Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Paweł Ignacy

w KRS

Paweł Ignacy Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Drugie imię:Ignacy
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Gledzianów (Łódzkie), Zgierz (Łódzkie)
Przetargi:21 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pasiecznik Cezary, Pasiecznik Katarzyna, Pasiecznik Natalia Weronika, Pasiecznik Ryszard Mirosław, Pasiecznik Tomasz Maciej, Pasiecznik Wiesława
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pasiecznik Natalia Weronika, Pasiecznik Ryszard Mirosław, Tkaczyk Krassowska Edyta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Pomocy Wykluczonym Płomyk, Skierniewice − KRS 0000585642
 2. Fundacja Wspierania Rodziny Sunako, Gledzianów − KRS 0000342193
 3. Grek Rtc S.A., Zgierz − KRS 0000127072
 4. Kancelaria Adwokacka E. i M. Krassowscy-sp. J., Łódź − KRS 0000209860
 5. Sowhand Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000131270

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Zakład Usług Komunalnych - Sp. Z O.O., Krośniewice − KRS 0000286804

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów WZZOZCLChPłiR w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
  Przedmiotem umowy jest przygotowanie całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dostarczenie ich własnym środkiem transportu do oddziałów szpitalnych mieszczących się na terenie Szpitala w Tuszynie, ul. Szpitalna 5, oraz w Łodzi, ul. Okólna 181
  na zasadzie cateringu.
 2. Świadczenie kompleksowej usługi gastronomicznej w zakresie przygotowywania, dostawy i dystrybucji całodziennych posiłków dla pacjentów Spec. Psych ZOZ.
  Zamawiający: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi gastronomicznej w zakresie przygotowania wraz dostawą i dystrybucja całodziennych posiłków dla pacjentów Spec. Psych. ZOZ przebywających w 15 oddziałach szpitalnych i 3 oddziałach dziennych Spec. Psych. Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki w ilościach wynikających ze stanu hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych do wskazanych oddziałów Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie , opublikowanymi na stronie www.izz.waw.pl w publikacji Normy żywienia dla populacji polskiej- nowelizacja redaktor naukowy prof. Dr hab. Med. Mirosław Jarosz, pod red. R. Gajowiak i M. Molskiej ,wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, rok 2012, wytycznymi z publikacji ,Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach pod red. Prof. dr hab. N. med. Mirosława Jarosza w zakresie Normy żywienia w żywieniu chorych hospitalizowanych str. 75-87, Modelowe diety lecznicze i diety specjalne a także przy uwzględnieniu diet stosowanych w Spec. Psych. ZOZ ściśle wg. zaleceń lekarza i dietetyka Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gastronomicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Przygotowanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny zgodny z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852-2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04. 2004 r w sprawie higieny środków spożywczych i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy. Przygotowywanie posiłków realizowane będzie zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Wyżywienie powinno posiadać niezbędne składniki odżywcze określone w art. 3 ust. 3 pkt. 33 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Szpital posiada 15 całodobowych oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w wolno stojących pawilonach przy ul. Aleksandrowskiej 159 oraz 3 oddziały dzienne zlokalizowane pod adresami: a. Oddział Dzienny Psychiatryczny Aleksandrowska, Łódź, ul. Aleksandrowska 159, b. Oddział Dzienny Psychiatryczny Sieradzka ,Łódź, ul. Sieradzka 11, c. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci, Łódź, ul. Aleksandrowska 159 Szacunkowa średnia ilość przygotowywanych posiłków w okresie obowiązywania umowy w zakresie diety pełnej - 3 posiłki- wynosi ok.: 30 000 -7 dni w tygodniu, w zakresie diety 5 posiłkowej -dieta pełna + II śniadanie + podwieczorek- Oddział psychiatryczny dla dzieci oraz diety specjalne w innych oddziałach szpitalnych zlecanych przez lekarza-dieta wysokobiałkowa, cukrzycowa i inne - wynosi: ok. 2 400-7 dni w tygodniu, a dla Oddziałów Dziennych-2 posiłki -II śniadanie bez zupy mlecznej i obiad- wynosi ok. 4 200-5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Dostarczanie posiłków winno odbywać się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach w sposób właściwy zabezpieczający posiłki, oraz spełniających wymogi sanitarno- epidemiologiczne-system termosowy-genowy.Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia Zamawiającemu na wszystkie oddziały a. pojemników-termosów z kranikami w ilości 14 szt.-o poj.10 litów i 2 szt.- o poj. 20 litrów b. warników w ilości 14 sztuk- o poj. 10 litrów, 1szt.-o poj. 20 litrów Do wykonawcy należy mycie i wyparzanie w.w. pojemników w których transportowana jest żywność. Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie pojemników. Nie ma możliwości mycia i wyparzania pojemników w kuchenkach oddziałowych Zamawiającego. Spec. Psych. ZOZ oświadcza, iż posiada żywienie w systemie opakowań jednorazowych-catering i Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania do a. Oddziału Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Snu- dieta pełna-dieta podstawowa 3 posiłki b. Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Aleksandrowska- II śniadanie bez zupy mlecznej i obiad c. Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Sieradzka-II śniadanie bez zupy mlecznej i obiad dostarczania posiłków w opakowaniach jednorazowych-system catering. Opakowania muszą spełniać wymogi zgodne z Ustawa z dnia 6.09.2001 r o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w Spec. Psych. ZOZ ściśle wg. zaleceń lekarza i dietetyka. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy i przy pomocy urządzeń znajdujących się w jego dyspozycji Kuchnia Wykonawcy .Kuchnia Wykonawcy musi posiadać stosowną decyzję opinię lub inny dokument właściwego miejscowo organu PPIS potwierdzający zatwierdzenie zakładu żywienia zbiorowego w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy, oraz żywienia w postaci cateringowych posiłków . Należy uwzględnić specyfikę żywienia dzieci w wieku 3 - 14 latORAZ osób powyżej 65 roku życia np. podaż produktów pro biotycznych Wykonawca zobowiązany jest do a. sporządzania i dostarczenia do akceptacji osobie wyznaczonej do tego celu przez Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem dziennych jadłospisów w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy w sprawie ustalania racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniU poszczególnych grup ludności z uwzględnieniem specyfiki Spec. Psych. ZOZ. Jadłospis dzienny , wykonawca sporządza na podstawie wcześniej przedstawionego jadłospisu dekadowego. b. sporządzania i dostarczenia do akceptacji osobie wyznaczonej do tego celu przez Zamawiającego z 5- dniowym wyprzedzeniem rozpoczynającym dekadę Dietetykowi szpitala-dekada liczona od pierwszego dnia realizacji umowy, pierwszy jadłospis dekadowy. Jadłospisy dekadowe i jadłospisy dzienne dostarczane do Zamawiającego muszą być dostarczone z pieczątką Wykonawcy oraz zatwierdzone własnoręcznym podpisem Dietetyka .W jadłospisie dekadowym należy zawrzeć informacje o gramaturze, wartości energetycznej i odżywczej posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie w postaci zamiany na suchy prowiant o czym pisemnie powiadomi Wykonawcę .Wykonawca zagwarantuje w planowanych i realizowanych jadłospisach prawidłowe rozdzielenie wartości kalorycznej i objętości pożywienia na posiłki w ciągu dnia,urozmaicenie posiłków pod względem doboru produktów, nie powtarzając planowanych potraw w ciągu jednej dekady, prawidłowy dobór kolorystyki i konsystencji produktów i potraw,zestawienie produktów i potraw umożliwiające zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej, zachowanie prawidłowych stosunków kwasów tłuszczowych oraz zachowanie prawidłowego udziału białka zwierzęcego w ogólnej ilości białka w posiłkach, udział wszystkich wymaganych produktów w planowanych i realizowanych jadłospisach dla poszczególnych diet, uwzględnienie sezonowości produktów i potraw, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez wyznaczonego przedstawiciela, stanu sanitarno - higienicznego kuchni i zaplecza kuchennego, kontrolę jakości i ilości wydawanych surowców z magazynu, uczestnictwo przy produkcji posiłków i przygotowaniu ich do wydania.Wykonawca zobowiązany jest do informowania Dietetyka szpitala o wszelkich zmianach w jadłospisie w formie pisemnej . Zmiany wymagają akceptacji Dietetyka szpitala. Wykonawca musi prowadzić ewidencję wydawanych posiłków z podziałem na oddziały, potwierdzoną każdorazowo imiennie przez pracownika wykonawcy. Posiłki dla pacjentów winny być dostarczane i rozwiezione do kuchenek oddziałów szpitalnych o ściśle ustalonych porach dnia tj: Dowóz i dystrybucja posiłków do Oddziałów szpitalnych - Łódź, ul. Aleksandrowska 159: śniadanie najwcześniej rozpoczęcie7.00 - najpóźniej zakończenie 8.00 , obiad najwcześniej rozpoczęcie 12.30 - najpóźniej zakończenie 13.30, kolacja najwcześniej rozpoczęcie 15.30 - najpóźniej zakończenie 16.30 Dowóz i dystrybucja posiłków do kuchenek oddziałów liczone będzie przez Zamawiającego od godzin wskazanych powyżej . Dowiezienie i dystrybucja posiłków ponad czas określony powyżej będzie traktowane jako naruszenia zapisów §2 ust 2 pkt 2 lit b umowy. Posiłki dla pacjentów winny być dostarczane i rozdystrybuowane do kuchenek oddziałów dziennych o ściśle ustalonych porach dnia tj: Oddziały dzienne:- śniadanie bez zupy mlecznej a. Oddział Dzienny Psychiatryczny Aleksandrowska,Łódź, ul. Aleksandrowska 159 -śniadanie +obiad: 12: 30 - 13:30 Dostarczanie posiłków w systemie opakowań jednorazowych -catering. b. Oddział Dzienny Psychiatryczny Sieradzka ,Łódź, ul. Sieradzka11 -śniadanie +obiad: 12: 30 - 13:30- Dostarczanie posiłków w systemie opakowań jednorazowych- catering. c. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci, Łódź, ul. Aleksandrowska 159-śniadanie + obiad : 12: 30 - 13:30. Dostarczanie posiłków w systemie genowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji dostarczania posiłków jak również w zakresie systemu dostarczanych posiłków - dotyczy dostarczania posiłków dla Oddziałów Dziennych Psychiatrycznych Zamawiający dopuszcza przesunięcia czasowe do + - 15 minut w stosunku co do wskazanych godzin Wszelkie uchybienia ponad czas określony powyżej będzie traktowane przez Zamawiającego jako naruszenia zapisów §2 ust 2 pkt 2 lit b i d umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1.Przygotowania posiłków z artykułów zakupionych przez wykonawcę z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, 2. Bezwzględnego przestrzegania realizacji zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie wytycznych dotyczących norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności. 3. Dostarczania i dystrybucji posiłków do kuchenek całodobowych i dziennych oddziałów szpitalnych .45. Świadczenia usług na wysokim poziomie. 5. Utrzymania płynności wydawania posiłków na wypadek nieprzewidzianych sytuacji- awarii. 6. Dostarczenia szczelnie zamykanych pojemników zbiorczych przeznaczonych na odbiór zużytych opakowań po posiłkach cateringowych oraz do odbierania odpadów pokonsumpcyjnych -w tym pojemników jednorazowych- catering z oddziałów szpitalnych i oddziałów dziennych . 7.Termin płatności za przedmiotowe usługi nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia skutecznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 8. Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym żywienia i rozszerzeniem o ryzyko zatruć pokarmowych na czas obowiązywania umowy. 9. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów żywienia w zakładach opieki zdrowotnej -Wykonawca zobowiązany jest się do nich dostosować w zakresie przygotowania, gotowania, i dostarczania posiłków- bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 10. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za realizację ww. zamówienia wobec Zamawiającego oraz organów kontroli właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej, PIP, itp. 11. Wykonywania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu najwyższej jakości oraz z należytą starannością, zatrudniając do tego wykwalifikowany personel. 12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wymiany hermetycznie zamykanych pojemników do gromadzenia resztek i odpadów pokonsumpcyjnych w każdym oddziale. 13. Odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez jego pracowników, powstałe w trakcie i w zakresie realizacji umowy. 14. Podjęcia natychmiastowego działania i likwidacji nieprawidłowości w zakresie usług objętych przedmiotem umowy zgłoszonych przez Zamawiającego. 15. Wykonawca stosuje zamknięty system transportu i dystrybucji posiłków zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniem. 16. Kierowcy dostarczający posiłki zobowiązani są do noszenia odzieży ochronnej. Wykonawca zobowiązany jest zakresie przygotowania i gotowania posiłków do: a. produkcji posiłków przy użyciu surowców wysokiej jakości, bez dodatku preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość itp. dostarczania owoców i warzyw w formie oczyszczonej. b. sporządzania dekadowych jadłospisów zgodnie z normami a także diet stosowanych w Spec. Psych. ZOZ ściśle wg zaleceń lekarza i dietetyka i stosowania się do sugestii i uwag Zamawiającego w zakresie planowania posiłków i doboru produktów, c. gwarancji, że posiłki będą urozmaicone z uwzględnieniem sezonowości d. używania surowców wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych zwiększających objętość innych, e. wykluczenia środków spożywczych z konserw, zawierających mięso lub jego przetwory, wykluczenia suszu warzyw z wyłączeniem pietruszki zielonej i koperku w okresie zimowym, puree ziemniaczanego na bazie suszu, f. wykonywania na własny koszt badań na czystość mikrobiologiczną powierzchni, sprzętów oraz rąk personelu oraz każdorazowo w razie zatruć i zakażeń pokarmowych przez właściwą stację sanitarno epidemiologiczną i każdorazowe dostarczenie Zamawiającemu wyników tych badań. g. przekazywania zamawiającemu wszystkich wyników nadzoru sanitarnego, PIP i innych służb, bezzwłocznie po ich otrzymaniu, h. zbierania i zagospodarowania dwa razy dziennie po śniadaniu i po obiedzie odpadów pokonsumpcyjnych i odpadów komunalnych powstałych z tytułu realizacji umowy, we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno- epidemiologicznymi i innymi przepisami prawnymi i. przechowywanie próbek żywnościowych wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności j. Każdy posiłek podstawowy - śniadanie, obiad, kolacja - musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw i owoców zgodnie z obowiązującymi normami żywienia k. Przygotowywane posiłki przez Wykonawcę muszą być świeże, z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki technologicznej. W zakresie dystrybucji do: a. dostarczania do kuchenek oddziałowych posiłków i napojów w przeznaczonych do tego celu pojemnikach zabezpieczających posiłki przed wylaniem lub schłodzeniem, oraz spełniających wymogi sanitarno- epidemiologiczne. b. temperatura dostarczanych posiłków: zupy co najmniej 75° C i drugie dania oraz napoje gorące - co najmniej 65 ° C, dania i napoje na zimno - do 8 °C. c. prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków z podziałem na oddziały, potwierdzanej każdorazowo imiennie przez pracownika wykonawcy, d. dostarczania posiłków do oddziałów i innych oddziałów sporadycznie zmuszonych zaistniałą sytuacją np. remont w pojemnikach jednorazowych, e. transport posiłków powinien odbywać się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach GN oraz pojemnikach termoizolacyjnych gwarantujących zachowanie wymaganych przez Zamawiającego temperatur, środkiem transportu przystosowanym specjalnie do przewozu żywności i posiadającym stosowne zezwolenia Inspekcji . Wszystkie pojemniki GN muszą być opisane według wzoru: nazwa Oddziału, rodzaj diety, ilość porcji i masa porcji. Dania porcjowane muszą być układane na tackach, ofoliowane i opisane jak pojemniki GN. f. utrzymania pojemników-termosów,genów we właściwym stanie sanitarno-epidemiologicznym Pojemniki nie podlegają wstępnemu myciu w kuchenkach oddziałowych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dobrego stanu technicznego pojemników transportowych typu GN, termoporty, a w razie ich eksploatacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany. g. dokonania na własny koszt i ryzyko wymiany posiłku, w przypadku stwierdzenia jego złej jakości w ciągu dwóch godzin od powiadomienia Wykonawcy przez pracownika Zamawiającego. W przypadku nie dokonania wymiany posiłku Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, która zostanie opisana w umowie. h. zapewnienia i wyposażenia na swój koszt i ryzyko tzw. ,depozytu żywnościowego i monitorowania jego jakości. Depozyt żywnościowy obejmuje w szczególności wędliny, serki topionych, marmolady, itp. przeznaczonych na sytuację nieplanowanego przyjęcia pacjentów lub ewentualnych braków ilościowych lub braków jakościowych- depozyt jest uzupełniany w zależności od potrzeb , jednakże minimalny skład depozytu to 10 serków topionych, kostka 250 g masła, marmolada w il. 500 gr, 3 porcje codziennego zestawu śniadania i kolacji. W przypadku niedostarczenia posiłku lub znacznego opóźnienia w dostawiepowyżej dwóch godzin Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówienia u innego dostawcy na koszt i ryzyko wykonawcy..
 3. Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w systemie cateringowym dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wileńska 37 ZP/56/2014
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w systemie cateringowym dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wileńska 37 ZP/56/2014
 4. Dostawa i dystrybucja posiłków dla Centrum Medycznego BORUTA Sp. z o.o. w Zgierzu - II postępowanie
  Zamawiający: Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o., Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i dystrybucja posiłków. Całodzienne posiłki dla pacjentów Szpitala CMB, składające się ze śniadania, obiadu i kolacji przygotowane według wymaganych standardów jakościowych i żywieniowych (w tym posiłki dietetyczne) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego i dystrybuowane w oddziale szpitalnym. 2. Szpital posiada dwa oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Geriatrii o łącznej bazie 40 łóżek rzeczywistych. Zamawiający wymaga zabezpieczenia maksymalnej ilości posiłków miesięcznie do 1200 szt. 3. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w Szpitalu CMB zgodnie
  z aktualnymi zaleceniami lekarzy. Posiłki dla pacjentów winny być dostarczane w ściśle ustalonych porach dnia: a. śniadanie - godzina 7.30. b. obiad - godzina 12.30. c. kolacja - godzina 17.30.
  4. Dostarczane posiłki obejmować mają następujące przykładowe diety: a. dieta podstawowa - obejmuje pokarmy spożywane przez ludzi zdrowych. Stosuje się wszystkie procesy technologiczne potraw; b. dieta łatwo strawna; c. dieta papkowa; d. dieta niskobiałkowa; e. dieta bogatobiałkowa;
  f. cukrzycowa - 5 posiłków zmodyfikowanych zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przy tym schorzeniu; g. żołądkowa; h. bezmleczna; i. kleik; j. niskokaloryczna; k. wysokokaloryczna; l. potrawy o charakterze tradycyjnym w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 6. Przyjęcie posiłków przez Zamawiającego: 6.1. Posiłki winny być dostarczane w termosach i pojemnikach GN
  w odpowiedniej konfiguracji. 6.2. Pojemniki transportowe powinny gwarantować szczelne zamknięcie posiłku i utrzymanie właściwej temperatury: 1) dla potraw serwowanych na zimno; niewymagających przechowywania w warunkach chłodniczych - od 20 C do 40C, 2) dla potraw serwowanych na gorąco: zupa. napoje gorące - temp. nie niższą niż 850C, 3) II danie temp. nie niższa niż 700C, 4) surówki. sałatki od 4 do l00C 6.3. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pojemników transportowych niezwłocznie po zakończeniu dystrybucji na oddziałach. 6.4. Do oferty należy załączyć instrukcję mycia i dezynfekcji pojemników transportowych z uwzględnieniem odpowiedniego środka dezynfekującego o szerokim spektrum działania (B,V,F, Tbc), zakwalifikowanego do kontaktu
  z powierzchniami mającymi kontakt z żywnością. Zamawiający ma prawo do kontroli zapisów
  z mycia i dezynfekcji w/w pojemników. 6.5. Pojemniki GN należy też oznakować godziną umieszczenia potrawy w pojemniku po zakończeniu procesu technologicznego. 6.6. Dostawa posiłków będzie kontrolowana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 6.7. Kontrola będzie obejmowała m in.: 1) ocenę higieny środka transportu, opakowań, termosów, pojemników, GN. 2) ocenę higieny kierowcy, 3) ocenę organoleptyczną posiłków, 4) sprawdzenie zgodności dostawy
  z jadłospisem, 5) sprawdzenie temperatury posiłków w momencie dostarczenia do punktu odbioru. 6.8. Przedstawiciel Wykonawcy (kierowca dostarczający posiłki lub inna upoważniona osoba) jest zobowiązany do uczestnictwa w kontroli dostawy. 6.9. Łącznie z dostawą śniadania należy dostarczyć dzienny jadłospis w ilości 2 szt. 7 . Wymagania zamawiającego odnośnie planowania jadłospisów: 7.1. Wykonawca ma obowiązek sporządzić 7-dniowy jadłospis, który zostanie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji na 4 dni przed rozpoczęciem jego realizacji. 7.2. Pracownik Zamawiającego ma prawo do wniesienia poprawek jadłospisie zaproponowanym jadłospisie
  w przypadku, gdy nie będzie on spełnia prawidłowego żywienia. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek przedłożenia nowej wersji jadłospisu, uwzględniającego zgłoszone poprawki. 7.3. Jadłospis musi zawierać wagę poszczególnych dań. 7.4. Posiłki należy przygotować z uwzględnieniem nowoczesnych zasad dietetyki. 7.5. Posiłki zaplanowane w jadłospisie muszą dostarczać odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych. Zgodnie z normami żywienia dla chorych dorosłych
  w szpitalach muszą zawierać ilości produktów zalecanych w całodziennych normach żywienia. 7.6.
  W racjach pokarmowych. zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia średnia dzienna wartość energetyczna jadłospisu dekadowego dla diet w ogólnej nie powinna być mniejsza niż 2600 kcal. 7.7. Dostarczane posiłki muszą być świeże tj. z bieżącej produkcji dziennej. 7.8. Posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych naturalnych produktów wysokiej jakości, niedopuszczalne jest przygotowywanie posiłków z koncentratów obiadowych w proszku oraz konserw. 7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny ilościowej i jakościowej jadłospisu. 7.10. W każdym posiłku w ciągu dnia powinien być uwzględniony produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego np. ser, mięso i jego przetwory ryby, jaja, mleko i jego przetwory. 8. Wymagania Zamawiającego odnośnie personelu Wykonawcy, zatrudnionego przy realizacji i usługi: 8.1. Wykonawca Zobowiązany jest do załączenia do oferty informacji o osobie wyznaczonej i o bieżących kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji i przedmiotu zamówienia i aktualizowania tej informacji w przypadku zmian personalnych podczas okresu realizacji umowy. Należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz numer służbowego telefonu komórkowego. 8.2. Osoby, którymi dysponuje Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia muszą posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenia, które są wymagane przepisami prawa w odniesieniu do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem
  i dystrybucją posiłków. 8.3. Personel Wykonawcy pracujący przy produkcji i transporcie żywności musi być szkolony według opracowanego przez wykonawcę harmonogramu. 8.4. Personel Wykonawcy ma w obowiązku utrzymanie w czystości kuchenki oddziału i miejsca spożywania posiłków przez pacjentów. 9. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy: 9.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz jej wykonanie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wszelkimi przepisami prawa żywnościowego. 9.2. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty decyzji właściwego powiatowego inspektora sanitarnego
  o zatwierdzeniu zakładu do produkcji żywności. Zatwierdzenie ma zawierać zezwolenie na realizację usługi w systemie cateringowym. 9.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną
  i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie mogące negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie pacjentów. 9.4. Wykonawca ma obowiązek przechowywać przez okres wymagany przez SSE próbki wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku. 9.5. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania jakości usługi. 9.6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostaw posiłków przez okres umowy bez względu na występujące awarie. 9.7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pacjentom odpowiedniej ilości płynów między posiłkami, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 9.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastawy stołowej i sztućców dla wszystkich pacjentów szpitala 9.9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do kuchenki oddziałowej zmywarki z wyparzaczem do naczyń. 9.10. W przypadku stosowania naczyń jednorazowych Wykonawca ponosi koszty utylizacji naczyń. 9.11. Wykonawca jest zobowiązany do codziennego odbioru resztek nie zjedzonych posiłków.
 5. świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w systemie cateringowym dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wileńska 37 ZP/59/2013
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania i dostarczania na poszczególne oddziały poporcjowanych posiłków dla pacjentów Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wileńskiej 37 w opakowaniach jednorazowych
 6. Usługa żywienia : przygotowywanie i dowóz posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rawa Mazowiecka
  Usługa żywienia : przygotowywanie i dowóz posiłków dla pacjentów
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
 7. Świadczenie kompleksowej usługi gastronomicznej w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Spec. Psych ZOZ przebywających w oddziałach szpitalnych i oddziałach dziennego pobytu
  Zamawiający: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Łódź
  Świadczenie kompleksowych usług gastronomicznych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Spec. Psych. ZOZ przebywających w oddziałach szpitalnych i oddziałach dziennego pobytu.Wymaga się świadczenia usługi gastronomicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Szpital posiada 12 całodobowych oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w wolno stojących pawilonach w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159 z średnio miesięczną ilością pacjentów - 15 000 osobodni oraz 3 oddziały dziennego pobytu zlokalizowane pod adresami:
  -Oddział Dzienny Psychiatryczny Aleksandrowska ,Łódź, ul. Aleksandrowska 159
  -Oddział Dzienny Psychiatryczny Sieradzka Łódź, ul. Sieradzka 11,
  -Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci Łódź, ul. Aleksandrowska 159
  Dla Oddziałów Dziennych- II śniadanie bez zupy mlecznej i obiad - łącznie średnia miesięczna ilość posiłków wynosi maksymalnie: 2300 osobodni -5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Średnia miesięczna ilość przygotowywanych posiłków -dieta pełna- 3 posiłki- wynosi ok.: 14000 osobodni -7 dni w tygodniu. Dieta 5 posiłkowa dieta pełna + II śniadanie + podwieczorek- Oddział psychiatryczny dla dzieci oraz diety specjalne w innych oddziałach szpitalnych zlecanych przez lekarza -dieta wysokobiałkowa, cukrzycowa i inne - średnia miesięczna ilość przygotowywanych posiłków wynosi: ok. 1200 osobodni -7 dni w tygodniu. Dostarczanie posiłków winno odbywać się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach w sposób właściwy zabezpieczający posiłki, oraz spełniających wymogi sanitarno- epidemiologiczne system termosowy/genowy.Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia Zamawiającemu na wszystkie oddziały odpowiedniej ilości pojemników/termosów. W ramach w/w oddziałów w Spec. Psych. ZOZ oświadcza, iż posiada żywienie w systemie opakowań jednorazowych (catering) i Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do niżej wskazanych oddziałów posiłki w opakowaniach jednorazowych:
  a. Oddział Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Snu- dieta pełna -dieta podstawowa 3 posiłki- łącznie średnia miesięczna ilość posiłków wynosi maksymalnie 560 osobodni
  b. Oddział Dzienny Psychiatryczny Aleksandrowska- II śniadanie bez zupy mlecznej i obiad - łącznie średnia miesięczna ilość posiłków wynosi maksymalnie 990 osobodni
  c. Oddział Dzienny Psychiatryczny Sieradzka- II śniadanie bez zupy mlecznej i obiad - łącznie średnia miesięczna ilość posiłków wynosi maksymalnie 990 osobodni
 8. Dostawa dań gotowych przez 63 dni dla ok. 30 uczestników szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź
  Dostawa dań gotowych przez 63 dni dla ok. 30 uczestników szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
 9. Usługa wykonywania posiłków dla pacjentów przebywających w obiektach szpitalnych mieszczących się w Łodzi i Tuszynie oraz dostarczanie ich do oddziałów szpitalnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
  Usługa wykonywania posiłków dla pacjentów przebywających w obiektach szpitalnych mieszczących się w Łodzi i Tuszynie oraz dostarczanie ich do oddziałów szpitalnych.
 10. Usługa wykonywania posiłków dla pacjentów przebywających w obiektach szpitalnych mieszczących się w Łodzi i Tuszynie oraz dostarczanie ich do oddziałów szpitalnych
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
  Usługa wykonywania posiłków dla pacjentów przebywających w obiektach szpitalnych mieszczących się w Łodzi i Tuszynie oraz dostarczanie ich do oddziałów szpitalnych, zamówienie powyżej 200 tys. EUR
 11. Przygotowanie i dostawa posiłków - dla osób z terenu Miasta i Gminy Stryków
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie posiłków pełnowartościowych pod względem odżywczym, różnorodnych, sporządzonych zgodnie z zasadami żywienia oraz dostarczanie w dni powszednie uczniom i podopiecznym z terenu Gminy Stryków, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

  Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz bierze odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

  Przez posiłek Zamawiający rozumie:
  Posiłek dwudaniowy (zupa + II danie) o wartości odżywczej i kalorycznej zgodnie z wymogami obowiązującymi w żywieniu zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem żywienia dzieci i młodzieży. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia posiłków do szkół i punktu wydawania posiłków zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i umową.

  Przez posiłek objętym zamówieniem należy rozumieć dwa dania:
  1. Zupa na wywarze mięsnym lub warzywnym - porcja nie może być mniejsza niż 350 ml.
  2. 4 razy w tygodniu drugie danie minimum 450 g składające się z:
  - mięsa w ilości nie mniejszej niż 100 g,
  - ziemniaków, kaszy, makaronu, bądź ryżu w ilości nie mniejszej niż 200 g,
  - surówki w ilości nie mniejszej niż 120g ewentualnie warzyw gotowanych nie mniej niż 150g,
  oraz napoju w ilości min. 200 ml (np. kompot lub sok) - z wyłączeniem napojów gazowanych bądź deseru (np. jogurt, owoce, galaretka, budyń, kisiel) - z wyłączeniem słodkich bułek i wyrobów cukierniczych.
  3. raz w tygodniu posiłek bezmięsny (naleśniki min. 250g, pierogi min. 300g, makaron z serem min. 350g) + napój min. 200 ml lub deser min. 120 g.
  Wartość kaloryczna obiadu dwudaniowego 900 kcal +/- 10%

  Oferowany asortyment musi być urozmaicony w sposób zapewniający różnorodność i niepowtarzalność potraw w okresie 10-cio dniowym.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : 55.32.10.00-6 usługi przygotowywania posiłków, 55.52.00.00-1 - usługi dostarczania posiłków, 55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków do szkół

  Miejsce dostarczania posiłków:
  1. Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Stryków w miejscowości: Koźle, Dobra i Niesułków.
  2. Punkt wydawania posiłków MGOPS w Strykowie, obecnie przy ul. Jana Pawła II.

  Szacunkowa ilość osób korzystająca z posiłków w skali 1 miesiąca wynosi 60 osób. Ilość posiłków i ilość dni w których wydawane będą posiłki może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

  Zmiana ilości dzieci lub podopiecznych nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne.

  Zamawiający będzie informował Wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem o zmianie ilości posiłków do przygotowania.

  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić cotygodniowy jadłospis Zamawiającemu w pierwszy roboczy dzień tygodnia.
  Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.

  Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcy/om.
 12. Posiłek dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Niedziela w Skierniewicach w 2013r.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Skierniewice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2013 roku do Domu Dziennego Pobytu Niedziela w Skierniewicach ul. Lelewela 12 - posiłków dla podopiecznych tego Domu , zwanego dalej DDP. Dostawa posiłków obejmuje wykonywanie i dowożenie posiłków w stanie gotowym do spożycia do Domu Dziennego Pobytu Niedziela w formie śniadań i obiadów dwudaniowych, zgodnie z jadłospisem uzgodnionym raz w tygodniu z Kierownikiem DDP. Śniadania dostarczane będą sześć razy w tygodniu od poniedziałku do soboty do godziny 07.45 i w ich skład wchodzić będzie zupa mleczna, chleb, wędlina lub ser lub jaja i masło, herbata, cukier. Wymagane parametry jednej porcji śniadaniowej: zupa mleczna - 500ml os. chleb 150g os. masło 15g os. wędlina plastry lub na ciepło w całości 100g os. lub ser ( wszystkie rodzaje) 100g os. lub jaja gotowane -2 szt. os herbata 200ml os. cukier - 15g os. Obiady dostarczane będą sześć razy w tygodniu od poniedziałku do soboty do godziny 12.30i w ich skład wchodzić będzie zupa oraz drugie danie, przy czym drugie danie powinno być dostarczane cztery razy w tygodniu jako mięsne, jeden raz jako półmięsne i raz w tygodniu jako bezmięsne. Do wszystkich obiadów Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dodatki w postaci surówki lub warzyw gotowanych oraz kompot lub sok. Wymagane parametry jednej porcji obiadowej: Zupa 500ml os. Drugie danie, w tym: ziemniaki ( kasza, ryż, makaron) 300g os. mięsa ( kotlet schabowy, drobiowy, mielony, gulasz) 130 g os. lub porcje z kurczaka ( udko, 3 skrzydełka) 150g os. lub ryba 130g os. lub naleśniki z dodatkami 300g/os. lub pierogi/ kluski (typu śląskie lub z mięsem) 300g os. surówka lub jarzyny gotowane 100g os. kompot, sok 200ml os. Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić: zupy 75°C mięsa 70°C ziemniaki 70°C napoje gorące 80°C Usługa powyższa obejmuje: 1,Przygotowanie posiłków w ilości do max. 50 dziennie ( w tym 25 śniadań i 25 obiadów). 2.Posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. 3.Dostarczanie przygotowanych posiłków w stanie gotowym do spożycia do Domu Dziennego Pobytu Niedziela w Skierniewicach własnym środkiem transportu Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. 4.Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia posiłków w termosach z wkładami ze stali nierdzewnej. 5.Ilość przygotowywanych i wydawanych posiłków może ulec zmianie stosownie do zaistniałych okoliczności ( w zależności od liczby osób objętych tą formą pomocy). Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów kuchennych najpóźniej następnego dnia.
 13. Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w systemie cateringowym wraz z prowadzeniem bufetu przy ul Wileńskiej 37 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/66/2012
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w systemie cateringowym wraz z prowadzeniem bufetu przy ul. Wileńskiej 37 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
 14. Posiłek dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Niedziela w Skierniewicach w 2012 roku.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Skierniewice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2012 roku do Domu Dziennego Pobytu Niedziela w Skierniewicach ul. Lelewela 12 - posiłków dla podopiecznych tego Domu.
  Dostawa posiłków obejmuje wykonywanie i dowożenie posiłków w stanie gotowym do spożycia do Domu Dziennego Pobytu Niedziela w formie śniadań i obiadów dwudaniowych, zgodnie z jadłospisem uzgodnionym raz w tygodniu z Kierownikiem DDP.
  Śniadania dostarczane będą do godziny 07.45 i w ich skład wchodzić będzie zupa mleczna, chleb, wędlina lub ser lub jaja i masło, herbata, cukier.
  Wymagane parametry jednej porcji śniadaniowej:
  - zupa mleczna - 500ml os.
  - chleb - 150g os.
  - masło - 15g/os.
  - wędlina plastry lub na ciepło w całości - 100g/os.
  lub ser ( wszystkie rodzaje) - 100g/os.
  lub jaja gotowane - 2 szt./ os
  - herbata - 200ml/os.
  - cukier - 15g/os.
  Obiady dostarczane będą do godziny 12.30 i w ich skład wchodzić będzie zupa oraz drugie danie, przy czym drugie danie powinno być dostarczane trzy razy w tygodniu jako mięsne, dwa razy jako półmięsne i razw tygodniu jako bezmięsne. Do wszystkich obiadów Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dodatki
  w postaci surówki lub warzyw gotowanych oraz kompot lub sok.
  Wymagane parametry jednej porcji obiadowej:
  Zupa - 500ml/os.
  Drugie danie, w tym:
  - ziemniaki ( kasza, ryż, makaron) - 300g/os.
  - mięsa ( kotlet schabowy, drobiowy, mielony, gulasz) - 130 g/os.
  lub porcje z kurczaka ( udko, 3 skrzydełka) - 150g/os.
  lub ryba - 120g/os.
  lub naleśniki z dodatkami - 250g/os.
  lub pierogi/ kluski (typu śląskie lub z mięsem) - 250g/os.
  - surówka lub jarzyny gotowane - 100g/os.
  - kompot, sok - 200ml/os.
  Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić:
  - zupy - 75°C
  - mięsa - 70°C
  - ziemniaki - 70°C
  - napoje gorące - 80°C
  Usługa powyższa obejmuje:
  1.Przygotowanie posiłków w ilości do max. 50 dziennie ( w tym 25 śniadań i 25 obiadów).
  2.Posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
  3.Dostarczanie przygotowanych posiłków w stanie gotowym do spożycia do Domu Dziennego Pobytu Niedzielaw Skierniewicach własnym środkiem transportu Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
  4.Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia posiłków w termosach z wkładami ze stali nierdzewnej.
  5.Ilość przygotowywanych i wydawanych posiłków może ulec zmianie stosownie do zaistniałych okoliczności ( w zależności od liczby osób objętych tą formą pomocy).
  6.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów kuchennych najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00.
 15. Świadczenie usług żywieniowych w zakresie przygotowywania i dowozu całodziennych posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rawa Mazowiecka
  Świadczenie usług żywieniowych w zakresie przygotowywania i dowozu całodziennych posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ok. 2800 sztuk miesięcznie. Okres realizacji zamówienia 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 16. Usługa prania bielizny szpitalnej z dzierżawą pościeli
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
  Usługa prania bielizny szpitalnej z dzierżawą pościeli; zamówienie do 193 tys. EUR
 17. Posiłek dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Niedziela w Skierniewicach w 2011 roku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Skierniewice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2011 roku do Domu Dziennego Pobytu Niedziela w Skierniewicach ul. Lelewela 12 - posiłków dla podopiecznych tego Domu.
  Dostawa posiłków obejmuje wykonywanie i dowożenie posiłków w stanie gotowym do spożycia do Domu Dziennego Pobytu Niedziela w formie śniadań i obiadów dwudaniowych, zgodnie z jadłospisem uzgodnionym raz w tygodniu z Kierownikiem Domu.
  Śniadania dostarczane będą do godziny 08.00 i w ich skład wchodzić będzie zupa mleczna, chleb, wędlina lub ser lub jaja i masło, herbata, cukier.
  Obiady dostarczane będą do godziny 12.30 i w ich skład wchodzić będzie zupa oraz drugie danie, przy czym drugie danie powinno być dostarczane trzy razy w tygodniu jako mięsne, dwa razy jako półmięsne i raz w tygodniu jako bezmięsne. Do wszystkich obiadów Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dodatki w postaci surówki lub warzyw gotowanych oraz kompot lub sok.

  Usługa powyższa obejmuje:
  1.Przygotowanie posiłków w ilości do max. 50 dziennie ( w tym 25 śniadań i 25 obiadów).
  2.Posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
  3.Dostarczanie przygotowanych posiłków w stanie gotowym do spożycia do Domu Dziennego Pobytu Niedziela w Skierniewicach własnym środkiem transportu Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
  4.Ilość przygotowywanych i wydawanych posiłków może ulec zmianie stosownie do zaistniałych okoliczności ( w zależności od liczby osób objętych tą formą pomocy).
 18. Dostawa i dystrybucja posiłków dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i dystrybucja posiłków. Całodzienne posiłki dla pacjentów Szpitala PZOZ, składające się ze śniadania, obiadu i kolacji przygotowane według wymaganych standardów jakościowych i żywieniowych (w tym posiłki dietetyczne) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego i dystrybuowane w oddziale szpitalnym.
  2. Szpital posiada dwa oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Geriatrii o łącznej bazie 40 łóżek rzeczywistych. Zamawiający wymaga zabezpieczenia maksymalnej ilości posiłków miesięcznie do 1.000 szt.
  3. Średnia miesięczna ilość osobodni w żywieniu wynosi około 1200 sztuk i została przyjęta na podstawie ilości osobodni w latach 2007-2009 oraz I półrocza 2010r., które kształtowały się następująco: rok 2007 - 11.219 rok 2008 - 11.256 rok 2009 - 11.236 I półrocze 2010r. - ok. 4800.
  4. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w Szpitalu PZOZ zgodnie z aktualnymi zaleceniami lekarzy. Posiłki dla pacjentów winny być dostarczane
  w ściśle ustalonych porach dnia:
  a) śniadanie - godzina 7.30.
  b) obiad - godzina 12.30.
  c) kolacja - godzina 17.30.
  5. Dostarczane posiłki obejmować mają następujące przykładowe diety:
  a) dieta podstawowa - obejmuje pokarmy spożywane przez ludzi zdrowych. Stosuje się wszystkie procesy technologiczne potraw;
  b) dieta łatwo strawna;
  c) dieta papkowa;
  d) dieta niskobiałkowa;
  e) dieta bogatobiałkowa;
  f) cukrzycowa - 5 posiłków zmodyfikowanych zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przy tym
  schorzeniu;
  g) żołądkowa;
  h) bezmleczna;
  i) kleik;
  j) niskokaloryczna;
  k) wysokokaloryczna;
  l) potrawy o charakterze tradycyjnym w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
  6 Przyjęcie posiłków przez Zamawiającego:
  6.1. Posiłki winny być dostarczane w termosach i pojemnikach GN w odpowiedniej konfiguracji. 6.2. Pojemniki transportowe powinny gwarantować szczelne zamknięcie posiłku i utrzymanie właściwej temperatury:
  1) dla potraw serwowanych na zimno; niewymagających przechowywania w warunkach chłodniczych - od 20 C do 40C,
  2) dla potraw serwowanych na gorąco: zupa. napoje gorące - temp. nie niższą niż 850C,
  3) II danie temp. nie niższa niż 700C,
  4) surówki. sałatki od 4 do l00C
  6.3. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pojemników transportowych niezwłocznie po zakończeniu dystrybucji na oddziałach.
  6.4. Do oferty należy załączyć instrukcję mycia i dezynfekcji pojemników transportowych
  z uwzględnieniem odpowiedniego środka dezynfekującego o szerokim spektrum działania (B,V,F, Tbc), zakwalifikowanego do kontaktu z powierzchniami mającymi kontakt z żywnością. Zamawiający ma prawo do kontroli zapisów z mycia i dezynfekcji w/w pojemników.
  6.5. Pojemniki GN należy też oznakować godziną umieszczenia potrawy w pojemniku po zakończeniu procesu technologicznego.
  6.6. Każda dostawa posiłków będzie kontrolowana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
  6.7. Kontrola będzie obejmowała m in.:
  1) ocenę higieny środka transportu, opakowań, termosów, pojemników, GN.
  2) ocenę higieny kierowcy,
  3) ocenę organoleptyczną posiłków,
  4) sprawdzenie zgodności dostawy z jadłospisem,
  5) sprawdzenie temperatury posiłków w momencie dostarczenia do punktu odbioru.
  6.8. Przedstawiciel Wykonawcy (kierowca dostarczający posiłki lub inna upoważniona osoba) jest zobowiązany do uczestnictwa w kontroli dostawy.
  6.9. Łącznie z dostawą śniadania należy dostarczyć dzienny jadłospis w ilości 2 szt.
  7. Wymagania zamawiającego odnośnie planowania jadłospisów:
  7.1. Wykonawca ma obowiązek sporządzić dekadowy (10-dniowy) jadłospis, który zostanie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji na 4 dni przed rozpoczęciem jego realizacji.
  7.2. Pracownik Zamawiającego ma prawo do wniesienia poprawek jadłospisie zaproponowanym jadłospisie w przypadku, gdy nie będzie on spełnia prawidłowego żywienia. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek przedłożenia nowej wersji jadłospisu, uwzględniającego zgłoszone poprawki.
  7.3. Jadłospis musi zawierać wagę poszczególnych dań.
  7.4. Posiłki należy przygotować z uwzględnieniem nowoczesnych zasad dietetyki.
  7.5. Posiłki zaplanowane w jadłospisie muszą dostarczać odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych. Zgodnie z normami żywienia dla chorych dorosłych w szpitalach muszą zawierać ilości produktów zalecanych w całodziennych normach żywienia.
  7.6. W racjach pokarmowych. zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia średnia dzienna wartość energetyczna jadłospisu dekadowego dla diet w ogólnej nie powinna być mniejsza niż 2600 kcal.
  7.7. Dostarczane posiłki muszą być świeże tj. z bieżącej produkcji dziennej.
  7.8. Posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych naturalnych produktów wysokiej jakości, niedopuszczalne jest przygotowywanie posiłków z koncentratów obiadowych w proszku oraz konserw.
  7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny ilościowej i jakościowej jadłospisu.
  7.10. W każdym posiłku w ciągu dnia powinien być uwzględniony produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego np. ser, mięso i jego przetwory ryby, jaja, mleko i jego przetwory.
  8.Wymagania Zamawiającego odnośnie personelu Wykonawcy, zatrudnionego przy realizacji
  i usługi:
  8.1. Wykonawca Zobowiązany jest do załączenia do oferty informacji o osobie wyznaczonej
  i o bieżących kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji i przedmiotu zamówienia
  i aktualizowania tej informacji w przypadku zmian personalnych podczas okresu realizacji umowy. Należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz numer służbowego telefonu komórkowego.
  8.2. Osoby, którymi dysponuje Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia muszą posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenia, które są wymagane przepisami prawa
  w odniesieniu do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem i dystrybucją posiłków. 8.3. Personel Wykonawcy pracujący przy produkcji i transporcie żywności musi być szkolony według opracowanego przez wykonawcę harmonogramu.
  8.4. Personel Wykonawcy ma w obowiązku utrzymanie w czystości kuchenki oddziału i miejsca spożywania posiłków przez pacjentów.
  9. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy:
  9.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz jej wykonanie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wszelkimi przepisami prawa żywnościowego.
  9.2. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty decyzji właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do produkcji żywności. Zatwierdzenie ma zawierać zezwolenie na realizację usługi w systemie cateringowym.
  9.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie mogące negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie pacjentów.
  9.4. Wykonawca ma obowiązek przechowywać przez okres wymagany przez SSE próbki wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku.
  9.5. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania jakości usługi.
  9.6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostaw posiłków przez okres umowy bez względu na występujące awarie.
  9.7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pacjentom odpowiedniej ilości płynów między posiłkami, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
  9.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastawy stołowej i sztućców dla wszystkich pacjentów szpitala
  9.9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do kuchenki oddziałowej zmywarki
  z wyparzaczem do naczyń.
  9.10. W przypadku stosowania naczyń jednorazowych Wykonawca ponosi koszty utylizacji naczyń. 9.11. Wykonawca jest zobowiązany do codziennego odbioru resztek nie zjedzonych posiłków.
 19. Dostawa dań gotowych przez 66 dni dla ok. 30 uczestników szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź
  Dostawa dań gotowych przez 66 dni dla ok. 30 uczestników szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
 20. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług żywieniowych w zakresie przygotowywania, dowozu i dystrybucji całodziennych posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w okresie 18 miesięcy.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rawa Mazowiecka
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług żywieniowych w zakresie przygotowywania, dowozu i dystrybucji całodziennych posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w okresie 18 miesięcy.
 21. Świadczenie usług gastronomicznych
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Zgierz

Inne osoby dla Malinowski Paweł Ignacy (48 osób):