Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Zenon Jerzy

w KRS

Zenon Jerzy Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zenon
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Kołobrzeg (Zachodniopomorskie)
Przetargi:41 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ferdzyn Grzegorz, Grzegorkiewicz Henryk, Jakubasik Józef, Jankowski Wojciech Olgierd, Kossakowski Henryk Jerzy, Kozieł Klein Aleksandra Barbara, Krężel Grzegorz, Lijewski Artur Grzegorz, Papucewicz Bartosz, Połowniak Komnacki Maciej Jan, Radewicz Wacław, Śleszyński Jan, Szczygielski Piotr, Ukleja Danuta, Wilczyński Dawid Dominik, Żulewska Bożena Anna, Żłobińska Barbara Bronisława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wydmuch Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agro Rayen Sp. Z O.O., Białogard − KRS 0000725932
 2. Beneton Sp. Z O.O., Budzistowo − KRS 0000312484
 3. Drek Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000552654
 4. J&k Sp. Z O.O., Białogard − KRS 0000738534
 5. Kerd Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000383473
 6. Komunikacja Miejska W Kołobrzegu Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000067516
 7. Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Koszalin − KRS 0000111283
 8. Kotwica Kołobrzeg S.A., Kołobrzeg − KRS 0000293008
 9. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska W Kołobrzegu Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000193998
 10. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000169262
 11. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu, Kołobrzeg − KRS 0000014668
 12. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Wojskowy W Kołobrzegu, Kołobrzeg − KRS 0000475629
 13. Rybacka Lokalna Grupa Działania Morze i Parsęta, Kołobrzeg − KRS 0000561884
 14. Stowarzyszenie Azbest-stop, Kołobrzeg − KRS 0000282353
 15. Stowarzyszenie Budowy Centrum Rekreacyjno-sportowo-kongresowego W Kołobrzegu, Kołobrzeg − KRS 0000085235
 16. Stowarzyszenie Kołobrzeska Prawica, Kołobrzeg − KRS 0000263511
 17. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Nad Parsętą, Kołobrzeg − KRS 0000463471
 18. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010, Kołobrzeg − KRS 0000261660
 19. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000157554
 20. Związek Małych Portów Morskich, Kołobrzeg − KRS 0000650102
 21. Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska W Kołobrzegu, Kołobrzeg − KRS 0000229246

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alfa Bau Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000260505
 2. An-bud Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000363590
 3. Bio-energia Karlino Sp. Z O.O., Karlino − KRS 0000385526
 4. Drew-mebel-innowacje Sp. Z O.O., Białogard − KRS 0000059884
 5. Energetyka Cieplna Sp. Z O.O., Karlino − KRS 0000183985
 6. Janus.biz Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000481292
 7. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000181531
 8. Koncept Sp. Z O.O., Police − KRS 0000041533
 9. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Koszalin − KRS 0000045345
 10. Miejska Energetyka Cieplna W Kołobrzegu Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000173703
 11. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O., Wardyń Górny − KRS 0000214925
 12. Panaceum Sp. Z O.O., Budzistowo − KRS 0000260589
 13. Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjne Gama Sp. Z O.O., Skrzydłowo − KRS 0000211810
 14. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Pęczerzynie, Pęczerzyno − KRS 0000158582
 15. Społem Kołobrzeg Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000502424
 16. Społempowszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność, Kołobrzeg − KRS 0000131827
 17. Stowarzyszenie Kołobrzeska Rybacka Lokalna Grupa Działania, Kołobrzeg − KRS 0000336925
 18. Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. Z O.O., Kamień Pomorski − KRS 0000139130
 19. Wsk Sp. Z O.O., Kołobrzeg − KRS 0000315863

Powiązane przetargi (41 szt.):
 1. Wykonanie usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg.
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Wykonanie nowej obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych, wyposażenie dziedzińca Ratusza w donice obsadzone krzewami i roślinnością rabatową, wymiana podłoża i nasadzenia roślin na terenie nabrzeża portowego,posadzenie wrzosów na terenie Skweru kmdr M. Mieszkowskiego, wykonanie nasadzeń krzewów przy ul. Bogusława X, uzupełnienie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Brzeskiej
 2. Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 2 części, jest świadczenie niżej wymienionych usług związanych z wykonaniem letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg. Obie części przedmiotu zamówienia z uwagi na jego złożoność podzielono na 7 elementów - część 1 i 8 elementów - część 2.
 3. SUKCESYWNA DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE
  Zamawiający: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa standardowych fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne zbierane selektywnie: POJEMNOŚĆ 120 litrów:1)kolor czarny-350szt.; 2)kolor żółty-100szt.; 3)kolor zielony-450szt.; 4)kolor niebieski-100szt.; POJEMNOŚĆ 2400 litrów:5)kolor czarny-300szt.; 6)kolor żółty-300szt.; 7)kolor zielony-350szt.; 8)kolor niebieski-50szt.; POJEMNOŚĆ 1100 litrów:9)kolor czarny-40szt.; 10)kolor żółty-40szt.; 11)kolor niebieski-20szt.; Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni wraz z transportem – średnia odległość w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg tj. do 5 km, w tym: a. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, grubość 4 cm, 250,00 m2, b. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2, c. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, grubość 4 cm, 2.000,00 m2, d. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2, e. remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, głębokość wybojów 1,5 cm, 1.400,00 m2, f. remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, dodatek za każde następne 0,5 cm grubości, 1.000,00 m2, g. utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych, emulsją asfaltową i grysem kamiennym, 3.000,00 m2, h. wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – recykling, grubość 4 cm, 300,00 m2, i. objazd miasta, w miesiącu - 100 km.
 5. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gościno
  Zamawiający: Gmina Gościno, Gościno
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gościno z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust.1 pkt 8a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i/lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia wykonujących następujące czynności: a) kierowcy pojazdów zbierających odpady, b) pracownicy obsługujący pojazdów zbierających odpady. 8. Sposób dokumentowania przez wykonawcę zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 7 a) i b): Zamawiający wymaga w terminie do 28 lutego 2017r. aby wykonawca przedłożył wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (wykonywanej w sposób określony w art. 22§1 Kodeksu pracy); na żądanie zamawiającego wykonawca przedłoży kopie umów o pracę zawarte z pracownikami, o których mowa w pkt 7 a) i b). 9. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań określonych w pkt 7: a) zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo do skontrolowania osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 7 a) i b) celem weryfikacji danych zwartych w wykazie, o którym mowa w pkt 8, b) wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować zamawiającego o zmianach w zatrudnieniu osób, o których mowa w pkt7 a) i b). 10. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust.2a ustawy Pzp.
 6. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo.
  Zamawiający: Gmina Dygowo, Dygowo
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1)odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 07,16 01 03, 17 09 04, 16 05 06, 18 01 09, 17 01 02;
  2) odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o kodach: 20 03 01, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02;
  3) Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pozostałych zmieszanych;
  4) Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów biodegradacyjnych oraz papieru.
 7. DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH, SUKCESYWNIE W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO DNIA 31.12.2017 r.
  Zamawiający: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw łamanych, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.:
  1) Kruszywo 0-2 (piasek) w szacunkowej ilości 4400 ton,
  2) Kruszywo 0-2 (piasek płukany) w szacunkowej ilości 1200 ton,
  3) Podbudowa 0-31,5 w szacunkowej ilości 1800 ton,
  4) Żwir 2-8 w szacunkowej ilości 500 ton,
  5) Grys 2-8 w szacunkowej ilości 100 ton.

  Wymagane kruszywo winno być zgodne z normą podstawową PN-EN 13043:2004, PN-EN 13242:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

  Kruszywo łamane powinno spełniać warunki:
  - uziarnienie - min. 75% frakcji podstawowej,
  - zawartość zanieczyszczeń max 0,2%,
  - zanieczyszczenia organiczne - barwa cieczy nie mniejsza od wzorcowej.

  Wymienione wyżej kruszywa muszą posiadać Krajową Deklarację Zgodności oraz Certyfikat zakładowej kontroli jakości i oznakowania znakiem budowlanym.
  Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 8. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni wraz z transportem - średnia odległość w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, tj do 5 km, w tym: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, grubość 4 cm, 500,00 m2. 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2. 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, grubość 4 cm, 2.000,00 m2. 4. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2. 5. Remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, głębokość wybojów 1,5 cm, 1.400,00 m2. 6. Remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, dodatek za każde następne 0,5 cm grubości, 1.000,00 m2. 7. Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych, emulsją asfaltową i grysem kamiennym, 3.000,00 m2. 8. Wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych - recykling, grubość 4 cm, 200,00 m2. 9. Objazd miasta raz w tygodniu - w sumie w miesiącu 100 km..
 9. Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Usługa związana z utrzymaniem czystości i porządku w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych maiasta Kołobrzeg, w tym:
  1. utrzymanie czystości i porządku w 3 standardach jakości
  2. Koszenie pasów drogowych i innych ciągów komunikacyjnych
  3. remont i malowanie ławek
  4. demontaż i montaż i mycie ławek parkowych
  5. utrzymanie w drożności wpustów ulicznych
 10. Remont nawierzchni chodników w ulicach Źródlanej i Pomorskiej w Kołobrzegu.
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest: remont nawierzchni chodników w ulicach Źródlanej i Pomorskiej w Kołobrzegu, polegający między innymi na: 1. Rozebraniu chodników z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km 382,50 m2. 2. Rozebraniu chodników z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km 148,00 m2. 3. Rozebraniu chodników z płyt kamiennych na podsypce piaskowej, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km 93,5 m2. 4. Rozebraniu podbudowy betonowej grubości 12 cm, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km 30,60 m2. 5. Rozebraniu obrzeży trawnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km 99,50 mb. 6. Rozebraniu krawężników kamiennych 20x35 na podsypce cementowo-piaskowej 188,00 mb. 7. Rozebraniu ławy betonowej o wymiarach 0,10x0,35m z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km 6,58 m3. 8. Ręcznych i zmechanizowanych robotach ziemnych, głębokość wykopu 10 cm z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km 62,40 m3. 9. Wykonaniu rowka 30x30cm w gruncie kat. III 287,50 mb. 10. Ustawieniu obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej 99,50 mb. 11. Ustawieniu krawężnika betonowego wtopionego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 0,10x0,30 m 30,00 mb. 12. Ustawieniu krawężnika kamiennego 20x35cm, materiał Inwestora, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 0,10x0,30 m 188,00 mb. 13. Wykonaniu w-wy odcinającej z piasku o grubości 6 cm po zagęszczeniu 624,00 m2. 14. Wykonaniu nawierzchni betonowej bez dylatacji z betony B-15 grubości 5 cm 30,60 m2. 15. Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm, siwej, grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 624,00 m2. 16. Remoncie cząstkowym chodników z płyt 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 23,70 m2. 17. Remoncie chodników z kostki betonowej brukowej na posypce cementowo-piaskowej 6,50 m2. 18. Regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych z betony do 0,3m3 w jednym miejscu 1,80 m3. 19. Oznakowanie prac wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot 1,- kpl..
 11. Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. 1. Sprzątanie pasa wydm. Obszar pasa wydm to teren leśny oraz nieleśny od podnóża wydmy do ogrodzenia okalającego obszar od zewnątrz ( z wyjątkiem ścieżki rowerowej ) - łącznie ok. 14,5 ha w granicach miasta Kołobrzeg tj. plaża zachodnia i wschodnia. 1.1.Sprzątanie wydmy winno być wykonywane metodą, która nie może zagrażać funkcjonującej tam roślinności - czyli metodą ręczną. 1.2. Częstotliwość sprzątania powinna odbywać się następująco: 1.2.1. W sezonie letnim tj. okres od 20.06 do 10.09 - 1 raz w tygodniu 1.2.2. Po sezonie letnim - 2 razy w miesiącu 1.2.3. W obu wariantach jest mowa o sprzątaniu całego obszaru wydm we wczesnych godzinach porannych. Zamawiający każdorazowo musi być poinformowany o rozpoczęciu i zakończeniu prac. 1.3. W przypadku odcinka na długości ścieżki rowerowej ( od OSW ARKA do odcinka 200 m za zjazdem technicznym na os. Podczele ) sprzątanie powinno obejmować całą wydmę do granicy rozpoczynającej bieg ścieżki rowerowej. 1.4. W pojedynczych przypadkach zmienia się definicja wydmy i jest to następujący teren: 1.4.1. Trzy lokalizacje przy Bulwarze Szymańskiego o łącznej pow. 0,5 ha. 1.4.2. Teren zielony przylegający bezpośrednio do OSW BAŁTYK o łącznej pow. 200 m2. 1.5. W przypadku zlokalizowania martwego zwierzęcia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić schronisko REKS pod nr tel. (94) 351 66 83. 1.6. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzić będą także prace związane z usuwaniem zanieczyszczeń posztormowych (z wyjątkiem uszkodzonych drzew). Zanieczyszczenia posztormowe w rozumieniu Zamawiającego to : a) śmieci ( glony, butelki, opony, papiery, puszki, połamane gałęzie drzew i krzewów); b) elementy betonowe o małych gabarytach do 0,5 tony. 2. Sprzątanie pasa technicznego plaży. Obszar pasa technicznego plaży, który dotyczy przedmiotu zamówienia o łącznej powierzchni 28 ha obejmuje: a) Plażę zachodnią - 8,0 ha (od głowicy portu w stronę zachodnią do ok. 200 m za ostatnim zejściem drewnianym na osiedlu Radzikowo), b) Plażę wschodnią - 19,8 ha (od głowicy portu w stronę wschodnią do ok. 200 m za ostatnim zejściem na plażę ( nowo wybudowanym na osiedlu Podczele) c) Tereny przyległe do zejść - 0,2 ha. - Średnia szerokość plaży wynosi ok. 35 m 2.1. W zakres sprzątania pasa technicznego plaży wchodzi usuwanie wszystkich zanieczyszczeń łącznie z elementami organicznymi wyrzuconymi przez morze. 2.2. Pracownicy Wykonawcy winni posiadać odzież z logo firmy świadczącej przedmiotową usługę. 2.3. Czas reakcji na stwierdzone przez Zamawiającego uchybienia Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 2 godzin od zgłoszenia. 2.4. Częstotliwość sprzątania powinna odbywać się następująco: 2.4.1. SPRZĄTANIE SEZONOWE (01.06. do 10.09 w okresie obowiązywania umowy). 2.4.1.1. Wykonawca zobowiązany będzie do stałego utrzymania czystości plaży (codziennie, również w niedziele i święta) 2 razy w ciągu dnia tj. w godzinach wczesno-porannych, ale nie później niż do godz 9.00 oraz od godz. 17.30 ( sprzątanie popołudniowe). Rozpoczęcie sprzątania popołudniowego musi rozpoczynać się od strony os. Radzikowo na plaży zachodniej. Sprzątanie popołudniowe obejmuje teren plaży zachodniej oraz teren plaży od głowicy portu do OSW ARKA. Teren plaży od OSW ARKA do granicy pasa technicznego plaży 200 m za ostatnim zejściem na plażę, na wysokości osiedla Podczele będzie objęty sprzątaniem w trybie porannym - raz dziennie do godz. 9.00 każdego dnia. 2.4.1.2. W zakres sprzątania plaży wchodzą dodatkowo: a) zjazdy dla niepełnosprawnych, które znajdują się przy Molo Spacerowym, Morskim Oku oraz na wysokości osiedla Podczele. Zjazdy dla niepełnosprawnych muszą być odpiaszczane dwa razy dziennie w godzinach sprzątania plaży (z wyjątkiem zjazdu na osiedlu Podczele, gdzie odpiaszczanie odbywa się 1 raz dziennie w trakcie sprzątania porannego); b) schody znajdujące się naprzeciwko OSW BAŁTYK - sprzątanie 2 razy dziennie, w trakcie sprzątania plaży rano oraz po południu. 2.4.1.3. Kosze na śmieci powinny być rozstawione co 25 m od plaży zachodniej do Kamiennego Szańca. Na odcinku plaży od Kamiennego Szańca do OSW ARKA rozstaw koszy co 100 m, natomiast na odcinku od OSW ARKA do osiedla Podczele co 150 m. Pojemność koszy na śmieci nie może być mniejsza niż 80 l. Kosze powinny być posadowione w gruncie na głębokość, która zapewni im stabilność. Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania koszy w ramach porannego sprzątania oraz przez cały dzień do godz 20.00 na bieżąco - nie dopuszczając do ich przepełnienia. Dodatkowo kosze muszą być ustawione wzdłuż schodów naprzeciwko OSW BAŁTYK. 2.4.1.4. Zestawy do selektywnej zbiórki śmieci powinny być ustawione w trzech lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zestaw powinien składać się z: pojemnika na makulaturę, plastik i szkło każdy o pojemności co najmniej 240 l. Opróżnianie pojemników powinno odbywać się codziennie w ramach porannego sprzątania plaży. 2.4.1.5. W zakres sprzątania sezonowego wchodzi także sprzątanie w okresie od 30.04 do 04.05 w czasie obowiązywania umowy. Sprzątanie plaży oraz zejść i dojść na plażę raz dziennie do godziny 9.00. 2.4.1.6. Zamawiający będzie informował droga elektroniczną minimum 3 dni przed planowaną imprezą odbywającą się na plaży, że sprzątanie po danej imprezie wchodzi w zakres przedmiotowej umowy. 2.4.1.7. W zakres sprzątania wchodzą także wszystkie nowo powstałe zjazdy dla osób niepełnosprawnych. 2.4.2. SPRZĄTANIE POSEZONOWE (11.09. do 31.05 w okresie obowiązywania umowy). 2.4.2.1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości w pasie technicznym plaży w okresie 11.09. - 31.05. - 7 razy w tygodniu. 2.4.2.2. Wykonawca będzie wykonywał prace porządkowe również w dniach będących świętem kalendarzowym (tj. w dni wolne od pracy w całym roku kalendarzowym w czasie obowiązywania umowy). 2.4.2.3. W zakres sprzątania posezonowego wchodzą także schody naprzeciwko OSW BAŁTYK (CAŁA CZĘŚĆ BETONOWA). 2.4.2.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również zabezpieczenie dostatecznej ilości koszy na śmieci: a) na plaży zachodniej od głowicy portu do schodów drewnianych na osiedlu Radzikowo - co 100 m; b) na plaży od głowicy wyjścia z portu do OSW ARKA - co 100 m; c) na plaży wschodniej od OSW ARKA do ostatniego zejścia ( nowo wybudowanego ) na osiedlu Podczele - co 200 m. 2.4.2.5. Dodatkowo kosz na śmieci musi być ustawiony na plaży przy każdym zejściu oraz 4 kosze przy schodach (OSW BAŁTYK). 2.4.2.6. Pojemność koszy na śmieci nie może być mniejsza niż 80 l. Każdy z nich powinien być odpowiednio wkopany w grunt tak aby był stabilny. 2.4.2.7. Kosze na śmieci powinny być czyste i estetyczne. 2.4.2.8. Kosze na śmieci winny być opróżniane codziennie. 2.4.2.9. W przypadku znalezionego martwego zwierzęcia Wykonawca ma obowiązek powiadomić bezpośrednio schronisko REKS pod nr tel. (94) 351 66 83. 2.4.2.10. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzić będą także prace związane z usuwaniem zanieczyszczeń posztormowych (z wyjątkiem uszkodzonych drzew). Zanieczyszczenia posztormowe w rozumieniu Zamawiającego to : a) śmieci (glony, butelki, opony, papiery, puszki, połamane gałęzie drzew i krzewów); b) elementy betonowe o małych gabarytach do 0,5 tony. 3. Sprzątanie zejść na plażę. 3.1. Przez określenie zejście rozumiemy wszystkie zejścia na plażę w ilości 16 szt. od zejścia usytuowanego na granicy działek za Osiedlem Podczele ( nowo wybudowane) do ostatnich schodów drewnianych na plaży zachodniej na osiedlu Radzikowo. 3.2. Jako zejścia na plażę traktujemy także wskazane poniżej zjazdy techniczne: a) przy porcie; b) przy OSW BAŁTYK (na całej długości od parku do plaży); c) przy Morskim Oku; d) przy Kamiennym Szańcu; e) zjazd techniczny za OSW ARKA; f) na osiedlu Podczele; g) zjazd techniczny dla niepełnosprawnych - plaża zachodnia. 3.3. W zakres sezonowego i posezonowego sprzątania wchodzi także łącznik przy Pomniku Zaślubin z Morzem w stronę Bulwaru Szymańskiego. 3.4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości w godzinach porannych - do godz. 9.00. 3.5. SEZONOWE SPRZĄTANIE ZEJŚĆ (01.06. do 10.09 w okresie obowiązywania umowy ). 3.5.1. W zakres prac związanych z utrzymaniem w czystości zejść na plażę wchodzą następujące czynności: a) usuwanie zalegających nieczystości ( 2 razy dziennie); b) zamiatanie zejść z piachu ( 2 razy dziennie); c) ustawienie pojemników na śmieci 2 szt. na górnej części zejścia na plażę ( pojemniki nie mogą być mniejszy niż 120 l); d) opróżnianie pojemnika na śmieci ( 2 razy dziennie). 3.6. POSEZONOWE SPRZĄTANIE ZEJŚĆ ( w okresie obowiązywania umowy). 3.6.1. W zakres prac związanych z utrzymaniem w czystości zejść na plażę wchodzą następujące czynności: a) usuwanie zalegających nieczystości oraz piachu ( codziennie); b) ustawienie pojemnika na śmieci na górnej części zejścia na plażę ( pojemnik nie może być mniejszy niż 120 l. ). Zakres ilościowy koszy nie ulega zmianie. c) opróżnianie pojemnika na śmieci ( codziennie). 3.6.2. W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do odśnieżania zejść oraz zjazdów technicznych w chwili wystąpienia takiej konieczności. 4. Sprzątanie dojść na plażę. 4.1. Przez pojęcie dojścia rozumiemy odcinek, który jest położony w pasie technicznym i bezpośrednio przylega do zejścia na plażę. 4.2. Dojścia na plażę obejmują następujące lokalizacje: a) dojścia pomiędzy Kamienny Szańcem a OSW ARKA; b) wszystkie dojścia położone na wysokości Alei Nadmorskiej; c) główne dojście na plażę zachodnią - Park im. Jedności Narodowej; d) teren przylegający do dojścia na plażę przy ul. Arciszewskiego; e) teren przylegający - dojazd do zjazdu technicznego przy ZSM wraz ze zjazdem technicznym; f) teren przylegający do zejścia na osiedlu Radzikowo; g) dojście - zjazd techniczny przy ZSM. 4.3. SEZONOWE SPRZĄTANIE DOJŚĆ (01.06. do 10.09 w okresie obowiązywania umowy ) 4.3.1. W okresie sezonowym częstotliwość sprzątania musi pokrywać się ze sprzątaniem zejść na plażę. 4.3.2. W skład czynności polegających na sezonowym sprzątaniu dojść wchodzi: a) odpiaszczenie dojścia; b) usunięcie zalegających śmieci; c) ustawienie na początku dojścia jednego 80 l kosza na śmieci ( w przypadku dojścia do schodów na osiedlu Radzikowo ustawienie co najmniej 2 koszy 80 litrowych ), który w okresie sezonowym musi być opróżniany co najmniej dwa razy dziennie. 4.3.3. Systematyka opróżniania koszy musi być dostosowana do potrzeb Zamawiającego tj. Wykonawca usługi nie może doprowadzić do ich przepełnienia. 4.4. POSEZONOWE SPRZĄTANIE DOJŚĆ (od 11.09 do 31.05. w okresie obowiązywania umowy). 4.4.1. Częstotliwość sprzątania - codziennie, rodzaj czynności pozostaje niezmienny. 4.4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia kosza na początku dojścia o pojemności nie mniejszej niż 80 l, który musi być opróżniany równolegle z dniami sprzątania dojść. 4.4.3. W okresie jesienno-zimowym sprzątanie dojść na plażę musi pokrywać się z posypywaniem ich piachem lub inny środkiem likwidującym możliwość poślizgu (w razie potrzeby). UWAGA: Ogólna powierzchnia dojść oraz zejść na plażę wynosi 2800 m2 ( składający ofertę ma w obowiązku weryfikację metrażu i zapoznania się z powierzchnią w terenie ). 5. Uzupełnianie podajników dla psów. 5.1. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia sześciu podajników na worki (3 szt. na plaży zachodniej oraz 3 szt. na plaży przy osiedlu Podczele). Pojemniki te będą przez okres obowiązywania umowy pod opieką Wykonawcy. W razie uszkodzeń lub zniszczeń , Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany. 5.2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stały monitoring tego terenu przez cały rok, tak aby w każdym podajniku były woreczki. 5.3. Wykonawca zobowiązany jest również do regularnego opróżniania koszyków z odchodów znajdujących się pod podajnikiem. 5.4. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich ewentualnych uszkodzeniach pojemników. 6. Sprzątanie mechaniczne - czyszczenie piasku. 6.1. Mechaniczne czyszczenie piasku ma na celu wyeliminowanie wszelkich drobnych zanieczyszczeń (np.:niedopałki po papierosach, odpady bytowo-gospodarcze, inne pochodzenia organicznego) oraz pozostałych odpadów związanych z ruchem turystycznym. Oczyszczanie piasku - obejmuje: a) mechaniczne przesiewanie piasku plażowego na głębokości co najmniej 20 cm, b) napowietrzenie i spulchnienie piasku, c) wyrównanie terenu plaży celem likwidacji zagłębień i pagórków, d) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6.2. Obszar sprzątania mechanicznego wynosi 7,0 ha. Jednocześnie zaleca się dokonanie wizji lokalnej, obszaru o którym mowa powyżej. 6.3. Mechaniczne sprzątanie piasku obejmuje okres sezonowy tj. od 01.06 do 15.09 w latach obowiązywania umowy. 6.4. Teren, który wchodzi w zakres sprzątania mechanicznego dotyczy plaży na odcinku od Portu do Hotelu Marine oraz plaży zachodniej od głównego zejścia - Park im. Jedności Narodowej do schodów drewnianych na Osiedlu Radzikowo. 6.5. Usługa musi być wykonywana we wczesnych godzinach porannych, jednak nie później niż do godziny 8.30. 6.6. Zamawiający stworzy przed sezonem letnim kalendarz wjazdów maszyny sprzątającej. 6.7. Zamawiający przewiduje ośmiokrotną ilość sprzątań całego terenu (w sezonie letnim tj. od 01.06. do 15.09.) w okresie świadczenia usługi. Łączna ilość sprzątań - 24 - w okresie obowiązywania umowy
 12. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo
  Zamawiający: Gmina Dygowo, Dygowo
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  I. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 07,
  16 01 03, 17 09 04, 16 06 04, 18 01 09, 16 02 14

  - powyższy zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach w ramach mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  - przekazywanie odebranych odpadów komunalnych o kodach: 20 03 07, 16 01 03, 17 09 04, 16 06 04, 18 01 09, 16 02 14 do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2023 na obszarze Koszalińskiego Regionu Gospodarki Odpadami, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/278/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012r;
  - Zamawiający zapewni pojemniki do zbiórki zużytych baterii, przeterminowanych leków.
  Natomiast na pozostałe frakcje niebezpieczne (zużyte urządzenia), wielkogabarytowe, budowlano-remontowe ,zużyte opony) wymaga się, aby Wykonawca dostarczył odpowiednie pojemniki lub kontenery w ramach mobilnej zbiórki;
  - Wykonawca będzie odbierał odpady z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w/g zestawienia z następującą częstotliwością, w okresie trwania umowy, co najmniej:
  a) niebezpieczne (zużyte urządzenia)- 2 razy w roku w 4 miejscowościach na terenie gminy Dygowo;
  b)wielkogabarytowe - 2 razy w roku we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Dygowo;
  c) budowlano-remontowe - 2 razy w roku we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Dygowo;
  d) zużyte opony - 2 razy w roku w 1 miejscowości na terenie gminy Dygowo;

  Pozostałe frakcje:
  - baterie - 1 raz w roku
  - przeterminowane leki - 1 raz w roku

  II. odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o kodach:
  20 03 01, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 06.
  - przekazywanie odebranych odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 06 do instalacji przetwarzania odpadów dla regionu koszalińskiego, tj. do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Korzyścienku. Zarządzajacy: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu;

  - bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące frakcje odpadó komunalnych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, opakownia z papieru i tektury;
  - w ramach gniazdowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane zastępujące frakcje: opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych , zmieszane odpady opakowaniowe;
  - zamawiający zapewni pojemniki do selektywnego zbierania frakcji odpadów tworzyw sztucznych i szkła;
  - Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne zmieszane i biodegradacyjne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na dwa tygodnie, a w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 1 raz na tydzień.

  - Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne selektywnie zebrane (papier) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc.
  - Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne selektywnie zebrane w systemie gniazdowym (tworzywa sztuczne i szkło), z następującą częstotliwością:
  a) tworzywa sztuczne - 3 razy w miesiącu w okresie letnim (czerwiec-sierpień); 2 razy w miesiącu w pozostałych miejscowościach;
  b) szkło - 1 raz w miesiącu
  III. Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pozostałych zmieszanych;
  IV. Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów biodegradacyjnych oraz papieru;

  - Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników do zbierania odpadów komunalnych na czas trwania umowy.
  - najpóźniej w dniu 1 stycznia 2015r wszystkie nieruchomości objęte obsługą muszą być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniej wielkości pojemników , do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, w zależności od rodzaju zabudowy i ilości mieszkańców danej nieruchomości;
 13. Wykonanie usługi polegającej na kontroli, utrzymaniu, naprawie i konserwacji nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  1. Kontrola nawierzchni i wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno - sportowych (w tym regulaminów, ogrodzeń oraz barierek zabezpieczających). 2. Utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni polegająca na utrzymaniu w należytym stanie nawierzchni amortyzującej upadki pod konstrukcjami zabawowymi i sportowo - rekreacyjnymi, na terenach boisk i na nieutwardzonych ciągach komunikacyjnych. 3. Remont elementów ogrodzenia placów zabaw i boisk sportowych. 4. Naprawa urządzeń zabawowych i rekreacyjno - sportowych. 5. Konserwacja urządzeń zabawowych i rekreacyjno - sportowych..
 14. Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na remontach bieżących nawierzchni dróg i chodników wraz z transportem - średnia odległość w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, tj. do 5 km, w tym: 1) wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych PROZBET, 120,00m2 2) przełożenie nawierzchni z żelbetowych PROZBET, 100,00m2 3) utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem betonowym z recyklingu, 600,00m2 4) remont nawierzchni nieulepszonych-żużlowych mechanicznie z uzupełnieniem materiału, 400,00m2 5) remont nawierzchni nieulepszonych-żużlowych mechanicznie bez uzupełnieniem materiału, 2000,00m2 6) wykonanie nowej nawierzchni nieulepszonej-żużlowej, 300,00m2 7) remont nawierzchni nieulepszonej-żwirowej z uzupełnieniem materiału, pospółka, 1000,00m2 8) remont nawierzchni nieulepszonej kamieniem łamanym, 5000,0m2 9) remont uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym 145,00m3 10) naprawa nawierzchni typu Hanse Grand 300,00m2 11) naprawa nawierzchni typu Terra Way 50,00 m2 12) remont nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 1680,0m2 13) remont nawierzchni chodników z płyt betonowych i kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej, 890,00m2 14) remont nawierzchni i podbudów betonowych, 220,00m2 15) remont nawierzchni z kostki kamiennej i brukowca na podsypce cementowo-piaskowej, 290,00m2 15a) remont nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 8-11 cm, kostka nowa, materiał Wykonawcy, 200,00m2 16) naprawa, wypełnienie spoin między kostką brukową kamienną piaskiem kwarcowym z żywicą epoksydową 600,00mb 17) remont nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych, 1.030,0m2 18) przestawienie krawężników betonowych i kamiennych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem, 300,00mb 19) przestawienie obrzeży betonowych, 620,00mb 20) regulacja kratek ściekowych ulicznych oraz wymiana uszkodzonych rusztów kratek ściekowych, 28,00szt. 21) remont cieków ulicznych z kostki betonowej i kamiennej, 80,00mb. 22) wymiana studzienki ściekowej ulicznej oraz przykanalika, 4,00 szt. 23) regulacja wysokościowa urządzeń: włazu kanałowego, zaworów, studzienek telekomunikacyjnych, 18,00szt. 24) wymiana przepustu pod zjazdem oraz ścianki czołowej przepustu, 10,00mb 25) wypełnienie przekopów-przełomów piaskiem stabilizowanym cementem, 19,00m3 26) transport technologiczny materiałów budowlanych, 100,00ton 27) mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat II-IV z odwiezieniem urobku na odległość do 5,- km, 500,00m2 28) rozebranie nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej, 150,00m2 29) rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm, płyt kamiennych i kostki betonowej, podsypka cementowo-piaskowa, 350,00m2 30) rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm i 8x30 cm na podsypce piaskowej, 200,00mb 31) wykonanie symboli P-20, P-24, C-13 i C-16 104,- szt. 32) remont muru oporowego z kamienia 5,00 m3 33) remont balustrad mostowych 55,-mb 34) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce c-p 100,-m2 35) rowki pod krawężniki, obrzeza i ławy krawężnikowe 105,-mb 36) ciśnieniowe mycie ekranów akustycznych 3000 m2 37) ustawienie - wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi 38) oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg. 39) wykonanie obmiarów wykonanych napraw nawierzchni, udokumentowanie z Książce obmiarów
 15. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni wraz z transportem - średnia odległość w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, tj do 5 km, w tym: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, grubość 4 cm, 500,00 m2. 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2. 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, grubość 4 cm, 2.500,00 m2. 4. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 600,00 m2. 5. Remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, głębokość wybojów 1,5 cm, 1.400,00 m2. 6. Remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, dodatek za każde następne 0,5 cm grubości, 1.000,00 m2. 7. Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych, emulsją asfaltową i grysem kamiennym, 4.000,00 m2. 8. Wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych - recykling, grubość 4 cm, 200,00 m2. 9. Objazd miasta raz w tygodniu, w miesiącu 100 km..
 16. Utrzymanie kwietników sezonowych, różanek i bylin w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia są usługi związane z utrzymaniem kwietników sezonowych, bylin i różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, oraz dostawy związane z dostarczeniem materiału nasadzeniowego, w tym: I. Element 1 - wykonanie obsady: 1. Wykonanie obsady kwietników. 2. Wykonanie obsady gazonów. II. Element 2 - utrzymanie: 1. Utrzymanie rabat kwiatowych. 2. Utrzymanie gazonów. 3. Utrzymanie krzewów, krzewinek i bylin. 4. Utrzymanie różanek. III. Element 3 - likwidacja nasadzeń: 1. Likwidacja obsady. 2. Likwidacja gazonów
 17. Wykonanie II obsady kwietników rabatowych, ampli wiszących na lampach wskazanych gazonów zlokalizowanych na terenach zieleni miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych, związanych z wykonaniem II obsady rabat kwiatowych, ampli wiszących na lampach oraz wskazanych gazonów.
  Zamówienie jest podzielone na 7 części:
  Część 1 wykonanie nasadzeń na terenie Skweru Miast Partnerskich (dz. nr 240 ob.12) - 7 kwietników o łącznej powierzchni 213,04 m2 - termin realizacji do 15 lipca 2013r.; konieczność zastosowania łącznie 10 460 szt. roślin, w tym:
  a)pelargonię rabatową lub petunię np. Petunia grandiflora o intensywnie ciemnoróżowych kwiatach (kolor fuksja),
  b)begonię stale kwitnącą Begonia x semperflorens o kwiatach białych, liściach zielonych,
  c)żeniszek meksykański Ageratum houstonianum o kwiatach niebieskich
  d)aksamitkę rozpierzchłą Tagetes patula o kwiatach pełnych, koszyczkowych, żółtych
  Część 2 wykonanie nasadzeń na terenie Parku 18 Marca (dz. nr 133 ob.12) - 6 kwietników o łącznej powierzchni
  482,55 m2 -do 15 lipca 2013r.; konieczność zastosowania łącznie min. 24 130 szt. roślin, w tym :
  a) begonia stale kwitnąca Begonia x semperflorens o kwiatach czerwonych, liściach zielonych,
  b) begonia stale kwitnąca Begonia x semperflorens o kwiatach białych, liściach zielonych,
  c) żeniszek meksykański Ageratum houstonianum o kwiatach niebieskich,
  d) starzec Senecio cineraria.
  Część 3 wykonanie nasadzeń na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 5/8 ob.4) - termin realizacji do 10 lipca 2013r., powierzchni łącznie 146,23 m2, min. 3 655 szt. roślin begonii bulwiastej Begonia tuberhybrida,
  Część 4 wykonanie nasadzeń na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego (dz. nr 198 ob.12) - 2 kwietnikio łącznej powierzchni 242,21 m2 - termin realizacji do 15 lipca 2013r.; konieczność zastosowania łącznie 7 860
  szt. roślin, w tym:
  a) dalię ogrodową - min. 550 roślin,
  b) dowolną odmianę pelargonii rabatowej min. 2950 roślin,
  c) żeniszek meksykański Ageratum houstonianum min. 2200 roślin,
  d) aksamitkę rozpierzchłą Tagetes patula min. 2160 roślin,
  Część 5 wykonanie nasadzeń na łącznej powierzchni 118,54 m2 - termin realizacji do 05 lipca 2013r.;
  konieczność zastosowania łącznie min. 2 520 szt. roślin na terenie:
  a)zieleniec zlokalizowany przy wjeździe do osiedla Podczele (dz. nr 4/332 ob.8),
  b)strumyczek przy ul. E. Gierczak (dz. nr 290/8 ob.12),
  c)Skwer 750-lecia (dz. nr 338 ob.12) - przy głazie z napisem Skwer 750-lecia,
  d)zieleniec przy Starostwie Powiatowym (dz. nr 242/2 ob.12)
  e)Park im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 66/3 ob.4) - byliniaki na wysokości dawnego Morskiego Oka
  f)Skwer Pionierów Kołobrzegu (dz. nr 135 ob.12) - przy głazie z napisem Pionierom Kołobrzegu
  g)byliniak przy skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Tarnopolskiej (dz. nr 4/332 ob.8),
  h)rabata u podnóża latarni morskiej (dz. nr 3/36 ob.4),
  i)Skwer przy Bindażu Grabowym im. prof. Ryszarda Siweckiego przy ul. Towarowej
  Część 6 wykonanie nasadzeń w 77 gazonach zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg - termin realizacji do 30 czerwca 2013r,
  Część 7 wykonanie nasadzeń kwiatowych w amplach wiszących na terenach miasta Kołobrzeg - termin realizacji do 30 czerwca 2013r.
 18. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo
  Zamawiający: Gmina Dygowo, Dygowo
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz miejsc przeznaczonych do gniazdowego systemu selektywnego zbierania odpaów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Dygowo.
  2. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przekaże zmieszane odpady komunalne oraz pozostałosci z sortowania, przeznaczone do składowania, do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu koszalińskiego (określonych uchwałą Nr XX/278/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012r.)
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 19. Utrzymanie kwietników sezonowych, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Rodzaj zamówienia: usługa

  Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia są usługi związane z utrzymaniem kwietników sezonowych, bylin i różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, oraz dostawy związane z dostarczeniem materiału nasadzeniowego, w tym:
  I. Element 1 - wykonanie obsady: 1. Wykonanie obsady kwietników. 2. Wykonanie obsady gazonów.
  II. Element 2 - utrzymanie: 1. Utrzymanie rabat kwiatowych. 2. Utrzymanie gazonów. 3. Utrzymanie krzewów, krzewinek i bylin. 4. Utrzymanie różanek.
  III. Element 3 - likwidacja nasadzeń: 1. Likwidacja obsady. 2. Likwidacja gazonów.
  IV. Element 4 - ściółkowanie roślin.
 20. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych wraz z transportem - średnia odległość w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg tj. do 5 km, w tym: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, grubość 4 cm - 520,00 m2; 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości - 210,00 m2, 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, grubość 4 cm - 290,00 m2; 4.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości - 120,00 m2; 5. Remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, głębokość wybojów 1,5 cm- 360,00 m2; 6. Remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, dodatek za każde następne 0,5 cm grubości - 80,00 m2; 7. Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych, emulsją asfaltową i grysem kamiennym - 660,00 m2; 8.Wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych - recykling, grubość 4 cm - 130,00 m2.
 21. Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 22. Wykonanie obsady konstrukcji kwietników przestrzennych oraz ich bieżące utrzymanie na terenie miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 23. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 24. Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo w okresie od dnia 1.01.2013 do 30.06.2013
  Zamawiający: Gmina Dygowo, Dygowo
 25. Bieżące utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce zlokalizowane na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 26. Usługa wywozu, utylizacji nieczystości i odpadów stałych do realizacji w 2013 r.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, Dźwirzyno
 27. Remont barier stalowych na Bulwarze nad Parsętą i Bulwarze Marynarzy Okrętów Pogranicza
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 28. Wykonanie obsady figur kwiatowych oraz ich bieżące utrzymanie na terenie miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 29. Wykonanie II obsady kwietników rabatowych, ampli wiszących na lampach, wskazanych gazonów zlokalizowanych na terenach zieleni miasta Kołobrzeg oraz wymiana roślinności trwałej w gazonach zlokalizowanych wokół budynku Ratusza
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 30. Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 31. Wywóz nieczystości stałych z obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
  Zamawiający: Morski Oddział Straży Granicznej, Gdańsk
 32. wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 33. Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 34. Budowa nawierzchni chodników w Parku im. Bolesława Krzywoustego na działce 30/21 obręb 19 przy ul. Janiska w Kołobrzegu
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 35. Budowa miejsc postojowych na działce 158/22 obr. 12 przy ul. Dworcowej w Kołobrzegu wraz z oświetleniem
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 36. Wykonanie 20 miejsc postojowych (parkingowych) dla samochodów osobowych przy ulicy Wschodniej w Kołobrzegu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 37. Utrzymanie rabat kwiatowych, obsady gazonów i ampli wiszących w okresie wegetacji, zlokalizowanych na terenach zieleni miasta Kołobrzeg oraz likwidację nasadzeń po okresie kwitnienia
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 38. Remont nawierzchni chodnika w ul. Dworcowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Kniewskiego do ul. Zwycięzców
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 39. Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 40. Wykonanie I obsady rabat kwiatowych i wybranych gazonów zlokalizowanych na terenach zieleni miasta Kołobrzeg oraz likwidacji kwietnika z palisadą na terenie Parku 18 Marca i naprawy drewnianej obudowy rabaty, zlokalizowanej na terenie Skweru Pana Tadeusza
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 41. Remont nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Piastowskiej w Kołobrzegu
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg

Inne osoby dla Malinowski Zenon Jerzy (49 osób):