Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Ryszard

w KRS

Ryszard Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Legnica (Dolnośląskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dąbrowski Józef, Dąbrowski Krzysztof Tomasz, Dąbrowski Tadeusz Franciszek, Góra Daniel, Grajek Dariusz Józef, Grochowski Bogusław, Jurgiel Mirosław Czesław, Lisowski Zenon, Multan Waldemar Jerzy, Rzucidło Zygmunt, Winiarski Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000149020
 2. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Legnica − KRS 0000126252

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej Miedź, Legnica − KRS 0000114695
 2. Medycyna Sportowa - Twoje Zdrowie Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000150210

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Obsługa techniczna OGM
  Zamawiający: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Legnica
  Bieżące wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w budynkach zarządzanych przez ZGM, w budynkach będących w trwałym zarządzie ZGM oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Legnica, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych pod innym zarządem, w branżach budowlanej i instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej). W zakres prac wchodzą: - roboty dekarskie (naprawa, demontaż pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czyszczenie rynien i rur spustowych, remonty bieżące dachów oraz inne prace w zakresie robót dekarskich), - pozostałe roboty budowlane (remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, drobne rozbiórki, remonty ścian zewnętrznych i wewnętrznych, balkonów i stropów, montaż i naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, bram, poręczy, stopni schodowych, tralek, szklenie okien i inne naprawy w zakresie robót budowlanych). - roboty instalacyjne (naprawa, demontaż, remont i konserwacja instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych)
 2. Remont elewacji oraz klatki schodowej wraz z wymianą okien i drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce nr 35/12 w miejscowości Ustronie 19A, gmina Lubin, powiat lubiński
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji oraz klatki schodowej wraz z wymianą okien i drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce nr 35/12 w miejscowości Ustronie 19A, gmina Lubin, powiat lubiński Zakres prac obejmuje m.in.: - odbicie uszkodzonych i odstających od podłoża tynków zewnętrznych, - uzupełnienie tynków, - przetarcie powierzchni tynków, - gruntowanie i wykonanie tynku mineralnego, - wykonanie okapników podokiennych z blachy powlekanej, - wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, - wymiana drzwi zewnętrznych. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej: - Projekt budowlany - Przedmiar robót, - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wyżej wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.anr.gov.pl.
 3. Usùugi bieżące konserwacji, napraw i usuwania awarii w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, wod-kan, c.o. w budynkach i lokalach będących w zasobie ANR OT Wrocław
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Wrocław
  Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę: 1.2.1 wykonanie konserwacji oraz drobnych napraw poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń, 1.2.2 niezwłoczne usuwanie awarii polegających na uszkodzeniu elementów budynku, obiektu małej architektury, instalacji lub urządzeń technicznych, 1.2.3 usuwanie przyczyn i skutków awarii, 1.2.4 wykonanie napraw i konserwacji instalacji budynkowych, centralnego ogrzewania, oraz instalacji grzewczych, 1.2.5 wykonanie napraw elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych, 1.2.5 wykonanie konserwacji aparatury gazowej oraz napraw i konserwacji kotłów gazowych, zaworów i pomp, 1.2.6 likwidacja przecieku na instalacji wodnej wewnętrznej od wodomierza głównego poprzez zatrzymanie dopływu wody do uszkodzonych instalacji (zamknięcie zaworów), a w przypadku braku możliwości zamknięcia, jednoczesna wymiana uszczelek, głowic lub założenie obejmy, 1.2.6 udrożnienie instalacji wodociągowej, 1.2.7 likwidacja nieszczelności na sieci instalacji wodnej, 1.2.8 . usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej pionowej w budynkach, 1.2.9 . czyszczenie pionów instalacji kanalizacyjnej, 1.2.10 czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej, 1.2.11 zamknięcie dopływu wody do budynku w przypadku niemożności udrożnienia, uszczelnienia instalacji kanalizacyjnej, 1.2.11 naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w przypadku wystąpienia awarii, 1.2.12 . wymiana głównego zabezpieczenia w razie awarii, 1.2.13 . wymiana bezpieczników instalacyjnych w przypadku wystąpienia zwarcia, 1.2.14 sprawdzenie i usunięcie awarii rozdzielni elektrycznej w przypadku wystąpienia, 1.2.15 odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania, 1.2.16 naprawa drobnych awaryjnych pęknięć na instalacji centralnego ogrzewania lub odłączenie uszkodzonego odcinka, 1.2.17 . wymiana stycznika, czujnika oraz zabezpieczeń w tablicy rozdzielczej w hydroforni w przypadku wystąpienia
 4. Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie - Etap I
  Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy, Chojnów
  Montaż wew. sieci hydrantowej oraz wymiana sieci elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnowie.
 5. Wykonanie awaryjnych prac konserwacyjnych i drobnych robót w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w branżach murowej i ciesielskiej.
  Zamawiający: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze, Jawor
  Wykonanie awaryjnych prac konserwacyjnych i drobnych robót w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w branżach murowej i ciesielskiej.
  W zakres prac wchodzą roboty:
  - awaryjno-konserwacyjne w branży murowej (naprawy, zabezpieczenia, drobne remonty tynków zewnętrznych, wewnętrznych elementów budynku jak elewacje, gzymsy, klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, elementów przewodów kominowych i wentylacyjnych) i inne w zakresie robót ogólnobudowlanych.
  - awaryjno-konserwacyjne w branży ciesielskiej (szklenie stolarki okiennej, drzwiowej, naprawa drzwi, stolarki okiennej, wymiana zamków i klamek w stolarce okiennej i drzwiowej, naprawa, wymiana elementów biegów schodowych w częściach wspólnych budynku, flekowanie podłóg w lokalach mieszkalnych bądź budynkach) i inne w zakresie robót ciesielskich.

  Wymienione prace wykonywane będą na podstawie zleceń wynikających z planów rzeczowych oraz awarii z terminem realizacji określonym każdorazowo w zleceniu.
  Przewidywana średniomiesięczna kwota brutto na realizacje przedmiotu zamówienia wynosi około 13 000 złotych netto.
  Ogólna charakterystyka budynków administrowanych przez ZLK:
  - liczba budynków - 460
  - liczba mieszkań - 3145
  - wysokość budynków - do 5 kondygnacji
  - zabudowa zróżnicowana - zwarta, szeregowa, wolnostojąca
  - typ budynków - wielorodzinny
  - wiek budynków - około 95% wybudowane przed 1945 r.
 6. Zakup i montaż dźwigu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie wraz z wykonaniem robót budowlanych
  Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie, Chojnów
  1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą
  liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania do 1 do 2.

  1) Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

  1) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu dźwigu - zadanie 1 :
  - typ : osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
  - udźwig (kg) - min. 630
  - prędkość (m/s) - min. 1
  - ilość przystanków - 3
  - ilość drzwi szybowych - 3
  - ilość dojść - 3
  - kabina nieprzelotowa ( szer. x głęb. x wys.) - 1100 x 1400 x 2100
  - szyb ( szer. x głęb.) (mm) - 1600 x 1750
  - drzwi szybowe - automatyczne, teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000
  - drzwi kabinowe - automatyczne, teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000
  - podszybie (mm) 1 250
  - nadszybie (mm) 11 200
  - bez maszynowni
  - sterowanie : mikroprocesorowe z regulacją falownikową
  - zasilanie : prąd trójfazowy,

  - roboty remontowo - budowlane
  - projektuje się nowy szyb windowy o wymiarach wewnątrz 160 x 175 cm, ścianki
  oszklone,
  - wysokość nad poziomem zero 11,2 m
  - podszybie głębokości 1,25 m,
  - ścianki żelbetowe grubości 15 cm
  - płyta denna żelbetowa 2,15 m x 2,10m.

  Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
  kod CPV : 42416130-5 windy mechaniczne
  45313100-5 instalowanie wind

  2) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót ogólnobudowlanych - zadanie 2:

  - roboty rozbiórkowe - 5,4 m3
  - przemurowanie przewodów kominowych - 22 m
  - ścianki działowe - 160 m2
  - drobne naprawy papą pokrycia dachu (łaty) - 10 szt
  - ościeżnice stalowe - 21 szt
  - drzwi wejściowe drewniane - 38 m2

  Roboty wewnętrzne:
  - tynki wewnętrzne - 14 m2
  - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - 614 m2
  - licowanie ścian płytkami ceramicznymi - 27 m2
  - malowanie sufitu - 682 m2
  - malowanie ścian - 1812 m2
  - posadzki - 23 m2

  Roboty sanitarne
  - rurociągi stalowe w instalacji wodociągowej - 236 m
  - rurociągi miedziane - 131 m
  - zawory przelotowe - 16 szt

  Kanalizacja sanitarna
  - rurociągi z PCV - 25 m
  - podejścia z rur i kształtek
  - montaż umywalek - 5 szt
  - montaż brodzika - 1 szt
  - montaż WC kompakt - 4 szt

  Instalacja c.o.
  - rurociągi c.o. - 27 m
  - grzejniki płytowe - 6 szt

  Instalacja gazu
  - rurociągi - 18 m
  - piec gazowy wody przepływowej - 4 szt

  Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
  - 45000000-7 - roboty budowlane
  - 45215210-2 - roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej
  - 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne
  - 45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania
  - 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien
  - 28220000-0 - grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze

  3. Szczegółowy zakres robót zawiera :
  - dla zadania 2, dokumentacja projektowa określa zakres robót które będą realizowane
  w dwu etapach. W niniejszym postępowaniu zakres robót budowlanych określony jest
  przedmiarze robót.
  - przedmiar robót,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,


  4. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze:
  - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
  - projektem
  - przedmiarem
  - siwz
  - umową

  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

  8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub
  całości zamówienia podwykonawcom:
  - wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
  podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu
  ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  9. Wymagania stawiane Wykonawcy:

  1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
  jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
  3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
  zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
  4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych
  ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
  5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

  10. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek wykonać i
  przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą m.in. :
  1) projekty powykonawcze z naniesionymi wszelkimi zmianami, o których mowa w art.
  36a ust. 5 Prawa budowlanego, zatwierdzonymi przez autora projektu i inspektora
  nadzoru inwestorskiego,
  2) uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - istotne odstępstwo od projektu,
  o której mowa w art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, po uprzednim zatwierdzeniu tych
  zmian przez autora projektu i inspektora nadzoru budowlanego (jeżeli zmiana
  pozwolenia będzie konieczna),
  3) dokumentację odbiorową, w tym: dziennik budowy, protokoły odbiorów robot
  częściowych, protokoły odbiorów technicznych, wyników badań, pomiarów i prób,
  aprobat technicznych na wbudowane wyroby i urządzenia, wymagane przepisami
  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje, świadectwa dopuszczenia ITB itp.,
  4) wymagane oświadczenia, instrukcje, instrukcje obsługi urządzeń itp.,
  5) inną dokumentację , jeżeli jej wykonanie wynika z przepisów prawa, oraz ze SIWZ,
  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub umowy na wykonanie robot
  budowlanych,

  10. Wymagania dot. gwarancji:
  1) Wykonawca udzieli gwarancji na zadanie 1 :
  - dostarczoną windę - gwarancja producenta
  - montaż windy - 36 m-cy

  2) Wykonawca udzieli gwarancji na zadanie 2 :
  - roboty ogólnobudowlane minimum 36 m-cy
  - dostarczone urządzenia - gwarancja producenta
 7. Usługa polegająca na usuwaniu awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Prochowice
  Zamawiający: Gmina Prochowice, Prochowice
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Usługa polegająca na usuwaniu awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Prochowice
  Przez roboty awaryjne (usuwanie awarii) Zamawiający rozumie - nagłe niezamierzone uszkodzenie elementów budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego oraz narazić właścicieli lub najemców na straty materialne.
  Zamówienie obejmuje następujące zadania:
  Zadanie I - Usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych (murarsko-tynkarskie, stolarskie, malarskie, dekarskie)
  CPV: 50.80.00.00-3
  Zadanie II - Usuwanie awarii w zakresie robót zduńskich i kominiarskich
  CPV: 50.80.00.00-3
  CPV: 90.91.50.00 -4
  Zadanie III - Usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych
  CPV: 50.71.10.00-2
  Zadanie IV - Usuwanie awarii w zakresie robót instalacyjnych (wod.-kan., c.o.)
  CPV: 50.70.00.00-2
 8. Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) położonego w miejscowości Prusice nr 15b/3, gm. Złotoryja Powiat Złotoryja
  Zamawiający: Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Legnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego - pustostanu położonego w miejscowości Prusice nr 15b/3, gmina Złotoryja, powiat Złotoryja. Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji wodociągowej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malowanie lokalu.

  Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej:
  - przedmiar robót,
  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
  wyżej wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.anr.gov.pl .
 9. Wykonanie robót budowlanych w budynku Gimnazjum Nr 3 w Lubinie.
  Zamawiający: Gimnazjum nr 3 w Lubinie, Lubin
  Wykonanie robót budowlanych w budynku Gimnazjum Nr 3 w Lubinie. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1)Wykonanie wentylacji mechanicznej w bloku żywienia, w budynku Gimnazjum Nr 3 w Lubinie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określony został w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. 2)Wykonanie remontu powierzchni ścian i sufitów korytarzy w budynku Gimnazjum Nr 3 w Lubinie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 2.Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w budynku przed przystąpieniem do przygotowania oferty. 3.Wszystkie roboty winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż. 4.Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń: 1)Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. 2)Zamawiający może zażądać dostarczenia aktualnej deklaracji zgodności na użyte w trakcie prowadzonych robót materiały w przypadkach wątpliwości co do ich jakości. 3)W przypadku nie dostarczenia aktualnej deklaracji zgodności na użyte materiały lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały lub urządzenia posiadające deklarację zgodności. 4)Wykonawca zobowiązany jest zabrać zbędne demontowane materiały i urządzenia. 5.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, w trakcie realizacji robót oraz uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 2)Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych za jego przyczyną w trakcie prowadzonych robót budowlanych. 3)Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania przez Wykonawcę z windy dla osób niepełnosprawnych. 6.Wykonawca obejmie gwarancją przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru zamówienia. 7.Warunki realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy.
 10. Remont dwóch lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych w miejscowości Ustronie nr 19a/5 oraz 19a/7, gmina Lubin, powiat Lubin
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych w miejscowości Ustronie nr 19a/5 oraz 19a/7, gmina Lubin, powiat Lubin - remont obejmuje w szczególności wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malowanie, remont instalacji sanitarnej, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji centralnego ogrzewania. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji stanowiącej: - przedmiar robót, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. wyżej wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.anr.gov.pl.
 11. Remont dwóch lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych w miejscowości: Przedmiot 1 - Szczepów nr 2a/1, gm. Żukowice, powiat Głogów Przedmiot 2 - Gniewomierowice nr 52/3, gm. Miłkowice, powiat Legnica
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiot zamówienia podzielono na dwa odrębne przedmioty.
 12. Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Trzebcz 46/7 i 46/8, gmina Polkowice, powiat Polkowice
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Trzebcz 46/7 i 46/8, gmina Polkowice, powiat Polkowice. Remont obejmuje wykonanie malowania, nowej instalacji zimnej i ciepłej wody, wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej. Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych został opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej: - przedmiar robót, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. wyżej wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.anr.gov.pl.

Inne osoby dla Malinowski Ryszard (33 osoby):