Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Grzegorz Antoni

w KRS

Grzegorz Antoni Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Drugie imię:Antoni
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Krosno (Podkarpackie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowska Gertruda Małgorzata, Malinowski Paweł
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowska Gertruda Małgorzata
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowska Gertruda Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. City Level Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000663446
 2. Dioxid Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000320268
 3. Fundacja Akademia Koszykówki Legii Warszawa, Warszawa − KRS 0000705703
 4. Grupa Profbud Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000572157
 5. Infinity S.A., Warszawa − KRS 0000505049
 6. Malinowski, Jurczak - Malinowska Sp. J., Warszawa − KRS 0000625825
 7. Malinowski-nieruchomości Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000277324
 8. Profbud 4 Kids Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000563515
 9. Profbud Chrzanów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000785095
 10. Profbud Edukacja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000574073
 11. Profbud Konstancin Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000797192
 12. Profbud Łódź Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000681124
 13. Profbud Premium Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000513005
 14. Profbud Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000572088
 15. Profbud Ursynów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000486252
 16. Przedsiębiorstwo Remontowo-budowlane Mal-bud G.g. Malinowscy Sp. J., Krosno − KRS 0000306553

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cannabis Light Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000612807
 2. Mana Solid Invest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000504024
 3. Posm Factory Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000349551
 4. Profbud Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000323483
 5. Profbud-wilanów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000284765
 6. This Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000603804
 7. This Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Lublin − KRS 0000617381

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Przygotowanie i podanie posiłku dla 40 osób, uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu pn. Porządkujmy wspólny dom - świadomość ekologiczna mieszkańców Krosna i Svidnika
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
  Przygotowanie i podanie posiłku:
  1. Poczęstunek dla uczestników konferencji (9.30 - 11.30) - kawa, herbata, napoje do wyboru oraz ciastka kruche dla 40 osób - wykonawca musi przygotować, podać i zapewnić obsługę w trakcie konferencji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - sala w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
  2. Obiad; godz. 12:00 - 13:00 dla 40 osób, w tym: pierwsze i drugie danie, deser i kawa, herbata lub sok do wyboru. Wykonawca musi zapewnić miejsce do podania obiadu - sala restauracyjna - dane adresowe miejsca podania obiadu należy określić w formularzu oferty.
  3. Miejsce: Krosno.
  4. Termin realizacji - 22.05.2012r.
 2. : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka - etap IV w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00113-6921-UM0900099/09 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013- roboty dodatkowe.
  Zamawiający: Gmina Dukla, Dukla
  1) Wykonanie kanału sanitarnego Ø 160 mm - 497,55 m, 2) Montaż studzienek kanalizacyjnych - 99 szt, 3) Naprawa dróg wjazdowych do posesji poprzez utwardzenie kamieniem łamanym - 110 m3, 4) Oczyszczanie rowów, ułożenie cieków betonowych oraz wzmocnienie skarp płytami ażurowymi Yombo - 308, 55 m2, 5) Wykonanie naprawy nawierzchni asfaltu na dł. 265 mb i szer. 2,5 mb..
 3. Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Tuszyma w 2011 roku - II etap
  Zamawiający: Nadleśnictwo Tuszyma, Tuszyma
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg leśnych w Leśnictwach: - Goleszów - droga leśna nr 02-6 Na Rydzów - Przyłęk - droga leśna nr 04-1 Plantowana - droga leśna nr 04-3 Przez oddziały 69-73 - Ruda - droga leśna nr 06-2 Skośna - droga leśna nr 06-1 Bielska - Sokole - droga leśna nr 07-2 Przez oddziały 230-203 - Kamionka - droga leśna nr 09-1 Na Wątok.
 4. Przebudowa drogi leśnej Piotruś I i Piotruś II
  Zamawiający: Nadleśnictwo Dukla, Krosno
  Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych :

  A) Dla zadania Piotruś I:
  I. PRZEBUDOWA KORPUSU DROGI w tym:
  I.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  I.2. ROBOTY ZIEMNE
  I.3. PODBUDOWA
  I.4. NAWIERZCHNIA - z utrwaleniem powierzchniowym
  I.5. POBOCZA
  I.6. ZABUDOWA WODOŁAPACZY
  I.7. PRZEPUST d= 60 cm - w km 0+304,27
  II. POWIERZCHNIE SKŁADOWE
  III. ZJAZDY  B) Dla zadania Piotruś II:
  I. PRZEBUDOWA KORPUSU DROGI w tym:
  I.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  I.2. ROBOTY ZIEMNE
  I.3. PODBUDOWA
  I.4. NAWIERZCHNIA - z utrwaleniem powierzchniowym
  I.5. POBOCZA
  I.6. ZABUDOWA WODOŁAPACZY
  I.7. PRZEPUST d= 80 cm - w km 1+931
  II. POWIERZCHNIE SKŁADOWE
  III. ZJAZDY

  2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

  4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu robót będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego ( wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).

  Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami przy tego typu robotach oraz normami.
  Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem określony jest w przedmiarach robót do niniejszej specyfikacji.
  Przed przygotowaniem oferty każdy wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca robót budowlanych oraz powinien zdobyć konieczne informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.

  Uwaga: Na drodze wojewódzkiej nr. 897 relacji Tylawa - Komańcza na odcinku Tylawa - Daliowa występuje ograniczenie tonażowe - 10 ton.

  5) Wymagania stawiane wykonawcy.
  a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
  b) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami zamawiającego.
  c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  d) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
  e) Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu,
  e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów produkcyjno - usługowych Sarzyna - Dymarki w Sarzynie i Rudzie Łańcuckiej
  Zamawiający: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Nowa Sarzyna
  1. Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie terenów usługowo - produkcyjnych Sarzyna - Dymarki w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną.
  2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
  1) Branża ogólnobudowlana:
  - przygotowanie terenu budowy,
  - zakup materiałów i urządzeń,
  - dostarczenie materiałów i urządzeń na teren budowy,
  - uporządkowanie terenu budowy,
  2) Branża wodociągowa:
  - wykonanie sieci dwoma ciągami DN250 wraz z odgałęzieniami DN 200, która składać się będzie z:
  a) rurociągów DN90 - 1397 mb,
  b) hydrantów p.poż. podziemnych DN 80 - 3szt.,
  c) zasuw wodociągowych DN 80 - 7 szt.,
  d) rur ochronnych pod drogami DN 160 - 62 mb,
  3) Branża kanalizacyjna, obejmuje wykonanie:
  - rurociągów DN 250 PCV typ N SDR 41 L = 907 mb,
  - rurociągów DN 250 PCV typ N SDR 34 L = 69 mb,
  - rurociągów DN 200 PCV typ N SDR 41 L = 407 mb,
  - studzienek kanalizacyjnych typ mabo DN 400 - 23 szt.,
  - studzienek kanalizacyjnych typ mabo DN 200 - 7 szt.
  - studni chłonnych betonowe - 2szt.,
  - zabezpieczeń z inną infrastrukturą,
  4) pozostały zakres zamówienia obejmuje:
  a) obsługę geodezyjną (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza),
  b) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych,
  c) koszty utylizacji odpadów,
  d) koszty kamerowania kanalizacji sanitarnej,
  e) protokoły prób ciśnienia, szczelności, płukania kolektorów, badań i sprawdzeń,
  f) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu wykonawcy.
  W przypadku zniszczenia dróg, wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy.
  Zamawiający zastrzega, że dojazd do placu budowy, samochodami ciężkimi odbywał się będzie drogą powiatową nr 1241R, następnie drogą gminną nr 104750R.
  5) Zakres zamówienia został szczegółowo przedstawiony w załączonym projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
  3. Wykonawca winien również:
  a) zorganizować zaplecze placu budowy i zaplecze socjalne dla własnych potrzeb - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót,
  c) uporządkować teren budowy po wykonaniu robót budowlanych,
  d) zabezpieczyć własnym kosztem i staraniem, media niezbędne do wykonania robót budowlanych.
  4. Podane w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie i przedmiarze robót pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej.
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
  5. Wszystkie materiały budowlane przewidziane do zastosowania w celu wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane.
  6. Podstawa prawno - techniczna wykonania zadania:
  1) Projekt budowlany
  2) Pozwolenie na budowę
  3) Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasady sztuki budowlanej.
  7. Do zawiadomienia o zakończeniu robót wykonawca załączy operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzą następujące dokumenty:
  1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej;
  2) projekty budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami przez projektantów jeżeli takie zmiany wystąpia;
  3) pozwolenie na użytkowanie;
  4) uzupełniony dziennik budowy;
  5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;
  6) atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu;
  7) potwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy wraz z ewentualnymi robotami dodatkowymi,
  8) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
  9) protokoły prób szczelności kolektorów,
  10) protokoły prób ciśnienia,
  11) protokoły płukania,
  12) protokoły skrzyżowań z innymi sieciami, drogami itp.,
  13) protokoły badań i sprawdzeń,
  14) zapis dot. kamerowania sieci kanalizacyjnej,
  15) zestawienie rzeczowe i finansowe wybudowanych obiektów i długości sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
  Dokumenty winny być sporządzone w trzech egzemplarzach ponumerowane i poukładane wg. spisu treści; kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  8. Obowiązkiem wykonawcy będzie zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych do przebywania na terenie budowy.
  9. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym , przedmiarem robót, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
 6. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Średnia Wieś
  Zamawiający: Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach, Lesko
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi leśnej w miejscowości Nowosiółki - Leśnictwo Średnia Wieś. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarze robót ( opracowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego), który stanowi zał. nr 2 do SIWZ. W/w drogi są zaznaczone na kserokopiach map ewidencyjnych, które zostaną udostępnione do wglądu w biurze Nadleśnictwa Lesko. Położenie drogi:DROGA LEŚNA W NOWOSIÓŁKACH - LEŚNICTWO ŚREDNIA WIEŚ Dz. Nr Ew. 191.
 7. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nozdrzec.
  Zamawiający: Urząd Gminy Nozdrzec, Nozdrzec
  1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Izdebkach.
  2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Izdebkach.
  3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Siedliskach.
  4. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Hłudnie.
  5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wesołej.
  6. Termomodernizacja budynku, Budynek OSP w Wesołej.
  7. Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu.
 8. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podwale i Tkacka w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
  Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:
  1. Budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U typ S o jednolitej ściance o średnicy 250 mm długości 78 mb oraz o średnicy 315 mm długości 8 mb w ciągu ulicy Tkackiej w Krośnie wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z płytą nastudzienną z włazem żeliwnym typ ciężki w ilości 5 szt.
  2. Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych o średnicy 500 mm z częścią osadnikową i wpustem żeliwnym przejazdowym w ilości 4 szt. wraz z przykanalikami z rur PVC-U o średnicy 200 mm długości ogółem 12 mb,
  3. Odtworzenie nawierzchni ulicy Tkackiej w pasie robót poprzez:
  a) zasypanie wykopu pospółką na całej głębokości z zagęszczeniem zasypu o wskaźniku min. 0,97,
  b) wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 40 cm,
  c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm,
  d) wyrównanie do poziomu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną (standard II) gr. 6 cm;
  4. Ułożenie nawierzchni, warstwy ścieralnej gr. 5 cm z mieszanki SMA na całej szerokości jezdni na odcinku wykonywanych robót.
  5. Budowę przyłączy kanalizacji deszczowej z budynków mieszkalnych jednorodzinnych z rur PVC- U typ N o jednolitej ściance o średnicy 200 mm, długości ogółem 244,0 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi i odtworzeniem istniejących nawierzchni dróg dojazdowych i chodników.

  Szczegółowy zakres robót opisany jest w załączonym projekcie budowlanym, przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

  Do obowiązków wykonawcy należy również:
  1. Opracowanie oraz zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas wykonywanych robót budowlanych w ulicy Tkackiej.
  2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego (ul. Tkacka) w celu budowy kanalizacji deszczowej.
  3. Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i ustaleniami z właścicielami i użytkownikami działek w obrębie, których będą prowadzone roboty budowlane.
  4. Uzgadnianie z właścicielami i użytkownikami działek w obrębie których będą prowadzone roboty budowlane terminu rozpoczęcia robót.
  5. Sporządzenie, w dniu przekazania placu budowy, pełnej dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego na działkach na których będą prowadzone roboty oraz na działkach sąsiadujących z placem budowy.
  6. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z przygotowaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
  7. Zabezpieczenie i utrzymanie niezbędnych dojść do wszystkich posesji w strefie robót.
  Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
 9. Naprawa uszkodzeń w ciągu drogi nr 9 Radom-Barwinek odc. Miejsce Piastowe-Barwinek od km 256+775 do km 285+633 powstałych w wyniku powodzi w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa uszkodzeń w ciągu drogi nr 9 Radom-Barwinek odc. Miejsce Piastowe-Barwinek od km 256+775 do km 285+633 powstałych w wyniku powodzi w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku
 10. Remont drogi leśnej w Leśnictwie Wojsław
  Zamawiający: Nadleśnictwo Tuszyma, Tuszyma
  Remont drogi leśnej w Leśnictwie Wojsław oddz. 51g, 52cx, 53a o długości 600 mb.
  Szczegółowy zakres i ilość do wykonania prac zawiera kosztorys ofertowy wraz z obmiarem robót stanowiące załączniki do SIWZ.
 11. PRZEBUDOWA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW SZKOLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ROGI I TARGOWISKA W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE - Część II - Termomodernizacja Szkoły w Targowiskach.
  Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe
  Zakres robót obejmuje:

  1.Wykonanie elewacji - styropian + wyprawą elewacyjną - 3008,66 m2
  2.Obłozenie cokołu płytkami klinkierowymi - 329,14 m2
  3.Remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego - 819,26 m2,
  4.Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji - 1202,94 m2,
  5.Wykonanie instalacji odgromowej
  6.Remont kominów,
  7.Wykonanie daszków nad wejściami do budynku,
  8.Rozebranie starych i wykonanie nowych chodników z kostki brukowej betonowej.
  9.Wymiana stolarki okiennej,

  Szczegółowy zakres robót zawiera: przedmiar robót i dokumentacja kolorystyki.
  Konieczne jest , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zadania.
 12. PRZEBUDOWA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW SZKOLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ROGI I TARGOWISKA W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE - Część I -Termomodernizacja Szkoły w Rogach.
  Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe
  Zakres robót obejmuje:

  1.Wykonanie elewacji - styropian + wyprawą elewacyjną - 1613,27 m2
  2.Obłozenie cokołu kamieniem naturalnym - 288,705 m2
  3.Remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego - 768 m2,
  4.Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji - 790,10 m2 i ocieplenie stropu nad pomieszczeniem piwnicy - 85,3m2
  5.Wykonanie instalacji odgromowej
  6.Remont kominów,
  7.Wykonanie i montaż daszków nad wejściami do budynku,
  8.Rozebranie starych i wykonanie nowych chodników z kostki brukowej betonowej.
  Szczegółowy zakres robót zawiera: przedmiar robót i dokumentacja kolorystyki.
  Konieczne jest , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zadania.
 13. Remont elewacji budynku - docieplenie ścian remont pokrycia stropodachu, obróbek blacharskich i kominów w Szkole Podstawowej w Piotrówce.
  Zamawiający: Gmina Jedlicze, Jedlicze
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) przygotowanie ścian elewacji pod docieplenie metodą lekką-mokrą,
  b) docieplenie ścian budynku styropianem EPS 70 grubości 80mm, frezowanym na zakładkę,
  c) wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynków akrylowych,
  d) wykonanie wyprawy elewacyjnej - cokołu, z tynku żywicznego, mozaikowy,
  e) obłożenie płyt balkonów i schodów płytkami zewnętrznymi typu-gresy,
  f) rozebranie opaski bet. i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej gr. 6cm,
  g) remont stropodachu- krycie papą termozgrzewalną,
  h) przebudowa i docieplenie kominów, wymiana obróbek blacharskich
 14. Remont ścian szczytowych budynków dydaktycznych MZSzOI - usuwanie szkód
  Zamawiający: Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie, Krosno
  Roboty budowlane:
  1. Wymiana obróbek blacharskich.
  2. Ocieplenie ścian szczytowych segmentów dydaktycznych.
  3. Montaż i demontaż zewnętrznych rusztowań rurowych.

Inne osoby dla Malinowski Grzegorz Antoni (44 osoby):