Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Jan

w KRS

Jan Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Chełm (Lubelskie)
Przetargi:111 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gromadzka Monika, Gromadzki Arkadiusz Szymon, Malinowska Grażyna Zofia, Malinowski Rafał, Warchoł Henryk Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gromadzka Monika, Gromadzki Arkadiusz Szymon, Malinowska Grażyna Zofia, Malinowski Rafał, Warchoł Henryk Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Krzysztof Szczepan, Gromadzka Monika, Gromadzki Arkadiusz Szymon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Am Trans Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000337467
 2. Petro-bud Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000039489
 3. Stowarzyszenie Obywatelskie Kresy, Chełm − KRS 0000007405

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Redpol Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000040658

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa oleju napędowego w 2015 r.
  Zamawiający: Gmina Rejowiec, Rejowiec
  Dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej 40000 litrów jakościowo zgodnego z PN. Wielkość jednorazowej dostawy wynosi 3000 litrów
 2. Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwodu Drogowego w Wysokiem w 2015r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na:
  dostawie paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwodu Drogowego w Wysokiem
  w 2015r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  1) Dostawa polegać będzie na :
  a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 4 000 l.
  b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 17 500 l.
  c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodów i sprzętu (oleje silnikowe, hydrauliczne i przekładniowe, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki , itp.)
  2) Warunki dostawy:
  a) Tankowanie pojazdów i zakup materiałów eksploatacyjnych - bezgotówkowe w stacji paliw Wykonawcy.
  b) Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Obwodu Drogowego (m. Wysokie). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmierzenia odległości poprzez kontrolny przejazd samochodem służbowym i odczytanie stanów licznika kilometrów.
  c) Wydawanie kierowcy po każdym tankowaniu dokumentu potwierdzającego fakt pobrania paliw do samochodu służbowego lub materiałów eksploatacyjnych.
  d) Wykonawca zobowiązuje się, że stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego we wszystkie dni robocze w godz. co najmniej od 7.00 do 15.00
  e) Zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione materiały eksploatacyjne będą zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.
  f) Wystawianie zbiorczych faktur VAT, regulujących należności za zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur VAT regulujących należności za zakup materiałów eksploatacyjnych każdorazowo po dokonaniu zakupu.
  3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamawianych ilości paliw odpowiednio do potrzeb RDW.
  4) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
  09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U 2013.1058 j.t.).
  3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Zamawiający dopuszcza dostawy paliw płynnych spełniających wymagania wg innych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U 2013.1058 j.t.), norm, przy czym parametry w nich zawarte muszą co najmniej spełniać wymagania określone w normach wskazanych przez Zamawiającego a zawartych w w/w rozporządzeniu.
 3. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów oświatowych na terenie Gminy Chełm w roku budżetowym 2015
  Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół Gminy Chełm, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów oświatowych na terenie Gminy Chełm w roku budżetowym 2015.
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
  Dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach: 1)wartość opałowa nie niższa niż - 42,0MJ/kg, 2)temperatura płynięcia nie wyższa niż - (- 20°C), 3)temperatura zapłonu nie niższa niż - 56° C, 4)zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 5)barwa - czerwona, 6)gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż - 860kg/m³, 7)zawartość zanieczyszczeń stałych maximum - 24mg/kg, 8)lepkość kinematyczna w temperaturze 20° C nie większa niż 6,0 mm ²/s, 9)zawartość siarki nie więcej niż 0,20 %/(m/m). Dostawy będą obejmowały ilości :Szkoła Podstawowa w Srebrzyszczu 132, 22-105 Okszów - 11 000 l, Zespół Szkół w Stołpiu, Nowosiółki Kolonia 54, 22-151 Staw- 16 000 l, Zespół Szkół w Stawie, Staw 72, 22-151 Staw - 16 000 l
  Wymienione dostawy obejmują pełny zakres, tj. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia
 4. Zakup i dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Urzędu Gminy Leśniowice, Szkoły Podstawowej w Rakołupach i Gimnazjum w Sielcu od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
  Zamawiający: Gmina Leśniowice, Leśniowice
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych: budynku Urzędu Gminy Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice - do 15 000 litrów rocznie, budynku szkoły podstawowej w Rakołupach, Rakołupy Duże 5A, 22-122 Leśniowice - do 12 000 litrów rocznie, budynku gimnazjum w Sielcu, Sielec 67A, 22-122 Leśniowice - do 12 000 litrów rocznie w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymogi Polskiej Normy PN-C-96024:2011, w tym: wartość opałowa - powyżej 42,6 MJ/kg, gęstość w temperaturze 15oC - max. 860 kg/m3, zawartości siarki - do 0,1%, temperatura płynięcia - max. -20oC, zawartość wody - max. 200 mg/kg. Każda dostawa musi posiadać zaświadczenie, świadectwo potwierdzające, że dostarczany olej spełnia wymogi Polskiej Normy PN-C-96024:2011. Faktyczna liczba zrealizowanych dostaw (ilości oleju) będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a niezrealizowanie ww. ilości nie będzie podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. Przyjęcie ilościowe oleju opałowego odbywać się będzie wg wskazań dystrybutora na samochodzie Wykonawcy potwierdzone drukiem WZ podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wymaga się od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 5. Dostawa oleju napędowego w 2014 r.
  Zamawiający: Gmina Rejowiec, Rejowiec
  Dostawa oleju napędowego w 2014 r. w ilości szacunkowej 42000 litrów do siedziby zamawiającego jakościowo zgodnego z Polską Normą.
 6. Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
  Część 1 - dostawa paliw płynnych do samochodów osobowych i dostawczych (karty magnetyczne - system bezgotówkowy) dla jednostek organizacyjnych UP w Lublinie i Zamościu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
  Część 2 - dostawa paliw płynnych (karty magnetyczne - system bezgotówkowy) dla jednostek organizacyjnych UP w Lublinie i Zamościu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
  Część 3 - dostawa paliw płynnych dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Bezku (Katedra Ekologii Rolniczej), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
  Część 4 - dostawa paliw płynnych dla Ośrodka Wypoczynkowego w Piasecznie (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
  Część 5 - dostawa paliw płynnych dla Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy (Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu), zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
  Część 6 - dostawa z dowozem na miejsce paliw płynnych dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Bezku (Katedra Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego) , zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
 7. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Zespołu Szkół w Białopolu w 2014 r
  Zamawiający: Gmina Białopole, Białopole
  Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą oleju opałowego lekkiego, nisko siarkowego do ogrzewania Zespołu Szkół w Białopolu w ilości 30.000 litrów. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 48 godzin od chwili powiadomienia. Dostawy będą realizowane sukcesywnie według każdorazowego zgłoszonego zapotrzebowania przez pracownika Urzędu Gminy. Każda dostawa oleju opałowego winna posiadać świadectwo jakości określająca właściwości energetyczne i zawartość zanieczyszczeń potwierdzona certyfikatem jakości wystawionym przez producenta
 8. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Dubience.
  Zamawiający: Zespół Szkół w Dubience, Dubienka
  III. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Kod według Wspólnego Słownika Zamówień - 09135100-5 3.2 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważnego o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC) 6) Skład frakcyjny a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m) 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m) 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg 3.3. Miejsce dostaw - Kotłownia olejowa w Zespole Szkół w Dubience. 3.4. Szacunkowa ilość dostaw - ok.35 000 l. 3.5 Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez odbiorcę z wyprzedzeniem 3 dni. 3.6 Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż w dniu dostarczenia faktury. 3.7 Wymienione dostawy obejmują pełny zakres, t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
 9. Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów i maszyn roboczych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów i maszyn roboczych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie.
  CPV: 06132100-4 - benzyna Pb 95
  09134220-5 - olej napędowy
  09211100-2 - oleje silnikowe
  09211600-7 - olej hydrauliczny
  09211400-5 - olej przekładniowy
  09211650-2 - płyn hamulcowy
  1. Zamówienie zostało podzielone na następujące zadania :
  ZADANIE NR 1
  Dostawa paliw płynnych, olejów silnikowych i innych materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów i maszyn roboczych RDW w Chełmie użytkowanych przez siedzibę RDW Chełm oraz Obwód Drogowy Chełm.
  Przewidywana ilość paliw i materiałów eksploatacyjnych dla w/w pojazdów i maszyn roboczych:
  - Benzyna Pb-95 - 8500 [l]
  - Olej napędowy - 13000 [l]
  - Oleje silnikowe:
  - mineralny - 100 [l]
  - półsyntetyczny - 75 [l]
  - syntetyczny - 30 [l]
  - Olej hydrauliczny - 100 [l]
  - Olej przekładniowy - 200 [l]
  - Płyn hamulcowy:
  - płyn R-3 - 10 [l]
  - płyn DOT-4 - 10 [l]
  ZADANIE NR 2
  Dostawa paliw płynnych, olejów silnikowych i innych materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów i maszyn roboczych RDW w Chełmie użytkowanych przez Obwód Drogowy Wysokie.
  Przewidywana ilość paliw i materiałów eksploatacyjnych dla w/w pojazdów i maszyn roboczych:
  - Benzyna Pb-95 - 4000 [l]
  - Olej napędowy - 16000 [l]
  - Oleje silnikowe:
  - mineralny - 125 [l]
  - półsyntetyczny - 75 [l]
  - syntetyczny - 30 [l]
  - Olej hydrauliczny - 100 [l]
  - Olej przekładniowy - 200 [l]
  - Płyn hamulcowy:
  - płyn R-3 - 10 [l]
  - płyn DOT-4 - 10 [l]
  2.Dostarczone paliwa i materiały eksploatacyjne będą spełniać wszelkie wymogi jakościowe dopuszczające je do użycia zgodnie z przeznaczeniem a w szczególności wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
  z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1058 -tekst jednolity).
  3. Warunki dostawy:
  - bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych i sprzętu,
  - cykliczne, w okresach uzgodnionych z Zamawiającym (max. 2 razy w miesiącu),
  wystawianie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za faktycznie
  zakupione paliwa,
  - lokalizacja stacji paliw na terenie miasta Chełm (ZADANIE NR 1),
  - lokalizacja stacji paliw w promieniu 15 km od miejscowości Wysokie (ZADANIE NR 2).
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy.
  5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
  6.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie dostaw przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego, niż określone w SIWZ pod warunkiem, że umożliwia to uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.
 10. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DOROHUSKU W ROKU 2014
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku w roku 2014 w szacowanej ilości do 22 000 litrów.
  Dostawa oleju opałowego musi spełniać następujące parametry:
  wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg,
  gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml, lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s, temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC, temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC), Skład frakcyjny, do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v), do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v), pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m), pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m), zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m), zawartość wody nie większa niż 200mg/kg, całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg
 11. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów oświatowych na terenie Gminy Chełm w roku budżetowym 2014
  Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół Gminy Chełm, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania:Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów oświatowych na terenie Gminy Chełm w roku budżetowym 2014.
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
  Dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach:
  1) wartość opałowa nie niższa niż - 42,0MJ/kg
  2) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (- 20°C)
  3) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56° C
  4) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
  5) barwa - czerwona
  6) gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż - 860kg/m³
  7) zawartość zanieczyszczeń stałych maximum - 24mg/kg
  8) lepkość kinematyczna w temperaturze 20° C nie większa niż 6,0 mm ²/s
  9) zawartość siarki nie więcej niż 0,20 %/(m/m)

  Dostawy będą obejmowały ilości :
  - Szkoła Podstawowa w Srebrzyszczu 132, 22-105 Okszów 11 000 l
  - Zespół Szkół w Stołpiu, Nowosiółki Kolonia 54, 22-151 Staw 16 000 l
  - Zespół Szkół w Stawie, Staw 72, 22-151 Staw 16 000 l
  Wymienione dostawy obejmują pełny zakres, tj. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
 12. Zakup oleju napędowego grzewczego do centralnego ogrzewania budynku biurowo-magazynowego Obwodu Drogowego w Rudce Kolonia Rudka 14 wraz z dostawą i rozładunkiem
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  Zakup oleju napędowego grzewczego do centralnego ogrzewania budynku biurowo-magazynowego Obwodu Drogowego w Rudce Kolonia Rudka 14 wraz z dostawą i rozładunkiem
 13. Dostawy paliw
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do samochodów służbowych będących własnością DPS w Nowinach ze stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Chełma w odległości maksimum 15 km od Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 22 - 105 Okszów.
  olej napędowy - 4500  litrów rocznie, kod CPV 09134100-8.
  benzyna PB 95 - 2000 litrów rocznie, kod CPV 09132100-4
 14. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w miejscowości Srebrzyszcze w gminie Chełm
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., Chełm
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego (typ: FUEL CONTAINER 5000 firmy FULICON Michał Twardowski S.K.A. dostawca SWIMER Łukasz Otremba), zlokalizowanego na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w gminie Chełm (22-105), Srebrzyszcze 191.
  Olej napędowy spełniał będzie wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590 i aktualnego rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw ciekłych w części dotyczącej oleju napędowego, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności, rozporządzenie będzie miało wartość nadrzędną. Zamawiający przewiduje w czasie trwania umowy dostawę szacunkowej ilości 37 000 L oleju napędowego.
  Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć podaną ilość w granicy +/- 20% ilości szacunkowych, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia o wykonanie całości umowy lub o odszkodowanie.
 15. ZP-PN-3/13 dostawa oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chełmie, Chełm
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Sądu Rejonowego w Chełmie w sezonie grzewczym październik 2013 - kwiecień 2014, w maksymalnej ilości 30.000 litrów dostarczonych w partiach. Maksymalna wysokość partii wynosi 4.500 litrów.2. Umowa wygaśnie przed upływem terminu wymienionego w pkt 1 w przypadku wcześniejszego zakupu maksymalnej przewidywanej ilości oleju lub jeżeli zamawiający wydatkuje pełną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.3. Dostawa oleju opałowego lekkiego - minimalne wymagania jakościowe:
  Wartość opałowa [k J /kg ] od 42 000
  Temperatura płynięcia [oC ] do - 20 oC
  Temperatura zapłonu [oC] od 56oC
  Gęstość w tem.15 o C [ kg /m3 ] do 860
  Lepkość kinematyczna w 20 o C [ mm 2/s ] do 6
  Skład frakcyjny do 250 oC destyluje[ % ( V/V)] ; do 65
  do 350 o C destyluje [% ( V/V) ] ;od 86
  Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylowanej [ % ( m/m) ] do 0.3
  Pozostałość po spopieleniu [% (m/m)] do 0.01
  Zawartość siarki [%(m/m)] do 0.2
  Zawartość wody [Mg/kg] do 200
  4. Miejsce dostaw - kotłownia Sądu w Chełmie ul. Plac Kościuszki 3.
 16. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC) 6) Skład frakcyjny a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m) 8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m) 10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg 2. Miejsce dostaw z maksymalnymi ilościami przewidywanymi do zamawiania w miarę potrzeb odbiorcy: 1 Szkoła Podstawowa w Brzeźnie-Budynek szkoły, zbiornik 10 000L, zamawiana ilość 20 000L, osoba do kontaktu Maria Pawłowicz tel. 566 14 02 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku a)Budynek główny szkoły zbiornik 8 000L, zamawiana ilość 40 000L , osoba do kontaktu Alina Prus tel.566 10 12, b) Hala widowiskowo-sportowa, zbiornik 8 000L, zamawiana ilość 45 000L, osoba do kontaktu Alina Prus tel.566 10 12 3. Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku -Wiejski Dom Kultury w Brzeźnie, zbiornik 3 000 L, zamawiana ilość 5 000L, osoba do kontaktu Beata Soczyńska tel. 566 18 13 4. Gmina Dorohusk -Budynek GKS Granica Dorohusk, zbiornik 4 500L, zamawiana ilość 7 000L, osoba do kontaktu Katarzyna Rafalska tel. 566-10-44 5. Środowiskowy Dom Samopomocy Cytrynka-Pałacyk Roguckich, zbiornik 2 000L, zamawiana ilość 9 000 L, osoba do kontaktu Tamara Radecka Tel. 82 566-16-08 6. RAZEM 126 000 3.5 Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych telefonicznie przez poszczególnych odbiorców z wyprzedzeniem 3 dni. 3.6 Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż w momencie dostarczenia faktury. 3.8 Wymienione dostawy obejmują pełny zakres, t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia..
 17. Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół z terenu Gminy Wola Uhruska w okresie grzewczym 2013/2014
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej, Wola Uhruska
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół z terenu Gminy Wola Uhruska w okresie grzewczym 2013/2014
  Olej opałowy musi spełniać następujące wymagania określone Polską Normą PN-C-96024
  1. gęstość w 15 st. C max 0,860 kg/l
  2. wartość opałowa min 42,60 MJ/kg
  3. zawartość wody max 200 mg/kg
  4. temperatura zapłonu min 56 st. C
  5. temperatura płynięcia max -20 st. C
  6. zawartość siarki max 0,10 %
  7. zawartość zanieczyszczeń stałych max 24,00 mg/kg

  Szacunkowe zapotrzebowanie na olej opałowy - 22 000 litrów rzeczywistych do szkół podstawowych z terenu Gminy Wola Uhruska w okresie grzewczym 2013/2014:
  Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej - 18 000 litrów
  Szkoła Podstawowa w Uhrusku - 2 000 litrów
  Szkoła Podstawowa w Macoszynie Dużym - 2 000 litrów
  Razem - 22 000 litrów
 18. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostawy paliw dla LODR w Końskowoli garażowanych w Sitnie 22-424 Sitno; 22-360 Rejowiec ul. Parkowa 1; Grabanów, 21-500 Biała Podlaska
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw do pojazdów służbowych Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z podziałem na zadania: 1.1 zadanie 1 - dostawy paliw do pojazdów służbowych LODR w Końskowoli garażowanych w Rejowcu ul. Parkowa 1, 22-360 Rejowiec w ilości: 500 litrów benzyny bezołowiowej 95 oktanowej, 300 litrów oleju napędowego (ON); 1.2 zadanie 2 - dostawy paliw do pojazdów służbowych LODR w Końskowoli garażowanych w Sitnie, 24-424 Sitno w ilościach: 1 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oktanowej, 500 litrów oleju napędowego (ON); 1.3 zadanie 3 - dostawy paliw do pojazdów służbowych LODR w Końskowoli garażowanych w Grabanowie, 21-500 Biała Podlaska w ilościach: 1 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oktanowej, 300 litrów oleju napędowego (ON). 2.Słownik CPV: 09.13.41.00-8 - olej napędowy, 09.13.21.00-4 - benzyna bezołowiowa. 3.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za pomocą kart paliwowych. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości niż określone w pkt I.1 niniejsze SIWZ. Zakup przez Zamawiającego mniejszych ilości nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy. 5.Paliwa oferowane przez Wykonawców powinny spełniać wymogi zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 r., nr 221, poz. 1441 z późn. zm.)
 19. Zakup i dostawy oleju napędowego na bazę Zamawiającego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
  Zakup i dostawy oleju napędowego na bazę Zamawiającego.
  Zapotrzebowanie w ilości do 18 000 litrów.
  Dostawy oleju napędowego na bazę Zamawiającego odbywać się będą bezgotówkowo i każdorazowo na koszt Wykonawcy w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego (każdorazowa dostawa w ilości od 1000 do 4000 litrów) w zamówieniu telefonicznym w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania, dokumentowane dowodem wydania wz. Dowód wydania produktu musi zawierać datę, miejsce, ilość i rodzaj paliwa, cenę jednego litra paliwa bez upustu i upust, wartość zakupionego paliwa oraz podpis osoby wystawiającej i odbierającej wz.
  2. Rozliczenie za dostawę paliw następować będzie w oparciu o cenę za 1 litr zakupionego paliwa uwidocznioną w dowodzie wydania wz oraz deklarowany rabat.
  3. Rozliczenie transakcji wynikających z dostaw odbywać się będzie poprzez wystawienie faktury VAT z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
  4. Oferowana przez Dostawcę cena paliwa obowiązuje na dzień złożenia oferty. Dopuszcza się zmianę cen paliw tylko w zakresie zmian cen produktu u producenta
 20. Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
  Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości ok. 35 000 litrów. Dostawa na zamówienie telefoniczne.
 21. Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 25 800 litrów do miejscowości Łabunie Reforma k/Zamościa, Lublin, Hrubieszów.
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
 22. Sukcesywna dostawa paliwa, olejów silnikowych, płynów hydraulicznych oraz oleju opałowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie, Hrubieszów
 23. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGONA POTRZEBY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DOROHUSKU W ROKU 2013
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Dorohusk
 24. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów oświatowych na terenie Gminy Chełm w roku budżetowym 2013
  Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół Gminy Chełm, Chełm
 25. Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów i maszyn roboczych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 26. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół w Dubience
  Zamawiający: Zespół Szkół w Dubience, Dubienka
 27. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Zespołu Szkół w Białopolu na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.
  Zamawiający: Gmina Białopole, Białopole
 28. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie na rok 2013.
  Zamawiający: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie, Hrubieszów
 29. Zakup i dostawy paliw dla Zamawiającego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 30. Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach w roku 2013.
  Zamawiający: Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach, Tyszowce
 31. Dostawa paliwa dla WIOŚ w Lublinie oraz jego Delegatur w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin
 32. Dostawy paliw
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów
 33. Dostawa oleju opałowego w 2013 roku do Domu Dziecka w Siedliszczu
  Zamawiający: Dom Dziecka w Siedliszczu, Siedliszcze
 34. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kaniem
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kaniem, Kanie
 35. Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Strzyżowie
  Zamawiający: Zespół Szkół w Strzyżowie, Strzyżów
 36. Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013
  Zamawiający: Urząd Gminy w Siedliszczu, Siedliszcze
 37. Dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni w budynku Urzędu Gminy , Poczty i Policji w Trzeszczanach i kotłowni w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Zadębcach oraz kotłowni szkół podstawowych w Nieledwi oraz w Mołodiatyczach gm. Trzeszczany, pow. hrubieszowski woj. lubelskie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Trzeszczany, Trzeszczany
 38. ZP-PN-5/12 dostawa oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chełmie, Chełm
 39. Zakup i dostawy oleju opałowego na bazę Zamawiającego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 40. Zakup i dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Surhowie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, Kraśniczyn
 41. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok 2012.
  Zamawiający: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie, Hrubieszów
 42. Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
 43. Sukcesywna dostawa oleju opałowego.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie, Hrubieszów
 44. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Zespołu Szkół w Białopolu w 2012 r.
  Zamawiający: Gmina Białopole, Białopole
 45. Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach w roku 2012.
  Zamawiający: Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach, Tyszowce
 46. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Gminy Leśniowice oraz placówek oświatowych na lata 2012-2014
  Zamawiający: Gmina Leśniowice, Leśniowice
 47. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Gminy Leśniowice oraz placówek oświatowych na lata 2012-2014
  Zamawiający: Gmina Leśniowice, Leśniowice
 48. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów oświatowych na terenie Gminy Chełm w roku budżetowym 2012
  Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół Gminy Chełm, Chełm
 49. Zakup i dostawy paliw dla Zamawiającego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Krasnystaw
 50. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa dla WIOŚ w Lublinie oraz jego Delegatur w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r..
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin
 51. Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn roboczych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 52. DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE W 2012 ROKU
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 53. Dostawa oleju opałowego dla Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Dorohusk
 54. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KANIEM W ROKU 2012
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kaniem, Kanie
 55. Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Gminy Chełm
  Zamawiający: Gmina Chełm, Chełm
 56. Dostawa oleju opałowego do szkół Gminy Hrubieszów
  Zamawiający: Gmina Hrubieszów, Hrubieszów
 57. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach w sezonie 2011/2012 w ilości 60 000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach, Tyszowce
 58. Dostawy paliw do pojazdów służbowych LODR w Końskowoli - cztery zadania.
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
 59. Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Wola Uhruska w okresie grzewczym 2011/2012
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej, Wola Uhruska
 60. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 61. Dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni w budynku Urzędu Gminy , Poczty i Policji w Trzeszczanach i kotłowni w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Zadębcach oraz kotłowni szkół podstawowych w Nieledwi oraz w Mołodiatyczach gm. Trzeszczany, pow. hrubieszowski woj. lubelskie w sezonie grzewczym 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Trzeszczany, Trzeszczany
 62. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespół Szkół w Żmudzi im. Henryka Sienkiewicza . Wielkość dostaw określa się na ok. 45 000 litrów na rok
  Zamawiający: Gmina Żmudź, Żmudź
 63. Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Siedliszce
 64. dostawa oleju opałowego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, Kraśniczyn
 65. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu
  Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zamość
 66. Dostawa paliw płynnych Pb-95 oraz oleju napędowego ON dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Chełm
 67. Zakup paliwa do ZUK Ruda-Huta
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie, Ruda-Huta
 68. Sukcesywna dostawa paliwa, olejów silnikowych, płynów hydraulicznych oraz oleju opałowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie, Hrubieszów
 69. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus.
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych Biskupice, Biskupice
 70. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa dla WIOŚ w Lublinie oraz jego Delegatur w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin
 71. DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE W 2011 ROKU
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Chełm
 72. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważnego w sezonie grzewczym 2010 o parametrach: 1) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg 2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml 3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż - 6,0 mm2/s 4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 5) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24ºC) 6) Skład frakcyjny a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 7) pozosta
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kaniem, Kanie
 73. Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn roboczych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 74. Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowej Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach w roku 2011.
  Zamawiający: Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach, Tyszowce
 75. ZAKUP PALIW PŁYNNYCH, SMARÓW, PŁYNÓW I OLEJÓW EKSPOLATACYJNYCH DLA POJAZDÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., Chełm
 76. Dostawy oleju opałowego.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów
 77. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów oświatowych na terenie Gminy Chełm w roku budżetowym 2011
  Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół Gminy Chełm, Chełm
 78. Dostawa oleju opałowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Dorohusk
 79. Zakup oleju napędowego grzewczego do centralnego ogrzewania budynku biurowo-magazynowego Obwodu Drogowego w Rudce Kolonia Rudka 14 wraz z dostawą i rozładunkiem
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 80. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 81. Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011
  Zamawiający: Urząd Gminy w Siedliszczu, Siedliszcze
 82. Dostawa paliw do pojazdów służbowych LODR w Końskowoli.
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
 83. Dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni w budynku Urzędu Gminy , Poczty i Policji w Trzeszczanach i kotłowni w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Zadębcach oraz kotłowni szkół podstawowych w Nieledwi oraz w Mołodiatyczach gm. Trzeszczany, pow. hrubieszowski woj. lubelskie w sezonie grzewczym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Trzeszczany, Trzeszczany
 84. ZP-PN-2/10 Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2010/2011 oraz 2011/2012
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chełmie, Chełm
 85. Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowym Chojnie, Nowe Chojno
 86. Dostawa paliw płynnych
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Krasnystaw
 87. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2010/2011
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 88. ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSÓW SZKOLNYCH ORAZ INNYCH POJAZDÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY RUDNIK
  Zamawiający: Urząd Gminy w Rudniku, Rudnik
 89. Dostawa oleju opałowego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Bończy, Kraśniczyn
 90. Sukcesywna dostawa paliwa, olejów silnikowych, płynów hydraulicznych oraz oleju opałowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie, Hrubieszów
 91. Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoter Plus
  Zamawiający: Gmina Ruda-Huta, Ruda-Huta
 92. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kaniem w roku 2010
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kaniem, Kanie
 93. Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i sprzętu RDW w Chełmie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, Chełm
 94. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa dla WIOŚ w Lublinie oraz jego Delegatur w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin
 95. Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów oświatowych na terenie Gminy Chełm w roku budżetowym 2010
  Zamawiający: Biuro Obsługi Szkół Gminy Chełm, Chełm
 96. Dostawa paliw
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów
 97. Dostawy oleju opałowego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów
 98. Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010
  Zamawiający: Urząd Gminy w Siedliszczu, Siedliszcze
 99. Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni w budynku Urzędu Gminy , Poczty i Policji w Trzeszczanach i kotłowni w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Zadębcach oraz kotłowni szkół podstawowych w Nieledwi oraz w Mołodiatyczach gm. Trzeszczany, pow. hrubieszowski woj. lubelskie na sezon grzewczy 2009/2010 .
  Zamawiający: Gmina Trzeszczany, Trzeszczany
 100. ZP-PN-4/09 dostawa oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chełmie, Chełm
 101. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 dla potrzeb grzewczych Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2009/2010.
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach, Tyszowce

Inne osoby dla Malinowski Jan (49 osób):