40/2017/AEZ Wykonanie dokumentacji projektowej na remont holu przy Rektoracie, Rektoratu, kl. schodowej przy Rektoracie i pomieszczeń przyległych do holu Rektoratu - poziom 100 w budynku C-2 przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych (4)
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowej na remont holu przy Rektoracie, Rektoratu, kl. schodowej przy Rektoracie i pomieszczeń przyległych do holu Rektoratu - poziom 100 w budynku C-2 przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
 2. CRZP/10/2017/AEZ Wykonanie dokumentacji projektowej na remont korytarza na poz. 200 w budynku C-2 i C-3- ETAP II, przebudowa, remont pomieszczenia C-206 i C-207 w budynku C-2 przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
 3. CRZP/11/2017/AEZ Wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczenia H-103 w budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczenia H-103 w budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
 4. CRZP/9/2017/AEZ Wykonanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę pomieszczeń F-21, F-22, F-26 i korytarza w budynku F przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowej na
  remont, przebudowę pomieszczeń F-21, F-22, F-26 i korytarza w budynku F przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont instalacji elektrycznej i remont posadzek w budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowej na remont instalacji elektrycznej i remont posadzek w budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
 6. CRZP/54/2016/AEZ Wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczenia C-202 w budynku C-1 przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczenia C-202 w budynku C-1 przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
 7. CRZP/55/2016/AEZ Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia A-111, A-112, A-113 w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia A-111, A-112, A-113 w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
 8. Opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych na potrzeby uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kalisz i Raduń, gm. Dziemiany
  Zamawiający: Gmina Dziemiany, Dziemiany
  Przedmiotem zamówienia
  jest opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych oddzielnie dla każdego z
  przedsięwzięć tj: A. Budowy III etapu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz B. Budowy II
  etapu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Raduń C. Budowy sieci wodociągowej dla miejscowości
  Kalisz D. Budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Raduń
 9. CRZP/83/2015/AEZ/ Wykonanie dokumentacji projektowej remontu stolarki okiennej w budynku Studenckiego Domu Marynarza nr 2 przy ul. Sędzickiego 19 w Gdyni oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowej remontu stolarki okiennej w budynku Studenckiego Domu Marynarza nr 2 przy ul. Sędzickiego 19 w Gdyni oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych
 10. Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie Gminy Szemud.
  Zamawiający: Gmina Szemud, Szemud
  Zakres przedmiotu zamówienia (wraz z pozwoleniami na budowę) dokumentację projektową wielobranżową n/w zadań: 1. Wodociąg z PE o średnicy 200 mm i długości ok. 1150 m od W1 (ul. Hebla) w Bojanie do drogi wojewódzkiej nr 218 (W2 ul. Wejherowska w Koleczkowie ) w pasie drogi gminnej - ul. M. Bojana . Zakres wg rys.1 obejmuje lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr 24, 9/2, 23, 549/6, 549/4, 22/15, 22/10 obręb Bojano oraz na dz. nr 20/2, 97/3, 20/9, 20/8, 20/7, 98/5, 97/2 w obręb Koleczkowo 2. Pompownia strefowa wody ze zbiornikiem retencyjnym 2 x V= 100 m3 wraz z rurociągami towarzyszącymi na terenie działek nr 132/7, 132/13, 132/14, 62/13, 62/16, 109, 104, 130 , 110/2, 131/33, 132/5, 526/2, 118, 116/1 obręb Bojano. Zakres zaznaczony na rys. 2.1 i 2.2 obejmuje : - Dwa podziemne zbiorniki stalowe po 100m3 - Żelbetowa podziemna komora dla lokalizacji pompowni wody - zestawu ( agregatu ) podnoszenia ciśnienia wody z armaturą i rurociagami technologicznymi ; wymagane parametry pompowni : wydajnośc ok. 45 m3 /h i wysokość podnoszenia ok. 3,5 bar - Rurociągi technologiczne wod. - kan. międzyobiektowe na dz. 132/7 wraz z zagospodarowaniem terenu pompowni wody - Rurociąg zasilający stację podnoszenia cisnienia wody z rur PE 160 mm o dług. ok. 700 m zlokalizowany w ul. Czynu 1000- lecia ; pomiędzy ulicami Dębowa Karczma i Malinowa - Sieć wodociągowa PE 160 mm tłoczna o dług. ok. 80 m w ul. Malinowej i ul. Czynu 1000 - lecia ( II-ga strefa ciśnienia ) - Zasilanie elektro-energetyczne wraz z AKiP pompowni wody - Montaż agregatu prądotwórczego - Rurociąg wód spustowo - przelewowych PVC 315 o dług. ok. 240 m - Przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego - Rozbudowa sieci wodociągowej PE 160 mm w ul. Czynu 1000 - lecia o dług. ok. 1,0 km ( I-sza strefa ciśnienia ) - Sieć rozdzielcza PE 110 mm o dług. ok. 500 m w ul. Malinowej ( II-ga strefa ciśnienia) - Projekt wykonawczy branży drogowej odtworzenia nawierzchni asfaltowej ul. Czynu 1000-lecia 3. Zbiornik retencyjny żelbetowy wody V=500m3 wraz z rurociągami towarzyszącymi na działkach nr 8/28, 8/27, 8/1 , 24 i 9/2 w Bojanie, obejmujący zgodnie z rys. 3.1 i 3.2 : - Terenowy żelbetowy zbiornik retencyjny wody o pojemności nominalnej V = 500 m3 zlokalizowany na dz. 8/28 przy ujęciu wody w Bojanie - Rurociągi technologiczne wodociągowe na terenie ujęcia wody i stacji wodociągowej wg rys. 3.1 - Sieć wodociągowa tranzytowa PE 250 mm o dług. ok. 130 m w ul. Majora Bojana pomiędzy SW i węzłem W1 ( ul. Hebla ) - Przebudowa i rozbudowa pompowni wody II-ego stopnia ( dodatkowa pompa pozioma dla zestawu podnoszenia ciśnienia ) wraz z robotami elektrycznymi - Wymiana agregatu prądotwórczego wraz z wymaganą przebudową instalacji elektrycznej - Rurociągi wód spustowo - przelewowych nowego zbiornika - Monitoring wskazań wodomierzy na studniach głębinowych nr 1, 2, 3 (z możliwością rozbudowy o 4 studnię) oraz na wyjściu w sieć z przekazywaniem danych przez GPRS do Centralnej Dyspozytorni 4. Strefowa przepompownia wody w Koleczkowie na działce nr 219/3, obejmujący wg rys. 4 - Likwidację istniejącego podziemnego zbiornika 25m3 i montaż w tym miejscu wolnostojącego zbiornika stal. pionowego o pojemności 100m3 wraz z przebudową i wymianą rurociągów technologicznych wod. - kan. międzyobiektowych - Przebudowa (wymiana) zestawu podnoszenia ciśnienia wody wraz z rurociagami technologicznymi i armaturą w istniejącym budynku pompowni - Drobne roboty remontowe budynku ( m.in. elewacja , stolarka drzwiowa ) - Zaprojektowanie tymczasowego sposobu zapewnienia ciśnienia na czas przebudowy przepompowni wody - Montaż agregatu prądotwórczego wraz z wymaganym projektem branży elektrycznej 2.1 Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje (dla każdej inwestycji oddzielnie - min. 4 inwestycje), o których mowa w pkt. 2: a) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych, niezbędnych do opracowania dokumentacji 1: 500, b) opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego (obejmującego wszystkie wymagane branże), zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 Kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w tym informacja BIOZ, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót - w liczbie po 6 egzemplarzy, c) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, d) sporządzenie wykaz działek, na których będzie zlokalizowana inwestycja wraz z adresami właścicieli oraz nr ewidencyjny działki, nr wpisu do Księgi wieczystej właściwego Sądu z podaniem właścicieli ujawnionych w księdze wieczystej i odpis mapki ewidencyjnej - w liczbie 1 egzemplarzu e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów - w liczbie 2 egzemplarzy, f) opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w liczbie 2 egzemplarzy, g) opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w liczbie 2 egzemplarzy, h) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) - w liczbie 1 egzemplarzu, Dokumentacje należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 - 31 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.2 Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) lub uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2.3 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w przypadku konieczności opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie taka potrzeba. 2.4 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli będzie taka potrzeba. Wykonany komplet dokumentacji (każda inwestycja oddzielnie) należy przedłożyć w formie elektronicznej (tożsamej z wersją papierową) w formacie ogólnodostępnym (Word, Excel, JPG lub PDF). - Projekt, jeżeli będzie sporządzony w wersji elektronicznej w PDF to musi to być jeden plik odzwierciadlający (tożsamy) z wersję papierową! - Kosztorysy również należy przedłożyć w wersji elektronicznej w formacie kompatybilnym z programem Norma PRO lub pliki muszą posiadać rozszerzenie KST. Projekty na etapie koncepcji, należy uzgodnić z Gminą Szemud - Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji pokój nr 8, p. D. Plata. 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: rysunki z opisem. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ
 11. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadań Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zblewie wraz infrastrukturą towarzyszącą. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bytonia. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Jezierce. Budowa zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150 m3 na hydroforni w Zblewie. Budowa kompletnych baterii ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków i hydroforni w Zblewie do produkcji prądu o mocy do 40 kW 2 szt.
  Zamawiający: Gmina Zblewo, Zblewo
  Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadań Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zblewie wraz infrastrukturą towarzyszącą. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania decyzji administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w tym pozwolenia na budowę, w skład której wchodzić będą osiągnięcie docelowej przepustowości hydraulicznej oczyszczalni 1200 m3 na d wraz z zapewnieniem możliwości biologicznego usuwania związków biogennych poprzez zaprojektowanie dwóch nowych piaskowników zasilanych z komory rozdziału zapewniającej optymalizację hydraulicznych warunków ich pracy, zaprojektowanie nowych, wydzielonych komór beztlenowych i anoksycznych przed istniejącymi dwoma reaktorami biologicznymi, należy zaprojektować możliwość opcjonalnego włączania nowych komór do eksploatacji, w obliczeniach należy przedstawić porównanie bilansu ścieków surowych w oparciu o wskaźniki jednostkowe oraz analizę wyników archiwalnych uzupełnionych o badania jakości ścieków surowych w odniesieniu do stężenia azotu i fosforu, modyfikację dwóch istniejących reaktorów biologicznych ELA 7, polegającą na zmianie funkcji istniejących komór denitryfikacji na komory nitryfikacji denitryfikacji, poprzez zainstalowanie napowietrzania drobnopęcherzykowego ruszt i dmuchawy, powiększenie kubatury komory nitryfikacji poprzez włączenie istniejących osadników kieszeniowych, z uwzględnieniem zwiększenia ilości doprowadzanego powietrza i modyfikacji istniejących przewodów technologicznych,zaprojektowanie nowych osadników wtórnych wraz z rurociągami technologicznymi, osadniki należy wyposażyć w urządzenia do zbierania i odprowadzania flotatu, zaprojektowanie instalacji do dozowania PAX u, zwiększenie objętości zbiornika osadu nadmiernego, w tym jego modyfikacja umożliwiająca spust cieczy nadosadowej do bioreaktora oczyszczalni, zaprojektowanie układu do automatycznego poboru uśrednionych dobowo prób ścieków oczyszczonych,opracowanie wytycznych realizacji prac modernizacyjnych zapewniających utrzymanie minimum dotychczasowych parametrów jakości ścieków oczyszczonych,wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do oczyszczalni o powierzchni ok 2260 m2 wraz z odwodnieniem aktualnie droga zbudowana jest z płyt drogowych, należy zaprojektować nawierzchnię z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego wraz z podbudową, wykonanie powierzchni parkingowej i placu manewrowego wraz z odwodnieniem na terenie oczyszczalni w technologii betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego parking dla pojazdów oraz plac manewrowy o łącznej powierzchni ok 260 m2, wymiana konstrukcji i poszycia dachowego oraz zmiana elewacji istniejącego budynku biurowo socjalnego docieplenie ścian wraz z jego rozbudową, rozbudowa budynku polegać będzie na budowie nowego skrzydła o wymiarach np 10,0 na 7,0 m dwukondygnacyjnego, istniejący i nowo budowany budynek należy wyposażyć dodatkowo w instalacje min wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalację alarmową, budowa budynku garażowo warsztatowego z wiatą na maszyny budowlane min koparko ładowarkę, samochód ciężarowy o wymiarach w rzucie części garażowo warsztatowa ca. 12m na 8m i wiaty ca 12m na 9m trzy stanowiska po ca 3 m, obiekt ten należy zlokalizować przy projektowanym placu manewrowym, modernizacja budynku krat obejmująca wykonanie robót ogólnobudowlanych takich jak wymiana dachu, docieplenie ścian i zmiana elewacji budynku, wymianę instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowa wiaty do magazynowania osadu nadmiernego poprzez budowę murków oporowych celem ułatwienia magazynowania osadów oraz ich zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wykonanie nowej płyty ociekowej punktu zlewnego ścieków dowożonych z betonu zbrojonego, zaprojektowanie oświetlenia zewnętrznego dla całego terenu z wykorzystaniem istniejących słupów oraz nowego oświetlenia, zaprojektowanie systemu monitoringu terenu oczyszczalni, zaprojektowanie ogrodzenia całego terenu z siatki ogrodzeniowej powlekaną PCV na słupkach na cokole betonowym. Budowa kanalizacji sanitarnej i pompowni dla m Bytonia. Projekt kanalizacji sanitarnej dla m Bytonia wraz z odtworzeniem infrastruktury przy kanalizacji tłocznej i sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków. Projekt musi obejmować zasilanie elektryczne przepompowni, sterowanie i monitoring z wizualizacją zainstalowaną w siedzibie Zakładu Komunalnego. Przewidywana długość kanalizacji tłocznej około 3100 mb, Przewidywana długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej około 7100 mb. Przebudowa sieci wodociągowej w m Jezierce. Projekt przebudowy sieci wodociągowej o długości ok. 2000 mb w m Jezierce. Wykonanie uzbrojenia sieci poprzez wymianę istniejących rurociągów na nowe wykonane z PE oraz przyłączy wodociągowych do nowych zabudowań, wraz z uzbrojeniem, Wykonanie hydraulicznych prób szczelności ułożonego przewodu wodociągowego zgodnie z normą EN 805. Ciśnienie próbne powinno wynieść nie mniej niż 1 MPa. Budowa zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150 m3 na hydroforni w Zblewie. Wymagania techniczne dla zbiornika retencyjnego na wodę Pojemność robocza min. 150 m3, Wysokość do 9 m, Średnica do 6,00 m, Wykonanie materiałowe stal nierdzewna dopuszcza się wykonanie ze stali czarnej emaliowanej Wymagane atesty higieniczne PZH oraz inne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Izolacja termiczna wełna mineralna, elewacja z blachy trapezowej, Kolorystyka RAL wg preferencji Zamawiającego, Właz rewizyjny min 1, Instalacja odprowadzająca wodę deszczową, Układ pomiarowy poziomu wody wraz z szafą sterowniczą Układ króćców w zbiorniku kompatybilny do zastosowanej technologii, System wentylacji grawitacyjnej czerpnie powietrza umożliwiający swobodny przepływ powietrza pod przykryciem dachowym, Filtr zabezpieczający przed przedostaniem się do wnętrza zbiornika gryzoni, owadów, ptaków, kurzu, wykonany z siatki ze stali nierdzewnej o gęstości oczek 0,5 mm. Umiejscowienie filtra w kominku wentylacyjnym dodatkowo zabezpiecza przed przedostawaniem się zanieczyszczeń atmosferycznych. Przykrycie wykonane z laminatu poliestrowo szklanego o budowie warstwowej, zbudowanego z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym, Instalacja odgromowa, Przelew awaryjny, Drabina na zewnątrz i wewnątrz zbiornika. Wymagania na pozostałą część instalacji Rurociągi technologiczne ze stali nierdzewnej, Armatura odcinająca i zwrotna, Zaleca się projektowanie fundamentu pod zbiornik jako płaską płytę żelbetową. Szczegół zakotwienia zbiornika przedstawiono w wytycznych projektowych. Dno zbiornika stanowi wylewka betonowa wykonana na płycie fundamentowej zbiornika. Dla zapewnienia możliwości swobodnego opróżniania zbiornika wylewkę projektuje się ze spadkami min 1 procent. Wylewka w celu zapewnienia odpowiedniej jakości magazynowanej wody również pokryta farbą epoksydową firmy Sika z Atestem Higienicznym HŻ. Grubość powłoki min 400mikrometra. Budowa kompletnych baterii ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków i hydroforni w Zblewie do produkcji prądu o mocy do 40 kW 2 szt. Wymagania techniczne dla instalacji ogniw fotowoltaicznych Rodzaj ogniwa polikrystaliczne Moc znamionowa większe równe 200 Wp od 0 do 4,99W Napięcie systemu 600 do 1000 VDC, Moc maksymalna Wp Watt peak 120 do 320 W, Napięcie obwodu otwartego 20do50 V, Współczynnik wypełnienia 70 do 80procent, waga mniejsze 30 kg, Temperatura pracy modułu stopni Celcjusza minus 40 do plus 85, Obciążenie max. 5400 N przez m2, IP 65, Sprawność większe 14 procent w warunkach STC, Kompatybilny falownik inwerter off grid, Gwarancja na ogniwo i falownik większe 10 lat, Certyfikaty dla ogniwa TUV, VDE , IEC Kompletność instalacji Moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne, Falownik Inwerter, Systemy mocowania aluminium lub stal nierdzewna, Przewody i zabezpieczenia odporne na promienie UV, deszcz, śnieg oraz wysoką temperaturę, Grzałka elektryczna i przekaźniki junction boxy, combiner boxy, rozgałęźniki i złącza MC4. Wszystkie te elementy muszą być wodoszczelne i zapewnić niezawodność łączeniową na minimum 25 lat. Zakładane wymiary panelu fotowoltaicznego polikrystalicznego 1,65 m na 1,00 m. Szacunkowa powierzchnia wymagana na instalację modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 40 kW wg miejsca montażu na dachu skośnym 264 m2, na dachu płaskim 528 m2, na gruncie 528 m2. Szacunkowa ilość paneli fotowoltaicznych do utworzenia instalacji o mocy 40 kW 160 szt. Projekt budowlany ma zawierać projekty następujących branż branża budowlana architektoniczno konstrukcyjna, branża elektryczna instalacji elektrycznych i alarmowych oraz sterowania pracą oczyszczalni wraz z wizualizacją procesu,branża wodno kanalizacyjna, branża technologiczna branża instalacji co i wentylacyjna, Projekt zasilania w energię elektryczną i wodę. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi do projektowanej oczyszczalni ścieków. Do zakresu obowiązków w ramach zamówienia publicznego Wykonawcy należy ponadto wykonanie przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz jego aktualizowania na życzenie Zamawiającego do czasu rozstrzygnięcia przetargu wyłonienia Wykonawcy na projektowane zadanie, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno prawnego do decyzji i określenia przez Zamawiającego, uzgodnień z zakładem energetycznym, uzgodnień z zarządcami dróg publicznych i osób fizycznych, badań geologicznych gruntu, uzyskania niezbędnych opinii uzgodnień oraz ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowę, projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz p poż, całej dokumentacji w tym dokumentacja projektowa obejmująca wszystkie branże dla przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w formie papierowej 4 egz. i elektronicznej w programie ogólnodostępnym PDF i DWG 1 egz. w trakcie trwania procedury przetargowej udzielania w sposób wyczerpujący odpowiedzi na zapytania i wątpliwości wynikłe lub zgłoszone przez oferentów w trakcie postępowania. Za błędy w dokumentacji i kosztorysach odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego do pełnienia nadzoru autorskiego. Do Obowiązków Wykonawcy należy również konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Po zakończeniu projektowania, a przed złożeniem kompletnej dokumentacji o pozwolenie na budowę, Wykonawca przedłoży taką dokumentację Zamawiającemu, celem uzyskania jego ostatecznego uzgodnienia. UWAGA Przed przystąpieniem do opracowania ostatecznego głównego projektu przedmiotu zamówienia projektant zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji rozwiązań projektowych celem akceptacji przez Zamawiającego oraz przedstawić szacunkowy koszt tych rozwiązań..
 12. CRZP/18/2014/AEZ/ Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Studenckiego Domu Marynarza nr 3 i 4 przy ul. Beniowskiego 15/17 i 20/22
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Studenckiego Domu Marynarza nr 3 i 4 przy ul. Beniowskiego 15/17 i 20/22
 13. CRZP/66/2013/AEZ/ Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy instalacji hydrantowej w budynku C
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  zgodnie ze SIWZ
 14. CRZP/62/2013/AEZ/ Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji c.o., z.w. i c.w.u. w budynku A,B i F w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  zgodnie ze SIWZ
 15. CRZP/30/2013/AEZ/ Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zabezpieczeń p. poż. i remontu instalacji elektrycznej w budynku C w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  zgodnie ze SIWZ;
 16. CRZP/76/2012/AEZ/ Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczeń p. poż. dla bud. B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczeń p. poż. dla bud. B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych
 17. WYKONANIE PROJEKTÓW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSACIACH POŁOZONYCH NA TERENIE GMINY KOŚCIERZYNA.
  Zamawiający: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Kościerzyna
  1. Wykonanie projektów budowlanych - wykonawczych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymaganych przepisami Prawa budowlanego wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionymi szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań - w liczbie 5 egzemplarzy + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
  2. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień,
  3. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych , obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów , wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów - w liczbie 1 egzemplarz + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
  4. opracowanie przedmiarów robót , przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w liczbie 1 egzemplarzy + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
  5. opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 18, poz. 172, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych(dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 867, z późniejszymi zmianami) - w 2 egzemplarzach
  6. uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
  7. aktualna mapa do celów projektowych w gestii projektanta
 18. CRZP/79/2011/AEZ/113 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy starej kotłowni na pomieszczenia Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Gdyni
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy starej kotłowni na pomieszczenia Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Gdyni
 19. Wykonanie dokumentacji projektowej - pt Budowa promenady w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w m. Stężyca - wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości .
  Zamawiający: Wójt Gminy Stężyca, Stężyca
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę promenady - pomostu , przystani wodnej dla cumowania , lodzi , kajaków , łodzi żaglowych , .Zaprojektowana promenada ma służyć również jako miejsce widokowe , ciąg pieszy oraz stanowić połączenie pomiędzy działkami wskazanymi przez Zamawiającego .
  Długość promenady około 450 do 500 mb , ciągi piesze około 150 do 200 mb .
  Główny element będzie posadowiony w wodzie i połączony w kilku miejscach z lądem . Promenada powinna posiadać barierki ochronne, zejścia i wejścia do cumowanych łodzi , kajaków i innego sprzętu pływającego oświetlenie .
 20. INSPEKTOR NADZORU INWESTYCJI - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W GRABOWIE KOŚCIERSKIM ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ GRABOWSKA HUTA-SZPON-GRABOWO-JASIOWA HUTA-GRABÓWKO - ETAP II (ZP.34-PN.7/10)
  Zamawiający: Gmina Nowa Karczma, Nowa Karczma
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli inspektora nadzoru inwestycji ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W GRABOWIE KOŚCIERSKIM ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ GRABOWSKA HUTA-SZPON-GRABOWO-JASIOWA HUTA-GRABÓWKO - ETAP II wraz z opracowaniem operatów wodno-prawnych. Inwestycja obejmuje: budowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami do uzdatniania wody i dystrybucji wody po uzdatnieniu, budowę nowych dwóch dodatkowych studni głębinowych nr 3 i nr 4 wraz z rurociągiem doprowadzającym wodę z projektowanej studni do stacji uzdatniania wody, budowę zbiorników naziemnych do retencjonowania wody zdatnej do picia i odstojników wód popłucznych, modernizację studni nr 2, likwidację studni nr 1, budowę przepompowni wód popłucznych i ścieków sanitarnych do istniejącego w drodze gminnej kolektora ścieków sanitarnych, rozbiórkę istniejącego budynku hydroforni oraz budowę sieci wodociągowej o długości około 7 km.
 21. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kompleksu basenowego w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania
  Zamawiający: Urząd Miasta Szczecin, Szczecin
 22. Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Liniewo
  Zamawiający: Gmina Liniewo, Liniewo
 23. Uzupełniające zamówienie publiczne do umowy podstawowej Nr ZP 342-22_08 z dnia 3 listopada 2008 r. na Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na trasie Antoniewo - Małe Chełmy oraz w miejscowości Małe Gliśno a także projektu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Huta
  Zamawiający: Gmina Brusy, Brusy
 24. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe w Chojnicach.
  Zamawiający: Powiat Chojnicki, Chojnice
 25. Opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie wilobranżowe projektu budowlano- wykonawczego dla nadbudowy budynku nad istniejącą stołówką i zapleczem kuchennym oraz wykonanie projektu niezbędnych instalacji i robót budowlanych w istniejącym obiekcie Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie, przy ul. Traugutta nr 10, Gmina Piaseczno.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
 26. CRZP-21/09 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy, nadbudowy budynku administracyjno-magazynowego Akademii Morskiej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3 oraz pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót oraz w okresie rękojmi, gwarancji.
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
 27. Liniewo - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Zamawiający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych, Gdańsk
 28. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
 29. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I STOPNIA WRAZ Z SALĄ KONCERTOWĄ W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY ULICY ARMII LUDOWEJ 23
  Zamawiający: Miejska Szkoła Artystyczna I Stopnia w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki
 30. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę przystani żeglarskiej w Błotniku
  Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie, Cedry Wielkie

Inne osoby dla Malinowski Arkadiusz Grzegorz (33 osoby):