Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Bogdan Zdzisław

w KRS

Bogdan Zdzisław Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogdan
Drugie imię:Zdzisław
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Legnica (Dolnośląskie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:37 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowska Elżbieta, Malinowski Maciej Adam
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gródecka Malinowska Magdalena Jadwiga, Malinowska Elżbieta, Malinowski Maciej Adam
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gródecka Malinowska Magdalena Jadwiga, Hołod Mateusz Szymon, Malinowski Maciej Adam
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gródecka Malinowska Magdalena Jadwiga

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kruk Ołpiński Marian Ludwik, Rybarczyk Sławomir Jarosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gródecka Malinowska Magdalena Jadwiga, Hołod Mateusz Szymon, Malinowski Maciej Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alta Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000553141
 2. Altaplan Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000259498
 3. Modular Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000197433

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Baspaa Sp. Z O.O., Radzyń − KRS 0000047709
 2. Ek Profil Sp. Z O.O., Żarów − KRS 0000085626
 3. Jarlej Sp. Z O.O., Wąsosz − KRS 0000089736
 4. Regionalne Centrum Medyczne Sp. Z O.O., Duszniki-zdrój − KRS 0000213497
 5. Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-rekreacyjne Aqua-zdrój Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000304994
 6. Teco Baseny Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000062979
 7. Terra Tempus Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000451928
 8. Zakład Produkcyjno-handlowy Transbruk Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000105370

Powiązane przetargi (37 szt.):
 1. Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Zamawiający: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz prace konserwatorskie na XIV - wiecznym obiekcie Baszty (Wieży) Kłodzkiej obejmujące m.in. remont hełmu, remont i prace konserwatorskie kamiennych wewnętrznych ścian baszty, renowację architektonicznych detali kamiennych, stolarkę drzwiową i okienną, remont instalacji elektrycznej, remont części przyległego do Baszty chodnika oraz wykonanie badań petrograficznych, wilgotnościowych i zawartości soli oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji, w tym konserwatorskiej.
 2. „Renowacja i konserwacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/1, obręb 0002” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Gmina Żary o statusie miejskim, Żary
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/1, obręb 0002” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU),stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (Rozdział IV SIWZ) oraz wymaganiami określonymi w Sprawozdaniu z badań opracowania sztukatorskiego przeprowadzonych na elewacji budynku Miejskiej
  Biblioteki Publicznej w Żarach, stanowiącymi załącznik nr 2 do projektu umowy (Rozdział IV SIWZ).
  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej uzgodnionej z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze i zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.
 3. Rewitalizacja Wieży Brackiej w Lubaniu
  Zamawiający: Gmina Miejska Lubań, Lubań
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rewitalizacja Wieży Brackiej w Lubaniu
  Zakres prac obejmuje remont Wieży Brackiej, przy ul. Brackiej 12, 59-800 Lubań, dz. nr 43, AM-6, obręb 0003, wpisanej do rejestru zabytków w dn. 03.12.1949 r. pod numerem 603/94.
  Celem zamówienia jest remont umożliwiający naprawę postępujących uszkodzeń, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania obiektu, zabezpieczenie zabytku przed wpływem czynników atmosferycznych, doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem w zakresie ochrony ppoż oraz poprawę walorów estetycznych.
  Projekt nie przewiduje przebudowy i zmian funkcjonalnych pomieszczeń wewnętrznych.
  Budynek wieży pełni obecnie funkcję punktu widokowego. Z poziomu 2 wieży dostępna jest sala wystawiennicza Muzeum Regionalnego w Lubaniu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, stanowiącą drugą (ostatnią) kondygnację przyległego budynku usługowego. Ostatni poziom wieży (10) wraz z przyległym gankiem jest niedostępny dla zwiedzających.
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachu wieży, krenelaży, sklepienia (kopuły), stropów i ścian, schodów i instalacji elektrycznych. Zakres prac obejmuje min.: naprawę sklepienia poprzez wykonanie ściągów stalowych, iniekcję spękań i zarysowań sklepienia i ścian, wymianę pokrycia dachowego nad latarnią na nową dachówkę ceramiczną karpiówkę, krycie w koronkę, wykonanie obróbek blacharskich dachu i krenelaży, uzupełnienie spoin i ubytków, wykonanie wypraw tynkarskich, remont, wzmocnienie i zabezpieczenie schodów i balustrad, wykonanie instalacji elektrycznych, zabezpieczenie drew. elementów do stopnia trudnozapalności.

  Charakterystyczne parametry techniczne remontowanego budynku:
  Bez zmian.
  • Liczba kondygnacji/poziomów - 9 poziomów
  • Powierzchnia zabudowy - 76,76 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 205,56m2
  • Wysokość – 36,65m

  Zestawienie powierzchni użytkowych:

  poziom 0 - 10,19m2
  poziom 1 – 7,26m2
  poziom 2 – 9,46m2
  poziom 3 – 7,34m2
  poziom 4 – 10,20m2
  poziom 5 – 13,68m2
  poziom 6 – 16,34m2
  poziom 7 – 19,31m2
  poziom 8 – 39,14m2
  poziom 9 – 22,41m2 (obejście 27,83m2)
  poziom 10 – 5,38m2 (obejście 16,99m2)
  Ogółem: 205,56m2

  Bryła budynku wieży zwarta, na planie koła, ośmiokondygnacyjna. Elewacje kamienne i ceglane, z kamiennym cokołem do wysokości 2 poziomu. Na ścianach zewnętrznych widocznie są szczątkowe pozostałości tynku – elewacja była w całości otynkowana. Od strony północnej do wieży przylega trzykondygnacyjny budynek administracyjno – biurowy.
  Dostęp do dwóch niższych kondygnacji budynku umożliwia wejście od strony zachodniej, dostęp do trzeciej kondygnacji możliwy jest jedynie poprzez wieżę. Wejście do wieży zlokalizowane jest od wschodu. Mury ścian zewnętrznych na poz. 0-7. z łamanego bazaltu na zaprawie cementowej i cementowo-wapiennej, we wnętrzu tynkowane. Na poz. 8 ściany bazaltowe z licznymi ceglanymi przemurowaniami. Powyżej poz. 8. wszystkie ściany murowane z cegły.
  Ściany wewnętrzne na poz. 8. i 9. oraz ściany dolnego i górnego tarasu z licznymi pozostałościami po tynku. Ściany wewnętrzne na poz. 10. - tynkowane. Dolny krenelaż tynkowany obustronnie, górny – od wewnątrz.
  Zewnętrzną ścianę górnego krenelażu stanowi nieotynkowana XIX-wieczna cegła z tynkowanymi blendami. Szczyt wieży murowany – ceglany, pokryty dachówką karpiówką, krycie w koronkę na zaprawie cementowej i cem.-wap.
  W strefie cokołowej liczne przemurowania ceglane.
 4. "Modernizacja wieży ciśnień w Odolanowie" -część II wykonanie robót dodatkowych
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Odolanów
  Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z Modernizacją wieży ciśnień w Odolanowie" nie przekraczających wartości zamówienia podstawowego, a niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, na podstawie protokołu konieczności, protokołu odbioru końcowego robót i kosztorysu.
 5. Awaryjny remont wieży ciśnień w Odolanowie
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Odolanów
  1.Przedmiotem zamówienia jest Awaryjny remont wieży ciśnień w Odolanowie ul. Krotoszyńska 118 nr dz. 286.Wieża ciśnień jest ponad stuletnim obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Wieża ciśnień dostarcza wodę dla mieszkańców Odolanowa i naprawa musi odbywać się bez przerwania pracy wieży.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w następujących dokumentach:- Projekt wzmocnienia obudowy zbiornika- Przedmiar robót - Szczegółowa specyfikacja techniczna.3.Zakres prac:
  - wygrodzić teren wokół wieży jako niebezpieczny dla ludzi- wykonać podpory pod gzyms - zainstalować cięgna zabezpieczające - wykonać pierścień kątownika - odtworzyć gzyms - oczyścić i zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi wszystkie elementy stalowe - obudowę zbiornika po wykonanych robotach doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez naprawę, tynkowanie i pomalowanie -wzmocnić widoczne szczeliny pionowe w murze poprzez ich zazbrojenie w spoinach poziomych - skuć wszystkie zamoczone, zawilgocone i porażone korozją biologiczną fragmenty muru od strony wewnętrznej, ściany osuszyć, od wewnątrz po zagruntowaniu pomalować -wypełnić zaprawą cementową i wapienną wszystkie ubytki w spoinach pionowych i poziomych
 6. REMONT KONSERWATORSKI ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ELEWACJI PÓŁNOCNEJ RATUSZA W KOŻUCHOWIE
  Zamawiający: Gmina Kożuchów, Kożuchów
  Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski elewacji północnej ratusza w Kożuchowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres prac obejmuje: 1) Konserwacje istniejącego lica ceglanego, a w przypadku stwierdzenia reliktów średniowiecznej spoiny przywrócenie jej w zasięgu lica gotyckiego; 2) Przywrócenie pierwotnej wielkości otworom parteru z korektą ukształtowania ościeży; 3) Przywrócenie podziałów w oknach i wnękach piętra z ewentualną rekonstrukcją skrajnej wschodniej wnęki; 4) Przywrócenie historycznej wielkości międzykondygnacyjnej płycinie fryzowej; 5) Wprowadzenie stylizowanej stolarki drzwiowej i okiennej; 6) Obniżenie poziomów parapetów w oknach parteru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja) w skład której wchodzą: 1) Projekt budowlany wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu konserwatorskiego elewacji północnej ratusza w Kożuchowie. 2) Przedmiar 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 4) Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich, prac konserwatorskich i robót budowlanych przy elewacji północnej ratusza w Kożuchowie Nr ZN.5142.44.2015[mKoz-2].
 7. Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia - odbudowa Baszty Swawola oraz zabezpieczenie murów obronnych
  Zamawiający: Gmina Wieluń, Wieluń
  Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia - odbudowa Baszty Swawola oraz zabezpieczenie murów obronnych i obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkowym fragmencie muru obronnego wraz z basztą Swawola. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa łódzkiego i podlega ochronie konserwatorskiej, Nr rej. 405 z 1948 r., Nr rej. 972 i 973 z 30.12 1967 r. Celem prac jest konserwacja i restauracja zachowanych reliktów kamienno-ceglanych murów obronnych wraz z basztą Swawola oraz przywrócenie pierwotnego poziomu użytkowego w obrębie parteru baszty, a następnie jego aranżacja i ekspozycja, jak również uporządkowanie
  i zagospodarowanie terenu wokół muru obronnego oraz wewnątrz baszty. W trakcie wykonywania prac należy kontynuować badania architektoniczne. Prace ziemne naruszające stratygrafię uwarstwień będą poprzedzone badaniami archeologicznymi, których zakres
  i sposób realizacji zostanie określony w odrębnym pozwoleniu WKZ - zgodnie z brzmieniem art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac archeologicznych. Prace archeologiczne zostaną zlecone przez Zamawiającego Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Prace zostaną wykonane w terminie od połowy kwietnia do końca czerwca 2016 r. Zakres rzeczowy zamówienia 1) usunięcie roślinności (darni, traw, krzewów, mchów i porostów) ze ścian i korony kurtyny oraz baszty przy pomocy środków herbicydowych i bezpośrednich prac oczyszczających; 2) oczyszczenie odsłoniętych powierzchni murów przy użyciu mikropiaskarki, usunięcie zwietrzałych powierzchni kamiennych, zwietrzałych pozostałości wypełnienia spoin, wadliwych nawarstwień (wtórnych tynków, kredowych przemalowań, lat cementowych) pozbawionych wartości historycznych; 3) dezynfekcja powierzchni murów i spoin ze śladami agresji biologicznej (mchów, porostów ew. pleśni) np. preparatem grzybobójczym i bakteriobójczym;
  4) doczyszczenie metodą chemiczną pastą do czyszczenia elewacji powierzchni lica kamienia i cegły z dokładnym przemyciem gorącą wodą doczyszczonej powierzchni; 5) wzmocnienie istniejących elementów struktury murów: a) przemurowanie pionowych pęknięć pomiędzy szkarpą i licem kurtyny, w obrębie górnych otworów strzelniczych oraz w obrębie pionowych zarysowań muru ceglanego baszty od strony zachodniej z wykorzystaniem cegły rozbiórkowej lub nowej, kolorem nawiązującej do otaczającego wątku ceglanego
  z zastosowaniem zapraw trasowych. W przypadku wątku kamiennego uzupełnienia należy wykonać z użyciem wapienia o strukturze i teksturze podobnym do ciosów kamiennych występujących w oryginalnej partii murów (wapień olewiński) z zastosowaniem zapraw trasowych, b) zamurowanie oraz uzupełnienie wyrw i ubytków w licu murów
  z zastosowaniem ww. materiałów przy użyciu zapraw trasowych, c) usunięcie zniszczonych
  i spękanych ciosów kamiennych oraz zlasowanych i skorodowanych cegieł w południowo - wschodniej partii kurtyny, uzupełnienie ubytków oraz oblicowanie kamieniem wapiennym na zaprawie trasowej, d) wyrównanie nieregularnych fragmentów muru i baszty poprzez częściowe uzupełnienie zwietrzałych kamieni i cegieł do form płynnie zamykających się,
  e) pokrycie powierzchni korony murów szlamami uszczelniającymi zapobiegającymi penetracji wód opadowych w kolorze zbliżonym do barwy kamienia i zaprawy,
  f) wzmocnienie wewnętrznej struktury murów poprzez iniekcję ciśnieniową zaczynem białego, niskoalkalicznego cementu portlandzkiego w osłabionych partiach, g) wzmocnienie strukturalne - impregnacja wątków ceglanych, kamiennych i pozostałych zapraw w spoinach poprzez nakładanie przy użyciu pędzla lub metodą natryskową, h) hydrofobizacja ceglanego
  i kamiennego lica murów preparatem; 6) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół muru obronnego oraz wewnątrz baszty: a) wykonanie opaski o szer. 50 cm ze żwirku płukanego, b) wykonanie trawników. Kubatura baszty - 171,50 m3 Powierzchnia - 24,5 m2 Wysokość - 7,0 m Gmina posiada program prac konserwatorskich do reliktu muru obronnego z XIV w. i Baszty Swawola z XVI w. w Wieluniu, woj. łódzkie oraz decyzję WUOZ- .5142.52.2013.2014.KŚ z dnia 3.03.2014 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z ww. decyzją. Zamówienie obejmuje również zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych oraz skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt budowlany oraz program prac konserwatorskich. Zakres rzeczowy prac przedstawiony został w: a) projekcie budowlanym rewitalizacji zabytkowego centrum Wielunia - odbudowa Baszty Swawola, b) programie prac konserwatorskich do reliktu muru obronnego z XIV w. i Baszty Swawola z XVI w.
  w Wieluniu c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania prac konserwatorskich, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Proponowany zakres prac przy relikcie muru obronnego z XIV w. i Baszty Swawola z XVI w. zawiera załącznik A do SIWZ
 8. Prace renowacyjne i konserwatorskie czterech elewacji dziedzińca wewnętrznego budynku Muzeum wraz z konserwacją i restauracją malowideł ściennych (zegary słoneczne)
  Zamawiający: Muzeum Powiatowe w Nysie, Nysa
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Pracach renowacyjnych i konserwatorskich czterech elewacji dziedzińca wewnętrznego budynku Muzeum wraz z konserwacją i restauracją malowideł ściennych (zegary słoneczne).


  Zamówienie obejmuje:
  1. Ustawienie rusztowań i zabezpieczeń
  2. Przeprowadzenie badań stratygraficznych na elewacjach i zegarach
  3. Opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich na obiekcie (elewacje i zegary) i zatwierdzenie tej dokumentacji u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  4. Uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich elewacji w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Nysie
  5. Przystąpienie do prac renowacyjnych i konserwatorskich:
  - oczyszczenie, dezynsekcja, odsalanie, impregnacja wzmacniająca, naprawa ubytków w cegle, naprawa spoin, hydrofobizacja
  - konserwacja wątków kamiennych, uzupełnienia ubytków
  - wykonanie tynków renowacyjnych
  - wykonanie nowej kolorystyki elewacji
  - oczyszczenie i malowanie krat okiennych
  - wykonanie nowych obróbek blacharskich
  - renowacja zegarów słonecznych
  6. Uzyskanie pozytywnego stanowiska Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co do wykonanych prac - protokół odbioru robót przy zabytku podpisany przez przedstawicieli Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bez uwag
 9. Remont wieży kościoła w Bukowicach
  Zamawiający: Gmina Krośnice, Krośnice
  Przedmiotem zamówienia jest remont wieży kościoła w Bukowicach obejmujący wykonanie następujących elementów:
  1. Odbicie starych tynków - pow. ok. 556,50 m2,
  2. Wzmocnienie ścian do 30 % powierzchni całkowitej - pow. ok. 166,95 m2,
  3. Wykonanie elewacji - pow. ok. 556,50 m2,
  4. Wykonanie obróbek blacharskich - pow. 19 m2,
  5. Otworzenie tarcz zegara na wieży wg wytycznych konserwatora.
  Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robót:
  45212361-4 - Roboty budowlane w zakresie kościołów
  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI:
  Załącznik Nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  Załącznik Nr 9 do SIWZ dokumentacja projektowa
  Załącznik Nr 10 do SIWZ przedmiar robót
  oraz
  zalecane obmiary pobrane z natury (zalecana wizja terenowa Wykonawcy) na miejscu przyszłej budowy. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji
  projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, jak również wszystkich pozostałych robót lub prac, bez których nie można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy, wywóz nadmiaru gruntu, sporządzenia
  projektu BIOZ, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
  Dodatkowe informacje:
  1) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca przyszłej budowy,
  celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
  2) Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
  3) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza
  atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
  4) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w
  dokumentacji.
  5) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.
  W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
  dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 7) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich
  rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
  8) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi
  teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
  9) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.
  10) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach realizacji zadania robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania
  drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie zgodnie z postępem robót do ich przewiezienia i utylizacji na własny koszt. Koszt transportu, składowania i utylizacji należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
  11) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za
  wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
  12) Wykonawca udzieli gwarancji na całość robót budowlanych na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego.
 10. Remont wieży widokowej na szczycie Góry Ślęża.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Miękinia, Miękinia
  1. Roboty przygotowawcze.
  2. Naprawa konstrukcji żelbetowej.
  3. Montaż barierek ochronnych i drabin włazowych.
  4. Roboty wykończeniowe (pozostałe prace remontowo-naprawcze).
 11. Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie wieży zegarowej- Etap IV.
  Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zadaniu pn.: Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie wieży zegarowej- Etap IV Prace zabezpieczające konstrukcję: - uzupełnienie cegłą zarwanego sklepienia II kondygnacji wieży, - ściągnięcie i skotwienie spękanych murów wieży trzema żelbetowymi stropami międzykondygnacyjnymi, - zabezpieczenie korony murów wieży wieńcem wraz wieńczącą płytą żelbetową, - spięcie i ustabilizowanie najwyższych II kondygnacji wieży wewnętrznymi słupami (słupy umieszczono w narożach czworobocznego pomieszczenia) Zabezpieczenie wieży przed czynnikami atmosferycznymi, - zamknięcie otworów stolarką (okna krosnowe, stolarka drzwiowa) - wykonanie zwieńczenia wieży lekkim czterospadowym dachem o konstrukcji drewnianej wraz z założeniem instalacji piorunochronnej. Prace zabezpieczające konserwatorskie: - uzupełnienie profilowanych ceglanych obramień otworów okiennych, - zabezpieczenie i uzupełnienie reliktów gzymsu wieńczącego, - uzupełnienie brakujących i zerodowanych elementów- kamienne rzygacze), - iniekcyjne uzupełnienie spękanych murów, - uzupełnienie wyrw i zerodowanych fragmentów murów, - uzupełnienie zwietrzałych i wypłukanych spoin. Prace inne: - wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych stromych schodów technicznych oraz wyłazu technicznego na dach. - wykonanie instalacji odgromowej. 2. Wszystkie powyższe roboty zostały w sposób szczegółowy ujęte w dokumentacji projektowej. 3. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w dokumentach odnoszących się do niniejszego przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacjach projektowych, rysunkach technicznych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót wskazania dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany, (jeżeli występuje) w dokumentacji projektowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza, od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Nazwy własne w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robót, przedmiarach robót - jeżeli występują nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować, jako materiały przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów występujących w dokumentacji projektowej. 4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45.21.23.54-2
 12. Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich- etap I- Zabezpieczenie odcinków nr D1, D2 i D3 murów miejskich
  Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod:45.45.30.00-7 Pełna nazwa:Roboty remontowe i renowacyjne. Kod:45.21.23.50-4 Pełna nazwa:Budowle o szczególnej wartości historycznej i architektonicznej. 1. Nazwa nadana zamówieniu: Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich- etap I- Zabezpieczenie odcinków nr D1, D2 i D3 murów miejskich 2. Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie korony murów oraz lica ścian północno-wschodniego odcinka murów miejskich obejmujący odcinki D1, D2 i D3 od ul. Grunwaldzkiej w kierunku ul. Prusa. 3. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 09.08.2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. zwana dalej Pzp), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian.
 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu konserwatorskiego wieży ratuszowej w Paczkowie (czyszczenie muru, roboty tynkarskie, konserwacja detali architektonicznych, odtworzenie elementów kamiennych, konserwacja tarcz zegara, stolarki drzwiowej)
  Zamawiający: Gmina Paczków, Paczków
  Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu konserwatorskiego wieży ratuszowej w Paczkowie (czyszczenie muru, roboty tynkarskie, konserwacja detali architektonicznych, odtworzenie elementów kamiennych, konserwacja tarcz zegara, stolarki drzwiowej). Remont konserwatorski wieży od poziomu galerii do szczytu (czyszczenie muru, roboty tynkarskie, konserwacja detali architektonicznych, odtworzenie elementów kamiennych) obejmuje: 1. prace rozbiórkowe i przygotowawcze tj. rozbiórkę uszkodzonych i niestabilnych elementów, oczyszczenie z pyłów i luźnych elementów, 2. wykonanie wzmocnień stalowych i zbrojeń odtwarzanych elementów, 3. prace konserwatorskie - odtworzenie elementów kamiennych, 4. prace dekarskie - wykonanie nowych obróbek blacharskich i pokrycia z blachy miedzianej, 5. prace malarskie - zabezpieczenia elementów stalowych i drewnianych, wykończenie powierzchni. Remont konserwatorski wieży od przyziemia do poziomu galerii (czyszczenie muru, roboty tynkarskie, konserwacja detali architektonicznych, tarcz zegara, stolarki drzwiowej) obejmuje: 1. prace przygotowawcze polegające na bezwzględnym usunięciu z elewacji wieży wszystkich zniszczonych i zdegradowanych wypraw tynkarskich. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem autorskim. Wszystkie zachowane detale architektoniczne należy oczyścić z odwzorowaniem profilu oraz formy. Detale kamieniarskie Wykonawca oczyści z cementowych uzupełnień i wstawek oraz delikatnie umyje parą wodną pod ciśnieniem. 2. prace przygotowawcze na schodach i spoczniku (istniejące schody przed wejściem zachodnim należy umyć parą wodną pod ciśnieniem, a następnie rozebrać stopnice i spocznik pod balustradę. Mur pod stopnicami i spocznikiem dokładnie oczyścić, 3. wykonanie izolacji i posadzki schodów oraz spocznika (zachowane mury schodów i pod spocznikiem należy przemurować cegłą pełną na szczelnej zaprawie mineralnej). Wykonawca wykona podkład ze szczelnej 5 - 7 cm zaprawy mineralnej, a na niej ułoży zachowane i oczyszczone kamienne płyty granitowe. Zakres prac obejmuje także odtworzenie zwieńczenia północnego słupka balustrady, 4. roboty tynkarskie i odtworzenie detalu, 5. konserwację i uzupełnienie architektonicznych elementów kamiennych, 6. konserwację i uzupełnienie elementów rzeźbiarskich (herbu biskupiego, głowic, półkolumienek i portalu zachodniego), 7. prace konserwatorskie stolarki drzwiowej, 8. prace dekarskie i impregnacyjne, 9. prace wykończeniowe i malarskie. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Rynek 1, 48-370 Paczków Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny koszt. Wszelkie opłaty związane z budową oraz wykonaniem wszystkich przyłączy ciążą w całości na wykonawcy robót. Uwarunkowania szczegółowe: a) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową. b) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych określone zostały w opisach technicznych, dołączonej do SIWZ dokumentacji oraz w przedmiarze robót. c) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych i w jego okolicy. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Po zakończeniu robót budowlanych, wykonawca dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej, oświadczenia wykonawcy, oświadczenia kierownika budowy, dziennik budowy, atesty, deklaracje, gwarancje oraz inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca na żądanie zamawiającego ma obowiązek na bieżąco okazywać wszystkie dokumenty dotyczące prowadzonego zadania, m. in. zamówienia materiału oraz dokumenty potwierdzające ich dostarczenie. Wykonawca wraz z kierownikiem budowy będzie brał udział w radach budowy, które odbywać się będą, w siedzibie zamawiającego lub na placu budowy, po uprzednim zwołaniu ich przez Zamawiającego
 14. Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap VI.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wleń, Wleń
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji załączonej do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy(ów). Wskazane w dokumentach znaki towarowe stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia - mogą być zastosowane, lecz nie stanowi to obowiązku. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: minimum 60 miesięcy na przedmiot zamówienia, za wyjątkiem urządzeń, dla których wymaga się gwarancji - zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta zastosowanych urządzeń. Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca obowiązany jest dochować najwyższej staranności w zakresie wyceny przedmiotu zamówienia, z uwagi w szczególności na profesjonalny charakter prowadzonej działalności. Przedmiot zamówienia wykonać należy z uwzględnieniem założeń określonych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). Zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia - z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe (nie dopuszcza się zamówień uzupełniających ani dodatkowych)
 15. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy. Zakres robót objętych zamówieniem: - zabezpieczenia zagrożonej osunięciem skarpy, zabezpieczenie skarpy nowym murem oporowym, estetyzacja zewnętrznych powierzchni muru oporowego - utwardzenie i profilowanie nawierzchni tarasu wewnętrznego przy budynku bramnym z instalacją odwodnieniową - izolacja przeciwwilgociowa murów budynku bramnego, - wymiana stolarki okiennej budynku bramnego na stylizowaną historycznie - konserwacja i wzmocnienie połączenia z murem kamiennego portalu bramy wejściowej budynku bramnego - wykonanie wykopów liniowych i obiektowych wraz z umocnieniem ścian wykopów i zasypką - wyrównanie plantowanie dna wykopu wraz z wykonaniem posypki z piasku - montaż kanalizacji deszczowej z rur PVC - montaż studni rewizyjnych z tworzywa PP - montaż studni chłonnej z kręgów betonowych - wykonanie zbiornika retencyjnego ze skrzynek rozsączających - montaż odwodnienia liniowego - montaż osadników deszczowych podrynnowych bez syfonu - wykonanie drenażu opaskowego z rur PVC. Zamawiający informuje, że teren na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia jest trudno dostępny - Zamek Grodno znajduje się na skale na poziomie +445,0 m. n. p. m. Różnica poziomów pomiędzy zjazdem z drogi powiatowej a zamkiem wynosi 66 m. Droga jest w zarządzie Lasów Państwowych i należy uzyskać zgodę na wykorzystanie drogi w celach transportowych. Szerokość drogi to ok. 3,0 m., nawierzchnia gruntowa utwardzona kamieniem miejscowym. Wykonawca dokona zabezpieczenia oraz oznakowania terenu budowy przed dostępem osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 6 Wzór umowy - zał. nr 7 Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 Decyzja RDOŚ z dn. 02.04.2014 r. UWAGA: Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VII niniejszej SIWZ
 16. Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja prac
  Zamawiający: Gmina Stoszowice, Stoszowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są: roboty budowlane dla zadania, pn. Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja prac. Orientacyjny zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 1. Roboty przygotowawcze - montaż rusztowań na stoku (przyczółku wiaduktu) o wysokości zmiennej od 5,0m do 21,0m, szerokości 2 x 4,0m + 3,5m i długości 28,8m (835 m2) 2.Wytrasowanie położenia otworów. (139 szt.) 3.Wiercenie otworów o długości 3,36 m (na przestrzał) w łuku Nr 3 pod ściągi sprężające (20 szt.) 4.Wiercenie otworów o długości (głębokości) 3,25m - naprzemiennie z obu stron, w łuku Nr 3 (79 szt.) 5. Wiercenie otworów o długości (głębokości) 3,16m - naprzemiennie z obu stron, w ścianach i łukach sklepień otworów odciążających (40 szt.) 6. Wykucie gniazd o głębokości 2/3 cegły dla osadzenia blach oporowych śrub napinających: ściągów i kotew wklejanych (159 szt.) 7. Zamurowanie gniazd z osadzonymi głowicami ściągów i kotew wklejanych (159 szt.) 8. Wykucie pasm sklepienia (podniebienia łuku) oraz części ścian w pachwinach łuku nr 3 i otworów odciążających o głębokości 1/2 cegły w obrębie znacznych spękań i szczelin (185,0 m2) 9. Uzupełnienie - licowanie ubytków sklepienia (podniebienia łuku) oraz części ścian w pachwinach łuku nr 3 i otworów odciążających (185,0 m2). Warunki techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie wymiarów obejmujące ww. pkt (od 1 do 9) należy traktować jako minimalne, natomiast właściwe parametry dostosowane zostaną do warunków zastanych w terenie. Roboty budowlane jak wyżej realizowane będą na terenie dz. nr 489, Gmina Stoszowice Obręb Srebrna Góra. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Stoszowice akceptacji dofinansowania dla przedmiotowego zadania ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków, zamówienie nie będzie realizowane.
 17. WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKOWEJ FONTANNIE Z 1908 r. W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Gryfów Śląski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej fontanny, których zakres obejmuje: - wykonanie inwentaryzacji, dokumentacji zdjęciowej i pisemnej stanu istniejącego - demontaż fontanny i transport do pracowni konserwatorskiej - wykonanie specjalistycznych prac restauratorskich i konserwatorskich - montaż fontanny na płycie rynku wraz z pracami towarzyszącymi - wykonanie dokumentacji powykonawczej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - dokumentacja projektowa - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - program prac konserwatorskich.
 18. Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego we Wleniu
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wleń, Wleń
  Zadanie 1 - wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza miejskiego zlokalizowanego na działce nr 100 w ob. nr 2 miasta Wleń polegający na: - wymiana pokrycia dachowego na dachu stromym (dachówka i gąsior ceramiczny płaski angobowany w kolorze łupka), - wymiana poszycia dachowego na dachu stromym (membrana dachowa, łaty, kontrłaty, deska okapowa), - montaż dodatków i akcesoriów dachowych (dachówka szczytowa, kominek wentylacyjny, gąsior początkowy, łącznik gąsiorów, drabinka śniegowa, taśma wentylacyjna okapu, taśma wentylacyjna pod gąsiory, wyłaz dachowy), - montaż oraz wymiana instalacji odwadniającej połać dachu stromego (rura żeliwna z czyszczakiem, - elementy z blachy miedzianej: rynna dachowa, rura spustowa, denko rynny dachowej, narożnik zewnętrzny rynny dachowej, lej spustowy, zbiorniczek rynny dachowej kolanko rury spustowej), - wymiana instalacji odgromowej na dachu stromym (elementy z blachy ocynkowanej: pręty, wsporniki ścienne, wsporniki dachowe, złącza), - montaż oraz wymiana obróbek blacharskich na dachu stromym (blacha miedziana), - demontaż anteny nadawczo - odbiorczej na dachu stromym, - uszczelnienie i uzupełnienie blachy miedzianej na wieży, - wyprowadzenie i ocieplenie przewodów wentylacyjnych pod dachem, - wymiana pokrycia dachowego na dachu płaskim (papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS), - częściowa wymiana poszycia dachowego na dachu płaskim (deski sosnowe) - montaż instalacji odwadniającej połać dachu płaskiego (elementy z blachy miedzianej: rynna dachowa, rura spustowa, denko rynny dachowej, narożnik zewnętrzny rynny dachowej, lej spustowy, kolanko rury spustowej, wylewka rury spustowej), - wymiana instalacji odgromowej na dachu płaskim (elementy z blachy ocynkowanej: pręty, wsporniki ścienne, wsporniki dachowe, złącza), - montaż wyłazu dachowego (właz dachowy z poliwęglanu), - montaż kominów odpowietrzających kanalizację sanitarną, - docieplenie dachu płaskiego (płyty zakładkowe z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 jednostronnie laminowane papą na osnowie z welonu szklanego), - montaż oraz wymiana obróbek blacharskich na dachu płaskim (blacha miedziana), - wymiana obróbki blacharskiej na gzymsie między kondygnacyjnym (blacha miedziana), - wywóz gruzu i utylizacja papy, - montaż i demontaż rusztowań Szczegółowy przedmiot zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót i STWIOR stanowiący załącznik do SIWZ - zadanie 2 Zdemontowaną dachówkę należy ze sztaplować na palety euro i przewieść na wskazane miejsce do 1 km przez zamawiającego. Zadanie 2 - przebudowa i remont ratusza miejskiego zlokalizowanego na działce nr 100 w ob. nr 2 miasta Wleń polegający na: - wymianie zewnętrznych okładzin tynkarskich w systemie tynków renowacyjnych do poziomu stropu nad parterem wraz z wykonaniem powłoki malarskiej, - naprawie zewnętrznych okładzin tynkarskich w systemie tynków tradycyjnych powyżej poziomu stropu nad parterem wraz z wykonaniem powłoki malarskiej - montażu obróbek blacharskich gzymsów, - renowacji opaski wokół stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe), - wykonanie zewnętrznych parapetów podokiennych - wymianie stolarki okiennej - renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe) - przebudowie schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych, - wykonaniu opaski żwirowej wokół budynku - wymianie stolarki okiennej na poziomie parteru, Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej i STWIOR która stanowi załącznik do SIWZ dla zadania 1 Zdemontowany materiał okna, rynny, kraty należą do zamawiającego..
 19. Remont elewacji zewnętrznej północnej ściany pałacu Zaborze.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Zabór
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji zewnętrznej północnej ściany pałacu przy wejściu z przedniego mostu oraz wewnętrznej elewacji południowej pałacu od strony dziedzińca. Projekt obejmuje następujące roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku: - przemurowanie fragmentów górnej zewnętrznej części muru pod linią tarasu, - naprawę izolacji tarasu w części skrzydła jednokondygnacyjnego, - remont elewacji zewnętrznej północnej pałacu przy wejściu z przedniego mostu, wewnętrznej elewacji południowej pałacu od strony dziedzińca oraz wnętrza przejazdu bramnego: uzupełnienie brakujących tynków, scalenie tynku na całej elewacji i naprawa detalu architektonicznego, - malowanie powierzchni ścian elewacji jw., - malowanie drzwi do pomieszczeń biurowych w przejeździe bramnym, - malowanie krat okiennych, - wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich oraz parapetów. Podstawowe wymiary obiektu: Długość całkowita ściany frontowej (północnej) 51,19m; Wysokość ściany frontowej skrzydła jednokondygnacyjnego łącznie z balustradą: - do mostu ok. 6,0m; - do muru oporowego ok. 7,0m oraz ok. 7,8m; Wysokość ściany frontowej skrzydła trójkondygnacyjnego: - od muru oporowego do okapu ok 13,3m Grubość ściany frontowej ok. 1,2m; Ilość przęseł balustrady z piaskowca w części parterowej: 7. Obiekt znajduje się na terenie zespołu pałacowego w Zaborze dz. nr 390/6, powiat Zielonogórski i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 25. Zamawiający wymaga by Wykonawca na wykonane prace udzielił gwarancji i rękojmi na minimum 5 lat..
 20. RENOWACJA ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO ZESPOŁU PARKOWO-PAŁACOWEGO ZAMKU KSIĄŻ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ 44, 46 W ŚWIEBODZICACH
  Zamawiający: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach, Boguszów-Gorce
  1)Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane na rzecz Nadleśnictwa Wałbrzych, niezbędne do realizacji zadania polegającego na renowacji zabytkowej Bramy wjazdowej do zespołu parkowo-pałacowego Zamku Książ, zlokalizowanej przy ul. Wałbrzyskiej 44, 46 w Świebodzicach.
  2)W zakres robót konserwatorskich i restauratorskich stanowiących przedmiot zamówienia wchodzą:
  -oczyszczanie i zabezpieczające wstępne zabiegi konserwatorskie;
  -podklejenie spękań kamiennego detalu rzeźbiarskiego;
  -odsalanie kamiennego detalu rzeźbiarskiego (w tym laboratoryjne badania próbek);
  -wykonanie dezynfekcji kamiennego detalu rzeźbiarskiego;
  -naprawa pęknięć w murze z cegły budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł;
  -uzupełnienie ubytków w kamieniu;
  -rekonstrukcja brakującej wazy na jednym ze skrajnych słupów bramy w oparciu o zachowany oryginał;
  -pokrycie korony muru folią płynną zabezpieczającą przed przesiąkaniem wody;
  -wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień;
  -impregnacja elementów kamiennych;
  -usunięcie nawarstwienia rdzy z metalowych elementów bramy;
  -naprawa uszkodzeń i rekonstrukcja brakujących kutych elementów, zdobień, a także zamka w ozdobnej obudowie nakładanego na wrota;
  -pokrycie elementów kutych warstwą ochronną i farbą przeznaczoną do metalu;
  -kontrola przylegania tynku do elementów murowanych; usunięcie elementów odspojonych i osypujących się, rekonstrukcja tynku;
  -malowanie muru zgodnie z ustaleniami badań stratygraficznych w ramowym programie prac konserwatorskich.
 21. REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH - REMONT KONDYGNACJI i KRENELAŻA.
  Zamawiający: Gmina Ziębice, Ziębice
 22. Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu (rehabilitacja murów kamiennych, odwodnienie zamku, likwidacja zagrożeń dalszymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu) - etap V
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wleń, Wleń
 23. REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH Etap I przebudowa stożka hełmu.
  Zamawiający: Gmina Ziębice, Ziębice
 24. Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Rybniku, Rybnik
 25. Odbudowa wschodniej części elewacji oraz odgruzowanie fosy Bastionu Dolnego.
  Zamawiający: Forteczny Park Kulturowy, Srebrna Góra
 26. Przeprowadzenie robót budowlanych - zabezpieczających - dla nieruchomości zabudowanej budowlą Baszty Kłodzkiej - obiektu zabytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei.
  Zamawiający: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka
 27. Remont konstrukcji zabytkowego mostu, w zespole pałacowym w Zaborze.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Zabór
 28. Przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz niezbędnych robót budowlanych wymaganych dla zachowania materii zabytkowej dla południowo - wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej - II etap.
  Zamawiający: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka
 29. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku Grodno - mury zamku górnego dz. nr 89 obręb 10 Zagórze Śląskie
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
 30. Prace konserwatorskie obronnych murów miejskich w Bystrzycy Kłodzkiej, dla zadania, pn. Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIV w.). Remont i modernizacja południowo - wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych.
  Zamawiający: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka
 31. Przeniesienie do skansenu zabytkowego dworu z Uniszek zawadzkich
  Zamawiający: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Sierpc
 32. ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie - Modernizacja i adaptacja wieży zamkowej w Jeleniej Górze przy ul. Jasnej
  Zamawiający: Miasto Jelenia Góra, Jelenia Góra
 33. Wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich i rekonstrukcyjnych na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen
  Zamawiający: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu, Rogoźnica
 34. Wymiana części elementów konstrukcyjnych drewnianej więźby dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz odnowienie elewacji
  Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe, Ujazd
 35. Rewaloryzacja elewacji Starostwa Powiatowego w Rybniku-część północna-II etap oraz część wschodnia
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Rybniku, Rybnik
 36. Wykonanie odwodnienia oraz naprawa i zabezpieczenie murów ceglanych w ramach prac remontowo-konserwatorskich oryginalnego budynku dawnej kuchni więźniarskiej na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen - etap I
  Zamawiający: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu, Rogoźnica
 37. Remont elewacji wieży kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.
  Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, Nowogrodziec