Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Jarosław

w KRS

Jarosław Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Augustów (Podlaskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antonik Paweł Janusz, Bączyk Marcin Artur, Barszczak Stanisław, Bisikiewicz Marcin, Cichosz Marian Jan, Głowacki Jerzy Piotr, Krasowski Artur, Kurzyna Henryk, Pankiewicz Ryszard, Raduszewski Mirosław, Słotwiński Dariusz Roman, Topór Przemysław, Trojanowski Wojciech, Wojciechowska Justyna Maria, Łochnicki Tomasz Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A2 Route Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000455169
 2. Cml Construction Services Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000127873
 3. Doma Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000768699
 4. Forum Kolejowe Railway Business Forum, Warszawa − KRS 0000208891
 5. Intersonic Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000651052
 6. Klub Rotary Warszawa - Stare Miasto, Warszawa − KRS 0000179938
 7. Polsko-niemiecka Izba Przemysłowo-handlowa, Warszawa − KRS 0000093438
 8. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa − KRS 0000047928
 9. Strabag - Projekt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000103681
 10. Strabag Ag. S.A.. Budownictwo Ogólne i Drogowe Oddział W Polsce, Pruszków − KRS 0000134203
 11. Strabag Drogi Wojewódzkie Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000403853
 12. Strabag Infrastruktura Południe Sp. Z O.O., Wysoka − KRS 0000116077
 13. Strabag Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000054588
 14. Strabag-projekt 2 Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000480838
 15. Szybki Tramwaj Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000117526
 16. Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Warszawa − KRS 0000055071

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. A2 Bau - Development Gmbh Sp. Z O.O. Oddział W Polsce, Poznań − KRS 0000155938
 2. Asfalt Śląski Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000015166
 3. Asfalt Śląski-wprinż Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000239197
 4. Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., Augustów − KRS 0000122305
 5. Bhg Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000054378
 6. Budimex Dromex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000004307
 7. Budrex Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000073755
 8. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., Sosnowiec − KRS 0000143061
 9. Deutsche Asphalt Polska Sp. Z O.O., Oława − KRS 0000039332
 10. Dromex - Cieszyn Sp. Z O.O., Cieszyn − KRS 0000083018
 11. Dromex S.A., Warszawa − KRS 0000034923
 12. Dynamic Asfalt Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000158581
 13. Efh Leasing S.A., Warszawa − KRS 0000006321
 14. Enterprise Of Building And Engineering Work Engineering S.A. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000020836
 15. Kral Asfalt Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000135769
 16. Kruszywa i Asfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000293404
 17. Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000124734
 18. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Hryniewicze − KRS 0000111541
 19. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Kraków − KRS 0000026162
 20. Ot Port Gdynia Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000020992
 21. Polski Asfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000145443
 22. Polski Asfalt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000036015
 23. Polski Asfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000004232
 24. Polskie Kruszywa Sp. Z O.O., Czarny Bór − KRS 0000044949
 25. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Warszawa − KRS 0000037928
 26. Prid-ciechanów Sp. Z O.O., Chotum − KRS 0000238091
 27. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe W Augustowie W Prywatyzacji, Augustów − KRS 0000083868
 28. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet S.A., Suwałki − KRS 0000045624
 29. Przychodnia Zdrowia Energetyków Dobra Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000076010
 30. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Dromex, Warszawa − KRS 0000067657
 31. Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, Warszawa − KRS 0000231691
 32. Strabag Ag. S.A. Oddział W Polsce ., Warszawa − KRS 0000120239
 33. Strabag Ag. S.A. W Niemczech Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000176384
 34. Strabag Brvz Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000101934
 35. Strabag Rail Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000086509
 36. Strabag S.A. Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000003116

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - Etap I.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Augustów
  W skład przebudowy ciągu drogowego wchodzi realizacja sześciu odcinków dróg tj.: 1.Przebudowa drogi nr 1214B Bargłów Kościelny - Stare Tajno od km 0+000 do km 6+926 2.Przebudowa drogi nr 1228B Sztabin - Lipsk od km 14+500 do km 19+470 3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek od km 0+000 do km 5+200, 4.Przebudowa drogi powiatowej nr 1227B Podcisówek - Kryłatka - Krasnybór od km 0+000 do km 3+300 5.Przebudowa drogi powiatowej nr 1227B Podcisówek - Kryłatka - Krasnybór od km 3+300 do km 7+525 6.Przebudowa drogi powiatowej nr 1228B Sztabin - Lipsk od km 8+230 do km 12+000.
 2. Remont drogi gminnej nr 102876 B Tobyłka - Rumiejki w km 0+000 do km 3+915 oraz na 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta II
  Zamawiający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, Bargłów Kościelny
  Remont drogi gminnej nr 102876 B Tobyłka - Rumiejki w km 0+000 do km 3+915 oraz na 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta II
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I od km 0+000 do km 7+550,27
  Zamawiający: Gmina Augustów, Augustów
  Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I od km 0+000 do km 7+550,27. Z uwagi na długość drogi i związany z tym zakres robót , roboty podzielono na cztery odcinki : odcinek I od km 0+000 do km 1+803 , odcinek II od km 1+803 do km 3+370 , odcinek III od km 3+370 do km 5+438,55 , odcinek IV od km 5+485,25 do km 7+547,70. Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 8,0m ; szerokość jezdni 4,50m ; szerokość poboczy 1,25m. Charakterystyka i zakres oraz ilości robót do wykonania są opisane w załączonych do specyfikacji przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. UWAGA! Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach decyzją inspektora nadzoru wybrany w drodze przetargu wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych ze zleceniem niezależnemu laboratorium drogowemu, wybranym przez Zamawiającego, przeprowadzeniem badań składu mieszanki mineralno - asfaltowej przed każdorazowym wbudowaniem, które to powinny dać wynik pozytywny (zaakceptowane przez inspektora nadzoru) spełniające wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej nr D-05.03.05. Ponadto po wbudowaniu mieszanki mineralno - asfaltowej na całym odcinku zostaną losowo wybrane przez inspektora nadzoru miejsca do pobrania próbek celem sprawdzenia składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz właściwego zagęszczenia zgodnego z szczegółową specyfikacją techniczną nr D-05.03.05. Koszty te każdy z zainteresowanych oferentów powinien uwzględnić w cenie oferty. Jednocześnie informuje się, że roboty uznaje się za wykonane zgodnie z szczegółową specyfikacją techniczną nr D-05.03.05 i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 (SST D-05.03.05) dały wyniki pozytywne.
 4. Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 102268B Marynowo - Iwanówka i Nr 102296B Iwanówka - Konstantynówka - Pomorze.
  Zamawiający: Gmina Giby, Giby
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ciągu dróg gminnych: 1. Droga gminna Nr 102268B Marynowo - Iwanówka na odcinku drogi od km 0+000 do km 3+080. Zakres prac do wykonania: 1) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, 2) wyrównanie lokalnych podłużnych nierówności niwelety przy użyciu mieszanki kruszywowej, 3) ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu typu - słupki U-1a. 2. Droga gminna Nr 102296B Iwanówka - Konstantynówka - Pomorze na odcinku drogi od km 0+000 do km 2+710. Zakres prac do wykonania: 1) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, 2) wyrównanie lokalnych podłużnych nierówności niwelety przy użyciu mieszanki kruszywowej, 3) ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu typu - słupki U-1a.
 5. Projekt: Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany - Kuźnica - Bobrowniki (Etap III), któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-105/08
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, Sokółka
  Projekt: Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany - Kuźnica - Bobrowniki (Etap III), któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-105/08.

  Zadanie 1 (termin realizacji: 15.10.2009r.)
  a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1265B Malawicze Dolne - Klimówka - Tołcze - Kuźnica.
  b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1272B Krynki - Jurowlany - Babiki.
  Zadanie 2 (termin realizacji: 01.03.2010r. - 30.09.2010r.)
  a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1240B od dr. nr 1243B - Ponarlica - granica powiatu.
  b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B Nowy Dwór - Sieruciowce.
  c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Zubrzyca Wielka - Wojnowce - Malawicze Dolne.
  d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1282B Krynki - Kruszyniany - Łużany (granica powiatu).
  1.1. Zadanie 1 obejmuje:
  1.1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1265B Malawicze Dolne - Klimówka - Tołcze - Kuźnica
  - roboty pomiarowe przy robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym - 12,57km;
  - karczowanie pni drzew - 152 szt.
  - mechaniczne karczowanie zagajników - 0,96ha;
  - rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm - 172,50m³;
  - rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm - 56,00m²;
  - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - 133,00m²;
  - rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej - 1469,00m;
  - rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 1277,00m²;
  - rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20 cm na podsypce piaskowej - 648,00m;
  - rozebranie przepustów rurowych ø 50 cm - 18,00m;
  - rozebranie przepustów rurowych ø 100 cm - 18,00m;
  - załadunek i transport kamieni i głazów narzutowych - 183,00m³;
  - roboty ziemne poprzeczne - 412,00m³;
  - roboty ziemne na wykonanie nasypów i na odkład - 2140,00m³;
  - roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp - 479,00m³;
  - plantowanie skarp i korony nasypów - 8017,0m²;
  - plantowanie skarp i dna wykopów -7635,0m²;
  - przepusty rurowe pod drogami bocznymi z rur betonowych ø 50 cm - 32,00m;
  - nawierzchnia żwirowa grubości 20 cm na zjazdach - 3885,0m²;
  - profilowanie poboczy - 25388,0m²;
  - mechaniczne zagęszczenie poboczy - 25388,0m²;
  - uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, gr. warstwy 10 cm - 348,0m³;
  - oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - 6100,00m;
  - roboty ziemne - zebranie nadmiaru darniny i namułu uzyskanego z renowacji rowów - 1098,00m³;
  - oczyszczenie przepustów ø 60cm - 70,20m;
  - oczyszczenie przepustów ø 80cm - 67,00m;
  - oczyszczenie przepustów ø 100cm lub 125cm - 10,00m;
  - ułożenie przepustów z rur z polietylenu ø 60 cm - 24,00m;
  - ułożenie przepustów z rur z polietylenu ø 100 cm - 12,00m;
  - regulacja pionowa zasuw wodociągowych - 28 szt.;
  - regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych - 8szt.;
  - koryto głębokości 10 cm na poszerzeniach jezdni - 12820m²;
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 36189m²;
  - skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstwy ścieralnej - 72305m²;
  - warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm na poszerzeniach - 12820,0m²;
  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową - 5509,50t;
  - wzmocnienie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie - 1430,00m³;
  - warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej o grubości 4 cm - 72305,0m²;
  - krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej - 2077,00m;
  - chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 2689,00m²;
  - obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej - 2077,00m;
  - wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm -538,0m²;
  - ustawienie znaków drogowych pionowych - 52 szt.
  1.1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1272B Krynki - Jurowlany - Babiki
  - roboty pomiarowe - 12,380km;
  - karczowanie pni drzew - 39 szt.
  - mechaniczne karczowanie zagajników - 1,244 ha;
  - załadunek i transport kamieni i głazów narzutowych - 399,00m³;
  - rozebranie przepustów rurowych ø 60 cm - 17,00m;
  - rozebranie przepustów rurowych ø 40 cm pod zjazdami - 66,00m;
  - roboty ziemne na odkład - 4658m³;
  - roboty ziemne z dokopu z wbudowaniem w nasyp - 5983 m³;
  - plantowanie skarp i korony nasypów - 10753m²;
  - plantowanie skarp i dna wykopów - 18518m²;
  - przepusty z rur ø 40cm pod zjazdami - 504m;
  - przepusty z rur ø 50cm pod zjazdami - 72m;
  - nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm na zjazdach - 3811m²
  - oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - 2192m;
  - oczyszczenie przepustów ø 60 cm z namułu - 11m;
  - oczyszczenie przepustów ø 80 cm z namułu - 81m;
  - oczyszczenie przepustów ø 100 cm lub 125 cm z namułu - 61,60m;
  - oczyszczenie przepustów ø 150 cm z namułu - 42m;
  - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy - 28947m²;
  - ułożenie przepustów z rur z polietylenu o ø 60 cm - 34m;
  - ułożenie przepustów rur z polietylenu o ø 80 cm - 11m;
  - obudowa wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów z rur ø 80 cm, ø 60 cm, ø 2x80 cm, ø 100 cm - 57,44m³;
  - koryto gł. 25 cm na poszerzeniach jezdni lub chodników - 689m²
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 70382m²;
  - skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstwy ścieralnej - 70425m²;
  - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm w obrębie skrzyżowań i na poszerzeniach - 1265m²;
  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową - 5282t;
  - wzmocnienie i wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie - 6869m³;
  - warstwa ścieralna z masy mineralno- asfaltowej grubości 4 cm - 69166m²;
  - ustawienie znaków drogowych - 32szt.;
  1.2. Zadanie 2 obejmuje:
  1.2.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240B od dr. nr 1243B - Ponarlica - granica powiatu
  - roboty pomiarowe przy robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym - 4,25 km;
  - usunięcie pni drzew - 40 szt.
  - mechaniczne karczowanie zagajników ¬- 0,5470ha;
  - oczyszczenie krawędzi nawierzchni brukowcowej - 746,00m²;
  - rozebranie krawężników betonowych - 650,00m;
  - rozebranie przepustów z rury betonowych ø 40 cm - 8,00m;
  - załadunek i transport kamieni i głazów narzutowych - 114,00m³;
  - roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp - 429,00m³;
  - roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem - 1244,00m³;
  - roboty ziemne na odkład - 679,00m³;
  - plantowanie skarp i korony nasypów - 3519,00m²;
  - plantowanie skarp i dna wykopów - 6308,00m²;
  - przepusty pod zjazdami z rur betonowych ø 40 cm - 276,00m;
  - nawierzchnia żwirowa na zjazdach grubości warstwy 20 cm - 1252,00m²;
  - profilowanie i zagęszczenie poboczy - 8738,00m²;
  - oczyszczenie rowów z namułu gr. 20 cm - 2090,00m;
  - oczyszczenie przepustów ø 60 cm z namułu - 11,00m;
  - oczyszczenie przepustów ø 80 cm z namułu - 21,40m;
  - oczyszczenie przepustów ø 100 cm lub 125 cm z namułu - 10,00m;
  - ułożenie przepustów z rur z polietylenu ø 60 cm - 12,00m;
  - obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów rurowych - 21,34m³;
  - regulacja pionowa zasuw wodociągowych - 6,00szt.;
  - koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. ii-iv na poszerzeniach jezdni lub chodników - 297,00m²;
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 20385,0m²;
  - skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstwy ścieralnej - 23848,0m²;
  - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm na poszerzeniach - 297,00m²;
  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową - 1890,00t;
  - wzmocnienie i wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie - 1515,00m³;
  - warstwa ścieralna mieszanek mineralno- asfaltowych grubości 4 cm - 23848,0m²;
  - krawężniki betonowe 15x30 cm z na ławie betonowej - 1000,00m;
  - nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm na chodnikach -1000,00m²;
  - ustawienie znaków pionowych - 28 szt.;
  1.2.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B Nowy Dwór - Sieruciowce
  - roboty pomiarowe przy robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym ¬- 0,38km;
  - usunięcie pni drzew - 3 szt.
  - oczyszczenie krawędzi nawierzchni brukowcowej ¬- 608,00m²;
  - rozebranie krawężników betonowych ¬- 140,00m;
  - roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp ¬- 43,00m³;
  - roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp ¬- 39,00m³;
  - roboty ziemne z dokopu wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu ¬- 58,00 m³;
  - plantowanie skarp i korony nasypów - 274,00 m²;
  - plantowanie skarp i dna wykopów ¬- 294,00m²;
  - przepustu pod zjazdami z rur betonowych ø 40 cm ¬- 36,00m;
  - nawierzchnia żwirowa, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm na zjazdach ¬- 160,0 m²;
  - profilowanie i zagęszczenie poboczy ¬- 950,00m²;
  - oczyszczenie przepustów ø 100 cm lub 125 cm z namułu ¬- 10,00 m;
  - regulacja pionowa zasuw wodociągowych ¬- 1szt.;
  - regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych ¬- 2 szt.;
  - koryto gł. 25 cm na poszerzeniach jezdni lub chodników ¬- 80,00 m²;
  - skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstwy ścieralnej ¬- 2243,00m²;
  - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm na poszerzeniach ¬- 80,0m²;
  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową ¬- 162,00t;
  - wzmocnienie i wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie ¬- 129,00m³;
  - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych grubości 4 cm ¬- 2243,00m²;
  - ustawienie znaków pionowych ¬- 11,00szt.;
  1.2.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Zubrzyca Wielka - Wojnowce - Malawicze Dolne.
  - roboty pomiarowe przy robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym - 10,677 km;
  - karczowanie pni drzew - 9szt.;
  - mechaniczne karczowanie zagajników średnich - 0,92ha;
  - oczyszczenie krawędzi nawierzchni brukowcowej i bitumicznej - 12812,4m²;
  - rozebranie przepustów z rur betonowych ø 40 cm - 30m;
  - rozebranie przepustów z rur betonowych ø 80 cm - 11m;
  - rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej - 1985m;
  - załadunek i transport kamieni i głazów narzutowych - 359m³;
  - roboty ziemne wykonywane na odkład - 3002m³;
  - roboty ziemne z dokopu wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu - 2983m³;
  - ręczne plantowanie skarp i dna wykopów - 8322,0m²;
  - ręczne plantowanie skarp i korony nasypów - 4617,0m²;
  - wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych ø 40 cm - 516,0m;
  - wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych ø 50 cm - 24,0m;
  - wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm - 2620,0m²;
  - profilowanie i zagęszczenie poboczy - 23953,0m²;
  - oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - 7510,0m;
  - oczyszczenie przepustów ø 60 cm z namułu - 32,0m;
  - oczyszczenie przepustów ø 80 cm z namułu - 9,5m;
  - oczyszczenie przepustów ø 100 cm lub 125 cm z namułu - 20,5m;
  - oczyszczenie przepustów ø 150 cm z namułu - 10,0m;
  - ułożenie przepustów z rur z polietylenu ø 60 cm - 36m;
  - ułożenie przepustów z rur z polietylenu ø 80 cm - 12m;
  - umocnienie skarp przy przepustach z polietylenu brukowcem z kamienia narzutowego - 50m²;
  - studzienki ściekowe uliczne betonowe ø 500mm bez osadnika i bez syfonu nad przepustami - 8szt.;
  - koryto głębokości 25 cm na poszerzeniach jezdni - 4681m²;
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 50881m²;
  - skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed ułożeniem warstwy ścieralnej - 62001m²;
  - warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grubość 25 cm w obrębie skrzyżowań - 5454,0m²;
  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową - 4572,0t;
  - wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie - 4595,0m³;
  - nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 62001,0m²;
  - krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 2278,0m;
  - nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm na chodnikach - 2699,0m²;
  - ustawienie znaków pionowych - 64 szt.;
  1.2.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1282B Krynki - Kruszyniany - Łużany (granica powiatu)
  - roboty pomiarowe przy robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym - 2,62 km;
  - mechaniczne karczowanie - 0,63ha;
  - roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp - 557m³;
  - roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp - 86,62m³
  - roboty ziemne z odwiezieniem na odkład - 1771m³;
  - ręczne plantowanie skarp i dna wykopów - 5345,0m²;
  - ręczne plantowanie skarp i korony nasypów - 1215,0m²;
  - umocnienie skarp przy przepustach brukowcem - 16,60m²
  - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych ø 40 cm - 24,0m;
  - nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna, grubość 20 cm na zjazdach - 254,0m²;
  - profilowanie i zagęszczenie poboczy - 6550,0m²;
  - oczyszczenie przepustów ø 80 cm z namułu - 12,0m;
  - oczyszczenie przepustów ø 100 cm z namułu do - 10,0m;
  - koryto głębokości 30 cm na poszerzeniach jezdni - 394m²;
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 14777m²;
  - warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grubość 20 cm na poszerzeniach - 394,0m²;
  - warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm - 394,0m²;
  - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o gr. do 10 cm - 1128,0m³;
  - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy 4 cm - 14567,0m²;
  - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej, grubość warstwy 3 cm - 14410,0m²;
  - ustawienie znaków pionowych - 11 szt.;

  1.3. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją projektową oraz dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.
  1.4. Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien być sporządzony protokół rozbiórki, w którym zostanie określony sposób rozdysponowania uzyskanych materiałów. Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki staną się własnością Wykonawcy. W przypadku wystąpienia materiałów nadających się do ponownego użytku o sposobie ich rozdysponowania zadecyduje Zamawiający.
  1.5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
  a) urządzenia terenu budowy,
  b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
  c) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,
  d) wykonania tablic informacyjnych:
  - po dwie tablice informacyjne na każdy realizowany odcinek o zasadach finansowania zadania,
  - po dwie tablice pamiątkowe na każdy realizowany odcinek,
  - tablice muszą być ustawione na początku i na końcu odcinków,
  (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
  e) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,
  f) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania),
  g) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  h) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
  i) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
  j) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
  k) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
  l) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, w tym przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007 - 2013, oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
  m) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007 - 2013, urząd kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej i/lub przedstawicieli Unii Europejskiej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji jak i w toku jej realizacji, a także po jej zakończeniu,
  n) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
  o) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego (Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA w Białymstoku nie wymaga akceptacji),
  p) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego
 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1196B Jeziorki - Uścianki - Netta II w km 0+000 do km 1+093,70
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Augustów
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1196B Jeziorki - Uścianki - Netta II
  w km 0+000 do km 1+093,70
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1184B Żubrynek - Kurianki - Juryzdyka i drogi powiatowej nr 1146B granica powiatu - Poddubówek - do drogi nr 1184B
  Zamawiający: Wójt Gminy Nowinka, Nowinka
  1. W ramach Projektu zmodernizowane zostaną trzy odcinki drogi nr 1184B o łącznej długości 7,719 km i szerokości pasa jezdni 5,5 m oraz jeden odcinek drogi nr 1146B o długości 1,331 km i szerokości pasa jezdni 4,5 m
  Droga nr 1184B (odcinki I, II, III) będzie posiadała jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m, z niezbędnymi poszerzeniami na łukach poziomych. Jezdnia bitumiczna położona zostanie na poszerzonym do 7,0-8,0 m korpusie drogowym. Jezdni towarzyszą obustronne pobocza o nawierzchni żwirowej o szerokości 1,25 m, rowy odwadniające o głębokości od 0,3 do 0,5 m oraz niezbędne przepusty i zjazdy na towarzyszące nieruchomości. Na odcinku III lokalnie wystąpią przewężenia poboczy do 0,5 m. Droga nr 1146B (odcinek IV) będzie posiadała jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m, z niezbędnymi poszerzeniami na łukach poziomych. Jezdnia bitumiczna położona zostanie na poszerzonym do 6,5 m korpusie drogowym. Jezdni towarzyszą obustronne pobocza o szerokości 1,00 m oraz niezbędne zjazdy na towarzyszące nieruchomości.
  2. Przebudowa sieci miejscowej T.P. kablem XzTKMXpw - 499 m zgodnie z projektem technicznym przebudowy.
  3.Przeniesienie kapliczki wraz ogrodzeniem 1 szt
  4.Wykonanie geodezyjnego wytyczenia trasy oraz inwentaryzacji powykonawczej i pełnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
  5.Wykonanie kontrolnych badań podłoża i sprawdzenie zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
 8. Przebudowa drogi Gminnej n r 102855 B Bargłów Koścoielny - Żrobki od km 0+000 do km 0+947 ETAP II
  Zamawiający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, Bargłów Kościelny
  Przebudowa drogi Gminnej n r 102855 B Bargłów Koścoielny - Żrobki od km 0+000 do km 0+947 ETAP II
 9. Profilowanie dróg i ulic na terenie powiatu Augustowskiego w roku 2009 wykonywane równiarką samojezdną o mocy minimum 100 KM w ilości 2.209.136m2
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Augustów
  Profilowanie dróg i ulic na terenie powiatu Augustowskiego w roku 2009 wykonywane równiarką samojezdną o mocy minimum 100 KM w ilości 2.209.136m2. Mechaniczne profilowanie wykonywane będzie na drogach powiatowych zamiejskich przy założeniu trzykrotnego profilowania w ciągu trwania umowy oraz na ulicach powiatowych miejskich przy założeniu pięciokrotnego profilowania w ciągu trwania umowy. Zamawiający do całego zakresu wykonywania zamówienia przyjął również profilowanie interwencyjne, które będzie wykonywane w miarę potrzeb

Inne osoby dla Malinowski Jarosław (31 osób):