Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Jarosław Artur

w KRS

Jarosław Artur Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Drugie imię:Artur
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Ojrzanów (Mazowieckie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lutyński Grzegorz Janusz

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. 12/WNoŻCziK/SGGW/2016 Zakup komputera przenośnego-laptopa CPV: 30210000-4.
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera przenośnego-laptopa


  30.21.00.00-4.
 2. Dostawa przenośnych zestawów komputerowych
  Zamawiający: Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. przenośnych zestawów komputerowych (pod pojęciem zestaw Zamawiający rozumie przenośny komputer wraz z system operacyjnym oprogramowaniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Zamawiający wymaga, aby dostarczane zestawy były:
  a) fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem,
  b) umieszczone w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym je przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  c) zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego,
  d) wyprodukowane w roku bieżącym (dotyczy komputerów w ramach zestawu),
  3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy do każdego zestawu dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej :
  a) karty gwarancyjne,
  b) licencje na oprogramowanie,
  c) nośnik (CD lub DVD) z wersją instalacyjną systemu operacyjnego oraz dostarczonego oprogramowania umożliwiającą jego instalację bez konieczności dostępu do sieci Internet, dokumentację do zainstalowanego systemu operacyjnego, oprogramowania oraz klucz aktywacyjny do systemu oraz oprogramowania. Dostarczone nośniki danych powinny poprawnie współpracować z oferowanym komputerem oraz systemem operacyjnym.
  4. Zamawiający wymaga, aby licencje, o których mowa w pkt 3 lit. b) były pełne, niewyłączne, nieograniczone w czasie, wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.
  5. Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na zaoferowane zestawy, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta poprzez aktywny link strony producenta
 3. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Nauk Morfologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ
 4. Dostawa nowych części zamiennych, sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych części zamiennych do sprzętu komputerowego oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem (firmware) i oprogramowaniem standardowym wraz z niezbędnymi licencjami.
 5. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Izba Celna w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego następującego sprzętu komputerowego: 1) laptop-10 szt. 2) plecak do laptopa- 10 szt. 3) stacje dokujące do laptopa- 5 szt. 4) pamięć operacyjna- 20 szt. 5) karty graficzne- 10 szt. 6) zasilacz uniwersalny do laptopa- 10 szt. 7) przejściówki do dysków- 5 szt. 8) przewód HDMI- 10 szt. 9) przewód DisplayPort- 10 szt. 10) płyty CD- 200 szt. 11) płyty DVD- 2000 szt. 12) płyty mini DVD- 700 szt. 13) karty SD- 100 szt. 14) pendrive- 150 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości oraz wymagań technicznych stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej zamawiającego http:// www.lodz.ic.gov.pl).

Inne osoby dla Malinowski Jarosław Artur (47 osób):