Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Paweł Piotr

w KRS

Paweł Piotr Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Domańska Teresa Elżbieta, Malinowski Veramendi Marek, Malinowski Veramendi Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Rinamed Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000362589

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Dostawa materacy odleżynowych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
  Pakiet nr 1 - Materace stosowane w profilaktyce odleżyn na Bloku Operacyjnym
  Pakiet nr 2 - Materace stosowane w profilaktyce odleżyn u pacjentów hospitalizowanych
  Pakiet nr 3 - Materace stosowane w leczeniu odleżyn I/II stopnia
  Pakiet nr 4 - Materace stosowane w leczeniu odleżyn III/IV stopnia
 2. ZP/14/2016 Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Klinik Instytutu CZMP w Łodzi
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
  <br/>Pakiet nr 1
  <br/>1. Elektromiograf - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 2
  <br/>1. Przenośnik taśmowo-rolkowy do przenoszenia pacjentów - 2 szt.
  <br/>Pakiet nr 3
  <br/>1. Klin (trójkąt) przeciwobrzękowy - 10 szt.
  <br/>Pakiet nr 4
  <br/>1. Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy -2 szt.
  <br/>Pakiet nr 5 Instrumentarium
  <br/>1. Kleszczyki typu de Backey -1 szt.
  <br/>2. Kleszczyki naczyniowe typu Derra dł 16,5 cm lub 17 cm - 1 szt.
  <br/>3. Kleszczyki naczyniowe typu Derra dł 17 cm - 1 szt.
  <br/>4. Kleszczyki typu Gemini dł 13 cm lub 14 cm - 2 szt.
  <br/>5. Rozwory do żeber typu Finochietto Baby - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 6
  <br/>1. Wózek do przewożenia chorych z pneumatycznie regulowaną wysokością - 2 szt.
  <br/>Pakiet nr 7
  <br/>1. Waga elektroniczna do ważenia dzieci i niemowląt - 2 szt.
  <br/>Pakiet nr 8
  <br/>1. Wanna dezynfekcyjna z wkładem perforowanym - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 9
  <br/>1. Krążek pod głowę - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 10
  <br/>1.Pozycjoner pod pięty - 1 para
  <br/>Pakiet nr 11
  <br/>1. Półwałek na płaskiej podstawie - 2 szt.
  <br/>Pakiet nr 12
  <br/>1. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej - 2 szt.
  <br/>Pakiet nr 13
  <br/>1. Podest operacyjny jednostopniowy niższy - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 14
  <br/>1. Podest operacyjny jednostopniowy wyższy - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 15
  <br/>1.Stojak na kroplówki - 2 szt.
  <br/>Pakiet nr 16
  <br/>1. Wózek do worków foliowych - 4 szt.
  <br/>Pakiet nr 17
  <br/>1. Lampa naczołowa - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 18
  <br/>1. Pompa do podaży żywności enteralnie - 3 szt.
  <br/>Pakiet nr 19
  <br/>1. Cystoskop operacyjny 19 lub 21 Chr - 1 kpl
  <br/>Pakiet nr 20 1. Płyta grzejna laboratoryjna - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 21
  <br/>1. Infantometr-wzrostomierz dla niemowląt i małych dzieci - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 22
  <br/>1. Lampa 4 ogniskowa bezcieniowa - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 23
  <br/>1. Wózek do przewożenia chorych - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 24
  <br/>1. Wózek inwalidzki - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 25
  <br/>1. Wózek zabiegowy - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 26
  <br/>1. Aparat do mierzenia ciśnienia mechaniczny - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 27
  <br/>1. Statyw do kroplówek na kółkach - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 28
  <br/>1. Taca na leki bez przegródek - 2 szt.
  <br/>Pakiet nr 29 1. Zawór czerpalny próżni mocowany bezpośrednio do punktu VAC AGA - 1 szt.
  <br/>Pakiet nr 30
  <br/>1. Stetoskop - 1 szt.
 3. Dostawa drobnego sprzętu medycznego: dozowniki tlenowe, wanny do moczenia narzędzi, aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy itp. - dogrywka; USK/DZP/PN-174/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego: dozowniki tlenowe, wanny do moczenia narzędzi, aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy itp. - dogrywka; 25 zadań - pakietów
 4. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Medycyny Transpalntacyjnej.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Medycyny Transpalntacyjnej w 2 częściach :
  1) zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji;
  2) aparatura do dializy wątrobowej
 5. Dostawa sprzętu medycznego dla UCK.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego zwanego dalej sprzętem dla Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 4a, 4b, 4c, 4d oraz 4e do SIWZ, wraz z osprzętem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części: Część 1 - System haków chirurgicznych (1 zestaw)- o parametrach technicznych określonych w zał. 4a do SIWZ, Część 2 - Urządzenie do suchego rozmrażania osocza i preparatów krwiopochodnych (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w zał. 4b do SIWZ, Część 3 - Aparat do elektroforezy (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4c do SIWZ. Część 4 - Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4d do SIWZ. Część 5 - Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4e do SIWZ. 3. Wymieniony wyżej sprzęt dostarczony zostanie wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania. 4. Dostawa sprzętu o którym mowa w pkt. 1 i 2, na koszt Wykonawcy, nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7. 5. Wykonawca dostarczy sprzęt oraz przeszkoli pracowników z zakresu podstaw jego eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 6. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych. 7. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 9. Część 1, Część 2, Część 4, Część 5 - Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2014 r. 10. Część 3 - Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2013 r. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załącznikach od 4a do 4e do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części..
 6. Dostawa zestawu retraktorów do transplantacji nerek 45/ZP/2013
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
  1.Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa zestawu retraktorów do transplantacji nerek o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
  2.Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3 - wyroby medyczne
  3.Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni.
  4.Retraktory wielofunkcyjne statywowe przeznaczone do transplantacji nerek powinny :
  4.1.być z możliwością stabilnego, dwustronnego montażu do każdego stołu operacyjnego,
  4.2.być wykonane z najwyższej jakości specjalistycznej stali nierdzewnej,
  4.3.zapewniać bezpieczną ekspozycję pola operacyjnego w trakcie zabiegów chirurgicznych,
  4.4.posiadać opcję jednoczesnego zamontowania wielu haków obrotowych, w tym również plastycznych haków do tkanek miękkich, przy użyciu jednoelementowych zaczepów,
  4.5.posiadać zestaw elementów, kompatybilnych ze sobą (z możliwością rozbudowy), umożliwiający indywidualne dopasowanie do wymagań lekarza operującego, mocowanych z automatyczną blokadą w pozycji Locked.
  4.6.posiadać możliwość zamocowania ramion mocujących zaczepy zaciskowe z dala od pola operacyjnego.
  5.Zamawiający wymaga gwarancji na okres minimum 15 lat na wszelkie wady produkcyjne sprzedanego towaru od dnia jego dostarczenia.
  6.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie internetowej od dnia publikacji
  w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
  7.Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 30,00 zł.
 7. Endoprotezy i implanty ortopedyczne ZP/1/PN/13
  Zamawiający: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez i implantów ortopedycznych dla Szpitala w Śremie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 1.1, nr 1.2, nr 1.3, nr 1.4, nr 1.5 do SIWZ, tj.:
  Zał. 1.1 Artroskopia - pakiet 1
  Zał. 1.2 Chirurgia ręki_stopa - pakiet 5
  Zał. 1.3 ENDO - pakiety 13, 14, 15, 19, 20 i 23
  Zał. 1.4 Kręgosłup - pakiety od 30 do 34
  Zał. 1.5 Urazówka - pakiety od 37 do 42.
 8. PZP/Nr08/PN/11
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie, Śrem
  Dostawy endoprotez i implantów ortopedycznych

Inne osoby dla Malinowski Paweł Piotr (99 osób):