Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Stanisław

w KRS

Stanisław Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1939 r., wiek 81 lat
Miejscowości:Łask (Łódzkie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Angerman Daniel, Bartczak Jan Kazimierz, Bośka Tadeusz, Błaszczyński Andrzej, Czupryniak Zenon Józef, Drzazga Jarosław Jan, Gniłka Zdzisław Jan, Guziński Włodzimierz Roman, Gwis Barbara, Janiak Andrzej Daniel, Kacała Leszek Czesław, Kacprzak Roman, Kaczorowska Ilona, Kot Grażyna Agnieszka, Krata Witold Paweł, Majdecka Krystyna Bronisława, Marianowski Wojciech, Markowski Mirosław, Mielczarek Marceli, Polak Dariusz, Skorek Jerzy Andrzej, Skrzypiński Stanisław, Sokołowska Halina, Stawicka Elżbieta, Szymczak Grzegorz Mirosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tyran Jarosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 2. Buczkowskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek, Buczek − KRS 0000622772
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Brodni, Brodnia Górna − KRS 0000222978
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kocinie, Kocina − KRS 0000207253
 5. Ochotnicza Straż Pożarna We Wrzeszczewicach, Wrzeszczewice − KRS 0000180487
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Łask − KRS 0000172540
 7. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa, Widawa − KRS 0000084006
 8. Taxmasters Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000681165

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szadku, Szadek − KRS 0000131266
 2. Bank Spółdzielczy W Warcie, Warta − KRS 0000060906
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Buczku, Buczek − KRS 0000145044
 4. Ludowy Bank Spółdzielczy W Zduńskiej Woli, Zduńska Wola − KRS 0000133900
 5. Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łask − KRS 0000174229
 6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Łask − KRS 0000046354
 7. Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Rolnik, Widawa − KRS 0000186924

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Dostawa mleka i produktów mleczarskich, mięsa świeżego drobiowego,wołowego, wieprzowego oraz wędlin, zboża, ziemniaków, warzyw i owoców, różnych artykułów spożywczych, ryb mrożonych i śledzi przetworzonych oraz pieczywa w 6 pakietach dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
  Dostawa mleka i produktów mleczarskich, mięsa świeżego drobiowego,wołowego, wieprzowego oraz wędlin, zboża, ziemniaków, warzyw i owoców, różnych artykułów spożywczych, ryb mrożonych i śledzi przetworzonych oraz pieczywa w 6 pakietach dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
 2. Dostawy produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2 w Łodzi, Łódź
  Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi produktów mleczarskich, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) następującym kodem: 15500000 - 3 jako produkty mleczarskie, w szacunkowych ilościach i asortymencie wskazanych w sposób jednoznaczny jak jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań opisanych Polskimi Normami Jakościowymi i obowiązującymi certyfikatami jakości, jak też bezpieczeństwa, wymaganymi odrębnymi przepisami.
 3. Dostawy: mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2%, ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I, sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I, sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I, dla Aresztu Śledczego w Łodzi.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest/są:
  Część I
  mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2% - PN-A-86003:1996 - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 15511100-4 w szacunkowej ilości około 160 000 litrów,
  ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I - PN-91/A-86300 wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15542100-0 na szacunkową ilość około 12 500 kilogramów.

  Część II
  sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I PN-A-86233 oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 15543000-6 w szacunkowej ilości 3 200 kilogramów ,
  sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I PN-68-A-86230 oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 15544000-3 w szacunkowej ilości 3 100 kilogramów,klasy I
 4. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Zamawiającego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łask
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb artykułów spożywczych dla kuchni szpitalnej. CPV - 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Dla potrzeb realizacji przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety: Pakiet nr Opis 1 Mleko i produkty mleczne - CPV - 15500000-3 Produkty mleczarskie 2 Pieczywo - CPV - 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 3 Mięso i jego przetwory - CPV - 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 4 Mięso drobiowe i jego przetwory - CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne pakiety. Oferta niezawierająca pełnego asortymentu określonego w pojedynczym pakiecie zostanie odrzucona. 3. Zamówienia dostaw będą odbywały się faksem z jednodniowym wyprzedzeniem. Dla pakietu nr 1 dostawy będą się odbywały codziennie od poniedziałku do soboty włącznie. Dla pakietu nr 2 dostawy będą się odbywały codziennie od poniedziałku do soboty włącznie. Dla pakietu nr 3 dostawy będą się odbywały 3 razy w tygodniu: we wtorki, środy i piątki. Dla pakietu nr 4 dostawy będą się odbywały 3 razy w tygodniu : w poniedziałki, środy i piątki. W sytuacji, gdy w dzień dostawy będzie świętem ustawowo wolnym od pracy, terminy dostaw będą ustalane odpowiednio wcześniej. 4. Odbiór jakościowo-ilościowy przedmiotu zamówienia będzie przebiegał w magazynie zamawiającego. Uwaga - Pakiet nr 2 - Niezużyte pieczywo będzie zwracane następnego dnia po dostawie. Wykonawca będzie zobowiązany od odliczenia zwróconego pieczywa od wielkości zrealizowanej dostawy. 5. Wykonawcy będą dostarczać zamówiony asortyment własnym transportem, przystosowanymi do tego celu pojazdami, na własny koszt i ryzyko. 6. Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć produkt wytworzony zgodnie z: - ustawą z 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225), - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 187. poz. 1577 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, w tym między innymi z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno spożywczych (Dz. U. Nr 17, poz. 1733), dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej, a w szczególności: Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku polskim, rozdział 13, tom 34, str. 319), a także zapisami specyfikacji oraz dołączonym do umowy opisem przedmiotu zamówienia. 7.Dostarczone produkty będą posiadały normy jakościowe, sanitarno-epidemiologiczne dopuszczające zamawiany towar do zbiorowego żywienia w szpitalu. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywać na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawców na koniec miesiąca rozliczeniowego, za faktycznie zrealizowane dostawy. 9. Minimalny termin płatności za faktury 30 dni od dnia dostarczenia faktury..
 5. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Dostawę - szczegółowy opis wraz z szacunkowymi ilościami zawiera załącznik do SIWZ nr 2.

  1. Masło Ekstra świeże, kostka 200g kg 2900
  2. Mleko 2% tłuszczu, pakowane w worki foliowe 10 l litr 38000
  3. Ser żółty twardy (Gouda, Edamski) kg 230
  4. Ser topiony pakowany po 100g (Mazurski, Gouda) szt. 3000
  5. Śmietana 12% UHT pakowana po ½ l szt. 1080
  6. Twaróg półtłusty o przedłużonym terminie przydatności do spożycia, pakowany w kostki po 0,5 kg kg 2700
  7. Margaryna zwykła, 250g kostka kg 280
  8. Olej uniwersalny, butelka 1 l. szt. 320
 6. dostawy produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1 w Łodzi, Łódź
  1.Mleko spożywcze 2% tłuszczu w ilości szacunkowej 115140 l.
  2.Ser twarogowy półtłusty krajanka w ilości szacunkowej 7800 kg.
  3.Ser topiony w ilości szacunkowej 2400 kg.

Inne osoby dla Malinowski Stanisław (61 osób):