Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Michał Grzegorz

w KRS

Michał Grzegorz Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Grzegorz
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1990 r., wiek 30 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie), Tarnów (Małopolskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Koszorek Anna Izabela

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalski Michał Adam
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fortuniak Jacek, Klukowski Tomasz Piotr, Mazurkiewicz Dariusz Piotr
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fortuniak Jacek, Klukowski Tomasz Piotr, Mazurkiewicz Dariusz Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Atol Sp. Z O.O., Rzeszów - Staroniwa − KRS 0000317436
 2. E-pack Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000317723
 3. Firma Transportowa Res-trans Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000248209
 4. Marsyl Eko Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000446315
 5. O.m.a. Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000432990
 6. Piekarnia Szymbarczanka Klukowski i Wspólnicy Sp. J., Gorlice − KRS 0000825484
 7. Recykling Galicja Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000763536
 8. Recykling Galicja Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rzeszów − KRS 0000774085

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alba Atol Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000135954
 2. Msg Concept Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000356378
 3. Sobpol Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000116822

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów u źródła
  Zamawiający: EKO-TRANS Sp. z o.o., Działdowo
  Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą 470.000 szt. worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów u źródła (szkło i metal, papier i plastik). Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach: I dostawa do 20 luty 2015 roku - 120.000 sztuk worków, w tym 60.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki plastiku 30.000 szt. worków do selektywnej zbiórki szkła i metalu 30.000 szt. worków do selektywnej zbiórki papieru II dostawa do 30 kwiecień 2015 roku - 110.000 sztuk worków, w tym 50.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki plastiku 30.000 szt. worków do selektywnej zbiórki szkła i metalu 30.000 szt. worków do selektywnej zbiórki papieru III dostawa do 31 lipca 2015 roku - 110.000 sztuk worków, w tym 40.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki plastiku 30.000 szt. worków do selektywnej zbiórki szkła i metalu 40.000 szt. worków do selektywnej zbiórki papieru IV dostawa do 30 września 2015 roku - 130.000 sztuk worków, w tym 50.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki plastiku 30.000 szt. worków do selektywnej zbiórki szkła i metalu 50.000 szt. worków do selektywnej zbiórki papieru.
 2. Wykonanie przezroczystych worków do segregacji odpadów u źródła
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
  Wykonanie przezroczystych worków do segregacji odpadów u źródła
 3. Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 823500szt.
 4. ZGK 5/2014
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zawiercie
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Zawiercie ul Krzywa 3, worków do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. 2. Dostawa obejmuje następujący asortyment worków: a) Worki niebieskie na papier pojemność 120 litrów o grubości co najmniej 0,02 mm - około 85 000 sztuk, b) Worki żółte na plastik, metale i opakowania wielomateriałowe, pojemność 120 litrów, o grubości co najmniej 0,02 mm - około 150 000 sztuk c) Worki brązowe na bioodpady pojemność 120 litrów, o grubości co najmniej 0,05 mm - około 85000 sztuk d) Worki zielone na szkło pojemność 120 litrów, o grubości co najmniej 0,03mm-około 85 000 sztuk. 2. Dostarczane worki wykonane muszą być z folii przezroczystej LDPE (worki brązowe wskazane w ust. 2c)) lub HDPE (pozostałe worki) umożliwiającej identyfikację zebranego wewnątrz surowca wtórnego (odpadu) w kolorystyce, pojemności zgodnych z powyższym zestawieniem oraz grubości zapewniającej odpowiednią wytrzymałość dla poszczególnych frakcji (minimalna grubość została określona przez Zamawiającego w ust. 2). 3. Na workach do selektywnego gromadzenia odpadów muszą być umieszczone napisy (określające do jakich odpadów są przeznaczone- wzór nadruku na każdy rodzaj worka dostępny u Zamawiającego) zgodnie z identyfikacją zebranego wewnątrz surowca, a także muszą być oznakowane logo Zamawiającego, Gmin wraz z danymi teleadresowymi; Worki muszą posiadać zamknięcie tzn. muszą być wyposażone w element/y umożliwiające zamknięcie napełnionego worka. 4. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji części zamówienia w ciągu czternastu dni od dnia złożenia zamówienia za pomocą telefonu, faxu lub maila. Jednorazowo Zamawiający zobowiązuje się zamawiać nie mniej niż 5% prognozowanej ilości przedmiotu zamówienia i nie więcej niż 25% prognozowanej ilości przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości worków niż to określono w SIWZ i umowie, z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, na które Zamawiający nie miał wpływu. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń.
 5. Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne - segregowane i zmieszane.
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., Wejherowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup worków do segregacji odpadów wraz dostawą. Przedmiot zamówienia zawarty został w tabeli w pkt. 3.2.7. siwz.
  2. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia nastąpi sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i poprzedzona zostanie przesłaniem pisemnego zamówienia przekazanym na faks Wykonawcy.
  3. Realizacja dostawy:
  *do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, pierwsza partia worków w ilości 100 000 szt. zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
  *do 5 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt.2; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30 - 14:00. Przewiduję się, że zamówienia będę zgłaszane przez Zamawiającego w cyklu miesięcznym, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.
  *worki powinny być dostarczone na paletach lub w kartonach w paczkach po 100 szt., na których będzie oznaczona ilość oraz rodzaj danego worka.
  4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: magazyn Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., wjazd od ul. Staromłyńskiej, 84-200 Wejherowo. 5. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
  6. Wszystkie określone w pkt.7 materiały winny posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.
  7. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia: * Worek żółty HDPE 700 x 1100 x 0,04 mm 120 l 200 000 szt. * Worek zielony LDPE 700 x 1100 x 0,06 mm 120 l 120 000 szt.
  * Worek niebieski LDPE 700 x 1100 x 0,06 mm 120 l 100 000 szt.
  * Worek brązowy LDPE 700 x 1100 x 0,06 mm 120 l 100 000 szt.
  * Worek czarny LDPE 700 x 1100 x 0,04 - 0,06 mm 120 l 100 000 szt.
  Worek czarny - z opisem Wywóz opłacono LDPE 700 x 1100 x 0,04 - 0,06 mm 120 l 50 000 szt.
  * Worek czarny LDPE 780 x 900 x 0,04 mm 20 000 szt.
  8. Worki mają być półprzeźroczyste, umożliwiające szybką ocenę zawartości.
  9. Informacje zawarte na workach:
  * Worek żółty - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, plastik, metale
  *Worek zielony - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, szkło
  *Worek niebieski - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, makulatura
  *Worek brązowy - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, odpady zielone, bio
  *Worek czarny - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon
  *Worek czarny - logo Spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., adres, telefon, wywóz opłacony
  *Worek czarny o wymiarach 780 x 900 x 0,04 mm bez nadruków
  10. Nadruk na workach czarnych i brązowych ma być w kolorze białym, a na workach niebieskich, zielonych i żółtych w kolorze czarnym.
  11. Koszt sporządzenia matrycy oraz opracowania wzoru projektu nadruku na workach leży po stronie Wykonawcy lecz na podstawie danych określonych przez Zamawiającego.
  12. Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie wzoru matrycy przedstawionej przez Wykonawcę w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
  13. Worki powinny być dostarczone na paletach lub w kartonach w paczkach po 100 szt., na których będzie oznaczona ilość oraz rodzaj danego worka.
  14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania analizy jakości, grubości oraz pozostałych parametrów w wyspecjalizowanym laboratorium, w przypadku stwierdzenia wad, całkowity koszt badania poniesie Wykonawca.

  UWAGA ! Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy.
  15.W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań przez dostawę Zamawiający zażąda niezwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia po raz drugi. W przypadku zwłoki w dostarczeniu worków, przekraczającej 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego niespełniającej wymagań dostawy, Wykonawca pokrywa całość kosztów zrealizowania dostawy przez innego Wykonawcę.
 6. Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o., Brzeźnica
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym, białym, brązowym, szarym i czarnym z nadrukiem: logo PGO Sp. z o.o., danymi teleadresowymi Spółki oraz kodem kreskowym przypisanym do poszczególnych worków.
  Szacunkowa ilość zamawianych worków na dzień ogłoszenia zamówienia wynosi 558 500 szt. i może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy (zwiększeniu lub zmniejszeniu) maksymalnie o 20%. Zamawiający wymaga aby dostarczone worki posiadały poniższe parametry: Worek na papier w kolorze niebieskim: wymiary: długość - 1050 mm; szerokość - 700 mm; grubość foli - 0,06 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 101 000 szt. Worek na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym: wymiary: długość - 1050 mm; szerokość - 700 mm; grubość foli - 0,04 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 206 500 szt. Worek na stłuczkę szklaną bezbarwną w kolorze białym: wymiary: długość - 750 mm; szerokość - 600 mm; grubość foli - 0,08 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 83 000 szt. Worek na stłuczkę szklaną mieszaną w kolorze zielonym: wymiary: długość - 750 mm; szerokość - 600 mm; grubość foli - 0,08 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 48 000 szt. Worek na bioodpady w kolorze brązowym: wymiary: długość - 750 mm; szerokość - 600 mm; grubość foli - 0,08 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 48 500 szt. Worek na popiół w kolorze szarym: wymiary: długość - 750 mm; szerokość - 600 mm; grubość foli - 0,08 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ Szacunkowa ilość: 66 000 szt. Worek na odpady komunalne w kolorze czarnym: wymiary: długość - 1050 mm; szerokość - 700 mm; grubość foli - 0,08 mm. Dodatkowy nadruk wg wzoru w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość: 5 500 szt. Worki muszą być pocięte i składane w pakietach po 100 lub 200 szt. Dostawa będzie realizowania sukcesywnie - zgodnie z zamówieniem złożonym faxem i potwierdzona telefonicznie. Dostawa worków odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt, w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.
 7. Dostawa do siedziby PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju worków do selektywnego gromadzenia odpadów.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Biłgoraj
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, fabrycznie nowych worków do selektywnego gromadzenia odpadów wraz z wykonaniem nadruków, w ilości : 1. Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor zielony, na szkło kolorowe Szer. 500 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 30 000 szt 2.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor biały, na szkło białe Szer. 500 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 30 000 szt 3.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor żółty, na plastik i metal Szer. 700 x 1050 x grubość 0,04 [mm] - 100 000 szt 4.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor czarny, na zmieszane odpady komunalne Szer. 700 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 20 000 szt 5.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor brązowy, na odpady organiczne Szer. 700 x 1050 x grubość 0,06 [mm]- 30 000 szt 6.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor bezbarwny, na surowce Szer. 700 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 10 000 szt 7. Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor szary, na popiół i gruz 80 litrowySzer. 400 (+2x150) x 900 x grubość 0,08 [mm] - 10 000 szt 8.Worek czarny, cięty, bez tasiemki, bez opisu Szer. 900 x 1200 x grubość 0,06 [mm] - 3 000 szt 9. Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor niebieski na szkło Szer. 500 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 10 000 szt 10.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor biały, na makulaturę Szer. 700 x 1050 x grubość 0,04 [mm] - 5 000 szt 11.Worek czarny, cięty, bez tasiemki, bez opisu Szer. 1000 x 1200 x grubość 0,06 [mm] - 2000 szt 12.Worek czarny, cięty, bez tasiemki, bez opisu Szer. 1200 x 1300 x grubość 0,06 [mm] - 2000 szt 13.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor niebieski na papier Szer. 700 x 1050 x grubość 0,04 [mm] - 5000 szt Razem 257 000 szt 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1. Worki fabrycznie nowe do selektywnego gromadzenia odpadów będą dostarczane sukcesywnie przez okres 6 miesięcy, przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju ul. Łąkowa 13 , 23-400 Biłgoraj (koszty związane z realizacją zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej). 2. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem. 3. Worki konfekcjonowane - 25 szt. w pakiecie po 100 sztuk w opakowaniu. 4. Minimalna ilość worków w jednorazowym zamówieniu - 10 000 szt. 5. Dostawy worków będą realizowane w ciągu 7 dni kalendarzowych na każde telefoniczne, za pomocą faksu lub e-maila, zamówienie złożone przez Zamawiającego, bezpośrednio od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia. Jako dostawę należy rozumieć dostarczenie zamówionej partii przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz jej wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. 7. Treść nadruków na worki zostanie podana po podpisaniu umowy, wykonawcy zamówienia. 8. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
 8. Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) worków do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik i metal) w ilości 900 000 sztuk, w tym: 1) worki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metalu w ilości 400.000 sztuk. Worki w kolorze żółtym o pojemności 120 litrów i grubości folii 20 mikronów. Worki wykonane z półprzezroczystej folii LDPE. Worki o wymiarach 70 cm x 110 cm (w tym zakładki po 10 cm). Każdy worek wyposażony w tasiemkę zintegrowaną z workiem, służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: TWORZYWA SZTUCZNE I METAL, 2) worki do selektywnej zbiórki papieru w ilości 250.000 sztuk. Worki w kolorze niebieskim o pojemności 120 litrów i grubości folii 40 mikronów. Worki wykonane z półprzezroczystej folii LDPE. Worki o wymiarach 70 cm x 110 cm (w tym zakładki po 10 cm). Każdy worek wyposażony w tasiemkę zintegrowaną z workiem, służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: PAPIER, 3) worki do selektywnej zbiórki szkła w ilości 250.000 sztuk. Worki w kolorze zielonym o pojemności 120 litrów i grubości folii 40 mikronów. Worki wykonane z półprzezroczystej folii LDPE. Worki o wymiarach 70 cm x 110 cm (w tym zakładki po 10 cm). Każdy worek wyposażony w tasiemkę zintegrowaną z workiem, służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: SZKŁO
 9. Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Koronowo
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów wykonanych z folii LDPE o wymiarach 70 cm x110 cm x0,04 (plus zakładka 10 cm) bez nadruku. Worki muszą być wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiające szybką ocenę zawartości. Worki muszą wytrzymać wagę min 25 kg. Barwa worków nie może się różnić bardziej niż o 1 ton. Worki muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane.
  Worki foliowe muszą być odporne na działanie:
  niskich temperatur,
  promieni UV,
  środków chemicznych,
  Oddziaływanie na środowisko: tworzywa sztuczne jak i barwniki nie mogą zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, worki muszą być obojętne dla wód gruntowych.

  Szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe:
  worki żółte - 250 000 szt.
  worki zielone - 100 000 szt.
  worki niebieskie - 120 000 szt.
  worki brązowe - 150 000 szt.
  Worki muszą być w rolkach (po 10 szt. w rolce)
  Do oferty należy dołączyć 1 komplet worków.
  UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do dnia 25.10.2013r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych worków podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości worków, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości worków w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości worków w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 052 58-60-400.
 10. Zakup 320000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) worków do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik i metalu) w ilości 320 000 sztuk, w tym:
  1) worki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metalu w ilości 120.000 sztuk. Worki w kolorze żółtym o pojemności 120 litrów i grubości folii 20 mikronów. Worki wykonane z półprzezroczystej folii LDPE. Worki o wymiarach 70 cm x 110 cm (w tym zakładki po 10 cm). Każdy worek wyposażony w tasiemkę służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: TWORZYWA SZTUCZNE I METAL.
  2) worki do selektywnej zbiórki papieru w ilości 100.000 sztuk. Worki w kolorze niebieskim o pojemności 120 litrów i grubości folii 40 mikronów. Worki wykonane z półprzezroczystej folii LDPE. Worki o wymiarach 70 cm x 110 cm (w tym zakładki po 10 cm). Każdy worek wyposażony w tasiemkę służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: PAPIER.
  3) worki do selektywnej zbiórki szkła w ilości 100.000 sztuk. Worki w kolorze zielonym o pojemności 120 litrów i grubości folii 40 mikronów. Worki wykonane z półprzezroczystej folii LDPE. Worki o wymiarach 70 cm x 110 cm (w tym zakładki po 10 cm). Każdy worek wyposażony w tasiemkę służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: SZKŁO.

Inne osoby dla Malinowski Michał Grzegorz (62 osoby):