Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Michał

w KRS

Michał Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barycki Maciej, Czuchryta Jolanta Małgorzata, Karaś Magdalena Maria, Sołomiewicz Aleksandra Gabriela, Warchoł Marcin Ernest

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademicki Klub Wspinaczkowy Kotłownia, Lublin − KRS 0000364857
 2. Flocspeed Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000233517
 3. Kotłownia Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000743913
 4. Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Lublin − KRS 0000291371

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Galeria Zielona Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000184121

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Dostawa polielektrolitu do zagęszczania i odwadniania osadów
  Zamawiający: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Rawa Mazowiecka
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, opisanych poniżej w dwóch częściach, polielektrolitów do zagęszczania i odwadniania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Żydomice:
  Część A: Dostawa polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego.
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych tj. polielektrolitu w postaci emulsji wg załącznika nr 1A do SIWZ dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach w łącznej ilości 2000 kg.
  2) Wymagane jest aby polielektrolit gwarantował uzyskiwanie następujących parametrów jakościowo - technologicznych w procesie zagęszczania osadów :
  Sucha masa osadu zagęszczonego - nie mniej niż 5,5% s. m. osadu.
  Część B: Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego.
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych tj. polielektrolitu w postaci proszku wg załącznika nr 1B do SIWZ dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach w łącznej ilości 6000 kg.
  2) Wymagane jest aby polielektrolit gwarantował uzyskiwanie następujących parametrów jakościowo - technologicznych w procesie odwaniania osadów :
  Sucha masa osadu odwodnionego - nie mniej niż 18% s. m. osadu.
  Opis poniższy dotyczy części A i B zamówienia:
  3) Do oceny ofert i sprawdzenia spełnienie wymagań jakościowo - technologicznych opisanych w podpkt 2) w części A i B, będą wykorzystywane wyniki uzyskane podczas testów technologicznych wykonywanych przed terminem otwarcia ofert. Szczegółowy opis testów technologicznych zawarty został w pkt.5 SIWZ.
  4) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przez Wykonawcę prób wstępnych doboru optymalnego rodzaju polielektrolitu przed testem technologicznym. W tym celu, w uzgodnionym terminie, Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie prób laboratoryjnych zagęszczania/odwadniania osadów.
  5) Wykonawca jest zobowiązany sukcesywnie odbierać z terenu oczyszczalni opakowania po zużytym polielektrolicie.
 2. Dostawy polimeru w koncentracie (emulsji) do zagęszczania osadu oraz polimer w granulacie do odwodnienia osadu przefermentowanego.
  Zamawiający: Miejska Spółka Komunalna "Aqualift" sp. z o.o., Międzychód
  Dostawa na teren Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Spółka z o.o - Oczyszczalnia Ścieków ul. Muchocińska 7 polimer w koncentracie (emulsja) do zagęszczenia osadu oraz polimer w granulacie do odwodnienia osadu. Średnie zużycie granulatu w sakli jednego miesiąca około 200,00 kg, średnie zużycie emulsji w tym samym okresie czasu około 300,00 kg. Rodzaj polimeru jaki należy zastosować winien dobierać przedstawiciel firmy uczestniczący w postępowaniu przetargowym udowodniając na miejscu w oczyszczalni podczas prób technicznych jego efekt. z przeprowadzonej próby oferent w obecności Zamawiającego sporządza protokół badań który należy dołączyć do oferty. Oferent w ofercie powinien zaznaczyć jakie jest zużycie proponowanych polimerów w gramach na 1 kilogram suchej masy oraz jaka jest uzyskiwana najwyższa wartość suchej masy w placku po odwodnieniu osadu. Zamawiający ustala minimalne odwodnienie na następującym poziomie: 17% suchej masy po odwodnieniu oraz 4% suchej masy po zagęszczeniu osadu.
 3. Dostawa flokulantu proszkowego do zagęszczania nadmiernych osadów ściekowych oraz odwadniania ustabilizowanych osadów ściekowych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., Ostrów Mazowiecka
  do progów art.11 ust.8

Inne osoby dla Malinowski Michał (32 osoby):