Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Rajmund

w KRS

Rajmund Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rajmund
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1943 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:20 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzozowski Ryszard, Gantner Krzysztof Andrzej, Głowacki Grzegorz Wojciech, Jaczewska Anna, Mitraszewska Elżbieta Barbara, Mońka Jolanta Barbara, Ney Bogdan Jerzy, Uchański Jacek Antoni, Ławniczak Stanisław Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademia Inżynierska W Polsce, Warszawa − KRS 0000114453
 2. Fundacja Grid-warszawa, Warszawa − KRS 0000314488
 3. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A., Gliwice − KRS 0000107305
 4. Pierwsza Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa, Warszawa − KRS 0000079632
 5. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Warszawa − KRS 0000161035
 6. Wpg Eksport Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000377889

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Holdbud, Warszawa − KRS 0000040908

Powiązane przetargi (20 szt.):
 1. Wykonanie skanowania naziemnego oraz integracja wieloźródłowych danych do opracowania fotorealistycznego modelu 3D (LoD4) i produktów pochodnych elewacji zewnętrznej budynku pałacu w Muzeum Pałacu Króla Jana III Wilanowie
  Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skanowania naziemnego, zdjęć naziemnych oraz opracowanie dokumentacji fotogrametrycznej budynku pałacu (elewacji zewnętrznej) wraz z dekoracją rzeźbiarsko-malarską znajdującą się na elewacji zewnętrznej budynku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, według warunków zawartych w treści SIWZ.
  Opracowana dokumentacja obejmuje wykonanie pełnego modelu 3D elewacji zewnętrznej budynku pałacu wraz dekoracją rzeźbiarsko-malarską Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, włącznie z dachem, oraz wykonanie produktów pochodnych zawartych w treści warunków technicznych.
 2. usługa aktualizacji bieżącej danych granicznych LPIS/GIS (ABDG2)
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę aktualizacji i weryfikacji danych wektorowych (Danych kategorii 2) oraz opracowanie Danych kategorii 3, przekazywanych przez Zamawiającego jako Partie danych w ramach odrębnych zamówień, w celu realizacji zadań związanych z aktualizacją bieżącą baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)
 3. Dostawa tematycznych baz danych
  Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa tematycznych baz danych dla następujących powiatów z obszaru województwa świętokrzyskiego: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski wraz z bazą metadanych.
  2.Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez wykonawców części zamówienia:
  Część 1 Dostawa tematycznej bazy danych inwestycji samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  Część 2 Dostawa tematycznej bazy danych inicjatyw ekologicznych,
  Część 3 Dostawa tematycznej bazy danych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji non profit oraz innych organizacji i ruchów społecznych wraz z zasięgiem ich oddziaływania.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla każdej części zawarty został w odpowiednich załącznikach do SIWZ.
  4.Wykonawca ma obowiązek utworzenia i dostarczenia baz danych w formacie ESRI Shapefile i GML wraz z plikiem XSD dla w/w obszaru województwa świętokrzyskiego. Bazy danych muszą spełniać warunki kompletności, spójności oraz poprawności topologicznej.
  5.Jako główny, źródłowy materiał referencyjny należy traktować Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla województwa świętokrzyskiego.
  6.Jako materiał uzupełniający należy traktować Państwowy Rejestr Granic (PRG), ortofotomapę i dane referencyjne o dokładności map zasadniczych.
  7.Dane w bazach danych muszą być zapisane w taki sposób, aby odzwierciedlały poprawnie relacje topologiczne pomiędzy reprezentowanymi obiektami terenowymi. Ponadto, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia kontroli topologicznej obiektów baz danych.
  8.Bazy danych mają umożliwiać dołączanie plików zewnętrznych, w szczególności zdjęć i dokumentów do poszczególnych obiektów.
  9.Wykonawca dokona weryfikacji i aktualizacji baz danych na podstawie pozyskanych dokumentów i materiałów źródłowych oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby - na podstawie wywiadu terenowego.
  10.Zamawiający informuje, iż aktualnie jest realizowane zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa, instalacja, uruchomienie oraz wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), umożliwiającego gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowanie, a także uruchomienie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną. Będące przedmiotem niniejszego zamówienia tematyczne bazy danych zostaną zainstalowane w ww. systemie SIPWŚ przez wykonawcę systemu SIPWŚ.
  112.Wykonawca udzieli rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
 4. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: BEMOWO, BIAŁOŁĘKA, BIELANY, OCHOTA, PRAGA PÓŁNOC, REMBERTÓW, ŚRÓDMIEŚCIE, TARGÓWEK, URSUS, URSYNÓW, WAWER, WESOŁA, WILANÓW, WŁOCHY, WOLA, ŻOLIBORZ m. st. Warszawy, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000. Przedmiot zamówienie obejmuje maksymalnie 12 000 zmian
 5. WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA PRZETWORZENIU MAP GLEBOWO - ROLNICZYCH Z OBSZARU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO DO POSTACI WEKTOROWEJ OBIEKTOWEJ.
  Zamawiający: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ożarów Mazowiecki
  Opracowanie prac polegająych na przetworzeniu map glebowo - rolniczych z obszaru PWZ do postaci wektorowej obiektowe. Zasięg opracowania obejmuje cały obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego tj. 53379 ha, natomiast obszar pokryty treścią analogowej mapy glebowo - rolniczej wynosi ok. 43420 ha.
 6. Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 5 000 dla 8 powiatów województwa lubuskiego.
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 5 000 dla 8 powiatów województwa lubuskiego.
  2. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w 2 etapach:
  a) Etap I obejmujący powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, miasto Zielona Góra,
  b) Etap II obejmujący powiaty: żarski, sulęciński, gorzowski, miasto Gorzów Wlkp.
  3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się:
  a) Etap I: 18.11.2013 r.,
  b) Etap II: 10.12.2013 r.
  4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany był ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności, z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami etyki zawodowej oraz normami technicznymi i Warunkami technicznymi.
  5. Szczegółowy opis sposobu świadczenia usługi, czynności jakie mają być wykonane w ramach zamówienia oraz materiały powstałe w wyniku realizacji zamówienia zawierają Warunki techniczne stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ
 7. Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej (BOUP).
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej (BOUP) dla obszaru województwa dolnośląskiego, która stanowić będzie uzupełnienie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz przekazanie opracowania do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 8. Usługa polegająca na realizacji części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - dla powiatu białobrzeskiego
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - dla powiatu białobrzeskiego
 9. Usługa polegająca na realizacji części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - dla powiatu płońskiego
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - dla powiatu płońskiego
 10. Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla powiatów województwa podlaskiego.
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Białystok
  Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla powiatów województwa podlaskiego.
  Szczegółowy opis sposobu świadczenia usługi i czynności jakie mają być wykonane w ramach zamówienia oraz materiały powstałe w wyniku realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu Zamówienia - Warunki techniczne stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 11. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: BEMOWO, BIAŁOŁĘKA, BIELANY, OCHOTA, PRAGA PÓŁNOC, REMBERTÓW, ŚRÓDMIEŚCIE, TARGÓWEK, URSUS, URSYNÓW, WAWER, WESOŁA, WILANÓW, WŁOCHY, WOLA, ŻOLIBORZ m.st. Warszawy, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000. Przedmiot zamówienie obejmuje maksymalnie 14 000 zmian. 2. W ramach ww. zamówienia należy: a) zarejestrować w systemie ISEG 2000 dokument/komplet dokumentów stanowiących podstawę zmian - zakładka Dziennik Zgłoszeń Zmian, b) zaktualizować bazę danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej prowadzonej w systemie ISEG 2000 wynikające z aktów notarialnych, zawiadomień z sądu dotyczących ksiąg wieczystych i innych dokumentów stanowiących podstawę zmian danych ewidencyjnych, c) wydrukować zawiadomienia o wprowadzonych zmianach, podpisane przez upoważnionego pracownika Urzędu należy zakopertować i zaadresować do odpowiednich podmiotów, d) dokonać archiwizacji dokumentów, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, e) sporządzić wykaz wprowadzonych zmian z podaniem w szczególności: numeru Dziennika Zgłoszeń Zmian, numeru obrębu, numeru/numerów ewidencyjnych zmian w danym Dzienniku Zgłoszeń Zmian (DEZ), imię i nazwisko osoby wprowadzającej zmianę - w postaci zapisanego na płycie CD wykazu w formacie arkusza Excel oraz pliku w formacie Adobe Reader (jako załącznik nr 1 do sprawozdania technicznego), f) wszystkie zrealizowane przez Wykonawcę czynności opisać w sprawozdaniu technicznym. Jednostkę rozliczeniową stanowi 1 zmiana. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki Techniczne, stanowiące załącznik do SIWZ
 12. Konwersja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - dla powiatu wołomińskiego
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest konwersja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów
  i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy
  w EGiB - dla powiatu wołomińskiego
 13. Usługa weryfikacji danych i koordynacji działań w ramach projektu ISOK-INiK2
  Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadań wsparcia i zadań kontroli dotyczących zamówień realizowanych przez Wykonawców LIDAR. Usługa będzie w szczególności realizowana dla zamówień uzupełniających realizowanych w ramach zamówienia na Wykonanie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) oraz opracowanie produktów pochodnych dla powierzchni około 13 000km2. Zadania wsparcia polegają w szczególności na koordynacji współpracy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami LIDAR oraz nadzorowaniu realizacji prac Wykonawców LIDAR. Zadania kontroli polegają w szczególności na przeprowadzeniu kontroli ilościowej i jakościowej Produktów LIDAR i dostarczeniu Raportu Kontroli
 14. Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z wykonaniem analizy zmian w strukturze agrarnej oraz przygotowanie bazy danych do prowadzenia monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Białystok
  Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wykonaniem analizy zmian w strukturze agrarnej oraz przygotowaniem bazy danych do prowadzenia monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w gminie:
  Drohiczyn, powiat siemiatycki, województwo podlaskie; Perlejewo, powiat siemiatycki województwo podlaskie; Siemiatycze, powiat siemiatycki województwo podlaskie.
 15. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz m.st. Warszawy prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz m.st. Warszawy prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000. Przedmiot zamówienie obejmuje maksymalnie 6 000 zmian.
  2. W ramach ww. zamówienia należy: a) zarejestrować zmiany w systemie ISEG 2000 - zakładka Dziennik Zgłoszeń Zmian; b) zaktualizować bazę ewidencji gruntów i budynków w części opisowej prowadzonej w systemie ISEG 2000 w oparciu o dane wynikające z aktów notarialnych, zawiadomień z sądu dotyczących ksiąg wieczystych i innych dokumentów stanowiących podstawę zmian danych ewidencyjnych; c) wydrukować zawiadomienia o wprowadzonych zmianach, podpisane przez upoważnionego pracownika Urzędu należy zakopertować i zaadresować do odpowiednich podmiotów; d) dokumenty wpiąć do teczki aktowej obrębu; e) sporządzić wykaz wprowadzonych zmian z podaniem w szczególności: numeru Dziennika Zgłoszeń Zmian, numeru obrębu, numeru/numerów ewidencyjnych zmian w danym Dzienniku Zgłoszeń Zmian (DEZ), imię i nazwisko osoby wprowadzającej zmianę - w postaci zapisanego na płycie CD wykazu w formacie arkusza Excel oraz pliku w formacie Adobe Reader (jako załącznik nr 1 do sprawozdania technicznego); f) wszystkie zrealizowane przez Wykonawcę czynności opisać w sprawozdaniu technicznym. Jednostkę rozliczeniową stanowi 1 zmiana.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki Techniczne, stanowiące załącznik do SIWZ wraz ze wzorem umowy.
 16. Zdefiniowanie struktury wspólnej bazy danych (Common Data Base) oraz opracowanie schematu aplikacyjnego na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) i niemieckiej bazy ATKIS - ZP/BO-4-2500-26/GI-2500-27/2011.
  Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zdefiniowanie struktury wspólnej bazy danych (Common Data Base) oraz opracowanie schematu aplikacyjnego na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) i niemieckiej bazy ATKIS. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy: Etap I: Zdefiniowanie struktury wspólnej bazy danych (Common Data Base) oraz opracowanie schematu aplikacyjnego na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) i niemieckiej bazy ATKIS dla kategorii tematycznych danych: Drogi, Koleje i Zabudowa. Etap II: Zdefiniowanie struktury wspólnej bazy danych (Common Data Base) oraz opracowanie schematu aplikacyjnego na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) i niemieckiej bazy ATKIS dla kategorii tematycznych danych: Hydrografia, Uzbrojenie terenu, Roślinność, Granice, Rzeźba terenu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w WARUNKACH TECHNICZNYCH stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ
 17. Obsługa geodezyjna Wydziału Dróg Powiatowych
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
  Obsługa geodezyjna Wydziału Dróg Powiatowych
 18. wykonanie aktualizacji mapy II linii metra w wersji numerycznej odcinek centralny od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński, uzyskanie dla ww mapy metra klauzuli Mapa do celów projektowych.
  Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o., Warszawa
  wykonanie aktualizacji mapy II linii metra w wersji numerycznej odcinek centralny od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński, uzyskanie dla ww mapy metra klauzuli Mapa do celów projektowych.
 19. Przeprowadzenie kontroli opracowania Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci dróg i kolei oraz budowli mostowych województwa podlaskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Białystok
  Przeprowadzenie kontroli opracowania Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci dróg i kolei oraz budowli mostowych województwa podlaskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
 20. Sporządzenie pełnej inwentaryzacji budowlanej obiektów architektonicznych na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w formie graficznej i opisowej
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy, Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnej inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie Łazienek Królewskich.

Inne osoby dla Malinowski (1000 osób):